iş`te şiddete şans tanıma

Yorumlar

Transkript

iş`te şiddete şans tanıma
İş’te şiddete karşı
daha fazla mücadele!
İşverenler ve siyaset daha fazla görmezlikten gelemezler.
Toplumdaki ve işyerindeki şiddet eğilimine karşı çıkmaları
­
gerekir.
vida şunları talep ediyor:
İşletmelerin içeriye ve dışarıya dönük şiddete tahammül
edilmeyeceğine dair açık ve net tutumu.
İşletmelerde şiddete ve ayak kaydırmaya karşı daha
fazla­önleyici tedbir ve iş’te şiddete karşı daha iyi bakım/
danışmanlık.
İdarecilerin çalışanlara karşı daha sorumlu davranmaları
için ve iş’te şiddete karşı eğitilmeleri.
Gerekli branşlarda çalışanlar için anlaşmazlıkların çözümü
konularında düzenli kurslar.
Çalışanların, müşterilerin, yolcuların
güvenliği için yeterli personal.
ve
müvekkillerin
İşletme içi şiddete karşı alınacak tedbirler konusunda işçi
temsilcilerine daha fazla söz hakkı.
vida’nın ülke
düzeyindeki uzman grupları
vida’nın eyalet örgütleri
Fachgruppe Strasse
Tel.: (01) 53 444 79 580
E-Mail: [email protected]
Landessekretariat Wien
Tel.: (01) 53 444 79 681, 682
E-Mail: [email protected]
Fachgruppe Luft und Wasser
Tel.: (01) 7007 388 92
E-Mail: [email protected]
Fachgruppe Schiene
Tel.: (01) 53 444 79 591
E-Mail: [email protected]
Landessekretariat Niederösterreich
St. Pölten
Tel.: (02742) 311 941
E-Mail: [email protected]
Mödling
Tel.: (02236) 233 84
[email protected]
Fachgruppe Gesundheits-, Heil- und Pflegeberufe
Tel.: (01) 53 444 79 620
E-Mail: [email protected]
Landessekretariat Burgenland
Tel.: (02682) 770 42, 44
E-Mail: [email protected]
Fachgruppe Soziale Dienste
Tel.: (01) 53 444 79 630
E-Mail: [email protected]
Landessekretariat Oberösterreich
Tel.: (0732) 653 397
E-Mail: [email protected]
Fachgruppe Tourismus, Handel, FriseurIn,
KosmetikerIn, Fusspflegerin, Reinigung und
Wartung sowie diverse Berufe
Tel.: (01) 53 444 79 670
E-Mail: [email protected]
Landessekretariat Tirol
Tel.: (0512) 597 77
E-Mail: [email protected]
Hizmet esnasında çalışanlara uygulanan psikolojik şiddete
karşı daha caydırıcı yasal önlemler.
ANTWORTSENDUNG
Gewerkschaft vida
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
İşçilere karşı şiddet konusuna dikkat çekmek ve medeni
cesareti teşvik etmek için sosyal ortaklar tarafından büyük
çaplı Kampanyalar. Zira kimin, ne zaman, nerede, neye maruz kaldığını ancak üzerine açıkça konuşulduğunda anlayabilir ve gerekli önlemleri alabiliriz..
Landessekretariat Kärnten
Villach
Tel.: (04242) 271 85
Klagenfurt
Tel.: (0463) 5870 392
E-Mail: [email protected]
OLAY
MAHALLI IŞYERI
Dostlar,
Şiddet hiç bir sorunu çözmez.
Birbirimize karşı olmak yerine
arşılıklı daha fazla saygı.
Bundan dolayı oyuncu Wolfgang Böck vida’nın
bu iş’te şiddete karşı girişimini destekliyor.
İŞ’TE ŞİDDETE
ŞANS TANIMA
Landessekretariat Salzburg
Tel.: (0662) 871 228
E-Mail: [email protected]
Sendikası girişimi.
Landessekretariat Steiermark
Tel.: (0316) 7071
E-Mail: [email protected]
Talepleri detaylı olarak şu adreste bulabilirsiniz:
www.tatortarbeitsplatz.at
Impressum:
Herausgeber: Österreichischer Gewerkschaftsbund/Gewerkschaft vida,
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1, ÖGB-ZVR-Nr: 576439352, DVR-Nr.: 0046655,
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des ÖGB GmbH,
Verlags- und Herstellungsort: 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
Landessekretariat Vorarlberg
Tel.: (05552) 658 16
E-Mail: [email protected]
vida.at
facebook.com/gewerkschaftvida
Üyelik tarihi Beitrittsdatum
SEPA Lastschrift
SEPA-Otomatik ödeme talimatı
Kazanç / maaş kesintisi (İş yeri üzerinden maaş kesinti) – Firmamın vida ile anlaşması bulunması halinde üyelik aidatımın işverenim (hizmet sağlayıcım)
tarafından maaşımdan kesilmesini kabul ediyorum. İşverenime (hizmet sağlayıcıma) bu ödemeyle ilgili gerekli tüm kişisel bilgilerimi DSG‘nin 6 (1) veya ÖGB 7
maddeleri uyarınca vida‘ya iletme yetkisi veriyorum. Kazanç/maaş kesintimin firmam üzerinden gerçekleşmesini istememem ya da işletmeden ayrılmam halinde
üyelik aidatımın bu şekilde ödenmesi mümkün olmaz ise, ödeme haber verilmeksizin SEPA- otomatik ödeme talimatı ile belirtilen banka hesabındnan çekilebilir.
Bu imza aynı zamanda SEPA - otomatik ödeme yetkisi için de geçerlidir. Diese Unterschrift gilt gleichzeitig als Berechtigung für das SEPA-Lastschriftverfahren.
Şehir, tarih, imza Ort, Unterschrift, Datum
IBAN
Swift Kodu BIC
Banka Bank
Betriebsabzug
İstenen ödeme şekli Gewünschte Zahlart:
İş yeri üzerinden maaş kesintisi
Teilzeit
Çıraklık eğitimi bitişi Lehrzeit Ende
Çıraklık eğitimi başlangıcı Lehrzeit Beginn
SEPA-Otomatik ödeme talimatı – Ödeme alıcısı: Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) / vida sendikası,
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Viyana, kredi veren ID: AT48ZZZ00000006541. Yinelenen ödemeleri SEPA
otomatik ödeme talimatı ile çekmesi için ÖGB’ye /vida Sendikası’na yetki veriyorum. Ödeme yapılan
tarihten itibaren başlamak kaydı ile sekiz hafta içersinde ödemenin geri talep edilmesi hakkım saklıdır.
Betrieb - Name, Straße, PLZ und Ort
Çalıştığınız firma/işyeri, Cadde, kapı numarası, Posta kodu, şehir
Monatl. Brutto-Entgelt
Vollzeit
Yarı zamanlı
Şehir (ev) Ort
Posta kodu PLZ
*Ich bin damit einverstanden, dass ich Infomaterial vom ÖGB/der Gewerkschaft vida erhalte.
aylık brüt maaş
Tam zamanlı
Şu andaki meşguliyetiniz Derzeitiger Beruf
Henüz sendika üyesi değil misin?
vida’ya www.mitgliedwerden.vida.at adresinden üye ol, ya da
ilişikteki başvuru belgesini doldurarak. Çünkü ne kadar çok olursak,
iş’te şiddete karşı, birlikte o kadar güçlü karşı koyabiliriz.
* ÖGB/Vida Sendikasından bilgilendirme materyallerinin tarafıma gönderilmesini kabul ediyorum.
Üye ol
Örnek işletme sözleşmesi ve benzeri işçi temsilciliği
hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi
www.tatortarbeitsplatz.at adresinden bulabilirsin.
Erkek männlich
vida’nın yardımlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi
www.tatortarbeitsplatz.at adresinden bulabilirsin.
E-Mail adresi * E-Mail-Adresse*
İşçi temsilcinle ve sendikanla birlikte iş’te şiddete
karşı dur!
vida üyelerine iş’te şiddet durumlarında hukuki yardım gibi psikolojik
yardım da sunar.
Telefon* Telefon*
İş’te şiddete karşı mücadelede işçi temsilciliği senin oradaki
müştereğindir.
İşçi temsilciliği iş’te şiddete karşı mücadelede işyerindeki müşterektir.
İşverene karşı ayak kaydırma, psikolojik baskı ve saldırıları dile getirip
işletme içi şiddete karşı eğitim ve tedbirler önerebilir. İşçi temsilciliği acil
durumlarda da çalışanların yanındadır
Sadece sonradan değil´de, işçilerin güvenliğini ve soğliğini korumak için
önleyici tedbirler alinsin.
Saldırganlık ve şiddetle başa çıkmanın hazır reçeteleri yok. Bu broşürde
sana ipuçları verip tavsiyelerde bulunmaya çalışıyoruz. K­ endin ­neler
yapabileceğine dair. İşyerinde şiddeti ve ürkütmeyi hayırhah bir
­tutumla kabullenmemek önemlidir.
Profesyonel yardıma başvurun
Şiddet durumlarında hukuki destek
Evet, Vida’ya üye olmak istiyorum!
Hep birlikte
iş’te şiddete karşı
Bu konuda Avrupa sosyal ortaklarının işyerinde taciz ve şiddete karşı bir
çerçeve antlaşması da var. Bu antlaşma iş’te şiddete karşı aktif ve önleyici
tedbirler öngörür. Ulusal düzeydeki sosyal ortakların bu antlaşmayı nisan
2010’a kadar uygulamaya koymaları gerekiyor.
İşyerinde şiddet üzerine iş arkadaşlarıyla konuşmak önemlidir. Bu
konu üzerine konuşulursa ancak dikkatler bu konuya yönelir. Sataşma
ve saldırıları bildirmemiş arkadaşlar da cesaretlenir ve daha fazla susmazlar.

İşyerinde şiddet çalışma randımanını ve işyerindeki iklimi de olumsuz
etkiler. Sıksık hastalanmalar, giderek azalan motivasyon, azalan verimlilik
bunun göstergeleridir. Bundan dolayı da işverenlerin de iş’te şiddete karşı
etkili önlemler almaları gerekir. Çalışanların iş esnasında zarar görmemeleri için tedbir almak işverenin yasal zorunluluğudur.
İşletme içi kuralların pazarlığı için destek
Vida bunun için örnek bir işletme sözleşmesi (BV) hazırladı. Bu
işletme sözleşmesi çalışanlarla ilişkide karşılıklı saygıyı esas alır ve
işletmede dışlamaya, şiddete, cinsel tacize karşı bağlayıcı kurallar
ve yardım tedbirlerini içerir.
Şiddet üzerine konuşun
12:50
Görmezden gelmek çözüm değil
Anlaşmazlıkları çözme alıştırmaları
Vida bu konuda işçi temsilcileri için 2010’dan itibaren iki günlük
seminerler düzenleyecektir.
13.05.14
İşyerinde şiddet çok farklı insanlar tarafından uygulanabilir.
Müşterilerden, hastalardan, müvekkillerden ama iş arkadaşlarından da,
üstlerden ve müdürlerden..
İşyerinde şiddetin sonuçları çeşitli olmaktadır. Motivasyon kaybından
stresse, korkudan ruhsal ve bedensel yaralanmalara kadar.
Vida aşağıdaki tedbirlerle işçi temsilcilerini iş’te şiddete karşı destekler:
1
İşyerinde şiddet bir çok davranış biçimini kapsar. Sözlü sataşmadan,
­hakaretten, tehdit, ayak kaydırma veya dışlamadan fiziki saldırılara kadar.
Sataşmaları ve şiddeti kabul etme. Olanları not et ve şiddeti hemen
işçi temsilcine, sendikana ya da işverene bildir.
vida-mitgliedsanmeldung-tuerkisch-SEPA_Dinlang.pdf
İşyerinde şiddet küresel düzeyde giderek artmaktadır. Rekabet insanları
giderek daha fazla baskı altına sokmaktadır. Personel tasarrufu sonucu
çalışanlar daha kolay saldırı mağduru olabilmektedirler.
Cadde, kapı numarası (ev) Straße, Hausnummer
Bu tür durumları hemen bildirin
İsim Vorname
İşçi temsilciliği iş’te şiddete karşı mücadelede işyerindeki müşterektir.
İşverene karşı ayak kaydırma, psikolojik baskı ve saldırıları dile getirip
işletme içi şiddete karşı eğitim ve tedbirler önerebilir. İşçi temsilciliği
acil durumlarda da çalışanların yanındadır.
Soyisim Familienname
vida Avusturya’nın ulaşım ve hizmet sektörü sendikasıdır.
İşyerinde şiddete hizmet ve ulaşım sektöründe çalışanların büyük bir
bölümü maruz kalmaktadır. Bu otobüs şoförleri, taxi sürücüleri, uçak
ve tren personeli, aynı şekilde sağlık sektöründe ve sosyal hizmetlerde çalışanlar için böyledir. Güvenlik görevlileri, kapıcılar, temizlik
işçileri, otel – lokanta ve kahve çalışanları, berberler iş’te şiddete maruz kalmaktadırlar.
Staatsbürgerschaft
Umarız işyerinde hiç bir zaman şiddete maruz kalmazsın. Ancak böyle
bir duruma karşı hazırlıklı olmakta da yarar vardır.
Vatandaşlık
Sen kendin ne yapabilirsin?
SVNr./Geburtsdatum
İşçi temsilciliği ne yapabilir?
Kadın weiblich
Neden vida aktif oluyor?
adresinden elektronik olarak kayıt yapabilirsiniz: mitgliedwerden.vida.at
İş’te şiddetin bir çok yüzü var
Sigorta numarası, doğum tarihi
ZVR-Nr. 576439352
DVR-Nr. 0046655

Benzer belgeler