4.YIL

Transkript

4.YIL
DÖRDÜNCÜ YIL GÜZ DÖNEMİ
ODP 401 ODYOLOJİ SEMİNER I (4-2) 5
Klinik odyoloji alanlarının kapsamlı analizi, öğrencilerin kendi gelişimlerini örnekleyen farklı
çalışmayı içeren bir seminer hazırlaması
Ders Kitabı
•
Handbook of clinical audiology, Katz, J., Lippincott Williams & Wilkins, 2002
Yardımcı Ders Kitabı
•
Audiology clinical protocols, staff of University of Minnesota, Allyn and Bacon, 1997
ODP 403 ODYOLOJİ’de KLİNİK GÖZLEM ve UYGULAMA I (0-16) 8
Mesleki konuda bilgi ve beceriyi arttırma, öğrenilen bilgileri uygulama.
Ders Kitabı
• Handbook of Clinical Audiology, J.Katz, Lippincott Williams&Wilkins, 2002
Yardımcı Ders Kitabı
•
Audiologist’s desk reference, Hall, J.W., Mueller, HG., San Diego : Singular Pub.
Group, 1997
ODP 405 İŞİTME
HAZIRLAMA (3-2) 4
BOZUKLUKLARINDA
MATERYAL
VE
PROGRAM
İşitme bozukluklarında bireyin terapisinde mental-motor gelişimine, yaş ve genel gelişim
alanlarına uygun eğitim materyali ve program hazırlama, eğitim yöntemleri ile ilgili materyal
geliştirme ve uygulama.
Ders Kitabı
•
Educational audiology across the lifespan, English, K.M., P.H. Brookes Pub. Co.,
1995
Yardımcı Ders Kitabı
•
Communication therapy: an integrated approach to aural rehabilitation with
deaf and hard of hearing, Moseley, M.J.,Bally, S.J., Gallaudet University Press, 1996
IDP 495 BEYİNDİLBİLİM (3-0) 3
Derste, disiplinlerarası bir çalışma alanı olan Beyindilbilimin amaçları tanıtılmakta, bir
yandan, dilin edinimi, gelişimi ve kullanımında sağlıklı insan beyninin kontrolü ve işleyişi ele
alınırken, diğer yandan, özellikle Klinik Dilbilim çalışmaları bağlamında hasta bireylerde
beyin işlevlerinin bozulması sonucu ortaya çıkan dil kullanım sorunları örneklerle
incelenmektedir.
Ders Kitabı
•
Brigitte Stemmer and Harry A. Whiteaker (1998), Handbook of Neurolinguistics,
Academic Pres,USA.
İNG 437 İNGİLİZCE VII (3-0) 3
İNG 338 kodlu dersin devamı niteliğindedir.Bu ders orta-üstü düzeyde İngilizce dilbilgisi ile
okuma-anlama, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Ders Kitabı
•
English Result Elementary. Oxford Yayınları. Annie McDonald – Mark Hancock
DÖRDÜNCÜ YIL BAHAR DÖNEMİ
ODP 402 ODYOLOJİ SEMİNER II (4-2) 5
Öğrencinin özetlenebilir değerlendirmeleri yapması, klinik araştırmaları gözden geçirme
mesleğe ilişkin yeni bakış açısı kazanma.
Ders Kitabı
•
•
Pediatric Audiology 0-5 years, McCormick, B., Taylor and Francis, 1988
Handbook of outcomes measurement in audiology, Johnson, C.E., Thomson/Delmar
Learning/Singular, 2002
Yardımcı Ders Kitabı
•
Behavioral evaluation of hearing in infants and young children, Madell, J.R., Thieme,
1998
ODP 404 ODYOLOJİDE KLİNİK UYGULAMA II (0-16) 8
Mesleki konuda bilgi ve beceriyi arttırma, bilgiyi transfer etme.
Ders Kitabı
•
Audiology Diagnosis, Roeser, R., Valente,M. and Hosford-Dunn,H., Thieme, 2007.
•
New Handbook for Auditory Evoked Responses, Hall,J.W, Allyn and Bacon, 2006.
Yardımcı Ders Kitabı
•
Audiology Practice Management, Roeser, R.,
Thieme, 2007
Valente,M. and Hosford-Dunn,H.,
ODP 406 İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK TERAPİ (3-2) 4
İşitme engelli bireylerde ritim duygusunun kazandırılması, sentral müzik fonksiyonlarının
nasıl geliştirileceği müzik ve işitme arasındaki temel ilişkiler ve eğitim programlarına
adaptasyon
Ders Kitabı
•
Rehabilitative audiology: children and adults, Alpiner, J.G., McCarthy, P.A.,
Lippincott Williams & Wilkins, c2000
Yardımcı Ders Kitabı
•
Educational audiology handbook, Johnson, C.D., Benson, B.V., Seaton, J.B., Singular
Pub. Group, 1997
İNG 438 İNGİLİZCE VIII (3-0) 3
İNG 437 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta-üstü düzeyde İngilizce dilbilgisi ile
okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Ders Kitabı
•
English Result Elementary. Oxford Yayınları. Annie McDonald – Mark Hancock
Yardımcı Ders Kitabı
IDB 386 PSİKODİLBİLİM (3-0) 3
Psikodilbilim alanının kapsam ve tarihçesi, farklı dilbilgisi modellerinin psikodilbilimsel
açıdan incelenmesi, dilbilgisi ve psikodilbilimsel sınırlamalar, çocuklarda dil gelişimi, dilin
biyolojik temelleri, dil ve biliş, dilde biçim ve işlev ilişkisi.
Ders Kitabı
•
Slobin, D.I. 1971. Psycholinguistics. Glenview: Scott Foresman
Yardımcı Ders Kitabı
•
Carroll, David W. 1994. Psychology of Language. California: Brooks/Cole Publishing
Company.
DÖRDÜNCÜ YIL YAZ DÖNEMİ
ODP 408 STAJ