ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yorumlar

Transkript

ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HAKKIMIZDA
ELECREATE
2012
2010
Misyonumuz: Yeni teknolojiler ile yüksek katma
değerli, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan ürün
ve hizmetler sunarak teknoloji tabanlı iş modelleri
yaratmaktır.
Vizyonumuz: Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve
yeni teknolojiler geliştirerek, bunları ürün ve hizmet
haline getiren ve dünya pazarında rol oynayan bir
teknoloji şirketi olmaktır.
İTÜ İLE İLİŞKİLER
İTÜ’LÜ STAJYER ÖĞRENCİLERİMİZ
• Arif Engin Dikkulak İTÜ Elektrik Mh.
• Efil Bengisu Saygı İTÜ Elektrik Mh.
• Yavuz Eren İTÜ Elektrik Mh.
• Ufuk Şafak İTÜ Elektronik Mh.
• Çağatay Eren İTÜ Elektrik Mh.
• Selahaddin İslamoğlu İTÜ Elektronik Mh
Yüksek Lisans Tezi
«Contactless Charging of the Battery
Powered Portable Devices»
Aydın Dikkulak
«Yr. Doç. Dr. Deniz Yıldırım»
TEKNOLOJİ VE FAALİYET ALANLARI
Kablosuz Enerji Transferi
 Manyetik İndüksiyon
 Manyetik Rezonans
Haberleşme Teknolojileri
 RF, Zigbee
 PLC (Power Line
Communication)
 RS232/RS485
Mobil Uygulama ile
Sistem Yönetimi
 Android Tabanlı
Sistemler
Mobil Ödeme
Entegrasyonu
LED
Aydınlatma
Ürünleri
TEKNOLOJİ VE FAALİYET ALANLARI
Otomasyon
 Aydınlatma
Otomasyonu
 Enerji
Otomasyonu
 Akıllı Ev Sistemleri
Elektrikli Otomobil Sektörü
 AC Şarj İstasyon
Sistemleri
 DC Şarj İstasyon
Sistemleri
 Akıllı şebeke
entegrasyonu
 Batarya Yönetimi
Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri
 Güneş ve Rüzgar
Enerjisi MPPT
Sistemleri
YAYIN VE PATENTLER
FAYDALI MODEL
 “Mobil cihazlar için bütünleşik ödeme unsuruna sahip kablosuz şarj
cihazı” No: 2012/07335
AKADEMİK YAYINLAR
 Güler F., Ergene L.T., Ekin C., 2013: HALBACH ARRAY VARIATIONS ON BLDC
MOTOR UNDER MAGNET CONSTRAINT. IEEE International Conference on
Power Engineering, Energy and Electrical Drive, May 13-17, 2013 Istanbul,
Turkey.
 Turhan E., Ergene L.T., Ekin C., 2013: Performance Analysis of Brushless
Direct Current Motors with Solid Exterior Rotor. IEEE International
Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drive, May 13-17,
2013 Istanbul, Turkey.
 A. Dikkulak, E. Turhan, F. Güler “Elektrikli Araç Şarj İstasyonları“ [Electrical
Vehicle Charging Stations], 2. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi [2nd National
Electrical Wiring Conference Papers Book], İzmir, Turkey,2011.
 A. Dikkulak, E. Turhan, F. Güler “Busbar Enerji Hattı Üzerinden Haberleşen
Düşük Maliyetli Bir Aydınlatma Otomasyonu Sistemi“[A Low Cost Lighting
Automation System Communicating Over Busbar Energy Busbar Energy
Distribution Systems], 2. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi [2nd National
Electrical Wiring Conference Papers Book], İzmir, Turkey, 2011.
 Ş. Ertike, D. Yıldırım, E. Turhan, T. Taner İnal. Düşük Güçlü Rüzgar Türbinleri
İçin Maksimum Güç Noktası İzleyen Bir Akü Şarj Sistemi [A Maximum
Power Point Tracking Battery Charge Controller for Low Power Wind
Turbines], Rüzgar Enerjisi Sempozyumu Bildiri Kitabı [ 2nd Wind Energy
Symposium Papers Book], İ. Tepe, s. 36-41, Samsun, Turkey, 2009.
ÜRÜNLER
ÜRÜNLER
REFERANS PROJELER
Sokak Sanatları Babba Açık Hava Reklam Platformu için Güneş
Enerjili LED Aydınlatma Sistemi
www.sokaksanatlari.com.tr
REFERANS PROJELER
Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları
www.chargerway.com
OTOMASYON
PROJESİ
OTOMASYON PROJESİ
Neden Yapıyoruz?
• Düşük maliyetli esnek çözüm eksiği
• Enerji verimliliği ile ilgili yatırımların
hızlanması
• Pazardaki taleplerin karşılanamaması
• Projeyi müşteri için yapıyoruz
• İhracat şansı yakaladık
• Ön ödemesi de dahil proje onaylandı
• Ar&ge sonrası ürünü de biz satacağız
OTOMASYON PROJESİ
OTOMASYON PROJESİ
Projede İTÜ İşbirliği
Syajer - Yarı zamanlı lisans öğrencileri
• Ufuk Şafak İTÜ Elektronik Mh.
• Selahaddin İslamoğlu İTÜ Elektronik Mh.
Laboratuar kullanım tavsiyesi
• Elektrik Tesisleri Laboratuarı
KABLOSUZ ENERJİ
TRANSFERİ
PROJESİ
KABLOSUZ ENERJİ TRANSFERİ
PROJESİ
KABLOSUZ ENERJİ TRANSFERİ
PROJESİ
Tekno Girişim Sermayesi Desteği (06.2012-06.2013)
0145.TGSD.2012 Numaralı
«Düşük Güçlü Elektrikli Cihazların Kablosuz Olarak
Enerjilendirilmesini Sağlayacak Kablosuz Enerji Üreteci ve Enerji
Alıcı Modüllerin Tasarlanıp, Üretilmesi»
1507 Tubitak 3. Aşama (10.2013-10.2014)
0145.TGSD.2012 Numaralı Projenin Üretime Hazır
Hale Getirilmesi
«Kablosuz Enerji Üreteci ve Enerji Alıcı Modüllerin
Manyetik Rezonans Teknolojisi ile Geliştirilmesi »
KABLOSUZ ENERJİ TRANSFERİ
PROJESİ
KABLOSUZ ENERJİ TRANSFERİ
Projede İTÜ İşbirliği
Danışman hoca
• Yr. Doç. Dr. Deniz Yıldırım İTÜ Elektronik Mh. Anabilim
Testler için laboratuar
• İTÜ EES Lab (EMC Test Laboratuarı)
• Güç Elektroniği Laboratuarı
İTÜ Akademisyen firması ön görüşme
• Kablosuz Enerji Aktarımı ile Elektrikli Araç Şarjı
«MEKATRO R&D» «Yr. Doç. Dr. Özgür Üstün»
STRATEJİK ORTAKLAR

Benzer belgeler

- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YGS SONUÇLARI

- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YGS SONUÇLARI İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Fe -Ede iyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji e Ge etik Ta Burslu İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Mühe dislik Fakültesi/Elektrik-Elektro ik Mühe disliği İSTANBUL SABAHATTİN )AİM ÜNİVE...

Detaylı