Advanced Energy AE 3TL 8 … 23 (IEC)

Yorumlar

Transkript

Advanced Energy AE 3TL 8 … 23 (IEC)
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Advanced Energy® AE 3TL 8 … 23 (IEC)
Kurulum ve Kullanım
Kullanım Kılavuzu
Mayıs 2015
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
COPYRIGHT
Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.
Advanced Energy, Inc. şirketinin yazılı izni olmadan bu el kitabı hiçbir şekilde tekrar
oluşturulamaz veya kopyalanamaz. Bu el kitabının yetki dışında kullanılması yasaktır.
Copyright © 2015 Advanced Energy Industries, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Sorumluluktan feragat ve sınırlı
sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki uyarıların dikkate alınmaması veya
amacının dışında kullanılması sonucunda oluşan hasarlar için AE
sorumluluk kabul etmemektedir.
Kurulumdan ve işletime almadan önce kullanım, bakım ve güvenlik
uyarıları okunmalı ve dikkate alınmalıdır.
Kurulum, işletime alma ve güvenlik kontrolü gibi işlemler bir elektrikçi
tarafından yapılmalıdır.
Bu cihazın kusursuz ve güvenli çalıştırılması için doğru nakliye, depolama, montaj, kurulum yapılmalı ve cihaz doğru kullanılmalı ve
bakımı itinalı yapılmalıdır.
Sadece üreticinin izin verdiği aksesuar ve yedek parçalar kullanın.
UYARI
Cihaz üzerinde teknik değişiklikler yapmak yasaktır.
Sistemin kullanıldığı ülkedeki güvenlik talimatları ve düzenlemeleri
dikkate alınmalıdır.
Ürün dokümanlarında belirtilen çevre koşullarına, teknik ölçüm verilerine ve şebeke işletmecisinin bağlantı koşullarına riayet edilmelidir.
Avrupa ülkeleri için invertör kullanımında geçerli AB yönergeleri dikkate alınmalıdır.
Teknik veriler, ölçüm, bağlantı ve kurulum koşulları ürün dokümanlarında mevcuttur ve bunlara mutlaka riayet edilmelidir.
Zor kullanmaya ve doğal afetlere bağlı hasarlar için sorumluluk kabul
etmiyoruz.
3
Advanced Energy
Ticari markalar
, Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin tescilli markasıdır.
Windows® Microsoft Corporation'ın kayıtlı bir ticari markasıdır.
Müşterilerden geri bildirimler
Advanced Energy'nin teknik redaksiyon ekibi, bu el kitabını büyük bir itinayla gelişim
tabanlı doküman tasarım prensiplerini esas alarak geliştirmiştir. İyileştirme önerilerine
her zaman açığız. Bu kullanım kılavuzunun içeriği, yapısı veya formatı hakkında tavsiyelerinizi lütfen şu adrese gönderin:
[email protected]
4
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Içindekiler
1
0BBu kullanım kılavuzu hakkında ............................................. 8
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
2
Güvenlik uyarıları ................................................................. 10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
Amacına uygun kullanım .................................................................................... 10
Personelin niteliği................................................................................................ 10
Yanlış kullanımdan kaynaklanan riskler ............................................................. 11
Elektrikli parçalara dokunmaya karşı koruma..................................................... 11
Sıcak parçalara dokunmaya karşı koruma ......................................................... 12
Kullanım ve montaj esnasında koruma .............................................................. 12
İlk kullanımdan önce dikkate alın........................................................................ 12
İnvertörde bulunan ilave semboller ve uyarılar ................................................... 13
Tasfiye ................................................................................................................ 14
Cihazın açıklaması ............................................................... 15
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.5
3.6
3.7
4
12BSemboller ve metinler ........................................................................................... 8
Uyarılar ................................................................................................................. 8
50BBir uyarının yapısı ................................................................................................. 8
Uyarı sınıfları ........................................................................................................ 9
13BUyarılar ................................................................................................................. 9
Alt yapı şartları .................................................................................................... 15
Özellikler AE 3TL 8 ... 23 .................................................................................... 15
Cihazın dış ölçüleri ............................................................................................. 17
Blok devre şemaları ............................................................................................ 17
AE 3TL 8 … 23 ................................................................................................... 17
DC bağlantısı ...................................................................................................... 18
Kumanda alanı.................................................................................................... 18
Entegre veri kaydedicisi ...................................................................................... 19
Kurulum ................................................................................ 20
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.11.1
4.12
4.13
Montaj yerine ilişkin talepler ............................................................................... 20
Taşıma ................................................................................................................ 21
Depolama ........................................................................................................... 21
Teslimat kapsamı kontrolü .................................................................................. 21
Cihazı ambalajından çıkarma ............................................................................. 22
Montaj ................................................................................................................. 22
Cihaz bağlantıları ................................................................................................ 23
Topraklama ......................................................................................................... 24
FI koruması ......................................................................................................... 24
Elektrik şebekesi bağlantısı ................................................................................ 25
Şebeke besleme hattı ......................................................................................... 26
Birlikte gönderilen şebeke bağlantı fişinin montajı ............................................. 26
Şebeke empedansı ............................................................................................. 28
FV jeneratörü DC bağlantısı ............................................................................... 29
5
Advanced Energy
4.13.1 DC bağlantı kablosu ........................................................................................... 30
4.13.2 Sunclix bağlantı fişinin bağlanması..................................................................... 30
4.13.2.1 Kabloları bağlama ............................................................................................... 31
4.13.2.2 Konektörün ayrılması .......................................................................................... 32
4.13.2.3 Kablonun çözülmesi ............................................................................................ 32
4.14
Port bağlantısı RS485 ......................................................................................... 33
4.15
Ethernet portu bağlantısı .................................................................................... 33
5
İşletime alma ........................................................................ 35
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6
Yapılandırma ........................................................................ 45
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
Oto test - hata mesajı ......................................................................................... 48
Kısa süreli kesinti ................................................................................................ 48
Arızalar ................................................................................................................ 48
Arızanın onaylanması ......................................................................................... 48
Arıza mesajları listesi .......................................................................................... 48
Opsiyonlar ............................................................................ 53
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
6
Menü dilinin değiştirilmesi ................................................................................... 45
Çıkış gücünün azaltılması................................................................................... 45
AE-Setup - Ülkelere özgü parametrelerin değiştirilmesi ve uyarlanması ........... 45
Ethernet üzerinden iletişim ................................................................................. 46
DHCP üzerinden otomatik ayar .......................................................................... 46
Manuel olarak ayarlama ..................................................................................... 46
RS485 üzerinden iletişim .................................................................................... 47
Portal denetimi .................................................................................................... 47
Konfig gönderimi ................................................................................................. 47
Portal test fonksiyonu ......................................................................................... 47
AE SetUp ............................................................................................................ 47
Hata düzeltme ...................................................................... 48
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
Cihazın açılması ................................................................................................. 35
Ülke kodu ve menü dili ayarı............................................................................... 35
Cihazın başlatılması............................................................................................ 37
Kumanda alanı .................................................................................................... 39
Temel ekran ........................................................................................................ 39
Grafik göstergesi ................................................................................................. 40
Verim verileri göstergesi ..................................................................................... 40
Standart verim verileri göstergesi ....................................................................... 40
Standart giriş ....................................................................................................... 41
Menü yapısı ........................................................................................................ 42
Işınım ve sıcaklık sensörü .................................................................................. 53
Harici kapatma sinyali ......................................................................................... 54
Genel bakış ......................................................................................................... 54
Özellik ................................................................................................................. 55
Sensör girişi üzerinden konfigürasyon ................................................................ 55
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
8.3
8.4
8.5
8.5.1
9
Bakım .................................................................................... 62
9.1
10
Uzaktan denetim ................................................................................................. 58
Veri kaydedicisi parametreleri ............................................................................ 58
AE powercap ...................................................................................................... 59
AE Powercap'e güç ünitesinin bağlantısı ........................................................... 61
İnvertör ................................................................................................................ 62
Teknik bilgiler ....................................................................... 63
10.1
10.2
İnvertör ................................................................................................................ 63
Sensör ................................................................................................................ 64
11
Sertifikalar ............................................................................ 66
12
Garanti .................................................................................. 67
13
İletişim .................................................................................. 69
7
Advanced Energy
1 Bu kullanım kılavuzu hakkında
0B
Bu kullanım kılavuzu ürünün bir parçasıdır.
⇒ Ürünü kurmadan ve kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
⇒ Ürünün tüm çalışma ömrü boyunca kullanım kılavuzunu cihazda erişilebilir bir
yerde muhafaza edin.
⇒ Cihazın gelecekteki tüm kullanıcılarının kullanım kılavuzuna erişmesini sağlayın.
⇒ Cihaz, arıza düzeltme ve opsiyonlar hakkında diğer bilgiler için:
http://www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html.
1.1 SEMBOLLER VE METINLER
12B

Şart
⇒
Eylem talimatı tek adım
1.
Eylem talimatı çok adım
•
Listeleme
Vurgulama

Vurgulama bir metin içinde
Sonuç
1.2 UYARILAR
1.2.1
Bir uyarının yapısı
50B
Tehlikenin türü ve kaynağı burada açıklanır.
UYARI
KELİMESİ
⇒ Burada tehlikeden kaçınmaya yönelik tedbirler bulunur.
Örnek
Cihazı açarken yüksek iletim akımından dolayı ölüm veya ağır
yaralanma riski.
TEHLİKE
8
⇒ Besleme devresine bağlamadan önce mutlaka topraklama
bağlantısını oluşturun.
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Uyarı sınıfları
1.2.2
Üç uyarı sınıfı vardır:
"TEHLİKE", dikkate alınmadığı takdirde doğrudan ölüme veya ağır
yaralanmalara yol açan bir güvenlik uyarısını temsil eder.
TEHLİKE
"İKAZ", dikkate alınmadığı takdirde ölüme veya ağır yaralanmalara
yol açabilen bir güvenlik uyarısını temsil eder!
UYARI
"DİKKAT", dikkate alınmadığı takdirde maddi hasarlara veya hafif
yaralanmalara yol açabilen bir güvenlik uyarısını temsil eder!
DİKKAT
1.3 UYARILAR
13B
Uyarı
Bir uyarı, sistemin optimum ve ekonomik kullanımı için önemli olan
bilgiler içerir.
9
Advanced Energy
2 Güvenlik uyarıları
2.1 AMACINA UYGUN KULLANIM
867...Dizi invertör (bu kullanım kılavuzunda invertör de denmektedir), FV jeneratörü
(fotovoltaik modül) tarafından oluşturan doğru akımı alternatif akıma çeviren ve bu akımı
resmi elektrik şebekesine ileten bir güneş enerjisi invertörüdür.
İnvertör en son teknik kurallara ve standartlara göre ve geçerli AB yönergelerine uygun
olarak imal edilmiştir.
İnvertör IP65 koruma sınıfına uygundur ve hem kapalı alanda, hem de açık alanda
kullanılabilir.
Bunların haricindeki her kullanım, amacının dışında kullanımdır. Bundan
kaynaklanabilecek zararlardan üretici sorumlu değildir.
2.2 PERSONELIN NITELIĞI
Bu kılavuzun hedef kitlesi, mesleki eğitimi, bilgileri ve deneyimleri ile kendisine verilen
işleri değerlendirebilen ve olası tehlikeleri algılayabilen, ilgili talimatların bilincine ermiş
uzmanlardır.
Elektrik çalışmaları sadece elektrikçiler tarafından yapılabilir.
Sadece uygun mesleki eğitim almış nitelikli personel bu invertör üzerinde çalışabilir.
Personel, ürünün montajı, kurulumu, bakımı ve çalıştırılması ve de iş emniyeti ve güvenlik düzenlemeleri hakkında eğitim almışsa nitelikli olarak kabul edilir.
10
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
2.3 YANLIŞ KULLANIMDAN KAYNAKLANAN RISKLER
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
⇒ Cihaz yalnızca elektrikçiler tarafından kurulabilir ve bakımı
yapılabilir.
⇒ IEC 61730'e uygun sadece A sınıfı modüller kullanılabilir.
⇒ FV jeneratörü toprak potansiyelsiz olmalıdır.
⇒ FV jeneratörü, invertörün teknik verilerine uygun olmalıdır.
⇒ DC fişlerini takmadan veya çıkarmadan önce her zaman DC
şalterini açın.
TEHLİKE
⇒ Her şebeke bağlantı kablosu uygun bir koruma şalteriyle
donatılmış olmalıdır.
⇒ İnvertör ile koruma şalteri arasında kesinlikle bir tüketici
bağlanmamalıdır.
⇒ Kapatma düzeneklerine olan erişim daima açık tutulmalıdır.
⇒ Kurulum ve işletime alma işlemi doğru biçimde yapılmalıdır.
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Cihaz kapatıldıktan sonra bile cihazın içinde yüksek voltaj
bulunabilir.
TEHLİKE
⇒ İnvertörü açmayın.
⇒ Deşarj süresi en az 15 dakikadır.
Yüksek iletim akımından dolayı hayati tehlike
TEHLİKE
⇒ Besleme devresine bağlamadan önce mutlaka topraklama
bağlantısını oluşturun!
2.4 ELEKTRIKLI PARÇALARA DOKUNMAYA KARŞI
KORUMA
Yüksek elektrik voltajından dolayı ölüm tehlikesi, yaralanma
riski
⇒ İnvertörü sadece mesleki eğitimli teknik personel kurabilir.
Kurulum elemanı ayrıca yetkili enerji tedarik şirketi tarafından
onaylı olmalıdır.
TEHLİKE
⇒ Yüksek akım sistemlerinde çalışmaya ilişkin genel kurulum ve
güvenlik talimatlarına riayet edilmelidir.
⇒ Açmadan önce fişlerin yerine sıkı oturduğu kontrol edilmelidir.
11
Advanced Energy
⇒ DC fişlerini takmadan veya çıkarmadan önce her zaman FV
jeneratörüne olan bağlantıyı ayırın.
⇒ AC şebekesinde çalışırken şebeke besleme hattı voltajsız
duruma getirilmeli ve tekrar açılmaya karşı emniyete
alınmalıdır.
2.5 SICAK PARÇALARA DOKUNMAYA KARŞI KORUMA
Cihaz gövdesindeki sıcak yüzeylerden dolayı yanma tehlikesi
mevcuttur.
Gövdenin üst kısmı ve soğutma gövdesi 45 °C'lik bir ortam
sıcaklığında 75 °C'yi aşan yüzey sıcaklıklarına sahip olabilir.
DİKKAT
⇒ Sıcak ısı kaynaklarının yakınında gövde yüzeyine dokunmayın.
⇒ Cihazın yüzeyine dokunmadan önce cihazı 15 dakika soğutun.
2.6 KULLANIM VE MONTAJ ESNASINDA KORUMA
Uygunsuz kullanım durumunda ezilme, sıkışma, kesme, darbe ve
kaldırma nedeniyle yaralanma riski mevcuttur.
⇒ İnvertörün ağırlığı 38,4 kg olabilir!
⇒ Kullanım ve montaja ilişkin genel kurulum ve güvenlik
talimatlarına riayet edilmelidir.
⇒ Uygun montaj ve nakliye düzenekleri kullanın.
⇒ Uygun önlemler alarak sıkışmaları ve ezilmeleri önleyin.
UYARI
⇒ Yalnızca uygun aletler kullanın. Özel aletleri ancak öngörülmüşse kullanın.
⇒ Kaldırma düzeneklerini ve takımları doğru kullanın.
⇒ Gerekirse uygun koruyucu ekipman (örneğin koruyucu gözlükler,
koruyucu ayakkabılar, koruyucu eldivenler) kullanın.
⇒ Asla asılı bulunan yüklerin altında durmayın.
⇒ Kayma riskinden dolayı yerdeki sıvıları derhal temizleyin.
2.7 İLK KULLANIMDAN ÖNCE DIKKATE ALIN
•
Cihaz şayet Fransa'da kuruluyorsa, cihaza
UTE C 15-712-1 uyarınca uyarı etiketleri yapıştırılmalıdır. Uyarı etiketleri teslimat
kapsamına dahildir.
•
İnvertörün kusursuz ve güvenli çalıştırılması için doğru nakliye, depolama, montaj,
kurulum yapılmalı ve cihaz doğru kullanılmalı ve bakımı itinalı yapılmalıdır.
•
Sadece üreticinin izin verdiği aksesuar ve yedek parçalar kullanın.
12
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
•
İnvertörün kullanıldığı ülkedeki güvenlik talimatları ve düzenlemeleri dikkate
alınmalıdır.
•
Ürün dokümanlarında belirtilen ortam koşullarına riayet edilmelidir.
•
Sistemin tamamı ulusal düzenlemelere ve güvenlik kurallarına uygun olana kadar
sistemin işletime alınması yasaktır.
•
Mevcut uygulama durumu için ulusal EMV talimatına riayet edildiği takdirde
çalıştırmaya izin verilmiştir.
•
Ulusal talimatların talep ettiği sınır değerlerine riayet edilmesi sistem veya makine
üreticisinin sorumluluğundadır.
•
Avrupa ülkeleri için invertör kullanımında 2004/108/EG sayılı AB yönergesi (EMV
yönergesi) dikkate alınmalıdır.
•
Teknik veriler, bağlantı ve kurulum koşulları ürün dokümanlarında mevcuttur ve
bunlara mutlaka riayet edilmelidir.
•
İnvertörün kapatılması öncelikle AC tarafında sigorta otomatikleri üzerinden
yapılmalıdır. Şayet sonrasında DC tarafında bakım çalışmaları yapılacaksa invertör
DC tarafından kapatılmalıdır.
•
Bir geceliğine invertörün kapatılmasına gerek yoktur, çünkü girişte DC voltajı
olmadığı anda invertör komple kapanır. Kapatma olmazsa, FV jeneratörü yeterli
miktarda voltaj verdiği takdirde invertör sabahları otomatik açılır. Böylece maksimum
verim elde edilir.
2.8 İNVERTÖRDE BULUNAN ILAVE SEMBOLLER VE
UYARILAR
Bu sembol, cihaz işletime alınmadan önce kullanıcı el kitabının
okunması gerektiğini gösterir.
Sıcak yüzey! Gövde çalışırken ısınabilir.
Cihazın deşarj süresi 15 dakikadan daha uzun.
Her iki besleme kaynağından (şebeke ve FV jeneratörü)
ayrılmadan önce bu cihaz üzerinde çalışmayın.
WARNING
Dual Supply
13
Advanced Energy
2.9 TASFIYE
Bulunduğunuz ülkedeki koşullara göre ambalajını ve
değiştirilen parçaları imha edin.
İnvertör asla ev çöpüne atılmamalıdır!
İnvertör, RoHS direktifine uygundur. Cihaz dolayısıyla ev
aletlerinin imha edilmek üzere toplanılan yerlere verilebilir.
AE, invertörü tamamen geri almaktadır. Bunun için servise
başvurun.
14
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
3 Cihazın açıklaması
3.1 ALT YAPI ŞARTLARI
Gerekli ilave işletim
gereçleri
AC ayırma ünitesi
Kaplin şalterli merkezi NA
koruması
(VDE-AR-N 4105)
NS-/MS ayırma trafosu
NS şebekesinde AE 3 TL 8
… 20
Gerekli
Sadece 30 kVA üzeri
sistemlerde gerekli
MS şebekesinde AE 3 TL
23
Gerekli
Sadece 30 kVA üzeri
sistemlerde gerekli
Gerekli değil
Gerekli
Altyapı planlaması yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
• AE 3 TL 8 … 20 sadece düşük voltaj şebekesinde çalıştırılır.
•
AE 3 TL 23 sadece orta voltaj şebekesinde çalıştırılır.
•
İnvertörün 5 telli AC şebeke besleme kablosuna uygun bir AC ayırma ünitesi
entegre edilmelidir.
•
AE 3 TL 8 … 23 serisi invertörler dahili potansiyel ayrımına sahip değildir.
•
İnvertörler MS şebekesine bağlanırsa, bir ayırma trafosu kullanılmalıdır.
•
Trafo ile invertörler arasına başka işletim gereçleri bağlanmamalıdır.
Ayrıca aşağıdaki normlar ve teknik tüzükler dikkate alınmalıdır:
IEC 60364-4-41
Koruyucu önlemler: Elektrik çarpmasına karşı koruma
IEC 60364-4-43
Koruyucu önlemler - aşırı akımda koruma
IEC 60364-5-52
Elektrikli işletim gereçlerinin, kabloların ve hat
sistemlerinin seçimi ve kurulması
BDEW
Teknik yönergeler
VDN
Teknik yönergeler
AE TL 23 için aşağıdaki özelliklere sahip bir ayırma trafosu gerekir:
Orta voltaj trafosunun
AE 3 TL 23
özellikleri
Nominal güç
23 kVA
Çalışma voltajı OS
EVU
Çalışma voltajı US
3 x 460 V PE + N
Frekans
50/60 Hz
Kısa devre voltajı uk
EVU
Devre grubu
Dyn5 veya Dyn11
Koruma türü
Dışarıda kullanım IP65 veya yağıştan korunmuş
3.2 ÖZELLIKLER AE 3TL 8 ... 23
AE 3TL her çalışma aşamasında yüksek verimle çalışan trafosuz, üç fazlı bir fotovoltaik
15
Advanced Energy
invertördür. Türüne göre bağlantı gücü 8 kW ile 23 kW arasında değişiklik gösterir. Isı
dağılması konveksiyonla yapılır, dahili bir sıcaklık denetimi izin verilen ortam sıcaklığı
aşıldığında cihazı korur. İnvertör, montaj ve bağlantı işleri için açmaya gerek kalmayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm elektrik bağlantıları yalnızca kilitli fişlerle yapılır. EN
60947-3'e uygun entegre DC ayırma şalteri kurulumu kolaylaştırır. İletişim için invertörde
RS485 ve Ethernet portları vardır. Aydınlatılmış bir grafik ekran yardımıyla besleme
gücünün seyri ve diğer çalışma verileri anlaşılır şekilde gösterilir. Ayrıca ekranın altında
bulunan 8 tuşlu bir kumanda alanı mükemmel bir kullanım ve gezinme konforu sağlar.
IP65 koruma sınıfına sahip olması sayesinde invertör, direkt güneş ışığına maruz kalmamak kaydıyla açık alana monte edilebilir. Bunun için güneş ışınlarından korunmak
amacıyla FV modüllerinin altına montaj yapılabilir.
İnvertör (867R…) opsiyonel olarak konsantratör modülü türü olarak da tedarik edilebilir
(867C…). Burada invertör AC tarafından beslenir.
Şekil 1: AE 3TL 8 … 23
16
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
3.3 CIHAZIN DIŞ ÖLÇÜLERI
Şekil 2: Gövde ölçüleri
3.4 BLOK DEVRE ŞEMALARI
3.4.1
AE 3TL 8 … 23
Şekil 3: Blok devre şeması 3TL 8 … 23
1) Yüksek voltaj koruması DC tip 3
2) Yüksek voltaj koruması AC tip 3
17
Advanced Energy
3.5 DC BAĞLANTISI
Şekil 4: DC bağlantı bölgesi
3.6 KUMANDA ALANI
Ön tarafa entegre edilmiş ve 128x64 piksele sahip grafik ekranla verilerin durumu
(örneğin besleme gücü veya verim verileri) gösterilebilir. Giriş, 8 tuşlu kumanda alanıyla
yapılır. Tuşa ilk kez basıldığında kumanda alanı aydınlanır ve otomatik olarak tekrar
kapanır.
Durum
LED'leri
Şekil 5: Kumanda alanı
18
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
3.7 ENTEGRE VERI KAYDEDICISI
İnvertörde, ölçüm verilerini parametreler şeklinde paralel kaydeden dahili bir veri
kaydedicisi bulunur. Bellek kapasitesine ulaşıldığında en eski verilerin üzerine kayıt
yapılır. Standart konfigürasyonda 16 ölçüm kanalı kaydedilir ve AE SiteLink web uygulaması üzerinden görülebilir ve değerlendirilebilir.
Kayıt döngüsü Kayıt süresi
1 dakika
2,5
Yıl
2 dakika
5
Yıl
5 dakika
12,5
Yıl
10 dakika
25
Yıl
19
Advanced Energy
4 Kurulum
4.1 MONTAJ YERINE ILIŞKIN TALEPLER
Yangın ya da patlamalardan dolayı hayati tehlike
⇒ İnvertörü patlama riski bulunan bölgelere monte etmeyin.
⇒ İnvertörü yanıcı maddelerin üzerine monte etmeyin. F30
yangın koruma sınıfına riayet edin.
TEHLİKE
⇒ İnvertörü, kolay tutuşabilir maddelerin bulunduğu bölgelere
monte etmeyin.
⇒ Soğutma gövdesinin soğutma kanallarını asla örtmeyin.
Kaza tehlikesi
UYARI
⇒ Kurulum ve servis işleri için cihazlara serbest ve güvenli bir
erişim olması gerekir.
ooo
Montaj yerine ilişkin aşağıdaki taleplere mutlaka riayet edilmelidir:
• Sadece dik montaja izin verilmiştir, aksi takdirde cihazın soğutulması sağlanamaz
(konveksiyon soğutması).
20
•
İnvertörü doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın.
•
Montaj için sağlam bir duvar veya metal konstrüksiyon gereklidir. Cihazın ağırlığı
38,4 kg olabilir! İlgili inşaat talimatlarına uyulmalıdır.
•
Yanıcı maddelere yeterince mesafe bırakın.
•
Operasyonda birim ısı yayar, çünkü olmayan havalandırmalı uçlu dolapları ve
muhafazaları Montaj izin verilmez.
•
Gerekli ısı transferini sağlamak için tavana, duvara ya da komşu cihazlara
aşağıdaki asgari mesafeler bırakılmalıdır:
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Şekil 6: Asgari mesafeler
Cihaz, ekran göz hizasında bulunduğunda en iyi şekilde kullanılabilir.
IP65 koruma sınıfı sayesinde açık alana montaj mümkündür.
4.2 TAŞIMA
İnvertörler temiz, kuru halde ve mümkünse orijinal ambalajın içinde taşınmalıdır. Taşıma
sıcaklığı –25° C ile +70° C arasında olmalıdır. Saat başı 20° C'den yüksek sıcaklık
farkları olmamalıdır.
4.3 DEPOLAMA
Cihazlar temiz, kuru bir mekanda ve mümkünse orijinal ambalajın içinde depolanmalıdır.
Depolama sıcaklığı –25 °C ile +55 °C arasında olmalıdır. Saat başı 20 °C'den yüksek
sıcaklık farkları olmamalıdır.
Uyarı
İnvertörde elektrolitli kondansatörler bulunuyor. Bunlar ≤ 40 °C'lik bir
depo sıcaklığında maksimum 1 sene boyunca gerilimsiz şekilde
depolanabilir. Bir yıllık depolama süresi aşılırsa, invertör sisteminin
bağlantısını yapmadan önce AE servisine başvurun!
4.4 TESLIMAT KAPSAMI KONTROLÜ
Teslimat kapsamına duvar braketi ve aşağıdaki içeriğe sahip paket (ürün no. 0030532)
dahildir:
• 1 x kontak ünitesi IP67 5 kutuplu VC-TFS5-PEA, şebeke bağlantısı için (ürün no.
0028463)
•
1 x manşon gövde IP67 VC-K-T3-R (10-25) PLOMB, şebeke bağlantısı için
(ürün no. 003206)
•
2 x düz kafalı yıldız cıvata M5x20, cihazı duvar braketine sabitlemek için (ürün no.
0031253)
•
Fransa'da kurulum için uyarı etiketi, UTE C 15-712-1 uyarınca
21
Advanced Energy
(sadece Fransa'da kullanın!) (ürün no. 0033733)
Duvara sabitleme cıvataları teslimat kapsamına dahil değildir.
Manşon gövdeyle (IP67 VC-K-T3-R (10-25) PLOMB) kurşun lehim yapmak mümkündür.
4.5 CIHAZI AMBALAJINDAN ÇIKARMA
Uyarı
Ambalaj açıldıktan sonra oluşan girişlerden/çıkışlardan nem ve kir
girebilir. Bu nedenle bağlanacağı zaman cihazı ambalajından çıkarın.
Bu talimat dikkate alınmadığı taktirde garanti geçersiz olur!
Cihazların ağırlık merkezi üsttedir. Dolayısıyla alt tarafı yukarı gelecek şekilde paketlenir. Paketi açarken cihazın alt tarafı görünür (cihaz bağlantıları). Görülebilir iki yan
tutamaktan cihaz paketinden çıkarılabilir. Cihazı paketinden çıkarırken paketleme
ızgarası cihaz gövdesinde kalır ve yerin üstüne koymak için kullanılabilir. Bu sayede
kapağın zarar görmesi önlenir.
Şekil 7: Arka tarafta tutma kulplarının konumu
4.6 MONTAJ
⇒ Montajdan önce teslimat kapsamını kontrol edin (21 sayfasına bakın).
Yaralanma riski veya maddi hasar riski
⇒ Cihazı asla kapağından tutmayın. Cihazı hareket ettirmek için
yalnızca dört tutma kulpunu kullanın.
DIKKAT
⇒ Duvar plakasını sabitlerken maks. 63 kg göz önünde bulundurulmalıdır.
⇒ Cihazı açmayın. Cihazın açılması garantinin geçersiz olmasına
yol açar.
Montaj işlemi teslimat kapsamına dahil olan duvar braketiyle yapılır.
22
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Şekil 8: Cihaz montajı
1. Deliklerin konumunu işaretlemek için duvar braketinden faydalanılabilir.
2. Dıştaki delikleri kullanarak duvar braketini duvara sabitleyin. Duvar braketinin
cıvataları teslimat kapsamına dahil değildir. 6 mm çapında cıvatalar
kullanılmalıdır.
3. İnvertörün soğutma kanallarını duvar braketinin kulaklarına yerleştirin. İnvertörü
yukarı doğru cihaza dayanana kadar bastırın. Soğutucunun alt kenarını duvar
braketine oturtun. Kanal profilinin somunların arkasında sabitlenmiş olmasına
dikkat edilmelidir.
4. İnvertörü ekteki cıvatalarla (M5x20) bu somunlarda emniyete alın. Alternatif
olarak invertör bir askı kilitle (demir çapı 4 mm) çalınmaya karşı emniyete
alınabilir. Duvar braketinin yapısı sayesinde invertör otomatik olarak duvar
braketinde merkezlenir.
5. Ekranda yapıştırıcı artıklarının olmaması için ekran korumasını montajdan
hemen sonra çıkarın.
4.7 CIHAZ BAĞLANTILARI
Aşağıdaki gösterimde, cihazın alt tarafındaki invertör bağlantıları gösterilmiştir.
Şekil 9: Cihaz bağlantıları 3TL 8 … 23
23
Advanced Energy
Üstten bakıldığında soldan sağa aşağıdaki bağlantılar bulunur:
• 6 (3TL 8 … 23) çift FV jeneratör bağlantısı
•
RS485 bağlantıları (IN ve OUT)
•
SENSÖR (bağlantı: Işınım ve sıcaklık sensörü, AE WirelessConnect, Outdoor
Ethernet Switch, Powercap)
•
Ethernet portu bağlantısı
•
Elektrik şebekesi bağlantısı
4.8 TOPRAKLAMA
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike.
TEHLİKE
İnvertör topraklama saplamasına bağlanmalıdır, aksi takdirde
potansiyel farkı oluşabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur!
İnvertörün ayrıca topraklanması için bağlantı tarafında şebeke bağlantısının altında bir
vidalı saplama vardır. Bu topraklama EMV taleplerine riayet edilmesi ve optimum yüksek
voltaj koruması için gereklidir. Topraklama için olan kablo kesiti, şebeke besleme
kablosunun kesitinden büyük olmalıdır (en az 10 mm²). Ayrıca topraklama kablosu
şebeke besleme kablosuna yetercince mesafe bırakarak ve paralel olmayacak şekilde
döşenmelidir.
Bu vida için izin verilen maksimum tork 10 Nm.
Şekil 10: Topraklama saplaması
Topraklama saplaması M8
4.9 FI KORUMASI
Şubat 2009'dan beri Almanya'da priz devreleri için 20 A'ya kadar (iç mekanlar), açık
alanlarda 32 A'ya kadar RCD (FI şalteri) öngörülmüştür.
Uyarı
Trafosuz fotovoltaik şebeke besleme invertörleri IEC 60364-7-712 ve
CEI 64-8/7 uyarınca koruma taleplerine uygundur ve A tipi bir kaçak
akım koruma şalteriyle (FI, RCD) koruma fonksiyonunda ve invertörün
işlemesinde sınırlama olmaksızın çalıştırılabilir.
Ölçülen kaçak akım invertör başına en az 100 mA olmalıdır.
24
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
4.10 ELEKTRIK ŞEBEKESI BAĞLANTISI
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike.
TEHLİKE
⇒ İnvertörü alternatif akım şebekesine bağlamadan önce şebeke
bağlantısı boşa çıkarılmalı, voltaj olmadığı tespit edilmeli ve
ayırma düzeneği tekrar çalıştırmaya karşı emniyete
alınmalıdır.
Uyarı
IP65 koruma sınıfını sağlamak için invertörün bağlantısına yarayan
fişler ve jaklar fiş üreticisinin montaj kılavuzuna uygun olarak
bağlanmalıdır. Kullanılmayan tüm bağlantılar uygun biçimde nemden
ve kirden korunmalıdır.
Dikkate alınmadığı taktirde garanti geçersiz olabilir!
Aşağıdaki şebeke sistemlerine izin verilmiştir:
• TN-C şebekesi
•
TN-C-S şebekesi
•
TN-S şebekesi
Şebeke bağlantısı 5 telli bir kabloyla yapılmalıdır.
Şebeke bağlantı kablosu uygun bir korumayla donatılmış olmalıdır. Bununla ilgili ayrıntılı
bilgiler için bakın.
Aşağıdaki normlar ve teknik tüzükler dikkate alınmalıdır:
IEC 60364-4-41
Koruyucu önlemler: Elektrik çarpmasına karşı koruma
IEC 60364-4-43
Koruyucu önlemler - aşırı akımda koruma
IEC 60364-5-52
Elektrikli işletim gereçlerinin, kabloların ve hat
sistemlerinin seçimi ve kurulması
İlgili ulusal normlara riayet edilmelidir.
Ayrıca yerel şebeke işletmecisinin aşağıdaki verileri de dikkate alınmalıdır:
• İlgili teknik ve spesifik talimatlar
•
Kurulumla ilgili onay olmalıdır
•
Şebeke voltajı kontrol edilmelidir. Teknik verilerde ilgili cihaz için belirtilmiş
voltaj aralığında bulunmalıdır. Şebeke voltajı bu aralığın içinde değilse,
yardım için yerel şebeke işletmecisine başvurulmalıdır.
•
AC tarafı, AC fişine ölçüm uçları sokularak ölçülmemelidir, çünkü bundan
dolayı fiş kontakları zarar görür.
Uyarı
İzolasyon yakalı kablo uç kovanları kullanıldığında kablo uç
kovanlarına ait izolasyonun terminalde sıkma bölgesine
sokulmamasına dikkat edilmelidir!
25
Advanced Energy
4.11 ŞEBEKE BESLEME HATTI
Şekil 11: Elektrik şebekesi bağlantısı
Hat kayıpları mümkün olduğunca az olacak şekilde şebeke bağlantı kablosunun kesitini
seçin. Ancak şu hususlar dikkate alınmalıdır:
• Sistem kurucusu kullanım durumuna (montaj yeri, yerleşim türü) ve ulusal talimatlara
göre kablo malzemesini seçmelidir.
•
Besleme kablosu olarak tüm kesitler için kolay çalışabilme bakımından ince telli bir
kablo tavsiye ediliyor.
•
Bakır kablolar kullanılmalıdır.
•
Şebeke bağlantısına etki eden yanal kuvvetleri minimize etmek için kablolar doğru
konumda monte edilmelidir. Yanal kuvvetler asla 250 N değerini aşmamalıdır.
•
16 mm2 kablolar kullanıldığında esnek olmayan teller tavsiye edilmiyor.
•
Kurşun lehim cıvatada bir delikle (manşon gövdesine ait cıvata kafasının altında) ve
bunun için öngörülen aralıkla cihazın gövdesine sabitlenir.
Aşağıdaki tabloda, bir
AE 3TL 8 ... ... 23 kullanıldığında
kablo kesitine bağlı olarak bir voltaj düşüşünde maksimum kablo uzunlukları
gösterilmiştir<= 1 %:
Leitungsquerschnitt 6,0 mm² 10,0 mm2 16,0 mm2
Max. Leitungslänge
30 m
50 m
70 m
Uyarı
IP65 koruma sınıfını sağlamak için birlikte gönderilen AC bağlantı
gövdesi kullanılmalıdır.
4.11.1
Birlikte gönderilen şebeke bağlantı fişinin montajı
Standart olarak birlikte gönderilen fiş gövdesi kablo vidasından dolayı 5 x 6 mm2 ila 5 x
16 mm² arasında olan kabloların bağlantısına izin verir. Bağlantı kablosunun maksimum
dış çapı 30,3 mm olabilir (örn. Lapptherm 145, 5x6 mm²).
1. Kabloyu uygun şekilde bükün.
2. Kabloyu şekle göre izole edin.
26
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Şekil 12: Fiş kablosunun hazırlanması
3. Fişi vidalayın.
4. Sıkma torklarını şekle uygun olarak dikkate alın.
Şekil 13: Fişi vidalayın
5. Çapı belirleyin.
6. Bağlantıyı sızdırmaz duruma getirin.
27
Advanced Energy
Şekil 14: Çap
4.12 ŞEBEKE EMPEDANSI
Verimi artırmak için şebeke besleme kablosu olarak tek tel şeklinde yüksek kablo kesitleri döşenir (özellikle de yerel koşullar uzun besleme kablolarını gerekli yapıyorsa).
İnvertör ile trafo istasyonu arasındaki en büyük kablo boyları yüksek kablo indüktiviteleri
ve dolayısıyla yüksek şebeke empedansı oluşturur. Bu da şebeke voltajına ait temel
dalganın (50 Hz) üst dalgaları (harmonik) için yüksek dirençler teşkil eder ve invertörlerde voltaj bozulmalarına ve hata mesajlarına yol açar:
• Regülatör voltajı
• Şebeke frekansı
• Şebeke aşırı voltajı
• İnvertörlerin kısmen yüksek çalışma sesleri
Bu uygunsuz durumları önlemek için şebeke besleme kablosunun burgu şeklinde
döşenmesi tercih edilmelidir. Burgulu döşeme mümkün değilse, münferit kablo tellerini
döşerken şu hususlara dikkat edilmelidir:
• Münferit tellerin birbirine fazla mesafe bırakılarak döşenmesi yasaktır.
• Münferit tellerin manyetik iletkenliğe sahip kapalı malzemelere (örn. çelik boru)
döşenmesi yasaktır.
• Açık kablo kanallarına döşendiğinde münferit teller arasında minimum mesafeye
dikkat edilmelidir.
L3
L1
Münferit kablo
telleri arasındaki
mesafe!
PE
L2
N
Şekil 15: Kablo döşeme
•
28
Manyetik ileten maddeler boyunca döşemekten kaçınılmalıdır.
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Uyarı
Şebeke kablosunda Ohm ve indüktif voltaj düşüşünün toplamı, çalışma
voltajının %1'ini aşmamalıdır.<dg_bm "AktuellePosition"></dg_bm
"AktuellePosition">
4.13 FV JENERATÖRÜ DC BAĞLANTISI
FV dizileri aktifken yüksek voltajdan dolayı hayati tehlike.
TEHLİKE
FV dizisini bağlamadan önce şebeke bağlantısı ve topraklama invertörün
topraklama saplaması üzerinden yapılmalıdır; böylece invertör PE ile
güvenli şekilde bağlanır.
FV dizisinin invertörlere veya Combiner-Box'a olan bağlantısı sadece
voltajsız olmalıdır.
Diziler tehlikeli yüksek voltaj geçirebilir!
DC bloğu başına izin verilen maksimum akım olan 25 A'ya riayet edilmelidir. Tüm girişler
üzerinde maksimum DC akımı asla aşılmamalıdır.
• DC bağlantısı Sunclix fişlerle ve jaklarla yapılır. Diğer bilgiler bkz. DC bağlantı
kablosu s. 30.
•
FV dizisini bağlamadan önce bir izolasyon ölçümü yapılmalıdır. İnvertör her çalıştırmada kendiliğinden FV jeneratörünün izolasyonunu kontrol eder. Hatalı izolasyon
durumunda invertör kapanır. FV jeneratörünün izolasyon hatası düzeltildikten sonra
invertörün başlatılması mümkündür.
•
FV dizisini bağlarken mutlaka doğru kutuplamaya dikkat edilmelidir. Münferit dizilerin
yanlış bir bağlantısı FV jeneratöründe hasarlara neden olabilir.
Buna karşın bağlantılar kazara çekmeye karşı emniyete alınmalıdır.
Aşağıdaki çalışma verileri FV jeneratörü tarafından kesinlikle aşılmamalıdır!
Cihaz tipi
AE 3TL 8 … 23
Giriş başına maks. DC voltajı (USC)
1.000 V
Blok başına maks. akım (DC1/DC2)
25 A
Tüm DC girişleri üzerinde maks. DC
akımı
bkz. Teknik bilgiler s. 63
Uyarı
Bunun dikkate alınmaması DC ayırma şalterinin parçalanmasına ve
dolayısıyla garantinin geçersiz olmasına yol açabilir.
Uyarı
FV jeneratörünün artı veya eksi kutbu topraklanmamalıdır, aksi
takdirde modüllerde bir güç kaybı olabilir.
29
Advanced Energy
Uyarı
Geri akımlarda, paralel devreli dizilerden oluşan FV sistemlerinde
meydana gelen kaçak akımlar söz konusudur. Münferit modüllerin veya
bir modüldeki hücrelerin kısa devre yapmasından dolayı ilgili dizinin
boş devre voltajı, sağlam olan paralel diziler bozuk dizinin bir
geçirecek kadar düşebilir. Bu da aşırı ısınmaya ve dolayısıyla dizinin
zarar görmesine yol açabilir.
Geri akım nedeniyle ayrıca ikincil hasarlar meydana gelebilir.
İnvertör içinde dizilerin ayrımı söz konusu olmadığı için her dizi seri
halde bağlanmış bir dizi sigortasıyla emniyete alınmalıdır. Arıza
durumunda bu sayede dizi sağlam dizilerden ayrılır ve böylece zarar
görmesi önlenir
4.13.1
DC bağlantı kablosu
DC bağlantı kablosuna ilişkin aşağıdaki bilgileri (fiş tipi, bağlantı kesiti) dikkate alın:
Adı
Tip
Ürün no.
AE
Ürün no.
PHOENIX
CONTACT
Kablo
izolasyonu ile
çap
İletken kesiti
Konektör
PV-CM-S 2,5-6 (-)
0034848
1774687
5 – 8 mm
4 – 6 mm²
Konektör
PV-CF-S 2,5-6 (+)
0034847
1774674
5 – 8 mm
4 – 6 mm²
Koruyucu
başlık
PV-C PROTECTION
CAP
0034844
1785430
Gerektiğinde aşağıdaki fotovoltaik Y dağıtıcıları kullanılabilir:
Tip
Ürün no.
AE
Ürün no.
PHOENIX CONTACT
PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++)
0035216
1787726
PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--)
0035217
1787739
MC4'ü Sunclix'e uyarlamak için aşağıdaki adaptör kablosunu kullanın:
Tip
Ürün no.
AE
Ürün no.
PHOENIX CONTACT
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET
0035043
1704982
Uyarı
IP65 koruma sınıfını sağlamak için bağlantı fişleri ve bağlantı kabloları
birbirine uyarlanmış olmalı ve kullanılmayan tüm bağlantılara kör
soketler takılmalıdır.
Sadece orijinal PHOENIX CONTACT bileşenleri kullanılabilir!
Dikkate alınmadığı taktirde garanti geçersiz olabilir!
4.13.2
Sunclix bağlantı fişinin bağlanması
FV dizileri aktifken yüksek voltajdan dolayı hayati tehlike.
⇒ SUNCLIX konektörleri sadece elektrik eğitimi almış kişiler
tarafından bağlanabilir.
TEHLİKE
30
⇒ SUNCLIX konektörlerini asla yük altında ayırmayın veya
takmayın.
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Yaralanma riski veya maddi hasar riski
⇒ SUNCLIX konektörleri sadece PV1-F tipi bir 2,5-6 mm2 FV kablosuyla veya UL sertifikalı FV kablosuyla (ZKLA bakır kordon,
AWG 10-14). Sadece bu kabloyla güvenli elektrik bağlantısı
sağlanmıştır. Diğer kablo tipleri PHOENIX CONTACT'dan
sorulabilir.
⇒ FV kabloları döşerken üretici tarafından belirtilen bükme radyüslerini dikkate alın.
⇒ Konektörleri sadece diğer SUNCLIX konektörlerle birleştirin.
DIKKAT
⇒ Birleştirirken mutlaka nominal voltaj ve nominal akım bilgilerini
dikkate alın. İzin verilen en küçük ortak değer geçerlidir.
⇒ Konektörleri nemden ve kirden koruyun.
⇒ Konektörleri suya sokmayın.
⇒ Fişi doğrudan çatı kaplamasının üzerine döşemeyin.
⇒ Takılmamış konektörleri uygun bir koruyucu başlıkla koruyun
(örn. PV-C PROTECTION CAP, 1785430).
4.13.2.1 KABLOLARI BAĞLAMA
1. Kabloyu uygun bir aletle 15 mm açın. Bu esnada telleri kesmemeye dikkat edin.
2. Açılan teli burmalı kordonla dikkatlice sonuna kadar içeri sokun. Kordon uçları yayın
içinde görünür olmalıdır.
3. Yayı kapatın. Yayın yerine oturmuş olmasını sağlayın.
4. İnsörtü kovana yerleştirin.
5. Kablo vidasını 2 Nm ile sıkın.
6. Fişi ve jakı birleştirin. Bağlantı yerine geçer.
7. Kaplinde çekerek bağlantının doğru olmasını kontrol edin
Şekil 16: Kabloları bağlama
31
Advanced Energy
4.13.2.2 KONEKTÖRÜN AYRILMASI
Ucu 3 mm genişliğinde olan bir düz tornavida gereklidir (örn. SZF 1-0,6X3,5, 1204517).
1. Alt şekilde gösterildiği gibi tornavidayı sokun.
2. Tornavidayı takılmış halde bırakın ve jakı ve fişi birbirinden ayırın.
Şekil 17: Konektörün ayrılması
4.13.2.3 KABLONUN ÇÖZÜLMESI
1. Kablonun vidasını açın.
2. Alt şekilde gösterildiği gibi tornavidayı sokun.
3. Bağlantıyı kanırtarak açın ve manşonla insörtü birbirinden ayırın.
4. Yayı tornavidayla açın. Kabloyu çıkarın.
Şekil 18: Kablonun çözülmesi
32
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
4.14 PORT BAĞLANTISI RS485
RS485 OUT
RS485 IN
Pin 1
Bus bitişi +
Pin 1
Kaynak +
Pin 2
RS485+ OUT
Pin 2
RS485+ IN
Pin 3
RS485- OUT
Pin 3
RS485- IN
Pin 4
Bus bitişi -
Pin 4
Kaynak -
Bus bitişi (tel köprüsü)
RS485 portu, veri aktarımı için örn. bir uzaktan denetimin veri kaydedicisinde
kullanılabilen USS protokolünü (üniversal seri port protokolü) destekler.
Şekil 19: Standart port
Bu port çalıştırılırken her Bus katılımcısının net bir adrese sahip olmasına dikkat
edilmelidir.
Bus bitişi, son Bus katılımcısında (invertör "n") X14'te (RS485 OUT) tel köprüler
yardımıyla gerçekleşir.
Şekil 20: Fiş M12 x 1 düz, yalıtımlı ; kutup resmi fiş M12, 4 pinli, A kodlu, pim tarafından görünüm.
Uyarı
IP65 koruma sınıfını ve talep edilen ve beyan edilen EMV ev normunu
sağlamak için RS485 portunun bağlantısı için M12MS SACC-4SC SH
tipi PHOENIX CONTACT fişi ve yalıtımlı bir kablo kullanılmalıdır.
Kablonun dış çapı maksimum 8 mm olabilir.
Bunun dikkate alınmaması invertörün parçalanmasına ve dolayısıyla
garantinin geçersiz olmasına yol açabilir!
Fiş, 0033270 ürün numarasıyla AE'de sipariş edilebilir.
4.15 ETHERNET PORTU BAĞLANTISI
Ethernet portunun bağlantısı için S/FTP yapısında (shielded Foiled Twisted Pair) bir
Ethernet kablosu ve PhonixContact Quickon VS-08-RJ45-5-Q/IP67 tipi fiş
kullanılmalıdır.
33
Advanced Energy
Uyarı
IP65 koruma sınıfını sağlamak için yukarıda bahsi geçen fiş tipinin
kullanılması zorunludur!
Bunun dikkate alınmaması invertörün parçalanmasına ve dolayısıyla
garantinin geçersiz olmasına yol açabilir!
Fiş, 0028943 ürün numarasıyla AE'de sipariş edilebilir.
34
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
5 İşletime alma
İnvertörü işletime almadan önce aşağıdaki işler tamamlanmış olmalıdır:
 Doğru yapılmış şebeke bağlantısı
 Doğru yapılmış FV dizi bağlantısı
 Kazara çekilmeye karşı bağlantılar emniyete alınmış
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike.
⇒ Açmadan önce fişlerin yerine sıkı oturduğu kontrol edilmelidir.
TEHLİKE
FV jeneratörünün bağlantı soketini ancak aşağıdaki eylemlerden sonra
çıkarın:
⇒ Şebeke besleme kablosunu voltajsız duruma getirin.
⇒ Cihazı DC şalteriyle voltajsız duruma getirin.
⇒ FV jeneratörünün DC kablosunu voltajsızlık açısından kontrol
edin.
⇒ Voltaj beslemesini tekrar çalışmaya karşı emniyete alın.
Yüksek iletim akımından dolayı elektrik çarpması ve yangın riski
var.
TEHLİKE
⇒ Besleme devresine bağlamadan önce mutlaka topraklama
bağlantısını oluşturun.
5.1 CIHAZIN AÇILMASI
1. Harici şebeke sigortaları yerleştirilerek veya koruma şalteri çalıştırılarak cihazda şebeke voltajının olduğundan emin olun.
2. DC şalterini kapatarak voltaj oluşturun. Yeterince voltaj olduğu takdirde invertör
çalışmaya başlar.
Uyarı
Durum göstergelerinin, ekranın ve kumanda tuşlarının olduğu kumanda
alanı sadece FV jeneratörü yeterli miktarda voltaj verdiğinde aktiftir.
5.2 ÜLKE KODU VE MENÜ DILI AYARI
İlk kez çalıştırırken bir konfigürasyon yapılması gerekir.
Ülke kodu ülkeye özgü şebeke denetim parametrelerini belirler. Ülke kodu seçildiğinde
otomatik olarak menü dili ayarlanır. Sonrasında menü dili, ülke kodundan bağımsız
olarak menüde istenildiği zaman değiştirilebilir. Teslimat durumunda hiçbir ülke kodu
ayarlanmamıştır.
35
Advanced Energy
Seçilen ülke kodunu sadece servis değiştirebilir.
Ülke kodu ilk kez ayarlandıktan ve onaylandıktan sonra ülke kodu
artık değiştirilemez. Bu husus çıkma cihazlar için de geçerlidir.
Ülke kodunu bundan sonra sadece yetkili servis personeli
değiştirebilir.
DIKKAT
Çalışma izninin iptali!
AE invertörünün yanlış ülke koduyla çalıştırılması enerji tedarik
şirketinin çalışma iznini iptal etmesine yol açabilir.
DIKKAT
Uyarı
Yanlış ayarlanmış bir ülke kodunun sonuçlarından sorumlu değiliz!
Ülke kodunun / şebeke yönergesinin ayarlanması
DC voltajı ilk kez açıldıktan sonra ekranda şu pencere görünür ve ülke kodunun
ayarlanması talep edilir. Belirtilen ülkeler arasından seçim yapabilirsiniz. "Ülke kodu"
kavramı menüde bulunmaz. Ekran ilk düğmeye dokunulduğunda aydınlatılır.
Konfiguration
Einsatzland
Cyprus
Denmark
Estonia
France
Germany
F1-Menue
1. Ülkeye özgüülke kodunu "" ve "" tuşlarıyla seçin. Ülke koduyla aynı anda menü dili de
seçilir. Menü dili daha sonra ülke kodundan bağımsız olarak değiştirilebilir.
2. "OK" tuşu ile onaylayın.
Sonra enerji tedarik şirketinin vermiş olduğu şebeke besleme yönergesi seçilmelidir.
Konfiguration
Einsatzland
Germany
VDE 0126
MSR
AR-N 4105
F1-Menue
3. Geçerli şebeke besleme yönergesini "" ve "" tuşlarıyla seçin.
4. "OK" tuşu ile onaylayın.
Ülke kodunun kabul edilmesi
Güvenlik amacıyla ülke kodunu kabul edilip edilmeyeceği size sorulur. Ülke kodu kabul
edildikten sonra kod 40 saat içinde değiştirilebilir.
36
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Umstellen auf
Germany-VDE 0126?
Ja = Ret
Nein = ESC
Ülke kodunu, yüzde yüz eminseniz onaylayın.
Aksi takdirde "ESC" tuşuyla iptal edin. Bu durumda cihaz çalıştırılamaz.
Ülke kodu kabul edilecekse o zaman "OK" ile onaylayın.
Sonra cihaz yeniden başlatılır:
 "ERROR" ve "GROUND FAULT" LED'leri dönüşümlü olarak kırmızı yanıp söner.
PAC
0W
VAC
UDC
E Tag
0 V
18 V
0.0 kWh
Neustart
F1-Menue
5.3 CIHAZIN BAŞLATILMASI
Ekrandaki kısaltmaların anlamı:
PAC
Besleme gücü, Watt (W) cinsinden
UAC
Şebeke voltajı, Volt (V) cinsinden
UDC
FV hücresi voltajı, Volt (V) cinsinden
E gün Günlük verim (kWh)
 FV modülleri yeterince güneş ışığı alıyor.
 Ülke kodu ayarlanmıştır.
Şu süreç söz konusudur:
Oto test:
 Tüm durum LED'leri yakl. 6 saniyeliğine yanar.
37
Advanced Energy
Performing Selftests
BF_011.04.24.00
Kontrol:
 "Start" LED'i turuncu yanıyor.
PAC
0W
VAC
UDC
E Tag
402 V
731 V
27.6 kWh
Prüfen
F1-Menue
Etkinleştirme:
 "Start" LED'i turuncu yanıyor / "ON" LED'i yeşil yanıp sönüyor.
PAC
VAC
UDC
E Tag
0W
403 V
730 V
27.6 kWh
Aktivierung
F1-Menue
Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
Besleme
 "ON" LED'i yeşil yanıyor / normalde diğer tüm LED'ler kapalıdır.
PAC
VAC
UDC
E Tag
F1-Menue
38
4334 W
403 V
656 V
27.6 kWh
Einspeisen
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
5.4 KUMANDA ALANI
Durum LED'leri
Şekil 21: LED'lerin, ekranın ve tuşların olduğu kumanda alanı
F1
F2
Menü göstergesi
Temel göstergede: Ekranın yeniden başlatılması
Ekranda "Verim standart": Standart giriş.
Menüde fonksiyon: Menü düzeyi içinde navigasyon (önceki menü, sonraki
menü).
Parametre değişiminde fonksiyon: Sol hane, sağ hane (onlu atlama).
Menü içinde seçim.
ESC
Arıza onayı, menü düzeyi geri, kabul etmeden giriş menüsünden çıkış.
TAMAM Menü seçimi (sonraki menü düzeyi) ve girişi onayı.
5.5 TEMEL EKRAN
PAC
VAC
UDC
E Tag
8260 W
405 V
634 V
27.6 kWh
Einspeisen
F1-Menue
PAC = anlık besleme gücü, Watt (W) cinsinden
UAC = Şebeke voltajı, Volt (V) cinsinden
UDC = FV hücresi voltajı, Volt (V) cinsinden
E gün = Günlük verim (kWh)
39
Advanced Energy
5.6 GRAFIK GÖSTERGESI
1x ok tuşuna basın, günlük besleme gücünün seyri gösterilir.
Ok tuşuna basın, önceki günün besleme gücünün seyri gösterilir.
ESC tuşuna basın, temel ekran tekrar gösterilir.
5.7 VERIM VERILERI GÖSTERGESI
1x ok tuşuna basın, devam eden verim verileri gösterilir.
Ertrag absolut
Tag :
Monat :
Jahr :
Gesamt :
10.1
80.1
738.1
3986.4
kWh
kWh
kWh
kWh
5.8 STANDART VERIM VERILERI GÖSTERGESI
Ok tuşuna basın, sonra ok tuşuna, standart verim verilerinin seyri gösterilir.
Ertrag / x kWp
Tag :
Monat :
Jahr :
Gesamt :
0.7
5.3
49.2
265.8
kWh
kWh
kWh
kWh
F2-Edit
ESC tuşuna basıldığında temel ekran tekrar gösterilir.
40
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
5.9 STANDART GIRIŞ
Standardı değiştirmek için F2 tuşuna basın ve bağlı güncel FV jeneratör gücünü şu
şekilde girin:
Tuşlar:
Tuşa basılması: Virgülden önceki hanenin seçilmesi.
Tuşa basılması: Virgülden sonraki hanenin seçilmesi.
Tuş:
Seçilen hanenin rakamı her tuşa basıldığında 1 büyür.
Tuş:
Seçilen hanenin rakamı her tuşa basıldığında 1 küçülür.
P1155.00
Anlagengröße
15.0
kWp
F1-Menue
"OK" tuşuna basıldığında ayarlanan değer kabul edilir.
ESC tuşuna basıldığında değer kabul edilmez ve önceki "Standart verim" ekranı tekrar
gösterilir.
F1 tuşuna basıldığında menü göstergesine geçilir.
41
Advanced Energy
5.10 MENÜ YAPISI
Takip eden kısımda ekran göstergeleri ve ekrandaki ayar seçenekleri gösterilmiştir. Navigasyon için bkz. Kumanda alanı s. 39.
Menü
Menü
Menü
Menü
Gösterge ve
düzeyi 1
düzeyi 2
düzeyi 3
düzeyi 4
giriş
Değerlendirme
Verim mutlak
Ertrag absolut
Tag:
41.7 kWh
Monat:
1322.0 kWh
Jahr:
5083.4 kWh
Gesamt:
5083.4 kWh
Betr.-h:
422.3 h
F1-Menue
Verim
standart
Ertrag / x kWp
Tag:
Monat:
2.8 kWh
88.1 kWh
Jahr:
338.9 kWh
Gesamt:
338.9 kWh
P Gener.:
15.0 kWp
F1-Menue
Fiili değerler
DC
DC Leistung
6714.4 W
DC Spannung
504.2 V
DC Strom
13.3 A
F1-Menue
AC
AC Leistung
6521.4 W
AC Spannung
228.2 V
AC Strom
AC Frequenz
23.3 A
50.00 Hz
F1-Menue
Sensörler
Kühler
Innenraum
Einstrahlg
Modultemp.
40.4°C
46.4°C
622.3W/qm
37.4°C
F1-Menue
Arıza belleği
Yapılandırma
42
Arıza protokolünün göstergesi,
örneğin şebeke düşük voltajı.
ile tarih göstergesi ile arıza
numarası arasında gezinilebilir.
Diller
"Dillerin
listesi"
Bkz. s. bkz.
Menü dilinin
değiştirilmesi
s. 45
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Menü
düzeyi 1
Menü
düzeyi 2
Menü
düzeyi 3
Sınırlama
PAC
Bkz. s. bkz.
Çıkış gücünün
azaltılması s.
45
İletişim
Ethernet
(bkz. s. bkz.
Ethernet
üzerinden
iletişim s. 46)
RS485
(bkz. s. bkz.
RS485
üzerinden
iletişim s. 47)
Menü
düzeyi 4
Sınırlama PAC
DHCP
DHCP girişi
IP adresi
IP adresi
girişi
Alt ağ
maskesi
Alt ağ maskesi
girişi
Standart ağ
geçidi
Standart ağ
geçidi girişi
DNS
DNS girişi
USS adresi
USS adresi
girişi
Protokol
Protokol
girişi
Baud rate
Baudrate
girişi
Tarih / Saat
Portal
denetimi
Cihaz bilgileri
Gösterge ve
giriş
Tarih / saat
girişi
Etkinleştirme
Etkinleştirme:
0 = kapalı
1 = açık
Konfig
gönderimi
0 = aktivite yok
1 = konfigürasyon verileri
gönderilir
Portal
test
fonksiyonu
"Evet" girişinde web sunucusuna
(portal) bir veri paketi gönderilir.
Geri bildirim gerçekleşmez.
Kontrol için servise başvurun.
Gelişmiş
Nümerik liste
Tüm dahili parametrelerin
göstergesi (sadece servis için)
Versiyon kodu
Versiyon kodu göstergesi
Kullanılan
ülke
Kullanılan ülke göstergesi
Güncel dil
"Güncel dil" göstergesi
Cihaz tipi
Cihaz tipi göstergesi
Seri numarası
Seri numarası göstergesi
Ethernet
Aktif IP adresi göstergesi
43
Advanced Energy
44
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
6 Yapılandırma
6.1 MENÜ DILININ DEĞIŞTIRILMESI
Dil seçimi, ülke kodunu etkilemez. Menü dilini değiştirmek için şu şekilde hareket edin:
1. Menüyü açmak için "F1" tuşuna basın.
2. "" ve "" tuşlarıyla dördüncü menü maddesini (Konfigürasyon) seçin.
Auswertung
Istwerte
Störspeicher
Konfiguration
Geräteinformationen
..
F1-Menue
3. "OK" tuşu ile onaylayın.
4. "" ve "" tuşlarıyla birinci menü maddesini (Diller) seçin.
Konfiguration
Sprachen
Begrenzung PAC
Kommunikation
Datum / Uhrzeit
Portalüberwachung
..Erweitert
F1-Menue
5. "OK" tuşu ile onaylayın.
6. "" ve "" tuşlarıyla istenilen menü dilini seçin.
7. "OK" tuşu ile onaylayın.
 Menü, istenilen dile geçer. Ekran önce boştur.
8. Menüye geri dönmek için "ESC" tuşuna basın.
6.2 ÇIKIŞ GÜCÜNÜN AZALTILMASI
İnvertörün çıkış gücünü sınırlamak için şu şekilde hareket edin:
1. "F1" tuşuyla Konfigürasyon menü maddesini seçin ve "OK" tuşuyla onaylayın.
2. "PAC düşür" alt menüsünü seçin "OK" tuşu ile onaylayın.
3. İstenilen invertör çıkış gücünü girin ve "OKtuşu ile onaylayın.
Örneğin 70 girildiğinde, invertör mümkün olan gücünün sadece %70'ini verir.
 Değiştirilen değer hemen kabul edilir.
6.3 AE-SETUP - ÜLKELERE ÖZGÜ PARAMETRELERIN
DEĞIŞTIRILMESI VE UYARLANMASI
AE Setup aracıyla invertörün ülkelere özgü parametreleri ayarlanabilir. Bunun kapsadıkları:
•
Voltaj ve frekans devreye sokma koşulları.
45
Advanced Energy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Şebeke hatasında rampa açılma süresi
Ortalama değer voltaj denetimi
Dış iletken voltaj denetimi
Frekansa bağlı güç düşürme
Anlık voltaj denetimi (hızlı kapatma)
Anlık frekans denetimi
Kör güç hazırlığı (cos φ)
Devreye sokma zamanları
K faktörü (Fault Ride Through)
AE Setup (eskiden REFUset) artık www.advancedenergy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html üzerinden ücretsiz indirilebilir.
6.4 ETHERNET ÜZERINDEN ILETIŞIM
Ethernet iletişiminin ayarları ya otomatik (DHCP üzerinden) ya da manuel yapılabilir.
6.4.1
DHCP üzerinden otomatik ayar
1. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > DHCP kısmına gidin.
2. DHCP giriş alanına "1" girin.
3. "OK" tuşu ile onaylayın.
4. İnvertörü yeniden başlatın.
 İnvertör otomatik olarak mevcut ağa dahil edilir. IP adresi, alt ağ maskesi,
standart ağ geçici ve DNS için gereken ayarlar otomatik olarak DHCP
sunucusundan (örn. üst Router) alınır.
6.4.2
Manuel olarak ayarlama
1. Sorunsuz bir çalışma sağlamak için tüm değerler yetkili ağ yöneticisi tarafından verilmeli ve her invertörde özgün şekilde ayarlanmalıdır.
2. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > IP adresi kısmına gidin.
3. IPv4 adresini girin. IPv4 adresi istenildiği gibi seçilebilir, ancak ağ maskesi içinde net
olmalıdır (varsayılan değer: 192.168.1.99, servis için değiştirilemeyen IP adresi:
169.254.130.30).
4. "OK" tuşu ile onaylayın.
5. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > Alt ağ maskesi kısmına gidin.
6. IPv4 maskesini girin. IPv4 maskesi istenildiği gibi seçilebilir, ancak ağ maskesi içinde
net olmalıdır (varsayılan değer: 255.255.0.0).
7. "OK" tuşu ile onaylayın.
8. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > Standart ağ geçidi kısmına gidin.
9. İnternet bağlantısını sağlayan Router adresini girin (varsayılan değer: 192.168.1.1).
10. "OK" tuşu ile onaylayın.
11. Konfigürasyon > İletişim > Ethernet > DNS kısmına gidin.
12. Üst DNS sunucusunun serbest seçilebilir IPv4 adresini girin (varsayılan değer:
0.0.0.0).
13. "OK" tuşu ile onaylayın.
14. İnvertörü yeniden başlatın.
46
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
6.5 RS485 ÜZERINDEN ILETIŞIM
USS adresi:
Giriş 1 – 31
RS485 üzerinden invertörle iletişim kurmak için adres gereklidir.
⇒ Adresi girdikten sonra invertörü yeniden başlatın. Ancak bundan sonra yeni adres
etkinleştirilir.
Ethernet üzerinden protokol sorgusu:
Giriş 1
1: USS protokolü
Baudrate: 57600 (önceden ayarlanmış), 115200 (sadece kısa hat boyları için)
Parite: Düz
Handshake: Handshake yok
Veri bitleri: 8
Durdurma bitleri: 1
Blok kontrol: CRC16
6.6 PORTAL DENETIMI
Giriş 0 veya 1
0 = portal denetimi etkin değil
1 = portal denetimi etkin
İnvertörün AE SiteLink denetim portalına veri göndermesi için portal denetimi etkin
olmalıdır.
6.7 KONFIG GÖNDERIMI
İnvertörü tespit etmek için AE-SiteLink için konfigürasyon verileri gereklidir. Gönderilen
verilerden SiteLink kullanıcısı cihaz tipini, yazılım versiyonunu ve ülke kodunu görebilir.
Parametre 1 yapıldığında konfigürasyon verileri bir kez gönderilir, bundan sonra parametre otomatik olarak tekrar 0 yapılır.
6.8 PORTAL TEST FONKSIYONU
"Evet" girişi
Web sunucusuna (portal) bir veri paketi gönderilir.
Geri bildirim gerçekleşmez!
Veri paketi gönderiminin başarılı olup olmadığını öğrenmek için servisle irtibata geçin.
6.9 AE SETUP
AE Setup, kapsamlı konfigürasyonlara izin veren bir konfigürasyon aracıdır. AE Setup,
www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html üzerinden ücretsiz indirilebilir.
47
Advanced Energy
7 Hata düzeltme
7.1 OTO TEST - HATA MESAJI
Başlatma rutininden sonra sistem kendi kendine bir test yapar. Bu esnada sistemin
münferit kısımları (örn. yazılım ve veri seti gibi) kontrol edilir ve güç kontrol kartından
veriler yüklenir. Hata olmaya devam ederse, hatanın türüne göre olası yardım önerileri
verilir.
7.2 KISA SÜRELI KESINTI
Belirli çalışma durumları meydana geldiğinde invertör geçici olarak şebeke bağlantısını
yitirir.
Arızalardan farklı olarak "kısa kesinti" invertör tarafından otomatik onaylanır ve mesaj
olmadığı takdirde yeniden sistem çalıştırılmaya çalışılır.
Kısa süreli kesinti kumanda alanındaki kırmızı "ERROR" LED'inin yanıp sönmesiyle
gösterilir ve arıza hafızasına kalıcı olarak kaydedilir. .
7.3 ARIZALAR
Çalışma esnasında sabit programlanmış ve parametre ayarı yapılmış sınır değerler sürekli denetlenir. Güç ünitesini hasardan korumak için bir sınır değeri aşıldığında veya bir
arıza meydana geldiğinde invertörün güç ünitesi voltajdan ayrılır. Fakat DC ve AC voltajı
olmaya devam edebilir. Ekranda uygun bir arıza mesajı gösterilir.
Arıza kumanda alanındaki kırmızı "ERROR" LED'iyle (sürekli yanan) gösterilir.
Arıza mesajları arıza hafızasına kalıcı olarak kaydedilir. Arıza hafızasına ekrandan
erişebilirsiniz. Arıza hafızasında son 100 arıza kaydedilir. Son arıza S0 kayıt yerinde, en
eski arıza S100 yerinde kayıtlıdır. Yeni bir arıza her zaman S0 yerine kaydedilir. Bu
esnada S100 yerinde arıza mesajı silinir.
7.4 ARIZANIN ONAYLANMASI
Arıza kaynaklı bir kapatma sonrasında arıza onaylanana kadar invertör tekrar devreye
sokulmaz. Arızanın nedeni devam ettiği sürece onaylamak mümkün değildir. Arızanın
nedeni ortadan kaldırıldıktan sonra arıza onaylanabilir.
⇒ Arıza mesajını onaylamak için ESC tuşuna basın veya invertörü DC şalterinde en
az 30 saniyeliğine kapatın.
7.5 ARIZA MESAJLARI LISTESI
Uyarı
Belirli hava koşullarında, yoğuşma ekran içinde meydana gelebilir. Bu
normaldir ve inverter arızaya neden olmaz.
Hata
Hata metni
numara
sı
090006
48
Şebeke aşırı
voltajı
Açıklama
Önlem
Bir şebeke aşırı
voltajının algılanması
İnvertör bir şebeke aşırı voltajı tespit
ettiği sürece: Hat voltajlarını kontrol edin
(bir True RMS ölçüm cihazıyla). Hat
voltajları size göre normalse servisle
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Hata
Hata metni
numara
sı
Açıklama
Önlem
irtibata geçin.
Şebeke düşük
voltajı
Şebeke düşük
voltajının algılanması
Şebeke çöküşü
İnvertör bir şebeke düşük voltajı tespit
ettiği sürece: Hat voltajlarını kontrol edin
(bir True RMS ölçüm cihazıyla). Hat
voltajları size göre normalse servisle
irtibata geçin.
Aşırı frekans
Şebeke frekansı
aşımı algılaması
İnvertör bir aşırı frekans tespit ettiği
sürece: Fazların frekansını kontrol edin.
Frekanslar size göre normalse servisle
irtibata geçin.
Düşük frekans
Şebeke frekansı
düşüşü algılaması
İnvertör bir düşük frekans tespit ettiği
sürece: Fazların frekansını kontrol edin.
Frekanslar size göre normalse servisle
irtibata geçin.
Pozitif yükselticinin
ayar hatası
Regülatör tekrar kararlı
olana kadar bekleyin. Bu işlem 2-3
saatten uzun sürerse, servisle irtibata
geçin.
Ara devre 1
Asimetri low: Her iki
FV voltajın farkı
büyük.
Bir kez meydana geldiğinde:
Regülatör tekrar kararlı olana kadar
bekleyin.
Çok kez meydana geldiğinde:
Servisle irtibata geçin.
Ara devre 2
Asimetri high:
Yükseltilmiş her iki
ara devre voltajının
farkı büyük.
Bir kez meydana geldiğinde:
Regülatör tekrar kararlı olana kadar
bekleyin.
Çok kez meydana geldiğinde:
Servisle irtibata geçin.
Ara devre 4
Bir kez meydana geldiğinde:
Yükseltilmiş pozitif ara
Regülatör tekrar kararlı olana kadar
devrenin
bekleyin.
şebeke tepe değerinin
Çok kez meydana geldiğinde:
altına düşmesi.
Servisle irtibata geçin.
Ara devre 5
Bir kez meydana geldiğinde:
Regülatör tekrar kararlı olana kadar
Pozitif yükseltilmiş ara
bekleyin.
devre voltajı yüksek.
Çok kez meydana geldiğinde:
Servisle irtibata geçin.
090011
Ara devre 6
Pozitif FV voltajı
yüksek.
Bir kez meydana geldiğinde:
Regülatör tekrar kararlı olana kadar
bekleyin.
Çok kez meydana geldiğinde:
Servisle irtibata geçin.
090017
İletişim LT
Güç ünitesi ile
kumanda ve ayar
Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör
tarafından onaylanır. Çok kez meydana
090007
090008
090009
09000A
09000B
09000C
09000D
090010
Ara devre 3
49
Advanced Energy
Hata
Hata metni
numara
sı
090018
Açıklama
Önlem
ünitesi arasındaki
iletişim sorunlu.
gelmesi halinde servise başvurun.
Güç ünitesi
Şebeke frekansı
düşük/yüksek frekans
LT
tespit etti.
İnvertör bir LT şebeke frekansı tespit
ettiği sürece: Fazların frekansını kontrol
edin. Frekanslar size göre normalse
servisle irtibata geçin.
Şebeke aşırı
voltajı LT
İnvertör bir şebeke aşırı voltajı tespit
ettiği sürece: Hat voltajlarını kontrol edin
Güç ünitesi bir şebeke
(bir True RMS ölçüm cihazıyla). Hat
aşırı voltajı tespit etti.
voltajları size göre normalse servisle
irtibata geçin.
Şebeke düşük
voltajı LT
İnvertör bir şebeke düşük voltajı tespit
Güç ünitesi bir şebeke ettiği sürece: Hat voltajlarını kontrol edin
düşük voltajı tespit
(bir True RMS ölçüm cihazıyla). Hat
etti.
voltajları size göre normalse servisle
irtibata geçin.
09001B
AFI arızası
Güç ünitesinin kaçak
akım algılaması.
İşletimde izolasyon
hatası.
Sistemin izolasyonunu kontrol edin.
İzolasyon empedansı size göre normalse
servisle irtibata geçin.
09001D
AFI uyarısı
İşletimde güç
ünitesinin kaçak akım
algılaması
Sistemin izolasyonunu kontrol edin.
Sistem izolasyonu size göre normalse
servisle irtibata geçin.
090020
Başlatma C1
Başlatma başarısız.
İnvertörü yeniden başlatın. Arıza bu yolla
düzeltilemediyse, servisle irtibata geçin.
090021
Başlatma C0
Başlatma başarısız.
İnvertörü yeniden başlatın. Arıza bu yolla
düzeltilemediyse, servisle irtibata geçin.
090023
Kalıcı arıza
Kritik bir arıza
defalarca meydana
geldi. Cihaz sürekli
biçimde işletimden
alındı.
Servisle irtibata geçin.
090024
Parametre
hatası SR
Parametre
başlatmasında hata.
Cihaz sürekli biçimde
işletimden alındı.
Servisle irtibata geçin.
090019
09001A
090028
Update Start
Update start bilgisi.
Bir Update başlangıcında bu uyarı girilir.
Şu anda bir güncelleme olduğunu ve
cihazın çalışmadığını gösterir.
090029
Güncelleştirme
hatası
Güncelleme başarısız
Güncelleme başarısız. Servise başvurun.
Dikkat, cihaz durduruldu.
09002B
Update son
Update başarılı bilgisi.
Güncelleme başarıyla tamamlandı. Cihaz
normal çalışmaya devam eder.
090052
Kullanıcı kilidi
Kullanıcı kilidi etkin
Kullanıcı kilidini devre dışı bırakın.
50
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Açıklama
Önlem
İletişim SR
Dahili iletişim sorunu
Arıza kendiliğinden birkaç dakika sonra
düzeltilir. Değilse cihazı açıp kapatın. Bu
da sorunu düzeltmezse, servisle irtibata
geçin.
Şebeke aşırı
voltajı 2
Şebeke voltajı uzun
süre voltaj ortalama
değer denetiminin
sınır değerinin
üzerindeydi
İnvertör voltaj hatasını tespit ettiği
sürece: Hat voltajlarını denetleyin
(şebeke analizi). Hat voltajları size göre
normalse servisle irtibata geçin.
090057
Watchdog C0
Dahili koruma
fonksiyonu devreye
girdi.
Servise başvurun.
090058
Watchdog C1
Dahili koruma
fonksiyonu devreye
girdi.
Servise başvurun.
090059
LT yazılım
LT yazılımı bozuk.
Servise başvurun.
0A0013
PM izolasyonu
AFISR
Kumanda ve ayar
ünitesinin kaçak akım
algılaması
Sistemin izolasyonunu kontrol edin.
Sistem izolasyonu size göre normalse
servisle irtibata geçin.
0A0102
Aşırı sıcaklık LT Soğutucuda aşırı
1
sıcaklık (sağ)
Direkt ortam sıcaklığını kontrol edin ve
gerekirse düşürün.
0A0103
Aşırı sıcaklık LT İç mekanda aşırı
2
sıcaklık (sol)
Direkt ortam sıcaklığını kontrol edin ve
gerekirse düşürün.
0A0104
Aşırı sıcaklık LT İç mekanda aşırı
3
sıcaklık (sağ)
Direkt ortam sıcaklığını kontrol edin ve
gerekirse düşürün.
0A0105
Aşırı sıcaklık LT Soğutucuda aşırı
4
sıcaklık (sol)
Direkt ortam sıcaklığını kontrol edin ve
gerekirse düşürün.
0A0106
Besleme voltajı
LT
Güç ünitesindeki
Servisle irtibata geçin
besleme voltajı düşük.
0A010C
PM izolasyonu
LT
Etkinleştirmede güç
ünitesinin izolasyon
hatası algılaması
Sistemin izolasyonunu kontrol edin.
İzolasyon direnci size göre normalse
servisle irtibata geçin.
0A010E
Cihaz arızası LT
Güç ünitesinin
donanım kapatması
İzleyin: Hata ne zaman meydana geliyor
(tam olarak: gün, kW gücü, saat)
FV voltajı LT 1
Güç ünitesinin aşırı
voltaj kapatması
pozitif ara devrede
Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör
tarafından onaylanır. Çok kez meydana
gelmesi halinde servise başvurun.
0A0111
FV voltajı LT 2
Güç ünitesinin aşırı
voltaj kapatması
negatif ara devrede
Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör
tarafından onaylanır. Çok kez meydana
gelmesi halinde servise başvurun.
0A0114
PM izolasyonu
AFILT
Fotovoltaik modüllerin Sistemin izolasyonunu kontrol edin.
izolasyon empedansı Sistem izolasyonu size göre normalse
düşük
servisle irtibata geçin.
Hata
Hata metni
numara
sı
etkin
090053
090054
0A0110
51
Advanced Energy
Hata
Hata metni
numara
sı
Açıklama
Önlem
0A0116
R-detect
Ayırma düzeneği
arızalı.
Hiçbir şey yapma, hata invertör kendisi
tarafından kabul edilmektedir.
Tekrarlarsa, temas servisi.
0A0117
Iso kontrol
ünitesi
DC boşalması çok
uzun.
Servisle irtibata geçin
0A0118
Voltaj ofseti LT
Güç ünitesi ile
kumanda ve ayar
Servisle irtibata geçin
ünitesi arasında ofset
karşılaştırma değerleri
0A011A
Etkinleştirme LT DC boşalması çok
1
uzun.
Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör
tarafından onaylanır. Çok kez meydana
gelmesi halinde servise başvurun.
0A011B
Etkinleştirme
Etkinleştirme LT
esnasında ara devre
2
voltajının düşmesi
Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör
tarafından onaylanır. Çok kez meydana
gelmesi halinde servise başvurun.
0A011C
Etkinleştirme LT Simetrik nominal
3
değer geçersiz
Hiçbir şey yapmayın, arıza invertör
tarafından onaylanır. Çok kez meydana
gelmesi halinde servise başvurun.
0A011D
Etkinleştirme LT
Simetri başarısız
4
Servisle irtibata geçin
0A011E
Etkinleştirme LT Ara devrelerinin
5
yüklenmesi başarısız.
Servisle irtibata geçin
0A011F
Parametre
hatası LT
1.) Cihazı DC ayırma şalterini kapatın.
2.) 2.) Ekran tamamen kararan kadar
Güç ünitesi belleğinde
bekleyin.
hatalı okuma veya
3.) Cihazı DC ayırma şalterini açın.
yazma işlemi
Arıza devam ederse servisle irtibata
geçin.
0A0130
Comb. relais
config
Güç ünitesi
elemanlarında hatalı
konfigürasyon
Servisle irtibata geçin.
0A0131
Combine rölesi
Combine rölesinin
devre değişimi
başarısız
Servisle irtibata geçin.
0A0172
P24V yardımcı
besleme LT
P24V Güç
ünitesindeki besleme
voltajı düşük.
Servisle irtibata geçin.
0A0173
P5V yardımcı
besleme LT
P5V Güç ünitesindeki
Servisle irtibata geçin.
besleme voltajı düşük.
0A0174
P15V yardımcı
besleme LT
P15V Güç
ünitesindeki besleme
voltajı düşük.
52
Servisle irtibata geçin.
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
8 Opsiyonlar
8.1 IŞINIM VE SICAKLIK SENSÖRÜ
Güneş ışınlarını ve modül sıcaklığını tespit etmek için opsiyonel olarak bir ışınım ve
sıcaklık sensörü bağlanabilir.
Si-13TC-T-K tipi tavsiye ediliyor.
AE ürün no. 0030628. Işınım ve sıcaklık sensörünün teslimat kapsamına sensör fişi dahildir. Sensör soketi ayrı biçimde 0030616 ürün numarası altında AE'de sipariş edilebilir.
Sensör üç metre uzunluğunda bir UV dayanıklı bağlantı kablosuyla (5 x 0,14 mm²)
teslim edilir. Maks. 100 metre uzatmak için bir 5 x 0,25 mm² yalıtımlı kablo
kullanılmalıdır.
Ayrıntılı bilgiler için sensörün teknik verilerine bakın, 64.
Bağlantı yerleşimi
Si-13TC-T-K
Sensör Soket
Kırmızı
RD
Besleme voltajı
(12-28 VDC)
Siyah
ÇK
GND
Pin 1
Pin 2
Kahverengi
Beyaz
WH
ÜS
Işınım ölçüm
sinyali (0-10 V)
Pin 3
Mavi
BU
Kahverengi
BN
Sıcaklık ölçüm
sinyali (0-10 V)
Pin 4
Siyah
ÇK
Gri
GY
Şemsiye
Pin 5
Gri
GY
Turuncu
Uyarı
Sensör kablosunun yalıtımı 2. pine ve 5. pine takılmalıdır! Bağlantı
kablosunun dış çapı maks. 8 mm olmalıdır.
Şekil 22: Fiş M12 x 1 düz, yalıtımlı ; kutup resmi fiş M12, 5 pinli, A kodlu, pim tarafından görünüm,
PHOENIX CONTACT tanımı: SACC-M12MS-5SC SH
53
Advanced Energy
Şekil 23: Sensör bağlantısı
Sensörün fiili değerleri ekranda Fiili değerler > Sensör altında görülebilir. Veriler ayrıca
veri kaydedicisiyle kaydedilir ve AE SiteLink üzerinden görülebilir.
Uyarı
Sıcaklık girişi kullanılmazsa PIN4 ile PIN5 arasında bir köprü
oluşturulmalıdır! Alternatif olarak köprü ara terminal yerine (kablo
uzatması) bağlanabilir.
8.2 HARICI KAPATMA SINYALI
8.2.1
Genel bakış
AE dizi invertörleri dahili bir NA korumasına ve kaplin şalterine sahiptir.
Lokal bağlantı, kurulum talimatlarına ve seçilen şebeke voltajı düzeyine bağlı olarak ya
kaplin şalterli dahili NA koruması kullanılabilir, ya da ayrıca kaplin şalterli bir harici NA
koruması kullanılmalıdır. Ayrıca dahili ile harici NA korumasını kombine etmek
mümkündür.
54
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Şekil 24: Harici kaplin şalterlerine sahip merkezi şebeke ve sistem korumasına örnek







8.2.2
Fotovoltaik modüller
AE 3TL
Bölüm anahtarı
Kontrol hattı
AC
AE GridProtect
Düşük veya orta gerilim ızgara
Özellik
Giriş anma gerilimi
10 V DC
Giriş voltajı (çalıştırma)
7,5 … 10 V DC
Giriş voltajı (durma)
0 … 7,5 V DC
İnvertör standart kapatma zamanı 50 ms
Kapatma zamanı ayar aralığı
50 ms … 100 ms
Sensör çıkışında bir mantıksal 1 varsa, invertör çalışmaya devam eder. Şayet bağlı olan
voltaj 7,5 Voltun altına düşerse, bir arıza verilir ve yapılandırılan kapatma süresi içinde
invertör çalışmayı durdurur.
8.2.3
Sensör girişi üzerinden konfigürasyon
Harici kapatma sinyali, invertörün sensör girişi üzerinden gerçekleşir.
55
Advanced Energy
Sensör girişi
Şekil 25: Pozisyon sensörü girişi
Sensör soketi ayrı biçimde 0030616 ürün numarası altında AE'de sipariş edilebilir.
Şekil 26: Sensör soketi M12 x 1 düz, yalıtımlı ; kutup resmi sensör soketi M12, 5 pinli, A kodlu, pim
tarafından görünüm, Phoenix tanımı: SACC-M12MS-5SC SH
Takip eden kısımda sensörün olası yerleşimleri açıklanmıştır:
Standart konfigürasyon
Kapatma
sinyali
İnvertör
Bağlantı
Sensör
Fonksiyon
1
2
3
0…10 VDC
Şemsiye
Pin1
Pin2
Pin3
Pin5
Sensör
seçimi
GND
Ile SetUp
Analog giriş 1 Analog giriş 2
NC
Şemsiye
NC
n
Şekil 27: Standart konfigürasyonun şematik açıklaması
56
Pin4
Sinyal
(0…10 VDC)
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
Işınım ve sıcaklık sensörü bağlıyken standart konfigürasyon
Kapatma
sinyali
0…10 VDC
GND
Bağlantı
Si-13TC-TK
Kırmızı RD
Siyah BK
Turuncu
OG
Kahverengi
BN
Gri GY
Besleme
(12-28
VDC)
Şemsiye
Ölçüm
sinyali
Işınım
(0-10 V)
Ölçüm
sinyali
Sıcaklık
(0-10 V)
GND
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
Pin5
Sensör
seçimi
Bağlantı
Sensör
Köprü
İnvertör
1
Besleme
(12-28
VDC)
Şemsiye
Sinyal
(0…10
VDC)
Ölçüm
sinyali
Sıcaklık
(0-10 V)
GND
Ile SetUp
2
NC
Şemsiye
Ölçüm
sinyali
Işınım
(0-10 V)
Sinyal
(0…10
VDC)
GND
Ile SetUp
NC
Şemsiye
NC
Sinyal
(0…10
VDC)
GND
Ile SetUp
3
n
Yedek denetlenen kapatma sinyali
Kapatma
sinyali
0…10 VDC
GND
Bağlantı
Sensör
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
Pin5
Sensör
seçimi
NC
Şemsiye
Sinyal
(0…10
VDC)
Sinyal
(0…10
VDC)
GND
Ile SetUp
1
İnvertör
2
3
n
İki farklı kapatma sinyalinin denetimi
Kapatma
sinyali
Sinyal 1
(0…10
VDC)
GND
Bağlantı
Sensör
Pin1
Pin2
NC
Şemsiye
Sinyal 2
(0…10
VDC)
GND
Pin3
Pin4
Pin5
Sensör
seçimi
Sinyal 1
(0…10
VDC)
Sinyal 2
(0…10
VDC)
GND
Ile SetUp
1
İnvertör
2
3
n
57
Advanced Energy
Uyarı
Kapatma sinyalinin işlevini sağlamak için invertörlerdeki sensör seçimi
mutlaka doğru ayarlanmış olmalıdır.
AE Setup aracının yardımıyla invertörün konfigürasyonu mümkündür. Burada örneğin
EVU'dan talep edilen kapatma süreleri veya başka voltaj aralıkları yapılandırılabilir.
Ayrıca harici bir NA koruma rölesi bağlıysa ve şebeke işletmecisi buna izin vermişse
invertörün dahili NA koruma fonksiyonunu devre dışı bırakmak mümkündür.
Yüksek iletim akımından dolayı elektrik çarpması ve yangın riski
var.
TEHLİKE
⇒ Besleme devresine bağlamadan önce mutlaka topraklama
bağlantısını oluşturun.
8.3 UZAKTAN DENETIM
Uzaktan denetim için kullanıcı aşağıdaki seçenekleri kullanabilir:
• AE SiteLink: Fotovoltaik sistem verilerini denetlemek ve kaydetmek için bir izleme portalı. Ayrıntılı bilgileri AE SiteLink (eskiden REFUlog) kullanım kılavuzunda
bulabilirsiniz, bunu da www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html
altından indirebilirsiniz.
Konfigürasyonun uygulanmasını AE SiteLink'in kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
8.4 VERI KAYDEDICISI PARAMETRELERI
Veri kaydedicisi, AE Setup içinde yapılandırılabilir.
58
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
8.5 AE POWERCAP
Şekil 28: AE Powercap
AE Powercap, yer koşulları invertörlerin üst üste montajını gerekli kılıyorsa kullanılan
ilave bir fan modülüdür. AE powercap, invertörün izin verilen ortam sıcaklığı aralığını
5°C yukarı doğru genişletir. Fan modülü doğrudan invertöre oturtulur. Kıvrım (b) ön
kapağın üst kenarına (a) asılmalıdır ve 2 adet M5 cıvatayla (teslimat kapsamı)
invertörün duvar braketine sabitlenmelidir.
Takılmış olan fan invertörün sensörün bağlantısı üzerinden beslenir. AE Powercap için
güç besleme kablosu duvar braketine (c) ekteki 6,5 mm poliamit sabitleme kelepçeleriyle
ve birleştiricilerle sabitlenir.
Fan motoru, IP 54 koruma derecesine göre kapsülle izole edilmiştir.
Sirkülasyonlu soğutmanın sınırlanması ve olası aşırı ısınması
neticesinde maddi hasarlar.
DİKKAT
⇒ İnvertörü her zaman AE Powercap üst üste monte edin.
59
Advanced Energy
Şekil 29: AE Powercap montajı
Uyarı
Bir sıcaklık ve ışınım sensörü bağlıysa AE Powercap fan motorunun
beslemesi için bir 24 VDC güç ünitesi (örn. AE ürün numarası:
0030449; 230 VAC / 24 VDC, 18 W) öngörülmelidir. Güç ünitesini,
sadece invertörü çalıştırırken açmanızı tavsiye ediyoruz. Güç ünitesinin
kapatılması ve devreye girmesi bir 230 VAC zamanlama devresiyle
yapılmalıdır.
60
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
8.5.1
AE Powercap'e güç ünitesinin bağlantısı
Şekil 30: Elektrik adaptörü
Şekil 31: Güç üniteli AE Powercap
1. Fişi çıkarın
2. Sensör/aktör jakı:
IP 65 koruma türünü sağlamak için PhoenixContact'ın SACC-M12MS-5SC SH tipi sensör/aktör jakı kullanılmalıdır.
Dikkate alınmadığında invertörde hasar oluşabilir ve garanti geçersiz
olabilir!
Jak, 0030626 ürün numarasıyla AE'de sipariş edilebilir.
61
Advanced Energy
9 Bakım
9.1 İNVERTÖR
İnvertörlerin soğutulması sadece doğal sirkülasyon yoluyla olduğu için, güvenli bir
çalışma amacıyla ortam koşullarına uygun olarak soğutma gövdesinin soğutma kanalları
kirlenme bakımından kontrol edilmeli ve ger. birikmiş tozdan / kirden temizlenmelidir.
Yüksek basınçlı temizleyicilerle temizlemek yasaktır.
62
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
10 Teknik bilgiler
10.1 İNVERTÖR
TIP
Ürün no.
3TL 23MV
867R008 867R010 867R013 867R017 867R020 867R023
867C008 867C010 867C013 867C017 867C020
3TL 8
3TL 10 3TL 13 3TL 17 3TL 20
DC VERİLERİ
Önerilen maks. FV gücü, (kW)
9,9
12
15,6
20,4
24
27,6
MPPT aralığı, V
370-850 410-850 480-850 460-850 490-850 575-850
DC başlangıç voltajı (V)
350
Maks. DC voltajı (V) (USC_PV)
1000*
Maks. DC akımı, A
23
25
31,1
38,3
41,8
41
MPP-Tracker
1
DC bağlantısı sayısı
6
DC kesme şalteri
Evet
FV sisteminin maks. toplam
50
kısa devre akımı (ISC_PV) (A)
AC VERİLERİ
Ölçülen AC gücü (kW)
8,25
10
13
17
20
23
Maks. AC zahiri gücü (kVA)
8,25
10
13
17
20
23
AC şebeke bağlantısı
L1, L2, L3, N, PE
Anma güç faktörü / bölge
1 / 0,8i … 0,8c
Anma voltajı AC (V)
400
460
Voltaj aralığı AC (V)
320-460
368-529
Anma frekansı / aralığı (Hz)
50, 60 / 45…65
Maks. AC akımı (A)
3 x 12 3 x 16 3 x 21
3 x 29,2
Maks. bozulma faktörü THD
2,5%
1,8%
Azami etki derecesi
98,1%
98,2%
98,3%
Besleme başlangıcı (W)
50
Öz tüketim, gece (W)
< 0,5*
Maks. AC sigortası (A)
35
Açılma akımı (A) / süre (ms)
< 5 / < 40
KORUMA, ORTAM KOŞULLARI
Soğutma
Doğal sirkülasyon
Ortam sıcaklığı (°C)
-25 … +55
Depolama sıcaklığı (°C)
-25 … +55 (IEC 60721-3-1 1K4 uyarınca)
Taşıma sıcaklığı (°C)
-25 … +70 (IEC 60721-3-2 2K3 uyarınca)
Bağıl hava nemi (%)
0 … 100
Yükseklik, deniz seviyesine
4000**
göre
Gürültü seviyesi (dBA)
< 45
Dahili aşırı voltaj koruması
Tip 3
(EN 61643-11)
63
Advanced Energy
TIP
Ürün no.
Koruma sınıfı (IEC 62103)
Aşırı voltaj kategorisi
(EN 60664-1)
Çevre sınıfları (IEC 721-3-4)
Kirlenme derecesi
(IEC 62109-1)
3TL 23MV
867R008 867R010 867R013 867R017 867R020 867R023
867C008 867C010 867C013 867C017 867C020
I
3TL 8
DC: II, AC: III
4K4H
III
Güncel sertifikalar:
advanced-energy.com/3TLCerts
DIN VDE V 0126-1-1 uyarınca
Sertifikalar
Otonom devre noktası
GENEL BİLGİLER
Portlar
Koruma türü (IEC 60529)
Ölçüler G x Y x D, mm
Ambalajla birlikte ölçüler
G x Y x D (mm)
Cihazın ağırlığı (kg)
Ambalajlı ağırlık (kg)
3TL 10 3TL 13 3TL 17 3TL 20
Ethernet, RS485, ışınım ve sıcaklık sensörü
IP65
535 x 601 x 277
595 x 636 x 292
38,4***
43,5***
* Konsantratör cihazlarında sürekli mevcudiyetten dolayı <20 W
** Maks. DC voltajı için derating değerine dikkat edin:
Deniz seviyesine göre yükseklik Maks. DC voltajı
En fazla 2600 m
1000 V
En fazla 3.000 m
950 V
En fazla 3.500 m
900 V
En fazla 4.000 m
850 V
*** 867C'de +0,3 kg…
10.2 SENSÖR
TİP
Si-13TC-T-K
GENEL
Akım ölçümü shunt
0,10 Ω (TK = 22 ppm/K)
Çalışma sıcaklığı
-20 °C ila +70 °C arası
Voltaj beslemesi
12 ila 24 VDC arası
Çekilen akım
0,3 mA
Bağlantı kablosu
4 x 0,14 mm², 3 m (UV dayanıklı)
Hücre büyüklüğü
50 mm x 34 mm
Dış ölçüler (Boy / Genişlik /
Yükseklik)
145 mm x 81 mm x 40 mm
64
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
TİP
Si-13TC-T-K
Ağırlık
340 g
GÜNEŞ IŞINLARI
Ölçüm aralığı
0 ila 1300 W/m² arası
Çıkış sinyali
0 - 10 V
Ölçüm hassasiyeti
+/- %5 v. bitiş değeri
MODÜL SICAKLIĞI
Ölçüm aralığı
-20° C ila +90° C arası
Çıkış sinyali
2,268V + T [°C] * 86,9 mV/°C
Ölçüm hassasiyeti
±1,5 % - 25 °C'de
Lineer olmama
0,5
Maks. sapma
2
℃
℃
BAĞLANTI YERLEŞİMİ
Turuncu
Işınım ölçüm sinyali (0 ila 10 V arası)
Kırmızı
Besleme voltajı (12 - 24 VDC)
Siyah
GND
Kahverengi
Sıcaklık ölçüm sinyali (0 - 10 V)
65
Advanced Energy
11 Sertifikalar
Sertifikalar
• AB Uygunluk Beyanı
•
66
Onay belgesi:
•
VDE-AR-N-4105 EZE
•
VDE-AR-N-4105 NA
•
CEI 0-16
•
CEI 0-21
•
BDEW orta voltaj yönergesi ve VDE AR-N 4105 uyarınca ünite sertifikası
•
Ülke sertifikaları, advanced-energy.com/3TLCerts adresinden indirilebilir.
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
12 Garanti
AEI Power GmbH
GARANTIEZERTIFIKAT FÜR SOLARWECHSELRICHTER
SOLAR İNVERTÖRLERİ İÇİN GARANTİ BELGESİ
İşbu belgeyle aşağıda yazılı olan üründe aşağıda yazılı olan şartlarda bir
arızanın veya fonksiyon bozukluğunun meydana gelmesi durumunda, ürünü
değiştirme veya tamir ettirme tercih hakkı bizde saklı kalmak üzere, garanti
veriyoruz (“garanti vermek” Almanca “garantieren” hukuk teriminin karşılığı
olarak kullanılmıştır):
Wir garantieren hiermit nach unserer Wahl den Austausch oder die
Reparatur des folgenden Produkts im Falle eines Ausfalls oder einer
Funktionsbeeinträchtigung zu den unten aufgeführten Bedingungen:
Materialnummer:
Materyal numarası:
867...
Dauer der Grundgarantie:
Temel garanti süresi:
60 Monate/ 60 Ay
1.
AEI Power üretici garantisi, garanti belgesinde yazılı olan solar
invertörün (eviricinin) ilk devreye sokulmasıyla başlar. Aletin ilk
devreye sokulması demek solar invertörün ilk kez bir solar tesisine
veya elektrik şebekesine bağlanması anlamına gelir. Garanti, garanti
süresinin dolmasıyla sona erer. Garantinin uzatılması durumunda
garanti, temel garantinin dolmasıyla birlikte hemen devreye girer.
Temel garanti için geçerli olan şartlar aynen garantinin uzatılması için
de geçerlidir ve ayrıca ek olarak da 12’den 14 numaraya kadar olan
hükümler geçerlidir.
1.
Die AEI Power Herstellergarantie beginnt mit der Erstinbetriebnahme
des im Garantiezertifikat genannten Solarwechselrichters. Bei der
Erstinbetriebnahme handelt es sich um den erstmaligen Anschluss
des Solarwechselrichters an eine Solaranlage oder das Stromnetz. Die
Garantie endet nach Ablauf der Garantiedauer. Eine eventuelle
Garantieverlängerung schließt sich nahtlos an die Grundgarantie an.
Für die Garantieverlängerung gelten die gleichen Bedingungen wie für
die Grundgarantie und ergänzend die Klauseln Ziff. 12 bis 14.
2.
Garantinin sahibi garanti belgesinde yazılı olan ürünün temel garanti
süresi boyunca, ücret karşılığında 60 (harflerle: altmış) aylık paketler
şeklinde toplam olarak 240 (harflerle: ikiyüzkırk) aya kadar garanti
uzatmasını bizden satın alma hakkına sahiptir.
2.
Der Garantieinhaber ist während der Dauer der Grundgarantie des im
Garantiezertifikat
aufgeführten
Produkts
berechtigt,
eine
kostenpflichtige Garantieverlängerung in 60 (in Worten: sechzig)
Monats-Paketen auf insgesamt bis zu 240 (in Worten:
zweihundertvierzig) Monaten von uns zu erwerben.
3.
Garanti süresi boyunca aşağıda yazılı olan şartlarda garanti
belgesinde yazılı olan ürünü, arızalanması veya fonksiyon
bozukluklarının meydana gelmesi durumunda, değiştirme veya tamir
ettirme tercih hakkı bizde saklı kalmak üzere, uygun bir süre içerisinde
değiştirmeyi veya tamir ettirmeyi garanti ediyoruz. Almanya’da
arızaları genellikle bir hafta içerisinde gideriyoruz. Ancak kusurlu
olduğu belirtilen ürün Almanya dışında bulunuyorsa nakliye sürelerinin
daha uzun olması dolayısıyla arızanın giderilme süresi daha uzun
olabilir. Değiştirilen ürün olarak, tercih hakkı bizde saklı kalmak üzere,
ya aynı yapıda veya uyumlu ardıl bir alet teslim etme hakkına sahibiz.
Söz konusu değiştirilen ürünler, tercih hakkı bizde saklı kalmak üzere,
ya elden geçirilmiş ve tamir edilmiş iade ürünler veya yeni aletlerdir.
3.
Wir garantieren während der Garantiedauer, dass wir zu den
folgenden Bedingungen das im Garantiezertifikat aufgeführte Produkt
nach unserer Wahl innerhalb einer angemessenen Frist entweder
austauschen oder reparieren werden, wenn dieses ausfallen sollte
oder eine Funktionsbeeinträchtigung eintreten sollte. Üblicherweise
werden wir Defekte in Deutschland innerhalb einer Woche beheben.
Wenn sich das beanstandete Gerät außerhalb Deutschlands befindet,
kann die Behebung des Defekts aufgrund der längeren
Transportzeiten
länger
dauern. Wir
sind
berechtigt,
als
Austauschprodukt nach unserer Wahl entweder ein baugleiches oder
ein
kompatibles
Nachfolgegerät
zu
liefern.
Bei
den
Austauschprodukten handelt es sich nach unserer Wahl entweder um
aufgearbeitete und reparierte Retouren oder Neugeräte.
4.
Garanti hakkının talep edilebilmesi için aletin arızalandığı veya
fonksiyon bozukluğunun meydana geldiği AEI Power danışma hattına
E-Posta, telefaks veya mektupla bildirilmek zorundadır. Garanti
olayının bildirilmesinin ardından garanti sahibine, tercih hakkı bizde
saklı kalmak üzere, ya bir değişim ürünü göndereceğiz veya arızalı
ürünü tamir edeceğiz. Garanti sahibi için değişim ürünü ücretsizdir
eğer gerçekten bir garanti hakkı mevcut ise (7 No’lu hüküm
kapsamında olmayıp da garanti süresi içerisinde meydana gelen alet
arızalanması veya fonksiyon bozukluğu) ve garanti sahibi kusurlu
olduğunu belirttiği aleti üzerinde okunaklı bir şekilde yer alan tip
plakasıyla, değişim ürününün kendisine teslim edildiği muhafaza
içinde, değişim ürününün kendisine teslim edildiği tarihten itibaren en
geç 10 iş günü içerisinde geri yollama belgesi üzerinde yazılı olan
adrese (değiştirilen alete ilişik olarak gönderilen) geri gönderirse.
Tamir müşteri için ücretsizdir eğer gerçekten bir garanti hakkı mevcut
ise (7 No’lu hüküm kapsamında olmayıp da garanti süresi içerisinde
meydana gelen alet arızalanması veya fonksiyon bozukluğu) ve
kusurlu olduğunu belirtilen ürünün üzerinde okunaklı bir şekilde tip
plakası mevcut ise. Kusurlu olduğu belirtilen ürünün seri numarası geri
gönderilen veya tamir edilen ürünün seri numarasıyla aynı olmak
zorundadır.
4.
Zur Geltendmachung des Garantieanspruchs ist der Geräteausfall
bzw. die Funktionsbeeinträchtigung der AEI Power Hotline per E-Mail,
Telefax oder Brief zu melden. Wir werden nach Meldung eines
Garantiefalls dem Garantieinhaber nach unserer Wahl entweder ein
Austauschprodukt zusenden oder das defekte Produkt reparieren. Das
Austauschprodukt ist für den Garantieinhaber kostenlos, wenn
tatsächlich ein Garantieanspruch besteht (Geräteausfall oder
Funktionsbeeinträchtigung während der Garantiedauer, die nicht unter
Ziff. 7 fällt) und der Garantieinhaber das beanstandete Gerät mit
lesbarem Typenschild in dem Behältnis, in dem das Austauschprodukt
geliefert wurde, spätestens 10 Werktage nach Lieferung des
Austauschprodukts an die Adresse auf dem Rücksendeschein (der
dem Austauschgerät beigefügt ist) zurücksendet. Die Reparatur ist für
den Kunden kostenlos, wenn tatsächlich ein Garantieanspruch besteht
(Geräteausfall oder
Funktionsbeeinträchtigung während der
Garantiedauer, die nicht unter Ziff. 7 fällt) und das beanstandete
Produkt über ein lesbares Typenschild verfügt. Die Seriennummer des
beanstandeten Produkts muss mit der Seriennummer des
zurückgesandten oder reparierten Produkts übereinstimmen.
5.
Kusurlu olduğu belirtilen ürünün değiştirilmesi için meydana gelen
nakliye masrafı bu garantinin kapsamında değildir ve garanti sahibi
tarafından üstlenilmek zorundadır.
5.
Die Transportkosten für den Austausch des beanstandeten Produkts
sind nicht von dieser Garantie gedeckt und sind vom Garantieinhaber
zu tragen.
6.
İşbu garantiyle, garanti belgesinde açıkça beyan edilmeyen haklar
tanınmaz.
6.
Mit dieser Garantie werden keine nicht ausdrücklich in diesem
Garantiezertifikat genannten Ansprüche gewährt.
7.
İşbu garantinin kapsamadığı ayıplar; AEI Power tarafından bunun için
yetki verilmemiş kişilerin yaptıkları değişiklikler veya müdahaleler
7.
Die Garantie umfasst keine Mängel, die durch Veränderung oder
Eingriff von nicht von AEI Power hierzu autorisierten Personen, einer
67
Advanced Energy
sonucu, aletin garanti sahibi veya üçüncü kişi tarafından yanlış
kurulumu ve/veya devreye sokulmasından kaynaklı, kullanım
kılavuzuna riayet edilmemesinden dolayı (örneğin postalama, ambalaj,
depolama, korozyondan koruma, muamele, kurulum, devreye sokma
ve kullanım), spesifikasyonlar ve ilgili emniyet hükümlerine riayet
edilmemesinden dolayı, uygunsuz kullanma ve zorlayıcı nedenlerden
dolayı (örneğin yıldırım çarpması, aşırı gerilim, fırtına, yangın,
kemirgenlerin verdiği zarar vs.) meydana gelen ayıplardır. Ayrıca AEI
Power müşterisinin direktifi sonucu meydana gelen konstrüksiyon
ayıpları eğer AEI Power müşterisine yazılı olarak riskleri bildirmişse
işbu garantinin kapsamı dışındadırlar.
fehlerhaften
Installation
bzw.
Inbetriebnahme
durch
den
Garantieinhaber oder Dritte, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
für
Versand,
Verpackung,
Lagerung,
(z.B.
Vorschriften
Korrosionsschutz, Behandlung, Installation, Inbetriebnahme und
Nutzung), Spezifikationen und einschlägiger Sicherheitsvorschriften,
unsachgemäße Verwendung sowie höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag,
Überspannung, Unwetter, Feuer, Nagerfraß etc.) verursacht sind. Von
der Garantie sind des Weiteren Konstruktionsmängel ausgeschlossen,
die auf Vorgaben des Kunden von AEI Power beruhen, wenn AEI
Power den Kunden schriftlich auf die Risiken hingewiesen hatte.
8.
Garanti sahibi işbu garantiden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü
kişilere devredebilir ancak AEI Power’i bu devir konusunda
bilgilendirmek zorundadır. AEI Power üçüncü kişilere bu garantiden
doğan AEI Power’in yükümlülükleri yerine getirmeleri için yetki verme
hakkına sahiptir.
8.
Der Garantieinhaber kann seine Rechte und Pflichten aus dieser
Garantie auf Dritte übertragen, aber hat AEI Power über die
Übertragung zu informieren. AEI Power ist berechtigt, Dritte zu
beauftragen, die Pflichten von AEI Power aufgrund dieser Garantie zu
erfüllen.
9.
Garanti hakkının olmadığının ortaya çıkması veya talepte bulunan
kişinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, garanti
hakkının talep edilmesinden dolayı meydana gelen tüm masrafları,
buna değişim ürünün masrafları veya tamiri dahil olmak üzere, talepte
bulunan kişiye yükleme hakkına sahibiz.
9.
Stellt sich heraus, dass kein Garantieanspruch besteht oder erfüllt der
Anspruchsteller seine Pflichten nicht, so sind wir berechtigt, dem
Anspruchsteller alle Aufwendungen einschließlich der Kosten für das
Austauschprodukt bzw. die Reparatur, die uns durch die
Geltendmachung des Garantieanspruchs entstanden sind, zu
berechnen.
10.
Bu garanti Alman Milletlerarası Özel Hukuku hariç olmak üzere Alman
hukukuna tabidir. Bu garanti AEI Power müşterisinin ayıptan doğan
talep
haklarını
(“ayıptan
doğan
talep
hakları”
Almanca
“Gewährleistungsansprüche“ hukuk teriminin karşılığı olarak
kullanılmıştır) sınırlamaz ve müşterinin ayıptan doğan talep haklarına
ilaveten verilir.
10.
Diese Garantie unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des
deutschen
internationalen
Privatrechts.
Sie
schränkt
die
Gewährleistungsansprüche des Kunden von AEI Power nicht ein und
wird zusätzlich zu den Gewährleistungsansprüchen des Kunden
gegeben.
11.
İşbu garanti belgesinin Almanca ve Türkçe metni arasında bir farklılık
söz konusu olduğunda Almanca metin bağlayıcıdır.
11.
Bei Abweichungen zwischen der deutschen und türkischen Fassung
dieses Garantiezertifikats ist die deutsche Fassung verbindlich.
Seçmeli garanti uzatmak için ilave şartlar
12. Garantinin uzatılmasına dair sözleşme AEI Power ve müşterisi
tarafından bu belgenin başında yazılı olan süre için yapılmıştır.
13.
Garantiyi uzatma ücreti, sipariş onayında belirtilmiş olan ödeme süresi
içinde ödenmek zorundadır. Burada belirleyici olan garantiyi uzatma
bedelinin AEI Power’in banka hesabına giriş tarihidir.
14.
Garanti ve bu anlaşma otomatik olarak zamanında, yürüyen sözleşme
döneminin sona ermesiyle birlikte sona erer eğer garanti sahibi
gelecek sözleşme döneminin ücretini 13 No’lu hüküm uyarınca AEI
Power’in banka hesabına süresi içinde yatırmazsa veya tamamını
yatırmazsa. Ödeme sonradan telafi edilemez. Alet için garantinin bir
daha uzatılması mümkün değildir. Biz, garantinin vaktinden önce bittiği
böylesi bir durumda otomatik olarak ilgili alete garanti verme
yükümlülüğünden muaf sayılırız.
Zusatzbedingungen für die optionale Garantieverlängerung
12. Der Vertrag über die Garantieverlängerung wurde zwischen AEI
Power und deren Kunden über den im Kopf dieses Zertifikates
genannten Zeitraum geschlossen.
13. Das Entgelt für die Garantieverlängerung ist innerhalb der in der
Auftragsbestätigung genannten Zahlungsfrist zu leisten. Entscheidend
ist der Eingang des Entgelts für die Garantieverlängerung auf dem
Bankkonto von AEI Power.
14. Die Garantie und diese Vereinbarung enden automatisch vorzeitig mit
Ablauf der laufenden Vertragsperiode, wenn der Garantieinhaber nicht
oder nicht vollständig fristgerecht gemäß Ziff. 13 das Entgelt für die
folgende Vertragsperiode auf das Bankkonto von AEI Power einzahlt.
Die Zahlung kann nicht nachgeholt werden. Der Abschluss einer
weiteren Garantieverlängerung für das Gerät ist nicht möglich. Wir
werden im Falle eines solchen vorzeitigen Endes der Garantie
automatisch von der Verpflichtung frei, Garantie für das jeweilige
Gerät zu leisten.
Firmenanschrift:
AEI Power GmbH
Uracher Straße 91, D-72555 Metzingen
Telefon: +49 (0) 7123 969-0
Telefax: +49 (0) 7123 969-165
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer:
Norbert Apfel und Thomas O. McGimpsey
Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart, HRB 360734
Firmensitz: Metzingen
Şirket Adresi:
AEI Power GmbH
Uracher Straße 91, D-72555 Metzingen
Telefon: +49 (0) 7123 969-0
Faks: +49 (0) 7123 969-165
E-Posta: [email protected]
Müdür:
Norbert Apfel ve Thomas O. McGimpsey
Ticaret Sicili:
Amtsgericht Stuttgart, HRB 360734
Şirket Merkezi: Metzingen
68
Advanced Energy© AE 3TL 08 … 23
13 İletişim
Arızalarla veya teknik sorunlarla ilgili sorularınız olması halinde başvuru adresi:
Servis çağrı hattı:
+49 (0)7123 969 – 202 (çalışma saatleri saat 8:00 – 17:00)
E-posta:
[email protected]
Aşağıdaki verileri hazır bulundurmalısınız:
• Arızanın arıza koduyla birlikte doğru tanımı.
•
Tip etiketi verileri özellikle cihazın sol üstündeki tip etiketi.
69
Advanced Energy
INDEX
Açık alan, 16, 21, 24
Orijinal ambalaj, 21
Ambalaj, 14
Personel, 11
Besleme gücü, 16, 18, 37, 39, 40
RS485, 16, 24, 33, 43, 47, 64
Boşaltma süresi, 13
Şart, 8
Copyright, 3
Şebeke voltajı, 25, 28, 35, 37, 39
Duvar braketi, 21, 22, 23, 59
Sembol, 13
EMV, 13
Sensör soketi, 53, 56
Ethernet, 16, 24, 33, 47, 64
Sıcaklık denetimi, 16
Etki derecesi, 28
Sıkma torkları, 27
Eylem talimatı
Soğutma kanalları, 20, 23, 62
çok adım, 8
Sonuç, 8
tek adım, 8
Teknik personel, 11
Fiş gövdesi, 26
Ticari markalar, 4
FV hücresi voltajı, 37, 39
Topraklama bağlantısı, 8, 11, 35, 58
geri akımını, 30
Topraklama kablosu, 24
Günlük besleme gücü, 40
Tutma kulpu, 22
Günlük verim, 39
Verim verileri
Güvenlik talimatları, 11, 12, 13
standart, 18, 40
Kayıt süresi, 19
Vurgulama, 8
Konveksiyon, 16, 62, 63
Yalıtım ölçümü, 29
Koruma türü, 16, 21, 59, 61, 64
Yangın koruma sınıfı, 20
Listeleme, 8
Yüksek voltaj koruması, 17, 63
Mühürleme, 26
70

Benzer belgeler

Advanced Energy AE 3TL 40 … 46

Advanced Energy AE 3TL 40 … 46 Cihazın AC ve DC şebekesinden ayrılmasından sonra bile cihazın içinde yüksek voltaj bulunabilir. ⇒ İnvertörü açmayın. ⇒ Deşarj süresi en az 15 dakikadır. Yüksek iletim akımından dolayı hayati tehlike

Detaylı