Bilgilerinize, Saygılarımla, Pınar KOSOVALI Ġstanbul Ticaret

Transkript

Bilgilerinize, Saygılarımla, Pınar KOSOVALI Ġstanbul Ticaret
Saat
PAZARTESİ
SALI
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
II. YARIYIL
PERŞEMBE
CUMA
09:00-09:50
SOSYOLOJĠYE GĠRĠġ II
10:00-10:50
TEMEL MATEMATĠK
A405
Doç. Dr. Necmettin DOĞAN
SOSYOLOJĠYE GĠRĠġ II
11:00-11:50
E202
Prof. Dr. Yasemin KAHRAMENER
TEMEL MATEMATĠK
A405
Doç. Dr. Necmettin DOĞAN
SOSYOLOJĠYE GĠRĠġ II
12:00-12:50
GENEL ĠNGĠLĠZCE II
E202
A404
Okutman Nur KARABAĞ
GENEL ĠNGĠLĠZCE II
Prof. Dr. Yasemin KAHRAMENER
A405
A404
Doç. Dr. Necmettin DOĞAN
Okutman Nur KARABAĞ
Psikolojiye GiriĢ II
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
E507
MEDENĠYET VE TOPLUM
Konferans Salonu-6. Kat
Rektörlük
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK.TAR. II
MEDENĠYET VE TOPLUM
A305
Konferans Salonu-6. Kat
Öğr.Gör.Dr. Bekir TANK
Rektörlük
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK.TAR. II
TEMEL MATEMATĠK
A305
E202
Öğr.Gör.Dr. Bekir TANK
Prof. Dr. Yasemin KAHRAMENER
Öğr. Gör. Ela Arı
Psikolojiye GiriĢ II
FELSEFEYE BAġLANGIÇ II
B304
E507
Öğr. Gör. Ela Arı
Psikolojiye GiriĢ II
Yrd. Doç. Dr. M. Bedri MERMUTLU
FELSEFEYE BAġLANGIÇ II
B304
E507
Öğr. Gör. Ela Arı
Yrd. Doç. Dr. M. Bedri MERMUTLU
FELSEFEYE BAġLANGIÇ II
TÜRK DİLİ VEYAZIM KURALLARI II
B304
Yrd. Doç. Dr. M. Bedri MERMUTLU
E402
Yrd.Doç.Dr. Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK
TÜRK DİLİ VEYAZIM KURALLARI II
17:00-17:50
E402
Yrd.Doç.Dr. Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK
T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ GEREKEN DEĞĠġĠKLĠKLERĠ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR
Bilgilerinize,
Saygılarımla,
Pınar KOSOVALI
Ġstanbul Ticaret Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tel: 444 0 413 Dahili No: 4600
Tel: 0212 314 41 47 Direkt Hat
Faks: 0212 320 97 32
e-posta: [email protected]