kongre programı

Yorumlar

Transkript

kongre programı
KONGRE PROGRAMI
26 KASIM 2015
10:00 KONGRE AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:30 MİSAFİR KONUŞMACI: PROF.DR. SHAKER ZAHRA, University Of Minnesota
11:30 KAHVE ARASI
11:45 MİSAFİR KONUŞMACI: SAMİR DELİORMANLI, Koç Holding A.Ş. İnovasyon ve Fikri Haklar
Yöneticisi; Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği Genel Başkanı
13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 KONGRE ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU
20:00 GALA YEMEĞİ
27 KASIM 2015
09:30 PARALEL OTURUMLAR HECTOR TOPLANTI SALONU
•
•
•
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN GELİŞMİŞ ÜLKELERE AKAN İNOVASYONUN DOĞUŞU: TERS
İNOVASYON; D. TOPLU YAŞLIOĞLU
ÜRETİMDE Mİ YOKSA TÜKETİMDE Mİ İNOVASYON? SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, PAZAR EKONOMİSİ VE
İNOVASYON TEMELİNDE TÜRKİYE’NİN PAZAR ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ; E. ÜSTÜNDAĞLI, A.
DEDEOĞLU
KÜMELENME FAALİYETLERİNİN İŞLETMELERİN İNOVASYON TÜRLERİNE ETKİSİ: SAMSUN MEDİKAL
KÜMESİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA; A. ÇETİN, E. ERENLER TEKMEN, O. KARAAHMETOĞLU, T.TORUN
27 KASIM 2015
09:30 PARALEL OTURUMLAR ACHILLES TOPLANTI SALONU
•
ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİK PERSONELİN YENİLİK YÖNETİMİNE İLİŞKİN YETERLİK ALGISI; A. KURNAZ,
•
D. KARAHOCA
•
YERELE ÖNCELİK VERMEK; R. YILDIZ
YENİ ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ İÇİN MİSYON ÖNERİSİ: EVRENSEL DÜŞÜNMEK VE UYGULAMADA
FARKLILIKLAR FARK YARATIR MI? AKADEMİSYEN PROFİLİNİN VE ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÜNİVERSİTELERİN
İNOVASYON PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ; D.KELGÖKMEN İLİC, C.D.TATARLAR, R. TURHAN
10:45 KAHVE ARASI
11:00 MİSAFİR KONUŞMACI: PROF.DR. YUSUF BARAN, Abdullah Gül Üniversitesi, Yaşam ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanı (HECTOR TOPLANTI SALONU)
11:45 PARALEL OTURUMLAR HECTOR TOPLANTI SALONU
•
•
ÖĞRETİM ELEMANLARI CEPHESİNDEN ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ: EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖRNEĞİ; R.B. YEŞİLAY, S. TEMEL
TÜRKİYE’NİN
VERİMLİLİKTEN
İNOVASYONA
GEÇİŞ
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER; S.GÜRAVŞAR GÖKÇE
SÜRECİNDE
KAMUDA
İNOVASYONUN
11:45 PARALEL OTURUMLAR ACHILLES TOPLANTI SALONU
•
•
PLANLI DAVRANIŞ KURAMINI YENİLİKÇİLİĞE UYARLAMAK: KAVRAMSAL BİR MODEL ÖNERİSİ; A.
SÖZÜER, G. ALTUNTAŞ, F. SEMERCİÖZ
SOSYAL İNOVASYON İLE SAKİN ŞEHİRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYAL GİRİŞİM(Cİ)LER BOYUTU İLE
İNCELENMESİ: SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ; İ. KAZANÇOĞLU, T.DİRSEHAN
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 PARALEL OTURUMLAR HECTOR TOPLANTI SALONU
•
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİ İNOVASYONDA EŞİT İKİ YÖNLÜLÜĞÜ (AMBIDEXTERITY) BELİRLER Mİ?; M.
•
REYHANOĞLU; Ö. AKIN
•
M.BAYBARS, C. KARSLI, A.E. ZALLUHOĞLU
•
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ: İZMİR MERKEZLİ BİR SANAYİ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ; A.CANDEMİR,
İNOVASYON YARATMADA İNOVASYON MERKEZLERİNİN YAPISI: İNOVASYON MERKEZLERİ ÜZERİNE
DEĞERLENDİRME; B. ÇAPRAZ, C.D.TATARLAR, R. TURHAN
İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI: ANKARA SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ; Y. CABBAR, M. BARAN,
M.K. TOPÇU
27 KASIM 2015
13:30 PARALEL OTURUMLAR ACHILLES TOPLANTI SALONU
•
THE ROLE OF FINANCING IN INNOVATION ECOSYSTEMS: A PANEL DATA ANALYSIS; D.DEMIRHAN;
•
Ö.BABACAN
•
GÜLTEPE
AKADEMİK GİRİŞİMCİLİKTE DEĞER ÜRETİMİ; SPİNOFF FİRMA DEĞERLENDİRMESİ; S. PELDEK, Y.
İNOVASYONUN TANIM VE KAPSAMI ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME; HAKAN ERKAL
15:00 KONGRE KAPANIŞ KONUŞMASI: HECTOR TOPLANTI SALONU

Benzer belgeler