Genel İş ve Taşıma Koşulları (Condor Flugdienst GmbH GIK)

Yorumlar

Transkript

Genel İş ve Taşıma Koşulları (Condor Flugdienst GmbH GIK)
Genel İş ve Taşıma Koşulları
(Condor Flugdienst GmbH GIK)
Versiyon 10 Temmuz 2015
Condor GIK
Genel İş- ve Taşıma Koşulları
(Condor Flugdienst GmbH GIK)
İçindekiler
1.
Uygulama alanı ............................................................................................................3
2.
Ödeme ve uçuş fiyatı ..................................................................................................3
3
Oturma yeri ve özel hizmet rezervasyonu .................................................................5
4.
Uçak bileti ....................................................................................................................6
5.
Uçmama, uçuş değişikliği, yolcu değişikliği ............................................................6
6
Üst tarifeye geçiş iptali, özel hizmet iptali ................................................................9
7.
Havaalanında zamanında hazır bulunmak ..............................................................10
8.
Uçaktaki davranışlar .................................................................................................11
9.
Yolcu veya bagajının nakliyesinin kısıtlanması veya engellenmesi (Taşımayı ve
nakli reddetme hakkı) ........................................................................................................11
10.
Condor uçuşlarında hayvanların taşınması ...........................................................13
11.
Tek başına seyahat eden çocuklar, küçük çocukların (2 yaşından küçük) ,
hamile kadınların taşınması ve özel
bakım .................................................................15
12.
Bagaj talimatları ........................................................................................................16
13.
Sorumluluk ve dava açma süresi.............................................................................19
14.
Uçuş tarifeleri, gecikmeler, iptaller/uçuş saatlerinin değiştirilmesi,
Yolcu
hakları .................................................................................................................................20
15. Elektronik cihazlar, kemer takma zorunluluğu, sigaranın yasak olduğu uçuşlar,
alkollü içecekler, alerjiler, seyahat belgeleri, Seyahat talimatlarının ihlali ve bunların
hukuki sonuçları ................................................................................................................22
16.
Veri güvenliği.............................................................................................................23
17. Sigortalar ......................................................................................................................23
18.
889/02 no'lu Avrupa Birliği Yönetmeliği ile değiştirilen 2027/97 no'lu Avrupa
Birliği Yönetmeliği ile ilgili açıklamalar ............................................................................24
19. Uygulanan hukuk ve mahkeme yeri ...........................................................................25
20.
Rail & Fly ...................................................................................................................25
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
1. Uygulama alanı
1.1.
Genel
Bu genel iş ve taşıma koşulları (GİK) sizinle Condor arasında akdedilmiş olan ve Condor'un hava
taşımacısı olarak belirtildiği hava nakliyat sözleşmeleri için geçerlidir.
Condor başka uçuş şirketleriyle anlaşmalara yapmıştır ve bu anlaşmalar nedeniyle de Condor, uçak
biletinizin taşımcı-hanesinde taşımacı şirket olarak belirtilmiştir, oysaki taşımacılık işlemi başka bir
uçuş şirketi tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Taşımacılığın başka bir havayolu şirketi
tarafından yapılacak olması halinde, bu durumda sizi mümkün olan en kısa sürede haberdar
edeceğiz. Başka bir havayolu şirketine ait bir hava taşıtı kullanılacaksa, sadece güvenlik
standartlarımıza uygun olan ve Federal Havacılık Dairesi’nin (Luftfahrt-Bundesamt) ya da yetkili bir
Avrupa havacılık dairesinin onayladığı bir havayolu şirketi ile çalışılacaktır.
1.2. Code Share
Eğer nakil uçak bileti üzerinde belirtilenden başka bir uçuş firmasıyla gerçekleştirilecekse (Code
Share) bu GİK'nin yanı sıra söz konusu diğer uçuş firmasına (Code Share-partneri) ait nakil
şartnamesinin de ayrıca geçerli olacağını unutmayınız. Diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi
Condor'a ait GİK'ye dahil edilir, dolayısıyla nakil işleminin bir parçası haline gelir. Ancak diğer uçuş
firmasına ait nakil şartnamesiyle Condor'a ait GİK arasında farklılıklar bulunabilir. Bu tür farklılıklar
durumunda diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi Condor'a ait GİK'ye göre öncelikli sayılır. Bu
nedenle Code Share-partnerimize ait olan ve İnternet sitesinde bulabileceğiniz nakil şartnamesini
dikkatle okuyunuz. Bu farklılıklar ve/veya kısıtlamalar özellikle bagaj ve nakil kuralları, hayvan
bulundurma kuralları, tek başına seyahat eden çocuklar, yolcu hakları, check-in kuralları ve örneğin
işletme düzensizlikleri ve sorumluluk kurallarıyla ilgili olabilir. Condor size Code Share-partnerinin
kim olduğunu bildirmekle yükümlüdür.
1.3 Farklı bir hava taşımacısı tarafından yapılan uçuşlar
Eğer taşımacılık Condor’dan başka bir uçuş şirketiyle ve dolayısıyla da Condor kodundan (DE)
başka bir hava yolları koduyla gerçekleşecekse bu durumda bu GİK sadece şu maddelerin
uygulanmaması şartıyla geçerli olur: Madde 3 (Oturma yeri ve özel hizmet rezervasyonu), madde 10
(Hayvanların taşınması), madde 11 (Tek başına seyahat eden çocuklar), madde 12.1 (el bagajı),
madde 12.3 (çocuk koltukları), madde 12.4 (Spor ve özel bagajların taşınması), madde 12.5 (spor
ve özel bagajlar için taşıma paketleri). Bu madde 1.3’te uygulanamayacağı belirtilen maddeler için
bahsi geçen uçuş şirketinin web sitesinde bulabileceğiniz taşıma şartları geçerlidir.
2. Ödeme ve uçuş fiyatı
2.1. Ödeme
Rezervasyon ile onaylanmış olan fiyatlar, sadece esas kalkış ve varış yerleri, adına rezervasyon
onayı yapılan kişi/kişiler ve belirtilen uçuş saatleri için geçerlidir. Rezervasyon esnasında uçuş
fiyatının tamamı tahsil edilir.
Seyahat acentesi, telefon ya da internet sayfamız üzerinden yapılacak olan rezervasyonlarda toplam
seyahat bedelinin ödenmesi kredi kartı (MasterCard, VISA, American Express), havaleyle ya da
SEPA bazlı borç kaydı yöntemiyle gerçekleştirilir. Ödeme türüne bağlı olarak Condor her
rezervasyon için bir işlem ücreti alır. Condor, bazı uçuş rotalarında teknik nedenlerden dolayı bazı
ödeme yöntemlerini kullanmama hakkını saklı tutar.
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
Uçuş fiyatının tamamının ödenmesi zorunlu olduğundan, bu bedel anında kredi kartınız ya da
hesabınızdan tahsil edilir ve uçuş belgeleriniz tarafınıza gönderilir. Yurtdışından yapılan transferler
(müşterinin hesabı Almanya dışında işlenir), yalnızca, tüm ücretler müşteri (ödeyen) tarafından
karşılandığı ve EUR cinsinden transfer izin verildiği takdirde mümkündür; aksi takdirde Condor
müşterinin faturasındaki ücretleri ve/veya döviz kuru farklarını ödemekle yükümlüdür.
“Havaleyle” ödeme imkanı sadece uçuş tarihinden 20 gün öncesine kadar olan yolculuklar için
mümkündür. Ödeme rezervasyon sırasında tam olarak tahsil edildiğinden, toplam uçuş tutarı hemen
havale olarak ödenmelidir. Toplam uçuş tutarı 5 gün içerisinde tamamen ödenmediğinde, Condor
başarısız bir ödeme talebini ve son ödeme zamanını, taşıma sözleşmesini derhal feshedebilir ve
rezervasyonu otomatik olarak seçilen tarifenin iptal etme koşulları kapsamında GİK’in 5. bölümü
uyarınca ücrete tabi olmak suretiyle iptal edebilir. İptal işleminden sonra firmanın yolcuyu
taşıma/nakletme zorunluluğu bulunmaz ve iptal edilen toplam uçuş bedeli de iptal/tarife şartlarımıza
göre ödenecektir.
Kredi kartıyla ödeme yapıldığında Condor her bir rezervasyon için kısa, orta veya uzun uçuş
mesafelerine bağlı olarak maksimum 18,00 € değerinde bir işlem bedeli alır. SEPA bazlı borç kaydı
yöntemi ile yapılan ödemelerde, Condor; kısa, orta veya uzun mesafelere bağlı olarak, her
rezervasyon için maksimum 10,00 Euro tutarında işlem bedeli alma yetkisine sahiptir. SEPA bazlı
borç kaydı yöntemi ile rezervasyonlar, sadece Almanya’da yerleşik herhangi bir kredi kurumuna
bağlı müşterileri tarafından, rezervasyonu yapan kişi ile hesap sahibinin aynı olması koşuluyla,
uçuştan en geç 1 gün öncesine kadar mümkündür.
Eksik ya da zamanında gerçekleşmeyen ödemelerde (ödemenin gecikmesi) Condor gecikme faizi
kesme hakkına sahiptir. Condor, tarafınızdan verilen yanlış veya eksik bilgi nedeniyle maruz
kalacağı gider veya harcamaları da sizden talep etme hakkına sahiptir. Verilen bilgilerde herhangi
bir eksiklik ya da hata olması nedeniyle Condor’un maddi zarara uğramadığını veya daha az maddi
zarara uğradığını ispat edemediğiniz durumlarda, rezervasyon sırasında 10,00 EUR ve
havaalanındaki bankodan yapılan ödemeler için ise 25,00 EUR talep edilir.
Uçağımıza bindikten sonra yapılan ödemeler (uçak içi satış) nedeniyle de gider ve masraf ödemek
zorunda kaldığımızda da sizden 10,00 € değerinde bir masraf bedeli tahsil edilir, tabii eğer maddi
zarara uğramadığımızı veya daha az maddi zarara uğradığımızı ispat edemezseniz.
Verilen bir SEPA bazlı borç kaydı karşılıksız çıktığı için oluşan maddi zarar ve giderler nedeniyle de
Condor, bu nedenle henüz tahsil edilememiş olan alacakla birlikte yukarıda belirtilen maddi zarar ve
giderleri de bir SEPA bazlı borç kaydı yöntemiyle hesabınızdan tahsil etme hakkına sahiptir. Tahsilat
yetkisi, verilen bir borç kaydı karşılıksız çıktığı için ve bu nedenle de feshedilen taşıma
sözleşmesinden dolayı oluşan zarar nedeniyle ödenecek tazminat bedelinin bir kerede çekilebilmesi
için de aynı şekilde geçerlidir. Bu açıdan bakıldığında tarafınızdan verilen SEPA bazlı borç laydı
yetkisi, borç kaydıyla karşılanamayan alacaklar ve olası tazminat ödemeleri için de geçerlidir.
Condor SEPA bazlı borç kayıtlarının tahsilat için üçüncü bir şahsı yetkilendirebilir.
Gecikmeye rağmen uçuş ücretinin ödenmemesi durumunda, Condor nakliye sözleşmesini feshetme
ve ilgili rezervasyondan cayma düzenlemesine göre GİK’in 5. bölümü uyarınca tazminat talep etme
hakkına sahiptir. Uçuş yakınsa ve bu yüzden uçuştan önce yeni bir süre tayin etmek mümkün
değilse, yeni bir ödeme vadesinin tespit edilmesi gerekmez. Böyle bir durumda Condor sözleşmeyi
derhal feshedebilir ve taşıma ve nakil işlemini reddedebilir.
Mevcut bir alacakla ilgili olarak tarafınızdan gerçekleştirilmiş olan kısmi ödemeler, öncelikli olarak en
eski alacakla mahsup edilir. Alacak bedelini tamamen karşılamayan ödemeler, önce oluşan faiz
mahsup edildikten sonra uçuş bedelinden düşülür.
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
2.2. Uçuş bedeli
Rezervasyon sırasında teyit edilen hizmetler ve fiyatlar geçerlidir. Sözleşme sonrasında uçuş
fiyatında değişikliğe gidilebilmesi için, sadece yakıt masraflarının değişmesi, hava yolculuklarına
özel harçlarda değişiklik olması veya yeni harçların konulması (vergi, harç, aidat, özel harçlar veya
belirli hizmetler için ödenecek diğer hava yolculuklarına özgü harçlar), ayrıca hava yolculuklarına
ilişkin ödemelerde veya emisyon sertifikası harçlarında değişikliğe gidilmesi halinde ve ayrıca
rezervasyon ile uçuş tarihi arasında dört aydan fazla bir zaman varsa, Condor söz konusu
değişiklikten haberdar olur olmaz sizi hemen haberdar etmişse ve söz konusu değişiklik sözleşme
yapıldığında hesaba katılamamışsa mümkündür.
Ek ödeme, yukarıda anılan masraf, harç ve fiyatların seçilen koltuğa bağlı olarak artması halinde
yolcu tarafından karşılanacaktır. Diğer hallerde ek masraflar uçak koltuk sayısına bölünecektir.
Condor’un bu şekilde tespit ettiği koltuk başı fark tutarını yolcu karşılayacaktır.
3 Oturma yeri ve özel hizmet rezervasyonu
3.1. Koltuk rezervasyonu
Oturma yerleri uçuş öncesi 48 saate kadar ayrılabilir. Oturma yeri rezervasyon işlemleri ücretlidir.
Makamların güvenlik talimatlarına istinaden aşağıdaki kişiler çıkış sırasında/acil çıkış kapısında (XLkoltuklarında) oturamazlar:





Bebekler ve 12 yaş altındaki çocuklar
Hamile bayanlar,
Kabinde yanlarında hayvan bulunan kişiler
Fiziksel ve/veya zihinsel engelli kişiler
Vücut ebatlarından, hastalıktan veya yaşlılıktan dolayı kısıtlı hareket eden kişiler.
Acil çıkış kapısında bulunan koltukların rezervasyonunu yaptırırken, yukarıda belirtilen kriterlerin
size veya adına rezervasyon yaptırdığınız kişiye uymadığını garanti etmiş sayılırsınız. Bunu dışında
da uçuş personeline de acil durumlarda yardımcı olmaları gerekir. Bunun için de uçuş görevlilerin
talimatlarını Almanca ve İngilizce anlayabilmeleri ve yerine getirebilmeleri gerekmektedir. Bu durum
söz konusu olmadığında, Condor gerektiği takdirde yerinizi değiştirme hakkını saklı tutar ve yolcu,
rezervasyon masraflarının iadesini talep etme hakkına sahip olmaz. Tüm koşulların zorlanmasına
rağmen yer değiştirme mümkün olmaz ise, Condor uçuşu iptal etme hakkına sahiptir.
Koltuk rezervasyonu ve rezervasyon ücretleri Almanya’daki son havalimanından, yurt dışındaki ilk
havalimanına yapılacak gidiş ve dönüş uçuşları için geçerlidir.
2 ile 11 yaş arasındaki çocuklar için Condor uçuşlarındaki koltuk rezervasyonu için yetişkinlerin
tarifesini ödemek zorundasınız.
Oturma yeri rezervasyonunuzu uçuştan en geç 48 saat öncesinden yaptırmanızı tavsiye ederiz.
Oturma yeri rezervasyonunu bilet rezervasyonundan sonra ya da paket turlarda Condor üzerinden
de yaptırabilirsiniz. Condor Business Class ve Premium Class tarifelerine oturma yeri rezervasyonu
dahildir ve mevcut olduğu taktirde tamamen ücretsizdir
Uçak modelini değiştirdiğinizde ne yazık ki koltuk rezervasyonunuz dikkate alınamamaktadır.
Oturma yeri rezervasyon ücretleri Condor'un İnternet sayfasında belirtilmiştir (www.condor.com)
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında birtakım
farklılıklar bulunabilir.
3.2. Özel hizmet rezervasyonu
Condor’da spor eşyalarınızın ve özel bagajların nakli, premium menü ve özel menü gibi çok sayıda
özel hizmet rezervasyonunu yaptırabilirsiniz. Özel hizmet rezervasyonunun değiştirilmesi ya da iptal
edilmesi durumunda Condor, rezerve edilen her bir hizmet için 10 € tutarında işlem harcı kesme
hakkına sahiptir.
Özel hizmet bedelleri doğrudan rezervasyon sırasında kredi kartıyla veya SEPA bazlı borç kaydıyla
ödenir.
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında
birtakım farklılıklar bulunabilir.
3.2.1. Premium Menüler ve özel yemekler
Uçakta yapılan düzenli servisin dışında, Condor ile yapacağınız yurt dışı yolculuklarınızda size özel
premium menü seçenekleri de sunmaktayız. Ayrıca kişi ve mesafe başına özel menü siparişi de
verebilirsiniz: Vejetaryen, diyabet, glütensiz, İslami koşullara uygun, koşer, laktozsuz veya çocuk
menüleri. Bu paketin siparişini doğrudan rezervasyon sırasında ya da uçuştan en geç 48 saat
öncesine kadar acenteniz ya da çağrı merkezimiz üzerinden verebilirsiniz.
Bu hizmetlere ait ücretler de Condor'un İnternet sayfasında belirtilmiştir (www.condor.com)
4. Uçak bileti
Condor, üzerinde anlaşılmış olan taşıma hizmetini, sadece uçak biletinde ya da başka bir taşıma
belgesinde adı geçen kişi için verir. Adına uçak bileti ya da taşıma belgesi düzenlenmiş olan yolcu,
kimliğini geçerli bir kimlikle ibraz etmek zorundadır. Yolcunun adı ve soyadı birebir aynı olmalıdır.
Seyahat belgeleri başkasına devredilemez. Elektronik uçak bileti ile seyahat etmiyorsanız, sadece
resmi bir kimlik belgesi ve bununla birlikte yolcunun adına düzenlenmiş olan bir seyahat belgesine
sahip olduğunuz takdirde uçabilirsiniz. Yapacağınız rezervasyon sırasında, adınızın ve yanınızda
seyahat edecek olan kişilerin adlarının yazılışının, ibraz edeceğiniz kimliktekiler ile aynı olup
olmadığından mutlaka emin olunuz.
5. Uçmama, uçuş değişikliği, yolcu değişikliği
5.1. Uçmama
Aşağıda yazılı olan şartlar çerçevesinde, uçuştan önce bize her zaman uçuşunuzu iptal ettiğinizi
bildirme hakkına sahipsiniz. Kendi menfaatiniz için ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, uçuş
iptalinizi rezervasyon numaranızla birlikte yazılı olarak bildirmenizi tavsiye ederiz. Uçuşa
gelmemeniz, tarafımızdan da uçuştan vazgeçme olarak değerlendirilecektir. Bildirinizin geçerliliği,
beyanınızın bize veya satış ortaklarımıza ulaştığı tarihtir. Bu nedenle lütfen mesai saatlerini dikkate
alınız.
Uçuşu gerçekleştirmediğiniz takdirde de sözleşme konusu ücreti tahsil etme hakkımız
bulunmaktadır. Buna karşın, sözleşmenin iptali sunucu tasarruf edilen harcamalarıyla da uçuşun
başka bir şekilde değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirleri mahsup ediyoruz
Hakkımız olan tazminat tutarının hesaplanmasında temel olarak alınan ücret, vergisiz ve harçsız
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
taşıma ücretidir. Özel hizmet ve oturma yeri rezervasyonlarının iadesi için farklı düzenlemeler
geçerlidir.
Götürü tutarlar tam Euro'ya yuvarlanacaktır. İptal nedeniyle herhangi bir zararın meydana
gelmediğini ya da daha az bir zararın meydana geldiğini ispatlama hakkına sahipsiniz. Condor’un
bilet rezervasyonuna bağlı olarak aldığı hizmet bedeli iade edilemez.
Bölge dağılımı:
DE koduyla yapılan uçuşlar, uçuş mesafesine veya son hedef yerine bağlı olarak çeşitli bölgelere
ayrılmıştır.
Bölge 1: Balear Adaları, İspanya & Portekiz, Bulgaristan, Hırvatistan
Bölge 2: Kanarya Adaları, Madeira Adası, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Fas, Tunus, Gambia
Bölge 3: Doğu Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Asya, Orta & Güney Amerika, Karayip (Porto Riko
hariç)
Bölge 4: Güney Afrika, Hint Okyanusu
Bölge 5: ABD, Kanada, Porto Riko
5.2. Uçuş iptali ücretleri
Uçuşu gerçekleştirmediğiniz takdirde sözleşme konusu ücreti tahsil etme hakkımız bulunmaktadır.
Buna karşın, sözleşmenin iptali sonucu tasarruf edilen harcamalarıyla da uçuşun başka bir şekilde
değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirleri mahsup ediyoruz.
Hakkımız olan tazminat tutarının hesaplanmasında temel olarak alınan ücret, vergisiz ve harçsız
taşıma ücretidir. Özel hizmet ve oturma yeri rezervasyonlarının iadesi için farklı düzenlemeler
geçerlidir.
Götürü tutarlar tam Euro'ya yuvarlanacaktır. İptal nedeniyle herhangi bir zararın meydana
gelmediğini ya da daha az bir zararın meydana geldiğini ispatlama hakkına sahipsiniz. Condor’un
bilet rezervasyonuna bağlı olarak aldığı hizmet bedeli iade edilemez.
Yukarıdaki düzenlemeler, bölüm 2.1’deki (müşterinin ödemeyi gerçekleştirmemesi) koşullar mevcut
olduğunda taşıma ve nakil sözleşmesinin Condor tarafından iptal edildiği durumlarda geçerlidir.
5.2.1. Economy Plus, Premium Plus, Busines Class Plus tarifeleri (tarife kodu “N”)


İlk uçuşa 29 gün kala
Bölgeler 1-2
Bölgeler 3-5
Seyahatten 28 gün öncesinden 24 saat öncesine kadar ve önceden yapılan rezervasyonlarda
uçuşun iptal edilmesi durumunda uçuştan 28 gün öncesinden itibaren
Bölgeler 1-2
Bölgeler 3-4

kişi ve mesafe başına 30 Euro
kişi ve mesafe başına 60 Euro
kişi ve mesafe başına 30 Euro, ilaveten uçuş fiyatının %25’i
kişi ve mesafe başına 60 Euro, ilaveten uçuş fiyatının %25’i
Uçuş tarihinin 24 saat öncesinden itibaren para iadesi mümkün değildir. Gidiş yolculuğunun
yapılıp da dönüş yolculuğunun yapılmadığı hallerde para iadesi mümkün değildir.
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
5.2.2. Economy Classic, Premium Classic, Business Classic tarife (tarife kodu “SPO”)
Temel tarife uçuşlar iptal edildiği veya gerçekleştirilmediği takdirde uçuş bedelinin iadesi mümkün
değildir.
Uçuştan vazgeçilmesi halinde ise verilmiş olan biletlerin iade edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
uçuş fiyatının tamamı tahsil edilmek zorundadır.
5.2.3. Economy Light (tarife kodu “LM”)
Temel tarife uçuşlar iptal edildiği veya gerçekleştirilmediği takdirde uçuş bedelinin iadesi mümkün
değildir.
Uçuştan vazgeçilmesi halinde ise verilmiş olan biletlerin iade edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
uçuş fiyatının tamamı tahsil edilmek zorundadır.
5.3. İlk uçuştan önceki rezervasyon değişiklikleri
Rezervasyon değişiklikleri sadece aynı sezon içinde (yaz sezonu 01.05. – 31.10. / kış sezonu 01.11.
– 30.04.) ve olağan bölgeler korunarak (bölge 1, bölge 2, bölgeler 3-5) mümkündür. Bir sonraki
sezona değişiklik yapılamaz. Önceden rezervasyonu yapılmış olan daha yüksek tarifeli uçuşların
daha düşük tarifeli uçuşlar ile değiştirilmesi, ancak önceki uçuş ücretinin aynı kalması durumunda
mümkün olabilmektedir. Daha yüksek tarifeli bir uçuşa geçiş yapmak için de rezervasyonun yapıldığı
tarihteki (o gün için geçerli olan uçuş bedeli) fiyat farkı hemen tahsil edilecektir.
Rezervasyon kayda geçtikten sonra ve ilk uçuştan önce yolcu tarafından tarih, varış yeri, yolcu veya
havaalanı değişikliği gibi taleplerde bulunulursa, rezervasyonu yaptıran kişiden yapılacak
değişiklikler için ücret talep edilir.
5.3.1. Economy Plus, Premium Plus, Busines Class Plus tarifeleri (tarife kodu “N”)
 Rezervasyon değişikliği üçün üret alınmaz.
 Birinci uçuş tarihinden 24 saat öncesinden ya da uçuş gününden sonra rezervasyonu
değiştirmek mümkün değildir.
5.3.2. Economy Classic, Premium Classic, Business Classic tarife (tarife kodu “SPO”)
Uçuştan 24 saat öncesine kadar bölgeler 1 ve 2 için kişi ve mesafe basına 30,00 Euro; 2 yaşın
altındaki çocuklar ücrete tabi değildir.
Uçuştan 24 saat öncesine kadar bölgeler 3-5 için kişi başına 60,00 Euro; 2 yaşın altındaki çocuklar
ücrete tabi değildir.
Uçuş tarihinden 24 saat öncesinden itibaren veya uçuş gününden sonra rezervasyonu değiştirmek
mümkün değildir.
5.3.3. Economy Light (tarife kodu “LM”)
Rezervasyon değişikliği mümkün değildir.
5.4. İlk uçuştan sonraki rezervasyon değişiklikleri
Economy Plus, Premium Plus, Business Plus ve Economy Classic, Premium Classic, Business
Classic rezervasyonlarında baştan rezerve edilen dönüş uçuşlarında değişiklik yapılması, resmi
izinlerin saklı kalması suretiyle uçuştan 24 saat öncesine kadar uçakta yer bulunması ya da aynı
sezon (yaz sezonu 01.05. – 31.10. / kış sezonu 01.11. – 30.04.) içerisinde aynı ya da daha yüksek
bir tarife sınıfında olması suretiyle mümkündür. Economy Classic , Premium Classic, Business
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
Classic tarifeleri için kişi başına (bölge 1 ve 2) 30 Euro veya (bölge 3-5) 60 Euro tutarında
rezervasyon değişiklik ücretleri ve olası tarife farkları uygulanır. Economy Plus, Premium Plus ,
Business Plus tarifeleri için olası tarife farkları uygulanır. Economy Light tarifesinde ise ilk uçuştan
sonra rezervasyon değişikliği mümkün değildir.
İlk uçuş yapıldıktan sonraki rezervasyon değişikliğinde masraflar ve olası tarife farklarının ödemesi
sadece kredi kartı ya da Almanya’daki bir hesaptan gerçekleşecek olan banka tahsilatıyla yapılır.
5.5. Yolcu değişikliği
Economy Plus, Premium Plus, Business Plus ve Economy Classic, Premium Classic, Business
Classic tarifelerinde uçuşu rezervasyonda adı geçen kişinin yerine başka bir kişinin gerçekleştirmesi
talebi, ilk uçuşunun başlamasından 24 saat öncesine kadar tarife içerisinde taşıma hizmetinin
tamamı için mümkündür. Rezervasyondaki isim değişikliğine bağlı olarak, banka ya da kredi kartı
bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Sözleşme tarafı ve yedek şahıs
müteselsil borçlu olarak taşıma masrafları için mesuliyet taşırlar.
İsim değişikliği/yolcu değişikliği halinde o gün için geçerli olan daha yüksek bir uçuş fiyatıyla aradaki
fark ödenecektir.
Şu yolcu ismi değişikliği masrafları alınır:
5.5.1. Economy Plus, Premium Plus, Busines Class Plus tarifeleri (tarife kodu “N”)
 Rezervasyon değişikliği üçün üret alınmaz.
 Birinci uçuş tarihinden 24 saat öncesinden ya da uçuş gününden sonra rezervasyonu
değiştirmek mümkün değildir.
5.5.2. Economy Classic, Premium Classic, Business Classic tarife (tarife kodu “SPO”)
Uçuştan 24 saat öncesine kadar bölgeler 1 ve 2 için kişi ve mesafe basına 30,00 Euro; 2 yaşın
altındaki çocuklar ücrete tabi değildir.
Uçuştan 24 saat öncesine kadar bölgeler 3-5 için kişi başına 60,00 Euro; 2 yaşın altındaki çocuklar
ücrete tabi değildir.
Uçuş tarihinden 24 saat öncesinden itibaren veya uçuş gününden sonra rezervasyonu değiştirmek
mümkün değildir.
5.53. Economy Light (tarife kodu “LM”)
Rezervasyon değişikliği mümkün değildir.
5.6. Code Share ortaklarıyla yapılan taşımacılığın özellikleri
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında
birtakım farklılıklar bulunabilir.
6 Üst tarifeye geçiş iptali, özel hizmet iptali
6.1. Üst tarifeye geçiş iptali
Yukarıda belirtilen iptal etme ve kayıt değişikliği masrafları sadece net taşıma fiyatı için geçerlidir.
Premium Class ile Condor Business Class tarifelerinde gerçekleştirilen üst tarifedeki iptallerde, farklı
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
iptal ve kayıt değişikliği şartları uygulanır. Bu şartlar sadece daha yüksek bir tarife kategorisine
yapılan rezervasyonlardaki taşıma bedeli ile ilgilidir.
6.2. Condor Business Class
Sözleşme gereği kararlaştırılmış olan gidiş ya da dönüş uçuşundan 24 saat öncesine kadar
yapılacak olan iptallerde, üst tarife bedelinin %50’si oranında masraf uygulanır. Sözleşme gereği
kararlaştırılmış olan uçuş saatinden 24 saat öncesine kadar yapılacak olan rezervasyon
değişikliğinde ise, üst tarife bedelinin %10’u oranında masraf uygulanır.
Uçuş gününde iptal ya da rezervasyon değişikliği mümkün değildir. Business Class
rezervasyonunuzun iptal edilmesi durumunda, farklı şekilde bir değerlendirme için özen
göstereceğiz. İptal nedeniyle herhangi bir zararın meydana gelmediğini ya da sadece az bir hasarın
meydana geldiğini ispatlama hakkına sahipsiniz.
6.3. Premium Class
Sözleşme gereği kararlaştırılmış olan gidiş ya da dönüş uçuşundan 24 saat öncesine kadar
yapılacak olan iptallerde, üst tarife bedelinin %50’si oranında masraf uygulanır. Sözleşme gereği
kararlaştırılmış olan uçuş saatinden 24 saat öncesine kadar yapılacak olan rezervasyon
değişikliğinde ise, üst tarife bedelinin %10’u oranında masraf uygulanır.
Uçuş gününde iptal ya da rezervasyon değişikliği mümkün değildir. Premium Economy Class
rezervasyonunuzun iptal edilmesi durumunda, şekilde bir değerlendirme için özen göstereceğiz.
İptal nedeniyle herhangi bir zararın meydana gelmediğini ya da daha az bir zararın meydana
geldiğini ispatlama hakkına sahipsiniz.
6.4. Özel hizmet iptali
Özel hizmetlere, örn. spor ve özel bagajların taşınması, Premium menüler ve özel yemekler,
rezervasyonunun değiştirilmesi ya da iptal edilmesi durumunda Condor, rezerve edilen her bir
hizmet veya gerçekleştirilen her bir rezervasyon için 10 € tutarında işlem harcı kesme hakkına
sahiptir.
6.5. Code Share ortaklarıyla yapılan taşımacılığın özellikleri
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında
birtakım farklılıklar bulunabilir.
7. Havaalanında zamanında hazır bulunmak
Yolcularımız için geçerli olan parkur kapanış saati, rezervasyon yapılan uçuşun menzili ve buna
bağlı olarak kalkış yapılacak havaalanına göre belirlenir. Parkur kapanış saati olarak belirtilen
zaman, belirlediğimiz check-in parkurunda olmanız gereken zamandır. Uçuş planınızı yaparken
lütfen aşağıda belirtilen check-in kapanış sürelerini dikkate alınız. İşlemlerin sorunsuz yapılması ve
uçağın vaktinde kalkması için, aşağıda belirtilen süreleri aşmamanızı tavsiye ederiz. Check-in
parkuruna geç gelmeniz durumunda uçuşunuzu iptal etme ve taşımayı reddetme hakkına sahibiz.
Bu ek yükümlülüğe aykırı davranmanız nedeniyle oluşacak zararlar ve masraflar için sorumluluk
kabul etmeyiz.
Aşağıda belirtilen zamanlarda (parkur kapanış saati) check-in/işlem parkurunda hazır bulunmanız
gerektiği konusunda sizinle anlaşmış bulunuyoruz:
Kısa ve orta mesafe yolculuklarda uçuş biletinde belirtilen kalkış saatinden 90 dakika önce,
Uzun mesafe yolculuklarda uçuş biletinde belirtilen kalkış saatinden 120 dakika önce ve
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
ABD‘ye/Kanada’ya yapılacak olan yolculuklarda uçuş biletinde belirtilen kalkış saatinden 180 dakika
önce.
Business Class rezervasyonlarında lütfen uçuş biletinde belirtilen kalkış saatinden 60 dakika önce
check-in/işlem parkurunda hazır bulununuz.
Seçilmiş olan taşıma sınıfından ve taşımacılığı yapan hava taşımacısından bağımsız olarak, tüm
yolcuların uçak biletinde yazılı olan kalkış saatinden en geç 45 dakika öncesine kadar (uzun
mesafeli uçuşlarda 60 dakika öncesine kadar) biniş kartlarını almış ve tüm check-in işlemlerini
tamamlamış olmaları gerekir.
Geçerli olan güvenlik talimatlarından, şahıs ve bagaj kontrollerinden dolayı, check-in işlemlerinden
hemen sonra biniş kartında yazılı olan uçuş kapısına gitmenizi ve uçuşunuz anons edilinceye kadar
burada kalmanızı rica ederiz. Uçağa binme işlemi için, en geç, kaydını ve check-in işlemini
yaptırdığınız uçuş için belirtilen saate kadar uçuş kapısında olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde
uçağa biniş sürecini ve uçağın kalkış saatini geciktirmemek için uçuşunuzu iptal etme be taşımayı
reddetme hakkına sahibiz. Bundan dolayı muhtemelen oluşacak zararlar ve masraflarınız için
sorumluluk kabul etmeyiz.
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında
birtakım farklılıklar bulunabilir.
8. Uçaktaki davranışlar
Check-in işlemleri, uçağa biniş ve sonrasındaki davranışlarınız, uçağı, uçak yolcularını veya
nesneleri/eşyaları tehlikeye atıyorsa veya bu davranışlardan dolayı uçak görevlileri görevlerini yerine
getirmekte zorlanıyorlarsa; aynı şekilde sigara yasağı, alkol veya uyuşturucu kullanımı gibi uçak
görevlilerinin talimatlarını yerine getirmezseniz, ya da diğer yolcuları veya uçak personelini rahatsız
eder ve onlara zarar verirseniz, sizin bu davranışlarınızı engellemek için gerekli önlemleri (buna iple
bağlamaya kadar gidebilir) alma ve taşımayı reddetme hakkını kendimize saklı tutuyoruz.
9. Yolcu veya bagajının nakliyesinin kısıtlanması veya engellenmesi (Taşımayı ve nakli
reddetme hakkı)
Condor veya taşımacılığı yapan hava taşımacısının çalışanları aşağıdaki durumlardan en az biri söz
konusu ise, bir yolcuyu veya bagajını taşımayı veya taşımaya devam etmeyi reddedebilir veya işlemi
iptal edebilir:
9.1.
Taşımanın yürürlükteki kanunlara ve hükümlere ya da uçağın kalktığı, üzerinden uçtuğu veya indiği
ülkelerdeki talimatlara karşı gelmesi;
9.2.
Taşımanın uçuş güvenliğini, düzenini ya da diğer yolcuların ve mürettebatın sağlığını tehdit etmesi ve
taşıma için kabul edilemeyecek bir sorun oluşturması;
veya
9.3.
Alkol ve uyuşturucu ya da bir alerji etkisi neticesinde de olsa ruhsal ya da bedensel durumunuz,
kendiniz, diğer yolcularımız, kabin memurlarımız veya eşyalar için tehlike veya risk oluşturuyorsa
veya
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
9.4.
eski bir uçuşta yolcu kurallara aykırı bir davranış sergilemişse ve bu davranışları tekrar sergileme
ihtimalinin var olduğu düşünülüyorsa veya
9.5.
yolcu kimliği ve bagajıyla ilgili güvenlik amaçlı kontrollerin yapılmasına müsaade etmiyorsa veya
9.6.
Yeni ve eski uçuşlara ait geçerli uçuş bedellerini, vergilerini, ek masraflarını vb. ödememişse veya
9.7.
yolcu, geçerli seyahat belgelerine sahip değilse ya da sadece rötarlı uçuşlarda bulunabileceği ve
geçerli ülkeye giriş belgelerine sahip olmadığı bir ülkeye gitmek istiyorsa. Seyahat belgeleri uçuş
sırasında yok edilmişse veya bu belgelerin uçuş görevlilerine makbuz karşılığı verilmesi
reddedilmişse veya
9.8.
tıbbi nedenlerden dolayı pnömatik veya elektrikli bir cihazın uçak içinde kullanılması gerekiyorsa.
Teslim edilen bagajlarda bulunmaması gerekenler:
9.9.
Listesini bizden veya yetkili seyahat acentelerimizden alabileceğiniz IATA’nın tehlikeli eşya
düzenlemelerinde belirtilen, uçağı, uçak içerisindeki kişileri veya eşyaları tehlikeye sokabilecek olan
nesneler. Bu tür nesneler özellikle patlayıcı maddeler, sıkıştırılmış ve sıvı gazlar, oksitleme yapan,
radyoaktif veya manyetik maddeler, kolay yanabilen maddeler, zehirli, enfeksiyona neden olabilecek
veya agresif maddeler ile her türlü sıvı maddeler.
9.10.
Uçağın kalktığı, üzerinden uçtuğu veya indiği ülkelerdeki hükümlere göre taşınması yasak olan
eşyalar;
9.11.
Lityum bataryalar veya lityum aküler (Laptop-bilgisayarlar, cep telefonları, saatler, kameralar gibi
elektronik eşyalarda bulunanlar) sadece el çantası içerisinde taşınabilir.
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Condor İnternet sitesinde (www.condor.com) bulabilirsiniz.
9.12.
Üzerinizde veya bagajınızda (a) bilhassa ateşli ve delici olmak üzere her türlü silah, saldırı ya da
savunma amacı ile kullanılan püskürtme cihazları, (b) cephane ve patlayıcı maddeler, (c) dış
görünüş şekliyle silah, cephane veya patlayıcı madde görünümünü uyandıran bir nesne
bulunduruyorsanız, bunu uçuştan önce bize bildirmeniz gerekmektedir. Bu tür nesnelerin taşınması
tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak sadece kargo kısmında
veya teslim edilen bagaj olarak mümkündür.
Görevlerini yerine getirmek için üzerinde silah taşımak zorunda olan polis memurları, silahlarını uçuş
sırasında yetkili uçuş kaptanına teslim etmek zorundadır.
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
9.13.
Her türlü silah, özellikle de ateşli ve delici silahlarla püskürtme cihazları. Av ve spor silahları bizim
takdirimize göre bagaj olarak taşınabilir. Ancak şarjörler boşaltılmalı ve ticarette olağan olan kilitli ve
kapalı bir paket içerisinde nakledilebilir. Cephanelerin taşınması ve nakli ICAO veya IATA tehlikeli
eşya düzenlemelerine tabiidir.
9.14.
Kontuara verilen bagajlarda Elektronik sigaralara (“E-Sigaralar”) izin verilmez ve sadece kabin içi
bagajlarda taşınabilir.
9.15.
Ağırlığı, boyutları veya cinsi, kolayca bozulup çürüyebilmesi, hassasiyeti veya kırılganlığı nedeniyle
taşınması uygun olmayan nesneler. Bizden veya yetkili acentemizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
9.16.
Teslim ettiğiniz bagajlarınızda yukarıda belirtilen özelliklere sahip eşyalardan mevcutsa ve bunlar
güvenlik kontrolleri sırasında teslim edilen bagajlarda bulunursa, bu eşyaların bagajlardan
çıkarılması gerekmektedir. Bunun için bagajınızın açılması ve tehlike teşkil eden eşyanın
uzaklaştırılması gereklidir. Condor, yolculardan alınan bu eşyalar için herhangi bir sorumluluk
üstlenmez. Ayrıca, bagajın açılması ve eşyanın alınması neticesinde bagaj ve içeriğinde ortaya
çıkabilecek hasarlar için de sorumluluk kabul etmeyiz.
9.17.Code Share ortaklarıyla yapılan taşımacılığın özellikleri
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında
birtakım farklılıklar bulunabilir.
10. Condor uçuşlarında hayvanların taşınması
10.1.
Uçuşlarda köpek, kedi ve başka evcil hayvanların bulunabilmesi için Condor'un onayı gereklidir.
Bunun için de şu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
Condor genel olarak köpekleri ve kedileri 4 aylıktan itibaren veya listelenmemiş üçüncü
ülkelerden Avrupa’ya 7 aylıktan itibaren taşır.Ayrıca hayvanlar usullere uygun olarak kafesler
içine kapatılmalı ve geçerli sağlık ve aşı belgeleri, seyahat onayları ve ülkeler tarafından istenen
diğer seyahat veya yolculuk belgeleri de ibraz edilmelidir. Condor taşıma ve nakli şeklini belirleme
ve bir uçuş için müsaade edilen hayvan sayısını kısıtlı tutma hakkını saklı tutar.
10.2.
Uçuşa alınan hayvanların ağırlığı ile kafeslerin ve yem paketlerinin ağırlığı uçuş için sunulan ücretsiz
bagaja dahil değildir. Uçağa hayvan alınması ücrete tabidir. Madde 10.3’teki özellikler aynen geçerli
kalır.
Hayvan taşıma ve nakil ücretleri ile diğer bilgiler Condor'un İnternet sayfasında belirtilmiştir
(www.condor.com)
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
10.3.
Kör köpekler ve buna benzer yardımcı köpekler ile bunlara ait kafesler ve yem paketleri, serbest
bagaj sınırına dahil değildir ve fiyat farkı alınmadan nakledilir. Hayvan taşıma ve naklinin ücretsiz ve
kabinde yapılabilmesi için yolcu için tıbbi bir gereksinimin var olması gerekmektedir. Kabinde
yolculuk yapan hayvanlar (gerekirse nakliye kutusu dahil) kayıt yaptırdığınız uçuş sınıfının ayak
alanına sığmalıdır ve tüm uçuş boyunca uygun şekilde emniyete alınmalıdır. ABD’ye veya ABD’den
yapılan uçuşlarda psikolojik tedavi ( Emotional Support veya Psychiatric Therapy Dog olarak
adlandırılan) amacıyla yanınızda bulunan bir köpeği ücretsiz olarak kabine alabilirsiniz. Bunun için
diplomalı bir psikososyal uzmanın (örneğin psikiyatr, psikolog, yetkili klinik sosyal uzman veya özel
olarak yolcunun zihinsel veya duygusal rahatsızlıklarını tedavi eden genel doktor) antetli kağıdıyla
birlikte güncel (yani yolcunun planladığı ilk uçuş tarihinden itibaren bir yıldan daha eski değil)
dokümanlar sunmalısınız ve bu dokümanlarda açık olarak: (1) Yolcunun „Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders-Fourth Edition (DSMIV)“ tarafından tanınan zihinsel veya duygusal bir
rahatsızlığı olduğu; (2) Yolcunun psikolojik tedavi amacıyla yanında bulunan köpeğe uçuş sırasında
ve/veya yolculuk hedefinde ihtiyaç duyduğu; (3) Raporu hazırlayan kişinin diplomalı bir psikososyal
uzman olduğu ve yolcunun kendisinde tedavide olduğu; ve (4) Psikososyal uzmanın diplomasının
tarihi, türü ve verilen ülke ve yargının adı belirtilmiş olmalıdır. .
10.4.
Bir yardımcı ve terapi köpeğiyle yolculuk yapmak istiyorsanız lütfen bize uçuştan en az 48 saat önce
haber bu konuda bilgi verin ve bildirilen bildirim saatinden en az bir saat önce check-in gişelerinde
olun.
Lütfen hayvanınızın umumi bir alanda düzgün davranacak şekilde eğitilmiş olmasının bir uçuşun
güvenli ve rahat geçmesi için ön şart olduğunu dikkate alın. Hayvanın kabine alınmasını sadece
hayvanınızın sizi dinlemesi ve uygun şekilde hareket etmesi koşuluyla izin veriyoruz. Hayvanınız
uygun şekilde davranmazsa sizden hayvanınıza nakliye için ağızlığını takmanız veya hayvanı depo
alanına göndertmeniz (eğer bir nakliye kutusu mevcutsa) talep edilebilir veya taşıma reddedilebilir.
10.5.
Hayvanla ilgili olarak yolcu, ilgili ülkenin ülkeye girişi ve seyahati için geçerli olan talimatlar hakkında
yetkili yerlerden eksiksiz şekilde bilgi almalıdır. Condor yolcunun bilgilerini ve aynı şekilde yolcuya
ibraz edilen belgeleri doğruluk ve eksiksiz olması bakımından kontrol etmez. Yolcu ayrıca hayvanın
taşınması için gerekli tüm belgelerden sorumludur (giriş ve çıkış belgesi, sağlık belgesi ve diğer
belgeler).
Bundan başka Condor, yolcunun ilgili ülkede, bir AB ülkesine yeniden giriş yapılmasını da kapsamak
üzere, hayvanın giriş ve çıkışı için geçerli olan yönetmeliklere uymamasından veya yolcunun gerekli
giriş ve çıkış belgelerini, sağlık belgelerini ve diğer belgeleri gereği gibi ibraz edememesinden dolayı
meydana gelen sonuç, zarar ve masraflardan sorumlu tutulamaz. Yolcu, yukarda adı geçen
yönetmeliklere uyulmadığı takdirde, ilgili ülke tarafından belirlenen para cezasını ve / veya ilgili ülke
tarafından Condor’a yüklenen masrafları (özellikle karantina masraflarını) ödemek veya Condor
tarafından öncesinde ödemesi yapıldığı takdirde, Condor’a tazmin etmekle yükümlüdür. Condor
hayvanı bir makamın talimatı üzerine geldiği yere veya başka bir yere götürmekle yükümlü olduğu
takdirde yolcu, geçerli uçuş ücretini ödemek zorundadır. Condor, bu uçuş ücretinin ödemesi için
yolcu tarafından ödenen ve kullanılmayan uçuş ücretlerini veya yolcunun Condor’un mülkiyetinde
bulunan hizmet ödemelerini kullanabilir. Hayvan taşıması için ret veya onay yerine kadar
ödenmiş olan uçuş bedeli iade edilemez. Yolcu, hayvanın Condor’a veya başka bir yolcuya yasal
sorumluluk kapsamında verdiği tüm zararlardan sorumludur ve Condor’u bundan muaf bırakır.
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
10.6
Code Share ortaklarıyla yapılan taşımacılığın özellikleriEğer nakil işlemi bir Code Share-partneri
tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan özellikler geçerli olur; bu maddeye göre
GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında birtakım farklılıklar bulunabilir.
11. Tek başına seyahat eden çocuklar, küçük çocukların (2 yaşından küçük) , hamile
kadınların taşınması ve özel
bakım
11.1. Tek başına seyahat eden çocuklar (UM)
5 ile 11 yaş (11 yaşındakiler de dahil) arasındaki çocuklar, Condor’un bakım hizmetlerimizden
yararlanıldığı takdirde refakatsiz de uçabilirler. 5. Yaşını henüz doldurmamış çocuklar daima
yanlarında ebeveyni, 16 yaşından büyük ağabeyi veya ablasıyla ya da 18 yaşından büyük başka
kişilerle birlikte uçabilir. Ebeveynin kesin talimatı üzerine tek başına yolculuk yapan 16 yaşından
küçük gençler de tek başına yolculuk yapan çocuklarmış gibi muamele görür.
Bu hizmetlere ait ücretler de Condor'un İnternet sayfasında belirtilmiştir (www.condor.com)
Bakım hizmetlerine müracaat etmek gereklidir ve uçuştan en geç 48 saat öncesine kadar yapılabilir.
İstek halinde ücretsiz olarak bir çocuk menüsü de rezerve edilebilir, ayrıca ücretsiz koltuk
rezervasyonu da gerçekleştiriyoruz.
Başka uçuş şirketleriyle yapılan taşıyıcı ve aktarma uçuşlarında bakım ücreti talep edilebilir. Bu
konuyla ilgili bilgileri ilgili uçuş şirketinden alabilirsiniz.
Kalkışın yapılacağı havaalanında çocuğu havaalanına getiren veya teslim alacak olan refakatçi
kişinin tam verilerine (isim, adres, telefon numarası) ihtiyaç vardır. Eğer çocuğun ebeveyni
değilseniz, check-in ve çocuğu karşılama işlemleri için ebeveyninden aldığınız bir vekaletname
gereklidir. Çocuğa refakat eden kişi, check-in yaparken ve çocuğu varış noktasında teslim ederken
güvenlik nedeniyle kimliğini göstermelidir.
Havaalanı makamları müsaade ettiği takdirde çocuğa uçak kalkış kapısına kadar eşlik edebilirsiniz.
Almanya’daki tüm havaalanlarında bir çocuğun uçak kalkış kapısına kadar götürülmesine müsaade
edilir, hatta bu mecburidir.
Refakatçi her halükarda uçak kalkana kadar hava alanında kalmalıdır.
Aktarmalı uçuşlarda ve uçağın içinde çocuğun bakımını Condor personeli üstlenir.
11.2. Çocuk ve küçük çocukların (2 yaşından küçük) taşınması
12 yaşını doldurmamış olan bir çocuğa sadece bir ebeveyni tarafından refakat edilmesi durumunda,
yanlış anlamaları ve komplikasyonları bertaraf etmek adına, diğer ebeveynin bu uçuşa izin verdiğini
gösteren imzalı bir belge ibraz etmesi yerinde olur.
Her bir yetişkin yanında koltuk hakkı olmayan ve 2. yaşını tamamlamamış tek bir küçük çocuk
taşıyabilir. Yaşını doldurmamış ikinci bir çocuk (2 yaşından küçük), yetişkinin talebi üzerine ancak bu
çocuk için normal uçuş fiyatına bir bilet alındığı takdirde taşınabilir.
Eğer çocuk (2 yaşından küçük) dönüş uçuşundan önce 2 yaşını dolduruyorsa, hem gidiş hem dönüş
için rezervasyonun tam ücretli çocuk olarak yapılması ve faturalanması zorunludur.
Condor, özel bir servis olarak 2 yaşın altındaki küçük çocukları olan ailelere önceden ücretsiz koltuk
rezervasyonu yaptırma olanağı sağlamaktadır. İki yetişkin, 2 yaşın altında en az bir küçük çocuk (2
yaşından küçük) (küçük çocuklara yer ayrılmaz) ve birlikte yolculuk eden 2-11 yaş aralığında
kardeşlerden oluşan küçük çocuklu aileler için koltuk rezervasyonu yaptırmak ücretsizdir. Condor,
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
planlanan uçuştan en geç 48 saat öncesine kadar yapılacak başvurularda, yaşı 0-6 aylık ve/veya
azami kilosu 8 kg ağırlığındaki çocuklara bebek sepeti verebilmektedir. Bu hizmetin taşıyıcı ve
aktarma uçuşları çerçevesinde, diğer havayolu şirketlerine ait uçuşların kullanımında ve bütün
sınıflarda verilemeyeceğini lütfen unutmayınız.
11.3. Hamile kadınlar
Hamile kadınların güvenlik nedenlerinden dolayı gebeliğin 36. haftasından sonra (çoklu gebelikte
32.haftadan sonra) Condor ile uçak yolculuğu yapmasına izin verilmez. 28. ve 36. gebelik haftası
arası (çoklu gebelikte sadece 32. gebelik haftaya kadar) kalkış gününe en fazla 10 gün öncesi
tarihini içeren, uçuşa elverişliliği belgeleyen tıbbi rapor sunulmalıdır.
11.4. Özel bakım
Mümkün olabileceği en iyi hazırlığı yapmak için lütfen Condor'a rezervasyon sırasında ancak en geç
uçuştan 48 saat önce, engelli kişiler, hamile bayanlar, hastalar ve başka kişiler için bakım ihtiyacı
olup olmadığını bildiriniz. Bakım ihtiyacı bildirisini yapmadığınız veya geç yaptığınız takdirde sizin
için ideal bir bakım sunamayabiliriz.
Uçak bileti alınırken özel bakım gerektiği bildirildiğinde ve tarafımızdan uçağa alınması kabul edilmiş
olan yolcuları bakım ihtiyaçlarından dolayı reddetmemekteyiz.
11.5.Code Share ortaklarıyla yapılan taşımacılığın özellikleri
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında
birtakım farklılıklar bulunabilir.
12. Bagaj talimatları
Yanınızda belli miktarda ücretsiz bagaj götürme hakkına sahipsiniz. Economy Plus, Premium Plus,
Business Plus ve Economy Classic, Premium Classic, Business Classic rezervasyonları için ücretsiz
bagaj limiti uçak bileti ya da taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli teklifte belirtilmektedir.
Economy Light tarifesi rezervasyonlarına ücretsiz bagaj hakkı dahil değildir. Ücretsiz bagaj hakkınızı
aşan ya da özel taşımaya gerek duyulan bagajlarınız ücrete tabidir. Check-in görevlilerimiz, düzenli
olarak ve rastgele bagaj kontrolü yaparlar. Madde 9.9 – 9.15’te belirtilen eşyaların verilen bagajın ya
da el bagajının içerisinde bulunmaması gerektiğine dikkatinizi çekeriz. Sivri ve keskin nesneler
(örneğin bıçaklar, makaslar, manikür setleri vb.) el bagajında götürülemez. Bu tür eşyalar kargo
kısmındaki bagajlara konmalıdır.
Diğer havayolu şirketlerine ait taşıyıcı ve aktarma uçuşlarında da, Condor için tüm yol boyunca
uygulamayı yapan uçuş şirketinin genel şirket ve nakliye koşulları geçerli olur. Mesela Condor ile kat
edilecek bir mesafe için özel hizmet rezervasyonu ya da özel bagaj rezervasyonu yaptırdıysanız, bu
rezervasyonunuz sadece Condor ile uçulacak mesafe için geçerli olur. Aynı düzenleme Condor
Business Class ya da Premium Class rezervasyonlarından elde edeceğiniz avantajlar için de
geçerlidir.
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında birtakım
farklılıklar bulunabilir.
Fazla bagaj nakli için ödenecek ücretler Condor’un İnternet sitesinde (www.condor.com) belirtilmiştir.
12.1. El bagajı
Uçuş kabininde el bagajı olarak sadece maks. 6 kg ağırlığındaki bagajlara izin verilmektedir. El
bagajına ilave olarak, bir küçük bir çanta, bir dizüstü bilgisayar (çantasıyla birlikte), bir şemsiye ya da
bir yürüme desteği sağlayan araç kabine götürülebilir. El bagajının boyutları 55 x 40 x 20 cm'yi
aşmamalıdır. El bagajı için izin verilen azami ağırlık ya da ölçüler aşıldığında, fazla bagaj için ek bir
ücret talep etme hakkımız vardır. Bunun ötesinde uçak personeli, güvenlik nedeniyle izin verilmemiş
olan bagajları, kargo bölümüne yerleştirmek zorundadır. Ağırlık ve ölçü sınırlamalarına dikkat
edilmemesi sonucu teslim edilmiş olan el bagajında bulunan değerli ve kırılabilen eşyaların
sorumluluğu şirketimize ait değildir.
El bagajınızın, ya önünüzdeki koltuğun altına ya da koltukların üzerindeki bagaj alanlarına sığması
gerekmektedir. Şayet el bagajınız buna uygun değil ise ve emniyet kurallarına uymuyor ise kargo
kısmında taşınmak zorundadır. Kargo bölümünde taşınmaya uygun olmayan eşyalar (örn. hassas
müzik aletleri) sadece önceden bildirilmiş ve tarafımızdan kabul edilmiş ise kabine alınabilir. Bu tür
özel bagajların taşınması ücrete tabidir.
1546/2006 no'lu AB Yönetmeliği uyarınca Avrupa içinden (yurt dışı seyahatler dahil) havalanan tüm
uçuşlarda ambalaj başına 100ml’ye kadar olan sıvı dolu kapların, basınçlı kutuların (örn. sprey),
macunların, losyonların ve diğer jelimsi maddelerin el bagajında taşınmasına izin verilmiştir. Burada,
ambalajın içindeki miktar değil, üzerinde belirtilen miktar esas alınır. Bu kapların tamamı 1 litre
taşıma kapasiteli tamamen şeffaf ve açılıp kapanabilen plastik bir poşette taşınacaktır ve bu poşetler
güvenlik kontrolünde kontrolünden geçirilecektir. Kişi başına bir poşete izin verilir. İlaç ve bebek
mamaları için özel düzenlemeler geçerlidir. AB üyesi olmayan farklı ülkelerde aynı veya benzeri
düzenlemeler geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi için Condor’a ya da Condor’un yetkili acentelerine
başvurabilirsiniz.
12.2. Bagaj fazlası
El bagajınızın ağırlığı sayesinde el bagajları için ön görülen ağırlık limiti ya da toplam bagaj limiti
aşılıyorsa, söz konusu fazla yük için ilave masraf ücreti alma hakkımız vardır.
Fazla bagaj taşımacılığıyla ilgili ücretler Condor'un İnternet sayfasında belirtilmiştir
(www.condor.com)
Condor, check-in gişelerinde ya da kapıda unutmuş olduğunuz bagajlar için mesuliyet kabul etmez.
Unuttuğunuz bagajın emanete alınması ya da imha edilmesinden dolayı ortaya çıkacak olan
masraflar, sizin tarafınızdan karşılanmak zorundadır.
12.3. Condor uçağı içindeki çocuk koltukları
16.07.2008 tarihinde, (2 yaşın altındaki) küçük çocukların uçaktaki güvenliğini düzenleyen AB
yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre uçaktaki küçük çocuklar (2 yaşından küçük) ya
emniyet kemeri veya çocuk koltuğu ile emniyete alınmak zorundadır.
Condor, uçuş sırasında küçük çocuklar için (2 yaşından küçük) ruhsatlı çocuk koltuğunun
kullanılmasını özellikle tavsiye eder. Bundan dolayı küçük çocuk (2 yaşından küçük) için tam ücretli
çocuk olarak ayrı bir koltuk rezervasyonu yaptırmanızı öneririz. Uçakta bazı koltuklar çocuk
koltukları için ayrılmıştır. Eğer çocuk koltuğunuzu uçakta kullanmak istiyorsanız, zamanında
(Pazartesi gününden Cuma gününe kadar uçuştan en geç 48 saat önce) başvuruda bulunmalısınız.:
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
Önceden bildirilmemiş olan çocuk koltukları için özel koltuk tahsis edilmeyecektir ve koltuğun kabin
içerisinde taşınması reddedilebilir.
TÜV Doc.: TÜV/958-01/2001 uyarınca uçaklarda kullanılacak çocuk taşıma sistemleri hakkındaki
kalifikasyon metodu
AB üye ülkelerine ait bir makam, FAA (ABD hava taşımacılığı departmanı) ya da
Transport Kanada (teknik bir norm bazında) tarafından sadece havayolu taşıtlarındaki
kullanım için ruhsat verilmiş olan ve buna göre işaretlenmiş olan çocuk koltukları.
ECE R 44, -03 BM normuna veya daha yeni bir versiyona göre karayolu taşıtlarında
kullanım için ruhsatlı olan çocuk koltukları.
Kanada CMVSS 213/213.1 standardında, karayolu ve havayolu taşıtlarındaki kullanım
için ruhsat verilmiş olan çocuk koltukları.
FMVSS 213 sayılı ABD normuna göre, karayolu ve havayolu taşıtlarındaki kullanım için
ruhsat verilmiş olan ve 26 Şubat 1985 tarihinde ya da bu tarihten sonra bu norma göre
üretilmiş olan çocuk koltukları. Belirtilen tarihten önce üretilmiş olan ABD ruhsatlı çocuk
taşıma sistemleri üzerinde aşağıdaki kırmızı renkli ibarenin yer aldığı bir etiket
bulunmalıdır:
1) “THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL
MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS” ve
2) “THIS RESTRAINT IS CERTIFIED FOR USE IN MOTOR VEHICLES AND AIRCRAFT”.
Ayrıca çocuk koltukları iki noktalı kemerler (kalça kemeri) ile sabitlenmek üzere ruhsat almış
olmalıdır.
Uçaklarımızda genel olarak sadece belirtilen çocuk koltuklarının kullanımına izin verdiğimiz için
anlayışınızı rica ederiz. Eğer bir koltuk belirtilen kriterlere uygun değilse, kabin personeli kullanımını
reddetmeye ve koltuğu ayrı bir yerde muhafaza etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda küçük çocuklar
(2 yaşından küçük) düğümlü emniyet kemeri ya da “Lap Holding” ile yetişkinin kucağında emniyete
alınır. Bu durumda küçük çocuğun (2 yaşından küçük) ayrı koltuğu için ödenmiş olan bilet ücretinin
iadesi maalesef mümkün değildir.
12.4. Spor ve özel bagajların taşınması
Özel ve başka spor bagajların taşınması ücrete tabiidir.
Condor Business Class yolcularımızın bir adet spor bagajını ilave ücret talep etmeden taşıyoruz.
Bunun için uçuştan en az 8 saat önce bildirimde bulunulmalıdır. Spor bagajınızın ilave ücret talep
edilmeden taşınmasına yönelik bildirim işlemlerini Servis Merkezimizde ya da tercih ettiğiniz seyahat
acentesinde halledebilirsiniz. Önceden bildirimde bulunulmadığı taktirde taşıma garantisi verilmez.
Özel bagaj ile fazla bagajların taşınmasıyla ilgili ücretler Condor'un İnternet sayfasında belirtilmiştir
(www.condor.com)
12.5. Özel ve spor bagajlar için nakliyat ambalajları
Özel bagajın ve spor bagajının taşınması sadece uygun nakliye ambalajında veya nakliye
kutularında mümkündür. Her bir spor bagajı ekstra, yani diğer bagajlardan ayrı şekilde
ambalajlanmak ve uçuş öncesinde ayrıca verilmek zorundadır. Aksi takdirde, bütün bagaj uygulanan
fazla bagaj ücret oranına tabi tutulur ve bu oran bazen spor bagajının taşınması için hesaplanan
götürü ücretten daha yüksek olabilir. Check-in'deki çalışanlar paketlenmiş özel ve spor bagajları,
rastgele kontrol yöntemiyle kontrol etme ve taşıma işlemini talimatlara uyulmadığı hallerde reddetme
hakkını saklı tutar. Spor bagajında spor yapmak için kullanılan eşyaların dışında başka hiçbir eşya,
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
özellikle de giyim bulunmaması gerektiğini belirtmek isteriz. Kanoların ve kayakların taşınması için
tazminattan feragat beyanına ihtiyacımız vardır. Özel bagaj ve spor bagajlarının taşınması için
bildirim zorunluluğu olduğunu unutmayınız. Bildirimler uçuştan en geç 8 saat öncesine kadar
yapılabilir.
Kabinde kullanılmayacak olan çocuk arabası, bebek arabası, bebek seyahat yatakları ve çocuk
koltuğu gibi özel bagajlar için kayıt yaptırmaya gerek yoktur. Güneş şemsiyesi ile 20 kg’yi
aşmayacak fazla yükler için önceden bildirim yapmak gerekmez. Özel bagajın ve spor aletlerinin
check-in işlemlerinin uzun sürmesinden dolayı, planlanan kalkış saatinden en az 120 dakika
(ABD/Kanada uçuşları için 180 dakika) önce check-in gişelerinde olunuz. Özel bagaj, spor aleti ve
bagaj fazlası ile ilgili ücretler kayıt sırasında kredi kartı ya da SEPA bazlı borç kaydı yöntemiyle,
fakat en geç check-in işlemleri sırasında gerçekleştirilir. Sonradan ödeme yapılamaz.
Diğer havayolu şirketlerine ait taşıyıcı ve aktarma uçuşlarının da kullanımında, tüm yol boyunca
birinci uygulamayı yapan uçuş şirketinin şartları geçerli olur. Böyle bir durumda mutlaka uygulamayı
yapan uçuş şirketinden bilgi edinmenizi öneririz.
12.6 Teslim edilen bagajlarda bulunmaması gerekenler:
Nakit para, mücevher, değerli metaller, kamera, cep telefonu, elektronik cihazlar (örneğin dizüstü
bilgisayar ya da bilgisayar), hassas optik cihazlar, iş belgeleri, numuneler, ticari değeri 300 €
değerinden fazla olan sanat eserleri, bozulabilir ya da kırılabilir eşyalar, pasaportlar ve diğer kimlik
belgeleri, acil gerekli olan ilaçlar, giyim eşyası olmayıp 300 € tutarından değerli eşyalar (yeni alış
değeri geçerlidir).
Montreal Sözleşmesi’nin 20. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen uyarılara rağmen bagajda bulunan
eşyalarda oluşacak hasar ve kayıplar için sorumluluk kabul edilmemektedir. Ayrıca bu tür eşyaların
taşınmasından dolayı teslim edilen bagajlarda ortaya çıkan ve çıkacak hasarlar için de sorumluluk
kabul edilmemektedir.
13. Sorumluluk ve dava açma süresi
Condor veya taşımacılık yapan diğer şirketlerin sorumlulukları belirlenmesinde her bir şirketin kendi
havayolu taşıma şartları geçerlidir. Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından
gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile
diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında birtakım farklılıklar bulunabilir.
Taşımacılık şartlarımız, 28.03.1999 tarihinde uluslararası havayolu taşımacılığının ortak kurallar
kullanması için imzalanan Montreal Sözleşmesi ile 889/02 no'lu Avrupa Birliği Yönetmeliği ile
değiştirilen 2027/97 no'lu Avrupa Birliği Yönetmeliği’ne tabidir. Montreal Sözleşmesi, yolcunun
ölmesi ya da yaralanması, yolcu bagajının kaybolması ya da zarar görmesi, uçağın gecikmesi gibi
durumlardan doğabilecek, Condor’a ait sorumlulukları düzenler ve sınırlar.
Montreal Sözleşmesi’ne göre bu sorumluluk şu şekilde kısıtlanmıştır:
 Yolcularımızın ölümü ya da yaralanması durumunda bir üst ödeme sınırı yoktur. Condor,
113.100 Özel Çekiş Hakkı’na (yaklaşık 133.200 EUR) kadar olan zararlarda hataya dayalı
itirazda bulunması mümkün değildir. Fakat zarar gören kişinin de zararın oluşmasında katkısı var
ise, geçerli kanunun tazminat hakkını reddettiği ya da mağdurun da katkıda bulunması nedeniyle
düşürdüğü hükümleri uygulanır. Bu tutarın üzerindeki zararlar için havayolu şirketi, zararın,
şirketin, görevlendirdiği kişilerin ya da üçüncü şahısların hukuka aykırı ya da kusurlu davranışı
ya da ihmali sonucunda meydana gelmediğini ispatlaması halinde sorumlu tutulamaz (Montreal
Sözleşmesi Madde 21). Condor, tazminat alma hakkı olan yolcusunun acil maddi ihtiyaçlarının
karşılanması için 16.000 Özel Çekiş Hakkına (yaklaşık 19.963 EUR) altında olmayan bir avans
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
ödemesinde bulunur ve bu ödeme, tazminat hakkı olan kişinin belirlenmesinden itibaren 15 gün
içinde gerçekleşir.
 Uçağa verilen bagajın kırılması, kaybolması, kısmen ziyan olması, zarar görmesi ya da
gecikmesi halinde şirketimiz sadece 1.131 Özel Çekiş Hakkına (yaklaşık 1.332 EUR) kadar
sorumludur. Eğer bagajınızın değeri bu miktarı aşıyorsa, bunu işlemler sırasında havayolu
şirketine bildirmelisiniz ya da yolculuk öncesinde bagajınızın tamamen sigortalı olmasını
sağlamalısınız.
Sigorta, uçuş bileti fiyatına dahil değildir. Uçuşu iptal etmeniz, bagajın kaybolması ya da zarara
uğraması gibi konular için mutlaka sigorta yaptırmanızı öneririz. Sigorta ortağımız olan
Europäische Reiseversicherung AG, Rosenheimer Strasse 116, 81669 München ile sigorta
sözleşmesi yapmanızda aracı olmaktan memnuniyet duyarız. Buna karşın bu sigorta şirketinin
tazminat düzenlemeleri ve ödemeleri hakkında bilgi sahibi değiliz.
 Yolcularımızın taşınması sırasında meydana gelebilecek gecikmelerde 4.694 Özel Çekiş
Hakkına (yaklaşık 5.528 €) kadar sorumluyuz.
Bagajın zarar görmesi, kaybolması, kısmen ziyan olması ya da kırılması durumunda yolcu bize
mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak başvurmalıdır. Bagajın kırılması, kaybolması, kısmen
ziyan olması durumunda yolcu havalimanında bildirimde bulunmalıdır. Bu durumda size bagaj
raporu (PIR) verilir. Uçağa verdiğiniz bagajı, PIR raporu olmaksızın size teslim ettiğimizde kabul
ederseniz, aksi ispat edilinceye kadar, vermiş olduğunuz bagajı hasarsız ve eksiksiz olarak size
teslim etmiş sayılırız. Uçağa teslim edilmiş olan bagajların üzerindeki çizikler, küçük çukurlar ve
sıyrıklar hasar sayılmaz, bunlar bagajın kullanımına bağlı yıpranmadan kaynaklanmaktadır.
Seyahat çantalarınızın havayolu taşımacılığındaki gereklilikleri haiz olduğundan, bilhassa da
ıslanmaya karşı dayanıklı olduğundan emin olunuz. Sorumluluk kısıtlamasının geçerli olabilmesi
için Condor'un meydana gelen zararlarda kasıtlı veya düşüncesiz davranmış olması gerekir.
Bagajın zarar görmesi ya da kısmen ziyan olması durumunda yazılı bildiriminiz en geç 7 gün
içerisinde, gecikmeli teslim edilen bagajlarda en geç 21 gün içerisinde elimize geçmelidir. Esas
olan yazılı başvurunun gönderildiği tarihtir. PIR raporunun verilmesi durumunda yukarıdaki
süreler geçerli değildir.
Zarar gören kişinin de zararın oluşmasında katkısı var ise, geçerli kanunun tazminat hakkını
reddettiği ya da mağdurun da katkıda bulunması nedeniyle düşürdüğü hükümleri uygulanır. Aynı
durum mağdurun zararın oluşmasını engelleme ya da en aza indirme yükümlülüğünü yerine
getirmediği durumlarda da geçerlidir.
Condor, yasaların belirlemiş olduğu şartları yerine getirmiş olduğumuz durumlarda ya da
yasaların belirlediği şartları sizin yerine getirmemiş olmanızdan kaynaklanan hasarlar için
sorumlu tutulamaz.
Montreal Sözleşmesi’nin şartları yukarıda belirtilen hükümlerle değişmez.
Tazminat davasını en geç 2 yıl içerisinde açabilirsiniz. Bu süre uçağın uçtuğunuz havalimanına
ulaştığı ya da ulaşması gerektiği ya da taşımanın yarıda bırakıldığı günde başlar.
14. Uçuş tarifeleri, gecikmeler, iptaller/uçuş saatlerinin değiştirilmesi,
Yolcu hakları
14.1.
Condor; değişiklik ilgili tüm tedbirler alınmış olmasına ve her türlü çaba gösterilmiş olmasına karşın
önüne geçilemeyecek olağandışı durumlardan kaynaklandığında planlanmış uçuş saatlerini
değiştirme hakkına sahiptir. Bu tür olağandışı durumlar özellikle siyasi istikrarsızlık, ilgili uçuşun
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
gerçekleştirilmesine ilişkin önceden belirlenemeyecek hava koşulları, güvenlik riskleri, uçuş
güvenliğinde beklenmedik eksiklikler ve bir havayolu firmasının işine devam etmesini tehlikeye
atacak bir grev mevcut olduğunda oluşabilir. Condor değişikliğin her türlü çaba gösterilmiş olmasına
karşın önüne geçilemeyecek olağandışı durumlardan kaynaklandığına ilişkin ispat yükümlülüğünü
taşımaktadır. Condor, uçuş saatlerinde değişiklik yapılması gerektiği anlaşılır anlaşılmaz bunu ve
belirlenen yeni uçuş saatlerini tüm yolculara derhal bildirecektir.
14.2
Condor bunun yanı sıra planlanmış uçuş saatlerini, değişiklik planlanmış uçuş saatinden minimum 2
hafta önce bildirilmiş olduğunda ve aynı zamanda her türlü çaba gösterilmiş olmasına karşın önüne
geçilemeyecek işletme ile ilgili nedenlerden kaynaklandığında değiştirme hakkına sahiptir. İşletme
ile ilgili bu tür nedenler, özellikle devlet tarafından bildirilen uçak kalkış ve iniş hakları (slot tahsisi)
çerçevesinde yapılan gerekli değişiklikler ve havaalanlarındaki işletme ile ilgili sınırlamalar ile birlikte
ulusal ile uluslararası ve trafik kanunu yetkililerinin koyduğu sınırlamalar söz konusu olduğunda
mevcut olabilir. Condor; değişikliğin ilgili tüm tedbirler alınmış olmasına ve her türlü çaba gösterilmiş
olmasına karşın önüne geçilemeyecek, işletme ile ilgili nedenlerden kaynaklandığına ilişkin ispat
yükümlülüğünü taşımaktadır. Condor, uçuş saatlerinde değişiklik yapılması gerektiği anlaşılır
anlaşılmaz bunu ve belirlenen yeni uçuş saatlerini tüm yolculara derhal bildirecektir.
14.3.
Condor bu durumlarda uçağı değiştirebilir ve taşıma görevini tamamen ya da kısmen üçüncü kişilere
aktarabilir. Böyle durumlarda Condor yine de rezervasyonu yapılmış taşıma faaliyetinden
sorumludur.
Eğer bize bir iletişim bilgisi verdiyseniz, sizi yapılan tüm değişikliklerden derhal haberdar edebiliriz.
14.4.
261/2004 no'lu Avrupa Birliği Yönetmeliği uyarınca açıklama:
Çifte rezervasyon, uçuşun iptali veya en az 2 saatlik gecikmelerden dolayı uçamamanız durumunda,
bahsi geçen yönetmelik uyarınca aşağıdaki haklara sahip olursunuz. Bu bilgilendirme yapılmak
zorunda olup tazminat talebinde bulunulması ve Montreal Sözleşmesi’ne ait sorumlulukla ilgili
mevzuatın yorumlanması için zemin oluşturmazlar.
Yönetmelikten doğan haklarınız, ancak söz konusu uçuşla ilgili onaylanmış bir rezervasyonunuzun
olması, belirtilen zamanda, belirtilmediği takdirde planlanan uçuş saatinden en geç 45 dakika
öncesinde işlemler için hazır bulunmanız ve uçuşun rezervasyonunu kamuya açık bir tarifeye göre
yapmış olmanız durumunda geçerli olur.
1500 km’ye kadar olan uçuşlarda 2 saati aşan gecikmelerde, 1500 ile 3500 km arasındaki
yolculuklarda 3 saati aşan gecikmelerde ve 3500 km’yi aşan yolculuklarda 4 saati aşan
gecikmelerde, kayıt yaptırdığınız uçuş sınıfına ve beklediğiniz süreye göre, içecek ve servis gibi
hizmetler talep edebilirsiniz. Söz konusu uçuşun planlanan uçuş gününden bir gün sonra yapılması
durumunda, 2 telefon görüşmesi ya da faks ya da e-posta ve otelde konaklama talebinde
bulunabilirsiniz. Eğer uçuş, size vaat edilen hizmetlerin sunulmasından dolayı daha fazla gecikecek
ise, bu hizmetleri talep etme hakkınız ortadan kalkar. Eğer yolculuk amacınız gecikmeden dolayı
ortadan kalkmışsa, 5 saati aşan gecikmelerde uçuştan vazgeçme ve 7 gün içerisinde seyahat
masraflarının iadesini ve gerektiği takdirde en yakın zamanda yolculuğun başladığı noktaya geri
götürülmeyi talep edebilirsiniz.
Çifte rezervasyon yapılması durumunda, servis hizmetlerini talep edebilirsiniz. Ayrıca size, benzeri
şartlarla, varmak istediğiniz havaalanına farklı bir şekilde ulaştırılma imkanını da sunuyoruz. Eğer
söz konusu uçuştan vazgeçerseniz, bilet masraflarının iadesini talep etme hakkına sahip olursunuz.
Her halükarda, uçuş mesafesine veya varış yerine bağlı olarak, zararınızın tazmin edilmesini talep
edebilirsiniz. 1500 km’den fazla olan uçuşlarda yolcu başına 250 €, şirket içi uçuşlarda 1500 km'den
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
daha fazla olan ve diğer uçuşlarda 1500 km ile 3500 km arasındaki uçuşlarda yolcu başına 400 €,
diğer tüm uçuşlarda yolcu başına 600 € tazminat ödenir. Size varış havaalanına giden alternatif bir
uçuş sunmamız ve uçuş süresinin mesafeye göre 2, 3 ya da 4 saatten fazla sürmemesi durumunda,
tazminat ödemesi %50 oranında düşer. Seyahat etmeniz, şimdiye kadar belirtilen ve bundan sonra
değinilecek olan kurallar uyarınca haklı olarak engellendiyse, yukarıda belirtilen ödemeleri talep
etme hakkınız ortadan kalkar.
Taşımama durumunda geçerli olan servis hizmetleri, tazminat ödemesi ve bilet ücretinin geri iadesi
gibi haklarınız planlı, bir uçuşun aynı şartlar altında iptali halinde de geçerlidir. Eğer yapılan iptalin
olağan üstü bir nedeni varsa ve bu neden alınan tüm tedbirlere rağmen ortadan kaldırılamamışsa,
bu durumda yukarıdaki haklardan yararlanılması söz konusu değildir. Planlanan uçuştan en az 14
gün önce uçuşun iptal edildiğini bildirmemiz, uçağın kalkış zamanının 2 saatten fazla ve varış
zamanının 4 saatten fazla gecikmeyeceğini planlanan uçuş gününden 14 ile 7 gün önce haber
vermemiz, uçağın kalkış zamanının 1 saatten az ve varış zamanının 2 saatten fazla geçmeyeceğini
planlanan uçuş gününden önceki 7 gün içerisinde bildirmemiz halinde tazminat hakkı düşer.
Condor, tazminat ödemelerinin, hangi hukuki sebebe dayanırsa dayansın mahsup edileceğini
açıklama hakkına sahiptir.
14.5 Code Share ortaklarıyla yapılan taşımacılığın özellikleri
Eğer nakil işlemi bir Code Share-partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında
birtakım farklılıklar bulunabilir.
15. Elektronik cihazlar, kemer takma zorunluluğu, sigaranın yasak olduğu uçuşlar, alkollü
içecekler, alerjiler, seyahat belgeleri, Seyahat talimatlarının ihlali ve bunların hukuki
sonuçları
15.1. Elektronik cihazlar
Uçakta cep telefonu, dizüstü bilgisayar, CD çalar, elektronik oyun, yayın yapma özelliğine sahip
cihaz ve telsiz gibi elektronik cihazların izinsiz kullanımı yasaktır ve cezalandırılabilir. Buna karşın
işitme cihazları ve kalp pilleri birer istisna teşkil eder. Lütfen kabin personelinin talimatlarını dikkate
alınız. Yanınızda taşıdığınız herhangi bir cihazın kullanılmasının yasak olup olmadığından emin
olmamanız halinde de kabin personeline danışınız.
15.2. Kemer takma zorunluluğu
Kendi güvenliğiniz açısından uçuş boyunca yerinizde otururken, emniyet kemerini bağlama
yükümlülüğünde olduğunuza dikkatinizi çekeriz. Kabin personelinin talimatlarına mutlaka uymanız
gerekmektedir.
15.3. Sigaranın yasak olduğu uçuşlar
Uçağın her yerinde ve uçakta bulunulan tüm süre boyunca sigara içmek yasaktır. Bu, elektronik
sigaralar için de geçerlidir. Sigara yasağının çiğnenmesi derhal ihbar edilir ve uçuşun iptal
edilmesine yol açabilir. Böyle bir durumda ortaya çıkacak olan masraflar tarafınızdan karşılanır.
15.4 Alkollü içecekler
Dışarıdan getirilen alkollü içeceklerin içilmesi uçakta bulunulan tüm süre boyunca yasaktır. Şayet bu
kurala uymazsanız, gelecekti taşımaların dışında bırakılabilirsiniz.
15.5 Alerjiler
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
Kendi menfaatiniz ve diğer yolcular ve uçuş güvenliği açısından lütfen bizi uçuştan en geç 24 saat
öncesinden yiyeceklere veya içerik maddelerine karşı sahip olduğunuz her türlü alerjinizden
haberdar ediniz. Condor bir yolcunun uçak içinde herhangi bir alerji krizine girmemesini garanti
edemez. Bir yolcu bazı yiyecek veya içerik maddelerine karşı kendi sağlığını ciddi bir tehlikeye
sokabilecek ve uçak içinde, yiyeceklerde veya ortamdaki havada var olmadığı garanti edilemeyecek
bir alerjiye sahipse firma için bir nakil zorunluluğu bulunmamaktadır.
15.6 Seyahat belgeleri
Yolculuk için gerekli bütün giriş ve çıkış belgelerini ve vizeleri temin etmek ve uçağın kalktığı, indiği
ve üzerinden uçtuğu ülkelerin yönetmeliklerine uymak sizin sorumluluğunuzda ve
yükümlülüğünüzdedir. Bu bizim buradaki düzenlemelerimiz ve talimatlarımız için de geçerlidir.
Gerekli belgeleri temin etmeyi ihmal ettiğinizden veya ilgili hüküm veya talimatlara uymadığınızdan
dolayı doğan hukuki sonuçlardan biz sorumlu tutulamayız.
Uçağa binmeden önce, ilgili ülkeler tarafından istenen tüm ülkeye giriş ve çıkış belgelerini, sağlık
belgelerini ve diğer belgeleri ibraz etmek ve bizim bunların suretlerini saklamamıza müsaade etmek
zorundasınız. Hava alanında sizden kısa bir süre için yolculuk için gereken bilgiler alınması
gerektiğinde, bunun için kişi başına 5 EUR'luk bir işlem bedeli tahsil etme hakkına sahibiz. Uyulması
gereken yönetmeliklere uymamanız ya da belgelerinizin eksik olması halinde sizi taşımama
hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu yönetmeliklere uymamanız nedeniyle oluşacak zarar ve masraflar için
sorumluluk üstlenmiyoruz.
16157. Bir ülkeye giriş kanunlarının ihlali ve bunların hukuki sonuçları
Herhangi bir ülkeye girişinizin engellenmesi durumunda, o ülkenin vereceği para cezasını ödemekle
yükümlüsünüz. Ayrıca bir ülkeye (transit ya da kalacağınız ülke) giriş izni verilmediği için sizi o
ülkenin resmi kurumlarının talimatı üzerine geldiğiniz ülkeye ya da başka bir ülkeye taşımamız
halinde, söz konusu uçuş ücretini ödemekle de yükümlüsünüz. Ödemiş olduğunuz ancak
kullanmadığınız uçuş ya da diğer hizmet ücretlerini bu tür harcamaların karşılanması için
kullanabiliriz. Ret veya onay yerine kadar ödenmiş olan uçuş bedeli iade edilemez
Bir ülkenin giriş veya transit uçuşlar için öngördüğü yönetmeliklere uymamanız ya da bu
yönetmeliklere göre gerekli olan belgeleri gereği gibi ibraz etmemeniz nedeniyle ceza ya da para
cezası ya da teminat ödemek ya da masrafta bulunmak zorunda kalırsak, talebimiz üzerine ödenen
ya da teminat olarak yatırılan tutarları ve yapılan harcamaları tazmin etmekle yükümlüsünüz. Condor
veya uçuşu gerçekleştiren taşımacı bu harcamaları kapatmak için sahip olduğunuz para araçlarını
kullanma hakkına sahiptir. Bu tür cezaların ve para cezalarının büyüklüğü ülkeden ülkeye değişik
olup uçuş ücretinin çok üzerinde yer alabilir. Bu nedenle kendi çıkarınız için ülkeye giriş
yönetmeliklerini Lütfen kendi iyiliğiniz için ülkelere giriş şartlarına ve kurallarına dikkat ediniz.
16. Veri güvenliği
Şahsi bilgilerinizi burada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanması için Condor’a bıraktığınızı
kabul etmiş bulunuyorsunuz: Uçuş rezervasyonları, ek hizmetlerin satın alınması, bir ülkeye giriş
formalitelerinin uygulanması ve uçuşunuzun gerçekleşmesi için bu tür verilerin yetkili mercilere
iletilmesi. Bu bilgileri sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kendi ofislerimize, yetkili
acentelerimize, yurtiçindeki ve yurtdışındaki resmi dairelere, diğer havayolu şirketlerine veya
yukarıda belirtilen hizmetleri veren başka şirketlere iletmemiz konusunda bizi yetkili kılıyorsunuz.
Müşteri hizmetlerimiz çerçevesinde harici şirketlerden de yararlanıyoruz. Bu şirketlerin elemanları
da, kendi elemanlarımızla aynı veri koruma kanunlarına tabidir.
17. Sigortalar
Bir uçuşu iptal etmeniz halinde gündeme gelen sigorta bedelleri, özellikle de seyahatten
vazgeçildiğinde oluşan giderlere ait bir sigorta bedeli, uçuş bileti fiyatına dahil değildir. Uçuş biletinizi
alırken bu gibi konular için mutlaka sigorta yaptırmanızı öneririz. Sigorta yaptırmışsanız, sigorta
şirketine söz konusu zararla ilgili gecikmeksizin yazılı bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Condor,
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
sigorta düzenlemeleri konusunda yetkin değildir.
Sigorta şirketimizin adresi: Europäische Reiseversicherung AG, Rosenheimer Strasse 116, 81669
Münih
18.
889/02 no'lu Avrupa Birliği Yönetmeliği ile değiştirilen 2027/97 no'lu Avrupa Birliği
Yönetmeliği ile ilgili açıklamalar
Bu açıklama 889/02 sayılı AB yönetmeliği uyarınca gereklidir, ancak herhangi bir tazminat
hakkı için bir hak esası oluşturmadığı gibi Montreal anlaşmasındaki hükümler de bu
açıklamayla yorumlanamaz. Bu açıklamayı kanunen yapmak zorunda olduğumuzdan, bu
açıklama sizinle Condor arasında akdedilen taşıma ve nakil sözleşmesinin bir parçası
değildir.
Havayolu şirketlerinin yolcular ve bagajları için taşıdığı sorumluluklar .
Bu bilgiler, Avrupa Topluluğu hukuku ve Montreal Sözleşmesi doğrultusunda uçak şirketlerinin
uygulamak zorunda olduğu sorumluluk şartlarını kapsamaktadır.
Eğer nakil işlemi bir Code Share -partneri tarafından gerçekleştirilecekse, GİK madde 1.2'de yer alan
özellikler geçerli olur; bu maddeye göre GİK ile diğer uçuş firmasına ait nakil şartnamesi arasında birtakım
farklılıklar bulunabilir.
18.1. Ölüm veya yaralanma halinde ödenecek tazminat
Yolcularımızın ölümü ya da yaralanması durumunda bir üst ödeme sınırı yoktur. 113.100 Özel Çekiş
Hakkı’na kadar olan zararlarda havayolu şirketi tazminat taleplerine itiraz edemez. Bu tutarın
üzerindeki zararlar için havayolu şirketi, zararın kusurlu davranışı ya da ihmali sonucunda meydana
gelmediğini ispatlaması halinde sorumlu tutulamaz.
18.2. Avans ödemeleri
Yolcumuzun ölümü ya da yaralanması durumunda acil maddi ihtiyaçlarının karşılanması için, yasal
olarak tazminat almaya yetkili şahısların belirlenmesinin ardından uçak şirketi 15 gün içinde bir
avans ödemesi yapar. Ölüm durumlarında bu avans ödemesi 16.000 Özel Çekiş Hakkı’ndan az
olamaz.
18.3. Yolcuların taşınması sırasındaki gecikmeler
Uçak şirketi yolcuların taşınması çerçevesinde meydana gelen gecikmelerden sorumludur, fakat
şirketten beklenebilecek her türlü çabayı göstermiş olmasına rağmen gecikmenin engellenememiş
olması halinde sorumluluk ortadan kalkar. Yolcularımızın taşınması sırasında meydana gelebilecek
gecikmelerden 4.694 Özel Çekiş Hakkı’na kadar sorumluyuz. 261/04’ no'lu Avrupa Birliği
Yönetmeliği’nden kaynaklanabilecek olası sorumluluklar bu durumun dışındadır.
18,4. Bagajların taşınması sırasındaki gecikmeler
Uçak şirketi bagajların taşınması çerçevesinde meydana gelen gecikmelerden sorumludur, fakat
şirketten beklenebilecek her türlü çabayı göstermiş olmasına rağmen gecikmenin engellenememiş
olması halinde sorumluluk ortadan kalkar. Bagajların taşınması sırasında meydana gelebilecek
gecikmelerden 1.131 Özel Çekiş Hakkı’na kadar sorumluyuz.
18.5 Bagajların kırılması, kaybolması veya zarar görmesi
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
Bagajların kırılması, kaybolması veya zarar görmesi durumlarında havayolu şirketimiz sadece 1.131
Özel Çekiş Hakkı‘na kadar sorumludur. Havayolumuza teslim edilen bagajlar daha önceden zarar
görmemişlerse kusur aranmaksızın sorumluluk söz konusudur. Teslim edilmeyen bagajlar için
sadece kusurlu olduğumuz durumlarda sorumluyuz.
18.6. Bagajların için sorumluluk sınırının arttırılması
Yolcu, en geç uçuş işlemlerini tamamladığı sırada bagajıyla ilgili özel bir açıklamada bulunur ve ek
bir ücret öderse, Condor’un sorumluluk sınırı genişler.
18.7. Bagajlarla ilgili şikayetler
Bagajların kırılması, gecikmesi, kaybolması veya zarar görmesi durumlarında yolcu, uçak şirketine
mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak başvurmalıdır. Uçağa teslim edilen bir bagaj için, bagaj
yolcuya ulaştıktan sonraki zarar durumlarında 7 gün içinde, gecikmesi durumunda ise 21 gün içinde
uçak şirketine başvurunuzun ulaşmış olması gerekmektedir.
18.8. Sözleşmeli hava yolu şirketiyle işlemi yapan hava yolu şirketinin sorumluluğu
Uçuşunuz taşımacılık sözleşmesi yaptığınız uçak şirketi ile değil de, başka bir uçak şirketi tarafından
gerçekleştirildi ise, şikayetinizi ya da tazminat talebinizi her iki havayoluna da iletebilirsiniz. Eğer
uçak biletinizin üzerinde uçak şirketinin adı ya da kodu yer alıyorsa, sözleşmeyi yapan bu uçak
şirketidir.
18.9. Dava açma süreleri
Tazminat davaları en geç 2 yıl içerisinde açılmalıdır. Bu süre uçağın varış havalimanına vardığı ya
da varması gerektiği gün başlar.
Bu şartlar Avrupa Birliği tarafından 889/02 no'lu Avrupa Birliği Yönetmeliği ile değiştirilen 2027/97
no'lu Avrupa Birliği Yönetmeliği ve ulusal üye devletlerin belirlediği kurallar çerçevesinde uygulanan
28.05.1999 tarihli Montreal Sözleşmesi’ne dayanmaktadır.
19. Uygulanan hukuk ve mahkeme yeri
19.1. Uygulanan hukuk
Condor ile yapılan taşıma ve nakil sözleşmeleri ile işbu GİK alman hukukuna tabiidir.
19.2. Mahkeme yeri
Alman ticaret kanununda belirtilen anlama göre burada tüccar sayılan yolcular ve yurt içinde yetkili
bir mahkeme bölgesinde ikamet etmeyen kişiler ve sözleşme akdedildikten sonra ikametlerini ve
adreslerini yurt dışına taşımış olan veya dava açıldığı sırada ikamet adresleri bilinmeyen kişiler
tarafından açılan davalar için Kelsterbach mahkemeleri yetkilidir. Bu mahkeme yeri ile ilgili anlaşma,
Montreal Sözleşmesi ya da 261/04 no'lu Avrupa Birliği Yönetmeliği doğrultusundaki talepler için
geçerli değildir.
20. Rail & Fly
“Rail & Fly” tren biletlerinin rezervasyonunu sadece Condor uçuşları (Condor Flugdienst GmbH
şirketinin uçağı üzerindeki hava yolu kodu DE) ile bağlantılı olarak, seyahat acenteleri, internet
adresi www.condor.com üzerinden ya da Condor Servis Merkezi’mizden yaptırabilirsiniz. Condor,
Deutsche Bahn AG’nin sunduğu taşıma hizmetlerine sadece aracılık etmektedir ve bu yolculuklarla
ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
“Rail & Fly bileti 1. ve 2. Sınıflarda alınabilir. Condor ile bağlantılı olarak satın alacağınız tren bileti ile
10.07.2015
Sayfa 2
Condor GIK
Deutsche Bahn AG’nin Almanya içindeki tüm hatlarındaki tüm trenlerinde ve tüm mesafelerde, ICE
bağlantısı dahil olmak üzere edebilirsiniz. Tren biletlerini uçuştan bir gün önce, uçuşun yapıldığı gün,
dönüş gününde ve bir gün sonrasında kullanabilirsiniz. Tren bağlantılarını seçerken, ikamet ettiğiniz
yerden kalkış havalimanına doğru olabildiğince kısa bir hat seçmeye özen gösteriniz.
Deutsche Bahn AG’nin ulaşım trafiğinde dışsal etkenlerden dolayı gecikmelerin olabileceğini size
hatırlatmak isteriz. Bu yüzden, check-in noktasında planlanan uçuş saatinden en geç 180 dakika
(ABD/Kanada uçuşlarında 240 dk.) önce hazır bulunacak şekilde tren bağlantılarını seçmenizi
tavsiye ederiz. Kalkış havaalanına zamanında varmak sizin sorumluluğunuzdadır.
Deutsche Bahn AG (Rail & Fly) şirketi tarafından yapılan taşıma ve nakiller için Deutsche Bahn AG
şirketinin insan taşımacılığıyla ilgili taşıma ve nakil şartnamesi geçerlidir.
Tren biletlerinin iptali (Rail & Fly) planlanan uçuştan 24 saat öncesine kadar ücretsiz yapılabilir.
Gidiş ve dönüş tren biletlerinin daha sonra iptali mümkün değildir. İptalin zamanında yapılabilmesi
için, orijinal biletleri yazılı olarak bize göndermeniz ve bunların belirtilen süre içersinde elimize
geçmiş olması önemlidir. Deutsche Bahn AG’ye ait seyahat bedelinin tazmini Deutsche Bahn AG’nin
yetkilendirmesiyle tarafımızdan yapılacaktır.
“Rail & Fly ” hizmetleri, çevrimiçi olarak sadece Almanca internet sayfalarında satışa sunulmaktadır.
“Rail & Fly” bilet fiyatları Condor’un İnternet sayfasında (www.condor.com) belirtilmiştir.
Versiyon 10 Temmuz 2015, Değişiklik yapma hakkımız saklıdır
Condor Flugdienst GmbH
Condor Platz
60549 Frankfurt am Main
10.07.2015
Sayfa 2

Benzer belgeler

Genel İş ve Taşıma Koşulları (Condor Flugdienst GmbH GIK)

Genel İş ve Taşıma Koşulları (Condor Flugdienst GmbH GIK) bildirme hakkına sahipsiniz. Kendi menfaatiniz için ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, uçuş iptalinizi rezervasyon numaranızla birlikte yazılı olarak bildirmenizi tavsiye ederiz. Uçuşa gelmemeniz...

Detaylı