GÜNCEL KONTEYNER HİZMET TARİFESİ 1-Yükleme

Yorumlar

Transkript

GÜNCEL KONTEYNER HİZMET TARİFESİ 1-Yükleme
GÜNCEL KONTEYNER HİZMET TARİFESİ
1-Yükleme /Boşaltma
Hizmet
Konteyner Başına Esas Ücret
Tahliye
Dolu
95,00 $
Boş
35,00 $
Yükleme
Dolu
90,00 $
Boş
35,00 $
Tekrar Sevk
Dolu
110,00 $
Boş
50,00 $
Limbo
Dolu
110,00 $
Boş
50,00 $
Direkt Teslim / Supalan
Dolu
150,00 $
Boş
50,00 $
Gemi Üzerinde Şifting
Dolu
85,00 $
Boş
40,00 $
Rıhtım Vasıtasıyla Şifting
Dolu
115,00 $
Boş
80,00 $
Kabotaj (Dahili) Yükleme-Tahliye
Dolu
50,00 $
Boş
35,00 $
Kabotaj (Dahili) Direkt Teslim / Supalan
Dolu
70,00 $
Boş
45,00 $
Kabotaj (Dahili) Gemi Üzerinde Şifting
Dolu
45,00 $
Boş
30,00 $
Ek Ücretler
IMO’lu Konteyner
Taşmalı Konteyner ve Standart Ölçü Dışı
KonteynerKonteyner
Taşmalı ve standart dışı konteynerin IMO’lu olması gazfri
yapmamış boş tank konteyner olması
Hizmet Fiyatı Üzerinden
20%
50%
70%
ş
İndirimler
Hopaport onayı ile müşteriye ait Reach Stacker vb.
ekipman yardımı ile, Ro-Ro gemilerine konteyner
yükleme-tahliyelerinde
Hizmet Fiyatı Üzerinden
10%
2-Bağlama /Çözme/ Pabuç Takma /Pabuç Çıkartma
Hizmet
Konteyner Başına (Gemideki tüm hareket üzerinden)
Konteyner Başına Esas Ücret
5,00 $
3-Ambar Kapağı Açma/Kapama
Hizmet
Gemi Üzerinde Açma/Kapama
Rıhtım Vasıtasıyla Açma/Kapama
Kapak Başına Esas Ücret
50,00 $
80,00 $
4-ISPS
Hizmet
Dolu
Boş
Konteyner Başına Esas Ücret
9,00 $+KDV
3,00 $ +KDV
5-Terminal
Dolu Konteyner
Kapı Çıkış / Araç Yükleme
Kapı Giriş / Araç İndirme
Araçtan Araca Konteyner Transferi
Liman İçindeki Transferler
Konteyner Başına Esas Ücret
40,00 $
40,00 $
40,00 $
40,00 $
Boş Konteyner
Kapı Çıkış / Araç Yükleme
Kapı Giriş / Araç İndirme
Araçtan Araca Konteyner Transferi
Liman İçindeki Transferler
Konteyner Başına Esas Ücret
20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
Ek Ücretler
IMO’lu Konteyner, Tehlikeli eşya içeren konteyner
Taşmalı Konteyner ve Standart Ölçü Dışı Konteyner
Taşmalı ve standart dışı konteynerin IMO lu olması gazfri
yapmamış boş tank konteyner olması
Esas Ücret Üzerinden
20%
50%
70%
ş
6-KONTEYNER İÇ DOLUM/BOŞALTMA (CFS)
Hizmet
Ekipman (Forklift/Bobcat) ile
İşçi ile
Ekipman ve İşçi ile
Konteyner Başına Esas Ücret
20 ft
105,00 $
130,00 $
150,00 $
Ek Ücretler
Eğer konteyner iç dolumu/boşaltımı müşteriden
kaynaklanan nedenlerle tamamlanamamışsa ve diğer
güne sarkmışsa
40 ft
170,00 $
190,00 $
200,00 $
45 ft
190,00 $
210,00 $
220,00 $
Esas Ücret Üzerinden
100%
IMO’lu veya Soğutuculu Kargo Yüklü Konteyner
20%
IMO’lu eşya yüklü soğutuculu Konteyner
30%
Biçimsiz veya Kirletici/Sızıntılı Kargo Yüklü Konteyner
(Hurda, Kullanılmış Eşya vb.)
100%
Ambara İç Boşaltma (İşçiliklik)
30%
Treylerden treylere / Konteynerden konteynere Aktarma
100%
3/5 Tonluk forklift ile elleçlenmeyen vinç/reach stacker
vb. iş makinası gerektiren CFS Hizmetleri
50%
7-TAM TESPİT MUAYENE
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2014/29 sayılı genelgesi gereğince aşağıdaki ücretler alınır.
Esas Ücret
Konteyner Başına Esas Ücret
40 ft/ 45 ft
20 ft
Konteyner tam tespit ve muayene
işlemleri (Konteynerin muayene
sahasına getirilmesi, X-ray taramasına
sevki ve Xray taraması, açılması,
indirilmesi, boşaltılması, geri
yüklenmesi, geri taşınması dahil)
50.00 $ + KDV
75.00 $ + KDV
Konteynerin X-ray taramasına sevk
edilmeksizin tam tespit ve muayenesi
(Konteynerin muayene sahasına
getirilmesi, açılması, indirilmesi,
boşaltılması, geri yüklenmesi, geri
taşınması dahil)
35.00 $ + KDV
50.00 $ + KDV
Konteyner açılmaksızın X-Ray
taramasının yapılması (Konteynerin XRay taramasına sevki ve X-Ray
taraması, indirilmesi, bindirilmesi, geri
taşınması dahil) ve; Konteyner
açılmaksızın yapılan diğer tespit
işlemleri. (Konteynerin muayene
sahasına getirilmesi, geri taşınması
dahil)
25.00 $ + KDV
35.00 $ + KDV
8-İstifte Muayene
Hizmet
İhracat
İthalat/Transit/Tekrar sevk/Dahili
Konteyner Başına Esas Ücret
8,00 $ + 2 Adet Terminal Ücreti
10,00 $ + 2 Adet Terminal Ücreti
9- Muayene (Konteyner Kapak açma)
Hizmet
İhracat
İthalat / Transit / Tekrar sevk / Dahili
Konteyner Başına Esas Ücret
8.00 $+KDV
10.00 $+KDV
10-Ardiye
Hizmet
İthal (Dolu)
1 - 15 gün
8 – 16. gün ve sonrası
İhraç / Dahili (Dolu)
1 – 5 gün
6 – 15 gün
16. gün ve üzeri
Transit (Dolu)
1 – 5 gün
6 – 20 gün
21 gün ve üzeri
Tekrar Sevk (Dolu)
1 – 5 gün
6 – 20 gün
21 gün ve üzeri
Boş (Tüm Rejimler)
1 – 5 gün
6. gün ve üzeri
Taşmalı (OOG) Konteyner (İthal)
1 – 7 gün
8 gün ve üzeri
20 ft
5,00 $
8,00 $
20 ft
3,00 $
5,00 $
20 ft
3,00 $
4,00 $
20 ft
3,00 $
4,00 $
20 ft
2,00 $
20ft
35,00 $
45,00 $
Gün Başına
40 ft
8,00 $
11,00 $
40 ft
Ücretsiz
6,00 $
8,00 $
45 ft
40 ft
Ücretsiz
4,00 $
8,00 $
45 ft
40 ft
Ücretsiz
4,00 $
8,00 $
5,00 $
9,00 $
45 ft
5,00 $
9,00 $
5,00 $
40 ft
45.00 $
55.00 $
45 ft
50.00 $
60.00 $
45 ft
50,00 $
60,00 $
45 ft
50,00 $
35,00 $
45,00 $
40 ft
Ücretsiz
45,00 $
55,00 $
Sızıntılı Konteyner
Beher Gün İçin
20ft
50,00 $
40 ft
60,00 $
Ek Ücret
9,00 $
11,00 $
40 ft
Ücretsiz
4,00 $
Taşmalı (OOG) Konteyner
(İhraç / Dahili / Transit / Tekrar Sevk)
1 – 5 gün
6 – 7 gün
8 gün ve üzeri
20ft
45 ft
11,00 $
14,00 $
45 ft
Hizmet Fiyatı Üzerinden
IMO’ lu Konteyner (Tüm Rejimler)
20%
Taşmalı (OOG) Konteyner (Tüm Rejimler)
50%
Taşmalı (OOG) Konteyner ve IMO’ lu Konteyner
(Tüm Rejimler)
70%
11-Soğutma Tertibatlı Konteyner
Beher Gün veya Kesri Başına
20 ft
40 ft
45 ft
Hizmet
Elektrik Tedariki / Fişe Takma / Çıkarma
ve Ardiye
30,00 $
Soğutma Tertibatlı Konteyner İzleme
20,00 $+KDV
Sefer Öncesi Muayene (PTI) (Adet Başına) 45,00 $+KDV
Ek Ücret
Tehlikeli Eşya İçeren Konteyner
55,00 $
55,00 $
23,00 $+KDV
55,00 $
23,00 $+KDV
55,00 $+KDV
Esas Ücret Üzerinden
20%
12-IMO Etiketi
Hizmet
IMO Etiket Cezası
Etiket Sökme/Takma
Konteyner Başına Esas Ücret
50,00 $+KDV
5,00 $+KDV
13- Süpürme, Fumigasyon, Dezenfeksiyon, Yıkama
Konteyner Başına Esas Ücret
Hizmet
Konteyner Tipi
20 Boş
40 Boş
20 Dolu
40 Dolu
Süpürme
Fumigasyon
Dezenfeksiyon
Yıkama
4,00 Usd+KDV
8,00 Usd+KDV
20,00 $+KDV
35,00 $+KDV
20,00 $+KDV
35,00 $+KDV
15,00 $+KDV
25,00 $+KDV
15,00 $+KDV
25,00 $+KDV
30,00 $+KDV
50,00 $+KDV
10,00 $+KDV
15,00 $+KDV
14-Kondisyon Tespiti ve Mühür Takma
Hizmet
Boş Konteyner Kondisyon Tespiti
Konteyner Mühür Takma
Konteyner Başına Esas Ücret
3,00 $+KDV
5,00 $+KDV
15-TARTI
Hizmet
Eşyanın Tartılması
Konteyner Başına Esas Ücret
2,00 $+KDV
Bu tarife 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerli olacak ve yeni bir duyuruya kadar
uygulamada kalacaktır.
Hopaport,
Fiyat Listesindeki yapacağı değişiklikleri resmi
duyurularla veya Hopaport web sitesi ’ www.hopaport.com.tr ’de yayınlayarak duyuracaktır.

Benzer belgeler

düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürü

düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürü K.Y.S: Kalite Yönetim Sistemi Y.G.G: Yönetimin Gözden Geçirmesi Düzeltici Faaliyet: Kalite Yönetim Sisteminin herhangi bir noktasında ortaya çıkmış bir uygunsuzluğun giderilmesi ve tekrarının önlen...

Detaylı