MİCROSOFT WORD DERS NOTLARI

Transkript

MİCROSOFT WORD DERS NOTLARI
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
KELİME İŞLEMCİLER
Kelime işlemciler; çeşitli programlama dilleri ile yazılmış belirli amaçlara (metin
düzenlemeleri yapmak, çeşitli program kodları üretmek, dosyaların içeriklerini görmek vb.)
yönelik program paketleridir.
Günümüzde bu tür işlemlerden bahsedildiği zaman sadece kelime işlem programları
gündeme gelmektedir. Yani mektuplar, akademik yazılar, raporlar vb. tüm yazışmalarınızı
hazırlayıp, saklayabileceğiniz, gerekirse yeniden kullanmak üzere çağırabileceğiniz
programlar. Kendine özel yazım ortamı olmayan programlama dilleri için ise, programları
yazmak, mevcut programlar üzerinde düzeltmeler yapmak imkânı verir.
Kelime işlem programları; mektup, rapor, kontrat, akademik veya edebi çalışmalar vb.
textlerin (yazı veya metin) hazırlanması, düzeltmeler yapılması, yazdırılması, kendi özel
ortamında saklanması, gerekirse çağırılarak üzerinde yeniden çalışılması imkânı sağlar.
Kendine özel yazım ortamı olmayan programlama dilleri için ise, programları yazmak, mevcut
programlar üzerinde düzeltmeler yapmak imkanı verir. Gerekiyorsa; her iki yazılım türünde
format oluşturmak, sayfa ve biçim düzenlemesi yapmak, şekiller eklemek vb. mümkündür.
Kelime işlemciler geliştikçe yazım formatı ile ilgili yapılan düzenlemelerin çeşitliliği de arttı.
Örnek olarak satır araları önceleri 1 veya 2 gibi net rakamlar olarak verilirken, ondalıklı olarak
verilmeye başlandı (1,2 gibi). Artık bir sayfa oluştururken yukarıdan aşağıdan, sağdan soldan
ne kadar ayarlamak istiyorsak ayarlayabiliyoruz. Ayrıca metin içerisinde değişik boyutlarda ve
karakterde çok çeşitli yazı fontları (Harflerin biçim ve boyutlarının çeşitli şekillerde düzenlene
bilmesi) kullanma imkanı da mevcuttur.
Kelime işlem programları ayrıca masa üstü yayıncılık için de temel çıkış noktasıdır. Günlük
hayatımızda karşımıza çıkan dergi gazete ve diğer yayınların hazırlanmasında kelime işlem
programları kullanılmaktadır. Artık çeşitli afiş ve ilanların hazırlanmasında, görselliğe sahip
çeşitli eserlerin hazırlanmasında bilgisayar yardımı ile çok çeşitli sayıda format
denenebilmektedir.
Kelime işlemcilerin yaygınlaşması ile birlikte artık yazılan metinler kupkuru bir yazı olmaktan
çıkıp çok çeşitli sayıda resimlerle takviye edilen görsel bir şölene dönüştürülebilmekte veya
istenirse grafik çizimler de yapılarak yazıların arasına eklenebilir.
Günümüzde farklı işletim sistemleri tarafından yaygın olarak kullanılan kelime işlem
programları, OpenOffice Metin Belgesi Programı, Word Perfect, KOffice, Microsoft Word’dür.
Microsoft Word Kelime İşlemcisi
Microsoft Word, Windows işletim sistemleri üzerinde çalışan bir kelime işlemcidir. Bütün
Windows programlarında olduğu gibi kendine özgü bir “setup (kur)” programı ile işletim
sistemi üzerine kurulumu yapılır. Kurulum tamamlandığı zaman Word kendisini çalıştıracak
bir kısayol simgesini
Başlat’ taki Programlar altına yerleştirir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Microsoft Word'ü başlatmak için, Başlat menüsü, TümProgramlar\Microsoft Office\Microsoft
Word 2010’u seçmek yeterlidir. Eğer masa üzerinde program öğesi (Kısayol tuşu)
oluşturulmuşsa doğrudan üzerinde çift tıklayarak da programı çalıştırmak mümkün olur.
Microsoft Word çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi boş bir dosya
yaratır. Bu dosyaya yeni bir isim verilene kadar dosya adı otomatik olarak Belge1 olacaktır.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Burada da görüleceği gibi, Word çalıştığında karşımıza çıkan pencerenin ve menülerin diğer
Windows uygulamalarındaki pencerelerden bir farkı yoktur. Pencerenin içerisinde hızla aşağı
ve yukarı hareket etmeyi sağlayan Kaydırma Çubukları; paragraf ve yazı hizalamalarında
kullanılan Cetvel; simge durumuna küçültmeyi, ekranı kaplamayı ya da eski konumu sağlayan
düğmeler ile kapat düğmesi yer alır.
Ayrıca Word’e özel menü seçeneklerinin yer aldığı bir Sekme satırı ve hemen bunun altında
da sekmeleri alt bölmelere ayıran Gruplar ve her gruba ait Komut Düğmeleri bulunmaktadır.
Burada yer alan bütün bu araçlar bizim Word’ü en hızlı ve verimli şekilde kullanmamızı
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
Programdan Çıkma
Programdan çıkarken, WinWord tüm açık belgeleri ve şablondaki değişiklikleri saklayıp
saklamadığımızı kontrol eder. Eğer değişiklikleri saklamamışsanız, onları saklamayı isteyip
istemediğinizi sorar. Belgede yapılan son değişiklikler daha önceden kaydedilmemiş ise
kapatma işlemi sırasında aşağıdaki durum pencereleri oluşur.
Bu pencere
düğmesine basılır ise yapılan değişiklikler kaybolur.
düğmesi ise tekrar belgeye dönülmeye yarar.
Verdiğimiz komuta göre de yazdıklarımızı kaydederek veya kaydetmeden programın
çalışması sona erdirir.
Word'den çıkmak
-
Dosya menüsünden Çıkış komutunu mouse ile tıklayarak ya da üzerine gelip enter
tuşuna basarak,
-
Klavyeden sırayla ( Alt+D,Ç) tuşlarına basarak,
-
Başlık çubuğunun sol üst köşesinde yer alan Word simgesine tıklayıp gelen menüden
kapat seçerek,
-
Başlık çubuğunun sağ üst köşesinde yer alan çarpı şeklindeki kapat simgesine
tıklayarak veya klavyeden Alt+F4 tuşlarına basarak çıkılabilir.
Sekmeler
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Diğer uygulamalarda olduğu gibi; program ekranında bir Sekme satırı, bu sekmelere bağlı alt
gruplar vardır. Sekme satırında bulunan her bir sekmeyi ve bu sekmeler altındaki komutları
çalıştırmak için; mouse veya klavyeyi kullanabiliriz.
Eğer klavye kullanılacaksa;
Word sayfası açıkken klavyeden Alt Tuşuna bir kez basılması yeterlidir. Alt tuşuna
basıldığında her sekme ve sekmelerdeki komut düğmelerinin alt köşesinde kullanılabilecek o
komut düğmesine ait bir harf çıkmaktadır. Klavyeden alt tuşu ile beraber bu harfe basılarak
sekmeler veya komut düğmeleri kullanılabilmektedir. Örneğin Alt+Ş Giriş sekmesini açmakta
ve arkasından kullanılan Alt+1 tuş kombinasyonu ise koyu yazdırmaktadır.
Eğer fare (Mouse) kullanılacaksa;
Ok işaretini ilgili sekme üzerine getirip bir kez tıklamak yeterli olacaktır. Sonra açılan sekmeye
bağlı komut düğmeleri, üzerine farenin sol tuşuna basmak suretiyle kullanılabilir.
Eğer farenin sağ tuşuna tıklarsanız bu kez bazı komutların yer aldığı kısa yol menülerinden
seçim yapabilirsiniz.
Word komutlarını kullanmanın diğer bir yolu da başlık çubuğunun hemen solunda yer alan,
hızlı erişim araç çubuğu üzerinde bulunan komutların simgelerle ifade edildiği şekillere
tıklamaktır. Örneğin kaydet için disket resmine ( ) tıklamak yeterlidir. Hızlı erişim araç
çubuğu kullanıcının isteği doğrultusunda özelleştirilebilir yani içerisine kullanıcının istediği
herhangi bir komutun kısayol simgesi eklenebilmektedir.
Dosya Sekmesi ve Komutlar
Dosya sekmesi, yeni bir dosya oluşturma, bu dosyaları bir ad vererek saklama, geri çağırma,
yazdırma vb. gibi genel komutları kapsar.
Bir Belgeyi Kaydetme
Word ortamında oluşturulan belgelerin daha sonra kullanılabilmesi amacıyla saklanması
gerekir. Word’de bu amaçla Dosya menüsünde bulunan “Farklı Kaydet” ve “Kaydet”
komutları kullanılır. Bir belge ilk kez oluşturulmuş ve bu belge kaydedilmemiş ise “Farklı
Kaydet” ile “Kaydet” komutları aynı işi yapar yani dosyaya bir isim vererek saklamamızı
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
sağlayan aşağıdaki pencereyi açar.
Bu pencerede dosyanın adı, kayıt türü ve bu dosyanın nereye kaydedileceği (kayıt yeri)
belirlenir. Word 2010’da kaydedilen dosyalar kayıt türü “Word Belgesi” ise otomatik olarak
“DOCX” uzantısını alırlar. Eski sürüm Office programlarının bu belgeyi açabilmesi için kayıt
türünün “Word 97-2003 belgesi” olarak seçilmesi ve uzantısının “DOC” olması
gerekmektedir.
Eğer mevcut bir dosya üzerinde çalışılıyor ise ve yapılan değişiklikler dosyaya eklenecekse bu
durumda “Farklı Kaydet” ile “Kaydet” komutları ayrı işlevleri yerine getirir. Kaydet komutu
yapılan değişiklikleri mevcut dosyaya eklerken Farklı Kaydet komutu her zaman dosyayı yeni
bir isimle kaydetmeye yarar.
 Üç değişik yöntem ile dosya kaydı yapılabilir.
 Dosya Menüsünde bulunan
komutu seçilerek,

Hızlı erişim araç çubuğu üzerindeki
simgesi tıklanarak,
Klavyeden CTRL+S kısayol tuşlarına basılarak dosya kaydedilir.
Bazı durumlarda oluşturulan belgelerin diğer kullanıcılardan korunması
gerekir. Bunun içinde bu tür belgelere parola verilerek belgenin
değiştirilmesi veya okunması engellenmiş olur. Farklı Kaydet
penceresinde bulunan Araçlar içerisindeki
“Genel Seçenekler”
komutu çalıştırılarak aşağıdaki şekilde oluşan pencerede parola verilir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Mevcut Bir Belgeyi Açmak
Daha önceden hazırlanmış olan bir Word belgesi veya Word programının okuya bildiği bir
dosya yeniden kullanılmak üzere açılmalıdır. Bu amaçla;


Dosya sekmesindeki
komutu seçilir,
Klavyeden CTRL+O kısayol tuşları kullanılır.
Bu işlemlerden herhangi birisi uygulandığında aşağıdaki pencere oluşur.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Bu pencerede dosyanın bulunduğu sürücü veya klasöre Konum: kısmından geçilir ve dosya
pencerede görüntülenince üzerine gelinerek seçilir ve
açılır.
komutu tıklanarak dosya
Açık Olan Belgeyi Kapatmak
Birden çok belge ile çalışırken Word’den çıkmadan bir belge kapatılıp diğer belgelerde
çalışılmaya devam edilebilir. Bunun için Dosya menüsünde bulunan
komutu
seçilir. Belgede yapılan son değişiklikler daha önceden kaydedilmemiş ise kapatma işlemi
sırasında aşağıdaki durum penceresi oluşur.
Bu pencere
düğmesi belgeyi kaydederek kapatır.
ise yapılan değişiklikler kaybolur.
Bilgi
Düğmesine basılır
Düğmesi ise tekrar belgeye dönülmeye yarar.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Dosya sekmesindeki Bilgi komutu ile o anda açık olan Word belgenizle ilgili boyut ve sayfa
sayısı gibi bilgilere, kaydedilme ve değiştirilme tarihi gibi bilgilere ve belgeyi yazan kullanıcı
bilgisine ulaşılabiliriz.
Ayrıca Uyum Modu kısmından belgemizi daha önceki Office sürümleri ile uyumlu hale
getirme imkanımız bulunmaktadır. Yine İzinler komutu ile hazırladığımız belgeye okuma ve
kaydetme konularında kısıtlama getirebildiğimiz gibi belgemize açma veya değiştirme
parolası da ekleyebiliriz.
En Son
Bulunduğunuz bilgisayarda en son kullandığınız Word programı ile belgelere ve bunların
bulundukları klasörlerin adres ve isim bilgilerine En Son komutu ile ulaşılabilmektedir.
Yeni Bir Belge Oluşturma
Yeni bir belge oluşturmak için aşağıdaki işlemlerden birisini seçmek yeterlidir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Dosya menüsünde bulunan
seçilerek,
komutuna tıklanıp sağda açılan pencereden boş belge
Klavyeden CTRL+N tuş kombinasyonu kullanılarak oluşturulur.
CTRL+N tuşlarına basılınca otomatikman boş bir belge açılır. Dosya sekmesinden Yeni
komutu seçildiğinde ise aşağıdaki pencere açılır.
Bu pencere yardımı ile yeni boş bir standart belge oluşturula bildiği gibi değişik işlemler için
(Mektup ve Faks, Yayınlar, Raporlar vb.) daha önceden oluşturulmuş şablonlarda
kullanılabilir.
Bir Belgeyi Yazdırmak
Etkin dosyayı veya seçili öğeleri yazdırmak için Word’ün yazdır komutunun kullanılması
gerekir. Yazdırma seçeneklerini seçmek için Dosya sekmesinden Yazdır komutu tıklanır. Bir
belgeyi yazdırmak için aşağıdaki yollardan herhangi biri izlenir.


Dosya menüsünden
komutu çalıştırılır,
Klavyede CTRL + P tuş kombinasyonu kullanılır,
Yazdırma ile ilgili seçeneklerin seçildiği Yazdır penceresi aşağıdaki gibidir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Bu pencerenin sol kısmından basılacak kopya sayısı, bilgisayara kurulu yazıcının seçimi ve bu
yazıcının özellikleri ayarlanabilir. Sağ kısmında ise baskı önizleme bulunmaktadır.
Ayarlar kısmında belgenin belli bir kısmının mı yoksa tümünün mü yazıcıya gönderileceği
ayarlanır. Burada;
Tüm sayfaları yazdır seçeneği, belgenin başından başlayarak tümünü yazıcıya gönderir.
Seçimi yazdır seçeneği, sayfada sadece seçtiğimiz alanı yazıcıya gönderir.
Geçerli sayfayı yazdır seçeneği, ekleme noktasının konumlandırıldığı sayfayı yazıcıya
gönderir. Birden fazla seçili sayfa varsa, Word seçimin başındaki sayfayı yazdırır. Bu komut
sadece tek bir sayfa yazdırır.
Özel aralığı yazdır seçeneği, sayfa kutusuna yazılan sayfaları yazdırmak için kullanılır. Sayfa
kutusuna belgede yazdırılmak istenen sayfaların sayfa numaraları yazılır. Birden çok sayfa
yazdırılırken sayfa kutusuna sayfa numaraları “,” veya “–” işareti kullanılarak yazılır. “,”
işareti farklı “-” işareti ise belli aralıktaki sayfaları yazıcıya göndermek için kullanılır. Aşağıda
bu işaretlerin farklı kullanımları için örnekler verilmiştir.
Burada belgenin sırasıyla 6, 4 ve
8. sayfaları yazdırılmak isteniyor.
1. sayfadan 5. sayfaya kadar olan
sayfaları (1 ve 5 dahil) ve 9.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
sayfayı yazdırır.
Sayfanın başından başlayarak 10.
sayfaya kadar olan sayfaları (10.
sayfa dahil) yazdırır.
5. sayfadan başlayarak (5. sayfa
dahil) belgenin sonuna kadar olan
sayfaları yazdırır.
Bunların dışında yazdır sayfasından sayfa yapısı ile ilgili; sayfayı dikey veya yatay
konumlandırma, kağıt tipini ve boyutunu belirleme, sayfanın kenar boşluklarını ayarlama ve
birden çok sayfayı tek bir sayfa içerisinde yazdırma gibi ayarlamalar yapılabilmekte ve arzu
edilirse harmanlanmış bir şekilde çıktı alınabilmektedir.
Yazdır penceresinin sağ tarafında baskı önizleme bulunmaktadır. Bir dosya yazdırıldığında
kağıttaki görünümünün nasıl olduğunu gösteren bölümdür. Baskı önizleme de ekranın
sağındaki kaydırma çubuğunu veya
simgesini kullanarak istediğimiz sayfanın
önizlemesini görebiliriz. Yine sayfanın sağ alt köşesinde bulunan
simgesinden önizleme sayfasını istediğimiz kadar büyültebilir veya istediğimiz kadar küçültüp
önizleme ekranında birden fazla sayfayı aynı anda görebiliriz.
Bir Belgenin Gönderilmesi
Dosya sekmesindeki Kaydet ve Gönder komutu ile hazırlanan bir Word belgesinin e-mail
gönderme programına, bilgisayarda varsa faks kartına göndermek için kullanılır. İstenirse
Word dökümanı pdf formatına dönüştürülerek de gönderilebilmektedir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Ayrıca kaydet ve gönder komutundan hazırladığımız Word belgesini Web’e kaydet,
SharePoint uygulamasına kaydet ve Web günlüğü postası olarak yayımla seçeneklerinden
internet ortamına gönderip, başka kişilerle paylaşma şansına da sahibiz.
Yardım
Microsoft Office Yardımı düğmesine tıklayarak,
Word Yardımı penceresini açabilir gerekli
bağlantılara tıklayarak veya pencerenin üst
tarafında bulunan Ara kısmına ilgili bilgileri
yazarak Word programı ile ilgili bir konuda
yardım alına bilinmektedir.
Ayrıca kullandığımız Office programı ile ilgili
sürüm, lisans ve güncelleme bilgileri de alına
bilinmektedir.
Eklentiler
Word
programımıza
yüklenmiş,
kullanabileceğimiz eklentileri görebiliriz. Örneğin tanımlanmış Bir bluetooth eklentisi var ise
hazırlamış olduğumuz belgeyi bluetooth aracılığı ile başka bir cihaza gönderebiliriz.
Seçenekler
Dosya sekmesindeki seçenekler komutuna tıklandığında açılan pencereden
değişiklik yapmak istediğimiz konu başlığını tıklamamız gerekmektedir.
Genel başlığına tıkladığımız da mini araç çubuğunu gösterme, canlı
önizlemeyi etkinleştirme gibi seçeneklere müdahale edilebilmektedir.
Görüntü başlığına tıkladığımız da belge içeriğinin hem ekranda hem de
belgeyi yazdırdığımızda nasıl görüneceği ile ilgili seçeneklere müdahale
edilebilmektedir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Yazım denetleme başlığına tıkladığımız da Word’ün yazdığımız metni otomatik olarak
biçimlendirme ve düzeltme seçeneklerine müdahale edebiliriz. Ayrıca yazım ve dilbilgisi
denetimi yapılırken uyulacak kuralları belirleyebiliriz.
Kaydet başlığına tıkladığımızda belgelerin kaydedilme şeklini özelleştirebilir, belgelerin
nereye kaydedileceğini, uzantısının ne olacağını belirleyebilir ve otomatik olarak belgemizin
kaç dakikada bir kaydedileceğinin ayarını yapabiliriz.
Dil başlığına tıkladığımızda yazım denetleme de kullanılacak sözlüğün dilini ve yardım
menüsünde kullanılacak dili seçebiliriz.
Bunların dışında seçenekler komutu sayesinde Word programında kullandığımız şeridi ve hızlı
erişim araç çubuğunu kullanıcının tercihi doğrultusunda istediğimiz gibi özelleştirebilir ve
eklentileri istediğimiz gibi yönetebiliriz.
Çıkış
Word programından çıkmak için kullanılan komuttur. Kaydedilmeyen dosyalar hakkında
kullanıcıyı uyararak bu programı kapatır.
Giriş Sekmesi
Giriş sekmesi Pano, Yazı Tipi, Paragraf, Stiller, Düzenleme gruplarını ve bu grupların komut
düğmelerini içermektedir.
Pano grubunda kes , kopyala , yapıştır
ve biçim boyacısı
komut
düğmeleri bulunmaktadır. Belgemizde işaretlediğimiz bir metni kes veya
kopyala komutu ile panoya yerleştirebilir ve daha sonra belgedeki başka bir
alana yapıştırabiliriz. Yine biçim boyacısı sayesinde, seçtiğimiz alanda sadece
biçim özelliklerini kopyalayabilir ve bu özellikleri belgemizdeki başka alanlara
uygulatabiliriz.
Kelime işlemcilerde, daktilo gibi tek tip yazı
kullanmak yerine farklı biçimler kullanılarak
dokümanın daha etkileyici olması sağlanabilir.
Word’de temel işlemler yazı tipi grubundaki
komut düğmeleri ile kolaca yapılabilir. Yazı tipi
stilini
çizili
, yazının boyutunu
veya üstü çizili
değiştirebilir, kalın yazı
yazı yazabiliriz. Yazını rengini
, eğik yazı
, altı
veya arka plan rengini
değiştirebilir yazıdaki biçimlendirme özelliklerini
düğmesine tıklayarak temizleyebiliriz.
Daha ileri düzey işlemler ise yazı tipi grubu menüsünün sağ alt kısmında bulunan
düğmesi
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
aracılığı ile yapılır. Düğmeye tıklandığında açılan penceredeki komutlar kullanılarak seçilen
metnin yazı tipi, yazı tipi stili, boyutu, rengi alt çizgi stili gibi özellikleri ayarlanabilir.
Bir metin ya da bir karakterin yazı tipini değiştirmek için
istenen kısım ilk önce seçilmelidir.
Örneğin belgemizde bulunan “Temel Bilgisayar
Kullanımı” yazısı seçildikten sonra
düğmesine
tıklanırsa ve açılan pencerede yandaki şekildeki seçimler
yapılırsa
seçtiğimiz
Bilgisayar
Temel
Kullanımı şekline
metin
dönüşecektir.
Bir metnin karakter aralığını değiştirmek için istenilen metin seçildikten sonra
düğmesine
tıklanarak açılan pencereden Gelişmiş seçeneğine tıklandığında Karakter Aralığı ayarını
yapabiliriz.
Bu penceredeki Aralık kutusuyla karakter aralığı Normal, Geniş ve Dar olarak ayarlanır.
Hemen karşısındaki Değer kutusuyla bu aralığa verilecek değer belirlenir. Bu sayede
metindeki karakterlerin aralarını açabilir veya daraltabiliriz.
Konum kutusuyla da seçili olan ifade, satırın normal konumundan daha yukarıya veya
aşağıya yerleştirebiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Paragraf grubu ile seçilen paragrafta paragraf
girintilerini, metin hizalamasını, satır aralığını ve diğer
paragraf biçimlerini değiştirebiliriz.
metin seçilir. Daha sonra
Bir metnin satır aralığını seçmek için ilk etapta istenilen
düğmesi kullanılarak aşağıdaki pencereye ulaşılır.
Satır aralıkları aşağıdaki penceredeki Satır Aralığı kutusunun içerdiği değerler ile ayarlanır. Bu
kutudaki değerler;







Tek : satır aralığı tek satır olarak ayarlar,
1.5 satır : satır aralığı 1.5satır olarak ayarlar,
Çift : satır aralığı 2 satır olarak ayarlar.
En Az : Belirtilen aralığa sığmayacakları için, Word’ün daha geniş Yazı tipi boyutları
yada grafikleri yerleştirmek için ayarlayabileceği en az satır aralığını ayarlar.
Tam : Bu seçenek tüm satırların eşit aralıklı olmasını sağlar. Aralığın hangi font
boyuna göre belirleneceği Değer kutusuna girilir. Bir paragraf içerisindeki farklı
büyüklüklerdeki fontlar var ise bir satırın yüksekliği fazla birinin az olacaktır. Bu seçen
bütün satırların eşit aralığa getirilmesini sağlayacaktır.
Birden Çok : Belirlenen bir yüzde oranıyla satır aralığı artırılıp çoğaltılabilir. Mesela,
satır aralığının 1.3 ile çarpımı aralığı yüzde 30 oranında artıracaktır, satır aralığının 0.7
ile çarpımı ise aralığı yüzde 30 azaltacaktır.
Değer : seçilen satır aralığı miktarıdır. Bu seçenek sadece satır aralığı kutusunda en
az, Tam ya da çoklu seçildiğinde kullanılabilir.
Bir paragrafı sola, sağa, ortaya veya her iki yana hizalamak için o paragrafı seçmek gerekmez.
Ekleme noktasının o paragrafta olması yeterlidir. Eğer birden fazla paragraf veya satır
hizalanacaksa seçmek gerekir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Sola Hizala
Seçilen metni, sayıları veya satır içi nesneleri
parçalanmış sağ kenarla sola hizalar.
Ortala
Seçilen metni, sayıları veya satır içi nesneleri ortalar.
Sağa Hizala
Seçilen metni, sayıları veya satır içi nesneleri
parçalanmış sol kenarla sağa hizalar.
İki Yana Yasla
Seçilen paragrafları hem sol hem de sağ kenar
boşluklarına veya girintilerine göre hizalar.
Paragrafları İçerden Başlatma
Word paragraflarla ilgili önemli ayarlar sunar. Paragraf ayarlarını yapmak için
kullanılarak aşağıdaki pencereye ulaşılır veya cetvel kullanılır.
düğmesi
Penceredeki Sol ve Sağ kutularına girilecek değerler ile
paragrafın satır başına ve sonuna olan uzaklıkları
belirlenebilir.
Bunu yapmanın daha kolay yolu ise cetvel üzerindeki
küçük düğmeleri kullanmaktır.
Aşağıda görüldüğü gibi göstergelerle oynanarak üst ve alt
satırların başlama ve bitiş noktalarını ayarlanabilir.
Paragraflar Arasında Boşluk Bırakma
Uzun dokümanlarda paragraflar arasındaki bir miktar boşluğun bulunması dokümanın
okunmasını kolaylaştıracaktır. Birçok kişi bunu paragraflar arasında fazladan Enter bırakarak
yapar. Oysa bu işi Word otomatik olarak yapabilmektedir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Paragraftan önce ve sonra bırakılacak boşluklar Önce ve Sonra kutularından nokta cinsinden
belirlenir.
Diğer Paragraf Ayarları
Paragrafla ilgili bazı önemli ayarlar ise pencerenin Satır ve Sayfa sonu sayfasında yer
almaktadır. Bu sayfa aşağıdaki gibi oluşmaktadır. Oluşan bu sayfadaki komutlar;
Word'ün bir paragrafın son satırını (tek satır) bir sayfanın en başına
veya bir paragrafın ilk satırını (artık satır) sayfanın en sonuna yazdırmasına engel olur.
Bir paragraf içinde sayfa sonu konulmasını engeller.
Seçili paragraf ve onu izleyen paragraf arasına sayfa sonu konulmasını
engeller.
Seçili paragraftan önce istenen sayfa sonu ekler.
Satır numaralarının seçili paragrafların yanında görünmesini engeller.
Bu ayar, satır numarası olmayan belgeleri veya bölümleri etkilemez.
Bir paragrafın otomatik hecelenmesine engel olur.
Madde İmleri ve Numaralandırma
Seçilen paragraflara madde işaretleri ve numaralar ekler ve var olanları değiştirir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Özellikle sıra numarası vermeniz gereken satırları otomatik olarak numaralandırırsanız arada
bir satırı sildiğinizde diğer satırların numaraları da otomatik olarak düzelir.
Madde imi veya numara vermek için biçimlendirme araç çubuğunda bulunan aşağıdaki
düğmelerde kullanılır.
Numaralandırma
Seçili paragraflara numara ekler veya var olan
numaraları kaldırır.
Madde İmleri
Seçili paragraflara madde imleri ekler veya var
olan madde imlerini kaldırır.
Kenarlık ve Gölgelendirme
Paragraf grubunda komut düğmesinin yanındaki aşağı ok
düğmesine tıklandığında
karşımıza çıkan seçeneklerden
seçeneği seçilirse karşımıza
çıkan pencereden, belgemizde seçtiğimiz metne, paragraflara, sayfalara, tablo hücrelerine
veya resimlere kenarlık ve gölgeleme ekleyebiliriz.
Bu pencerenin Ayarlar kısmından ne tip bir çerçeve eklemek istenildiği seçilir.
Yok
: Eklenmiş bir çerçeve varsa kaldırır.
Kutu
: Sade bir çerçeve ekler.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Gölge
: Gölgeli olan bir çerçeve ekler
3 Boyut
: Üç boyutlu görünüme sahip bir çerçeve ekler.
Özel
: Özelliklerini kullanıcının belirleyeceği bir çerçeve ekler. Her bir kenar için
farklı şekillere sahip çerçeveler seçilir.
Kenarlık ve Gölgelendirme komutu ile açılan penceredeki
düğmesine basılarak değişik türde yatay çizgiler
eklenebilir. Bu düğme ile aşağıdaki pencere açılır ve değişik
tipte çizgiler seçilebilir.
Sayfaya Kenarlık Ekleme
Sadece yazıya değil sayfaya da kenarlık eklenebilir. Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutu ile
açılan penceredeki Sayfa Kenarlığı sayfasındaki ilgili komutlar kullanılarak sayfaya kenarlık
eklenebilir.
Bu kısımda değişik olan sadece sayfaya kenarlık olarak resim de eklenebilmesidir. Pencerenin
Resim kutusundan sayfaya eklenecek çerçeve için kullanılacak resim seçilir. Penceredeki
Genişlik kutusu da kullanılarak kenarlık genişliği ayarlanabilir.
Resim kenarlığı eklenen sayfa aşağıdaki gibi görüntülenir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Gölgelendirme
Bir yazının etrafına veya tablonun iç kısmına değişik renklerde gölgeleme veya dolgu
yapılabilir. Bunun için Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutu ile oluşan penceredeki
Gölgelendirme sayfası seçilir.
Stiller gurubu içerisinde hazırladığımız belgedeki yazılarımıza uygulayabileceğimiz birçok yazı
stili karşımıza çıkmaktadır. Seçtiğimiz stiline göre belgedeki yazılar ve başlıkların yazı stili
değişecektir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Düzenleme grubu içerisinde tüm belgeyi veya sadece belge içerisindeki nesneleri
seçtirebileceğimiz
komut düğmesinin yanı sıra belgedeki bir metni
bulmamıza olanak sağlayan
komut düğmesi yer almaktadır. Ayrıca
bunların dışında grupta var olan
komutu ile de yine sayfadaki
Belirtilen metni (harf, hece, kelime veya cümle) ve biçimlendirmeyi arar ve bunu belirtilen
metin veya biçimlendirme ile değiştirebiliriz. Değiştir komutuna tıklandığında karşımıza
aşağıdaki pencere çıkmaktadır.
Örneğin yukarıdaki pencerede belge içerisinde; Aranan “KSÜ” kısaltması bulunarak bunun
yerine Yeni değer “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi” cümlesi yazılabilir.
Yine aynı penceredeki Git sayfasına tıklandığında Word’de, ekleme noktasını gitmek
istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bir sayfa numarasına, açıklamaya, altbilgiye, yer imine veya
başka bir yere kolay ve hızlı bir şekilde gidilebilir.
Bu pencerede belge içerisindeki Sayfa numarası 8 olan sayfaya gidilmek istenmektedir.
Ekleme noktasını (imleç) belirtilen sayfanın ilk satırının başına yerleştirir.
Ekle Sekmesi
Ekle sekmesi Sayfalar, Tablolar, Çizimler, Bağlantılar, Üstbilgi ve Altbilgi, Metin, Simgeler
gruplarını ve bu grupların komut düğmelerini içermektedir.
Ekle sekmesindeki sayfalar grubu ile hazırladığınız belgeye
komutunu tıklayarak var olan hazır şablonlardan birini seçip kapak sayfası
ekleyebilirsiniz. Bunun dışında
komutuna tıklanarak imlecinizin
bulunduğu yere boş bir sayfa ekleyebilirsiniz. Yine
komutuna
tıklanarak imlecinizin bulunduğu yerden itibaren kalan kısmı diğer sayfanın başına
taşıyabilirsiniz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Tablolarla Çalışmak
Bir sıra halinde bulunması gereken bilgileri yönetmenin en iyi yolu tabloları
kullanmaktır. Örneğin bir Öğrencinin derse giriş ve çıkış saatlerinin bir çizelgesinin
oluşturabiliriz.
Günü
Dersin Adı
Başlama
Bitiş
Pazartesi
Bilgisayar Kullanımı
13.00
16.00
Salı
Matematik
10.00
12.00
Perşembe
İngilizce
08.00
09.00
Ekle
Word’ün çalışma alanına eklenen tablolar satır ve
sütunlardan meydana gelir. Bir tablo eklemek için Tablo
grubundan Tablo Ekle seçeneği kullanılır.
Bu menü komutu uygulandığında ise aşağıdaki gibi satır ve
sütunları seçebilmemiz için bir pencere görüntülenir.
Bunun yanında
seçeneği de tabloya uygulanabilir. Bu
pencereden onay verilince belgemiz üzerine tablomuz eklenecektir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Tablo oluşturmanın diğer bir yolu da
basılı
tutarak
sağa
doğru
buradan satır ve sütün sayılarını fare
düğmesini kullanmaktır. Bu düğmeye basar ve
çektiğimizde aşağıdaki yapı ortaya çıkar ve
ile işaretleyerek tablomuzu oluştururuz.
Ayrıca Tablo grubundaki
seçeneğine tıkladığımızda, kalem şekline dönüşen
işaretçimiz ile ekrana istediğimiz büyüklükte bir tabloyu kendimiz çizebilir veya var olan bir
tablonun içeriğinde istediğimiz gibi değişiklik yapabiliriz.
Yine
seçeneği ile Word sayfamıza aşağıdaki gibi bir excel sayfasını
ekleyebilir ve bütün excel işlemlerini bu tablo üzerinde yapabiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Tabloda Tab Tuşu
Tabloda çalışırken Tab tuşu etkin bir şekilde kullanılır. Tabloda Tab ve Shift +Tab tuşu ile
hücreler arasında etkin bir şekilde geçişi sağlar.
Ayrıca son hücrede iken Tab tuşuna basılarak tabloya yeni satırlar eklenebilir.
Tab tuşu hücreler arası dolaşmak için kullanıldığından dolayı tablo içerisinde bir Tab kadar
boşluk bırakmak için Ctrl + Tab tuşlarını kullanmanız gerekir.
Tabloyu Taşımak ve Yeniden Boyutlandırmak
Hazırlanan tablolar belge üzerinde başka bir yere taşınabilir. Bunu yapabilmek için imleç
tablo üzerindeyken tablonun sol üst köşesinde beliren simgesine basılı tutularak istenilen
yere doğru sürüklenir.
Ayrıca tablo üzerindeki kenarlıklar üzerine mouse imlecini konumlandırdığımız zaman yine
sol tuşa basılı tutarak satır ve sütun boyutları ayarlamak mümkündür.
Tablodaki Satırı, Sütunu, Hücreyi seçme ve Tabloya Satır, Sütun, Hücre Ekleme
Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, istenilirse var olan bir tablo üzerinde sağ tıklayarak açılan
menüdeki Ekle ve Seç seçeneklerinden tablomuza yeni satır, sütun veya hücreyi ekleyebilir,
tablomuzdaki istediğimiz satır, sütun veya hücreyi seçebiliriz. Yine aynı menüdeki
seçeneğinden herhangi bir hücreyi hücrelere bölebiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Hücreleri Birleştirme
Tablo üzerindeki hücreler birleştirilebilir. Bunu yapabilmek için birleştirilecek hücrelerin
öncelikler seçilmesi gereklidir.
Hücre seçimi yapıldıktan sonra farenin sağ tuşuna basıldığında çıkan menüden
seçeneğine tıklandığında hücreler birleştirilir.
Çizimler grubu herhangi bir programda hazırlanmış
ve bir dosyada saklanan resimleri ekleme veya bir
Word belgesine Clipart ta bulunan küçük resimleri
eklemek, otomatik şekil veya grafik oluşturmak için
kullanılan komutları içeren gruptur.
Küçük Resim
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Dosyanıza eklemek istediğiniz veya küçük resim
koleksiyonunuzda güncelleştirmek istediğiniz küçük resim
görüntüsünü seçmeniz için Resim Galerisi'ni açar. Resim
galerisinde bulunan farklı kategoriler için oluşturulmuş
resimler ile sesler ve hareketli kliplerde bu komut sayesinde
Word belgesine eklenebilir.
Bu pencerede herhangi bir
kategorideki resim seçilerek
ekleme
noktasının
bulunduğu yere eklenir.
üzerinde aşağıdaki gibi
Eklenen
resim
görüntülenir.
sayfa
Sayfa eklenen bir resim ile ilgili tüm ayarlamaların yapıldığı Resim Araçları sekmesini açmak
için resmi seçmek yeterli olacaktır. Resim seçildiği an resim araçları sekmesi otomatik olarak
pencerenin üst kısmında kendini gösterecektir. Bu sekmeden resmin renkleri üzerinde
oynamalar yapabilir, resme kenarlık eklenebilir, resmi yeniden boyutlandırabilir, kırpabilir,
döndürebilir ve hatta resmi, yazının arka planına yerleştirebiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Resim ile ilgili diğer ayarlamaların yapıldığı Resim Biçimlendir penceresini açmak için resim
üzerine sağ tıklanarak
seçilmelidir.
Dosyadan Resim Ekleme
Etkin dosyadaki ekleme noktasına herhangi bir resim programında oluşturulmuş bmp, jpg,
gif, pcx, tif vb. gibi formatlardaki dosyaları eklemek için kullanılır. Belgemizde resmi
yerleştirmek istediğimiz yere fare ile tıklanır ve çizimler grubundan
seçeneği tıklanır.
Açılan pencereden resim bulunur ve seçilir. Ekle komutuna basıldığında resim sayfamıza
yerleştirilir.
Resim belgeye eklendikten sonra küçük resim biçimlendirme ile ilgili tüm özellikler bu
resimler içinde kullanılabilir.
Şekil ekleme
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Şekiller
komut
düğmesine
tıklandığında
ekleyebileceğiniz şekil kategorilerini görüntüler.
Bir şekil kategorisindeki şekil seçilip etkin pencerede
eklemek istendiği yere gidilip şekil oraya çizilir.
Eklenen şekil daha sonra arzu edilirse yeniden
boyutlandırılabilir.
SmartArt Ekleme
Çizimler grubunda
düğmesine tıklandığında diyagram çizim penceresi açılacaktır.
Yandaki resimde görülen diyagramlardan bir tanesi seçilerek hazırladığımız belgemizdeki
istediğimiz yere konulabilir ve üzerinde istediğimiz değişiklikler yapılabilir.
Belgeye Bağlantı Ekleme
Bağlantılar grubundaki köprü, yer işareti ve çapraz başvuru komut düğmeleriyle,
belgemizdeki bir yazı veya resme başka bir belgeyi, sayfayı, resmi veya bir
web sayfasını köprü (link) olarak ekleyip köprü eklediğimiz yere tıklayarak
hızlı bir şekilde ulaşmak istediğimiz yere ulaşabiliriz.
Üst-Altbilgi Ekleme
Her sayfanın başında yada sonunda tekrarlanması istenen ifadeler yada
resimler için üst bilgi veya alt bilgi özelliği kullanılmalıdır. Genellikle şirket
adı veya logosu için üst bilgi, sayfa numarası ve tarih gibi bilgiler için de alt
bilgi kullanılır.
Ekle sekmesi Üstbilgi ve Altbilgi grubu seçenekleri ile veya daha önce hazırlanmışsa alt veya
üst bilgi çift tıklanarak aşağıdaki görüntü elde edilir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Burada istenilen alt ve üst bilgiler girildikten sonra araç çubuğundaki
tıklanarak normal ortama dönülmüş olur.
düğmesi
Üst ve alt bilgi eklerken açılan üst bilgi ve alt bilgi araçları menüsü, üst ve alt bilgiler üzerinde
kolayca işlem yapmamızı sağlayabilecek bazı düğmelere sahiptir. Bunlar aşağıdaki gibidir.
Ayrıca bir belgeye sayfa numaraları eklemek için üstbilgi ve altbilgi grubundaki
komut düğmesi kullanılır. Bu komut düğmesine tıklandığında aşağıdaki
pencere oluşur.
Eğer sayfa numarasının sayfadaki konumuna karar
verdiysek, bunu sayfa numarası komut düğmesinin
altında açılan menüden seçebiliriz. Yine aynı menüden
Sayfa Numaralarını Biçimlendir diyerek kullanacağımız
sayfa numarası formatını, numaralandırmanın hangi
sayfadan itibaren başlayacağını v.b. ayarlamaları
yapabiliriz.
Metin grubu içerisindeki metin kutusu düğmesi ile
sayfanın herhangi bir yerinde kullanabileceğimiz,
içerisine istediğimiz bir metni yazabileceğimiz bir
kutuyu, istersek kendimiz çizebilir istersek de hazır
formatlardan
birisini
kullanarak
sayfamıza
ekleyebiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Yine aynı yerde
düğmesine tıklayarak Word’ de çizim nesnesi ekleyip değişik
metin ve metin efektleri yaratmak için kullanabiliriz.
İlk olarak komut düğmesine tıklandığı zaman açılan Word Art galerisi penceresinden Word
Art stili seçilerek tamam düğmesine tıklanır.
İkinci olarak Word Art metnini girip düzenleyebildiğimiz pencere oluşturulur. Bu pencerede
metin girme ve girilen bu metnin yazı tipi, boyutu ve biçimi (kalın ve italik) belirlenerek Word
Art yazısı oluşturulmuş olur.
Oluşturulan bu resim seçildiği zaman otomatik olarak Word Art araçları menüsü üst tarafta
yerini alır. Bu menü sayesinde oluşturulan metin üzerinde bir çok efekt işlemleri yapılabilir.
Metin
grubunda
düğmesine
tıklandığında açılan pencereden seçtiğiniz biçimi
kullanarak ekleme noktasına tarih ve saat
ekleyebiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Pencereden görüldüğü gibi değişik tarih ve saat biçimlerinden biri seçilerek eklenebilir. Eğer
otomatik olarak güncelleştir onay kutusu işaretli ise dosya her açıldığında tarih ve saat
otomatik olarak güncellenir.
Metin grubunda
düğmesine tıklandığında Ekleme noktasına bir çizim, bir Word
Art metin etkisi, denklem gibi bir nesne veya başka bir dosyadaki bir metni, metin kutusu
içerisinde sayfamıza ekleyebiliriz. Örneğin bir denklem eklenecek ise, nesne komut
düğmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki gibi bir pencere açılır. Bu menüde eklemek istenen
nesne ile ilgili komut çalıştırılır ise o program ile ilgili pencere Word içerisinde açılır ve
nesnenin oluşturulması sağlanır.
Burada denklem komutu ile Word penceresi aşağıdaki gibi olur ve bu penceredeki menüler
ve denklem araç çubuğu sayesinde değişik denklemler yazılabilir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Simgeler grubundan sayfamıza denklem ekleyebileceğimiz gibi klavyemizde
olmayan birçok simgeden birisini de ekleyebiliriz.
komut düğmesine tıklandığında tüm simgeler seçeneği seçilir ise
aşağıdaki pencere açılacaktır.
Bu pencerede istenilen yazı tiplerinden uygun karakterler çift tıklanarak dokumana
eklenebilir.
Eğer bu karakterler sık kullanıyor ise Kısayol Tuşu düğmesi kullanarak bu karaktere özel bir
kısayol tuşu da atabilir.
Sayfa Düzeni Sekmesi
Sayfa düzeni sekmesi Temalar, Sayfa Yapısı, Sayfa Arka Planı, Paragraf, Yerleştir gruplarını ve
bu grupların komut düğmelerini içermektedir.
Temalar grubu ile tüm sayfada renkler, yazı tipleri ve efektlerle birlikte bir
bütün olarak tasarımı değiştirebiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Temalar komut düğmesine tıkladığımızda yandaki resimde
örneği gözüken açılan pencereden hazır bir şablonu
seçersek belgemizdeki yazılar, renkler ve efektler,
seçtiğimiz şablona uyum sağlayacaktır. Ancak arzu edersek
komut düğmesine tıklayarak sadece renkleri,
komut düğmesine tıklayarak sadece yazı tipini veya
komut düğmesine tıklayarak sadece efektleri değiştirme
şansına da sahip olabiliriz.
Sayfa
yapısı
komut
düğmesine
tıkladığımızda
açılan pencereden seçeceğimiz
seçenekle
belgemizdeki sayfaların üst, alt, sağ ve sol taraflarındaki kenar boşluklarını seçtiğimiz
seçeneğe göre düzenleyebiliriz. Bu hazır seçeneklerin dışında bir kenar boşluğu belirlemek
istersek
Yine
seçeneğini seçip ayar yapmamız yeterli olacaktır.
komut düğmesi ile sayfamızı dikey veya yatay olarak ayarlayabilir,
komut düğmesi ile sayfamızda kullandığımız kağıt tipini seçebiliriz. Kağıt tipi seçme
işlemi yazıcıdan çıktı alırken önem arz eden bir seçenektir. Ayrıca
komut
düğmesi ile gazetelerde olduğu gibi sayfamızdaki yazılara sütunlara bölmek mümkün
olmaktadır.
Bunun dışında
ekleyebiliriz.
numarasını ekleyebiliriz.
pencereden
Buradaki,
komut düğmesi ile belgemize sayfa, satır veya sütun sonları
komut düğmesi ile sayfamızdaki her satırın başına satır
komut düğmesine tıkladığımızda açılan
seçersek daha detaylı bir pencere ile karşılaşırız.
Bölüm başlangıcı kısmında belgeye yeni bir bölüm eklendiğinde
veya belgede yeni bir bölüm oluşturulduğunda bu bölümün
başlangıcının nereden olacağı ayarlanır. Yapılan bu ayarlama
belgede ki tüm bölümler için geçerli olur.
ise oluşturulan belgede üst
verileceği belirlenir. Bir
şekillerde verilebilir.
Üstbilgiler ve altbilgiler kısmında
ve altbilgilerin ne şekilde
belgeye üst ve alt bilgi yandaki
Bu şekilde seçim yapılır ise herhangi bir bölüme verilen üstbilgi veya altbilgi o bölümün tüm
sayfalarına aynı şekilde uygulanır.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Eğer bir belgenin tek ve çift sayfalarına farklı üstbilgi ve altbilgi
oluşturulmak isteniyor ise bu belge için yandaki gibi bir seçimin
yapılması gerekmektedir.
Bazı durumlarda belgenin ilk sayfasında farklı diğer sayfaların
tümünde ise aynı alt veya üstbilgi kullanılmak istenir. Bu
durumda seçimin yandaki gibi yapılması ve uygulanması
gerekmektedir.
Bir belgedeki sayfaların satırlarının önüne numara eklemek için Satır Numaraları düğmesine
tıklamak gerekmektedir. Bu düğmeye tıklanır ise aşağıdaki pencere oluşur.
Bu pencerede
onaylı ise verilen ayarlamalara göre satırların önüne
numaraları yazılır. Bu pencerede satır numaralarının başlangıcı, metinden uzaklığı, artışı ve
numaralandırmanın her sayfada yeniden mi, her bölümde yeniden mi yoksa süreklimi olacağı
belirlenir.
Yukarıdaki pencerede yapılan ayarlamaya göre her sayfada birden başlayıp ve birer birer
artarak belgenin sayfalarına satır numarası verilmiştir.
Belgeye verilen satır numaraları yazı alanının dışına yazılır ve satır numaraları kısmından
kaldırılmadıkça kaybolmazlar.
Kenarlıklar düğmesi ise bir sayfanın kenarlarına kenarlık veya resim eklemeye yarayan
“Kenarlık ve Gölgelendirme” penceresini açar.
komut düğmesi ise, belgemizde satır sonlarına denk gelen kelimeleri hecelere
ayırarak satıra sığmasını sağlamak amacı ile kullanılır.
’ ne
tıkladığımızda aşağıda belirtilen ayarlamalar yapılabilir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
kısmında Hecelenmesi istenilen belgenin sağ kenar
boşluğundan bir uzaklık girilir.
Bir heceyle sonlanabilen metnin ardışık satırlarının
en büyük sayısı girilir veya herhangi bir sınır bırakılmaz.
Sayfa arka planı grubundaki
komut düğmesine tıkladığımızda
açılan pencereden seçeceğimiz seçenek ile sayfamızın arka planına yazı
yazdırabiliriz. Ayrıca
seçeneği ile arka plana
yazdırdığımız yazının biçim özelliklerini değiştirebilir, arzu edilirse resim
fligranı seçeneğinden sayfa arka planına resim de eklenebilmektedir.
Eklediğimiz fligran yazı da olsa resim de olsa yazdığımız yazıların okunmasına engel
olmayacak şekilde şeffaf olacaktır.
komut düğmesine tıklandığında açılan pencereden seçeceğimiz renk, sayfanın
arka plan rengi olarak kendisini gösterecektir. Ayrıca açılan pencerede
seçeneğine tıklanarak,
değişik desenler veya resimler de arka plan olarak
uygulanabilmektedir.
komut düğmesine tıklandığında Kenarlıklar ve Gölgelendirme penceresi
açılmaktadır. Bu içerik daha önce Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda anlatılmıştır.
Girintile komut düğmeleri, komple bir paragrafın sol veya
sağ tarafını belirli bir miktarda taşımak için kullanılır. Aralık
komut düğmeleri ise, seçili paragrafların üstüne veya altına
boşluk ekleyerek paragraflar arasındaki boşluğu arttırmak
veya azaltmak için kullanılır.
Yerleştir grubu içerisinde yer alan bütün komut
düğmeleri, sayfada bir resim veya nesne
seçildiğinde aktifleşir, resmin veya nesnenin
biçimlendirilmesi
ve
bulunduğu
sayfada
konumlandırılması ile ilgili ayarları içerir.
Başvurular Sekmesi
Başvurular sekmesi İçindekiler Tablosu, Dipnotlar, Alıntılar ve Kaynakça, Resim Yazıları, Dizin
gruplarını ve bu grupların komut düğmelerini içermektedir.
İçindekiler tablosu grubunu kullandığımızda, değişik başlık
stillerinden birisini seçip belgemize içindekiler tablosu
ekleyebiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Dipnotlar gurubundaki komut düğmeleri bir belgede özellikle sosyal bilimler alanında yazılan
belgelere dipnot veya sonnot eklemeye yarar.
Komut çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir alan açılır ve satırın başına otomatik olarak dipnot
veya sonnot numarası atanır. Gerekli olan dipnot veya sonnotu bu alana yazarız. Dipnotlar
her sayfanın altına sonnotlar ise belge sonlarına otomatik olarak eklenir.
Dipnot ve Sonnot iletişim kutusunu açtığımızda
yandaki pencere karşımıza çıkacaktır. Buradan dipnot
ve sonnot ile ilgili biçim ayarlarını yapabiliriz.
ile bir kitaptan, gazeteden v.b.
bilginin
kaynağını
belgemizde
alıntı ekle komut düğmesine
pencerenin içeriğini doldurmamız
Alıntılar ve Kaynakça gurubu
yayınlardan kullandığımız bir
gösterebiliriz. Bunun için
tıklamamız ve aşağıda çıkan
yeterli olacaktır.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Ayrıca Kaynakça komut düğmesine tıklayarak alıntı yaparak kullandığımız bütün kaynakların
listelendiği bir kaynakçayı sayfamıza ekleyebiliriz.
Resim Yazıları grubundaki Resim Yazısı Ekle komut
düğmesine tıkladığımızda aşağıdaki pencere açılır.
Bu pencere yardımı ile tablolara, şekillere, denklemlere ve diğer öğelere resim yazısı
eklenebilir ve bu komut kullanılarak verilen resim yazısında resim numaralandırma otomatik
olarak yapılabilir.
Ayrıca bu gruptaki Şekiller Tablosu Ekle komut düğmesi ile tüm şekil, tablo ve denklemlerin
listesini içeren bir şekiller tablosunu belgemize ekleyebiliriz.
Dizin gurubundaki Girdiyi İşaretle komutu ile seçili metin
belgenin dizinine eklenir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Belgede bulunan anahtar sözcüklerin ve bu sözcüklerin olduğu sayfa numaralarının
bulundukları listeye dizin adı verilir.
Postalar Sekmesi
Postalar sekmesi Oluştur, Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat, Alanları yaz ve Ekle, Sonuçların
Önizlemesini Görüntüle, Son gruplarını ve bu grupların komut düğmelerini içermektedir.
Postalar sekmesi ile zarflar ve etiketler oluşturabilir. Ayrıca belgemizin tamamını veya bir
bölümünü mektup formatına dönüştürüp istediğimiz alıcılara gönderebiliriz.
GÖZDEN GEÇİR SEKMESİ
Gözden Geçir sekmesi Yazım Denetleme, Dil, Açıklamalar, İzleme, Değişiklikler, Karşılaştır,
Koru gruplarını ve bu grupların komut düğmelerini içermektedir.
Yazım Denetleme grubundaki Yazım ve Dilbilgisi komutu
çalıştırıldığında belgemizdeki yazımı ve dilbilgisi yanlış olan kelimeleri
denetleyebileceğimiz bir pencere açılır.
Bu komut başlatılmadan da yazım sırasında, belge içerisinde her
kelime yazıldıktan sonra boşluk tuşuna basıldığında, Word Yazım dili seçeneğine göre kendi
içerisindeki yazım kılavuzuna uymayan kelimelere hatalı olduğunu belirten kırmızı dalgalı
çizgi kelimenin altında belirerek kullanıcıyı uyarır.
F7 kısayol tuşu ile de ya da araç çubuğundaki
simgesi tıklanarak yazım denetimi
başlatılır. Altı dalgalı şekilde kırmızı çizili olan kelimelere geldiğinde Word’ün hatalı farz ettiği
kelime kırmızı renk ile belirir ve imleç bu kelimenin olduğu yerde yanıp söner. Eğer kullanıcı
kelimenin doğru yazıldığından emin ise
seçeneğini tıklayarak yazım
kılavuzuna bu kelimeyi de ekleyebilir,
seçeneği ile kelime gerçekten hatalı ise
öneriler kısmında yakın görünen kelime ile değiştirilir.
Yoksay seçenekleri ile yazım denetiminin bu kelimeyi atlaması sağlanabilir.
ve
seçeneği ile hatalı görünen tüm kelimeler otomatik olarak
altta öneriler de görünen ilk kelime ile değiştirilir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Eş Anlamlılar
komut düğmesi tıklandığında belgedeki sözcüğü
veya tümceciği eş anlamlı, zıt anlamlı veya ilgili bir sözcükle
değiştirebiliriz.
Seçilen kelimeye göre eş anlamlılar sözlüğünün başlatılmasını
sağlandıktan sonra anlamlar kutusunda seçili kelime veya cümlenin
yazımına yakın kelimeler alfabetik liste içerisinde görüntülenir.
Bir sözcüğü aramak için, sözcüğü Ara: kutusuna yazdıktan sonra
tıklatılır.
Bulunan sözcüğün alt menüsünde açılan ekle komutu kullanılarak
sözcük eski değeri ile değiştirilebilir.
Sözcük Sayımı
komut düğmesi ile etkin belgedeki sayfa, sözcük, boşluklu - boşluksuz
karakter, paragraf ve satır sayısını gösterir. Dipnot ve son notların da istatistiğe dahil edilmesi
istenirse alt kutucuktaki seçenek işaretlenir.
Dil grubundaki Çevir komut düğmesi ile, belgemizin tamamını, içerisinde yer
alan bir paragrafı veya bir kelimeyi iki dilli sözlükler veya makine çevirisi
kullanarak farklı bir dile çevirmek mümkündür.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Dil grubundaki Çevir komut düğmesi ile, Seçili metne uygulanacak dil seçimi yapılır. Seçilen
dilin sözlükleri ve yazım denetleme araçları seçtiğimiz bu dile göre otomatik olarak kendini
düzeltir.
Açıklamalar grubundaki Yeni Açıklama komutu ile ekleme noktasına bir
açıklama ekleyebiliriz. Açıklama eklenen bir kelime veya cümle olabilir.
Açıklama eklenen öğenin üzeri pembe renk ile kaplanır ve sayfanın sağ
tarafına bir açıklama balonu otomatik olarak görüntülenir.
İzleme gurubundaki Değişiklikleri İzle
komut düğmesi ile belgede sonradan
yapılan silme, biçimlendirme, ekleme v.b.
bütün değişiklikler izlenebilir. Aşağıdaki
resimde ekleme ve silme işlemlerinin
değişiklikleri izle komutundan sonra belgede nasıl görüldüğü ve sayfanın altında yer alan
’ n de değişikliği yapan kullanıcının kim olduğu, yaptığı değişiklik ve
değişikliği yaptığı tarih görülebilmektedir.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Değişiklikler grubundaki komutlar ile belgede yapılan değişikliklere
gidebilir, yapılan değişikleri belgeye işleyecek şekilde kabul veya
reddedebiliriz.
Karşılaştır komut düğmesi ile belgenin değişime uğramış birden nçok sürümünü
birbiri ile karşılaştırabilir veya birden çok yazarın düzeltmelerini tek bir belgede
birleştirebiliriz.
Koru grubundaki komut düğmeleri ile belgemizde değişiklik yapma
yetkisi olan yazarları engelleyebilir veya yapabilecekleri değişiklikleri
kısıtlayabiliriz.
Görünüm Sekmesi
Görünüm sekmesi Belge Görünümleri, Göster, Yakınlaştır, Pencere, Makrolar gruplarını ve bu
grupların komut düğmelerini içermektedir.
Word'de yazı yazarken veya bir belgeyi biçimlendirirken, okurken veya düzeltirken, nasıl
görüntülenmesi isteniyor ise ayarlamak için bu sekme kullanılır. Birçok diğer özelliği gibi,
Word'ün görüntü kontrolü de birçok şekilde yapılabilir:
Word 2010'da bir belge ekranda beş ayrı biçimde
görüntülenebilir. Bunlara, Sayfa Düzeni, Tam Ekran
Okuma, Web Düzeni, Anahat ve Taslak görünümü adı
verilir. Bu beş görünüm şeklinin komut düğmeleri Belge
Görünümleri grubunda yer alır.
Sayfa düzeni görünümü: Bazen, özellikle yazma işi bittiğinde ve sıra belgenin
biçimlendirilmesine geldiğinde, sayfanızın kağıt üzerinde nasıl görüneceğini görerek
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
hareket etmeniz gerekebilir. Etkin belgenin yazdırma düzeni görünümüne geçiş yapar; bu
görünüm, belgeyi yazdırılacağı şekilde görüntüleyen bir düzenleme görünümüdür. Yazdırma
düzeni görünümü fazla sistem belleği kullandığı için özellikle belgeniz çok resim içeriyorsa ve
karmaşık bir biçimlendirilmesi varsa, kaydırma yavaş olabilir.
Burada, belgenin yazıcıda basıldığı zaman çıktının nasıl olacağı görüntülenir. Sayfa numarası
ve paragrafın nereden kesildiğini örmek mümkündür.
Tam Ekran Okuma görünümü: Genellikle belgeyi okuma düzenine getirmek için
kullanılır. Bu görünüm şekli sayesinde sayfa bir kitap şekline bürünür ve okuma
işlemi kolaylaşır. Bu görüntü şekli seçilirse aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur.
Bu görünümde, belgenizde izin vermediğiniz sürece hiçbir değişiklik yapılamaz. Sadece
açıklama ekleme ve metinlere vurgu ekleme komutları kullanıma açıktır.
Web Düzeni Görünümü: Belgenizi kağıt üzerinde değil de, Internet'e koyarak,
Internet ziyaretçilerinin Web Browser programlarının ekranında görmeleri amacıyla
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
hazırlıyorsanız, sayfanın kağıt üzerinde değil, ekranda, bir Browser penceresinde nasıl
görüneceğini incelemek için bu görüntü şekli kullanılır. Web Düzeni Görünümünde
belgemizde istediğimiz bütün işlemler yapılabilmektedir. Bu komut uygulandığında görünüm
aşağıdaki gibi olur.
Anahat Görünümü: Word'ün diğer görüntüleme yöntemi, özellikle paragraflara farklı
stil komutları uyguladığı durumlarda, yani bir yazının paragraflarının başlıklar, ara
başlıklar, vs., gibi her bir paragrafın belirli biçimlendirme kuralları ile biçimlendirildiği
hallerde, belgenin şematik görünümü yararlı olabilir.
Dosyanızın yapısıyla klasik anahat görünümünde çalışabileceğiniz ve değerlendirebileceğiniz
anahat görünümüne geçer. Dosyanın içeriği düzenleyeceği ve geliştirileceği zaman çalışılması
gereken görünümdür. Bu komut uygulandığında görünüm aşağıdaki gibi olur.
Taslak Görünümü: hazırladığımız metni hızlıca düzenleyebilmek için belgemizi taslak
olarak görüntüler. Bu görünüm şeklinde üstbilgi ve alt bilgi gibi belirli öğeler
gözükmez. Bu komut uygulandığında görünüm aşağıdaki gibi olur.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Göster gurubundaki
komutu ile nesneleri konumlandırmak,
paragraf girintilerini, sayfa kenar boşluklarını ve diğer boşluk ayarlarını
değiştirmek için kullanabilecek cetvelin görüntülenip veya gizlenmesini
sağlar.
Göster gurubundaki
komutu ile belgemizde hizalama yapabilmemiz için
kılavuz çizgilerini görünür hale getirmeye veya gizlemeye yarar. Komut seçildiğinde sayfa
görünümü aşağıdaki gibi olur.
Kılavuz
Çizgiler
Bir yazı biçimlendirirken, çok küçük punto seçildiğinde,
ekrandaki harfleri görmek zorlaşabilir. Yazıyı rahat ve kolay
okumak için harf büyüklüğü arttırılır ise, bu kez de
biçimlendirme bozulur.
Word, harf büyüklüğüne dokunmadan, belgenin ekranda görüntülenme oranının
arttırmasına imkan verir. Bazen de, bütün sayfanın, hatta iki, üç, dört, ya da daha çok
sayfanın birden kağıt üzerinde nasıl görüneceğini görmek için de Word’ün büyütme gibi,
küçültme seçenekleri kullanabiliriz.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
komut düğmesine tıklandığında açılan pencereden veya Yakınlaştır gurubundaki
komut düğmeleri ile bunu yapabiliriz.
Pencere grubundaki Yeni Pencere komut düğmesine tıklandığında belgemizin birebir aynı
görünümünü içeren başka bir belge, yeni bir pencerede açılır.
Pencere grubundaki Tümünü Yerleştir komut düğmesine tıklandığında Word programına ait o
anda açık olan bütün pencereler yan yana veya alt alta olarak ekranda görünür.
KSÜ – Enformatik Bölümü Ders Notu
Pencere grubundaki Böl komut düğmesine tıklandığında belgemizin farklı bölümlerini aynı
anda görüntüleyebilmek için geçerli pencereyi iki parçaya bölüp bir parçasında belgemizin bir
kısmını diğer parçasında belgemizin başka bir kısmını aynı anda görebilir ve istediğimiz
değişiklikleri yapabiliriz.
Eklentiler Sekmesi
Eklentiler sekmesinde Microsoft Word programınıza yüklenmiş, kullanabileceğimiz eklentiler
yer alır. Örneğin tanımlanmış Bir bluetooth eklentisi var ise hazırlamış olduğumuz belgeyi
bluetooth aracılığı ile başka bir cihaza gönderebiliriz.
Eklenti, Microsoft Office 2010 programlarına özel komutlar ve yeni özellikler ekleyen,
yüklenen bir işlevdir. Eklentiler, üretkenliğinizi artıran çeşitli yeni veya güncel özelliklere
yönelik olabilir.