saatler sını niıntçtıa`nit Düşman` iş eannttıstı Kunrttauşueftrıı

Transkript

saatler sını niıntçtıa`nit Düşman` iş eannttıstı Kunrttauşueftrıı

                  

Benzer belgeler