Untitled - Sempa Pompa

Yorumlar

Transkript

Untitled - Sempa Pompa
www.sempaltd.com
4” Submersible Pump / 4” Dalgıç Pompa
1
50 Hz Selection Range:
50 Hz Seçim Aralığı:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPS 401:
SPS 402:
SPS 403:
SPS 404:
SPS 406:
SPS 408:
SPS 409:
SPS 412:
SPS 415:
0,3 m³/hour
0,9 m³/hour
1,2 m³/hour
1,8 m³/hour
2,7 m³/hour
3,6 m³/hour
4,8 m³/hour
5,4 m³/hour
9 m³/hour
-
1,8 m³/hour
3,3 m³/hour
4,2 m³/hour
6 m³/hour
9 m³/hour
12 m³/hour
14 m³/hour
17 m³/hour
24 m³/hour
SPS 401:
SPS 402:
SPS 403:
SPS 404:
SPS 406:
SPS 408:
SPS 409:
SPS 412:
SPS 415:
0,3 m³/saat
0,9 m³/saat
1,2 m³/saat
1,8 m³/saat
2,7 m³/saat
3,6 m³/saat
4,8 m³/saat
5,4 m³/saat
9 m³/saat
-
1,8 m³/saat
3,3 m³/saat
4,2 m³/saat
6 m³/saat
9 m³/saat
12 m³/saat
14 m³/saat
17 m³/saat
24 m³/saat
Standard Diverter Output:
Standart Klepe Çıkışı:
• SPS 401, SPS 402, SPS 403, SPS 404 :
1 1/4” Internal Pass 11 Thread
• SPS 406, SPS 408, SPS 409, SPS 412, SPS 415 :
2” Internal Pass 11 Thread
• SPS 401, SPS 402, SPS 403, SPS 404 :
1 1/4” İçten Pasolu 11 Diş
• SPS 406, SPS 408, SPS 409, SPS 412, SPS 415 :
2” İçten Pasolu 11 Diş
Shaft Diameter:
Mil Çapı:
• SPS 401, SPS 402, SPS 403, SPS 404, SPS 406,
SPS 408 : Hexagonal 11 mm
• SPS 412, SPS 415 : Hexagonal 12 mm
• SPS 401, SPS 402, SPS 403, SPS 404, SPS 406,
SPS 408 : Altıgen 11 mm
• SPS 412, SPS 415 : Altıgen 12 mm
Properties:
Özellikler:
• Minimum Liquid Level: From the bottom of the
suction strainer: 600 mm
• Maximum Pump Outside Diameter
(cable housing included): 95 mm
• Pumped Liquid: Chemical and mechanical
non-corrosive fluid.
• Maximum Permissible Sand Amount:
25 g/m ³
• Permitted Solid Particle Size: Maximum 2mm
• Fan Type: Semi Axial
• Direction of Rotation: Counter-clockwise
• Connection: According to the standard of NEMA
Minimum Sıvı Seviyesi: Emiş süzgecinin altından
itibaren 600 mm
• Maksimum Pompa Dış Çapı (kablo muhafazası
dahil): 95 mm
• Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak
aşındırıcı olmayan akışkan.
• İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 25 g/m³
• İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2mm
• Fan Tipi: Semiaksiyel
• Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde
• Bağlantı: NEMA standartına uygun
Manufacturing and Safety Standards:
İmalat ve Güvenlik Standartları:
• SPS 401, SPS 402, SPS 403, SPS 404,
SPS 406, SPS 408 : Hexagonal 11 mm
• SPS 412, SPS 415 : Hexagonal 12 mm
• SPS 401, SPS 402, SPS 403, SPS 404,
SPS 406, SPS 408 : Altıgen 11 mm
• SPS 412, SPS 415 : Altıgen 12 mm
www.sempaltd.com
4” Submersible Pump / 4” Dalgıç Pompa
Areas of Application:
Uygulama Alanları:
• Agricultural, municipal, industrial, domestic use, and
widely used in mining areas.
• For every application where water pressure is needed,
• To draw water from tanks, basins or ponds and wells,
• Pumping and aerial distribution of various types of liquid material,
• Autoclave and water tank entrances,
• Irrigation systems,
• Lawn and garden irrigation,
• Sprinkler and drip systems,
• Greenhouses and nurseries,
• Water supply for country houses, farms and cottages, ,
• Sea platforms,
• Treatment plants,
• Chemical and mining industry,
• Food industry,
• Fire-fighting activities,
• Washing facilities,
• To reduce underground water leve
• Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik
alanlarında geniş kullanım sahası vardır.
• Su basıncı gerektiren her türlü uygulamada,
• Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekmede
• Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe
basılmasında,
• Fıskiyelerde,
• Sulama sistemlerinde,
• Çim ve bahçe sulamalarında,
• Yağmurlama ve damlama sistemlerinde,
• Seralarda ve fidanlıklarda,
• Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariğinde,
• Deniz platformlarında,
• Arıtma tesislerinde,
• Kimya ve madencilik endüstrisinde,
• Gıda endüstrisinde,
• Yangın söndürme çalışmalarında,
• Yıkama tesislerinde,
• Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları
Materials:
Malzemeler:
Diffuser
Noryl
Difüzör
Noryl
Impeller
Polycarbonate
Çark
Polikarbonat
Body
Suction End
Valve Body
Shaft
Coupling
Strainer
Cable Guard
Bushing
Screw
Housing
StainlessStell AISI 304
Bronze (Gz - Rg5)
Bronze (Gz - Rg5)
StainlessStell AISI 304
StainlessStell AISI 420
StainlessStell AISI 304
StainlessStell AISI 304
StainlessStell AISI 420
StainlessStell AISI 304
StainlessStell AISI 304
Difüzör Sacı
Altlık
Üstlük
Pompa Mili
Kaplin
Süzgeç
Kablo Sacı
Denge Burcu
Cıvata
Boru Gövde
Paslanmaz AISI 304
Bronz (Gz - Rg5)
Bronz (Gz - Rg5)
Paslanmaz AISI 304
Paslanmaz AISI 420
Paslanmaz AISI 304
Paslanmaz AISI 304
Paslanmaz AISI 420
Paslanmaz AISI304
Paslanmaz AISI304
Code of Pump / Pompa Kodu
SPS 408 / 12
Stages / Kademe Sayısı
Capacity / Ortalama Debi
Pump Outside Diameter (inch) / Pompa Dış Çapı (inç)
Pump Type / Pompa Tipi
2
www.sempaltd.com
Casting Body Submersible Pump / Döküm Gövde Dalgıç Pompa
50 Hz Selection Range:
•
•
•
•
•
•
S5A-S5B-S5C-S5D
S6A-S6B-S6C-S6D-S6E
S7A-S7B
S8B-S8C-S8D
S9A-S9B-S9C
S10A-S10B-S10C
14 m³/hour
15 m³/hour
32 m³/hour
52 m³/hour
86 m³/hour
66 m³/hour
50 Hz Seçim Aralığı:
-
54 m³/hour
90 m³/hour
130 m³/hour
196 m³/hour
375 m³/hour
375 m³/hour
Standard Diverter Output:
•
•
•
•
•
•
•
•
S5A
S5B-S5C-S5D
S6A-S6B-S6C-S6D-S6E
S7A-S7B
S8B-S8C-S8D
S9A-S9B-S9C
S10A-S10B-S10C
All Pumps from 5’’ to 10 ‘’ : 2,5’’
: 3’’
: 3’’
: 4’’
: 5’’
: 6’’
: 6’’
: Internal Pass 11 Thread
Shaft Diameter:
• S5 Series
• S6 Series
• S7-S8-S9-S10 Series : 16 mm
: 25 mm
: 30 mm
(cable housing included):
3
5”
6”
7”
8”
9”
10”
S5A-S5B-S5C-S5D
S6A-S6B-S6C-S6D-S6E
S7A-S7B
S8B-S8C-S8D
S9A-S9B-S9C
S10A-S10B-S10C
14 m³/saat
15 m³/saat
32 m³/saat
52 m³/saat
86 m³/saat
66 m³/saat
-
54 m³/ saat
90 m³/saat
130 m³/saat
196 m³/saat
375 m³/saat
375 m³/saat
Standart Klepe Çıkışı:
•
•
•
•
•
•
•
•
: 2,5’’
S5A
S5B-S5C-S5D
: 3’’
S6A-S6B-S6C-S6D-S6E
: 3’’
S7A-S7B
: 4’’
S8B-S8C-S8D
: 5’’
S9A-S9B-S9C
: 6’’
S10A-S10B-S10C
: 6’’
5’’ten 10 ‘’ e bütün pompalar : İçten Pasolu 11 Diş
Mil Çapı
Maximum Pump Outside Diameter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
: 121 mm
: 152 mm
: 177 mm
: 200 mm
: 234 mm
: 256 mm
• S5 Serileri
• S6 Serileri
• S7-S8-S9-S10 Series : 16 mm
: 25 mm
: 30 mm
Maksimum Pompa Dış Çapı
(kablo muhafazası dahil):
•
•
•
•
•
•
5”
6”
7”
8”
9”
10”
: 121 mm
: 152 mm
: 177 mm
: 200 mm
: 234 mm
: 256 mm
Properties:
Özellikler
• Pumped Liquid: Chemical and mechanical
non-corrosive fluid.
• Maximum Permissible Sand Amount: 50 g/m³
• Permitted Solid Particle Size: Maximum 2mm
• The pump shall incorporate delivery check valve
( non-return valve )
• Fan Type: Semi Axial
• Direction of Rotation: Counter-clockwise
• Connection: According to the standard of NEMA
• Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı
olmayan akışkan.
• İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 50 g/m³
• İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2mm
• Pompa en üst kademesinde çekvalf bulunmaktadır
• Fan Tipi: Semiaksiyel
• Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde
• Bağlantı: NEMA standartına uygun
Manufacturing and Safety Standards:
İmalat ve Güvenlik Standartları:
TS 11146:1993
TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-2:2006
TS EN ISO 12100-1:2007
TS 11146:1993
TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-2:2006
TS EN ISO 12100-1:2007
www.sempaltd.com
Casting Body Submersible Pump / Döküm Gövde Dalgıç Pompa
Usage Areas:
Kullanım Alanları:
• Agricultural, municipal, industrial, domestic use and widely used
in mining areas.
• For every application where water pressure is needed,
• To draw water from tanks, basins or ponds and wells,
• Pumping and aerial distribution of various types of liquid material,
• Autoclave and water tank entrances,
• Fountains,
• Irrigation systems,
• Lawn and garden irrigation,
• Sprinkler and drip systems,
• Greenhouses and nurseries,
• Water supply for country houses, farms and cottages, ,
• Sea platforms,
• Treatment plants,
• Chemical and mining industry,
• Food industry,
• Fire-fighting activities,
• Washing facilities,
• To reduce underground water level,
• Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik
alanlarında geniş kullanım sahası vardır.
• Su basıncı gerektiren her türlü uygulamada,
• Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan
su çekmede,
• Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe
basılmasında,
• Otoklav ve su deposu girişlerinde,
• Fıskiyelerde,
• Sulama sistemlerinde,
• Çim ve bahçe sulamalarında,
• Yağmurlama ve damlama sistemlerinde,
• Seralarda ve fidanlıklarda,
• Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariğinde,
• Deniz platformlarında,
• Arıtma tesislerinde,
• Kimya ve madencilik endüstrisinde,
• Gıda endüstrisinde,
• Yangın söndürme çalışmalarında,
• Yıkama tesislerinde,
• Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları.
Materials:
Malzemeler:
Diffuser
GG22-25
Difüzör
GG22-25
Support
GG22-25
Altlık
GG22-25
Impeller
Valve Body
Pump Shaft
Coupling
Valve
Strainer
Cable Guard
Middle Sign
Conical Breech
GG22-25 / ASTM B145 61 4A
GG22-25
Stainless St. AISI 304
Stainless St. AISI 304
Stainless St. AISI 304
Stainless St. AISI 304
Stainless St. AISI 304
Rubber
C1040
Çark
Üstlük
Pompa Mili
Kaplin
Klape
Süzgeç
Kablo Sacı
Orta Burç
Konik Kama
GG22-25 / ASTM B145 61 4A
GG22-25
Paslanmaz AISI 304
Paslanmaz AISI 304
Paslanmaz AISI 304
Paslanmaz AISI 304
Paslanmaz AISI 304
Kauçuk
Ç1040
Code of Pump / Pompa Kodu
S6A / 12
Stages / Kademe Sayısı
Impeller Type / Çark Tipi
Pump Outside Diameter (inch) / Pompa Dış Çapı (inç)
Pump Type / Pompa Tipi
4
www.sempaltd.com
Stainless Steel Pumps / Paslanmaz Çelik Pompalar
50 Hz Selection Range:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S4 SP2
S4 SP3
S4 SP4
S4 SP8
S4 SP12
SS 612
SS 615
SS 624
SS 630
SS 636
SS 642
SS 660
SS 872
SS 896
SS 10108
SS 10120
SS 10160
SS 10215
0,9 m³/ hour
1,5 m³/ hour
2,4 m³/ hour
3,6 m³/ hour
6 m³/ hour
7 m³/ hour
10 m³/ hour
15 m³/ hour
16 m³/ hour
24 m³/hour
36 m³/hour
30 m³/ hour
60 m³/hour
68 m³/hour
78 m³/hour
80 m³/ hour
100 m³/hour
170 m³/hour
50 Hz Seçim Aralığı:
-
2,4 m³/hour
4,2 m³/hour
6 m³/hour
10,8 m³/hour
18 m³/hour
18 m³/hour
19 m³/hour
36 m³/ hour
38 m³/hour
51 m³/ hour
58 m³/hour
78 m³/hour
104 m³/hour
112 m³/hour
138 m³/hour
150 m³/hour
200 m³/hour
310 m³/hour
S4 SP2
S4 SP3
S4 SP4
S4 SP8
S4 SP12
SS 612
SS 615
SS 624
SS 630
SS 636
SS 642
SS 660
SS 872
SS 896
SS 10108
SS 10120
SS 10160
SS 10215
0,9 m³/saat
1,5 m³/saat
2,4 m³/saat
3,6 m³/saat
6 m³/saat
7 m³/saat
10 m³/saat
15 m³/saat
16 m³/saat
24 m³/saat
36 m³/saat
30 m³/saat
60 m³/saat
68 m³/saat
78 m³/saat
80 m³/saat
100 m³/saat
170 m³/saat
- 2,4 m³/saat
- 4,2 m³/saat
6 m³/saat
- 10,8 m³/saat
18 m³/saat
18 m³/saat
19 m³/saat
36 m³/saat
38 m³/saat
51 m³/saat
58 m³/saat
78 m³/saat
- 104 m³/saat
- 112 m³/saat
- 138 m³/saat
- 150 m³/saat
- 200 m³/saat
- 310 m³/saat
Standard Diverter Output:
Standart Klepe Çıkışı:
• Standart Diverter Output :
• 4 SP2, S4 SP3, S4 SP4: 1 ¼’’ Internal Pass 11 Thread
• S4 SP8, S4 SP12: 2’’ Internal Pass 11 Thread
• SS 612, SS 615: 2 ½’’ Internal Pass 11 Thread
(NPT Special Request )
• SS 624, SS 630, SS 636, SS 642: 3’’ Internal Pass 11
Thread (NPT Special Request )
• SS 660 : 4’’ Internal Pass 11 Thread
(NPT Special Request )
• Standart Diverter Output: 5’’ Internal Pass 11 Thread
(NPT Special Request )
• Standart Diverter Output: 6’’ Internal Pass 11 Thread
(NPT Special Request )
• 4 SP2, S4 SP3, S4 SP4: 1 ¼’’ İçten Pasolu 11 Diş
• S4 SP8, S4 SP12: 2’’ İçten Pasolu 11 Diş
• SS 612, SS 615: 2 ½’’ İçten Pasolu 11 Diş
( NPT Özel İstek )
• SS 624, SS 630, SS 636, SS 642: 3’’ İçten Pasolu 11 Diş
( NPT Özel İstek )
• SS 660 : 4’’ İçten Pasolu 11 Diş ( NPT Özel İstek )
• Standart Klepe Çıkışı: 5’’ İçten Pasolu 11 Diş
( NPT Özel İstek )
• Standart Klepe Çıkışı: 6’’ İçten Pasolu 11 Diş
( NPT Özel İstek )
Shaft Diameter:
Mil Çapı
• SS 612
• SS 615
• SS 624, SS 630, SS 636,
SS 642, SS 660
• SS 872 – SS 896
• SS 10108 - SS10120 - S
S10160 - SS10215:
:18 mm Hexagonal
: 20 mm
: 22 mm
: 25 mm
: 32 mm
• SS 612
:18 mm Altıgen
• SS 615
: 20 mm
• SS 624, SS 630, SS 636, : 22 mm
SS 642, SS 660
• SS 872 – SS 896
: 25 mm
• SS 10108 - SS10120 - S
S10160 - SS10215:
: 32 mm
Maximum Pump Outside Diameter
Maksimum Pompa Dış Çapı
• 4’’ • SS 612, SS 615, SS 624,
SS 630, SS 636, SS 642
• SS 660: 145 mm • 8’’ • 10’’ • 4’’ • SS 612, SS 615, SS 624,
SS 630, SS 636, SS 642
• SS 660: 145 mm • 8’’ • 10’’ (cable housing included):
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
: 94 mm
: 145 mm
: 149 mm
: 182 mm
: 208 mm
(kablo muhafazası dahil):
: 94 mm
: 145 mm
: 149 mm
: 182 mm
: 208 mm
www.sempaltd.com
Stainless Steel Pumps / Paslanmaz Çelik Pompalar
Properties:
Özellikler
• Pumped Liquid: Chemical and mechanical
non-corrosive fluid.
• Maximum Permissible Sand Amount: 50 g/m³
• Permitted Solid Particle Size: Maximum 2mm
• The pump shall incorporate delivery check
valve( non-return valve )
• Fan Type: Semi Axial
• Direction of Rotation: Counter-clockwise
• Connection: According to the standard of NEMA
• Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı
olmayan akışkan.
• İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 50 g/m³
• İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2mm
• Pompa en üst kademesinde çekvalf bulunmaktadır
• Fan Tipi: Semiaksiyal
• Dönüş Yönü: Saat yönünün tersi
• Bağlantı: NEMA standartlarına uygun
Manufacturing and Safety Standards:
İmalat ve Güvenlik Standartları:
TS 11146:1993
TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-2:2006
TS EN ISO 12100-1:2007
TS 11146:1993
TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-2:2006
TS EN ISO 12100-1:2007
Usage Areas:
Kullanım Alanları:
• Agricultural, municipal, industrial, domestic use, and widely used
in mining areas.
• Where water pressure is needed,
• To draw water from tanks, basins or ponds and wells,
• Pumping and aerial distribution of various types of liquid material,
• Autoclave and water tank entrances,
• Fountains,
• Irrigation systems,
• Lawn and garden irrigation,
• Sprinkler and drip systems,
• Greenhouses and nurseries,
• Water supply for country houses, farms and cottages,
• Sea platforms,
• Treatment plants,
• Chemical and mining industry
• Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik alanlarında
geniş kullanım sahası vardır.
• Su basıncı gerektiren uygulamalarda,
• Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekmede,
• Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe basılmasında,
• Otoklav ve su deposu girişlerinde,
• Fıskiyelerde,
• Sulama sistemlerinde,
• Çim ve bahçe sulamalarında,
• Yağmurlama ve damlama sistemlerinde,
• Seralarda ve fidanlıklarda,
• Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariğinde,
• Deniz platformlarında,
• Arıtma tesislerinde,
• Kimya ve madencilik endüstrisinde
Materials:
Malzemeler:
Diffuser
AISI 304
Difüzör
AISI 304
Suction Case
AISI 304
Altlık
AISI 304
Impeller
Discharge Case
Pump Shaft
Coupling
Strainer
Cable Guard
AISI 304
AISI 304
AISI 420
AISI 420
AISI 304
AISI 304
Çark
Üstlük
Pompa Mili
Kaplin
Süzgeç
Kablo Sacı
AISI 304
AISI 304
AISI 420
AISI 420
AISI 304
AISI 304
Code of Pump / Pompa Kodu
SS877 / 12
Stages / Kademe Sayısı
Capacity / Debi
Pump Outside Diameter (inch) / Pompa Dış Çapı (inç)
Pump Type / Pompa Tipi
6
www.sempaltd.com
Submersible Motors / Dalgıç Motorları
General Properties
• Built for the 111 mm inner diameter and larger wells.
• Filled with non-toxic dielectric white mineral oil.
• Reduce the total cost of ownership with high efficiency.
• Pressure balancing with a rubber membrane at the
bottom side of the motor.
4”
• İç çapı 111 mm ve üzerindeki kuyular için üretilmiştir.
• Toksik olmayan dielektrik yağ ile doldurulmuştur.
• Yüksek verimiyle toplam satınalma maliyetini düşürür.
• Basınç dengeleme motorun altında yer alan kauçuk
membran vasıtasıyla gerçekleşir.
Technical Properties
Teknik Özellikler
• 0,5 HP-3 HP Single phase 220 V 50 Hz
• 1 HP-10 HP Three phase 380 V 50 Hz
• Nema shaft end, Nema flange
• Oil lubricated
• Operates both vertical and inclined
• Voltage tolerance ± % 10
• Max. water temperature 35 °
C
• Speed 2900 rpm
• Protection IP68
• Rewindable class B insulation
• Starts per/h 20
• Max. thrust
• 0,5 HP - 1 HP 1500 N
• 1,5 HP - 3 HP 2500 N
• 4 HP - 10 HP 5000 N
• 0,5 HP-3 HP Monofaze 220 V 50 Hz
• 1 HP-10 HP Trifaze 380 V 50 Hz
• NEMA standardı mil ucu ve flanş
• Yağ soğutmalı
• Düşey ve yatay konumda çalışabilir.
• Gerilim toleransı ± % 10
• Maksimum su sıcaklığı 35 °
C
• Motor dönme hızı 2900 d/dk
• Motor koruma sınıfı IP68
• Sarılabilir motor class B
• Yol verme sayısı saatte 20
• Maksimum eksenel yük
• 0,5 HP - 1 HP 1500 N
• 1,5 HP - 3 HP 2500 N
• 4 HP - 10 HP 5000 N
Options
Opsiyonlar
• Cable Lenght
• Pt 100 temperature sensor
• 60 Hz
General Properties
5”
Genel Özellikler
5”
• İç çapı 150 mm ve üzerindeki kuyular içn üretilmiştir.
• 6” boru ile açılmış eski kuyularda 30HP ye kadar çıkabilme imkanı
sağlar.
• Eğiklik olan 6’’ kuyularda, 5’’ pompaya akuple edilerek
kullanıldığında kuyu ıslahına gerek kalmayabilir.
• 6’’ lik kuyuda kullanılırsa, 6’’ motora kıyasla yuksek debili
pompalar için boruda daha fazla akış hacmi sağlar.
• Sıcak suya dayanıklı özel tel standart donanımında yer alır.
• Tekrar sarılabilme imkanı arıza tamir maliyetini azaltır.
• Yüksek verimiyle toplam satınalma maliyetini düşürür.
• Motorlar su ve glikol karışımıyla doldurulmuştur.
• Su yağlamalı radyal ve Kingsburry tipi eksenel yataklar bakım
gerektirmez.
• İç ve dış ortam basıncının dengelemesi motorun altında
yeralan kauçuk membran ve motorun üstünde yer alan basınç
tapası vasıtasıyla gerçekleşir.
Technical Properties
Teknik Özellikler
• 7,5 HP - 30 HP Three phase 380 V 50 Hz
• 6’’ NEMA shaft end
• Special connection flange for 6’’ NEMA pumps
• Oil lubricated
• Operates both vertical and inclined
• Voltage tolerance ± % 10
• Max. water temperature 35 °
C
• Speed 2900 rpm
• Protection IP68
• Rewindable class B insulation
• Starts per hour : 20
• Completely stainless steel body
• 7,5 HP - 30 HP Trifaze 380 V 50 Hz
• 6’’ NEMA standardına uygun mil ucu
• 6’’ NEMA pompalar için özel bağlantı flanşı
• Yağ soğutmalı
• Düşey ve yatay konumda çalışabilir.
• Gerilim toleransı ± % 10
• Maksimum su sıcaklığı 35 °
C
• Motor dönme hızı 2900 d/dk
• Motor koruma sınıfı IP68
• Sarılabilir motor class B
• Yol verme sayısı saatte 20
• Komple paslanmaz gövde
Options
Opsiyonlar
• Cable Lenght
• Pt 100 temperature sensor
• 60 Hz : 220 V - 380 V - 415 V - 460 V
• Starting DOL or Fortified base
4”
• Kablo uzunluğu
• Pt 100 Isı sensörü
• 60 Hz
• Built for the 150 mm inner diameter and larger wells.
• Allows to reach upto 30HP in old wells with 6’’ diameter pipe.
• Accoupled with 5’’ pump, it may make unnecessary the well rehabilitation in 6’’ inclined wells.
• When used in 6’’ well, it allows more flow volume for high
capacity pumps comparing 6’’ motors.
• Hot water resistance special wires are in standard configuration.
• Rewindable stator reduce repair and maintenance costs.
• Reduce the total cost of ownership with high efficiency.
• Motors are filled with the mixture of water and glycol.
• Maintenance-free water lubricated radial and axial
( Kingsburry ) bearings.
• Pressure balancing between inner and outer side with a rubber
membrane at the bottom side and with a pressure plug at the
top side of the motor.
• Quality control with %100 inspection and shipment after
approval tests.
7
Genel Özellikler
• Kablo boyu
• Pt 100 ısı sensörü
• 60 Hz : 220 V - 380 V - 415 V - 460 V
• Yol verme şekli direkt veya yıldız üçgen
www.sempaltd.com
Submersible Motors / Dalgıç Motorları
6”
General Properties
• Built for the 157 mm inner diameter and larger wells.
• Rewindable stator reduce repair and maintenance costs.
• Reduce the total cost of ownership with high efficiency.
• Motors are filled with the mixture of water and glycol.
• Maintenance-free water lubricated radial and axial
( Kingsburry ) bearings.
• Pressure balancing between inner and outer side with a
rubber membrane at the bottom side and with a pressure
plug at the top side of the motor.
Genel Özellikler
• İç çapı 157 mm ve üzerindeki kuyular için üretilmiştir.
• Tekrar sarılabilme imkanı arıza tamir maliyetini azaltır.
• Yüksek verimiyle toplam satınalma maliyetini düşürür.
• Motorlar su ve glikol karışımıyla doldurulmuştur.
• Su yağlamalı radyal ve Kingsburry tipi eksenel yataklar
bakım gerektirmez.
• İç ve dış ortam basıncının dengelemesi motorun altında
yeralan kauçuk membran ve motorun üstünde yer alan
basınç tapası vasıtasıyla gerçekleşir.
Technical Properties
Teknik Özellikler
• 5,5 HP - 60 HP Three phase
• 380 V 50 Hz
• Nema shaft end, Nema flange
• Water lubricated
• Operates both vertical and inclined
• Voltage tolerance ± % 10
• Max. water temperature 30 °
C
• Speed 2900 rpm
• SiC Mechanical Seal ( IP68 )
• Rewindable class B insulation
• Starts per hour : 10
• 5,5 HP - 60 HP Trifaze
• 380 V 50 Hz
• Nema normunda mil ucu ve flanş
• Su soğutmalı
• Düşey ve yatay konumda çalışabilir.
• Gerilim toleransı ± % 10
• Maksimum su sıcaklığı 30 °
C
• Motor dönme hızı 2900 d/dk
• SiC mekanik keçe ( IP68 )
• Sarılabilir motor class B
• Yol verme sayısı saatte : 10
Options
6”
Opsiyonlar
• Cable Lenght
• Pt 100 temperature sensor
• Hot water applications
• Rewindable class F insulation
• Material inox 420-316
• 50 Hz : 400 V - 415 V
• 60 Hz : 220 V - 380 V - 460 V
• Starting DOL or λ Δ
• Kablo boyu
• Pt 100 ısı sensörü
• Sıcak su uygulamaları
• Sarılabilir motor class F
• Malzeme inox 420-316
• 50 Hz : 400 V - 415 V
• 60 Hz : 220 V - 380 V - 460 V
• Yol verme şekli direkt veya λ Δ
7”
General Properties
• Built for the 180 mm inner diameter and larger wells.
• Accoupled with 7’’ pump, it may make unnecessary the
well rehabilitation in 8’’ inclined wells .
• When used in 8’’ well, it allows more flow volume for
high capacity pumps compring 8’’ motors.
• Hot water resistance special wires are in standard configuration.
• Rewindable stator reduce repair and maintenance costs.
• Reduce the total cost of ownership with high efficiency.
• Motors are filled with the mixture of water and glycol.
• Maintenance-free water lubricated radial and axial ( Kingsburry ) bearings.
• Pressure balancing between inner and outer side with a rubber membrane
at the bottom side and with a pressure plug at the top side of the motor.
7”
Genel Özellikler
• İç çapı 180mm ve üzerindeki kuyular için üretilmiştir.
• Eğiklik olan 8’’ kuyularda, 7’’ pompaya akuple edilerek kullanıldığında
kuyu ıslahına gerek kalmayabilir.
• 8’’ lik kuyuda kullanılırsa, 8’’ motora kıyasla yuksek debili pompalar
için boruda daha fazla akış hacmi sağlar.
• Sıcak suya dayanıklı özel tel standart donanımında yer alır.
• Tekrar sarılabilme imkanı arıza tamir maliyetini azaltır.
• Yüksek verimiyle toplam satınalma maliyetini düşürür.
• Motorlar su ve glikol karışımıyla doldurulmuştur.
• Su yağlamalı radyal ve Kingsburry tipi eksenel yataklar bakım gerektirmez.
• İç ve dış ortam basıncının dengelemesi motorun altında yeralan kauçuk
membran ve motorun üstünde yer alan basınç tapası vasıtasıyla gerçekleşir.
Technical Properties
Options
Teknik Özellikler
Opsiyonlar
• 30 HP - 100 HP Three phase
• 380 V 50 Hz
• NEMA shaft end, NEMA flange
• Water lubricated
• Operates vertical
• Voltage tolerance ± % 10
• Max. water temperature 60 °
C
• Speed 2900 rpm
• SiC Mechanical Seal ( IP68 )
• Rewindable class F insulation
• Starts per hour : 10
• Cable Lenght
• Pt 100 or PTC temperature sensor
• Hot water applications
• Material AISI 304 -316
• 50 Hz : 400 V - 415 V
• 60 Hz : 220 V - 380 V - 460 V
• Starting DOL or λ Δ
• 30 HP - 100 HP Trifaze
• 380 V 50 Hz
• NEMA normuna uygun
mil ucu ve flanş
• Su soğutmalı
• Düşey çalışabilir
• Gerilim toleransı ± % 10
• Maksimum su sıcaklığı 60 °
C
• Motor dönme hızı 2900 d/dk
• SiC mekanik keçe ( IP68 )
• Sarılabilir motor class F
• Yol verme sayısı saatte 10
• Kablo boyu
• Pt 100 veya PTC ısı sensörü
• Sıcak su uygulamaları
• Malzeme AISI 304 -316
• 50 Hz : 400 V - 415 V
• 60 Hz : 220 V - 380 V - 460 V
• Yol verme şekli direkt veya λ Δ
8
www.sempaltd.com
Submersible Motors / Dalgıç Motorları
General Properties
8”
• Built for the 203 mm inner diameter and larger wells.
• Rewindable stator reduce repair and maintenance costs.
• Reduce the total cost of ownership with high efficiency.
• Motors are filled with the mixture of water and glycol.
• Maintenance-free water lubricated radial and axial
( Kingsburry ) bearings.
• Pressure balancing between inner and outer side with a
rubber membrane at the bottom side of the motor.
Teknik Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30 HP - 150 HP Three phase
380 V 50 Hz
Water lubricated
Voltage tolerance ± % 10
Max. water temperature 30 °
C
Speed 2900 rpm
SiC Mechanical Seal ( IP68 )
Rewindable class B insulation
Starts per hour : 7
•
•
•
•
•
•
•
•
30 HP - 150 HP Trifaze
380 V 50 Hz
Su soğutmalı
Gerilim toleransı ± % 10
Maksimum su sıcaklığı 30 °
C
Motor dönme hızı 2900 d/dk
SiC mekanik keçe ( IP68 )
Sarılabilir motor class B
Yol verme sayısı saatte 7
Opsiyon
Cable Lenght
Pt 100 temperature sensor
Hot water applications
Rewindable class F insulation
Material inox 420-316
50 Hz : 400 V - 415 V
60 Hz : 220 V - 380 V - 460 V
Starting DOL or λ Δ
General Properties
•
•
•
•
•
•
•
•
10”
• Built for the 298 mm inner diameter and larger wells.
• Rewindable stator reduce repair and maintenance costs.
• Reduce the total cost of ownership with high efficiency.
• Motors are filled with the mixture of water and glycol.
• Maintenance-free water lubricated radial and axial (
Kingsburry ) bearings.
• Pressure balancing between inner and outer side with a
rubber membrane at the bottom side of the motor.
Kablo boyu
Pt 100 ısı sensörü
Sıcak su uygulamaları
Sarılabilir motor class F
Malzeme inox 420-316
50 Hz : 400 V - 415 V
60 Hz : 220 V - 380 V - 460 V
Yol verme şekli direkt veya λ Δ
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Option
• Cable Lenght
• Pt 100 temperature sensor
• Protection IP68
• Rewindable class F insulation
• Hot water applications
• Material inox 420-316
• 50 Hz : 400 V - 415 V
• 60 Hz : 220 V - 380 V - 460 V
• Starting DOL or Shaft end and flange for
various pump connections
10”
• İç çapı 298 mm ve üzerindeki kuyular için üretilmiştir.
• Tekrar sarılabilme imkanı arıza tamir maliyetini azaltır.
• Yüksek verimiyle toplam satınalma maliyetini düşürür.
• Motorlar su ve glikol karışımıyla doldurulmuştur.
• Su yağlamalı radyal ve Kingsburry tipi eksenel yataklar
bakım gerektirmez.
• İç ve dış ortam basıncının dengelemesi motorun altında
yeralan kauçuk membran vasıtasıyla gerçekleşir.
Technical Properties
100 HP - 250 HP Three phase
380 V 50 Hz
Splined shaft end
Water lubricated.
Voltage tolerance ± % 10
Max. water temperature 30 °
C
Speed 2900 rpm
Protection IP58
Rewindable class B insulation
Starts per hour : 5
8”
• İç çapı 203 mm ve üzerindeki kuyular için üretilmiştir.
• Tekrar sarılabilme imkanı arıza tamir maliyetini azaltır.
• Yüksek verimiyle toplam satınalma maliyetini düşürür.
• Motorlar su ve glikol karışımıyla doldurulmuştur.
• Su yağlamalı radyal ve Kingsburry tipi eksenel yataklar
bakım gerektirmez.
• İç ve dış ortam basıncının dengelemesi motorun altında
yeralan kauçuk membran vasıtasıyla gerçekleşir.
Technical Properties
Option
9
Genel Özellikler
100 HP - 250 HP Trifaze
380 V 50 Hz
Frezeli mil ucu
Su soğutmalı
Gerilim toleransı ± % 10
Maksimum su sıcaklığı 30 °
C
Motor dönme hızı 2900 d/dk
Motor koruma sınıfı IP58
Sarılabilir motor class B
Yol verme sayısı saatte 5
Opsiyon
• Kablo boyu
• Pt 100 ısı sensörü
• Motor koruma sınıfı IP68
• Sarılabilir motor class F
• Sıcak su uygulamaları
• Malzeme inox 420-316
• 50 Hz : 400 V - 415 V
• 60 Hz : 220 V - 380 V - 460 V
• Yol verme şekli direkt veya farklı pompa
bağlantılarına uygun mil ucu ve flanş
www.sempaltd.com
Soft Starter / Yumuşak Yol Verici
Operation of SEMPOMP Submersible Motor Pumps
With Soft Starters
SEMPOMP Dalgıç Motorlarının Soft Starter ile
Çalıştırılması
Effects on Submersible Borehole Pumps
Dalgıç Pompalar Üzerine Etkisi
Note
Not
Soft Starter Setting
Yumuşak Yol Verme Ayarları
Operation of SEMPOMP submersible motor pumps with soft starters
Soft starter electronically reduce the incoming line voltage and , hence, the
initial starting torque and starting current of electric motors. During
run--up they gently ramp up the applied voltage to the motor. In the case
of submersible motors, the extremely slim design and consequential small
moments of inertia result in special characteristics, which differ strongly
from normal asynchronous motors.
Soft starter ile çalıştırmak, şebekeden çekilen voltajı azaltır. Bundan
dolayıda pompa demoraj akımı ve kaldırma torku düşük olur. Kalkış
esnasında belirlenen rampaya göre motora voltaj yüklemesi olur. Dalgıç
motorları son derece slim dizayna sahip olmalarına karşın gerekli olan
momenti oluşturabilmektedirler. Bu hacimde asenkron motorlarda aynı
momenti yakalamak güçtür.
• Starting current approx. 40% to 65% of IA required for direct-starting.
• Run-up time tH increased to approx. 1s to 3s compared with approx.
0.2s to 0.5s for direct. starting.
• Starting torque MA roughly 1/4 of the direct-starting torque.
• No current or torque peaks (IA, MA), as in star-delta switching
arrangement.
• Hydraulic pressure surges (waterhammer) upon starting and stopping
of the pump can be reduced, but not fully eliminated. Therefore, soft
starters are not suitable for solving water hammer problems.
This would require the use of hydraulic control equipment or a frequency inverter. To prevent effects due to power failure, additional measures
are required.
• Direk kalkışa göre %40 ile % 65 oranında akımı düşürüyor.
• Kalkış zamanı direk kalkışa göre 1 ile 3 saniye arasında artıyor. Direk
kalkış yaklaşık 1 ile 3 saniye aresında değişmektedir.
• Tork, direk kalkışta oluşan torkun yaklaşık ¼’ü kadardır.
• Yıldız-Üçgen çalışmalardaki gibi akım ve torkun pik yapması
engellenmiştir.
• Pompa çalıştırıldığında ve durdurulduğunda koç darbesi olmaktadır.
Soft starter bu koç darbesini azaltmakta fakat tamamen yok etmemektedir. Dolayısıyla bu tip sorunlara karşı çözüm olarak soft starter kullanmak
yanlış olacaktır. Bu problemin çözümü hidrolik kontrol ekipmanları yada
Frekans Konvertörü ile bulunabilir. Fakat elektrik kesintilerine karşı ek önlemlerde almak tesisat için faydalı olacaktır.
Conspicuous noise or vibrations during run-up could well be an indication of incorrect settings on the soft starter. This might be due to exceeded ramp--up periods, incorrect operating mode (setting), activated
special functions, etc.
Soft Starter bulunan sistemlerde kalkış esnasında titreşim ve gürültü olabilir. Bunu nedeni Soft Starter ayarlarının iyi yapılamamış olmasındandır.
Kalkış rampası ve set ayarları tekrar kontrol edilmelidir.
Parameter / Function
Setting
Comments
Parametre / Fonksiyon
Ayarlar
Açıklama
Ramp time / acceleration
(run--up) time
< 4s
Ramp time is nor
identical with the
motor actual run--up
time
Kalkış zamanı / İvme zamanı
< 4s
Motorun kalkış
zamanı gerçek
zamanından farklı
olmalıdır
Current limitation
IA / IN preset to
approx. 3.5
Should only be altered with allowance
for tH < 4s
Akım Limiti
IA / IN yaklaşık 3.5
Maksimum akım
4 saniyeden küçük
olmalıdır
Deceleration (run--down)
time / stop ramp
Deceleration time
tA < 4s
Yavaşlama zamanı / Durma
rampası
Yavaşlama zamanı
tA < 4s
Special functions, e.g.:
• Special “pump function”
• kick--start / boost function
• Speed adjustment
• Current contoller
• Cos ϕ- / economy function
• Delayed starting
OFF
Özel Fonksiyonlar:
• Özel pompa fonksiyonu
• Başlangıç sertliği / Arttırıcı
fonksiyon
• Hız ayarı
• Akım Kontrolü
• Cos ϕ- / Ekonomi Fonksiyonu
• Gecikmeli Başlangıç
OFF
Voltage / Voltaj (%)
Minimum starting voltage
40% of the motors’
rated voltage
Minimum başlangıç voltajı
Do not use, as they
tend to be troublesome, particulary in
submersible borehole
applications.
Run-up
Kalkış
Operation
Çalışma
Motor voltajının
%40’ ı kadar
Bu fonksiyonlar özellikle dalgıç pompa
uygulamalarında
kullanılmamalıdır
Run-down
Durma
10
Time / Zaman (s)
www.sempaltd.com
Frequency Invertor / Frekans İnvertörü
Pump Operation with Frequency Invertor
Pompanın Frekans İnvertörü ile Çalıştırılması
Maximum Allowable Acceleration Time (Start Ramp)
and Decleration Time (Stop Ramp)
İzin Verilen Maksimum Kalkış ve Durma İvmesi
(Kalkış Rampası / Durma Rampası)
Maximum Operating Frequency
Maksimum Çalışma Frekansı
Maximum Permissible Voltage Increase Velocity and
Peak Voltages
İzin Verilen Maksimum Voltaj Artırma Hızı ve Maksimum Voltaj
Excessive voltage increase velocities and excessive peak voltages will
reduce the service life of the winding insulation.
For this reason, the following limits must be adhered to:
a-) Maximum voltage increase velocity: du/dt ≤ 500 V/μs
b-) Maximum peak voltages to earth:
Low-voltage motors ≤ 1 kV: J1 insulation ≤ 600 V J2 insulation ≤ 800 V
For motor sizes DN 100, the limit values for J1 insulation apply.
• Aşırı voltaj artış hızı ve maksimum voltajda çalıştırmak motorun sargı
ömrünü azaltır.Bundan dolayı aşağıdaki parametreler dikkat edilemelidir.:
a-) Maksimum voltaj artış hızı : du/dt ≤ 500 V/μs
b-) Yeryüzüzündeki maksimum voltaj :
Düşük voltajlı motorlar ≤ 1 kV: J1 yalıtımı ≤ 600 V J2 yalıtımı ≤ 800 V
Motor gövdesine göre DN 100, J1 yalıtım sınrı değerleri.
Note
Not
In principle, the motors of submersible borehole pumps can also be run
on a frequency inverter.As submersible motors differ from conventional
standardized motors in terms of bearings, moment of inertia, insulation,
temperature increase, loss distribution and heat distribution,the following
parameters must be observed:
• Maximum allowable acceleration time (start ramp)
• Maximum allowable deceleration time (stop ramp)
• Minimum frequency
• Maximum operating frequency
• Maximum permissible voltage increase velocity and peak voltages
• Control principle of frequency invertor
The plain bearings of the submersible motor do not tolerate operation below the minimum frequency fmin (operation in mixed lubrication range).
For this reason, the acceleration period from standstill to minimum
frequency fmin should not exceed 2s. The same applies to the
deceleration period.
Frequency invertor operation above the nominal frequency (50Hz / 60Hz)
of the pump unitmust be avoided so as to prevent motor overload.
• Compliance with these limits can usually be assured by means of a sine
filter or du/dt filter.
Minimum Frequency / Minimum Frekans
Motor Size
Motor Ebatı
DN 100
Minimum frequency fmin
Minimum Frekans (Hz)
Vertical Installation
Dikey Kurulum
30
DN 150
20
DN 250
20
DN 200
11
20
Prensip olarak dalgıç motorları frekans konvertörü ile çalıştırılabilir. Dalgıç
motorları tasarlanırken standart motorlardan farklı olarak rulman yapısı,
atalet momenti, yalıtım, sıcaklık artışı, kayıp ve ısı dağılımının göz önüne
alınarak yapılmasıdır.
• İzin verilen Maksimum kalkış ivmesi ( Kalkış Rampası )
• İzin verilen Maksimum durma ivmesi ( Duruş Rampası )
• Minimum Frekans
• Maksimum Çalışma Frekansı
• İzin verilen maksimum volaj artış hızı ve voltaj zirvesi
• Frekans Konvertörü kontrol prensibi
• Dalgıç motorları karbon yataklı olduğu için inebileceği minimum frekans
vardır ve altına inemezler (Yataklarda yağlama yapamamaktadır.) Bundan
dolayı kalkış ve duruş rampa zamanı en az 2 sn olmalıdır.
• Frekans konvertörü nominal frekansı 50Hz / 60Hz olan motorları motorun
aşırı yüke girmeyeceği frekansa çıkarmakta sakınca yoktur.
• Bu limitlere uyulduğuna emin olabilmek için sinüs filtresi kullanılmalıdır.
www.sempaltd.com
Technical Details / Teknik Detaylar
Placing within a wide well
Geniş kuyuya pompa montajı
Placing within a normal well
Normal kuyuya pompa montajı
Pump Selection
Pompa Seçimi
The following data are required for a first rough selection of a
submersible borehole pump:
• Capacity Q in m³/h (l/s)
• Pressure at well head HA in m
• Well diameter in inches or mm
• Temperature of fluid handled tA in °
C
• Pump head HP in m
While Q, HA, Dand tA are usually specified by the customer, the
head HP to be developed by the pump needs to be calculated.
There are two typical applications to be considered
(see the drawing on the top of the page)
Aşağıda dalgıç pompa seçimi için temel veriler bulunmaktadır.
• Kapasite Q m³ / saat & l / sn
• Kuyu çıkışındaki basma yüksekliği (metre)
• Kuyu çapı (inç & mm)
• Sıvı sıcaklık (°
C)
• Pompa basma yüksekliği (metre)
Q, HA ve TA genellikle müşteri tarafından belirlenir.
Pompa basma yüksekliği (HP) hesaplanmalıdır.
İki çeşit kurulum şekli vardır.
(Çizimleri sayfanın üstünde görebilirsiniz.)
1. Pumping Into an Open Overhead Tank
1. Açık Tanka Pompalama
2. Pumping Into a Closed Tank
2. Kapalı Tanka Pompalama
Example
Given
QA = 232 m³/h,
HA = 65 m,
tA = +15°
C,
50 Hz, 400 V and d.o.l. starting,
Well Diameter D = 250 mm (10 inches).
Örnek:
Veriler
QA = 232 m³/h,
HA = 65 m,
tA = +15°
C,
50 Hz, 400 V & Direk kalkış
Kuyu Çapı D = 250 mm (10 inç).
Found
Sonuç
HP = HA+ Ht + Hv + HS [m]
where ...
HA = Required pressure at well head
Ht = Lowest water level (dynamic water level)
Hv = Head losses in the check valve
HS = Head losses in riser pipe up to well head
He = Installation depth
Hp = HA+ Ht + Hv + HS + pu [m]
pu = Gauge pressure (also air cushion) in a tank
Pump Type S10A / 03
HP = HA+ Ht + Hv + HS [m]
where ...
HA = Kuyu çıkışında istenen basınç
Ht = En düşük su seviyesi (dinamik su seviyesi)
Hv = Çekvalf basınç kaybı
HS = Kuyu çıkışına kadar olan borudaki sürtünme kaybı
He =Kurulum derinliği
Hp = HA+ Ht + Hv + HS + pu [m]
pu = Tankdaki basınç
Pompa Tipi S10A / 03
12
13
14

Benzer belgeler