Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
Akademik İngilizce II (ENG102) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Akademik ENG102 Bahar
İngilizce II
2
2
0
4
3,5
Ön Koşul Ders(ler)i ENG101
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme,
Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol
Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Okutman DELSU Okutmanları
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları öğrencilerin Avrupa Dil Dosyası
Uluslararası Dil Düzeyi’ne göre B1* seviyesi
kullanıcıları olarak bölüm derslerini kolayca takip
etmelerini sağlayacak şekilde İngilizce dilinde
yeterlilik düzeylerini geliştirmelerine ve yazılı ve
sözlü çalışmaları ile ve IT (web üzerinden verilen
ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini
ve temel çalışma becerileri geliştirmelerine
yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Bu ders, daha ileri akademik dil becerileri,
okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik
kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin
eleştirel incelenmesini kapsar. Bunlara ek olarak
da araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının
gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı
ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün
dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji
kullanımı dersin önemli konularıdır.
• Farklı okuma parçalarını verimli bir biçimde
okuma,
• Okuma parçalarının içeriğini analiz etme,
• Parçaların konuları üzerinede tartışma,
• Farklı konular üzerinde parçalar okuyarak kelime
hazinelerini geliştirm,
• Parçaların bazı kısımlarını kendi kelimeleri ile
ifade etme,
• Verilen parçaları özetleme,
• Model kompozisyonları analiz etme,
• Bir kompozisyonu oluşturan parçaları tanımlama,
• Edindikleri kelimeleri dağarcığını
kompozisyonlarında kullanma,
• Doğru dil kullanamının önemini fark etme,
• Uygun noktalama işaretlerini kullanma ve doğru
yazma,
• Yazma konuları için bilgi toplama ve
değerlendirme,
• Neden–sonuç ve problem çözme türündeki
kompozisyonlarının içerik ve organizasyonunu
tanımlama,
• Bir kompozisyonu organize etme ve taslağını
oluşturma,
• Akademik standartların gerektirdiği içerik ve
organizasyona dayanarak neden-sonuç ve problem
çözme türünde kompozisyonlar yazma becerilerine
sahip olacaklardır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16
Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Issues for Today (3. ed.) Lorraine C. Smith ve Nancy Nici
Mare (Thomson Heinle)
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
20
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
10
Genel Sınav/Final Juri
1
10
Toplam
3
40
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
4
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
96
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim X
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin temel alanlarına (Yönetim, üretim,
pazarlama, muhasebe-finans) ait kavram ve
yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma
becerilerine sahip olmak.
2 İşletme yönetiminin gerektirdiği teknolojiyi kullanma
becerisini kazanmak.
3 Piyasa ve işletmelere dair bilgi ve raporları analitik
olarak değerlendirebilmek ve elde ettiği sonuçlara göre
hedef ve amaç belirlemek.
4 Ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde işletmeleri
ilgilendiren gelişmeleri takip etmek, yorumlayıp
stratejik kararlar almak.
5 Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak
yada öğrenilen bilgileri kullanabilmek için gerekli olan
faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi
yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak.
6 Yönetim fonksiyonlarına (planlama, örgütleme, kontrol,
yönlendirme, vb.) ilişkin bilgilerini projelerde
uygulamak.
7 İşletmeye özgü sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine
sahip olmak ve bu yeteneklerini mesleki ilişkilerinde
etkili bir şekilde kullanmak.
X
8 Toplumsal ahlak ve iş etiği ile sosyal sorumluluk
prensiplerine uygun davranmak.
9 Hayat boyu öğrenme yaklaşımını çevresel (teknolojik,
politik, ekonomik, sosyo-kulturel, vb) değişikliklere
sürekli olarak uyum sağlama amacıyla kullanmak.
10 İşletme alanında araştırma yapmak ve sonuçlarını
uzman olan veya olmayan paydaşlarına sunmak üzere
raporlaştırmak.
X
11 Ekip çalışması dahilinde sorumluluk almak ,eleştirel
düşünmek ve sorun çözmede insiyatif kullanmak.
12 Mesleki ingilizceyi yazılı ve sözlü iletişimde kullanmak.
(“European Language Portfolio Global Scale”, B1
Seviyesi)
X
13 İşletme alanında hukuk bilgisine sahip olmak.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
2
32
Laboratuar
14
2
28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
14
3
42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü
102

Benzer belgeler

Ders Dosyası - Uçak Elektrik

Ders Dosyası - Uçak Elektrik Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları Hafta Konular

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları Hafta Konular

Detaylı

Ders Dosyası - Uçak Elektrik

Ders Dosyası - Uçak Elektrik Ders Kitabı: 1. Issues for Today (3. ed.) Lorraine C. Smith ve Nancy Nici Mare (Thomson Heinle)

Detaylı