İlişik Kesme Formu

Yorumlar

Transkript

İlişik Kesme Formu
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLİŞİK KESME BELGESİ
İlişiği Kesilecek Öğrencinin
Adı Soyadı
:
Öğrenci No
:
Anabilim Dalı
:
Ayrılış Tarihi
:
Açıklama
:
Yukarıda kimliği yazılı kişi Üniversite’mizden
olmadığının bildirilmesini arz ve rica ederim.
ayrılacağından
ilişiğinin
olup
.../..../20..
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
_____________
ESBE
MÜDÜRLÜĞÜ
_____________
ANABİLİM DALI
BAŞKANLIĞI
İLİŞİĞİ YOKTUR
____________
Kütüphane
Müdürlüğü
_____________
Lojman
İşletmeleri
Müdürlüğü/Yurtlar
Müdürlüğü
_____________
Mali İşler Daire
Başkanlığı
___________
İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü
_____________
Sivil Savunma
ve
Güvenlik
Müdürlüğü

Benzer belgeler