Periferik sinir hastalıklarının tanısında MR`ın rolü TEKNİK VE

Yorumlar

Transkript

Periferik sinir hastalıklarının tanısında MR`ın rolü TEKNİK VE
28.02.2015
Periferik sinir hastalıklarının
tanısında MR'ın rolü
Dr. Fatih KANTARCI
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Radyoloji AD
• Teknik
• Normal görünüm ve periferik sinir
değerlendirmesinde MRG yaklaşımı
• Tanıya yol gösterici yardımcı bulgular
TEKNİK VE NORMAL GÖRÜNÜM
• Anatomik bölge
MR NÖROGRAFİ
KONVANSİYONEL
•
•
•
•
•
T1
T2
STIR
FS PD
+C
DTI
• STIR yada DW
• SPACE, CUBE, VISTA
• 3D, MIP (thin)
1
28.02.2015
BOYUT
Tanınız nedir?
• Karpal tünel sendromu
• Fibrolipomatö hamartom
• Posttravmatik nöroma
Makrodistrofia lipomatoza
• Lokal gigantizm
• El (median-ulnar sinir)
ve ayak (plantar sinir)
parmakları
• Yumuşak doku ve
kemikte hipertrofi
Fibrolipomatö hamartom
• Epineurium içerisindeki matür yağ
doku ve fibroblastların hipertrofisi
• Makrodaktili eşlik edebilir (%66)
• En sık: median, ulnar ve radyal
sinirler
BOYUT
FOKAL
• Kitleler
– NF1
– PNST
– Nöroma
• Fokal travma
• Tuzak nöropatiler (+/-)
DİFFÜZ
• Fibrolipomatö hamartom
• NF1
• Enfeksiyon
• Radyoterapi
• Amiloidoz
• Polinöropatiler
– Diyabet
– Herediter
Travma
NF1
2
28.02.2015
SİNYAL
Sihirli açı
55
FASİKÜLER PATERN
Magic angle +
Patolojilerin oluşturduğu T2 sinyal daha yüksek
Sekonder bulgular (boyut artışı vb.)
Travmatik nöroma
• Cerrahi yada travma
sonucu
• Klinik: hassas nodül
• Patoloji: Düzensiz sinir
rejenerasyonu, fibröz
stroma
Tanınız nedir?
• Karpal tünel sendromu
• Fibrolipomatö hamartom
• Travmatik nöroma
3
28.02.2015
FASİKÜLER PATERN
• Korunmuş
• Kesinti
• Ödem
SPAGETTİ
SEYİR
Tanınız nedir?
• Bifid median sinir
• Trifid median sinir
• Persistan median arter
PERSİSTAN MEDİAN ARTER
Tanınız nedir?
• Bifid median sinir
• Trifid median sinir
• Persistan median arter
• Embriyonik dönemde el
kanlanması = median arter.
Radyal ve ulnar arter (median
arter atrofi)
• PMA, embriyonik median
arterde atrofi gelişmeden
sebat etmesi
• İnsidans:
– Anatomik %9.9 -23
– Anjiografik %2.2
4
28.02.2015
PERİNÖRAL YAĞ
KONTRAST
Tanınız nedir?
•
•
•
•
Karpal tünel sendromu ve sinirde hiperemi
Genişlemiş vazo vazorum
Nöroma
Enfeksiyon
5
28.02.2015
SİNİR BESLENMESİ
23 Y, K
Periferal sinir sistemi değerlendirilirken sinir patolojisi
kadar kas değişiklikleri de tanıya yardımcı
• Denervasyon
– Nörojenik kas ödemi
– Akut ve subakut dönemde
• Akut: kapiller genişleme
• Subakut: subsarkolemmal vakul gelişimi
– Kronik: atrofi ve yağlanma (T1)
STIR ve T2
sinyal ↑
Froshe halkası
24-48 saat
EMG 2-3 hafta
Double crush fenomeni
41 Y, K
Diyabetik
http://www.medscape.org/viewarticle/5
82128
50 Y, E
6
28.02.2015
SONUÇ
30 Y, K
İntermittan siyatalji
Sinir
Normal
Patolojik
Boyut
Komşu arter
Diffüz-fokal genişleme
Sinyal
İskelet kası (T1-T2)
Izo-hafif hiper (STİR)
Hiperintens (T2)
Fasiküler patern
Var, uniform
Bozulmuş
Seyir
Düzgün, bütünlük tam
Deplase, bütünlük kaybı
Perinöral yağ
Temiz
T1-T2 perinöral
çizgilenmeler,
encasement
Kontrast
Yok
Tümör-enfeksiyontravma
SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
7