tc new york başkonsolosluğu

Yorumlar

Transkript

tc new york başkonsolosluğu
T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015
3. EVLİLİKTEN DOLAYI VATANDAŞLIK KAZANILMASI BAŞVURUSU
Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
1. Türk vatandaşı ile evlenilmiş olması, bu evliliğin 3 yılı doldurması ve Türkiye’de nüfus
kütüklerine tescil edilmiş olması
2. Aile Cüzdanı alınmış olması
Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1. (VAT-6) formu (2 adet) (Bu belgenin ekinde sunulmaktadır.)
2. Mülakat Formu (VAT-E) (2 adet) (Bu belgenin ekinde sunulmaktadır.)
3. Türk vatandaşı olan eşin Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet) ve dilekçesi (2 adet)
4. Aile cüzdanı fotokopisi (2 adet)
5. Yabancı eşin doğum belgesinin aslı, Apostille onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi
6. Yabancı eşin pasaportunun aslı, Apostille onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi
7. Yabancı eşin başka bir vatandaşlığı varsa bunu belgeleyen vatandaşlık belgesinin aslı,
Apostille onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi
8. Eşlerin birlikte yaşadıklarını ispata yarayacak belgeler (Ortak ev kira sözleşmesi, ortak
tapu, banka hesabı, birlikte ikamet edilen eve ait her türlü fatura) (2’şer adet)
9. Son 3 yıldır ikamet edilen yer makamlarından alınacak iyi hal kağıdı (“Certificate of
Good Conduct”) (2 adet)
10. Başvuru sahibine ait son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf (2 adet mülakat formlarında
kullanılacaktır.)
11. Türk vatandaşı eşe ait son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (Mülakat formlarında
kullanılacaktır.)
12. Anne veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını
kazanması istenen 18 yaşından küçük çocuk/çocuklar var ise birlikte müracaat edilecektir.


Bunun için;
Çocukların doğum belgesi aslı, Apostille onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
Yurtdışında dış temsilcilik ya da ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer
ebeveynin muvafakatini gösteren belge aslı, Apostille onaylı Türkçe tercümesi ve
fotokopisi,
1
825 Third Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022
Tel: (646) 430-6560 [email protected]
T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015

Velayetin anneye veya babaya verildiğine dair velayet kararı belge aslı, Apostille onaylı
Türkçe tercümesi ve fotokopisi de başvuru evraklarına eklenmelidir.
Önemli Not:
Şahsen yapılan başvurularda Apostille onaylı olması gereken belgelerin dışındaki belgelerin
asıllarının fotokopileriyle beraber sunulması yeterlidir, noter tasdiki gerekmemektedir.
Belgeler incelendikten sonra eşler mülakata çağrılacaktır.
Mülakat sonrasında gerek görülmesi halinde başvuru sahibini tanıyan 2 Türk vatandaşından
alınacak referans mektupları istenecektir. (Referans mektuplarını yazanların nüfus cüzdanı
fotokopileri, açık ev adresleri, telefon numaraları da eklenmelidir.)
Harç Bedeli:
1. Posta bedeli için 31 $
2. Tercümesi gereken her belge için 12.20 $
3. Vatandaşlık hizmet bedeli olarak başvuruda bulunan eş ve kendileri ile birlikte başvuracak
her bir kişi için 100 TL karşılığı başvuru tarihindeki T.C. Merkez Bankası satış kuru
üzerinden hesaplanmış ABD Doları
Başvuru Yöntemi:
Şahsen başvurularda Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr internet
sitesinin sağ üst bölümündeki e-randevu bölümünden randevu alınması, işlemlerin daha hızlı
gerçekleştirilebilmesi açısından önem arzetmektedir.
İlave Açıklamalar:
Şahsen başvurularda nakit ödeme kabul edilmektedir. Kredi kartı ya da şahsi çek kabul
edilmemektedir.
2
825 Third Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022
Tel: (646) 430-6560 [email protected]
DİN HANESİ DİLEKÇESİ
……/…../201..
T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞUNA
T.C. nüfus kayıtlarımda din hanemin ……………………….olarak yer almasını saygılarımla arz
ederim.
Ad Soyad :
İmza
:
T.C. Kimlik No:
Adres
:

Benzer belgeler

tc new york başkonsolosluğu

tc new york başkonsolosluğu Apostille onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi 3. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesinin aslı, Apostille onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi 4. Kişi vatansız ise buna ilişkin belge...

Detaylı

(Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin)

(Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin) Çift vatandaşlık bildirimi için 10.83 $ çeviri bedeli Çift vatandaşlık bildirimi için 7.91 $ onay bedeli Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde, 2,73 $ Nüfus Cüzdanı Ücreti (*)

Detaylı

8. Muvafakatname, Taahhütname ve Feragatname

8. Muvafakatname, Taahhütname ve Feragatname 3. Postayla yapılacak başvurularda belgelerinizin asıllarının tarafınıza geri gönderilmesi için pullu (pre-paid), takip numarası olan (tracking number) ve üzerinde ad, soyad ve adresinizin yer aldı...

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU Başvuru Dilekçesi (Bu belgenin ekinde sunulmaktadır.) 2 adet fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır.) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi T.C. pasaportu aslı ve işlemli tüm sayfalarının fotokop...

Detaylı

5. Gemi Adamı Statüsünde Erteleme Başvurusu

5. Gemi Adamı Statüsünde Erteleme Başvurusu fotokopileri, açık ev adresleri, telefon numaraları da eklenmelidir.)

Detaylı