Kitap Tüketim Ofis Malzemesi - TC Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve

Yorumlar

Transkript

Kitap Tüketim Ofis Malzemesi - TC Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve
DOĞRUDAN TEMİN İLANI
KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ
Elazığ ili SODES “Işık Karakoçan’dan Yükseliyor” Projesi kapsamında Kitap/tüketim ofis
mlz. ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan
temin usulü ile alım yapılacaktır.
1) İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adı, Adresi
Kimse Yok Mu Derneği Elazığ Şubesi
b) Telefon/Faks No/E-Posta
(424) 212 66 66
c) İlgili Personelin Adı,Ünvanı,
CepTelefonu
Proje Koordinatörü Yakup ATAŞ 0537 930 20 55
2) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı
Kitap alımı
Hediye/Ödüllendirme giderleri
Tüketim Ofis Mlz.
b) TeslimYeri/Yerleri
VALİ SAİM COPUR CAD. Sontan Apt. No:7/1 KARAKOÇAN
c) TeslimTarihi / Tarihleri
İdare Tarafından Peyderpey İstenecektir.
500 Adet
11 adet
12 adet
3) Doğrudan Temin İhalesi
a) Yapılacağı Yer
Hükümet Konağı Kat:3 AB Dış İlişkiler ve Projeler
Koordinasyon Toplantı Salonu
b) Tarihi veSaati
31.05.2013 Saat:9:00
c) İhale Sorumlusu
Yakup ATAŞ - Proje Koordinatörü
4)Şekli ve içeriği belirlenen EK-1 deki teklif mektubu,
5)Teknik Şartname Ek-2,
6)Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir.
7)Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir.
8)Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
9)Teklifler 30.05.2013 saat 17:00’e kadar Tepe Mah. Çiçek Cad. Sontan Apt. No:7/1 KARAKOÇAN
adresine elden teslim edecektir.
10)Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 7 takvim günü olmalıdır.
11)Kurum doğrudan temin ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
12)Teklif sonucu Dernek açıklanacaktır.
13)Ödeme SODES projesi kapsamında yapılacağından
01.02.2013- 30.11.2013 tarihleri arasında banka
aracılığı ile yapılır.
14) Verilen tekliflerde teklif mektubu ve teknik şartnamenin bütün sayfaları kaşelenecektir. Aksi takdirde teklif
geçersiz sayılacaktır.
15) Verilen tekliflerde ürünün markasına da bakılarak değerlendirilecektir
TEKLİF MEKTUBUDUR
Kimse Yok Mu Derneği Elazığ Şubesi ne aşağıda belirtilen malzemelerin alınması gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen malzemelerin kaç TL. ye (KDV Hariç) verileceği ile ilgili fiyat teklifinizini en geç
30.05.2013 saat: 15:00 a kadar verilmesini rica ederim..
Yakup ATAŞ
Proje Koordinatörü
ALINACAK OLAN MALZEMENİN
ADI
MİKTARI
Kitap alımı
500 Adet
Hediye/Ödüllendirme giderleri
11 adet
Tüketim Ofis Mlz.
12 adet
BİRİM FİYATI
TOPLAM FİYATI
TOPLAM
ŞARTNAME :
1-Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.
2-Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.
3-KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.
4-Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra (2) gün içerisinde malzemeleri tebliğ edecektir.
5-Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır.
6-Götürü bedel teklif verilecektir.
7- Malzeme teknik özellikleri ektedir
Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . …………………………………………… TL. ye vermeyi taahhüt ederim.
Firma Adı
Kaşe-İmza
EK:1
KİTAP TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Korsan baskı olmamalıdır.
 Kitap adı, yazar adı ve soyadı ile diğer bilgiler (basımı, cilt bilgisi, yayınevi ve tarih) dikkate
alınacaktır.
 İhale listesi harici yanlış kitap gönderilmesi durumunda, istekli yanlış gönderilen kitabı geri
almakla ve istenilen kitabı teslimat süresi içerisinde göndermekle mükelleftir.
 Kitapların teslimi için (veya teslimi sırasında) gereken; paketleme, taşıma ve benzeri ücretlerin
tümü yükleniciye aittir. Kitaplar yüklenici tarafından teslimat adresine gönderilecek, hasar ve
kayıplar karşılanacaktır.
 Kitaplar ortaöğretim (lise) yüz temel eser arasından idare tarafından seçilecektir.
 Toplam 500 adet
HEDİYE/ ÖDÜLLENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ
1234-
Hediye / Ödüllendirme 11 adet kalem setinden oluşacaktır.
Her kalem setinde 1 adet roller ve 1 adet tükenmez kalem bulunmalıdır.
Kalemlerin uç kısımları siyah lake ve gövdesi metal olmalıdır.
Kalem Kutusunun Boyutları: 39 x 65 x 180 mm olmalıdır.
TÜKETİM MALZEMELERİ-OFİS MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. 3 adet Bant kesme makinesi: İçi ağırlıklı dolgulu olmalıdır.
2. 3 adet Masa kalemliği: Metal olmalıdır.
3. 3 adet delgeç: Sert malzeme delici, büyük boy, ölçülü olmalıdır.
4. 3 adet Tel sökücü: Standart olmalıdır.
5. 3 adet Tel zımba: Sert malzeme delici, büyük boy olmalıdır.
6. 3 adet makas: büyük boy ofis makası olmalıdır.
7. 30 adet Klasör: Mukavva, kırmızı renk olmalıdır.
8. 10 adet Asetat Kalemi: S-M olmalıdır.
9. 3 adet Evrak Rafı: 3’ lü ahşap görünümlü PVC olmalıdır.
10. 10 adet daksil: Şerit şeklinde olmalıdır.
11. 5 adet Maket Bıçağı: Büyük boy olmalıdır.
12. 1 adet Sümen takımı: 5’li set. Sentetik deri olmalıdır.

Benzer belgeler

Kitap alımı - TC Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler

Kitap alımı - TC Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler 4-Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra (2) gün içerisinde malzemeleri tebliğ edecektir. 5-Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır. 6-Götürü bedel teklif verilecektir. 7- Malzeme teknik özellik...

Detaylı

İhale - TC Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler Koordinasyon

İhale - TC Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler Koordinasyon 4) Şekli ve içeriği belirlenen EK-1 deki teklif mektubu 5) Teknik Şartname Ek-2 6) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir. 7) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esas...

Detaylı