Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman`ın hayatını İslamin

Transkript

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman`ın hayatını İslamin
Değerli İlim Talibi,
Kadın erkek her Müslüman’ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame
ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak
konularında yeterli bilgiye sahip olması ile mümkün olabileceği
malumunuzdur. Kavram olarak “ilmihal” diye kısaca ifade edilen bu bilgileri
öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır.
Bilen ve bilmeyen herkesin birşeyler konuşup, yalan yanlış bilgiler paylaştığı
iletişim çağında Farz olan İlmihal bilgilerinin sahih kaynaklardan öğrenilmesi
yine bilgilerin kendisi kadar önemlidir. Bu nedenle nesillerimizin
yetiştirilmesi için yürütlen eğitim faaliyetlerimizde tecrübeli Din
Görevlilerimizden azami ölçüde faydalanılmakla beraber, gerek Eğitim
Öğretime devam eden öğrencilerimizin çokluğu, gerekse hizmetlerimizin
çeşitliliği nedeniyle Din Görevlilerimizin hizmet yükünü azaltmak, eğitim
verimliliğimizi artırmak hususlarında yardımcı eğitimcilere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Millet varlığımızın, dininden ve değerlerinden uzaklaşmadan nesiller boyu
alnı açık, başı dik olarak ilerleyebilmeleri, bu gün gençliğe verilen eğitimin
kalitesi ile doğru orantılı olacağından Din Hizmetleri Ataşeliği ve DİTİB ailesi
olarak bu konunun üzerinde ehemmiyetle durmaktayız.
Bu nedenle, başlatmakta olduğumuz “Temel İslami Bilimler Kursu” ile
kendini geliştirmek isteyen, camilerimizdeki eğitim öğretim hizmetlerinde
bizlere yardımcı olmak isteyen siz değerli insanların eğitimine katkı sağlayıp
kalifiye eleman yetiştirerek bu konudaki ihtiyacımıza katkı sunmayı
hedefliyoruz.
Ayrica Diyanet İşleri Başkanlığımızın Avrupadaki islam toplumunun dini
hayatına kalıcı katkılar sunacak nesiller yetiştirme programı olan
Uluslararasi İlahiyat Programına (UİP) dahil olmak isteyen gençlerimizin bir
ön hazırlık olarak İmam Hatip Meslek Dersleri seviyesine yakın bir bilgi
birikimiyle İlahiyat programına katılmalarına da imkan sunmayı
hedeflemekteyiz.
İlahiyat alanında kendini geliştirmiş Din Görevlilerimizin vereceği derslerle
yürüteceğimiz bu kursun, imkanlar ölçüsünda büyük başarılara sebep
olacağını ümit ediyor kursa katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar
diliyoruz.
I. Genel Esaslar:
Bulunmuş olduğumuz Ülkenin Eğitim Sistemine dayanarak mevcut imkanlar
dahilinde Kursun süresi 3,5 yıl olarak belirlenmiştir. Kursta eğitim iki ana
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk üç yılda teori ağırlıklı bir çalışma
müfradatı ve yarım yılda ise mesleki ağırlıklı staj programı uygulanacaktır.
Ders Dönemi: (Okutulacak Dersler)
Üç yıl içerisinde toplam 17 ders verilecek. Bunlar; Kuran-ı Kerim, Arapça,
Türkçe, Akaid, Kelam, Fıkıh, Güncel Fıkıh-i Konular, Siyer, Hadis, Tefsir,
Mezhebler Tarihi, İslam Tarihi, Hitabet, Pedagojik Formasyon, Yaşadığımız
Toplumda İslam Algısı ve Halkla İlişkiler.
Pedagojik Formasyon, Güncel İslam Algısı ve Halkla İlişkiler dersleri haftalık
ders cetvelinde yer almamaktadır. Bu üç ders üç yıla yayılarak resmi
tatillerde 38 saate ulaşmak şartıyla Blok Seminer olarak verilecek.
Staj Dönemi:
Kursu başarıyla tamamlayan her öğrenci Din Hizmetleri Ataşeliğinin
belirleyeceği bir DİTİB Camiinde cumartesi ve pazar günleri toplam sekiz
saat olmak şartıyla bir Din Görevlisinin nezaretinde yarım yıl derslere
girmek suretiyle staj eğitimi alacaktır.
Ders Günü ve Saatleri:
Kursumuz sadece haftanın pazar günleri saat 10:00-17:20 arası olacaktır.
Günlük toplam ders saati 8 ve ders süresi en kısa 45 en uzun 90 dakika
olacaktır. Dersler arası 10 dakikalık teneffüs ve bir kereye mahsus 30
dakikalık yemek molası uygulanacaktır.
Yıllara göre Planlanan dersler:
1.Sınıf (Eğitim Yılı)
2016 - 2017 Eğitim Yılı
Haftalık Ders Saati
1.Sınıf Dersler
Yıllık Ders Saati
10.00-10.45
Arapça
38
10.55-11.40
Türkçe (Grammer)
38
11.50-12.35
Akaid (inanç esasları)
38
12.45-13.30
Fıkıh (ibadet esasları)
38
14.00-15.30
Kuran-ı Kerim
76
15.40-16.25
Siyer/Peygamberler Tarihı
38
16.35-17.20
Adabı Muaşeret
38
Paskalya Resmi Tatil Pedagojik Formasyon
(Blok Seminer)
Toplam Ders Saati
38
342
2.Sınıf (Eğitim Yılı)
2017 - 2018 Eğitim Yılı
Haftalık Ders Saati
2.Sınıf Dersler
Yıllık Ders Saati
10.00-10.45
Arapça
38
10.55-11.40
Türkçe (Kompozisyon)
38
11.50-12.35
Kelam (Giriş)
38
12.45-13.30
Fıkıh (ibadet esasları)
38
14.00-15.30
Kuran-ı Kerim
76
15.40-16.25
Tefsir
38
16.35-17.20
Hadis
38
Paskalya
Resmi Yaşadığımız Toplumda 38
Tatil (Blok Seminer) İslam Algısı
Toplam Ders Saati
342
3. Sınıf (Eğitim Yılı)
2018 - 2019 Eğitim Yılı
Haftalık Ders Saati
3.Sınıf Dersler
Yıllık Ders Saati
10.00-10.45
Arapça
38
10.55-11.40
Mezheb(fıkhı ve ameli)
38
11.50-12.35
İslam Tarihi
38
12.45-13.30
Güncel Fıkh-i Konular
38
14.00-14.45
Kuran-ı Kerim
38
14.55-15.35
Tefsir
38
15.45-16.30
Hitabet
38
16.35-17.20
Hadis(Metin)
38
Paskalya
Resmi Halkla İlişkiler
Tatil (Blok Seminer)
Toplam Ders Saati
Pedagojik formasyon eğitimindeki dersler:
1. Gelişim Psikolojisi,
2. Ölçme ve Değerlendirme,
3. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları,
4. Sınıf Yönetimi,
5. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,
6. Öğretmenlik Uygulaması,
7. Özel Öğretim Yöntemleri,
8. Rehberlik
38
342
II. Genel Şartlar
Kursa Katılmak İçin Gereken Şartlar
•
•
•
•
BAYAN olmak
16 yaşından küçük ve 27 yaşından büyük olmamak
Kurs şartlarını kabul etmek ve yerine getirmek
Kursa giriş sınavlarında başarılı olmak
Devam-Devamsızlık
• Öğrencinin kursa devamı esastır
• Özürsüz devamsızlığı 8 günü aşan, yine özürlü devamsızlığı toplam
15 günü aşan öğrenci notları ne olursa olsun başarısız sayılır ve kursa
devam etme hakkını kaybeder.
Kursa Kayıt Ücreti
•
•
Yıllık harç ücreti 240 Euro dur
Öğrenciden her öğretim yılı başında 240 Euro harç ücreti banka
yoluyla hesab numarasından çekilir.
III. Kayıt İşlemleri
Kayıt İçin Gereken Evraklar
•
•
•
Kayıt Formu
Veli İzin belgesi ve taahhütname (18 Yaşından Küçük olanlar için)
Okul karnesi veya diploma (aktuel şekliyle)
BaşvuruTarihi
•
2016 – 2017 öğretim yılı için son başvurma tarihi 30 Hazıran 2016
Sınav Tarihleri
Kursa Yazılı ve Sözlü sınavla öğrenci kabul edilir.
•
•
•
•
Yazılı sınav 10 Temmuz 2016 tarihinde saat 14 de Mescidi Aksa Camii
Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
Sözlü Sınav ve Mülakat 17 Temmuz 2016 tarihinde saat 14 de Mescidi
Aksa Camiinde gerçekleştirilecektir.
Yazılı imtihan konuları Temel Dini Bilgiler olarak dört başlık altında
toplanır. Bunlar Akaid, Siyer, İbadet ve Ahlak. İmtihan sorularına
kaynak olarak Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu ve
Haftasonu kurslarda ders kitabı olarak okutulan „Dinimi Öğreniyorum
I, II ve III“ kitabı esas alınacaktır.
Sözlü İmtihan ise ağırlıklı Kuran-ı Kerimi yüzünden ve Ezber okuma
üzerine olacaktır.
Kurs Başlama Tarihi
• Eğitim 11 Eylül 2016 Tarinde başlayacaktır.
BU ŞARTLARI KABUL EDİYORSANIZ AŞAĞIDAKİ LİNKİ
TIKLAYARAK GEREKLİ BİLGİLERİ DOLDURUP BAŞVURUDA
BULUNABİLİRSİNİZ...
http://ditib-nord.de/temel-islami-bilimler-kursu

Benzer belgeler