Giriş, İkâmet, Çalışmak ve Vatandaşlık

Yorumlar

Transkript

Giriş, İkâmet, Çalışmak ve Vatandaşlık
Avusturya’ya Giriş
Integrationsbüro
Pek Değerli Salzburg’lular,
Şehrimize hoş geldiniz.
Salzburg, size ve ailenize yüksek
bir yaşam kalitesi, güzel bir
çevre ve birçok ilginç imkânlar
sunmaktadır. Elbette yeni
bir şehirde ve yeni bir ülkede
atılacak ilk adımlar genelde sıkıntılı ve zordur. Bu yolu
daha kolay kılmak için, sizlere işte bu kitapçığı takdim
ediyoruz. Bu yolu sizlere kolaylaştırmak için, oturum ve
çalışma hakkında sizleri bilgilendiriyoruz.
Salzburg’daki başlangıcınız için her şeyin gönlünüzce
olmasını diliyorum.
Giriş, İkâmet,
Çalışmak ve
Vatandaşlık
Dr. Heinz Schaden, Belediye Başkanı
Avusturya Vatandaşlığı Olmayan Kişiler İçin
Oturumunuz esnasında, giriş ve çıkış için evvela geçerli
bir seyahat belgesine ihtiyacınız vardır.
n Vize zorunluluğu: Giriş için evvela geçerli bir vizenizin
olması gerekir. Bu vizeler; Vize A (Uçuş Transit Vizesi),
Vize C (Seyahat Vizesi) ve Vize D (Oturum Vizesi ve geçici meslek başvuruları için gerekli vize) türünden olabilir.
Farklı Şhengen ülkelerinden alınmış Şhengen vizeleri,
Avusturya’ya giriş için de geçerlidir. Böyle bir giriş için
vizenin Şhengen vizesi olması şarttır.
 Şhengen ülkeleri; Büyük Britanya (İngiltere), İrlanda,
Kıbrıs, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler hariç tüm AB
ülkeleri; ve Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre gibi AB’ye
üye olmayan bu dört ülkedir. Şhengen ülkeleri arasında sınır
kontrolleri bulunmamaktadır.
n Yetki: Vizelerin verilmesi yetkisine esas olarak
yaşanılan ülkedeki Avusturya Büyükelçiliği sahiptir.
Sevgili Salzburg’lular,
Bu bilgiler aracılığıyla,
Salzburg’da oturum için gerekli
temel hususlar hakkında
genel bir fikir edinmenizi
sağlamak istiyoruz. Detaylı
ve hukukî bilgilendirmeye
ihtiyaç duyduğunuz takdirde lütfen ilgili makamlara
başvurunuz. Şehirde beraber yaşam hakkındaki her türlü
bilgiyi Salzburg Göçmen Bürosu’ndan edinebilirsiniz.
Umuyoruz ki bu desteklerle şehirdeki hürmetkâr ve
hoşgörülü yaşamınızı güçlendirirsiniz.
Göçmen Halklar
için Bilgindirme
Salzburg’daki geleceğiniz için başarılı bir başlangıç
yapmanızı temenni ediyoruz.
Türkisch
, www.stadt-salzburg.at
Mag.a Daiva Döring, Mag.a Anja Hagenauer
Salzburg Belediyesi Entegrasyon Bürosu
 Yurtdışındaki tüm Avusturya elçilik makamlarının listesi:
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/
oesterreichische-vertretungen.html
Devletler arası anlaşmaya bağlı ya da Avrupa hukukuna dahil olmayan Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek
gibi ülkelerin yurttaşları vizeden muaftır. Vizesiz giriş,
Şhengen alanı dahilinde altı aylık süreç içerisinde üç aya
kadar mümkündür.
İkâmet
İkâmet
Entegrasyon Sözleşmesi
Avrupa Ekonomik Alanı’na üye olmayan ülkelerden ya
da İsviçre’den gelip ve uzun süre Avusturya’da oturmak
isteyen insanların vizeye ihtiyaçları vardır. İlk kez
yapılan ikâmet (oturum) vizesinin alımı ücretli olup
bundan yaşadığınız ülkedeki kişisel olarak başvuru
yaptığınız Avusturya Büyük Elçiliği sorumludur. Başvuru
yaptığınız elçilik makamı, başvurunuzu nihai kararı
verecek olan Avusturya’daki ilgili makama yönlendirir.
n Yerleşme İzni – sadece çalışma hakkıyla mümkün
olan başkasının hizmetinde görülen vazifelerin
kullanımını meşru kılan bir yerleşim iznidir.
1.
Özellikle de öğrenciler, sanatçılar veya bağımsız olarak
belirli nedenlerden ötürü burada yaşamak isteyenlere
ikâmet izni verilir.
Avusturya’da şartları yerine getirmiş (yeterli finansal
birikim, ev, sağlık sigortası gibi) ve oturum sebebine
bağlı olarak uzun süre oturmak isteyen kişilere ikâmet
(oturum) vizesi verilmeye devam edilir:
n Belirli işverenlerdeki bir vazife hakkının kullanımı;
bir Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart ile (yüksek nitelikliler,
kalifiye iş gücüne sahip olanlar, başka kilit vasfa sahip
işçiler ya da üniversite mezunları) ya da Mavi AB Kartı
ile (AB’ye üye olmayan ülkelerden gelen yüksek nitelikli iş gücü sahipleri için AB içindeki meslekî dolaşımı
kolaylaştırır.) mümkündür. Kalifiye iş gücü niteliği
için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı hakkındaki
nihaî karar Salzburg İşçi Bulma Kurumu (Arbeitsmarktservice-AMS) tarafından belirlenir. (Adres için
aşağıya bakınız.)
n İşçi Bulma Kurumuna bağlı olarak sınırsız oturum
için ek olarak Kırmızı-Beyaz-Kırmızı karta ihtiyaç
vardır. (Örneğin hali hazırda oturumuna izin verilmiş
AB’ye üye olmayan ülkelerden gelmiş bir ailenin üyesi
olmak.)
nU
yarı: Üçüncü ülkelerden yani AB’ye üye olmayan
ülkelerden gelecek ailelerin oturumu, karı-koca durumuna
ve rüştüne ermemiş evli olmayan çocuk durumuna bağlıdır.
Avusturya Hukuku’na göre rüştüne ermemiş yaş 18 olarak
kabul edilir. Eşler ise başvurularda 21 yaşından büyük
olmalıdır.
n Meslek sahipleri haricindeki yerleşme izni –
meslek icra etmeyi mümkün kılmayan bir yerleşme
izni anlamına gelir.
n Herhangi bir Avusturyalının; karısı ya da kocası,
küçük yaştaki evli olmayan çocukları için ön görülen
oturum vizesi „Familienangehörige“ (Aile Üyesi),
yetişkin çocukları veya diğer akrabaları için öngörülen
vize ise, „Niederlassungsbewilligung – Angehörige“ (Yerleşme İzni- Akraba) (İş piyasasına giriş hakkı
olmayan) vizesidir.
Belirli bir yerleşim süresinden (esas olarak 5 yıl) sonra ve
genel şartları mevcut olanlara, özellikle de Entegrasyon
Sözleşmesini yerine getirmiş olanlara, yani B1
seviyesindeki Almanca sınavını geçtiğini ispatlayanlara
„Daueraufenthalt- EG“ (Sürekli Oturum-EG)
(Avusturyalıların yakınlarınaysa „DaueraufenthaltFamilienangehörige/r“ (Sürekli Oturum-Aile Üyesi))
vizesi verilir.
Uyarı: Bu vize süresizdir, vize kartı 5 yıllık verilir.
Belirli kişiler, özellikle de AB’ye üye olmayan
ülkelerden gelmiş olup da Avusturya
Vatandaşlığına sahip olanların veya yerleşimine izin
verilmiş üçüncü ülke üyelerinin aile efradları, ilk vize
başvurusu öncesinde A1 seviyesinde olan Almanca’daki
temel bilgilerini ispatlamaları gerekmektedir.
Uyarı: Almanca’daki A1 seviyesinde olan temel bilgileri
bildiğinizi ispat eden belge, yaşadığınız ülkede Avusturya’da
geçerli ve tanınmış olan bir dil enstitüsü tarafından verilmiş
olması gerekir. Yaşadığınız ülkedeki Avusturya Büyük
Elçiliği’nden hangi dil enstitülerinin bu konuda size yardımcı
olabileceği hakkında bilgi alabilirsiniz. İlk vize başvurusunda
bu ispat belgesinin teslim edilmiş olması gerekir, bu belgenin
ileri bir zamanda teslimi mümkün değildir.
2.
Belirli istisnalar dışında, ilk vize başvurusu
sonucu vize almış her bir göçmen, Entegrasyon
Sözleşmesi’ni (Alman Dili’ni geliştirmesi, yani esas
olarak 2 yıl içinde A2 (Modül 1) seviyesine çıkması
gerekir) kabul etmiş sayılır. Entegrasyon Sözleşmesi
geçici müddet kapsamında (Modül 1 için esas olarak
2 yıl) yerine getirilmediği takdirde, ikâmet vizesi
uzatılmayabilir ve yabancı polisi tarafından ilgili kişi
(mukîm) gerekli tedbirler alınarak sınır dışı edilir.
„Sürekli Oturum-EG“ ve „Sürekli Oturum-Aile Üyesi“
vizelerinin verilmesi için Modül 2’yi (B1 seviyesini)
geçmek kesinlikle şarttır.
Uyarı: Önemli hayatî durumlardaki her değişikliği (mesela
boşanma gibi) ilgili yabancı makamlarına bildiriniz. Özellikle
de boşanma, aile içi şiddet ya da eşlerden birinin ölümü gibi
olayların ilgili aile üyeleri tarafından bildirilmesi önemlidir.
Her şeyden evvel vize uzatımı için gerekli şartları kendileri tek
olarak yerine getiremeyeceklerse, bu durumların bildirilmesi
önemlidir.
Uyarı: Resmî mercilerin yetkileri oturduğunuz yere bağlıdır.
Salzburg şehri için yetkili makamlar aşağıda belirtilmiştir.
Salzburg Eyaleti’ndeki belediyeler için beş ilçe ofisi ekibi
yetkilidir: İO Salzburg-Civarı/Flachau, İO Zell am See, İO
Hallein, İO St. Johann im Pongau veya İO Tamsweg.
İkâmet
Avusturya’da Çalışmak
Avusturya’da Çalışmak
Geçerli ikâmet (oturum) vizeniz sona ermeden, vize
uzatımı için yetkili mercilere, en erken vizeniz bitiminden üç ay önce başvurabilirsiniz.
Avusturya vatandaşı olmayan kişiler, başkasının
hizmetinde görülen bir işe (çıraklık da dahil) sadece
belirli şartlar altında kabul edilebilir. Avusturya’daki iş
piyasasına sınırsız giriş hakkına:
Uyarı: Çalışmak için gerekli izin olmadan istihdam alımı
onların kovulmasına ve hatta sınır dışı edilmesine yol açabilir.
Uyarı: İkâmet (Oturum) vizesinin uzatımı için gerekli şartlar
yerine getirilmemişse, ancak başvuruyu yapan kişi hali
hazırda Avusturya’daysa, belirli şartlar altında; örneğin,
hukuk aile yaşamını göz önünde bulundurursa, vize verilebilir.
Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları ve İsviçreliler,
ve bunların aile efradları Avrupa Hukuku çerçevesinde
belirli şartlar altında yerleşme hakkına sahiptirler.
Yerleşmelerinden sonraki dört ay içinde dilekçeleriyle beraber ikâmetgah belgelerini resmî mercilere ibraz etmeleri gerekir. Böyle AB’ye üye olmayan
ülke vatandaşlarının aile efradları, oturum vizesi
kartlarını beş yıl sonra sürekli oturum vizesi kartlarına
dönüştürebilirler.
Salzburg Şehrindeki Yetkili Makamlar
Amt für öffentliche Ordnung (Kamu Düzeni Dairesi)
Adres: Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 8072-3173
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.stadt-salzburg.at
n Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları (Bulgaristan ve
Romanya hariç – tam seyahat hürriyeti 1.1.2014’ten
sonradır) ve İsviçreliler, ve bunların aile üyeleri,
Avrupa Hukuku çerçevesindeki belirli şartlar altında
Avusturya vatandaşlarının aile efradları
n Yerleşim iznine sahip olan Avusturya vatandaşlarının
eşleri ve küçük yaştaki çocukları
Yetkili Makamlar:
Arbeitsmarktservice (AMS) Salzburg
(Salzburg İş Piyasası Servisi)
Adres: Auerspergstraße 67, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 8883-0
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.ams.at
n Mülteciler ve ikincil korumaya muhtaç olanlar
n Sürekli Oturum-EG ve Kırmızı-Beyaz-Kırmızı plus
kartı olanlar, sahiptirler.
Uyarı: Süresiz vize eski yasalar nedeniyle (örneğin yerleşme
belgesi, süresiz yerleşme izni,..) Sürekli Oturum-EG olarak
geçerlidir. Bu vizenin sahipleri aynı zamanda iş piyasasına
sınırsız giriş hakkına sahiptirler.
Başka kişi grupları da özel izin olmadan belirli
faaliyetlere katılabilir:
(Din Görevlileri, Sanatçılar, Araştırmacılar vs.)
İş piyasasına sınırsız giriş hakkına sahip olmayıp da
(örneğin oturum vizesine sahip olan biri), Avusturya’da
birinin yanında, hizmetinde çalışmak isteyen kişilerin
bir iş iznine ihtiyacı vardır. Bu bir görev izni, çalışma izni
veya muafiyet belgesi olabilir.
Bu çalışma yetkileri özellikle hali hazırda Avusturya’da
(yasal) ikâmet edenlere verilir.
İstihdam amaçlı yeni göç, temel olarak yüksek nitelikliler, kalifiye iş gücüne veya kilit vasfa sahip olanlar ve
üniversite mezunlarıyla sınırlıdır.
Böyle kişilere; eğitim, iş tecrübesi veya dil bilgisi gibi
kriterlerin değerlendirildiği özel kabul usulleri sağlanır.
Avusturya
Vatandaşlığını Edinme
ve Kaybetme
Avusturya vatandaşlığı soy, tevcih ve başvuru aracılığıyla
verilir. Ebeveyni evli olan ve annesi ya da babası Avusturya vatandaşı olan çocuk, Avusturya vatandaşı olmaya
hak kazanır. Gayri meşru çocuklar ise sadece anneleri
Avusturyalıysa, Avusturya vatandaşı olmaya hak kazanır.
Uyarı: Eğer ebeveyn (anne-baba) evli değilse ve sadece
çocuğun babası Avusturya vatandaşıysa, çocuk Avusturya
vatandaşlığını doğumdan ötürü almaz ve ikâmet vizesi gereklidir. Ebeveyn sonradan evlendiği takdirde (meşruiyet), çocuk
Avusturya vatandaşı olur.
Vatandaşlık
Danışmanlıklar
Danışmanlıklar
Uzun zamandır Avusturya’da yerleşim izni olan (esas
olarak 10 yıl) kişiler, belirli şartlar altında (güvence
altına alınmış geçim, Almanca bilgisi (B1 Seviyesi),
uyumlu davranış vs.) Avusturya vatandaşlığını hak
edebilirler.
n helping hands Salzburg (Salzburg Yardım Eli)
Yasal Yabancı Danışmanlığı
n VEBBAS Derneği
İş Piyasasına Entegrasyon ve Yurtdışı Diploma
Denkliği İçin Danışmanlık
Vatandaşlık verilmesinden eyalet yönetimi sorumludur.
Yetkili Makamlar:
Amt der Salzburger Landesregierung
(Salzburg Eyalet Yönetimi Ofisi),
­Landesamtsdirektion (Eyalet Bürosu İdaresi)
Seçim Birimi ve Güvenlik
Adres: Sebastian-Stief-Gasse 2, 5010 Salzburg
Tel.: 0662/ 8042-2338
İnternet: http://www.salzburg.gv.at/themen/se/salzburg/
wahlen_sicherheit/staatsbuergerschaft.htm
Adres: Kaigasse 28, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 8044-6003
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.8ung.at/helping-hands-salzburg
n Caritas Rechtsberatung (Caritas Hak Danışmanlığı)
Mülteciler İçin Danışmanlık
Adres: Plainstraße 83, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 84 93 73-214 veya -234
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.caritas-salzburg.at
Adres: Linzer Bundesstraße 12, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 87 32 48-11
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.vebbas.at
n VIELE Derneği
Kadınlar ve Aileler İçin Danışmanlık
Adres: Rainerstrasse 27/1. Kat, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 87 02 11
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.verein-viele.at
n INTO Salzburg – Diakonie Flüchtlingsdienst
(Diakonie Mülteci Servisi)
Mülteciler İçin Hukuk Danışmanlığı
İltica ve İkincil Korumaya Muhtaç Olanlar İçin
Danışmanlık
Adres: Lehenerstraße 26, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 87 03 29
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
n Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF)
(Avusturya Entegrasyon Fonu)
Entegrasyon Danışmanlık Hizmeti
Adres: Anton-Neumayr-Platz 3, 5020 Salzburg
Tel.: 0732/ 787043-0 veya 0676/ 55 66 719
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.integrationsfonds.at
n FRAUENTREFFPUNKT (KADINLAR BULUŞUYOR)
Derneği
Salzburg Kadın Danışmanlığı
Adres: Paris-Lodron-Straße 32, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 87 54 98
E-Mail: [email protected]
İnternet: www.frauentreffpunkt.at
Bilgileri yapabileceğimiz en iyi şekilde derlemeye gayret
ettik. Kadınlar Buluşuyor Derneği’nden Ljiljana Zlatojevic
Hanım’a, „Kadın ve Çalışma“ derneğinin MidA projesindeki
entegrasyon pilotlarına ve Kamusal Düzen Bürosu’ndan
Thomas Schiller Bey’e destek ve önerilerinden ötürü
teşekkür ediyoruz.
Katkı ve eleştirilerinizden memnuniyet duyarız:
[email protected]
Yayıncı, Sahibi ve İmtiyaz Sahibi: Stadtgemeinde Salzburg
(Salzburg Belediyesi),
Integrationsbüro (Entegrasyon Bürosu) Mirabellplatz 4,
5024 Salzburg, Tel. 0662 8072-2296
02/2012
Uyarı: Avusturya vatandaşlığı, özellikle de bir kişinin kendi
dileğiyle yabancı bir vatandaşlığa geçmesi, buna isteği veya
açık onayıyla kaybedilebilir. Ayrıca önceki vatandaşlığın
idame ettirilmesi, Avusturya vatandaşlığının geri alınmasına
neden olabilir.

Benzer belgeler

Giriş, İkâmet, Çalışmak ve Vatandaşlık

Giriş, İkâmet, Çalışmak ve Vatandaşlık Uyarı: Süresiz vize eski yasalar nedeniyle (örneğin yerleşme belgesi, süresiz yerleşme izni,..) Sürekli Oturum-AB olarak geçerlidir. Bu vizenin sahipleri aynı zamanda iş piyasasına sınırsız giriş h...

Detaylı