2014 – 2015 9 2-1 B

Transkript

2014 – 2015 9 2-1 B
ADI SOYADI
SINIFI - NO
11.
2.
ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
RAKAMLA
YAZIYLA
PUAN
Aşağıda verilen terimleri tanımlayınız. (4*3=12 Puan)
DEPLAZMOLİZ: Plazmolize uğramış bir hücrenin hipotonik
ortama konulduğunda su alarak eski haline dönmesine
deplazmoliz denir.
HİPOTONİK ÇÖZELTİ: Hücreye göre madde yoğunluğu az
olan çözeltiye denir. Madde miktarının az suyun fazla olduğu
çözelti.
3.
PASİF TAŞIMA: Küçük moleküllerin çok yoğun olduğu
yerden az yoğun olduğu yere ATP harcanmadan geçmesine
pasif taşıma denir.
4.
FAGOSİTOZ: Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki
sıvı maddelerin hücre zarından oluşan kofullar yardımıyla
hücre içine alınmasına endositoz denir.
5-
Hipotonik ortama konulan bir bitki hücre hücresinde görülen
olayları yazınız. (4*2=8 Puan)
Hipotonik ortama bırakılan hücre içine su girişi olur.
1. Osmatik basıncı azalır
2. Emme kuvveti azalır.
3. Turgor basıncı artar
6-
Difüzyon hızını etkileyen etmenlerden beş tanesini yazınız.
(5*2=10 Puan)
SICAKLIK
MOLEKÜL BÜYÜKLÜĞÜ
YÜZEY GENİŞLİĞİ
KONSANTRASYON FARKI
POR SAYISI
ORTAMIN AKIŞKANLIĞI
MOLEKÜL AĞIRLIĞI
YAĞDA ÇÖZÜNME VE ÇÖZME YETENEĞİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7Aşağıda bir mitokondrinin yapısı gösterilmiştir. Şekilde
belirtilen kısımların adını yazınız. (7*1=7 Puan)
2-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aşağıda verilen özellikleri venn diyagramında yerleştiriniz.
(8*1=8 Puan)
8-
31.
Günümüzde kabul edilen hücre teorisinin üç maddesini
yazınız. (3*3=9 Puan)
Canlıların temel yapı ve görev birimi hücredir.
Tüm canlılar bir veya birden fazla hücrelerden oluşmuştur.
Yeni hücreler daha önceki hücrelerin bölünmesi ile meydana
gelmiştir.
Tüm metabolik olaylar hücre içerisinde gerçekleştirilir.
Canlıların kalıtım materyali, hücrelerinde bulunur ve bu
kalıtım maddesi ana hücreden yavru hücrelere aktarılır.
Hücrelerde çeşitli yaşamsal olayları gerçekleştiren organeller
bulunur.
Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki
işbölümü ile yapılır.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları yazınız.
Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre
dışına atılmasına EKZOSİTOZ denir.
2.
HÜCRE ÇEPERİ tam geçirgendir.
3.
Hücre ilk defa 1665 yılında bir İngiliz bilim adamı olan
ROBERT HOOKE tarafından ölü mantarda boş odacık halinde
görüldü.
4.
İki çözelti karşılaştırıldığında yoğunluğu (derişimi) fazla olana
HİPERTONİK denir.
5.
Küçük moleküllerin az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu
yere ATP harcayarak geçmesine AKTİF TAŞIMA denir.
41.
2.
3.
4.
Tüm hücrelerde ortak olarak bulunan yapı ve organelleri
yazınız. (4*2=8 Puan)
HÜCRE ZARI
SİTOPLAZMA
DNA
RİBOZOM
Cafer MURAT
Vehbi SÜLEK
91.
2.
Golgi organelinin görevlerinden 3 tanesini yazınız.
Salgı maddelerini üretir, depolar, paketler ve salgılar
Dış salgı hücrelerinin salgı yapımında görev yapar.
Mevlüt KAPLAN
Sayfa 1
ADI SOYADI
SINIFI - NO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11-
ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
RAKAMLA
YAZIYLA
PUAN
İç salgı hücrelerinin birçok maddesinin yapımında görev
yapar.
Bitkilerde selüloz yapımını sağlar
Karaciğerde lipoprotein sentezinde görevlidir.
Hücre zarı yapımına katılır.
Yağ depolar.
Koful oluşumunu sağlar.
Enzimleri paketleyerek lizozomu oluşturur
10- Aktif taşımanın özelliklerinden 3 tanesini yazınız(3*3=9 Puan)
1. Aktif taşıma sayesinde homeostasi (İç denge) sağlanır.
2. Enzimler ve taşıyıcı proteinler kullanılır.
3. Enerji harcanır.
4. Sadece canlı hücrelerde görülür.444
Tablodaki boşluklara tanımları verilen terimleri yazınız. (4*2=8 Puan)
Cafer MURAT
Vehbi SÜLEK
Mevlüt KAPLAN
Sayfa 2
ADI SOYADI
SINIFI - NO
11.
Aşağıda verilen terimleri tanımlayınız. (12 Puan)
DEPLAZMOLİZ:
2.
HİPOTONİK ÇÖZELTİ:
3.
PASİF TAŞIMA:
4.
FAGOSİTOZ:
5-
Hipotonik ortama konulan bir bitki hücre hücresinde görülen
olayları yazınız. (8 Puan)
6-
Difüzyon hızını etkileyen etmenlerden beş tanesini yazınız.
(10 Puan)
7-
Günümüzde kabul edilen hücre teorisinin üç maddesini
yazınız. (9 Puan)
8-
Aşağıda verilen özellikleri venn diyagramında yerleştiriniz.
(8 Puan)
Aşağıda bir mitokondrinin yapısı gösterilmiştir. Şekilde
belirtilen kısımların adını yazınız. (7 Puan)
2-
3-
ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
RAKAMLA
YAZIYLA
PUAN
Aşağıda
verilen
cümlelerdeki
boşlukları
yazınız.
(5*2=10 Puan)
1. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre
dışına atılmasına …………………………………. denir.
2.
…………………………………………… tam geçirgendir.
3.
Hücre ilk defa 1665 yılında bir İngiliz bilim adamı olan
…………………………………… tarafından ölü mantarda boş
odacık halinde görüldü.
4.
İki çözelti karşılaştırıldığında yoğunluğu (derişimi) fazla olana
………………………………… denir.
5.
Küçük moleküllerin az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu
yere ATP harcayarak geçmesine ………………………………
denir.
4-
Tüm hücrelerde ortak olarak bulunan yapı ve organelleri
yazınız. (8 Puan)
Cafer MURAT
Vehbi SÜLEK
Mevlüt KAPLAN
Sayfa 1
ADI SOYADI
SINIFI - NO
ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
RAKAMLA
YAZIYLA
PUAN
9-
Golgi organelinin görevlerinden 3 tanesini yazınız.
11-
Tablodaki boşluklara tanımları verilen terimleri yazınız. (8 Puan)
Cafer MURAT
Vehbi SÜLEK
10-
Aktif taşımanın özelliklerinden 3 tanesini yazınız(3*3=9 Puan)
Mevlüt KAPLAN
Sayfa 2

Benzer belgeler