Bilgilendirme Broşürü - MaterniT21 plus test, serbest fetal DNA

Transkript

Bilgilendirme Broşürü - MaterniT21 plus test, serbest fetal DNA
BÜTÜN SERBEST FETAL DNA
TESTLERİ AYNI DEĞİLDİR.
Sequenom laboratuvarlarında geliştirilmiş MaterniT21 PLUS
ve VisibiliT testleri diğer tüm testlerden farklıdır.Detaylı
serbest fetal DNA analizi ile bebeğe ait hücre parçacıkları
San Diego, California, ABD’de bulunan laboratuvarımızda
incelenir, Down sendromu ve nadir görülen birçok genetik
bozukluk için net sonuç elde edilir.
Sonuç verme oranı en yüksek testlerdir.Yani yeterli sayıda
hücre parçacığı saptandığında tekrar kan örneği alınmasına
gerek kalmamaktadır.Sonuçlar doktorunuza net, sade ve
anlaşılır bir şekilde raporlanmaktadır.
Örneğinizin Sequenom laboratuvarlarına ulaşmasından sonra
yaklaşık 7 gün içerisinde sonucunuz doktorunuza iletilecektir.
Bebeğiniz hakkında çok önemli genetik bilgilere, gebeliğinizin
erken haftalarında ve doğru bir şekilde ulaşabilmek için
MaterniT21 PLUS ve VisibiliT testlerini tercih ediniz.
Hiçbir test mükemmel değildir.Bu testlerin doğruluğu çok
yüksek oranlarda olsa da, çok ender durumlarda yanlış pozitif
veya negatif sonuçlar görülebilir.Bu test tüm hastalıkların
cevabı değildir ve “normal” bir sonuç, sağlıklı bir gebeliği
garantileyemez.Test sonrası doktorunuza danışmanız ve rutin
gebelik takibinize devam etmeniz önemlidir.
www.maternit21.com.tr
Hamilelik, hayatınızda bir kaç kez yaşayabileceğiniz çok
Trizomi 21 (Down Sendromu) ve
değerli bir deneyimdir.Hamile olduğunuzu öğrenmenizi
Trizomi 18 (Edwards Sendromu) için
takiben gebelik takibi sırasında doktorunuz tarafından
size farklı testler önerilecektir.Standart tarama testleri
10. gebelik haftasından itibaren
genetik bozukluklar hakkında sadece bir risk oranı
10 günden kısa sürede
verir. Amniyosentez gibi girişimsel işlemler ile net sonuç
Tekil gebeliklerde
alınabilir ama az da olsa düşük riski taşırlar.Günümüzde
%99,9 üzeri doğrulukta net sonuç
ise en son teknolojiyi kullanarak doktorunuz size farklı
test seçenekleri sunabilir.
Girişimsel olmayan, zararsız işlem.
Bebeğe ait hücre parçacıklarını analiz
etmek için anneden alınan kan örneği
kullanılır.Herhangi bir düşük riski yoktur.
Yüksek doğrulukta,
hızlı ve güvenilir
sonuçlar için;
MaterniT21 plus
ve
VisibiliT test
Bilginin getirdiği huzur ve rahatlık.
Gebeliğin 10. haftasından itibaren
yapılabilir.Bu kadar erken bir dönemde
genetik bozukluklar hakkında bilgi sahibi
olmak, doğuma kadar kalan süreyi rahat ve
huzurlu bir şekilde geçirmenizi sağlar.
İlk seferde sonuç alın.
İlk kan alımında sonuç verme oranı
en yüksek testtir.Sonuçlar genellikle kan
örneğinin laboratuvara ulaşmasından sonra
7 gün içinde verilir.
MaterniT21 PLUS testi, gebeliğin 10. haftası itibariyle
mikrodelesyon sendromlarını tespit edebilen ilk prenatal testtir.
Bu sendromların birçoğunun ortak özelliği zeka geriliği ve hayatı
tehdit eden ciddi organ anomalilerinin olmasıdır.Bu değerli bilgi
sayesinde doktorunuz doğumdan önce sizi bilgilendirecek,
önerilerini paylaşacak ve gerekli önlemleri alabilecektir.
MaterniT21 PLUS testibugün için aşağıda listesi verilen
sendromlarla ilgili raporlama yapabilmekte olup, yakın zamanda
birçok hastalık daha bu listeye eklenecektir.Hem tekil hem de ikiz
gebeliklerde uygulanabilmektedir.
Trizomi21 (Down sendromu)
Trizomi18 (Edwards sendromu)
Trizomi13 (Patau sendromu)
45,X (Turner sendromu)
47,XXY (Klinefelter sendromu)
47,XXX (Triple X sendromu)
47,XYY (Jacob’s sendromu)
Trizomi 16
Trizomi 22
22q (DiGeorge sendromu)
15q (Angelman sendromu)
15q (Prader-Willi sendromu)
11q (Jacobsen sendromu)
8q (Langer-Giedion sendromu)
5p (Cri-du-chat sendromu)
4p (Wolf-Hirschhorn sendromu)
1p36 delesyon sendromu