Diş Dostu Onaylı Klinik Projesi

Transkript

Diş Dostu Onaylı Klinik Projesi
DİŞ DOSTU KLİNİKLER
2
1
”Diş Dostu Onaylı Klinik
Projesi’’ne katılmaya nasıl karar
verdiniz? Projenin hangi
özellikleri sizin bu kararı
vermenizde etkili oldu?
Karar aşamasından sonraki
uygulama sürecinden
bahsedebilir misiniz?
Uygulama ve denetlenme
sürecinde neler yaşadınız?
Diş Dostu Onaylı
Klinik Projesi
3
4
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde “Hijyen ve Sterilizasyon Kalite Rehberi” hakkındaki görüşlerinizi belirtir misiniz? Rehberi kolay uygulayabildiniz mi?
”Diş Dostu Kalite Belgesi’’ni
kullanmanın size sağladığı
avantajlar nelerdir? Uzun
vadede size neler katacağını
düşünüyorsunuz?
Röportaj: Şila Koen
Derleyen: Ebru Demirel
Gururluyuz! Türkiye’de ilk ve tek akreditasyon sürecini Diş Dostu Derneği ve değerli hekimleri
ile biz başlattık. Bu başlangıçta bize güvenen, yaptığımız işi destekleyen ilk “Diş Dostu Onaylı
Klinikler”e teşekkür ediyoruz.
Bu bir süreç ve ilerlemeli... Daha çok çalışarak ağız ve diş sağlığı sektörünü hak ettiği yere getirmek bizim misyonlarımızdan biri. Sadece
“Sterilizasyon ve Koruyucu Hekimlik Standartları”nı düzenlemek ile kalmamalı aynı zamanda “Muayenehanelerin Yönetimi” hakkında eğitimler ve süreçler geliştirmeliyiz. Bunu yapmaya başladık. 2012 yılı halkla ilişkiler çalışmaları ve dişhekimlerimizin başarılarının tanıtımıyla
geçecek dopdolu bir yıl olacak. Bunu başarırken bize destek veren Türkiye Kalite Derneği, Ulusal Kalite Hareketi, Sistem Kalite Belgelendirme Firması UDEM, İstanbul Dişhekimleri Odası ve Güney Diş Deposu’na tüm kalite belgeli dişhekimleri adına teşekkür ederiz.
ARALIK 2011
6
DİŞ DOSTU KLİNİKLER
Dt. Gülçin Ada Çavdar
2010 yılının Ekim ayında muayenehanemde faaliyete başladım. Hasta kayıtlarımı, tedavi
uygulamalarımı, genel muayenehane düzenimi oluşturmaya çalışıyordum ki
Diş Dostu Dergisi’nin kapağında “Diş Dostu
Onaylı Klinik Projesi”nin tanıtımını gördüm.
Muayenehanemin kuruluş aşamasında ihtiyaçlarım doğrultusunda beni yönlendirebilecek bir
proje olduğunu düşündüm. Selda Alemdar ile
görüşerek proje hakkında daha detaylı bilgi sahibi oldum. Proje kapsamında sterilizasyondezenfeksiyon kurallarına ve koruyucu dişhekimliği hizmetlerine ağırlık veriliyor olması ve
uluslararası standartların hedeflenmesi, “mesleki gelişimim ve muayenehanemin geleceği
için kesinlikle bu projede yer almalıyım” dedirtti bana. Böylece Diş Dostu Onaylı Klinik
olma yolunda ilk adımı atmış oldum.
1
Muayenehanemde 1 diş hekimi,
1 hekim yardımcısı, 1 de temizlik sorumlusu olmak üzere 3
kişi çalışıyoruz. Personelim ve
ben yaklaşık 5 aylık bir süreçte titizlikle denetlemeye hazırlandık. Başlangıçta oldukça
zor ve külfetli bir iş gibi görünse de standartları ve prosedürleri kavrayıp uygulamaya
başladıktan sonra muayenehanede her iş
daha kolay ve zevkli olmaya başladı. Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun her aşamasında,
hasta takip ve tedavilerinde, genel muayenehane temizliğinde ve tüm klinik işlerimizde
artık yazılı birer prosedürümüz var.
Tüm bunların hazırlanması sırasında Diş
Dostu Derneği, Dr. Remzi Ülgen ve Dr. Oktay Dülger hocalarım desteklerini ve bilgilerini her zaman benimle paylaşarak yardımcı
oldular. Mayıs ayında UDEM ile ortak bir
2
gün kararlaştırıp denetlememizden de başarıyla çıktık. UDEM yetkilisi Mustafa Bey’le
tüm prosedür ve uygulamalarımızı gözden
geçirdik ve denetleme sonucunda Diş Dostu
Onaylı Klinik olmaya hak kazandık.
Aldığım mesleki eğitimle çalışmaya başladığım ilk günden
bu yana uygulamayı prensip
edindiğim hijyen ve sterilizasyon kurallarım vardı. Ama hiçbiri düzenli ve
yazılı değildi. Diş Dostu Onaylı Klinik
Projesi’ne başvurduğumda derneğin sağladığı kalite rehberi ile kafamda dağınık halde
bulunan tüm uygulamaları ve hatta daha fazlasını belli bir düzene oturtulmuş halde buldum. Muayenehanemde gerekli düzeni ve
donanımı sağladıktan sonra rehberi uygulamak çok kolay oldu. Bu rehber eksiklerimizi
daha net biçimde görme olanağı sundu bize.
Personelimi yönlendirmek ve eğitmek de
çok daha kolay ve zevkli hale geldi.
3
Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu
Daha önceden Diş Dostu
Derneği’nin üyesiydim. Derneğin katkısıyla pek çok çocuğa ulaşma şansı elde ettim.
Gerek Dernek Başkanı Selda Alemdar gerekse Şila Koen’in çalışma tarzları ve dişhekimlerine yönelik yaptıkları çalışmalardan çok memnundum. Diş Dostu Onaylı
Klinik Projesi’nden bahsettiklerinde hemen
dahil olmak istedim.
Uzun yıllardır kliniğimde belirli standartları belirlemek ve o standartları oturtma
çabamın bir belgesi olacaktı. Karar vermem
için bu bile yeterli bir sebepti.
1
ARALIK 2011
7
Kalite belgemizi gören hastalarımız ne olduğunu merak edip
soruyorlar. Daha önce hiçbir dişhekiminde görmediklerini ve
kendilerini daha özel hissettiklerini söylüyorlar. Bunları duymak ve işimize gösterdiğimiz
özenin farkedilmesi bizi çok mutlu ediyor.
Kalite belgesi, hastalarımıza ve işimize
verdiğimiz değerin bir simgesi. Daha bilinçli
ve kontrollerinin düzenli olmasına özen gösteren bir hasta portföyüm oluşmaya başladı.
Bursa’da Diş Dostu Onaylı ilk klinik olmak
çok onur verici.
İlerleyen zamanlarda Diş Dostu Onaylı
Klinik sayısı arttıkça toplumumuzda bilinçli
hasta sayısı artacak ve kaliteli hizmet arayışı
kaçınılmaz hale gelecektir. Projenin başlangıç aşamasında bu projeye dahil olduğumuz
için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Böyle bir proje ile biz dişhekimlerini buluşturduğu için Diş Dostu Derneği’ne teşekkürlerimi
sunuyorum.
4
DİŞ DOSTU KLİNİKLER
Karar aşamasından sonra bize
gelen talimat listeleriyle zaten
yazılı olan uygulamalarımızı
tekrar gözden geçirme şansımız oldu. Sterilizasyon odası, talimat listelerimiz, çalışanlarımızın görevleri ve muayenehanede yaptıklarıyla ilgili her şeyi yazılı hale getirdik. Temizlik kovalarımız,
bezlerimiz, deterjanlarımız hep ayrıydı.
Başlıkların sterilizasyonları, alet kullanım
ve temizlik talimat listelerimiz hep vardı
ama bütün bu listeler Diş Dostu Onaylı Klinik Projesi’yle birlikte bir dosyalama ve arşivleme sürecine girmiş oldu.
Çok zevkli bir hazırlık oldu, denetim ise
süper geçti. Denetmenimiz bu konuda eğitimli ve deneyimliydi. Her sorduğu belgeyi
çıkarttk, yani sınıfı geçtik.
2
Böyle bir standart mutlaka olmalı. Çünkü siz, çalışanlarınız
ve hastalarınız muayenehane
içinde bir takımsınız. Çalışanınızdan hijyen açısından beklentiniz, hastanızın sizden beklentisi ve çalışanınızın
ssizee su
du a için
ç mutlaka
ut a a bbir rehber
e be ge
sundukları
ge-
3
rekli. Hastanız size soruyor: “Bu aletler nasıl yıkanıyor?”, cevaplarken “Önce şu yapılıyor, sonra da bu.” diyoruz. Peki bunun
standardı nedir? İşte bu rehber size uluslararası bir standart katıyor. Böylece hem
kendinizi hem de hastanızı güvende hissedip aynı zamanda da bu güveni hissettiriyorsunuz. Okulda genel cerrahi dersinde
sterilizasyonla ilgili bir kısım vardı. Ama
çalışanlarımız böyle bir eğitimden geçmeyen insanlar. Ya mikroptan çok korkuyorlar
ya da hiç umursamıyorlar. Bu nedenle rehber onlar için de oldukça bilgilendirici.
Öncelikle uluslararası bir standart ve kalite belgesine sahip
olmak oldukça mutluluk verici.
Kalite belgesini alma aşaması
ve hazırlık aşamasındaki çabalarımıza değdiğini düşünüyorum. Kalite belgesini gören
hastalarımız da kendilerini daha güvende
hissediyorlar. Çünkü bir ürün alırken hatta
ev alırken bile standart belgesi isteniyor.
Muayenehanede bir kalite belgesi olması
oldukça önemli. Uzun vadede üye klinik
o a a bize
b e katacaklarını
ataca a
a a içinde
ç de aalaa
olarak
zaman
4
cağımız eğitimlerle daha net göreceğimizi
düşünmekteyim. Şimdilik her elaman değişiminde yaşanılan sterilizasyonu öğretme
sıkıntısının bu standartlarla aşılacağını düşünmekteyim. Türkiye için bu tür rehber ve
standartların dişhekimi muayenehaneleri
için yeni olduğunun farkındayım. Ama bunun geç kalınmış bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum.
20 yıla yaklaşan muayenehanecilik yaşantımda en net gözlemlediğim sıkıntı, düzen
kurma ve düzeni devam ettirmeydi. Bu nedenle hep araştırdım, okudum, yurtdışında
gözlemler yaptım. Diş Dostu Derneği’ni bu
açığı görüp bir standardizasyon sistemi sundukları için tebrik ediyorum. Çok büyük bir
açığın kapanmasına destek oldular.
Eskiden muayenehane ve muayenehanecilik denildiğinde akla bir sekreter, bir de
dişhekimi gelirdi. Dünya değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak gerektiğini düşünüyorum. Kurumsallaşmak elbette 1 sekreter, 1
dişhekiminden oluşan muayenehaneler için
de geçerli bir durumdur. Bu nedenle bu projenin uzun vadede tüm Türkiye için fark yaatacağ a inanıyorum.
a yo u .
ratacağına
Dt. Binnur Artkıy Erfidan
20 yıldır çalışmaktayım. Bu
çalışmalar süresince uluslararası bir kimlik kazanmak istedim ve bu projeye 20 yıllık tecrübeme dayanarak katılmaya karar verdim.
Projenin uluslararası bir alanda faaliyet göstermesi ve ulaşabileceğiniz kitlenin çok daha
fazla olması gibi özellikler bu projeye katılmamda etkili oldu.
1
Öncelikle bazı kaynaklardan bu
projeyi araştırdım ve standartlarıma uygun olup olmadığını, hastalarımın bu konuda nasıl tepki
verebileceklerini düşündüm. Sonuçta düşündüklerimin hepsi olumlu yöndeydi. Bu proje
hem standartlarımı arttıracak hem de hastalarımın daha iyi şartlarda tedavi görmesini sağlayacaktı. Bu kararla yönetmelikteki şartları muayenehanemde uygulamaya başladım (Zaten
ben bu şartları 20 yıldır uygulamaktaydım).
Uygulama ve denetleme süreci o kadar zor
geçmedi ama her yönüyle dört dörtlüktü.
berdi. Ve bir sağlık kuruluşunda zaten olması
gereken kriterlerdi. Görünüşte çok sıkı ve titiz
kuralları olan bir rehber gibi görünse de hastaların sağlığı için gerekli olan tüm kuralları içeriyordu. Bu yüzden severek uyguladım. Ve bu
benim için hiçbir zorluk yaratmadı.
Hijyene ve temizliğe çok önem
veren aynı zamanda hastanın temizlik ve hijyenle ilgili tüm endişelerini sona erdirecek bir reh-
Daha önce de belirttiğim gibi
20 yıllık çalışma hayatımda
uluslararası bir kimlik kazanmayı istedim. Bu proje sayesin-
2
3
4
ARALIK 2011
8
de de bu amacıma ulaştım. Artık insanlar
güvenle geliyorlar. Tedavi sonrasında önlerinde duran Diş Dostu logosuna bakıp yüzlerinde hafif bir tebessüm beliriyor. Bence
bu benim için büyük bir avantaj. Gelecekte
standartlar değişebilir. Ama benim için
önemli olan insanların diş koltuğuna güvenle oturması ve bunun hep böyle sürmesidir.
İşte bu belge, bana bu sürekliliği ve insanların uzun vadede de bana güven duymasını
sağlayabilir.
DİŞ DOSTU ONAYLI KLİNİK REHBERİ
Dt. Binnur Artkıy ERFİDAN
Tel: (0232) 342 7656
Adres: Kazım Karabekir Cad. No: 19\17 Bornova-İzmir
Dt. Gülçin Ada ÇAVDAR
Tel: (0224) 241 4110
Adres: FSM Bulvarı Gimpaş Apt. No: 143 Kat: 1\3 Nilüfer-Bursa
Dt. Güzin KIRSAÇLIOĞLU-Dental Estetik Center
Tel: (0312) 419 4356
Adres: Konur 2 Sok. No: 38\5 Kızılay-Ankara
Diş Dostu Onaylı Klinik Projesi’nin ülkemizde dişhekimliği alanında önemli bir açığı kapatacağına inanıyorum. Uluslararası Diş Dostu marka ve logosu ile belirli standartları kliniğinde
oluşturmak isteyen dişhekimleri için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Klinik ya da muayenehanesinde en üst standartta hizmet verdiğini düşünen dişhekimlerinin bu standartları
onaylı hale getirmelerinin anlamlı olacağına eminim.
Dt. Güngör DOĞANER-Dentacell
Tel: (0212) 288 4992
Adres: Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 21/2 Mecidiyeköy-İstanbul
Kliniğimizde kullanmakta olduğumuz cihazların ve el aletlerinin sterilizasyonu nasıl sağlanmaktadır? Yapılan sterilizasyon, çapraz enfeksiyonun önüne gerçekten geçilebilmekte
midir ve nasıl? Klinikte sterilizasyondan kim sorumludur ve bu kişi eğitimini nereden almıştır, görevini gerçekten hakkıyla yapmakta mıdır? Tüm bunların denetimi kimlerce ve nasıl
yapılmaktadır? Benim şahsi fikrim, bu faktörlerin duvara fiyat listesi asmaktan daha önemli olduğu yönündedir. Hatta mümkünse gerekli denetimlerin yapılarak kliniklere sterilizasyondezenfeksiyon uygunluk belgesi verilmesi gerektiğini ve esasen bu belgenin göz ile görülür bir yerde asılı olmasının şart olduğunu düşünüyorum.
Prof. Dr. Hakan ÖZYUVACI-Dental Forum İstanbul
Tel: (0212) 231 2848
Adres: Hakkı Yeten Cad. Doğu Plaza Kat: 2 Fulya-İstanbul
Diş Dostu Derneği daha kuruluşundan önce başladığı ağız sağlığı bilinci yaratmak ve gelecek nesillerin diş ve ağız sağlıklarının daha iyi olmasını sağlamak hedefine ulaşmak için hızlı
adımlar atmaya devam etmektedir. Bu adımların içinde model oluşturacak belki de en önemlisi olan “Diş Dostu Klinikler Projesi”, benim de içinde bulunmaktan heyecan duyduğum
uygulamaların başında gelmektedir. Zaten titizlikle uyduğumuz ve hem kendimizi hem de hastalarımızı korumaya yönelik temel enfeksiyon kontrol protokollerinin dış denetime açık ve
şeffaf bir şekilde vurgulanabildiği bu uygulama, rahatlatıcı ve güven verici. Ayrıca hastalarımızı hem çürüklerden hem de diş eti hastalıklarından etkin bir şekilde koruyabildiğimizi belgeleyebilmemizin yolunu açmış olması açısından da gurur verici. İşletimsel ve finansal birçok yeniliği de hızla içine çekebilmeye uygun bir zemin oluşturması, gelecek için dişhekimliği
pratiğini hak ettiği yere taşıyabilmesi yönünden son derece önemli.
Dr. Oktay DÜLGER
Tel: (0212) 351 5555
Adres: Zeytinoğlu Cad. Selçuklar Sok. Eti Apt. No: 14\A1 Etiler-İstanbul
Bu projenin gerçekleştirilmesi ağız diş sağlığı hizmeti sunan muayenehane, poliklinik gibi sağlık kuruluşları için çok önemli ve yararlı olmuştur. Ülkemizde hastane gibi büyük kuruluşlar
için hizmet veren uluslararası kuruluşlar olmasına rağmen muayenehanelere akreditasyon hizmeti veren bir kuruluş yoktu. Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının akreditasyon
çalışmaları muayenehaneler için çok pahalı, şirketler için çok küçük ve kar sağlamayan bir faaliyetti. Bu sorunu ancak Diş Dostu Derneği gibi bir dernek çözebilirdi. Ve çözdü de. Hastalara, hekimlere ve özellikle dişhekimi asistanlarına güven veren bir çalışma. Dişhekimi asistanının kendisine ve hastalarına değer veren bir hekimle çalışmakta olduğunu görmesinin
memnuniyetini ve saygısını hem hekim hem de hastalar görüyor. Asistanlar, projeye muayene sahibi hekimden daha çok sahip çıkıyor ve projenin eksik yürümesine izin vermiyor.
Otokontrolü olan önemli bir hizmet.
Dr. Remzi ÜLGEN-DENTAREM
Tel: (0216) 361 7547
Adres: Kozyatağı Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Şafak Apt. No: 48\14 Şenesevler-Bostancı-İstanbul
Bildiğiniz gibi rekabetin, hızın ve teknolojinin ön plana çıktığı ama bunun yanı sıra insana ve hayata verilen değerin de aynı öneme sahip olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bizler dişhekimi
olarak insan sağlığının önemli bir parçası olan ağız diş sağlığı alanında bu sahada pay sahibi olan mesleklerden biriyiz. Amacımız insanlara sağlıklı ve hoş gülüşler verirken aynı zamanda tam fonksiyon görmelerini sağlamaktır. Tabii bunları sağlarken günümüzün ekonomik verileri ve kaynaklarının uygun kullanımı da ön plana çıkmakta. Bizler “Diş Dostu Klinik
Projesi” ile bu yönde bir adım attığımıza inanıyoruz. Bu belgeyi taşımaya hak kazanmış klinikler hem çapraz enfeksiyon açısından denetlenmiş (yani tam sağlık haline yardımcı olan)
hem de koruyucu dişhekimliğine önem veren yani hastaların sağlıklı iken basit ve ucuz yöntemlerle ileri zamanlarına hizmet veren klinikler olarak fark yaratacaklardır. Sağlıklı gülüşlerle
mutlu ve esenlikli günler dileğiyle…
Dr. Seyhan GÜCÜM- Özel Denta-Life Ağız Diş Sağlığı Polikliniği
Tel: (0212) 283 9393
Adres: Çamlık Sok. No: 6 3. Levent-İstanbul
Merhaba… Diş Dostu Derneği ile tanıştığımız ilk günden itibaren tüm projelerde çok büyük heyecan duyarak çalıştık. İnanılmaz disiplinli, ciddi ve yaratıcı bir ekiple beraber olduğumuz
için çok mutluyuz. Ayrıca Diş Dostu Derneği ile kliniğimizde sunulan hizmetin uluslararası kabul görmüş hijyen ve koruyucu hekimlik kurallarına uygun olarak sunulduğunun ve denetlendiğinin belgelenmesi tüm ekibimiz ve hastalarımız için bir gurur kaynağı olmuştur.
Dr. Şule ÜNAL-Prosthodontist
Tel: (0312) 426 2880
Adres: Tunalı Hilmi Cad. No: 81\2 Kavaklıdere-Ankara
Diş Dostu Klinikler Projesi kapsamında Diş Dostu Kalite Belgesi için yapılan denetimler sonucu kliniğimizde “iyi” yaptığımız birçok sürecin eksik yanlarını veya protokolleri kurumsal
hale getirerek uygulamaları insan hatasından arındırmaya yönelik detay işlemleri atladığımızı fark ettik. Zaten başlangıçta bu projeye dahil olmak amacım da eksikliklerimi görerek
gidermekti. Dolayısı ile kendi açımdan amacıma ulaştığım bir proje oldu. Özellikle yardımcı personeli motive etmesi, tüm çalışanların bilgi düzeyine katkıda bulunması ve strerilizasyon
güvenliği ile hizmet kalitesini yükseltmesi bakımından bu projeyi meslektaşlarıma tavsiye ediyorum.
Doç. Dr. Tosun TOSUN
Tel: (0212) 224 5221
Adres: Valikonağı Cad. Şair Nigar Sok. Halit Kehale İş Merkezi No: 4\4 Nişantaşı-İstanbul
ARALIK 2011
12

Benzer belgeler