5000/ 5000 PLUS/ UPG SERİSİ

Transkript

5000/ 5000 PLUS/ UPG SERİSİ
ROTORLAR
5000/ 5000 PLUS/ UPG SERİSİ
3PUPS1FSGPSNBOT‘OEB4PO&WSJN
%àOZBO‘O&O,BMJUFMJ3PUPSV
■ %BIBB[TVJMFEBIBZFǵJMCJSÎJN:BǘNVS
1FSEFTJ3BJO$VSUBJO™
5FLOPMPKJTJOP[VMMBS
üstün su dağılımı sağlamakta
■ MPR Nozul seti sayesinde daha hızlı
uygulama
■ UPG Rotor, mevcut Hunter PGP rotorları,
Rain Bird’ün 5004 rotorlarının performans
ve özelliklerine ulaştırabilmek için
tasarlanmıştır. PGP gövde zeminde kalır,
sadece rotorun ana kısmı değiştirilerek hızlı
ve kolay bir şekilde uygulanır.
GENEL ÖZELLİKLER
t Yağmur Perdesi ( Rain Curtain™ )
Teknolojisi
:BǘNVS1FSEFTJ3BJO$VSUBJO™
CàUàO
1-6461(SPUPSMBSEBTUBOEBSU
t3à[HBSBEBZBO‘LM‘CàZàLTVEBNMBD‘LMBS‘
t&ULJOZBL‘ONFTBGFTVMBNB
t5àNBU‘ǵNFTBGFTJCPZVODBFǵJUTVEBǘ‘M‘N‘
ƞÎJOEFBEFUEàǵàLBΑM‘OP[VMWFBEFU
TUBOEBSUZBǘNVSQFSEFTJ3BJO$VSUBJO5.
OP[VMMBS‘6OJGPSN
CVMVOBOOP[VMBǘBD‘
JMBNFUSFBU‘ǵTBǘMBNBLUB
- Kendinden ayarlı nozul
t Uygulama & Bakım
- Slip Clutch mekanizması sayesinde kolay
başlangıç noktası ayarı
- Kendini temizleyen yeni açı ayarı vidası ile
hızlı bakım olanağı
- 5000 Plus’larda akış durdurma özelliği
sayesinde çalışma esnasında suyun
çıkmasına engel olan mekanizma
%à[VÎMVIFSIBOHJCJSUPSOBWJEBJMFLPMBZBΑ
ayarı imkanı
%FCJBZBSWJEBT‘BU‘ǵNFTBGFTJOJOP[VM
EFǘJǵUJSNFEFOFWBSBOPSBOEB
azaltmaktadır
t Dizayn Çözümleri
1MVTTFSJMFSJOEFPQTJZPOFM
t44NPEFMMFSJOEFQBTMBONB[ÎFMJLLPSVNB
t4FBM".BUJDTMÎFLWBMGLJUJ4".
metreye kadar olan kot farklılıklarında kapalı
kalır
- 5004 Plus’lar 10cm, 15cm, 30 cm ve SS (
QBTMBONB[ÎFMJLHÚWEFMJ
PMBSBLCVMVONBLUB
- Orijinal 10cm, 15cm, ve 30cm Pop-Up
yüksekliği (gövdeden nozul ortasına kadar
ÚMÎàMFO
- Tam tur ve 40° - 360° arası açılı ve geriye
dönüşlü tam tur rotasyon (halihazırda tam
açılı rotasyon yapabilen modeli de temin
FEJMFCJMJS
.13OP[VMMBSTBZFTJOEFNUoNU
arasında dizayn ve uygulamada dengeli
yağış oranı sağlar
%J[BZOTàSFDJOJLPMBZMBǵU‘S‘S%FǘJǵLFOBΑM‘
ve farklı çaptaki nozullar MPR Nozullar
50
kullanılarak aynı sulama bölgesinde
kullanılabilirler
t Dayanıklılık
&LTUSBLPSVNBJÎJOTUBOEBSULBVÎVLCBǵM‘L
1-64ZFǵJMCBǵM‘ǘB(FMJǵUJSJMNJǵ
siyah başlığa sahiptir.
- Zor koşullar için tasarlanmış gövde
sayesinde konut ve belediye
uygulamalarında ekstra dayanıklılık
- Zor koşullara dayanıklı geri çeken yay
- Basınç düzenleyici çok fonksiyonlu silme
contası iç bölümü pislenmeye karşı korur
ve Pop-Up giriş çıkışını güvenli şekilde
sağlar
ƞMBWFMJ0SJOHMFSWFDPOUBMBSLVNMVTVMBSEB
fazladan koruma sağlar
:*-UJDBSJHBSBOUJ
TEKNİK VERİLER
"U‘ǵNFTBGFTJoN
%FCJBZBSWJEBM‘BU‘ǵNFTBGFTJN
#BT‘OÎEFOCBSBLBEBS
%FCJPSBO‘EFONĨILBEBS
/P[VMΑL‘ǵBΑT‘
Standart yağmur perdesi nozullar (Rain
$VSUBJO5.
¡
%àǵàLΑL‘ǵBΑM‘ZBǘNVSQFSEFTJOP[VMV¡
#BǘMBOU‘EJǵJ£ƞÎEJǵMJ
Modeller 5000
MODELLER
Pop-Up yüksekliği (Kapaktan nozul ortasına
LBEBS
1MVT61(DN
1MVTDN
1MVTDN
Toplam ana gövde yüksekliği (Kapalı
QP[JTZPOVOEB
1MVT61(DN
1MVTDN
1MVTDN
(ÚSàOFOÎBQDN
"ΑM‘UVSNPEFMMFS1$
EFSFDFBSBT‘
ayarlanabilir.
5BNUVSNPEFMMFS'$
TBEFDFEFSFDF
çalışırlar
1$"ΑBZBSM‘
1-'$5BNUVS1MVT
1-1$½ODFEFOUBL‘MN‘ǵOVNBSBM‘
nozulu ile istenen açı ayarlanır. 5004 Plus
61(1$61(4FSJTJw"ΑM‘(FSJZF%ÚOàǵMà
Tam Tur
1-1$444"."ΑBZBSM‘QBTMBONB[
çelik kaplı pop-up, çek valfli ve 3.0 önceden
takılmış nozul ile
1-1$"ΑBZBSM‘
1-1$444"."ΑBZBSM‘QBTMBONB[ÎFMJL
kaplı pop-up, çek valfli
1-1$"ΑBZBSM‘
OPSİYONLAR
AKSESUAR
MPR nozulları sprinklerların aynı sulama hattı
içinde farklı açı ve yarıçaplar ile çalışmasına izin
veren dizaynı sağlar. 5000 enhanced / 5000
Plus / 5000 Plus PRS / UPG rotorlara uyar.
Rotor Tornavidası
BOYUTLAR
Tanımlama bilgileri
5004- 1- PC-SAM - SS
Model
Paslanmaz
Opsiyonlar çelik
SAM;
Model
Plus
%ÚONF
%FSFDF
için ‘’PC’’
Sadece 360
derece için’’FC’’
PGP® Hunter Industries´in tescilli markasıdır
Model
5000
DN
pop-up yüksekliği
www.rainbird.eu

Benzer belgeler

3B Tarama Prosesinden CAD Yazılımınıza Giden En Hızlı Yol

3B Tarama Prosesinden CAD Yazılımınıza Giden En Hızlı Yol t*(&4WF45&1GPSNBU‘OEBEBUBLBZEFEFCJMNF t$"5*"7 7WF"VUP$"%JÎJOàSàOBǘBD‘PMNBLT‘[‘O transfer edebilme

Detaylı

robocoupe

robocoupe t,PMBZTBLMBNBWFEBIBV[VOLVMMBO‘NÚNSàTVOBOZFOJLBCMP TBSNBTJTUFNJ t4BU‘ǵTPOSBT‘TFSWJTFTOBT‘OEBLBCMPEFǘJǵJNJOJEBIBLPMBZIBMF HFUJSFOQBUFOUMJ“&BTZ1MVH”TJTUFNJ

Detaylı

Semp 2004 bildiri_ 03

Semp 2004 bildiri_ 03 Giydirme cepheler; 1986’da South West Research Institute’te yapılan tam-ölçek deneyde alüminyum giydirme cephe ve kat arasında oluşan boşlukların içinden geçerek yangının yayılması gibi sorunların ...

Detaylı

Yağmur Oluğu Broşürü

Yağmur Oluğu Broşürü ATOFINA, SABIC, SOLVAY etc, which are proved to be the manufacturers of the most quality raw materials worldwide. They are kept subject to the Entrance Raw Material Quality Control tests in the FIR...

Detaylı

cadweld® plus

cadweld® plus CADWELD® PLUS sistemi: t 5FLLVMMBO‘NM‘L TVHFÎJSNF[ OFNFEBZBO‘LM‘LBZOBLUP[VBNCBMBK‘ t 4‘O‘ST‘[SBGÚNSà t NUV[BLM‘LUBOLBZOBLZBQJMBCJMJS Arzu edilirse 4.6 mt.'ye kadar uzatılabil...

Detaylı