Microsoft Dynamics AX® Bordro Bütçe Yönetimi - ETG-IT

Yorumlar

Transkript

Microsoft Dynamics AX® Bordro Bütçe Yönetimi - ETG-IT
Microsoft Dynamics AX® Bordro Bütçe Yönetimi
Microsoft Dynamics AX Bordro Bütçe Yönetimi, personel bordro maliyetleri için bütçe simulasyonları yapabilmeyi
sağlar. Maaş zam dönemlerinde veya herhangi bir dönemde şirketin uygun maaş politikasını belirlemede önemli bir
araçtır. Şirketin anlık veya dönemsel değişkenliklerinde, personel sayısı ve maliyet bütçesinin ileriye yönelik
belirlenmesinde şirket yönetimine uygun ve doğru kararlar alabilmesini hızlandırır.
Çalışanların beklentileri, mali beklentilerini, şirketin gelecek dönemde yatırımları, kararları, hedefleri, büyümesi, yeni
işlerle ilgili stratejilerini gerçekleştirme öncesinde personel maliyetlerinin belirlenmesi için simülasyonlar yapabilme
ve uygun personel bütçesine karar verebilmeyi kolaylaştırır.
Oluşturulan simülasyonlar, fiili personel giderleri ile aynı
hesaplama imkanı sunar. Oluşturulan bütçe hesaplamalarının
sapmaları yoktur yada çok küçük oranlarda olabilir. Bütçe
hesaplaması için başlangıç ve bitiş tarihine göre dönemler
belirlenebilir. Personel istihdam stratejisine göre işten ayrılacak,
yeni işe alınacak, dönemsel çalışabilecek personel kaynakları için
aylık, bir kaç aylık, yıllık bazda hesaplamalar yapılabildiği gibi,
kurum genelinde, departman, birim, kişi, iki sicil arası bazında da
personel bütçe hesaplamaları yapılıp, simülasyonlar oluşturulabilir
ve saklanabilir.
BORDRO BÜTÇE YÖNETIMI
Microsoft Dynamics AX Bordro Bütçe Yönetimi, yıllık bütçe işlemlerinde, zam dönemlerinde,
toplu yeni işe alımlarda, yeni yatırımlarda, yeni organizasyon ve lokasyonlara ait yatırım
planlamalarında, dönemsel operasyonlarda, personel sayısı optimizasyonlarında şirketinizin
doğru ve hızlı şekilde bütçesel simülasyonlarınızı çok hızlı oluşturarak doğru karar almanıza
Bütçe İşlemleri
yardımcı olur.
Bütçe İşlemleri:
Bütçe yılı, bütçe başlangıç ve bitiş ayları, vergi matrahları ve/veya fazla mesai bilgileri
geçmiş dönemki bilgilerden alabilirsiniz. Personellerinizi seçebilirsiniz (hesaplama
yapılacak çalışanların belirlenmesi). Hazırlanmış bütçe bilgilerini saklayabilirsiniz.
İş Alınacak/Çıkarılacak Personel
Bütçe işlemlerde senaryolarınızı saklama/yükleme imkanı. Saklanmış bilgilerin hatalı veya
yanlış olduğu tespitinde bilgilerin silinebilmesi, yeniden hesaplamaların yapılabilimesine
olanak sağlar.
İşe Alınacak / İşten Çıkarılacak Personel:
Bütçe döneminde işe alınacak, işten çıkarılacak personelleri tanımlayabilirsiniz. İşe alınacak
Bütçe Hesaplama Parametreleri
yeni personellerin muadili olabilecek mevcut personeli eşsicil olarak kullanılarak varolan
personellerden yeni sicil üretebilirsiniz. Saklanmış diğer senaryolardan kopyalama ile bilgi
transferini kolayca sağlayabilirsiniz.
Bütçe Hesaplama Parametreleri:
Sistemdeki gerçek verilerin kopyalayarak bütçe hesaplama parametrelerini otomatik
Bütçe Puantajı
oluşturabilirsiniz. Yeni verileri ekranda oluşturabilirsiniz.
Bütçe Puantajı:
Puantaj standart olarak (30) gün hesaplanır. Ek olarak sadece ikramiye ve fazla mesai
tanımları manuel olarak girilebilir. Tek kişi için değil genel anlamda giriş yapılmaktadır
(tanımlanan bilgi bütçe hesaplamasına dahil olacak her personel için tanımlandıkları
aylarda işleme tabiidir). Fazla mesai bilgileri, diğer bilgiler gerçek verilerden kopyalanarak
Bütçe Zam Bilgileri
fazla mesai yapan personellerin canlı verilerinin aktarılması sağlanabilir.
Bütçe Zam Bilgileri:
Sendikalı/sendikasız şeklinde ayrı ayrı işlem yapabilirsiniz. Oran/tutar bazında zam
oluşturabilirsiniz.
Ödenekler:
Ödenekler
Bütçeye dahil edilecek ödenekleri seçebilirsiniz (personele tanımlı ödenekler arasından).
Canlı sistem verileri yerine özel ödenekler tanımlayıp simülasonu gerçekleştirebilirsiniz.
Form Aktarma:
Oluşturulan bütçe simülasyonunun hangi hesaplara gideceği genel muhasebeye aktar
seçeneğiyle görülebilir. Hesaplama simülasyonları excel tablosu halinde dışa aktarılabilir.
Tüm hakları ETG’ye aittir.
Bütçe Hesaplama Sonuçları