YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

Yorumlar

Transkript

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU
YUNUS EMRE
TÜRK DİLİ BURSU
YUNUS EMRE TURKISH
LANGUAGE SCHOLARSHIP
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
SCHOLARSHIPS
SCHOLARSHIPS
i
Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
The procedures for this scholarship program are carried out within the framework of the Regulation
on Türkiye Scholarships.
Republic of Türkiye Prime Ministry
Presidency Turks Abroad and Related Communities
Adres / Address
: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
P.K: 06520 Balgat – Çankaya - ANKARA - TÜRKİYE
Telefon / Phone
: 00 90 312 218 42 76 / 77 / 78
Faks / Fax
: 00 90 312 218 4049 • 00 90 312 218 4102
İnternet Adresi / Websites
: www.turkiyeburslari.org
www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
www.ytb.gov.tr
E-posta / E-mail
: [email protected]
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
2
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
Yunus Emre Vakfı
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
İÇİNDEKİLER
CONTENT
1. Yunus Emre Türk Dili Bursu Bursu Kılavuzu............................................................. 4
2. Yunus Emre Turkish Language Scholarship Application Guide............................. 11
3. Üniversiteler ve Bölümler / Universities and Departments.................................... 19
Lisans Programları / Undergraduate Programs................................................................................... 20
Yüksek Lisans Programlari / Master’s Programs................................................................................ 22
Doktora Programları / Ph.D. Programs................................................................................................................................................ 23
4.Üniversite Bilgileri / University Information............................................................... 24
5. Başvuru Formu /Application Form
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
3
SCHOLARSHIPS
1. YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER
Türkiye Bursları Yunus Emre Türk Dili Programı, Türkiye’de Türk Dili ile ilgili
alanlarda eğitim almak isteyen başarılı ve idealist öğrencilerin desteklenmesi amacıyla
oluşturulmuştur.
Program kapsamında lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma ve yaz kursu düzeyinde
öğrenim görecek öğrencilere burs verilecektir.
Program tüm ülkelerden başvuruya açıktır.
2. BAŞVURU
Türkiye Burslarına internet üzerinden, posta yoluyla ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri aracılığıyla başvurulabilir.
İnternet başvuruları aşağıdaki internet adreslerinden gerçekleştirilecektir:
www.turkiyeburslari.org
www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
Posta yoluyla ya da elden başvurular en yakın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine/
Başkonsolosluğuna yapılır.
2.1.Başvuru Takvimi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
20 Nisan 2012
01 Haziran 2012
2.2. Kimler Başvurabilir?
Yunus Emre Türk Dili Burs Programına başvuracak adayların aşağıdaki şartları
sağlaması gerekmektedir:
1. Yabancı uyruklu olmak (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar ile herhangi bir
sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan adaylar burs programına başvuramazlar),
2. Lisans başvuruları için, Türkiye’deki orta öğretim kurumlarına denk eğitim kurumlardan
mezun ya da bulunduğu eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmak;
4
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
yüksek lisans ve doktora başvuruları için, Türkiye’deki lisans eğitimi veren kurumlara
denk eğitim kurumlarından mezun ya da başvurduğu eğitim öğretim yılında mezun
olabilecek durumda olmak; araştırma başvuruları için doktora yeterliliğini vermiş veya
doktorasını tamamlamış olmak,
3. Araştırma bursuna başvuran adaylar için uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış
özgün bir makalesi bulunmak,
4. Lisans burslarına başvuracak adaylar için 01.01.1991; yüksek lisans programlarına
başvuracak adaylar için 01.01.1982; doktora programlarına başvuracak adaylar için
01.01.1977; araştırma programına başvuracak adaylar için 01.01.1967 ve daha sonra
doğmuş olmak, yaz kursu başvuruları için akedemik eğitime devam ediyor olmak,
5. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir kamu kuruluşundan burs için başvuru
yaptığı düzeyde burs almamış olmak,
6. Türkiye’de başvurduğu düzeydeki bir programa kayıtlı olmamak,
7. Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra bir üst
programda devam etmek isteyenler için ÖSYM tarafından yapılan “Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı”ndan (ALES) en az 45 veya ilgili üniversite
senatosunun belirleyeceği uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavdan eşdeğer
puan almak,
8. Tablo 2.3.’te belirtilen başarı kriterlerinin birinden en az % 60 oranında puana sahip
olmak.
2.3. Akademik Kriterler
AKADEMİK KRİTERLER
1
DİPLOMA NOTU
2
SON DÖNEME KADAR ALINAN NOTLARIN GENEL ORTALAMASI (*)
3
ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI NOTU (VARSA)
4
LİSE BİTİRME SINAVI / BAKALORYA NOTU (VARSA)
5
ULUSLARARASI SINAV NOTU (VARSA)
6
DİĞER
(*) Kümülatif GPA
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
5
SCHOLARSHIPS
2.4.Nasıl Başvurulur?
İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar, öncelikle kullanıcı adı ve şifrelerini alarak
yeni başvuru hesabı oluşturacaklar, sisteme bu hesapla giriş yaparak başvuru formunu
dolduracaklar ve istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayacaklardır.
Şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapacak adayların, ekte yer alan başvuru formu
ile birlikte gerekli belgeleri ikamet ettikleri ülkelerdeki (yoksa kendilerine en yakın ülkedeki)
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarına başvuru bitiş tarihi mesai
bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.
2.5.Başvuru Belgeleri
Lisans programları için başvuru belgeleri:
• Ekte yer alan başvuru formu
(www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org veya www.turkiyeburslari.gov.tr
adreslerinden veya Büyükelçiliklerden/Başkonsolosluklardan temin edilebilir.)
• Adayın lise son sınıfta okuduğunu gösterir belge ya da diploma örneği
• Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren eğitim kurumundan onaylı transkript
• Adaya ait geçerli bir kimlik belgesinin örneği (pasaport, nüfus cüzdanı vb.)
• 1 adet vesikalık fotoğraf
Lisansüstü programlar için başvuru belgeleri:
• Ekte yer alan başvuru formu
(www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org veya www.turkiyeburslari.gov.tr
adreslerinden veya Büyükelçiliklerden/Başkonsolosluklardan temin edilebilir.)
• Adayın lisans/yüksek lisans son sınıfta okuduğunu gösterir belge ya da diploma örneği
• Adayın lisansta/yüksek lisansta aldığı dersleri ve notlarını gösteren eğitim kurumundan
onaylı transkript
• Adaya ait geçerli bir kimlik belgesinin örneği (pasaport, nüfus cüzdanı vb.)
• 1 adet vesikalık fotoğraf
6
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
Araştırma için başvuru belgeleri:
• Ekte yer alan başvuru formu
(www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org veya www.turkiyeburslari.gov.tr
adreslerinden veya Büyükelçiliklerden/Başkonsolosluklardan temin edilebilir.)
• Doktora öğrencileri için, doktora yeterliliğini geçtiğini gösteren eğitim kurumundan
onaylı belge; doktorasını tamamlayanlar için doktora diplomasının onaylı örneği ile
doktora eğitimi sırasında alınan dersler ve alınan notları gösteren eğitim kurumundan
onaylı transkript
• Doktorasını tamamlamış araştırma bursu adayları için doktora tezinin ve araştırma
konusuyla ilgili uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış bir çalışmasının örneği
• Adaya ait geçerli bir kimlik belgesinin örneği (pasaport, nüfus cüzdanı vb.)
• 1 adet vesikalık fotoğraf
2.6.Başvuruda İzlenecek Adımlar
İnternet Üzerinden Başvuracaklar
• www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org veya
adresinden Türkiye Bursları Başvuru bağlantısına gidiniz.
www.turkiyeburslari.gov.tr
• Geçerli bir e-posta adresi ile kullanıcı hesabı oluşturunuz.
• E-posta adresinizden başvuru hesabınızı aktif hale getiriniz.
• www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org veya
adresinden Türkiye Bursları Başvuru bağlantısına gidiniz.
www.turkiyeburslari.gov.tr
• Türkiye Bursları online başvuru formunu doldurunuz.
• Belge Yükleme bölümünde taradığınız belgeleri sisteme yükleyiniz.
• Bilgilerinizi kontrol ediniz, onaylayınız ve başvuruyu tamamlayınız
Şahsen veya Posta Yoluyla Başvuracaklar
• Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine, ülkenizde
bulunmuyorsa size en yakın Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliğine şahsen ya da posta
yoluyla başvurunuz.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
7
SCHOLARSHIPS
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜLAKAT
Seçimler, adayların akademik başarı ve mülakat notları sonucuna göre gerçekleştirilir.
Akademik başarının hesaplanmasında kriter olarak yukarıda yer alan Akademik Kriterler
Tablosu dikkate alınır.
Adayla yapılan mülakatta aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
• Adayın akademik geçmişi ile program tercihleri arasındaki uyum,
• Türkiye’de alacağı eğitimin ülkesi ve kendi kariyeri açısından taşıdığı öneme dair
bilinç
• Sosyal faaliyetlere katılımı
• Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilere dair vizyonu
Adaylar mülakat esnasında başvuruda sunulan belgelerin orijinallerini yanlarında
bulundururlar.
4. DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sonuçlar adaylara T.C. Dış Temsilcilikleri veya elektronik posta aracılığıyla duyurulur.
5. YERLEŞTİRME VE DAVET MEKTUBU
Kazanan ve bir programa yerleştirilen adaya T.C. Dış Temsilcilikleri veya elektronik
posta yoluyla davet mektubu ve yerleştirme bilgileri (üniversite, bölüm vd.) gönderilir.
6. KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Burs Programında öğrenim görmeyi hak kazanan adaylar davet mektubunda
belirtilen belgeler ile T.C. Dış Temsilciliklerine başvurarak adına düzenlenmiş burs
taahhütnamesini imzalar. Adaylar, T.C. Dış Temsilciliğinin olmadığı ya da uzak olduğu
ülkelerde Türkiye’ye intikallerinde Başkanlığa veya Başkanlık tarafından belirlenen
yerlere başvurarak burs taahhütnamesini imzalar.
2. Burs Taahhütnamesi: Öğrencinin eğitim süresince uyacağı esasları ve kuralları,
mezuniyet sonrasında ülkesine dönme esasına dayalı olarak burslandırılacağını aksi
halde tazminat ödemeyi kabul ettiğini beyan eden taahhütnamedir.
3. Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri Türkiye’ye geldiklerinde yerleştirildikleri üniversiteye
ulaştırır:
a)En son alınan diplomanın Türkiye Türkçesine tercüme edilmiş ve T.C. Dış
Temsilciliklerince onaylanmış bir örneği,
8
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
b)T.C. Eğitim Müşavirliğince ya da Türkiye’de Milli Eğitim Müdürlüklerince Türkçe
olarak düzenlenmiş lise denklik belgesi (Lisans programları için),
c) Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki
resmî bir kuruluştan son 6 (altı) ay içinde alınan sağlık raporu ve Türkiye Türkçesine
tercümesi,
d) 2 adet vesikalık fotoğraf,
e) Geçerli bir kimlik belgesinin T.C. Dış Temsilciliklerince onaylanmış örneği,
f) Dil yeterlilik sertifikaları (varsa)
i
UYARI 1: Türkçe dil yeterliliğini sağlayan bursiyerler
doğrudan akademik eğitime başlarlar. Türkçe
yeterliliğine sahip olmayan bursiyerler, istedikleri
takdirde Türkçe yeterlilik sınavına alınırlar. Sınavda
başarılı olanlar doğrudan akademik eğitime başlarlar,
başarılı olamayanlar ile sınava girmeyenler ise Türkçe dil
hazırlığına tabi tutulurlar.
UYARI 2: Bursiyer öğrenciler, yerleştirildikleri
üniversite/dil öğretim merkezinin kayıt takvimi içinde kayıt
yaptırarak öğrenime başlamak zorundadır. Bursluluk
hakkı sonraki akademik döneme/yıla ertelenemez.
7.
ÖĞRENİM VİZESİ BAŞVURUSU
Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine gönderilen davet mektubu ile
kendilerine en yakın T.C. Dış Temsilciliklerine belirtilen tarihler içerisinde giderek şahsen
vize başvurusunda bulunurlar.
8.
TÜRKÇE YETERLİLİK
1. Türkçe yeterlilik belgesi olarak; Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen
seviye sınavlarından alınacak C-1 düzeyinde (yüksek seviye) belge kabul edilir.
2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar.
3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi
tutulmazlar. Ancak iki yıl içerisinde Türkçe yeterlilik belgesini almakla yükümlüdürler.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
9
SCHOLARSHIPS
9. AKADEMİK EĞİTİM
1. Türkçe dil yeterliliğini sağlayan bursiyerler doğrudan akademik eğitime başlar.
2. Bursiyerler T.C. Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanan veya ilgili makam tarafından
apostil edilen Türkçeye çevrilmiş belgeleri içeren dosyayı ve eğer varsa bunlara ek
olarak üniversite tarafından kendilerinden istenen belgeleri teslim ederek kayıt olur.
10. BURSUN FİNANSAL KAPSAMI
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burs, barınma desteği, öğrenim katkı
payı, Türkçe dil eğitimi masrafı, genel sağlık sigortası ve ulaşım giderleri Türkiye Bursları
kapsamında karşılanır.
10
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
SCHOLARSHIPS
YUNUS EMRE
TÜRK DİLİ BURSU
YUNUS EMRE TURKISH
LANGUAGE SCHOLARSHIP
SCHOLARSHIPS
1. GENERAL INFORMATION ABOUT YUNUS EMRE
TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program has been developed for the
purpose of supporting successful and idealistic students wishing to study “Turkish
Language” in Türkiye.
The program includes scholarships for undergraduate, graduate (master and doctorate),
research and summer courses.
The Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program is available for non-Turkish
nationals from all countries.
2.APPLICATION
You can apply online, by mail or through the Turkish Embassies or Consulates .
Websites for online applications:
www.turkiyeburslari.org
www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
Applications can be sent by mail or delivered personally to the Turkish Embassies or
Consulates.
2.1. Application Calendar
Start Date
End Date
20 April 2012
01 June 2012
2.2. Who can apply?
Candidates applying for the Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program shall
meet the following requirements:
12
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
1. Not having Turkish citizenship. (Anyone holding or ever held Turkish citizenship cannot
apply for this scholarship program),
2. Those who have graduated or are likely to graduate from an educational institution
equal to that of Türkiye in the present academic year. Research applicants must be
completed doctorate or have already passed doctorate proficiency exam,
3.Research applicants shall have an academic article published in an international
refereed journal regarding the preferred field of study,
4. Those who were born no earlier than 01.01.1991 for undergraduate; 01.01.1982 for
master; 01.01.1977 for doctorate and 01.01.1967 for research applicants,
5. Those who had not or have not been granted scholarship in the level (undergraduate,
graduate, research or summer course) he/she is applying for by a Turkish government
institution,
6. Students who are currently studying in a university or a vocational college in Türkiye
cannot apply for the same level,
7. Graduate applicants who have completed his/her undergraduate or master education
in Türkiye must submit a minimum score of 45 on the ALES (Academic Staff and
Graduate Education Test conducted by ÖSYM) or its international equivalent exam
determined by the universities applied,
8. Those who have at least 60 % points from one of the academic criteria specified in
Article 2.3.
2.3. Academic Criteria
ACADEMIC CRITERIA
1
DIPLOMA GRADE
2
GENERAL AVERAGE GRADES RECEIVED UNTIL THE LAST TERM (*)
3
UNIVERSITY ENTRANCE EXAM GRADE (IF ANY)
4
HIGH SCHOOL GRADUATION EXAM / BACCALAUREATE GRADE (IF ANY)
5
INTERNATIONAL TEST SCORE (IF ANY)
6
OTHER ACADEMIC ASSESSMENT SCORE
(*) Cumulative GPA
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
13
SCHOLARSHIPS
2.4. How to apply?
Candidates who opt to apply online will first of all create an account by entering an
e-mail and password; then log in to the system and fill out the application forms and finish
the application by uploading the relevant documents to the system.
Candidates who opt to apply through the Turkish Embassies or Consulates or via post
can complete their applications by submitting the required documents and application
forms to the Turkish Embassies or Consulates before deadline.
2.5. Required documents
Undergraduate Applications
• Application form (Provided at the end of this Guide)
(Can also be obtained from the Embassies/Consulates or from
www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org, www.turkiyeburslari.gov.tr, )
• Copy of high school diploma or document indicating that the candidate is a high school
senior student
• Certified high school transcript (indicating taken courses and grades of the candidate)
• Copy of a valid identity card (Passport, Birth Certificate, etc.)
• 1 passport photo
Graduate Applications
• Application form (Provided at the end of this Guide)
(Can also be obtained from the Embassies/Consulates or from
www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org, www.turkiyeburslari.gov.tr, )
• Copy of undergraduate/postgraduate diploma or document indicating last year of
study
• Certified undergraduate/postgraduate transcript (indicating taken courses and grades
of the candidate)
• Copy of a valid identity card (Passport, Birth Certificate, etc.)
• 1 passport photo
14
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
Research Applications
• Application form (Provided at the end of this Guide)
(Can also be obtained from the Embassies/Consulates or from
www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org, www.turkiyeburslari.gov.tr, )
• For PhD students, official document indicating that the applicant has passed doctorate
proficiency exam
• For those who have PhD degree, copy of doctorate diploma and doctorate transcript
• For those who have PhD degree, copy of doctorate thesis and a copy of article or
assessment published in international refereed journal regarding field of study
• Copy of a valid identity card (Passport, Birth Certificate, etc.)
• 1 passport photo
2.6. Application Procedures
For Online Applications:
• Visit the Türkiye Scholarships application link at one of these web sites:
www. turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org or www.turkiyeburslari.gov.tr
• Enter your e-mail address and password.
• Activate your application account from the link that will be sent to your e-mail address.
• Visit the Türkiye Scholarships application link at one of these web sites:
www. turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org, or www.turkiyeburslari.gov.tr
• Fill out the online application form.
• Upload scanned documents to the system.
• Please double check your information, confirm and complete the application.
For Applications by mail or through Turkish Embassies or Consulates:
• Fill out the application form and submit along with the other required documents to the
nearest Turkish Embassies or Consulates .
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
15
SCHOLARSHIPS
3. EVALUATION OF APPLICATIONS AND INTERVIEW
The selection of candidates is carried out according to academic achievement and
interview performance. In calculating the academic success, Academic Criteria Table
given above is taken into consideration as a criterion.
During the interviews, the applicants will be assessed according to the following criteria:
• The coherence between candidate’s academic background and program
preferences,
• The extent of awareness regarding the importance for his/her country and for his/
her career path, of getting an education in Türkiye,
• A significant interest for social and cultural activities,
• A clear vision about promoting relations between Türkiye and his/her own country.
Candidates are required to provide the original copies of the documents they submitted
during the application process at the time of the interview.
4. RESULT ANNOUNCEMENTS
Results will be announced to the successful applicants via e-mail or through Turkish
Embassies or Consulates.
5. PLACEMENT AND LETTER OF INVITATION
A letter of invitation and detailed information (student’s university, department etc.) are
sent via e-mail or through Turkish Embassies or Consulates to the candidates who are
admitted for the scholarship program.
6. DOCUMENTS REQUIRED AFTER PLACEMENT
1. Qualified applicants shall sign the “Scholarship Commitment Document” issued in their
name (which can be obtained also from the Turkish Embassies or Consulates) and
present it with the required documents which are specified in the invitation letter, to the
Turkish Embassies or Consulates.
2.The Scholarship Commitment Document : This document including general
principles of the scholarship program and responsibilities of the scholarship holder’s
shows that Türkiye Scholarships are given on the basis of the student’s return to his/
her own country after they graduate. Otherwise scholarship holders may be under the
obligation of paying a compensational sum.
16
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
3. Candidates shall submit the following documents upon arrival, to the university which
they will enroll:
a) The latest obtained diploma, translated into Turkish and approved by the Turkish
Embassies or Consulates,
b)A high school equivalency certificate issued by the Education Counsellors of
the Republic of Türkiye or Directorates of National Education in Türkiye, (for
undergraduate candidates)
c) A health report issued in the last six months by an authorized institution in the
candidates’ own country, stating that the candidates have no health related
problems that may prevent them from studying in Türkiye and also the Turkish
translation of this report,
d) 2 passport photos,
e) Copy of a valid ID card (Passport, Birth Certificate, etc.) approved by the Turkish
Embassies or Consulates
f) Language proficiency certificates (if any)
i
NOTE1: Scholarship holders with a Turkish language
proficiency verification, as specified in Article 9, may start
their academic studies immediately. Those who do not have
a proficiency certificate may take a Turkish proficiency test if
they desire. Those who take and pass this test can immediately
enroll in to the academic education, while those who fail or
do not attend the above mentioned test will be subjected to
Turkish language preparation class
NOTE 2: Scholarship holders shall enroll in the registration
period of the university/language training centre in which they
are accepted. Right of scholarship cannot be reprieved to the
next academic period/year.
7. APPLICATION FOR STUDENT VISA
The students shall apply for a visa at the nearest Turkish Embassies or Consulates
with their invitation letter.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
17
SCHOLARSHIPS
8. TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY
1. For this application, the acceptable Turkish proficiency certificate is the Ankara
University TÖMER C-1 (Upper Level) certificate.
2. Those who cannot provide the Turkish proficiency certificate will be subjected to
Turkish language preparation course.
3. If the language of study in the department is a language other than Turkish, the
scholarship holders will not be required to enroll into a Turkish language preparation
course. However, it is required to present a Turkish proficiency certificate within two
years after commencing their studies.
9. ACADEMIC EDUCATION
1.Scholarship holders who have proof of proficiency in the Turkish language, can
immediately initiate their academic education.
2. Scholarship holders enroll by submitting their documents - which have been translated
to Turkish and approved by the Turkish Embassies or Consulates or verified by the
relevant authorities- to the university, with any other documents that are required by
the university.
10. WHAT THE SCHOLARSHIP INCLUDES
A monthly payment (pocket money/allowance), accommodation support (rent or
otherwise), tuition fees, costs of Turkish language training courses, general health
insurance and specified travel expenses are all included in Türkiye Scholarships.
18
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
11.ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER
UNIVERSITIES AND DEPARTMENTS
i
Önemli Açıklamalar:
Tercihlerinizi yalnızca tablo 11.1, 11.2,
11.3’te yer alan üniversite ve bölümler
arasından yapınız.
Türkiye Bursları hem devlet hem de
vakıf üniversitelerinde eğitim alma
imkânı
sağlamaktadır.
Aşağıdaki
tabloda (*) işareti ile gösterilen
üniversiteler vakıf üniversiteleridir. Vakıf
üniversitelerinin öğrenim ücretleri devlet
üniversitelerinden
daha
yüksektir.
Vakıf
üniversitelerine
yerleştirilen
Türkiye Burslusu öğrenciler eğitimleri
boyunca bu ücreti ödemezler. Ancak
bu öğrenciler, akademik başarısızlıkları
veya başka bir nedenle bursluluk hakkını
kaybettiklerinde, kendi imkânlarıyla
aynı üniversitede öğrenime devam
etmek isterlerse üniversitenin belirlediği
öğrenim ücretini kendileri öderler.
Important Notes:
Please make your selections by
choosing only from the universitiesdepartments given in Table 11.1, 11.2,
11.3
The Türkiye Scholarships allow you to
study not only in state universities,
but also in private universities as well.
Universities indicated by asterisk(*) in
the table are private universities. Tuition
fees of private universities are generally
higher than state universities. Students
enrolled in a private university do not pay
these fees during academic calendar.
However, in the case of losing the right
of scholarship because of academic
failures or for any other reason, these
students have to pay the tuition fee
themselves if they wish to continue their
education at the same university.
Adayların başvuru formunda yer alan 12
tercih seçeneğinin tamamını doldurması
gerekmektedir. Aksi takdirde adayın
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Candidates have to make 12 choices
otherwise applications will not be valid.
Adayların; İstanbul, Ankara ve İzmir
illerindeki üniversitelerden yapacakları
tercihlerin sayısı, toplam tercihlerinin
yarısını geçemez.
The number of choices a candidate
can make from the universities located
in the cities Istanbul, Ankara and Izmir
(the three metropolises) are limited up
to half of total choices.
Türkiye Bursları kapsamında her bir
üniversitenin her bir bölümüne en fazla
(10) öğrenci yerleştirilecektir.
In Türkiye scholarships, up to (10)
students will be placed to universities’
each programs.
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
19
SCHOLARSHIPS
11.1. Lisans Bölümleri / Undergraduate Departments
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
1
20
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
BÖLÜM
Türk Dili ve Edebiyatı
DEPARTMENT
Turkish Language and Literature
2
Adnan Menderes Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
3
Akdeniz Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
4
Anadolu Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
5
Ankara Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
6
Atatürk Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
7
Balıkesir Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
8
Başkent Üniversitesi (*)
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
9
Beykent Üniversitesi (*)
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
10
Boğaziçi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
11
Bülent Ecevit Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
12
Celal Bayar Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
Turkish Language and Literature
13
Cumhuriyet Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
14
Çağ Üniversitesi (*)
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
15
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
16
Çukurova Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
17
Dicle Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
18
Ege Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
19
Erciyes Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
20
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
21
Fırat Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
22
Gazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
23
Gaziantep Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
24
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
25
Hacettepe Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
26
Harran Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
27
İnönü Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
28
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (*)
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
Turkish Language and Literature
29
İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
Türk Dili ve Edebiyatı
30
İstanbul Kültür Üniversitesi (*)
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
31
İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
32
Kafkas Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
33
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
34
Kırıkkale Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
35
Kırklareli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
36
Kocaeli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
37
Mardin Artuklu Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
38
Marmara Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
39
Mersin Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
40
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
41
Muğla Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
42
Namık Kemal Üniversitesi
BÖLÜM
Türk Dili ve Edebiyatı
DEPARTMENT
Turkish Language and Literature
43
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
44
Pamukkale Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
45
Sakarya Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
46
Selçuk Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
47
Süleyman Demirel Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
48
Trakya Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
49
Uludağ Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
50
Yıldız Teknik Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
51
Gazi Üniversitesi
Türk Halkbilimi
Turkish Folklore
52
Hacettepe Üniversitesi
Türk Halkbilimi
Turkish Folklore
53
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
Turkish Language Teaching
54
Akdeniz Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
55
Atatürk Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
56
Balıkesir Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
57
Celal Bayar Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
58
Cumhuriyet Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
60
Çukurova Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
61
Dicle Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
62
Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
63
Ege Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
64
Erciyes Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
65
Fırat Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
66
Gazi Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
67
Gaziantep Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
68
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
69
İnönü Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
Turkish Language Teaching
70
İstanbul Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
71
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
72
Kırıkkale Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
73
Kocaeli Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
74
Marmara Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
75
Mersin Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
76
Muğla Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
77
Mustafa Kemal Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
78
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
79
Pamukkale Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
80
Sakarya Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
81
Selçuk Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
82
Trakya Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
83
Uludağ Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
Turkish Language Teaching
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
21
SCHOLARSHIPS
11.2. Yüksek Lisans Programları / Masters Programs
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
1
22
PROGRAM
PROGRAM
Ankara Üniversitesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Contemporary Turkish Dialects and Literatures
2
Ankara Üniversitesi
Eski Türk Dili
Old Turkish Language
3
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Eski Türk Dili
Old Turkish Language
4
Ankara Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı
Old Turkish Literature
5
Gazi Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı
Old Turkish Literature
6
Hacettepe Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı
Old Turkish Literature
7
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı
Old Turkish Literature
8
Atatürk Üniversitesi
Türk Dili
Turkish Language
9
Gazi Üniversitesi
Türk Dili
Turkish Language
10
Hacettepe Üniversitesi
Türk Dili
Turkish Language
11
Anadolu Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
12
Boğaziçi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
13
İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
14
Uludağ Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
15
Ege Üniversitesi
Türk Dili ve Lehçeleri
Turkish Language and Dialects
16
Ege Üniversitesi
Türk Dünyası Edebiyatları
Turkish World Literatures
17
Gazi Üniversitesi
Türk Halk Edebiyatı
Turkish Folk Literature
18
Anadolu Üniversitesi
Yeni Türk Dili
Modern Turkish Language
19
Ankara Üniversitesi
Yeni Türk Dili
Modern Turkish Language
20
Ege Üniversitesi
Yeni Türk Dili
Modern Turkish Language
21
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Yeni Türk Dili
Modern Turkish Language
22
Ankara Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı
Modern Turkish Literature
23
Atatürk Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı
Modern Turkish Literature
24
Gazi Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı
Modern Turkish Literature
25
Hacettepe Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı
Modern Turkish Literature
26
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı
Modern Turkish Literature
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
11.3. Doktora Programları / PhD Programs
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
PROGRAM
PROGRAM
1
Ankara Üniversitesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Contemporary Turkish Dialects and Literatures
2
Ankara Üniversitesi
Eski Türk Dili
Old Turkish Language
3
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Eski Türk Dili
Old Turkish Language
4
Ankara Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı
Old Turkish Literature
5
Gazi Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı
Old Turkish Literature
6
Hacettepe Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı
Old Turkish Literature
7
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Eski Türk Edebiyatı
Old Turkish Literature
8
Gazi Üniversitesi
Türk Dili
Turkish Language
9
Hacettepe Üniversitesi
Türk Dili
Turkish Language and Literature
10
Boğaziçi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
11
İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
12
Uludağ Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
13
Ege Üniversitesi
Türk Dili ve Lehçeleri
Turkish Language and Dialects
14
Ege Üniversitesi
Türk Dünyası Edebiyatları
Turkish World Literatures
15
Gazi Üniversitesi
Türk Halk Edebiyatı
Turkish Folk Literature
16
Ankara Üniversitesi
Yeni Türk Dili
Modern Turkish Language
17
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Yeni Türk Dili
Modern Turkish Language
18
Ankara Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı
Modern Turkish Literature
19
Gazi Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı
Modern Turkish Literature
20
Hacettepe Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı
Modern Turkish Literature
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
23
SCHOLARSHIPS
12. ÜNİVERSİTE BİLGİLERİ / UNIVERSITY INFORMATION
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
24
ŞEHİR/CITY
İNTERNET SİTESİ / WEB SITE
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bolu
www.ibu.edu.tr
2
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın
www.adu.edu.tr
3
Akdeniz Üniversitesi
Antalya
www.akdeniz.edu.tr
4
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir
www.anadolu.edu.tr
5
Ankara Üniversitesi
Ankara
www.ankara.edu.tr
6
Atatürk Üniversitesi
Erzurum
www.atauni.edu.tr
7
Balıkesir Üniversitesi
Balıkesir
www.balikesir.edu.tr
8
Başkent Üniversitesi (*)
Ankara
www.baskent.edu.tr
9
Beykent Üniversitesi (*)
İstanbul
www.beykent.edu.tr
10
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul
www.boun.edu.tr
11
Bülent Ecevit Üniversitesi
Zonguldak
www.karaelmas.edu.tr
12
Celal Bayar Üniversitesi
Manisa
www.bayar.edu.tr
13
Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas
www.cumhuriyet.edu.tr
14
Çağ Üniversitesi (*)
Mersin
www.cag.edu.tr
15
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale
www.comu.edu.tr
16
Çukurova Üniversitesi
Adana
www.cu.edu.tr
17
Dicle Üniversitesi
Diyarbakır
www.dicle.edu.tr
18
Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir
www.deu.edu.tr
19
Ege Üniversitesi
İzmir
www.ege.edu.tr
20
Erciyes Üniversitesi
Kayseri
www.erciyes.edu.tr
21
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir
www.ogu.edu.tr
22
Fırat Üniversitesi
Elazığ
www.firat.edu.tr
23
Gazi Üniversitesi
Ankara
www.gazi.edu.tr
24
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep
www.gantep.edu.tr
25
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat
www.gop.edu.tr
26
Hacettepe Üniversitesi
Ankara
www.hacettepe.edu.tr
27
Harran Üniversitesi
Şanlıurfa
www.harran.edu.tr
28
İnönü Üniversitesi
Malatya
www.inonu.edu.tr
29
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (*)
İstanbul
www.29mayis.edu.tr
30
İstanbul Aydın Üniversitesi (*)
İstanbul
www.aydin.edu.tr
31
İstanbul Kültür Üniversitesi (*)
İstanbul
www.iku.edu.tr
32
İstanbul Üniversitesi
İstanbul
www.istanbul.edu.tr
33
Kafkas Üniversitesi
Kars
www.kafkas.edu.tr
34
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Trabzon
www.ktu.edu.tr
35
Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale
www.kku.edu.tr
36
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli
www.kirklareli.edu.tr
37
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli
www.kocaeli.edu.tr
38
Mardin Artuklu Üniversitesi
Mardin
www.artuklu.edu.tr
BAŞVURU KILAVUZU
APPLICATION GUIDE
2012
2013
YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU / YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP
ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY
ŞEHİR/CITY
İNTERNET SİTESİ / WEB SITE
39
Marmara Üniversitesi
İstanbul
www.marmara.edu.tr
40
Mersin Üniversitesi
Mersin
www.mersin.edu.tr
41
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul
www.msgsu.edu.tr
42
Muğla Üniversitesi
Muğla
www.mugla.edu.tr
43
Mustafa Kemal Üniversitesi
Hatay
www.mku.edu.tr
44
Namık Kemal Üniversitesi
Tekirdağ
www.nku.edu.tr
45
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun
www.omu.edu.tr
46
Pamukkale Üniversitesi
Denizli
www.pamukkale.edu.tr
47
Sakarya Üniversitesi
Sakarya
www.sakarya.edu.tr
48
Selçuk Üniversitesi
Konya
www.selcuk.edu.tr
49
Süleyman Demirel Üniversitesi
Isparta
www.sdu.edu.tr
50
Trakya Üniversitesi
Edirne
www.trakya.edu.tr
51
Uludağ Üniversitesi
Bursa
www.uludag.edu.tr
52
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul
www.yildiz.edu.tr
2012 BAŞVURU KILAVUZU
2013 APPLICATION GUIDE
25
2012-2013 Türkiye Bursları Başvuru Formu
2012-2013 Türkiye Scholarships Application Form
ÖNEMLİ: Başvuru formunun tümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi
takdirde, başvurunuz değerlendirilemeyecektir
(Başvuru formunu anadilinizde de doldurabilirsiniz).
IMPORTANT: You should fill out this form completely, otherwise your
application will not be processed (except optional parts)
(You may fill out this form in your first (native) language).
Ekler / Attachments
1-(…..) Öğrenci Belgesi/Diploma/Bitirme Belgesi/Sertifika
1-(…..) Student Certificate/Diploma/Certificate of Completion/Certificate
2-(…..) Transkript
Fotoğraf/Photo
2-(…..) Transcript
3-(…..) Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi
Fotoğraf Ekleyiniz
3-(…..) Valid ID or Passport Photocopy
4-(…..) Sınav Sonuç Belgeleri
Attach a Photo
4-(…..) Exam Result Documents
5-(…..) Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Varsa)
5-(…..) Language Proficiency Documents (Optional)
6-(…..) 2 Referans Mektubu (Varsa)
6-(…..) 2 Reference Letters (Optional)
7-(…..) İş/Staj Belgeleri (Varsa)
7-(…..) Work/Apprenticeship Documents (Optional)
Kişisel Bilgiler
1.
Adı / Name* :
2.
Soyadı / Surname* :
3.
Baba Adı / Father’s Name* :
4.
Anne Adı / Mother’s Name*:
5.
Kimlik/Pasaport Numarası / ID-Passport No.*:
6.
Doğum Tarihi / Date of Birth* :
7.
Doğum Yeri / Birthplace:
8.
Cinsiyet / Gender:
9.
Medeni Durum / Marital Status: Bekâr / Single (
Bay / Male ( )
Bayan / Female ( )
)
Evli / Married (
)
10. Vatandaşı Olduğu Ülke / Country of Citizenship:
11. Şimdi ya da geçmişte T.C. vatandaşlığına/çifte vatandaşlığa sahip oldunuz mu?
Have you ever held Turkish citizenship / dual citizenship?
Evet / Yes (
)
Hayır / No (
)
*Kimlik ya da pasaportta yazıldığı şekliyle / As in passport or ID Card
I
İletişim Bilgileri / Contact Details
12. Ülke / Country:
13. Şehir / City:
14. Adres / Address:
15. Ev Telefonu / Home Phone (with country code):
16. Cep Telefonu / Mobile Phone (with country code):
17. E-posta / E-mail(s):
Acil Durumda İrtibat Kurulacak Kişi Bilgileri
Emergency Contact Details
18. Adı / Name:
19. Soyadı / Surname:
20. Yakınlık / Relationship:
21. Telefonu / Phone:
Mali Bilgiler / Financial Details
22. Baba Mesleği / Father’s Occupation:
23. Anne Mesleği / Mother’s Occupation:
24. Ailenin Yaklaşık Aylık Geliri / Approximate Monthly Income of Family :
25. Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Do you have any dependents?
Evet / Yes (
)
Hayır / No (
)
Burs Bilgileri / Scholarship Details
26. Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen herhangi bir burstan yararlandınız mı?
Have you ever benefited from a scholarship provided by the Republic of Türkiye?
Evet / Yes ( ) Lütfen Belirtiniz / Please Specify …......................................... Hayır / No (
27. Başka bir ülke tarafından verilen herhangi bir burstan yararlandınız mı?
Have you ever benefited from a scholarship provided by any other country?
Evet / Yes ( ) Lütfen Belirtiniz / Please Specify ….........................................
Hayır / No (
)
)
28. Türkiye Bursları ile ilgili bilgiye hangi kaynaktan ulaştınız?
How did you hear about Türkiye Scholarships?
II
(
) İnternet Sitesi / Website - Lütfen Belirtiniz / Please Specify ....................................
(
) Eğitim Kurumu / Educational Institution – Lütfen Belirtiniz / Please Specify .............................
(
) Eğitim Danışmanlığı Firması / Educational Consultancy Firm - Lütfen Belirtiniz / Please Specify ..
(
) Reklam-İlan / Advertisement-Announcement – Lütfen Belirtiniz / Please Specify ..........................
(
) T.C. Temsilcilikleri / Turkish Representative Offices
(
) Diğer / Other - Lütfen Belirtiniz / Please Specify ....................................
Eğitim Bilgileri
29. Mezun olduğunuz ya da olacağınız en az 2 eğitim programını sondan başlayarak yazınız.
In reverse chronological order, please provide the details of at least two (2) educational institutions you have
attended or presently enrolled in.
Düzey / Level of Education : ( ) Ortaokul / Secondary School
( ) Yüksek Lisans / Master’s Degree
( ) Lise / Lycea-High School
( ) Doktora / PhD Degree
( ) Önlisans / Associate Degree
( ) Araştırma / Research
( ) Lisans / Undergraduate Degree ( ) Diploma/Sertifika Programı /
Certification Program
Okul Adı / Name of Institution:
Öğrenim Durumu / Status:
( ) Öğrenci / Student ( ) Mezun / Graduated
Bölüm/Çalışma Alanı / Major Field of Study:
Ülke / Country:
Şehir / City:
Başlangıç Tarihi / Date of Enrollment:
Bitiş Tarihi / Date of Graduation:
Not Sistemi / Grading System:
Diploma Notu / Diploma-Transcript Grade:
Düzey / Level of Education : ( ) Ortaokul / Secondary School
( ) Yüksek Lisans / Master’s Degree
( ) Lise / Lycea-High School
( ) Doktora / PhD Degree
( ) Önlisans / Associate Degree
( ) Araştırma / Research
( ) Lisans / Undergraduate Degree
( ) Diploma/Sertifika Programı /
Certification Program
Okul Adı / Name of Institution:
Öğrenim Durumu / Status:
( ) Öğrenci / Student ( ) Mezun / Graduated
Bölüm/Çalışma Alanı / Major Field of Study:
Ülke / Country:
Şehir / City:
Başlangıç Tarihi / Date of Enrollment:
Bitiş Tarihi / Date of Graduation:
Not Sistemi / Grading System:
Diploma Notu / Diploma-Transcript Grade:
III
Ulusal ve Uluslararası Sınavlar / National and International Scores
30. Sahip olduğunuz ulusal veya uluslararası bitirme sınavları ile akademik yeterlilik sınavlarının sonuçlarını
yazınız. / Please list national or international exam scores and also include academic proficiency exam results.
Sınav Adı / Name of Exam :
Sonuç Türü / Score Type :
( ) Genel / General
( ) Sözel / Verbal
( ) Sayısal / Quantitative
( ) Analitik / Analytical
( ) Teknik/Mesleki/Technical-Vocational
( ) Sağlık / Medical
( ) Dil / Linguistic
( ) Diğer / Other
Sonuç / Score :
Sınav Tarihi / Date of Exam : (dd) / (mm) / (year)
…. / …. / ….
Ödüller, İlgi Alanları ve Yayınlar / Awards, Interests and Publications
31. Aldığınız herhangi bir ödül veya burs varsa lütfen belirtiniz.
Please indicate any fellowships, scholarships or scientific awards which you have received
32. Özel bir yeteneğiniz, ilgi alanınız veya hobiniz varsa belirtiniz.
Please state any talents, interests or hobbies you have.
IV
33. Çalışmak istediğiniz alanda herhangi bir dilde yayımlanmış kitap, makale veya teziniz varsa lütfen belirtiniz.
Ayrıca çalışmak istediğiniz alanla ilişkili geçmişte almış olduğunuz özel eğitimleri ve yapmış olduğunuz
araştırmaları belirtiniz.
Please state any published books, articles or thesis you have in the area you would like to study. Please also
enclose any special education you have received and any research you have counducted in the past.
Burs Başvuruları / Scholarship Applications
34. Lütfen burs düzeyini ve burs adını yazınız.
Please specify degree level you would like to study and the name of the scholarship program to which you
are applying.
Düzey / Degree Level :
(
) Önlisans / Associate Degree
(
) Lisans / Undergraduate
(
) Yüksek Lisans / Master’s
(
) Doktora / PhD
(
) Araştırma / Research
(
) Uzmanlık (TUS/DUS) / Medical / Dental Specialty
(
) Türk Dili Yaz Kursu / Turkish Language Summer Course
Burs Programının Adı / Name of Scholarship Program :
V
35. Lütfen burs programında tercih ettiğiniz bölümleri ve karşısına okumak istediğiniz üniversiteleri yazınız.*
Please specify programs/fields of study and universities in which you would like to study.*
Bölüm / Fields of Study**
Üniversite / University
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* Her bir burs programı için 12 tercih yapmanız ve tercihlerinizin en az yarısının Ankara, İstanbul ve İzmir
şehirleri dışındaki üniversitelerden olması gerekmektedir. / It is required that you have to make 12 selections for
each scholarship program and at least half of the selections must be from cities other than Ankara, İstanbul and
İzmir (The three metropolises).
**Aynı bölümü farklı üniversitelerden seçebilirsiniz. / You can select the same department from multiple universities.
Dil Bilgileri / Language Details
36. Anadil / Mother Tongue:
37. Türkçe biliyorsanız lütfen düzeyini işaretleyiniz. Türkçe Sertifikasına sahipseniz lütfen bilgilerini belirtiniz. If you speak Turkish, please specify your level of proficiency. Please indicate any Turkish
language certificates you have, if any.
Düzey / Proficiency Level : (
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
Yeterlilik Sertifikası / Proficiency Test :
Sonuç / Score :
Sınav Tarihi / Date of Exam :
VI
38. Lütfen varsa bildiğiniz diğer dilleri ve düzeylerini yazınız. Bu dillere ait yeterlilik bilgilerini belirtiniz.
Please specify other languages you speak and proficiency test scores relevant to them(optional).
Sınav Adı
Dil /
Proficiency
Test
Düzey / Proficiency Level
Language
Sonuç /
Score
(e.g. TOEFL)
(
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
(
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
(
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
(
) Az
(
) Orta
(
) İyi
(
) Çok İyi
(
) Beginner
(
) Intermediate
(
) Advanced (
) Fluent
Deneyim ve Referans Bilgileri / Experiences and References (Optional)
39. Başvurduğunuz programla ilgili iş/staj deneyimleriniz varsa lütfen belirtiniz.
Please specify any work/internship experience which is relevant to your intended field of study.
Kurum Adı / Organization :
Başlangıç Tarihi / Start Date :
Bitiş Tarihi / End Date :
İş Tanımı / Job Description :
Kurum Adı / Organization :
Başlangıç Tarihi / Start Date :
Bitiş Tarihi / End Date :
İş Tanımı / Job Description :
VII
40. Referanslar / References (Optional).
Adı / Name :
Soyadı / Surname :
Mesleği / Occupation :
Kurumu / Institution :
Telefon / Phone Number :
E-posta / E-mail(s) :
Adı / Name :
Soyadı / Surname :
Mesleği / Occupation :
Kurumu / Institution :
Telefon / Phone Number :
E-posta / E-mail(s) :
Niyet Mektubu / Letter of Intent
41. Türkiye’de planladığınız programda eğitim almak istemenizin nedenlerini en fazla 2.000 karakter kullanarak ifade ediniz. Dilerseniz başka bir sayfada devam edebilirsiniz.
Niyet mektubunda,
- Türkiye’yi tercih nedenleriniz,
- Seçtiğiniz bölüm ve alanla ilgili nedenleriniz,
- Eğitim bittikten sonraki kariyer planlarınız hakkında bilgi sunmanız beklenmektedir.
Please state the reasons why you want to study in Türkiye (Maximum 2000 words) You can use more pages
if necessary. Letter of intent should include,
- your specific reasons to study in Türkiye,
- a specification on why you want to study the departments or fields you have chosen,
- your career goals after graduation.
VIII
Niyet Mektubu / Letter of Intent
BEYAN / DECLARATION:
Yukarıda verilen bilgilerin, yapılan tercihlerin ve ekte sunulan belgelerin doğruluğunu beyan ederim. Bu bilgilerin
yanlış, hatalı ve/veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin başvuruyu dikkate
almama veya burslanma durumunda bursu iptal etmeye yetkili olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum.
I hereby declare that the information provided above is true and accurate, that the documents attached are
genuine and that I also confirm my program selections. If it is found that the information given is not true and/
or misleading I understand and accept that the Republic of Türkiye has a right to disregard the application or
cancel the scholarship.
Başvuranın İmzası :
Tarih :
Signature of Applicant :
Date :
IX

Benzer belgeler

ANADOLU LİSANS BURSU

ANADOLU LİSANS BURSU 2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar. 3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi tutulmazlar. Ancak i...

Detaylı

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU 2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar. 3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi tutulmazlar. Ancak i...

Detaylı

BalkanUlke[1]

BalkanUlke[1] 2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar. 3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi tutulmazlar. Ancak i...

Detaylı

lisansüstü ve araştırma bursları

lisansüstü ve araştırma bursları 2. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan bursiyerler Türkçe öğrenimine tabi tutulurlar. 3. Yabancı dilde eğitim verilen bölümlere kayıt yaptıran bursiyerler, Türkçe öğrenime tabi tutulmazlar. Ancak i...

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BURS İMKÂNI Başarı Bursu

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BURS İMKÂNI Başarı Bursu Destek Bursu Başvuru Şartları Türkiye'de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde bir yükseköğretim programında en az bir akademik yıl (2 dönem) tamamlamış olmak (hazırlık sınıfları hariç) ve s...

Detaylı

2014 Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Program Başvuruları

2014 Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Program Başvuruları be a bachelor’s or master’s degree holder by 30th of June 2014 at the latest be under the age of 30 for master’s programmes (no earlier than 01.01.1984) be under the age of 35 for doctorate program...

Detaylı