Gizlilik İlkesi 1 Bu belgenin kapsamı Bu belgede - Accu-Chek

Transkript

Gizlilik İlkesi 1 Bu belgenin kapsamı Bu belgede - Accu-Chek
Gizlilik İlkesi
1
Bu belgenin kapsamı
Bu belgede, Roche'a ait Accu-Chek® Connect Diyabet Yönetimi Uygulaması
bağlamında kişisel verilerin toplanması ve kullanılması açıklanmaktadır. Roche, zaman
zaman bu Gizlilik İlkesini güncelleyebilir. Lütfen, zaman zaman güncellemeleri kontrol
edin.
2
2.1
Yerel depolama ve veri paylaşımı kontrolünüz altındadır
Varsayılan ayar
Varsayılan ayarları kullandığınız sürece, kişisel verileriniz yerel olarak mobil
cihazınızdaki Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi Uygulamanızda depolanır ve AccuChek Connect Diyabet Yönetimi Uygulaması kullanılırken bu tür kişisel veriler (i) uyumlu
kan şekeri ölçüm cihazlarına bağlanmak ve bu cihazlarla bilgi alışverişi yapmak, (ii) kendi
kan şekeri ve/veya insülin verilerinizin yanı sıra, Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi
Uygulamasının kapsamındaki ek sağlık bilgilerini veya kişisel bilgileri manuel olarak
girmek, yönetmek, dışa aktarmak ve depolamak ve (iii) bilgisayar destekli insülin önerisi
almak için hiçbir üçüncü tarafa aktarılmaz.
2.2
Sağlık profesyoneliyle veya diğer alıcılarınızla isteğe bağlı veri paylaşımı
Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi Uygulaması, bakım vereniniz veya sağlık
profesyoneliniz (birlikte “Alıcı” olarak anılacaktır) gibi seçtiğiniz alıcı taraflarla veri
paylaşımını yapılandırmanızı sağlar. Bu gibi veri paylaşımları, Accu-Chek Connect
Diyabet Yönetimi Uygulamasının ilgili yapılandırma seçeneklerine Alıcınızın telefon
numarasını girdikten sonra etkinleşir. Sözü edilen seçenekleri yeniden yapılandırarak her
istediğinizde veri paylaşımlarının bazılarını veya tümünü değiştirebilir ya da devre dışı
bırakabilirsiniz. Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi Uygulamasının paylaşım
seçeneklerini yapılandırma ile ilgili ayrıntılar için lütfen kullanım kılavuza bakın.
Veri paylaşımı etkinleştirilmişse, ölçülmüş ya da manuel olarak girilmiş kan şekeri
değerlerinizin her biri yapılandırdığınız her bir Alıcıya aktarılacaktır. Roche’un kullanılan
iletişim yolu ile ilgili herhangi bir kontrolü olmadığını ve paylaşılan verilerinizin,
dolaşımdaki verilere erişimi olan üçüncü taraflar ve telekomünikasyon servis sağlayıcıları
tarafından okunabileceğini unutmayın. Kullanılan SMS teknolojileri, dolaşımdaki
paylaşılan verilerinizin şifrelenmesine izin vermez. Ayrıca, veri paylaşımlarını
etkinleştirmeden önce, mobil cihazınızdan birden fazla SMS gönderme karşılığında mobil
ağ operatörünüzün uygulayabileceği ücretleri de kontrol edin.
Sağlık profesyonelinizle veri paylaşmak istiyorsanız, ancak bu bölümde anlatılan SMS
tabanlı veri paylaşımı özelliklerini kullanmak istemiyorsanız, aşağıda, bölüm 3.2’de
açıklanan Accu-Chek Connect çevrimiçi hesap işlevlerini kullanabilirsiniz; Accu-Chek
Connect çevrimiçi hesap uçtan uca şifrelenmiş veri transferi sağlar ve SMS veri
alışverişine bağlı değildir.
3
Kişisel verilerin Roche tarafından toplanması ve kullanılması
Kişisel verileriniz kontrolünüz altındadır. Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi
Uygulaması kullanılırken, sadece aşağıdaki şu seçenekten en az birini
etkinleştirdiğinizde kişisel verileriniz Roche tarafından toplanabilir ve kullanılabilir.
3.1 Seçenek 1: Ölçüm cihazı kaydı
Uyumlu kan şekeri ölçüm cihazını ilk kez mobil cihazınıza bağlayıp Accu-Chek Connect
Diyabet Yönetimi Uygulamasını başlattığınızda, bir ürün kaydı ekranı açılır ve kan şekeri
ölçüm cihazınızı Roche'a kaydettirmeniz istenir. Kayıt elbette isteğe bağlıdır ve isterseniz
bu kısmı tamamen veya kısmen atlayabilirsiniz. Kaydı tamamlamayı tercih ederseniz,
girdiğiniz kişisel bilgiler kayıtlı kan şekeri ölçüm cihazınızın model numarası ve seri
numarasıyla birlikte Roche'a aktarılır. Roche bu ölçüm cihazı kayıt bilgilerini size servis
desteği sağlamak ve ürünün geri toplanması durumunda olduğu gibi sizle temas edilmesi
gerektiğinde kullanacaktır.
Yukarıdaki ürün kaydının bir parçası olarak Roche, hizmeti geliştirme veya pazarlama
amaçlarıyla kayıt ekranında bulunan kişisel verilerinizi kullanmak için, e-posta
adresinizden sizinle iletişime geçmek de dahil olmak üzere izninizi isteyebilir; bu tür
kullanımlar için önceden izniniz alınmalıdır; aşağıda 4. maddede listelenen web sitelerini
ziyaret ederek veya Roche'un gönderdiği her e-postada belirttiği gibi istediğiniz zaman
bu izni geçersiz kılabilirsiniz.
3.2 Seçenek 2: Accu-Chek Connect çevrimiçi hesap
Accu-Chek Connect çevrimiçi hesap için kaydolup, Accu-Chek Connect Diyabet
Yönetimi Uygulamasını Accu-Chek Connect çevrimiçi hesabınızın çevrimiçi işlevleriyle
iletişimi için kullanırsanız, kişisel verileriniz Roche'a aktarılır ve Roche tarafından
toplanıp depolanır; elbette bunların hepsi sizin onayınızla yapılır. Bu durumda, aktarılan
kişisel verilerinizin sonraki tüm işlenme ve kullanımları, Accu-Chek Connect çevrimiçi
sistemi Gizlilik İlkesinde belirtildiği şekilde gerçekleşir.
3.3 Seçenek 3: Accu-Chek Connect bolus önerisi kurulumu
Accu-Chek Connect bolus önerisini sağlık profesyoneliniz tarafından verilen kodu
kullanarak kurduğunuzda, IP adresiniz, uygulamayı kullandığınız ülkeyi saptamak üzere
üçüncü tarafa iletilir. Düzenlemelere yönelik olarak bu zorunlu bir uygulamadır.
3.4 Seçenek 4: Accu-Chek Connect uygulamasını Apple Sağlık uygulamasına (Yalnızca
Apple cihazlarında kullanılabilir) bağlama
Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi Uygulaması bir Apple cihazına yüklendiğinde,
Apple Sağlık uygulamasına veri aktarmanızı sağlayan bir arayüz oluşturur. Bu Apple
Sağlık uygulaması bağlantısını etkinleştirdiğinizde, Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi
Uygulaması aşağıda belirtilen verileri mobil cihazınızda yüklü olan Apple Sağlık
uygulamasına aktarır:
a. Saat ve tarih bilgisi bulunan kan şekeri değerleri ve manuel giriş / cihaz ölçümü
göstergesi, ve
b. Saat ve tarih bilgisi bulunan karbonhidrat değerleri.
Apple Sağlık uygulaması bir Apple Inc. ürünüdür. Arayüzü etkinleştirdiğinizde verileriniz
Apple Inc. ve üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu gibi aktarımlar ve işlemler Roche’un
kontrolü dışında gerçekleşir. Arayüzü etkinleştirmeden önce lütfen Apple Sağlık
uygulaması kılavuzuna ve Gizlilik İlkesine bakın veya Apple Inc. ile görüşün.
Şüpheye yer vermemek amacıyla, yukarıda 3.1 ila 3.4 maddeleri altında sözü edilen
seçenekler olmadan Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi Uygulamasının tek başına
yerel kullanımı kişisel verilerinizi Roche’a aktarmaz.
Accu-Chek Connect çevrimiçi hesabın ve Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi
Uygulamasının çevrimiçi işlevlerini kullandığınızda, Roche'un depoladığı kişisel
verilerinizi ve Roche'un bu gibi verileri kimlere ilettiğini (örn. davet edilen bakım verenler)
görürsünüz. Roche ile aksi kararlaştırılmadıkça, Roche'un kişisel verileri depolama ve
işleme amacı, Accu-Chek Connect çevrimiçi hesap kullanım koşulları ve PC yazılımı
lisansının koşullarına göre çevrimiçi işlevlerin hükümleriyle sınırlıdır. Oturum açtığınızda,
kişisel verilerinizi silebilir ya da davet edilen bakım verenlerin kişisel verilerinize erişimini
geçersiz kılabilirsiniz.
4
Bilgi, düzeltme, silme ve engelleme
Kan şekeri ölçüm cihazı kaydını tamamladığınızda, yalnızca verdiğiniz bilgiler ve kayıtlı
kan şekeri ölçüm cihazının seri numarası Roche'a aktarılacaktır. Ölçüm cihazının kayıt
özelliğine dönerek, yeni Accu-Chek ürünleri hakkında bilgi alma seçeneğinin seçimini
kaldırarak ve ölçüm cihazı kaydını tekrar göndererek, istediğiniz her zaman ilk kan şekeri
ölçüm cihazı kaydında verilen onayı geçersiz kılabilirsiniz.
Roche'un, işleme, üçüncü taraf erişimi veya silme gibi amaçlar da dahil olmak üzere
kişisel verilerinizi işlemesi ile ilgili değerlendirme yapmakta zorluk çekiyorsanız ilgili
bilgileri Roche'tan isteyebilirsiniz. Bunun için, lütfen aşağıda belirtildiği gibi Roche ile
iletişim kurun.
Kişisel verileriniz yanlışsa ve oturum açtığınızda bunu kendi başınıza düzeltemiyorsanız,
Roche isteğiniz üzerine bunu düzeltecektir. Bunun için, lütfen aşağıda belirtildiği gibi
Roche ile iletişim kurun.
Yukarıda söz edilen amaçlarla artık depolanması gerekmeyen kişisel verileriniz Roche
tarafından silinir. Kişisel verilerinizin mevzuat gereği sebeplerle depolanması gerekir,
fakat bu veriler engellenir ve ileride verimli kullanım için kullanılamaz duruma getirilir.
5
Veri denetleyicisinin iletişim bilgileri
Roche Diabetes Care GmbH veri denetleyicisidir. Lütfen ilgili tüm iletişim bilgileri için
www.roche.de/service/impressum.htm sayfasını ziyaret edin.
6
Mobil bilgi
Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi Uygulamasını kullandığınızda, Roche, akıllı
telefonunuzla gönderilen, Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi Uygulamasını nasıl
kullandığınızı açıklayan kullanım bilgilerini toplar (“kullanım bilgileri”). Roche,
kullanıcılarımız hakkında toplanan bilgileri ve kişisel olmayan bilgileri Accu-Chek
Connect Diyabet Yönetimi Uygulamasını ve kullanıcı davranışını çözümlemek için
kullanır ve izleme teknolojileriyle, özellikle de yerleşik yazılım bileşenleriyle,
kullanıcıların en çok ilgisini çeken özellikleri tanımlamamıza yardımcı olması için
toplanan raporları hazırlar. Bu Gizlilik İlkesinin amaçlarında, “yerleşik yazılım
bileşenleri”, düğme veya özellik etkinleştirmesi gibi Accu-Chek Connect Diyabet
Yönetimi Uygulamasıyla etkileşiminiz hakkında bilgileri toplamak üzere tasarlanmış bir
yazılım bileşeni anlamına gelir. Etkileşimleriniz hakkında toplanan bilgiler düzenli olarak
çevrimiçi analitik hizmetine yüklenir. Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi
Uygulamasının ayarlarında bu veri kullanımından vazgeçebilirsiniz.
7
Çocuk verilerinin gizliliği
Accu-Chek Connect Diyabet Yönetimi Uygulaması, en azından bulunulan ülkenin
yasalarına ve düzenlemelerine göre belirlenmiş olan yaş kısıtlamalarını karşılayan kişiler
tarafından kullanılmalıdır. Roche, web sitelerimiz, uygulamalarımız, hizmetlerimiz veya
araçlarımız aracılığıyla çocuklara ait kişisel bilgileri bilerek toplamaz. Bir ebeveyn veya
yasal vasi olarak lütfen çocuklarınızın izniniz olmadan kişisel bilgilerini vermelerine izin
vermeyin.
07250436002-1015