tıklayınız. - ASCA elektrik ve kontrol sistemleri

Yorumlar

Transkript

tıklayınız. - ASCA elektrik ve kontrol sistemleri
www.ascaltd.com
www.ascaltd.com
3
Preset Up / Down Counter (Sayýcýlar)
DS 204 / DS 207 / DS 217
- 0.001 ile 9.999 arasýnda seçilebilen kalibrasyon çarpaný, Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma, Switch yaklaþým sensörü ve
encoder sayma imkaný, Seçilebilir sayma frekansý 20, 500, 2500, 7500Hz
- 1. Ile 3. Basamak arasýnda ayarlanabilir desimal nokta(DS 20x), 1.ile 5. Basamak arasýnda ayarlanabilir desimal nokta (Ds217),
7 çeþit giriþ/10 çeþit çýkýþ seçme imkaný, PRESET1 (mutlak veya baðýl seçme imkaný), Enerji kesildikten sonra açýlýþta, enerji kesildiði
andaki son sayma deðerini yükleme imkaný, Sayma deðerine “Offset” ekleme imkaný, Þifreli giriþ ile veri güvenliði
- Soketli klemens ile kolay baðlantý imkaný
- Ebat DS 217/DS 207:72x72, DS 204:48x48mm
Digital Timer
DZ 309 / DZ 307 / DZ 304
- Start / Reset / Gate giriþli, çift çýkýþlý panel tipi zaman rölesi (DZ 309, DZ 307)
- Start / Reset / Gate giriþli, tek çýkýþlý panel tipi zaman rölesi (DZ 304)
- 2x4 7 Segment led display, 8 ayrý çalýþma modu (DZ 309 , DZ 307), 13 ayrý çalýþma modu (DZ 304), Saat / Dakika / Saniye sayma
seçenði, Enerji kesilmesine karþý Out1 & Out2 konumlarý ile son sayma deðerini hafýzada tutabilme imkaný (Rezerv özelliði)
- Program ve kontrol parametrelerini sürekli hafýzada tutabilme, Soketli kelmens ile kolay baðlantý imkaný
- Ebat DZ 309:96x96, DZ 307:72x72, DZ 304:48x96
Sayýcýlar ve Zaman Röleleri (Timer)
DS 204
Proximity ve encoder giriþli (NPN/PNP/Totem Pole), çift
göstergeli, 6 hane, rezervli, SS çýkýþlý ileri/geri sayýcý
Proximity ve encoder giriþli (NPN/PNP/Totem Pole), çift
göstergeli, 4 hane, rezervli, SS çýkýþlý ileri/geri sayýcý
DS 107A
Proximity ve encoder giriþli (NPN/PNP/Totem Pole), çift
göstergeli, 4 hane, rezervli, SSR çýkýþlý ileri/geri sayýcý
DS 217A
DZ 900
DZ 721
DZ 482
Ekonomik Seri: Enerji ile Ani ve Gecikmeli kontak,
99.9sn/999sn/99.9dk/999dk (seçmeli), seçmeli FLAÞÖR
modlu Digital Göstergeli zaman rölesi
(RZ 482 START Giriþli)
DZ 481
DZ 307
Çift çýkýþlý, çift göstergeli, 4 hane, 230VAC giriþli,
0,1sn...99 saate kadar programlanabilir
Çift çýkýþlý, çift göstergeli, 4 hane, kuru kontak/proximity,
giriþli, 0.1sn...99 saate kadar programlanabilir, SS çýkýþlý
DZ 304
Tek çýkýþlý, çift göstergeli, 4 hane, kuru kontak/proximity,
giriþli, 0.1sn...99 saate kadar programlanabilir, SS çýkýþlý
DZ 309
Ebat (mm)
Fiyat
72x72
120 TL
72x72
104 TL
48x48
96 TL
96x96
49 TL
72x72
49 TL
48x48
49 TL
48x48
45 TL
96x96
104 TL
72x72
104 TL
48x48
96 TL
ASCA Elektrik Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Þti Körfez Sanayi Sitesi 9.Blok No:21 Ýzmit / KOCAELÝ
Tel: 0262 335 56 76 / 77 Fax: 0262 335 02 80

Benzer belgeler

www.ascaltd.com 3 Multi Input Auto-Tune Pıd Thermostat (Sıcaklık

www.ascaltd.com 3 Multi Input Auto-Tune Pıd Thermostat (Sıcaklık - Soðutma çýkýþý için gecikme özelliði, Þifreli giriþ ile veri güvenliði, Sensör arýzalarýný algýlama özelliði, Opsiyonel SSR çýkýþ yeteneði - Soketli klemens ile kolay baðlantý imkaný - Ebat DT109...

Detaylı