Tamir Bakım Kaynakları

Transkript

Tamir Bakım Kaynakları
Tamir Bakım Kaynakları
Genel Konular
•
•
•
•
Kaynakta iş güvenliği
Kaynağın tanımı ve çeşitleri
Kaynak Yöntemleri
Tahribatlı ve tahribatsız test yöntemleri ve kullanım yerleri
Tamir Bakım Kaynağı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Temel Malzeme Bilgisi
Hasar Tipleri
Hasar Tiplerine Göre Elektrot Seçimi
Ön Tavlama
Yüzey Hazırlığı
Kaynak Sonrası İşlemler (Yüzey alıştırma, Yüzey sertleştirme)
Tamir Bakım Kaynağı Maliyet Analizleri
Sektörel olarak temel tamir bakım türleri
Döküm Malzemelerin Kaynağı
Demir Dışı Malzemelerin Kaynağı
Lehimleme Teknolojisi