YDA-111 Temel Almanca I Güz

Transkript

YDA-111 Temel Almanca I Güz
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
YDA-111 Temel Almanca I
Türü
Zorunlu
1,2,3,4 / GÜZ
ALMANCA
Önlisans
Kredisi
Ön Koşul Dersler
Okutmanlar
Diğer okutmanlar
Yardımcılar
Dersin Amacı
Lisans
X
Yüksek Lisans
Seçmeli
Doktora
X
Teori
Uygulama
Laboratuar
Ders saati
AKTS Kredisi
6
0
0
6
6
YOK
Ebru YEMİŞENÖZÜ
YOK
YOK
Ders Saatleri
Staj
X
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
6
6
YOK
Temel Almanca düzeyinde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca
uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir
şekilde sözle ifade edebilme.
Öğrenciler;
1) Fiillerin çekimlerini temel düzeyde öğrenip, W-soruları ile pekiştirir.
2) Fiilin tekil ve çoğul hallerini öğrenir, nicht kelimesiyle cümlede olumsuzluk oluşturmayı
kavrar ve –in ekiyle yeni kelimeler türetmeyi başarır.
3) Evet/hayır sorularının cümledeki kuruluş şemasını öğrenir ve bu sorulara nasıl
cevaplaması gerektiğini kavrar. Kök değişimine uğrayan kelimeleri görür ve nasıl değişime
uğradığını kavrar.
4) Belirli Artikel’leri öğrenir ve cümlede kullanır.
Öğrenim Çıktıları
5) Belirsiz ve olumsuzluk anlamı veren Artikel’leri de öğrenip cümle içinde pekiştirir.
6) Tekil ve çoğul fiillerin nasıl kullanıldığını kavrar ve aynı zamanda isimlerin hallerinden
Akkusativ’i (yalın halı) öğrenir.
7) Yardımcı fiil können ile cümle kurmayı öğrenir, fiilin cümledeki yeri ile ilgili bilgi sahibi olur.
8) Ayrılan fiilleri görür ve kavrar, isim+isim’den yeni kelimeler türetmeyi öğrenir.
9) Haben ile ‘dili geçmiş zaman ve sein ile ‘dili geçmiş zaman kurmayı kavrayıp cümle içinde
pekiştirir.
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
1
Konular
-
Begrüssung, Befinden, Verbkonjugation Singular, W-Fragen.
2
-
3
-
Angaben zur Person geben (Familienstand, Schulabschluss), kennenlernen der verschiedenen Berufe und
Auskunft über eigenes Beruf, einen Steckbrief oder kurzen Brief über sich schreiben.
Zahlen 1-100, Verbkonjugationen Singular und Plural, Negation mit nicht, Wortbildung –in.
Auskunft über die Familienmitglieder, verschiedene Sprachen und über deren Kenntnisse lernen, Ja/Nein-Fragen
und deren Antworten ja-nein-doch lernen, Possesivartikel mein/dein, Verben mit Vokalwechsel, Lesemagazin,
Film-Stationen, Projekt Landeskunde, Ausklang.
Beratungsgespräche hören/ Hilfe anbieten, nach Preisen fragen und Preise nenen, etwas beewerten, definiter
Artikel, Personalpronomen er/sie/es, Zahlen 100-1.000.000, Möbel und Adjektive.
Nach Wörtern fragen und nennen, um Wiederholung bitten, etwas beschreiben, sich bedanken, indefinitiver
Artikel, Negativartikel, Farben, Dinge, Materialien, Formen, Formular ausfüllen.
Telefongespräche, Telefonstrategien, Singular-Plural, Akkusativ, Lesemagazin, Film-Stationen, Projekt
Landeskunde, Ausklang, Lesemagazin, Film-Stationen, Projekt Landeskunde, Ausklang .
Freizeit, Auskunft zu Freizeitaktivitäten, Komplimente machen, Modalverb können.
4
5
-
6
-
7
-
8
9
-
10
11
-
12
-
13
14
-
15
-
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
Yardımcı Kaynaklar
Wiederholungsstationen
Freizeit Verabredungen, sich verabreden, einen Vorschlag machen und darauf reagieren, Einladung/Absage,
Tageszeiten, Wochentage, Uhrzeiten, Verbposition im Satz, temporale Präpositionen am, um.
Essen, Einladung zu Hause, Gespräch über Vorlieben beim Essen, Lebensmittel, Speisen, Konjugationen mögen,
“möchte”, Wortbildung Nomen + Nomen, Lesemagazin, Film-Stationen, Projekt Landeskunde, Ausklang.
Reisen, Verkehrsmittel, Durchsagen, sich informieren, ein Telefonat benden, trennbare Verben.
Tagesablauf, Vergangenes, Terminkalender, Tagesablauf, Alltagsaktivitäten, Perfekt mit haben, temporale
Präpositionen von…bis, ab.
Feste, Vergangenes, Interviews, über Feste und Reisen sprechen, Informationstexte, Jahreszeiten, Monate,
Perfekt mit sein, temporale Präposition im, Lesemagazin, Film-Stationen, Projekt Landeskunde, Ausklang.
Vervollständigung des Arbeitsbuches. Grammatik- und Kommunikationswiederholung.
Menschen (Hueber Verlag) A 1.1
Menschen (Hueber Verlag) A 1.1 (Arbeitsbuch), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi ve diğer dil ile
ilgili internet siteleri.
Dokümanlar
Değerlendirme
Ölçütleri
Etkinlik
Ara Sınav
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı
Adet
Yüzde (%)
6
1
60
40
Dersin Öğrenim Çıktıları- Program Yeterlilikleri İlişkisi
Öğrenim Çıktıları
No
1
2
3
4
5
Ö.Y.
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
b
6
7
8
9
10
11
a
b
Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek 5: Mükemmel)
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5: Seminer /Sunum)
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık)
Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)
Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık)
Proje/Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin AKTS Kredisi
Sayısı
Süresi (Saat)
16
15
6
1
-
6
3
3
6
-
Toplam
İş Yükü
90
45
18
6
159
5.3
6

Benzer belgeler

YDA-113 Ön-Orta Düzey Almanca I Güz

YDA-113 Ön-Orta Düzey Almanca I Güz Aktiosseiten zu Lektionen. Wiederholung der Grammatik. Vervollständigung des Arbeitsbuches.

Detaylı