EDCOOR - Adult Education Organizations and Employer

Yorumlar

Transkript

EDCOOR - Adult Education Organizations and Employer
EDCOOR - Adult Education Organizations and Employer Cooperation
Strengthening: Options, Solutions and Methods
(Yetişkin Eğitimi Kurumları ile İşverenler Arasındaki İşbirliğinin
Güçlendirilmesi: Alternatifler, Çözümler ve Yöntemler Projesi)
PROGRAM TÜRÜ: Grundtvig Öğrenme Ortaklığı
SÜRESİ: 2 yıl
KONUSU: İşveren ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile ilgili olarak, yetişkin eğitimi sistemi,
politikası, stratejisi ve planlanması alanında deneyim alışverişinin teşvik edilmesi.
HEDEFLER:
1- Ortak ülkelerin işveren ve eğitim otoriteleri işbirliğini teşvik eden yasa ve yönetmelikleri
hakkında bilgi alışverişinde bulunmak,
2- Yeni uygulama örneklerini benimseyerek öğrenme ihtiyaçlarını ortaya çıkaran yöntemler
hakkında bilgi vermek,
3- Yetişkin eğitimi yönetim, usul ve pedagojik yöntemler üzerinde bilgi ve deneyimleri
paylaşmak,
4- İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre eğitim programı geliştirmede deneyim ve en iyi
uygulama örneklerini paylaşmak,
ORTAKLAR:
KURUM
dbb akademie
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü
Femxa Formacıon s.l.
Zespol Szkol im. Ignacego
Lukasiewicza w Policach,
Zasadnicza Szkola Zawodowa
Dla Doroslych
ÜLKE
Almanya (Koordinatör)
Türkiye
İspanya
Polonya
KURUMUMUZUN PROJEDEKİ KATKISI:
 Türk eğitim sistemi hakkında bilgi verildi.
 Ülkemizdeki Yetişkin Eğitim Sistemi ve kurumları hakkında bilgi verildi.
 Projenin çıktılarından en önemlisi olan broşür hazırlandı ve diğer ortaklarla paylaşıldı.
 Haziran ayında gerçekleştirilecek hareketlilikte kültürümüzü tanıtmak amacıyla
yetişkin eğitiminde yer alan sanatlarımızdan “Keçe El Sanatları” hakkında bilgi
verilecek ve örnek etkinlik gerçekleştirilecek.
ÇIKTILAR:
 Broşür
 Ülke Raporları
 Toplantı tutanakları
 Proje tanıtım materyalleri
ETKİLERİ:

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen proje ortakları yetişkin eğitim kurumlarının
farklı yönlerini ve kendi tecrübelerini bir araya getirecekler ve herkes kendi
ülkesindeki uyum ve uygulama konularında en iyi pratik tecrübelerini paylaşacaklar.

Grundtvig Öğrenme Ortaklığındaki ülkelerin deneyimleri ve en iyi uygulama
olgularından anlık öğrenme imkânı sunar.
Proje ortaklarının birinci elden yerel özelliklerin belirlenmesini ve farklı ülkelerdeki
yetişkin eğitiminde var olan problemlerin görülmesini sağlar.
Proje katılımcılarının mesleki ve dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra yeni kültürlerle
birinci elden uygulama ve tecrübeleri paylaşmaları mümkün olacak, katılımcılardan
kendi kurumlarındaki personeli motive etmek için daha iyi donatılmaları
sağlanacaktır.
Ortakların coğrafi konumlarının ortaklık üzerindeki en geniş etkilerinden biri proje
temasıyla ilgili ulusal sorunlara geniş bir bakış açısı ile bakılmasını sağlar.



TAKVİMİ:
Ekim-Kasım- Aralık 2011- Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz- Ağustos-EylülEkim-Kasım- Aralık 2012 Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz- Ağustos-EylülEkim-Kasım- Aralık 2013
Açılış toplantı hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi:
Değerlendirme formları ve:
Toplantı tutanaklarının hazırlanıp
Ortaklara gönderilmesi
Broşür hazırlama:
İkinci toplantı hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi:
Materyal hazırlayıp paylaşma
:
Üçüncü toplantı hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi :
Dördüncü toplantı hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi :
Beşinci toplantı hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi :
Final Raporu ve kapanış
:
Ocak-Şubat 2011
Mart 2011
Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 2011
Nisan-Mayıs 2011
Haziran-Temmuz- Ağustos-Eylül 2011
Eylül- Ekim 2011
Kasım- Aralık 2011 – Ocak 2012
Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2012
Haziran-Temmuz- Ağustos 2012