(9)-AYDIN / (11) - aydın il millî eğitim müdürlüğü

Transkript

(9)-AYDIN / (11) - aydın il millî eğitim müdürlüğü
SIRA
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
1
37888895534 øPEK TEMEL
Almanca
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
2
26470130474 MUSTAFA UÇKAY
Almanca
3
39818144750 NURCAN
ZEYNEP AKKUZU
4
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (750741) Nazilli Lisesi
Almanca
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (964281) Bozdo÷an Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
27
(5900) Ö÷retmen /
(9502) - Müdür
BaúyardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(962698) - Fatma
Tüzzehra Orhun Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Almanca
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
411
Almanca
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (750735) Ortaklar Anadolu Lisesi
Almanca
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (757853) Ortaklar Fen Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
51
13286710570 AHMET ÖZER
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14)
-YENøPAZAR / (715616) Donduran Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14) YENøPAZAR / (715609) Cumhuriyet Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
240
5
17311507050 ALø GÜLTEKøN
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(126734) - Mehmet Emin
Ünal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
248
6
18667494612 ALø øHSAN UÇAROöLU Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13)
-SULTANHøSAR /
(715281) - Zafer Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756210) 75.YÕl Vali Muharrem
Göktayo÷lu Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
141
7
21914042856 ALø RIZA GÜRBÜZ
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720299) - Valiler
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
235
8
20455435110 BÜLENT KARINCA
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(717205) - Çeltikçi
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719689) - Kisir Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
58
9
13960625596 CEMAL AKTEMUR
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6)
-øNCøRLøOVA / (319989) øncirliova Ahmet ÇallÕo÷lu
Çok ProgramlÕ Anadolu
Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (716069) Cemal Gürbüz Atik
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
301
YOLLUK
T.C
AYDIN VALøLøöø
øL MøLLø EöøTøM MÜDÜRLÜöÜ
EöøTøM ÖöRETøM YILI (1) NO'LU ÖöRETMEN ONAY LøSTESø
1/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
10
24250315608 CEYHUN GÜÇOöLU
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721700) ùehitler Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720406) - Denizköy
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
175
11
35071541466 DEVRøM
BEùøR DEVøREN
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719543) - Ali RÕza Efendi
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719678) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
183
12
25529185984 DøLEK MERøÇ
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(752465) - Köúk Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
40
13
42472539848 ENVER EMLÜK
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127668) - Söke Anadolu
ømam Hatip Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(345451) - Söke Ticaret
BorsasÕ Suat Orhon Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
390
14
27730187566 ERGøN ERDAL
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
414
15
21841356088 ERSøN MERDøN
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(126746) - Çine Muhsin
Kalkan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
319
16
10501743214 KENAN DøNDAROöLU
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(9500) - Müdür
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (712941)
- Zafer Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13) SULTANHøSAR / (750744)
- Atça Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
221
17
25162488466 MEHMET MURAT
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (905539) Bozdo÷an øsmet Sezgin
Mesleki ve Teknik E÷itim
Merkezi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(126722) - Çine Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
139
18
29557031978 MUSTAFA ERSOY
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720299) - Valiler
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720419) - Arif Nihat
Asya Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
207
19
14689627182 MÜCAHøT GÖKKAYA
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(853209) - Behiye HanÕm
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
359
YOLLUK
SIRA
2/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
20
12886675340 NALAN UöUR
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(718185) - Beyköy Polis
Abla Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (716264) ÇakÕrbeyli Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
231
21
23545303948 NEùET KAYA
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715647) Ortaklar Kurtuluú Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (964280) Germencik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
325
22
32276071378 OöUZ AYAS
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716238) Mersinbeleni Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712964) - Mustafa
Türko÷lu Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
79
23
37636017980 OKAN DABAö
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719678) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719422) - Felekúan FÕrat
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
208
24
21325393974 OSMAN KAùIKCIOöLU
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712964) - Mustafa
Türko÷lu Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756196) Ahmet ùerife SanlÕ
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
152
25
23597184212 ÖZLEM ÇøFTÇø
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719678) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(717205) - Çeltikçi
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
244
26
42454522738 ÖZNUR GÖZLER
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (716889) Bel-Kent Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717167) Çakabey Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
179
27
14989617128 SAADET
BANU KOCAOöLU
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717167) Çakabey Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716903) Pakize Kamil Ça÷layan
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
243
28
24991255782 SEÇKøN KAYMAZ
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(9500) - Müdür
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (716903) Pakize Kamil Ça÷layan
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716889) Bel-Kent Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
222
29
33560032068 SEDAT EDøNSEL
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719422) - Felekúan FÕrat
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(853209) - Behiye HanÕm
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
314
YOLLUK
SIRA
3/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
30
39733105270 SULTAN POLAT
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712965) - NamÕk Kemal
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756220) Yeniköy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
189
31
11068755238 ùENGÜL ÇAVDARLI
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (717902) Pamukören Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721700) ùehitler Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
116
32
17788525014 ùÜKRÜ ÇIRAK
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(757850) - Söke Yavuz
Selim Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
225
33
29785112128 UFUK OöURLU
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716823) BÕyÕklÕ Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (715424) Cumhuriyet Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
201
34
45334041510 VAROL KARAAöAÇ
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756210) - 75.YÕl Vali
Muharrem Göktayo÷lu
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (966503) øncirliova Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
345
35
20254409602 VOLKAN TURAN
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6)
-øNCøRLøOVA / (716069) Cemal Gürbüz Atik
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (319989) øncirliova Ahmet ÇallÕo÷lu
Çok ProgramlÕ Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
300
36
23230344034 YALÇIN TEKELø
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(853209) - Behiye HanÕm
Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719678) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
335
37
25562045054 YASEMøN DøLBER
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(345451) - Söke Ticaret
BorsasÕ Suat Orhon Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
308
38
31892265376 YUSUF AKSÜT
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (715280) Tekeler Ortaokulu
Beden E÷itimi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (750736) Karpuzlu Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
44
39
27301206900 ALø AYDIN
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
145
YOLLUK
SIRA
4/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (325157) Mustafa Keziban
Küçüko÷lu Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (127130) KuúadasÕ Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
152
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721631) Zafer Ortaokulu
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
94
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127416) Nazilli 50. YÕl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127441) Halk E÷itim Merkezi Ve
Akúam Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
167
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715647) Ortaklar Kurtuluú Ortaokulu
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (716069) Cemal Gürbüz Atik
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
96
18274409566 HÜRGÜN GERGÜN
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
135
45
11524733916 øBRAHøM YEùøL
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127681) - Halk E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
166
46
17446502470 øSMAøL AKTAù
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6)
-øNCøRLøOVA / (716069) Cemal Gürbüz Atik
Ortaokulu
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (716082) Doktor Reúit Galip
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
127
47
36647036690 MEHMET
KUTLUK YILDIRIM
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (126602) Halk E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
52
48
21877904536 MURAT YENøÇERø
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
215
49
26396044206 NEZøHE EMøL
YILMAZ
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (715280) Tekeler Ortaokulu
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(720538) - Akçaova
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
44
40
12394171570 AYHAN CEYLAN
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
41
25615696202 DOöAN OöUZ
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
42
13423664346 EMøN MASALCI
Biliúim
Teknolojileri
43
31837022118 ENVER ARSLAN
44
YOLLUK
SIRA
5/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
50
61066040812 PINAR ALDOöAN
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720327) - Gazi Ortaokulu
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127681) - Halk E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
51
13801624702 SøNEM GÜRASLAN
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
93
52
64738220642 ÜMøT SÖNMEZ
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(966745) - Didim Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (308442) - Halk E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
176
53
67687053620 YUSUF PEKTAù
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Biliúim
Teknolojileri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127416) Nazilli 50. YÕl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
227
54
13318523826 AHMET DEMøREL
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(310246) - Mehmet Tuncer
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
317
55
23336454088 ATøLLA DAöDELEN
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(310246) - Mehmet Tuncer
Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(962702) - Çine 70. YÕl
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
268
56
10096787402 AYSUN HEYøK
SAYDAM
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
Biyoloji
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (127130) KuúadasÕ Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (750740) ùehit Kaya Aldo÷an
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
236
57
18052520384 AYTUN ARDA
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (964278) KuúadasÕ Hasan-Fatma Önal
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
224
58
61048106444 EVùEN SABAH
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
248
59
29926107310 FATMA ùAKRU
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756119) - Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756098) Osmangazi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
263
YOLLUK
SIRA
6/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
60
13192559768 HÜSEYøN
RAHMø YAMAN
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756098) - Osmangazi
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756119) Mimar Sinan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
257
61
32446036794 øLKNUR AKKOYUN
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
294
62
15232587700 KADøR TURAL
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (322966) Germencik Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756134) AydÕn Anadolu ømam Hatip
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
263
63
23398331822 KENAN ÖZSOY
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756095) - Adnan
Menderes Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756105) Süleyman Demirel Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
401
64
21301401204 NURAY ÖNCELER
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (750740) ùehit Kaya Aldo÷an
Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
380
65
15730593104 OSMAN TÜRKSÖNMEZ
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(964276) - Söke
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
323
66
24320428566 ÖNDER KANGAL
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756134) - AydÕn Anadolu
ømam Hatip Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756095) Adnan Menderes Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
428
67
29509414712 SAMø ÇALIùGAN
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
325
68
16906516712 SELDA ACAR
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127668) - Söke Anadolu
ømam Hatip Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
215
69
43273494466 SELMA YILDIZ
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(345451) - Söke Ticaret
BorsasÕ Suat Orhon Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
339
YOLLUK
SIRA
7/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE / Biyoloji
(345451) - Söke Ticaret
BorsasÕ Suat Orhon Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
234
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127394) Nazilli Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
272
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(126746) - Çine Muhsin
Kalkan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
190
Co÷rafya
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
Co÷rafya
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(345463) - Adnan
Menderes Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
305
10246770254 HARUN KOCABIYIK
Co÷rafya
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (751358) Karacasu Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
Co÷rafya
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (974624) KÕrçiçe÷i Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
438
75
31441070178 HÜSEYøN AVCI
Co÷rafya
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127703) - ølçe Milli
E÷itim Müdürlü÷ü
Co÷rafya
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
280
76
58006004676 MUSTAFA DAMGACI
Co÷rafya
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718847) Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu
Co÷rafya
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (964281) Bozdo÷an Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
267
77
37091003092 ABDULLAH ÇATALÇA
M
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(716248) - 100.YÕl Atatürk
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716270) - AltÕ Eylül
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
396
78
31315388620 ABDULLAH øLAL
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (712937) Fatih Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
286
79
23449323516 ADNAN EROöLU
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756143) - Mustafa Kiriú
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756128) Cumhuriyet ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
362
70
24241309128 SEMRA DÖNMEZ
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
71
70153185022 SøBEL CANAN ÖZGÜN
Biyoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
72
11098715394 TALEP AKAR
Biyoloji
73
31606069764 ESMA DøNLER
74
YOLLUK
SIRA
8/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
80
17143807090 AHMET YILMAZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (750740) ùehit Kaya Aldo÷an
Anadolu Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716950) øbrahim Zeki Emgin
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
284
81
11626471266 AHMET HAMDø øÇÖZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721268) Cumhuriyet Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (737631) Atatürk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
394
82
17177200836 ALø YILMAZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712963) - Feride Raúit
Kalkan Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(126758) - Çine Anadolu
ømam Hatip Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
106
83
26050875474 ALø FEYZø ÇAMOöLU
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721336) Beúeylül Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721631) Zafer Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
351
84
11017554936 ALø OSMAN GENCER
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (748985) KuúadasÕ ømam Hatip
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (721075) Amasya Üzeyir Emre
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
165
85
13729633992 ARøF ALø AKBUDAK
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6)
-øNCøRLøOVA / (716082) Doktor Reúit Galip
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (759554) SandÕklÕ Nazmi Topçuo÷lu
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
210
86
14057547104 ARøFE BOZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (717727) Atatürk Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721709) Yavuz Selim Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
75
87
31942031104 BEYDA KORKMAZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (310305) Ada Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756204) Avukat Cevat Aldemir
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
65
88
10243749628 ELMAS SUBAùø
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720406) - Denizköy
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756221) Umurlu E÷rikavak
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
89
51652385106 ERCAN KIZILARSLAN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(9500) - Müdür
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(720538) - Akçaova
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756144) Gazipaúa Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
269
YOLLUK
SIRA
9/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
90
28709055220 ERDAL ÖZDEN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756143) - Mustafa Kiriú
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756175) - HacÕ
Celal Oto Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
411
91
17128514166 ERGÜN TETøK
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712964) - Mustafa
Türko÷lu Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712963) - Feride Raúit
Kalkan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
308
92
28585410182 EYÜP TOKUR
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (970762) Nazilli Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (757851) Nazilli Sosyal Bilimler
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
337
93
10919779744 FATIMA YILMAZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (719117) Hasköy Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (750633) Ümit-Güldane ERDAL
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
94
41044072158 FøKRET KARABULUT
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756139) - Güzelhisar
ølkokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (715901) øzzet AyaydÕn Ali
SarÕyörük ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
314
95
12025701626 HÜSEYøN GÖKTAù
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (750737) Pamukören Anadolu Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (717902) Pamukören Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
355
96
31147231552 HÜSEYøN ùIVKIN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(9502) - Müdür
BaúyardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (964277) Nazilli Menderes Anadolu
Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (722114) Koçlar Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
326
97
30871055144 øBRAHøM BOZDAö
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712963) - Feride Raúit
Kalkan Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756204) Avukat Cevat Aldemir
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
109
98
11902708154 øLKER GøDER
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756098) - Osmangazi
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756103) Emel-Mustafa UúaklÕ
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
373
99
13444107228 KADøR DEMøR
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717167) Çakabey Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716903) Pakize Kamil Ça÷layan
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
318
YOLLUK
SIRA
10/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
100
18679251302 KADøR KARAOöLU
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756191) - Efeler
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756199) - HacÕ
Lütfiye Atay Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
311
101
56551271338 KøBARøYE ARIKANLI
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720327) - Gazi Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756143) Mustafa Kiriú Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
115
102
17981448462 KÜBRA ONKUN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (720889) YaylapÕnar øhsan øzgi
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (721102) Alamut Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
103
16261569804 MEHMET BAùTEPE
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721709) Yavuz Selim Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (970762) Nazilli Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
275
104
22210356944 MEHMET BÜLBÜL
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756191) - Efeler
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756139) Güzelhisar ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
452
105
23968294250 MUSTAFA YÖRÜK
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756199) - HacÕ Lütfiye
Atay Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756143) Mustafa Kiriú Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
304
106
25858249104 RIZA GÖRÜù
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (757851) Nazilli Sosyal Bilimler
Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (759217) Mehmet Sofuo÷lu ømam
Hatip Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
360
107
14911614928 SEYFETTøN SARCAN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721709) Yavuz Selim Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721700) ùehitler Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
297
108
17866509912 SÜLEYMAN ALKOÇ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756175) - HacÕ Celal Oto
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756129) Çeútepe ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
317
109
17989518884 TAYFUN ALMAZ
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756128) - Cumhuriyet
ølkokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756210) 75.YÕl Vali Muharrem
Göktayo÷lu Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
306
YOLLUK
SIRA
11/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718792) VakÕfbank ølkokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (759217) Mehmet Sofuo÷lu ømam
Hatip Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
291
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720299) - Valiler
Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (962516) - Esra Karakaya
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
346
El San.Tek./El
SanatlarÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756123) - Halk E÷itim
Merkezi Ve Akúam Sanat
Okulu
El San.Tek./El
SanatlarÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (254771) Halk E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
251
13510646736 ùERøFE ÖZDEMøR
El
San.Tek./NakÕú
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
El
San.Tek./NakÕú
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127441) Halk E÷itim Merkezi Ve
Akúam Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
323
114
19393458800 BÜLENT BASKAN
Elektrik-Elektro
nik
Tek./Elektronik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756114) - AydÕn Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Elektrik-Elektr
onik
Tek./Elektroni
k
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756119) Mimar Sinan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
168
115
32134019924 HALDUN ÖZDEMøR
Elektrik-Elektro
nik
Tek./Elektronik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756119) - Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Elektrik-Elektr
onik
Tek./Elektroni
k
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756114) AydÕn Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
222
116
31468068332 ENGøN AK
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(345463) - Adnan
Menderes Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
269
117
17158545994 HALøL DONDURAN
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(345463) - Adnan
Menderes Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
190
118
32575031264 øSA
ÇAöLAR TUNÇBøLEK
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
175
119
30427070126 NEJDET ÇETøN
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(126722) - Çine Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
271
110
21130170364 YALÇIN SORUDAK
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
111
58603116628 YILMAZ ÇETøNKAYA
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
112
24718260594 GÜLGÜN ÖZER
113
YOLLUK
SIRA
12/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
120
34220267264 SONGÜL ùEN BULUT
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (964281) Bozdo÷an Anadolu Lisesi
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
235
121
22216365254 VACøDE SOL
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (757852) KuúadasÕ Makbule Hasan
Uçar Anadolu Lisesi
Felsefe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (974624) KÕrçiçe÷i Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
133
122
15253603038 ALø ACIN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719866) Yenice Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720327) - Gazi Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
473
123
43960673648 ARZU KAYKUSUZ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720327) - Gazi Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
193
124
42463005048 CEMøLE GEZER
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (718320) Taúoluk Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717156) Arife Bayram Bayaözlü
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
65
125
35551783782 DENøZ KARAMAN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(716270) - AltÕ Eylül
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716428) - BaúçayÕr
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
140
126
32500040880 DUYGU GÜNAY
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719894) Ataköy Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13) SULTANHøSAR / (715267)
- Atça HadÕlo÷lu øbrahim
UzunÕrmak Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
162
127
38443834210 EROL ÖZBAKIR
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720327) - Gazi Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
333
128
37414173280 FADøME YILDIRIM
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (712941)
- Zafer Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720299) - Valiler
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
322
129
26692212460 HATøCE KIVRAKDAL
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13)
-SULTANHøSAR /
(715267) - Atça HadÕlo÷lu
øbrahim UzunÕrmak
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (718320) Taúoluk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
YOLLUK
SIRA
13/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
130
10108775212 MEHMET GÜZEL
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719836) YaykÕn Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (720889) YaylapÕnar øhsan øzgi
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
153
131
29959089652 MEùKÜRE TEMEL
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720327) - Gazi Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (719881) Geyre Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
66
132
16862425486 NøLGÜN AYDINLAR
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720419) - Arif Nihat Asya
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720299) - Valiler
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
149
133
16684540374 ONUR AYDIN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (715280) Tekeler Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (716218) Yeniköy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
168
134
11941687052 ÖMER YAVUZ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716218) Yeniköy Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (759554) SandÕklÕ Nazmi Topçuo÷lu
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
290
135
68239081276 ÖZLEM ALTUNDAL
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717156) Arife Bayram Bayaözlü
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719136) - TuzburgazÕ
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
43
136
15850344808 RAMAZAN YILMAZ
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716238) Mersinbeleni Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (752363) øncirliova ømam Hatip
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
235
137
22486418926 SELøN ùEN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715647) Ortaklar Kurtuluú Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716428) - BaúçayÕr
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
52
138
13720654064 ULVøYE ÜTKÜN
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (752328) Kuyucak ømam Hatip
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (719866) Yenice Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
111
139
68731073892 YAVUZ YÜKSEL
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (720975)
- SavcÕllÕ Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen
ve Teknoloji
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3) BUHARKENT / (712941) Zafer Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
178
YOLLUK
SIRA
14/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
140
32353014922 MUAMMER KILIÇ
Fizik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (281274) Kuyucak Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
Fizik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127416) Nazilli 50. YÕl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
374
141
22285363236 ALEV YENøCE
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(717994) - Akçaköy
Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720389) Çamköy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
33
142
32095032420 DøLEK ÖZBEN
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721268) Cumhuriyet Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721705) Turan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
360
143
18901454068 FøGEN GÜNGÖR
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712965) - NamÕk Kemal
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
303
144
18658970194 øBRAHøM AKGÜNEY
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(9500) - Müdür
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (720389) Çamköy Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756227) AydÕn Yüksel Yalova Güzel
Sanatlar Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
231
145
32701356186 MEHMET ÇAVDAR
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715610) Ortaklar 75. YÕl
Cumhuriyet Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756132) Atatürk Özel E÷itim
Mesleki E÷itim Merkezi
(Okulu)
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
191
146
15208604882 MELAHAT GÜRSOY
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (750741) Nazilli Lisesi
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127416) Nazilli 50. YÕl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
342
147
12323720718 MELTEM DøKMEN
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (719380) KÕzÕldere Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (853327) ùehit ùenol Akar Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
35
148
22420363732 MURAT ÇERÇø
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721227) Ahmet Yesevi Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720508) - Ak-Yeniköy
ùehit Soner Turan
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
246
149
27415532650 ÖZCAN SANDAL
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (718364) Çanakkale ùehidi
Kocayusufo÷lu Hasan
Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (717727) Atatürk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
267
YOLLUK
SIRA
15/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
150
12671373000 SATILMIù
GÖKHAN ERKILIÇ
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756207) - Dalama
Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716428) - BaúçayÕr
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
36
151
22751724066 SELAHATTøN DEMøRCø
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719769) - AtburgazÕ
Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(717994) - Akçaköy
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
152
26797218046 SELAHATTøN DøLEK
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721705) Turan Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (750741) Nazilli Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
345
153
31189062954 SERDAL AKKULAK
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (717727) Atatürk Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (718364) Çanakkale ùehidi
Kocayusufo÷lu Hasan
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
203
154
43651978700 SøBEL KURT
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (126866) Halk E÷itim Merkezi
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127681) - Halk E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
228
155
37096184390 TAYFUN BAYSAL
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715647) Ortaklar Kurtuluú Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (716047) 50.YÕl Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
200
156
40490011650 ZEYNEL ÖZCAN
Görsel Sanatlar
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719508) - Ba÷arasÕ
Hürriyet Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(747421) - KÕryarlar Özel
E÷itim Uygulama Merkezi
II. Kademe
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
173
157
47791440950 øMDAT KAPLAN
Güzellik ve Saç
BakÕm
Hizmetler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756135) - Zübeyde
HanÕm Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Güzellik ve Saç (5900) BakÕm
Ö÷retmen /
Hizmetler
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756178) Mesleki E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
172
158
38707298048 ABDURRAHMAN AYK
UL
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756196) - Ahmet ùerife
SanlÕ Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720188) ùehit Cafer Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
209
159
17830840416 AHMET CAN
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715575) Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756205) Baltaköy HacÕ øbrahim
Akdemir Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
157
YOLLUK
SIRA
16/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
160
28330156648 ALPER YÖRÜKOöLU
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716825) Esentepe Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716889) Bel-Kent Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
141
161
17788848168 BANU TÜRKSEVER
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719508) - Ba÷arasÕ
Hürriyet Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127668) - Söke Anadolu
ømam Hatip Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
162
10736209356 BEDRøYE AKDAö
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(716270) - AltÕ Eylül
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716889) Bel-Kent Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
164
163
41035086546 BUKET BAYKUT
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719905) Ataeymir Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (720159) OvacÕk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
45
164
32632008802 BURÇøN øVREN
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720299) - Valiler
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716889) Bel-Kent Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
88
165
12248831032 CEMøLE BARUT
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712964) - Mustafa
Türko÷lu Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (716238) Mersinbeleni Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
34
166
14813336188 DEMET ÇAKMAK
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715647) Ortaklar Kurtuluú Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719689) - Kisir Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
167
36691970292 DOöAN ÇEVøK
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716823) BÕyÕklÕ Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716421) - Çiftlik
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
224
168
29797130806 EGEMEN ÖZER
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (14)
-YENøPAZAR / (715729) Hamzabali Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14) YENøPAZAR / (715676) Merkez Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
261
169
50479251564 EMøN EYÜP KIZIL
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712965) - NamÕk Kemal
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712963) - Feride Raúit
Kalkan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
221
YOLLUK
SIRA
17/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
170
29596960994 ESRA ALTUNBAù
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (887548) Ortaklar Adabelen
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719136) - TuzburgazÕ
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
171
30271079290 FøLøZ COùKUN
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (720188) ùehit Cafer Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (887948) Himmet Çondur
Cumhuriyet Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
423
172
25717746874 HATøCE ÇAKIR
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720356) - Cumhuriyet
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720327) - Gazi Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
105
173
17524567254 JALE YORGALI
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756205) - Baltaköy HacÕ
øbrahim Akdemir Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716270) - AltÕ Eylül
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
86
174
18796466894 KEREM ùAVK
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721292) Çapahasan Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721679) Fatih Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
204
175
14875601248 MURAT KAVRUK
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(9500) - Müdür
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716825) Esentepe Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (748982) KoçarlÕ ømam Hatip
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
307
176
11446730062 MUZAFFER SÖYLEMEZ ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721679) Fatih Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (718847) - Gazi
Mustafa Kemal Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
420
177
17791848094 RAMAZAN KURT
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (719380) KÕzÕldere Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (719866) Yenice Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
34
178
24082321372 SADIK GÖKÇEN
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14)
-YENøPAZAR / (715676) Merkez Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14) YENøPAZAR / (752367) Yenipazar ømam Hatip
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
156
179
53659288398 SERAP AVCI
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (748147) Haydere YatÕlÕ Bölge
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (719380) KÕzÕldere Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
67
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
HøZMET
PUANI
YOLLUK
SIRA
18/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
180
23701306530 SERDAL YAöCI
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719500) - Ba÷arasÕ
Kemalpaúa Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720544) - Didim Efeler
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
177
181
24235315500 SERDAR ÖZEV
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720299) - Valiler
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (381334) - Mesleki
E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
219
182
17686527912 SERKAN ONATLAR
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719552) - Akçakonak
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719701) - Güllübahçe
Atatürk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
232
183
33334450296 SøBEL øDEM
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6)
-øNCøRLøOVA / (716059) Acarlar 60.YÕl Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756221) Umurlu E÷rikavak
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
37
184
30442109542 SUAY YAZGILI
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718847) Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721268) Cumhuriyet Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
170
185
46789504834 VEYSEL TUTUK
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715610) Ortaklar 75. YÕl
Cumhuriyet Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716908) Vali Kadir Uysal Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
216
186
23272261498 ZEYNEP DURMAZ
ølkö÷retim
Matematik Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715610) Ortaklar 75. YÕl
Cumhuriyet Ortaokulu
ølkö÷retim
Matematik
Ö÷r.
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (716825) Esentepe Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
187
21505407262 AHMET YILDIRIM
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756098) - Osmangazi
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756133) Ekrem Çifçi ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
393
188
17389156044 AHMET
GÖKHAN GÖKDEMøR
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (281274) Kuyucak Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (717341) Çobanisa ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
194
189
19730707240 AYDIN SÖNMEZ
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (964281) Bozdo÷an Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
236
YOLLUK
SIRA
19/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
190
23911315926 AYLøN ORUÇ
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (737368) Müúerref Gündo÷du
Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (750741) Nazilli Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
111
191
25750238114 AYSEL TOPCU
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (976667) Atatürk ølkokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (715424) Cumhuriyet Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
197
192
14864458808 AYSUN KELEù ÇETøN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (750740) ùehit Kaya Aldo÷an
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
216
193
26479374428 AYùE AKIN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (721035) OlukbaúÕ Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (964281) Bozdo÷an Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
43
194
27352171660 AYùE GÜNEù
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (316757)
- Buharkent Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3) BUHARKENT / (749070) Buharkent ømam Hatip
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
190
195
51631385844 BURCU KIZILARSLAN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(720478) - Akçaova
ølkokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (715770) Acarlar Fatih Sultan
Mehmet ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
223
196
30382989990 BÜLENT AYDINLAR
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
216
197
25039283484 CENGøZ KESKøN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (325157) Mustafa Keziban
Küçüko÷lu Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (748982) KoçarlÕ ømam Hatip
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
191
198
58642583900 CEREN DABAö
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719678) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(853209) - Behiye HanÕm
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
117
199
22342357468 DENøZ ùøMùEK
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721292) Çapahasan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
72
YOLLUK
SIRA
20/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
200
23216695532 DøLEK DURU
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (905540) Karacasu Mesleki ve
Teknik E÷itim Merkezi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (716492) HafÕz Mustafa KavurmacÕ
ve RefikasÕ Hatice HanÕm
Merkez Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
46
201
28198171760 EBRU YILMAZ
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756131) - Dalama
ølkokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (721102) Alamut Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
45
202
22393337686 EVRøM TUTAL
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(310246) - Mehmet Tuncer
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712963) - Feride Raúit
Kalkan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
180
203
12337684396 FATøN RÜùTÜ KESER
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756135) - Zübeyde
HanÕm Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756098) Osmangazi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
224
204
10430099758 GÜLBAHAR ÇIDIK
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(962516) - Esra Karakaya
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
175
205
25921240410 GÜLøN CERøT
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE / øngilizce
(345451) - Söke Ticaret
BorsasÕ Suat Orhon Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
197
206
18554814400 øLHAN TÜRK
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (310329) Güvercinada Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
238
207
29191962188 MEHMET AKAN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756133) - Ekrem Çifçi
ølkokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756123) - Halk
E÷itim Merkezi Ve Akúam
Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
145
208
22777352724 MEHMET DEMETGÜL
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (970762) Nazilli Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (310329) Güvercinada Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
379
209
13544502824 MEHMET KARAGÖZ
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (310305) Ada Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (310329) Güvercinada Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
306
YOLLUK
SIRA
21/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
210
32119040998 MEHMET YILDIZ
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756134) - AydÕn Anadolu
ømam Hatip Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756135) Zübeyde HanÕm Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
388
211
25450273996 MEHMET
EMøN KAYALI
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (98)
-BÜYÜKùEHøR / (753091)
- øl Milli E÷itim Müdürlü÷ü
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756134) AydÕn Anadolu ømam Hatip
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
198
212
17113540934 MEHMET
ERDAL UöURSAL
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718847) Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (737368) Müúerref Gündo÷du
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
209
213
67306274634 MERVA SENÇERMAN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719336) - Özbey
Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127681) - Halk E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
105
214
29630245438 MUAMMER ÖZEN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(310246) - Mehmet Tuncer
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(126734) - Mehmet Emin
Ünal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
267
215
45850699332 MURAT øLHAN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720327) - Gazi Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720356) - Cumhuriyet
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
190
216
34693589894 MUSTAFA ùEREFLø
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (757851) Nazilli Sosyal Bilimler
Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (970762) Nazilli Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
291
217
25619104468 NALAN EROL
DONNELLAN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (127130) KuúadasÕ Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
223
218
12358713112 NESLøHAN KARACA
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (310329) Güvercinada Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716908) Vali Kadir Uysal Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
150
219
28279965042 NURAL ARDA
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720327) - Gazi Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
332
YOLLUK
SIRA
22/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
220
14680162064 ORHAN ERDOöAN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721292) Çapahasan Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (757851) Nazilli Sosyal Bilimler
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
221
221
24541293752 OSMAN COùKUN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (750741) Nazilli Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127428) Nazilli Anadolu ømam
Hatip Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
322
222
36250500540 ÖKKEù DELøKENLø
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (310329) Güvercinada Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
212
223
20767252900 ÖMER FARUK øLBUöA
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756205) - Baltaköy HacÕ
øbrahim Akdemir Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716006) - Adnan
Menderes ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
129
224
19645458282 ÖZGÜL ÇEKøCø
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (721102) Alamut Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (718347) Baúaran Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
189
225
15640591764 ÖZLEM KURUOöLU
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (718847) - Gazi
Mustafa Kemal Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
224
226
11780536764 RAHùAN OöUZ
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715647) Ortaklar Kurtuluú Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756205) Baltaköy HacÕ øbrahim
Akdemir Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
71
227
33704115688 RÜùTÜ
BURÇøN KAHRAMAN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756114) - AydÕn Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756119) Mimar Sinan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
179
228
20503439916 SANøYE TABAR
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(972794) - Didim Anadolu
Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (962516) - Esra Karakaya
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
218
229
37294827204 SEMA MENDERES
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (715424) Cumhuriyet Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (976667) Atatürk ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
143
YOLLUK
SIRA
23/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
230
40894004920 SERTAÇ GÜR
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(310246) - Mehmet Tuncer
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
272
231
13423654828 SøBEL BøLGøN
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (316757)
- Buharkent Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3) BUHARKENT / (126638) Halk E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
154
232
19276437762 SøBEL ùANCI
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127428) Nazilli Anadolu ømam
Hatip Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127441) Halk E÷itim Merkezi Ve
Akúam Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
153
233
25546228992 SUNAY YILDIZÇAKAR
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (748147) Haydere YatÕlÕ Bölge
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
240
234
64285095762 ùULE AKSU
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715575) Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (887651) HÕdÕrbeyli ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
135
235
13427125768 TUöBA POLAT
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13)
-SULTANHøSAR /
(127740) - Atca Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716428) - BaúçayÕr
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
236
39190173126 TURGUT ÇAKIR
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (310329) Güvercinada Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (310305) Ada Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
168
237
27715899378 TÜLAY KORKUT
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756119) - Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756134) AydÕn Anadolu ømam Hatip
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
189
238
18271471214 UMUT ÇAMKUùU
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (720766) Neúetiye Ortaokulu
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (887548) Ortaklar Adabelen
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
104
239
32858042192 YAVUZ ULUDAö
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(345451) - Söke Ticaret
BorsasÕ Suat Orhon Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
283
YOLLUK
SIRA
24/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (750737) Pamukören Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
209
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(345463) - Adnan
Menderes Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
291
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(964276) - Söke
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127416) Nazilli 50. YÕl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
179
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6)
-øNCøRLøOVA / (887983) Acarlar Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756223) Umurlu Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
233
40801077894 EMøN HELVACI
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (757851) Nazilli Sosyal Bilimler
Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (970762) Nazilli Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
307
245
16750559378 FATMA BøLGEN
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127668) - Söke Anadolu
ømam Hatip Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
250
246
16547219836 HÜSEYøN TOPAK
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756119) - Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756098) Osmangazi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
344
247
16144585846 MERAL GÖRÜNMEZOö Kimya/Kimya
Teknolojisi
LU
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127394) Nazilli Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (757851) Nazilli Sosyal Bilimler
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
263
248
46771677140 MUZAFFER ÇøL
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(345463) - Adnan
Menderes Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
273
249
10759752624 NURAN SAYMAZ
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127416) Nazilli 50. YÕl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127428) Nazilli Anadolu ømam
Hatip Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
272
240
15565592570 ZÖHRE AYTUR
øngilizce
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (281274) Kuyucak Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
241
32578032336 AYLA AKKOYUN
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
242
10708760212 DEMET KAYA
Kimya/Kimya
Teknolojisi
243
27685179746 DøLEK ÇEVøK
244
YOLLUK
SIRA
25/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
250
41170057746 NURøYE PERÇøN
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(966745) - Didim Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
254
251
38773858740 SELøM ALTINDAö
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(964276) - Söke
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
366
252
24895250814 SÜLEYMAN
SALøH KARAKAYA
Makine
Tek./Makine ve
KalÕp
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127693) - Mesleki E÷itim
Merkezi
Makine
Tek./Makine
ve KalÕp
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (905539) Bozdo÷an øsmet Sezgin
Mesleki ve Teknik E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
263
253
22147385024 AYLA ùENGÖNÜL
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
220
254
17797491904 AYùE KAHRAMAN
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(757854) - Çine Madran
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
275
255
30508283582 AYùEN KUùPINAR
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (281274) Kuyucak Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (750737) Pamukören Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
241
256
23455323692 BøLGE YAZGAN
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14)
-YENøPAZAR / (750745) Yenipazar Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756123) - Halk
E÷itim Merkezi Ve Akúam
Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
190
257
43726957654 EMøNE SARIÇøÇEK
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(345463) - Adnan
Menderes Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
270
258
64783076720 ENVER ÇÖùLÜ
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(964276) - Söke
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
296
259
14728589846 øSMET CEYLAN
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127416) Nazilli 50. YÕl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (750741) Nazilli Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
326
YOLLUK
SIRA
26/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
260
29533128586 MEHMET KAYA
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(964276) - Söke
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127416) Nazilli 50. YÕl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
200
261
17908488274 MEHMET
ALø KAHRAMAN
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(310246) - Mehmet Tuncer
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(757854) - Çine Madran
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
353
262
15520579486 METøN MEMøù
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (750735) Ortaklar Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (322966) Germencik Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
200
263
22930340384 MUSTAFA TOPAL
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756097) - AydÕn Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756135) Zübeyde HanÕm Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
377
264
45205999384 MÜMTAZ SALMAN
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(126734) - Mehmet Emin
Ünal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756123) - Halk
E÷itim Merkezi Ve Akúam
Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
227
265
10621748458 NECATø DEMøRSøZ
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (750737) Pamukören Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (281274) Kuyucak Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
253
266
19333467152 NøHAT OLGAÇ
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (750741) Nazilli Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
207
267
23078270694 ÖZLEM øöDELø
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (281274) Kuyucak Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
258
268
18796472598 SEÇKøN BAùTÜRK
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756135) - Zübeyde
HanÕm Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756098) Osmangazi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
300
269
19640860486 SEVøNÇ YALIN
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756098) - Osmangazi
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Matematik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
264
YOLLUK
SIRA
27/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
270
15232588868 ùERøF KAPLAN
Muhasebe ve
Finansman
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (325157) Mustafa Keziban
Küçüko÷lu Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
271
29635118690 AHMET DEMøR
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
272
26066310396 AYCAN øNCø
Müzik
273
17047528510 BARIù YÖRÜK
274
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
Muhasebe ve
Finansman
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756123) - Halk
E÷itim Merkezi Ve Akúam
Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
446
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756205) - Baltaköy HacÕ
øbrahim Akdemir Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716270) - AltÕ Eylül
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
45
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719552) - Akçakonak
Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
179
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (715280) Tekeler Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (759554) SandÕklÕ Nazmi Topçuo÷lu
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
93
17233530778 DEMET TOöAN
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756210) - 75.YÕl Vali
Muharrem Göktayo÷lu
Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756205) Baltaköy HacÕ øbrahim
Akdemir Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
138
275
20959403462 ELVAN UYAROöLU
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721227) Ahmet Yesevi Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721268) Cumhuriyet Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
227
276
26003514146 FATMA SALøH
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718858) ÇaylÕ Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(718260) - CumayanÕ
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
277
31963046484 HøLAL EBRU ÖZBAY
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (964277) Nazilli Menderes Anadolu
Lisesi
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (716238) Mersinbeleni Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
278
49684178490 HÜRDOöAN YAVUZ
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721268) Cumhuriyet Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (737631) Atatürk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
371
279
31450063024 METøN ÇELøKEL
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (750741) Nazilli Lisesi
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (964277) Nazilli Menderes Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
202
YOLLUK
SIRA
28/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
280
55318508038 ÖMER POLAT
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14)
-YENøPAZAR / (715676) Merkez Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14) YENøPAZAR / (750745) Yenipazar Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
228
281
21098225762 ÖZLEM DEMøR
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(718260) - CumayanÕ
Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (853327) ùehit ùenol Akar Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
35
282
44026965196 ÖZLEM KIYAR
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756166) - Abdullah Gül
Ortaokulu
Müzik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(717994) - Akçaköy
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
44
283
15127580076 AYLøN BULUT
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (712917) Haydere ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(973618) - Köúk Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
110
284
29986101488 AYLøN SAYAR
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717174) Çakabey ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716957) KuúadasÕ ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
243
285
26260235792 AYùE KARADANA
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (962032) Mücella Emgin Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717154) KuúadasÕ økiçeúmelik
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
216
286
28687132838 AYùE SÖZKESEN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(970157) - SazlÕköy
Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (712937) Fatih Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
287
39295567714 BELGøN OGAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(973619) - Vilayetler
Hizmet Birli÷i Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720338) - Gazi ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
211
288
46369056166 BERRøN ÖZKAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721657) Turan ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721307) Fatih ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
237
289
17878924376 DøLEK ERDOöAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(879386) - Burunköy
ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
147
YOLLUK
SIRA
29/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
290
14594601178 ELøF DEöER
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(751627) - Sümer YÕlmaz
Kocagöz Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
211
291
52957130316 ELøF GÜRLEK
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(885600) - Didim Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720299) - Valiler
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
88
292
18574498376 ELøF PEK
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(885600) - Didim Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719725) - Fevzipaúa
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
112
293
11005194854 EMEL BALCI ÖZBEK
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(717153) - SÕdÕka ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(966790) - Mehmet Ali
Ekener Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
154
294
37582814558 EMEL ÖBELøK
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (971536)
- Buharkent Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (817648) Latife HanÕm Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
101
295
49033579954 FATMA DURDABAK
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (974576) Davutlar Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (962032) Mücella Emgin Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
114
296
50020282368 FERDAö TAMKAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717174) Çakabey ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (976571) Cumhuriyet ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
270
297
51988391598 GÜL ÖZKAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (976571) Cumhuriyet ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717174) Çakabey ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
261
298
46255960928 GÜLCAN KARAMAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719287) - Savuca Fatma
Suat ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716889) Bel-Kent Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
185
299
20341683120 GÜLøSTAN ERDAö
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721307) Fatih ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721263) Beúeylül ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
353
YOLLUK
SIRA
30/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
300
31334374536 GÜLRUH ELMAS
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756185) - YÕlmazköy
ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756151) KadÕköy ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
177
301
23911319986 HANøFE ÖZCAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719673) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(966790) - Mehmet Ali
Ekener Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
103
302
19055291462 IùILAY ÇAöLIYAN
NALBANTOöLU
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (817541) Bozdo÷an Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (712916) Eymir ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
150
303
16246552012 øSMET ÇOBAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (905540) Karacasu Mesleki ve
Teknik E÷itim Merkezi
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (817590) Karacasu Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
289
304
28337268368 KADøR ERMAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(751627) - Sümer YÕlmaz
Kocagöz Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (817541) Bozdo÷an Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
50
305
19981451176 MEHTAP DÖNMEZ
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(717153) - SÕdÕka ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(717112) - HacÕkazÕmo÷lu
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
351
306
13258638444 MÜCELLA PøRøM
KAVAKLIOöLU
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (720992)
- SavcÕllÕ ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (974202) Sümer Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
90
307
12313700546 NALAN GÜLCÜ
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14)
-YENøPAZAR / (964925) Yenipazar Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (712917) Haydere ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
308
17675433118 NAZøFE
ÖZGE AKKOYUN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (716957) KuúadasÕ ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (965216) Zübeyde HanÕm Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
123
309
25288263466 NAZMøYE AKAY
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716478) Halilbeyli ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14) YENøPAZAR / (719244) Karacaören ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
YOLLUK
SIRA
31/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
310
33442865296 NERMøN TOPCUOöLU
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719725) - Fevzipaúa
ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719673) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
170
311
67195147224 NESøME GÜMRÜKÇÜ
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720513) - Ak-Yeniköy
ùehit Soner Turan ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (885600) - Didim
Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
107
312
35878923342 NESLøHAN DÜZGÜN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(714564) - Fevzipaúa
Akbudak ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (885600) - Didim
Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
98
313
36943215058 NøLÜFER ÇAL
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(751627) - Sümer YÕlmaz
Kocagöz Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
177
314
18754479690 ÖZGÜL ÜNLÜ
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (974202) Sümer Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (714981) Çobanisa Hakim Ahmet
Akgün ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
65
315
22453514736 ÖZLEM ÖZTÜRK
ARSLAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (712923) Merkez ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756112) Yunus Emre Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
147
316
25471268162 ÖZLEM ùEDELE
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720447) - YalÕköy
ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720375) - Atatürk
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
131
317
27121176322 PELøN KÖS
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (712923) Merkez ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (817541) Bozdo÷an Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
122
318
30997432232 REMZø USLU
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(885600) - Didim Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719775) - AtburgazÕ
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
132
319
36074044794 RENAN TAùKIRAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (712916) Eymir ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (967419) NazlÕ KÕz Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
114
YOLLUK
SIRA
32/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
320
30196110450 SEMA OKUROöLU
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (888521) AyúÕl-O÷uz Baúöz Çok
ProgramlÕ Anadolu Lisesi
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
59
321
30538075898 SEVGø ATEù
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721350) Ahmet Yesevi ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127441) Halk E÷itim Merkezi Ve
Akúam Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
197
322
53461172380 SEVGø UFACIK
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718757) Süleyman Efendi ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721657) Turan ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
267
323
20918814520 SONGÜL ÖGÜN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756151) - KadÕköy
ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756185) YÕlmazköy ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
219
324
12889444202 SUNA ÖZDEMøR
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (817648) Latife HanÕm Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (967419) NazlÕ KÕz Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
113
325
14386235260 ùENAY øLKAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(885600) - Didim Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720375) - Atatürk
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
159
326
11503142838 ùøRøN ÇETøN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720574) - Denizköy
ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720308) - Valiler
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
260
327
55966387054 TÜLAY GÜLTAù
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (716889) Bel-Kent Ortaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717174) Çakabey ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
362
328
21631359336 TÜLAY ÖZTÜRK
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721263) Beúeylül ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721350) Ahmet Yesevi ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
345
329
33766302910 ÜMRAN KÖKSAL
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(126734) - Mehmet Emin
Ünal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (720987) Kemer Hes ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
YOLLUK
SIRA
33/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
330
13609736522 VøLDAN TARHAN
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720308) - Valiler ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720447) - YalÕköy
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
230
331
26839324254 YASEMøN NACAR
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (714981) Çobanisa Hakim Ahmet
Akgün ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (749822) Ortaklar Fatih Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
115
332
30211077652 YEùøM ÖZER
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (720969) Örentaht ølkokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (817541) Bozdo÷an Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
43
333
32137019792 YILDIZ
GÜLAY HIRAÖZLÜ
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (712937) Fatih Ortaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (817541) Bozdo÷an Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
183
334
37168026610 ZUHAL BEKTEù
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (749822) Ortaklar Fatih Anaokulu
Okul Öncesi
Ö÷rt
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (817541) Bozdo÷an Anaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
60
335
18682252464 ABDÜLVEHHAP BøNBø
R
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721307) Fatih ølkokulu
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (746891) Nazilli Özel E÷itim
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
240
336
19259202684 ALø ERDø ERDOöAN
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756121) - HacÕ Hüseyin
Aslan Özel E÷itim
Uygulama Merkezi I.
Kademe
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (750632) Fatih ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
337
19057180900 AYùE DÜZENLø
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (716492) HafÕz Mustafa KavurmacÕ
ve RefikasÕ Hatice HanÕm
Merkez Ortaokulu
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (746891) Nazilli Özel E÷itim
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
246
338
46504591262 HÜSEYøN
ÇOùKUN KOÇYøöøT
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(9502) - Müdür
BaúyardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (746911) ùair Fethi Bey øúitme
Engelliler Ortaokulu
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756123) - Halk
E÷itim Merkezi Ve Akúam
Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
264
339
66760208162 KADøR KURT
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756215) - Osman
YozgatlÕ Ortaokulu
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756206) - HacÕ
Hüseyin Aslan Özel E÷itim
øú Uygulama Merkezi
(Okulu)
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
79
YOLLUK
SIRA
34/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
340
11695442754 LÜTFÜ YALÇøN
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719678) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan Ortaokulu
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(751913) - Söke Özel
E÷itim Mesleki E÷itim
Merkezi (Okulu)
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
106
341
18731887104 TURHAN AYDIN
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (98)
-BÜYÜKùEHøR / (753091)
- øl Milli E÷itim Müdürlü÷ü
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756139) Güzelhisar ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
163
342
46501591326 ZAHøDE BøÇEN
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718530) Aydo÷du Adnan Menderes
ølkokulu
Özel E÷itim
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (746891) Nazilli Özel E÷itim
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
220
343
55843345108 ADEM KANTARCI
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (976571) Cumhuriyet ølkokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717006) Yedieylül ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
305
344
50185446384 ADøLE AVùAR
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(962516) - Esra Karakaya
Anadolu Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
226
345
34630866668 ALø KARAGÖZ
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (753121) - ølçe Milli
E÷itim Müdürlü÷ü
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756123) - Halk
E÷itim Merkezi Ve Akúam
Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
222
346
49273741692 ALø OSMAN ÖZTÜRK
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721631) Zafer Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721336) Beúeylül Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
254
347
32590018660 AYùE KOYUNCU
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(716006) - Adnan
Menderes ølkokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756204) Avukat Cevat Aldemir
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
122
348
40831073736 AYùE SøZHAN
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756196) - Ahmet ùerife
SanlÕ Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
28
349
22298240548 AYùE YELGøN
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721292) Çapahasan Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721282) Çapahasan ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
170
YOLLUK
SIRA
35/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
350
22867359978 BAöDAGÜL TAùKOPA
RAN
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721705) Turan Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (737631) Atatürk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
164
351
26974203452 DERYA TANRIVERDø
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (737631) Atatürk Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (737368) Müúerref Gündo÷du
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
167
352
27934186808 FATøH KURT
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715610) Ortaklar 75. YÕl
Cumhuriyet Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719543) - Ali RÕza Efendi
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
111
353
16304037734 FøRGAN ÖZDEN
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721336) Beúeylül Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (964277) Nazilli Menderes Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
214
354
15061616534 GÜLLÜ GEÇøP
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719543) - Ali RÕza Efendi
Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(717162) - VakÕfbank
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
197
355
57466290582 GÜNER CURA
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(377758) Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (962516) - Esra Karakaya
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
179
356
12400674880 GÜZøDE ZENCøRCø
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (887948) Himmet Çondur
Cumhuriyet Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716428) - BaúçayÕr
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
357
49630304010 HEDøYE AKMAN
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(345463) - Adnan
Menderes Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (905539) Bozdo÷an øsmet Sezgin
Mesleki ve Teknik E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
27
358
14728621898 øLKNUR KÜÇÜKOöLU
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127382) Nazilli Anadolu Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (970761) Nazilli Atatürk Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
209
359
13307753302 øPEK TÜRKER
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127428) Nazilli Anadolu ømam
Hatip Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721705) Turan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
167
YOLLUK
SIRA
36/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
360
12328689706 NAZLI
YONCA MORGÜL
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717006) Yedieylül ølkokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717149) KuúadasÕ økiçeúmelik
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
221
361
30461146184 NAZMøYE YURDAKUL
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (964277) Nazilli Menderes Anadolu
Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721631) Zafer Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
271
362
27295398858 ORHAN YILMAZ
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (905539) Bozdo÷an øsmet Sezgin
Mesleki ve Teknik E÷itim
Merkezi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127453) Mesleki E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
164
363
68923223814 ÖZLEM CEBECø
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (970761) Nazilli Atatürk Anadolu
Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127382) Nazilli Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
264
364
48856817366 ÖZLEM GÜRBÜZ
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720322) - Mahir Özgür
Damar ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
274
365
10127727018 RAMAZAN AYDOöDU
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(714586) - Cemal
Ergenekon Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
179
366
31477669902 SELTAP AVCI
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(345463) - Adnan
Menderes Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
124
367
28942152496 SERPøL GÜLAY
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(717153) - SÕdÕka ølkokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(879442) - Sadullah Kuúada
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
261
368
24889275038 ùEHNAZ ùAHøNCø
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756204) - Avukat Cevat
Aldemir Ortaokulu
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756101) Efeler Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
237
369
21190406632 ùÜKRAN ÖZDEMøR
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756101) - Efeler Anadolu
Lisesi
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756097) AydÕn Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
239
YOLLUK
SIRA
37/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (126602) Halk E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
28
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719515) - Ba÷arasÕ
Kemalpaúa ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719364) - Felekúan FÕrat
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
510
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756184) - Umurlu YukarÕ
KayacÕk ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756145) ømamköy ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
312
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756152) - Kardeúköy
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756137) Fitnat Nihat Azizler
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
479
52180331160 ANIL ùEVKET TÜRK
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719330) - Özbey ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719140) - TuzburgazÕ
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
129
375
41008073474 AYFER DERECø
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719888) Geyre ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (879438) Karacasuyu Sevenler
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
125
376
12962806576 AZøZE KÖKLÜCE
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(718358) - IlÕda÷ ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720265) ùehit Mehmet ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
170
377
27292185826 DøLEK ATAù
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (715081) VakÕfbank ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756131) Dalama ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
226
378
37972742898 FATøH øLHAN
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (712914) Baúalan ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(717984) - Akçaköy
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
111
379
22456685402 FULYA øNCE
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719913) Ataeymir ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3) BUHARKENT / (714191) OrtakçÕ Cumhuriyet
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
124
370
37048804666 TUöBA AKBAù
Rehberlik
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721282) Çapahasan ølkokulu
371
25363272628 ADøL KAHRAMAN
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
372
32386885384 AKGÜL KILIÇ
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
373
15926949500 ALø DELøCE
374
YOLLUK
SIRA
38/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
380
15049600746 GÜRDAL SEVøM
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (718364) Çanakkale ùehidi
Kocayusufo÷lu Hasan
Ortaokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (717352) Ertu÷rul Gazi ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
350
381
20872398098 HAKKI GÜDÜ
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (879438) Karacasuyu Sevenler
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (716358) Atatürk ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
559
382
23005641528 HAMøT KARAKAYA
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(717984) - Akçaköy
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720772) Çamköy ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
123
383
41515050708 HATøCE
GÜLLÜ TOSUNOöLU
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6)
-øNCøRLøOVA / (715871) Hürriyet ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (715853) Hürmüs AyaydÕn ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
369
384
38605160638 HURøYE EöER
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (721126)
- Gelenbe Ali Çevik
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (714539) - Akbük
Nurullah KocabÕyÕk
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
299
385
52942250920 HÜLYA KÜPELø
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719888) Geyre ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (879438) Karacasuyu Sevenler
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
264
386
19189477770 HÜLYA ùANLIOöLU
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716457) Dedeköy ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716006) - Adnan
Menderes ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
233
387
27184204918 HÜSEYøN KOCAGÖZ
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721350) Ahmet Yesevi ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (976571) Cumhuriyet ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
475
388
17935306992 HÜSEYøN SAöLAM
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (716957) KuúadasÕ ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756152) Kardeúköy ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
485
389
30799419776 øLKAY AY
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719900) Ataköy ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (719888) Geyre ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
253
YOLLUK
SIRA
39/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
390
24772048060 øSMAøL ÇøFTÇø
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716262) Esentepe ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (716457) Dedeköy ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
167
391
16145292910 KEZøBAN AKINCI
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712957) - Kavúit ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712961) - Yolboyu
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
234
392
24211299640 KÜBRA AYDIN
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (715355) Ulukonak ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(749858) - 100. YÕl
Atatürk ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
229
393
18025516468 MALYA GÜLTOPU
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (976571) Cumhuriyet ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (716957) KuúadasÕ ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
411
394
22765334596 MEHMET
ALø DEDEOLUK
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (716358) Atatürk ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (719900) Ataköy ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
523
395
17560499854 MELDA ÇETøN
GÖKLER
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712954) - øbrahim KavagÕ
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712957) - Kavúit ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
107
396
29821099246 MERAL KABASAKAL
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (716358) Atatürk ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (879438) Karacasuyu Sevenler
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
233
397
27037202924 MURAT BEKDEMøR
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717154) KuúadasÕ økiçeúmelik
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756184) Umurlu YukarÕ KayacÕk
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
231
398
28073136426 MURAT KAYMAK
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716236) SatÕlar ùehit Er Mustafa
AydÕn ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8) KOÇARLI / (716457) Dedeköy ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
147
399
29761121076 MUSTAFA AKKUù
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (126986) ølçe Milli E÷itim
Müdürlü÷ü
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (719913) Ataeymir ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
44
YOLLUK
SIRA
40/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
400
16147549906 NEVøN ÇøMEN
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (720194) ùehit Cafer ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756137) Fitnat Nihat Azizler
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
413
401
22762353842 NøHAL GÜNEù
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (879438) Karacasuyu Sevenler
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (716358) Atatürk ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
295
402
25337500566 ÖZGÜL EZGø YAKAR
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(718358) - IlÕda÷ ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720265) ùehit Mehmet ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
166
403
23023331760 ÖZGÜR TOPÇU
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715575) Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(853346) - KÕzÕlcayer
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
186
404
50878721200 PINAR YAPICI
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127703) - ølçe Milli
E÷itim Müdürlü÷ü
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(720825) - ÖzbaúÕ ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
113
405
18580473602 SADIK AYMAK
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (879438) Karacasuyu Sevenler
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (715871) Hürriyet ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
314
406
24505629160 SALøH ÇøFTLøKLø
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (720265) ùehit Mehmet ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720249) Neúetiye ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
316
407
37750597306 SELAMø ÜSTÜN
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (971045) AydÕn KoçarlÕ SabancÕ
Ö÷retmen Evi ve ASO
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (714539) - Akbük
Nurullah KocabÕyÕk
ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
200
408
27713304850 SELVøNAZ GÜVEN
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (715251) Tekeler ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (715081) VakÕfbank ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
129
409
17998839116 SONER YUMRU
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719853) YaykÕn ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3) BUHARKENT / (712939) Kamilpaúa ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
127
YOLLUK
SIRA
41/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
410
32662174348 ùENGÜL BAYIR
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (976600) Akmescit ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720265) ùehit Mehmet ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
149
411
26110218494 ùERøFE ASI
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (720265) ùehit Mehmet ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720194) ùehit Cafer ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
326
412
15808691176 UFUK YOLDAù
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6)
-øNCøRLøOVA / (887891) E÷rek ùehit Neúet SarÕkaya
ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (715355) Ulukonak ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
131
413
13915620300 YASEMøN ATEù
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756228) - Dalama
Yeniköy ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719330) - Özbey ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
215
414
23947413542 YAùAR KAYGALAK
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (720265) ùehit Mehmet ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (715901) øzzet AyaydÕn Ali
SarÕyörük ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
564
415
56191162898 ZEYNEP DOöAN
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719747) - Avúar ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719515) - Ba÷arasÕ
Kemalpaúa ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
178
416
18596609576 ZÜMRÜT ÜNSAL
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719913) Ataeymir ølkokulu
SÕnÕf
Ö÷retmenli÷i
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720513) - Ak-Yeniköy
ùehit Soner Turan ølkokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
109
417
23041764816 ARZU ÇAKMAK
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756191) - Efeler
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (887948) Himmet Çondur
Cumhuriyet Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
254
418
41522140560 AYFER KOYUNCU
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717156) Arife Bayram Bayaözlü
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (717782) Gencelli Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
231
419
25279259720 BÜLENT ÖNTUö
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (718307) Yamalak Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10) KUYUCAK / (718374) Kurtuluú Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
191
YOLLUK
SIRA
42/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
420
18857636846 BÜLENT ÜNSAL
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(714586) - Cemal
Ergenekon Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720406) - Denizköy
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
253
421
66682216658 CøHAT TÜRKMEN
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719271) - Savuca
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719733) - Çavdar Ferit
Çavuú Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
103
422
15107331292 DURSUN ÜNLÜ
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (717902) Pamukören Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (720889) YaylapÕnar øhsan øzgi
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
352
423
15200241870 FATMA BEKLER
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720299) - Valiler
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720544) - Didim Efeler
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
270
424
20377438824 GÜLùEN GÖK
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719651) - SazlÕköy Hilmi
FÕrat Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719701) - Güllübahçe
Atatürk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
260
425
13198651688 HAFøZE ÜSTÜN
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (715424) Cumhuriyet Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720419) - Arif Nihat
Asya Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
83
426
44653451338 KEMAL
KORAY KANYILMAZ
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720327) - Gazi Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
241
427
32932014510 MEHMET ARSLAN
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13)
-SULTANHøSAR /
(715267) - Atça HadÕlo÷lu
øbrahim UzunÕrmak
Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721709) Yavuz Selim Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
379
428
18805477460 MURAT CAN
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(9500) - Müdür
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719651) - SazlÕköy Hilmi
FÕrat Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719678) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
329
429
27284040300 MURAT TÜZER
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (712941)
- Zafer Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720299) - Valiler
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
71
YOLLUK
SIRA
43/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
430
26345398640 RAMøS TARHAN
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715610) Ortaklar 75. YÕl
Cumhuriyet Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (716047) 50.YÕl Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
197
431
23902314600 SELAHATTøN ALBAYR
AK
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (721709) Yavuz Selim Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (718858) ÇaylÕ Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
325
432
59323125808 SERHAT MEMøù
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14)
-YENøPAZAR / (715658) Karacaören Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (14) YENøPAZAR / (715616) Donduran Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
46
433
44114038870 SEVøNÇ KAYA
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712964) - Mustafa
Türko÷lu Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(720538) - Akçaova
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
434
44599453182 ùERøFE KANYILMAZ
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720327) - Gazi Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
192
435
17146534528 YAKUP KARAGÖZ
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (718374) Kurtuluú Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (720389) Çamköy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
436
19090475094 AHMET YEùøLKANAL
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (750740) ùehit Kaya Aldo÷an
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
311
437
31409482944 CENGøZ KADER
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
Tarih
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (127130) KuúadasÕ Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (377925) Derici Mustafa Gürbüz
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
316
438
32737844312 FøLøZ YILMAZ
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (905540) Karacasu Mesleki ve
Teknik E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
125
439
53197743076 HÜRMÜZ YAöIZ
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (750740) ùehit Kaya Aldo÷an
Anadolu Lisesi
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (127130) KuúadasÕ Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
214
YOLLUK
SIRA
44/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
440
35074039304 SEDAT AYSEL
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(962234) - Ba÷arasÕ Çok
ProgramlÕ Anadolu Lisesi
Tarih
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
288
441
13597659094 TAHøR GÜNAY
Teknoloji ve
TasarÕm
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (3)
-BUHARKENT / (720975)
- SavcÕllÕ Ortaokulu
Teknoloji ve
TasarÕm
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (720880) Pirlibey Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
138
442
42632027758 ADEM DEMøRBøLEK
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (964280) Germencik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756114) AydÕn Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
272
443
25903248564 AHMET ADEM
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127465) - ølçe
Milli E÷itim Müdürlü÷ü
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127394) Nazilli Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
202
444
16285906210 ALø DAöTEKøN
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (757853) Ortaklar Fen Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756119) Mimar Sinan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
210
445
12446808508 ALø TøRøL
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (2)
-BOZDOöAN / (750633) Ümit-Güldane ERDAL
Ortaokulu
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (964281) Bozdo÷an Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
162
446
56290247724 AYùE RABøA AKSU
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127394) Nazilli Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (905539) Bozdo÷an øsmet Sezgin
Mesleki ve Teknik E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
102
447
27529199824 BEDRø KARAARSLAN
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
302
448
32566120038 BERZAN EKøNCøOöLU
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
188
449
42593066780 FEVZø BAKIR
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE / Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(345451) - Söke Ticaret
BorsasÕ Suat Orhon Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
393
YOLLUK
SIRA
45/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
450
17731349094 HARUN KAYA
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(750743) - Söke Anadolu
Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (905539) Bozdo÷an øsmet Sezgin
Mesleki ve Teknik E÷itim
Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
451
28816124574 HASAN YILDIRIM
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (753121) - ølçe Milli
E÷itim Müdürlü÷ü
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (126866) Halk E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
226
452
13636417708 KADøR GÜLKAYA
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (970762) Nazilli Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (964277) Nazilli Menderes Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
410
453
21125093340 KEMALETTøN BAL
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (964277) Nazilli Menderes Anadolu
Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (127441) Halk E÷itim Merkezi Ve
Akúam Sanat Okulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
228
454
27082182370 MEHMET ÖZKAYA
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(750734) - Çine Anadolu
Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(126734) - Mehmet Emin
Ünal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
379
455
59470256974 MUSTAFA ARSEVEN
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756114) - AydÕn Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (127130) KuúadasÕ Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
279
456
24151312560 NUSRET TALøMCø
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
245
457
11623487406 UFUK HORZUM
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13)
-SULTANHøSAR /
(127740) - Atca Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127620) - Söke Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
78
458
39217990088 ÜMMÜHAN AKARSU
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (322966) Germencik Çok ProgramlÕ
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5) GERMENCøK / (964280) Germencik Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
284
459
11150668750 ÜNSAL DøNÇER
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(332825) - Söke Cafer Efe
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
329
YOLLUK
SIRA
46/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(127619) - Söke Hilmi
Firat Anadolu Lisesi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
213
(9)-AYDIN / (4)-ÇøNE /
(712963) - Feride Raúit
Kalkan Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712964) - Mustafa
Türko÷lu Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
210
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7)
-KARACASU / (719836) YaykÕn Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (718826) BayÕndÕr Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
156
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16)-KÖùK /
(716270) - AltÕ Eylül
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(717994) - Akçaköy
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
170
25580625542 ECE SALMAN
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756191) - Efeler
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756149) Umurlu Cavit BaúlÕk
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
183
465
39358135850 ELøF ARAN
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719224) - SazlÕköy HacÕ
Halil Paúa Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717156) Arife Bayram Bayaözlü
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
466
57346225116 EMEL ÜREGEN
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (720766) Neúetiye Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719733) - Çavdar Ferit
Çavuú Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
43
467
11980697326 ERGÜN OCAK
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13)
-SULTANHøSAR /
(715706) - SalavatlÕ
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (715280) Tekeler Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
35
468
19423227000 FATøH
MEHMET SEVCø
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715610) Ortaklar 75. YÕl
Cumhuriyet Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (716047) 50.YÕl Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
184
469
17257541620 FATMA MERMEROöLU Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719336) - Özbey
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719382) - BatÕ Söke
Çimento Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
168
460
10826915822 YUNUS ÇEÇEN
Türk Dili ve
EdebiyatÕ
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
461
27070181736 ALø YAVUZ
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
462
17638529988 AYHAN CAYMAZ
Türkçe
463
31267737668 CEVRøYE FADILOöLU
464
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719678) - Ö÷retmen
Nebahat Alpan Ortaokulu
YOLLUK
SIRA
47/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
470
32209050494 FERAY ÇOBANOöLU
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (10)
-KUYUCAK / (718320) Taúoluk Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (716047) 50.YÕl Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
169
471
11386731594 GÖNÜL ÖZDEMøR
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718847) Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721268) Cumhuriyet Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
262
472
22387845920 GÜLSEREN ÖZFøDAN
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720356) - Cumhuriyet
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
160
473
10714568338 HACER KOCAAöA
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (719105) Esenköy Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (720159) OvacÕk Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
34
474
14524617910 HEDøYE
GÖZDE KURTARICI
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719769) - AtburgazÕ
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719689) - Kisir Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
475
11875716354 HÜSNÜ DURU
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (127465) - ølçe
Milli E÷itim Müdürlü÷ü
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (718847) - Gazi
Mustafa Kemal Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
327
476
15659433826 øBRAHøM BAL
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9)
-KUùADASI / (717625) KirazlÕ Selim Eren
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719755) - Avúar
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
30
477
45223633536 øBRAHøM ÖZDEMøR
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (720159) OvacÕk Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (719105) Esenköy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
160
478
32540027148 MEHMET DÖNÜK
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719552) - Akçakonak
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (12) - SÖKE /
(719136) - TuzburgazÕ
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
45
479
43714976674 MEHMET KURT
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720299) - Valiler
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
267
YOLLUK
SIRA
48/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
480
14470443748 MEHMET SARITAù
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (752318) - Didim ømam
Hatip Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
222
481
12664449972 MURAT ùAHøN
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13)
-SULTANHøSAR /
(715267) - Atça HadÕlo÷lu
øbrahim UzunÕrmak
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (7) KARACASU / (719836) YaykÕn Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
32
482
47116274710 ÖNER OCAK
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(9501) - Müdür
YardÕmcÕsÕ
(9)-AYDIN / (12)-SÖKE /
(719191) - Söke Atatürk
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (717621) So÷ucak Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
134
483
59482458960 RECEP ÇAY
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720544) - Didim Efeler
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
422
484
29740085948 SELAMø ùøRøN
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756209) - Doktor
Fevzi-Mürüvet U÷uro÷lu
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756204) Avukat Cevat Aldemir
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
277
485
50737286604 SEMA AKAR
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15)
-KARPUZLU / (853327) ùehit ùenol Akar Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (4) - ÇøNE /
(712965) - NamÕk Kemal
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
192
486
36128031374 SENøHA ùAHøN YILDIZ
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (719416) Nahit Menteúe Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11) NAZøLLø / (721292) Çapahasan Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
166
487
23797984414 SERHAT TOPRAK
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (8)
-KOÇARLI / (716294) Adnan Menderes Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (6) øNCøRLøOVA / (720017) Erbeyli Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
125
488
32200039436 SøBEL ÇAKIR
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (718858) ÇaylÕ Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (2) BOZDOöAN / (721043) Kemer Hes Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
34
489
55417393658 TUBA DANIùMAN
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756149) - Umurlu Cavit
BaúlÕk Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (853327) ùehit ùenol Akar Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
37
YOLLUK
SIRA
49/51
T.C KøMLøK NO
ADI SOYADI
ATAMA
BRANùI /
ESKø GÖREV
BRANùI
ESKø
KADRO/GÖREVø
ESKø GÖREV YERø
ATAMA
BRANùI /
YENø GÖREV
BRANùI
YENø
KADRO/GÖREVø
YENø GÖREV YERø
ATAMA
NEDENø
ATAMA
BøÇøMø
HøZMET
PUANI
490
59167009074 TURAN YILDIZ
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18)-EFELER
/ (756204) - Avukat Cevat
Aldemir Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756209) Doktor Fevzi-Mürüvet
U÷uro÷lu Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
386
491
11743704186 TÜLAY AYDOöDU
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720368) - Didim Selçuk
Özsoy Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (18) EFELER / (756175) - HacÕ
Celal Oto Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
253
492
26299241016 ÜLKÜ SEVøNDøK
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17)-DøDøM /
(720544) - Didim Efeler
Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (17) - DøDøM
/ (720455) - Akköy
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
397
493
38482172588 YUNUS EMRE ORAL
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (13)
-SULTANHøSAR /
(715281) - Zafer Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (15) KARPUZLU / (853327) ùehit ùenol Akar Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
62
494
24986170298 ZÜHAL KESKøN
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (5)
-GERMENCøK / (715647) Ortaklar Kurtuluú Ortaokulu
Türkçe
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (16) - KÖùK /
(716428) - BaúçayÕr
Ortaokulu
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
41
495
19147473196 HÜLYA TÜRKKAN
Yiyecek øçecek
Hizmetleri
(5900) Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
(9)-AYDIN / (11)
-NAZøLLø / (310283) Nahit Menteúe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
(9)-AYDIN / (9) KUùADASI / (127166) Halk E÷itim Merkezi
øste÷e Ba÷lÕ
øste÷e Ba÷lÕ
286
Yiyecek øçecek (5900) Hizmetleri
Ö÷retmen /
(5900) Ö÷retmen
YOLLUK
SIRA
50/51

Benzer belgeler

Vergi, SSK ve Bağ

Vergi, SSK ve Bağ DAYANIKLI TÜKETøM VE DøöER MALLARA øLøùKøN ÖZEL TÜKETøM VERGøSø 3A ÖZEL TÜKETøM VERGøSø 3B ÖZEL TÜKETøM VERGøSø 3C GELøR VERGøSø KANUNU GEÇøCø 67. MD. GÖRE TEVKøFAT ùANS OYUNLARI VERGøSø NOTER HARC...

Detaylı