Creative Cloud Demo Asset için Ek Şartlar

Transkript

Creative Cloud Demo Asset için Ek Şartlar
Creative Cloud Demo Asset için Ek Şartlar
En son 7 Nisan 2015 tarihinde güncellenmiştir.
Tanıtım amaçlı bir içeriği indirerek kendiniz ve işvereniniz adına işbu Adobe Kullanım Şartları için ek şartları
onaylamış ve hükümlerine tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. İşvereninizi tabi kılmak için tam yasal yetkiye sahip
olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Böyle bir yetkiye sahip değilseniz ya da işbu şartları kabul etmiyorsanız,
işbu ek şartları kabul etmeyin ve İçeriği kullanmayın.
İşbu ek şartlar çerçevesinde: (i) “İçerik”, optik, elektronik, dijital ya da başka şekilde oluşturulmuş veya eşlik eden
materyalle birlikte yüklediğiniz bir ortam ya da başka materyaldeki yazı tipi, fotografik görüntü, demo kod,
illüstrasyon, animasyon, Flash dosyası, elektronik yazı tipi, film ya da video görüntüsü, Üçüncü Taraf Materyal,
görsel temsil anlamına gelir ve (ii) “Üçüncü Taraf Materyal”, Adobe dışındaki taraflara ait, müzik, fotografik
görüntü, video görüntüsü ve tüm ilişkili dosyalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İçeriğe dahil edilmiş
olan materyaller anlamına gelir.
1. Standart Lisans Şartları.
İşbu belge ile İzin Verilen Kullanımlar (aşağıda tanımlandığı gibi) için İçeriği kullanmanız üzere size münhasır
olmayan, devredilemez, dünya genelinde geçerli bir lisans veririz. Bir faaliyet ya da kullanım İzin Verilen Kullanım
değilse, bunu gerçekleştiremezsiniz. Kendine ait materyali İçeriğe dahil edilen bir üçüncü taraf ve Adobe
arasında, Adobe, İçeriğin telif hakkı taşıyıcısı olacak ve üçüncü taraf, Adobe'ye verilen Üçüncü Taraf İçeriğin telif
hakkı sahibi olacaktır. Adobe, İçeriğin bünyesindeki tüm telif hakları ve fikri mülkiyet haklarındaki ve bunlara dair
dünyadaki tüm hak, unvan ve mülkiyeti muhafaza edecek ve Üçüncü Taraf Materyale sahip olan her bir taraf,
Üçüncü Taraf Materyal bünyesindeki tüm telif hakları ve fikri mülkiyet haklarındaki ve bunlara dair dünyadaki
tüm hak, unvan ve mülkiyeti muhafaza edecektir. İçerikte yer alan telif hakkı bildirimlerini kaldıramaz ya da
üzerinde değişiklik yapamazsınız.
2. İzin Verilen Lisans Kullanımları.
(a) İçeriği yalnızca İzin Verilen Kullanımlar (aşağıda tanımlandığı gibi) olan tanıtım ve eğitim amaçlarıyla
kullanabilirsiniz. Ürünlerdeki içeriği satış, lisans ya da başka dağıtım veya pazarlama yahut ürününüzü tanıtma
amacıyla kullanamazsınız. İçeriğin İzin Verilen Kullanım olmayan her türlü kullanımı telif hakkı ihlali
oluşturacaktır.
(b) Kullanıcı Sayısı Kısıtlamaları Söz konusu tarafların İçeriği kullanımla ilgili başka veya ek haklara sahip
olmaması ve sağladığınız bir dosyadan İçeriğe erişemeyecek ya da İçeriği ayıklayamayacak olması koşuluyla,
İçeriği barındıran dosyaları tek tek, müşterilere, yazıcılara ya da ISP'lere İzin Verilen Kullanımlara yönelik
faaliyette bulunmak amacıyla aktarabilseniz de İçeriği aşağıda Bölüm (c) içinde belirtilen amaçlar için kullanmak
üzere yalnızca size izin verilmiştir. İçeriği tek seferde yalnızca bir konumda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte,
Yasaklanan Kullanımlar ve işbu ek şartlara tabi olmak üzere, İzin Verilen Kullanımları sınırsız sayıda kullanma
hakkına sahipsinizdir. İçeriği ve arşivlerini fiziksel olarak bir konumdan başka bir konuma aktarabilirsiniz. Bu
durumda, İçeriği önceki konum yerine yeni konumunda kullanabilirsiniz. İçeriğin birden fazla konumda olmasını
ya da İçeriğe birden fazla kişi tarafından erişilebilmesini gerekli görüyorsanız, söz konusu her bir kullanım için
İçeriği yüklemelisiniz. Yalnızca yedekleme amacıyla İçeriğin bir (1) kopyasını oluşturabilirsiniz; bu durumda bu
tek yedek kopyaya tüm mülkiyet bildirimlerini de kopyalamalısınız.
(c) İzin Verilen Kullanımlar. Aşağıdaki Yasaklanan Kullanımlar çerçevesinde açıklanan kısıtlamalara tabi olarak,
aşağıdakiler İçeriğin “İzin Verilen Kullanımları”dır:
(i)
Adobe ürünlerinin ürününüzle birlikte canlı, bant ve çevrimiçi dahil olmak üzere tanıtımı
(örneğin, satış ya da lisans amaçlı olmayan);
(ii)
ürünlerinizle birlikte ya da ürünleriniz olmadan Adobe ürünlerinin kullanımını öğretmek için
oluşturulan eğitim materyalleri (İçeriği bir eğitim kursu düzenlemek için kullanıyorsanız, eğitim
oturumu sırasında İçerik dosyaları tek tek başka bir makineye aktarılabilir ancak eğitim
oturumunun bitmesinin ardından bunlar kaldırılmalı ve/veya imha edilmelidir); ve
(iii)
Adobe tarafından önceden ve yazılı olarak onaylanan başka kullanımlar.
3. Lisans Yasakları.
İçerikle, önceki bölümde açık şekilde izinde verilmeyen hiçbir şey yapamazsınız. Daha net olmak açısından
aşağıdakiler “Yasaklanan Kullanımlar”a örnektir. Şunları yapamazsınız:
(a)
içeriği, web sitesi şablonları, Flash şablonları ve broşür tasarım şablonları dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere, satışı amaçlanan çevrimiçi ya da çevrimdışı uygulamalarda kullanmak;
(b)
içeriği, Adobe tarafından üretilmeyen ürünün ya da hizmetin ticari satışını teşvik etmesi veya
içermesi için tasarlanan web siteleri ya da diğer yerlerde kullanmak veya görüntülemek;
(c)
içeriği, poster (kağıt, kanvas ya da başka bir ortama basılı) ya da satış, lisans veya kar amaçlı
diğer dağıtım öğelerinde kullanmak;
(d)
içeriği bir ticari marka, tasarım markası, ticari ad, işletme adı, hizmet markası ya da logosunun
bir parçası olarak kullanmak;
(e)
içeriği, İçeriğin yeniden dağıtımına ya da yeniden kullanımına veya bir kişinin İçeriği elektronik
dosya olarak ayıklayabileceği ya da erişebileceği yahut çoğaltabileceği şekilde kullanıma
sunmaya yol açacak bir ürüne dahil etmek;
(f)
içeriği, Adobe tarafından ya da yürürlükteki yasa çerçevesinde doğası gereği pornografik,
müstehcen, ahlak dışı, hak ihlaline yol açan, onur kırıcı ya karalayıcı olduğu kabul edilen veya
İçerikte yansıtılan herhangi bir kişi ya da kurumu makul şekilde itibarsızlaştırma olasılığı
bulunan bir şekilde kullanmak;
(g)
bir model ya da kişiyi içeren içeriği (i) makul bir kişinin, söz konusu kişinin bir iş, ürün, hizmet,
sebep, kuruluş ya da başka bir girişim kullandığı ya da bireysel şekilde yürüttüğünü düşüneceği
şekilde ya da (ii) İçerikte yansıtılan kişiyi akıl veya beden sağlığı sorunları, sosyal sorunlar, cinsel
ya da ima yollu cinsel aktivite veya tercihler, madde bağımlılığı, suç, fiziksel ya da psikolojik
istismar ve yahut rahatsızlıklar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere potansiyel olarak
hassas bir konuda veya makul koşullarda saldırgan ya da kötüleyici olma potansiyeline sahip
başka bir konuda betimleyecek şekilde kullanmak ya da görüntülemek;
(h)
nesne kodunun İçeriğin içine dahil edildiği ölçüde, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda
dönüştürmek ya da söz konusu nesne kodunun bir parçasının derlemesini çözmek;
(i)
içeriği ya da işbu ek şartlar çerçevesinde verilen hakları alt lisanslamak, satmak, kiralamak,
ödünç vermek, devretmek, hediye etmek veya başka şekilde aktarmak ya da dağıtmak;
(j)
içeriği, mobil aygıtlar aracılığıyla indirilebilir ya da dağıtılabilir veya eşler arası yahut benzer bir
dosya paylaşım düzeninde paylaşılabilir hale getiren bir elektronik biçimde kullanmak ya da
görüntülemek; veya
(k)
içeriği, İçeriğin yanına aşağıdaki bildirimi eklemeden editöryal amaçlarla kullanmak: “© 2014
Adobe Systems Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. THE PLURALIST, PLAY, PLAY FEST ya da
ilişkili logolara yapılan her türlü referans yalnızca gösterim amaçlı olup herhangi gerçek bir
kuruluş, olay, ürün ya da hizmete referansta bulunmayı amaçlamamaktadır.”
Demo_Asset_Terms-tr_TR-20150407_2200

Benzer belgeler