ÖZGEÇMİŞ - İnşaat Mühendisliği | Avrasya Üniversitesi

Transkript

ÖZGEÇMİŞ - İnşaat Mühendisliği | Avrasya Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişimBilgileri
Adres
Telefon
E-Mail
: Arman HOSSEIN ESKANDANI
: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 61080,
Trabzon, Türkiye
: 0462 – 377 26 85 , 0538 030 5939
: [email protected]
2. Doğum Tarihi
: 21/03/1987
3. Öğrenim Durumu
:Doktora öğrencisi
Derece
Alan
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üniversite
AZAD Üniversitesi
AZAD Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yıl
2005-2009
2009-2012
Giriş 2012
-
Brno Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde (Çek cumhuriyeti)
ERASMUS ögrencisi olarak, Doktora Tezi üzerinde 5 aylık çalışma (Danışman Adı :
Prof.Dr.Maria Rusinova) 10.02.2014 - 30.06.2014.
-
03.02.2014 tarihinde Doktora Yeterlik Sınavı’nda yapılan değerlendirme sonucunda yüz
üzerinden 90 puan alarak başarılı olmuştur. 07.07. 2014 tarihinde de Tez Önerisi
Savunması sınavında başarılı bulunarak kabul edilip ve Tez Çalışma Değerlendirme
Raporları’nı peryodik olarak sunmaktadır.
4. Yayınlar
-
Yapı, Yol, Mimarlık Ulusal Konferansı. 2012, Çalus - İran.
Yatay diyaframlar katılığında açılma etkilerinin incelemesi.(Doç.Dr.Behmen
Ferehmend Azer eşliğinde).
-
Yapı, Yol, Mimarlık Ulusal Konferansı. 2012, Çalus - İran.
Bir özgürlük derecesi ve çok derecede yapısal sistemlerin pasif kontrol kütle
amortisör ayarlanması(T.M.D).(Javad Palizvan eşliğinde).
-
3.Kentsel Kalkınma Ulusal Konferansı. 26 - 27 Ekim 2011, Senendej - İran.
hafif beton dayanımının artış sürecine Nano-Silisli etkisi.
-
5.Bilim ve Teknoloji Gelişmişmesi Uluslararası Sempozyumu. 12-17 Mayıs 2011
Meşhed - İran.
Hafif beton basınç dayanımı üzerine agregaların su emme özelliği olan etkisi.
-
4.Gelişmiş Ülkelerde Binalar Semineri . 2010. Malezya.
Şehir Tasarımında Kültürel Semboller(Ümit Hossein Eskandani eşliğinde).
-
1.Yapı-Deprem-Jeoteknik Ulusal Konferansı. 3 Aralık 2010, Babolser - İran.
Genetik Algoritma ile Dome Yapıların Şekil Optimizasyonu.(Dr.Mehdi Babaiyi
eşliğinde).
-
1.İnşaat Mühendisliği Bölgesel Konferansı. 14-15 Kasım 2010, Şabester - İran.
DANJIANG kemer şeklinde Barajının sütununun sürdürülebilirliği ve şekillenmemesi.
-
1.İnşaat Mühendisliği Bölgesel Konferansı. 14-15 Kasım 2010, Şabester - İran.
Iran bölgesel mimarlık Kararlı mimarisinin Tezahürü.
-
1.Karayolu ve Kazaları ve Fortuities Ulusal Konferansı. 10 Aralık 2009, Zencan - İran.
Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) ve modern sistemler kontrolı. (Doç.Dr.Mikail Yusefzade Ferd
eşliğinde).
5. Projeler
-
İnşaat mühendisliği’nin özel yazılımlarının eğitmeni (ETABS, SAP2000, SAFE).(2009–
2012).
-
Matlab Grafik Arayüz Programlama.(2012).
-
ABAQUS ve ANSYS yazılımlar yardımıyla sonlu eleman analizi(2013-2015).
6. İdari Görevler
-
“Beton kuhpaye” ofisinin kontrol müdürü, Tabriz, İran. 2009 – 2010.
-
“ Emarat Çahar Sutun ” ofisinde araştırmacı, Tabriz, İran. 2010 – 2012.
-
Avrasya Üniversitesin’de Arş.Gör. , Trabzon, Turkey, 2015.
7. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
-
Young Researchers Club (Tabriz Azad University, Iran), 2006-2014.
-
ESN (International Exchange ERASMUS Student Network)- ISC VUT BRNO (Czech
Republic), 2014-2015.
-
ESN KTÜ (Trabzon, Turkey), 2014-2015.

Benzer belgeler