Mart Ayı Aylık Haber Bülteni

Yorumlar

Transkript

Mart Ayı Aylık Haber Bülteni
35.
Sayı
MART
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ
2013
DİR
ÜCRETSİZ
Üsküdarlıya
Vergi Müjdesi
Ü
sküdar Belediyesi, Üsküdarlıların yaklaşık 22 Milyon TL tutarındaki vergi borcunu Meclis Kararı’yla affetti. Belediye
Başkanı Mustafa Kara: “Etkin ve verimli bir mali yönetimle başarılı bir bütçe performansı yakaladık. Dolayısıyla vatandaşlarımıza ilave bir külfet anlamına gelen alt yapı katılım vergisini almayacağız. Bugüne kadar bu vergiyi hiç kimseden almadığımız için ödeyenler aleyhine bir haksızlıkta sözkonusu olmayacak. Bu düşünceyle böyle bir kararı aldık.
Üsküdar’ımıza hayırlı olsun” dedi.
8. sayfa
“
Metro Hızlı İlerliyor
02.
sayfa
“
Onlar İçin
“Engel” Tanımıyoruz
Üsküdar’ın sosyal paylaşım adresi: facebook.com/uskudarbld
04.
sayfa
“
Üsküdar’da
Yerinde Dönüşüm Başladı
06.
sayfa
Başkan her an karşınızda: twitter.com/mustafakara
-2-
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
<<Üsküdar’a
Köstebek,
ÜsküdarÇekmeköy Metrosunda çalışmalara başladı
A
nadolu Yakası’nda
Üsküdar, Ümraniye,
Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerini birbirine
bağlayacak olan metronun
tünel kazma çalışmalarına
başlandı.
Üsküdar-ÜmraniyeÇekmeköy metro hattında
tünel kazma çalışmalarına
“köstebek” adı verilen iş makinesiyle başlandı. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, sistemin
Üsküdar’da Marmaray ile
entegre olacağını, çalışmaları belli bir noktaya getirdikten sonra Mecidiyeköy’den
Altunizade’ye teleferik hattı
gerçekleştirileceğini de söyledi.
Metro hattının Ümraniye
Çarşı İstasyonu’nda gerçekleştirilen programa İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın
yanı sıra Üsküdar Belediye
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
Büyük Müjde
Başkanı Mustafa Kara, Üm dakikada, Taksim’e de 44
raniye Belediye Başkanı dakikada ulaşacağını söyHasan Can, Sancaktepe ledi.
Belediye Başkanı İsmail
REKOR SÜREDE BİErdem, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz TİRİLECEK
ve çok sayıda yetkili katıldı.
Açılış konuşmasının ardınSANCAKTEPE TAKSİM dan Tunnel Boring Machine
(Tünel Açma Makinası)’nın
44 DAKİKA
kumandasına geçen Topbaş kazı çalışmasını başÇekmeköy- Sancakte- lattı. 24 saatte 22 metre
pe Metrosunun bölgedeki kazabilen makine sayevatandaşların yaşadığı ula- sinde 20 km’lik mesafenin
şım sıkıntısını bitireceğini 38 ayda ve yaklaşık 2015
söyleyen İBB Başkanı “Ka- yılının sonunda bitirilmesi
dir Topbaş Haberleri” Kadir hesaplanıyor. 16 istasyonTopbaş, “Sancaktepe Ha- dan oluşacak metro hattınberleri” Sancaktepe’den da vagonlar Kadıköy-Kartal
metroya binen bir yolcu- Metrosundaki gibi makinistnun; Ümraniye’ye 12,5 siz kullanılacak.
dakikada, Üsküdar’a
24
dakikada, Yenikapı’ya 36
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-3-
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-4-
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
-5-
<< Türkiye Onlar İçin“Birlikte Yürüyor”
Engelleri kaldırmak
için Türkiye birlikte
yürüyor...
“
nı ararken ciddi sıkıntıların
olduğunu gördük. Az önce
gördük, bunlar araştırma
sonuçlarına da yansıyor.
Gerçekten de ben bir özürlü
olarak aynı eğitim ortamında normal insanlarla buluşamıyorsam, mahallelerde,
sokaklarda birlikte etkinlik
yapamıyorsam hayat yürüHAYAT YÜRÜYÜŞÜNÜ yüşünü birlikte yaptığımızı
nasıl söyleyebilirim?” diye
BİRLİKTE YAPALIM
Amaçlarından bazıları en- sordu.
gellileri tanımak, tanıtmak
ve anlamak olan projenin ENGELLİLİK İZAFİ BİR
tanıtım toplantısının açılış
KAVRAM
konuşmasını Türkiye BeÜsküdar Belediye Başkanı
yazay Derneği Genel BaşMustafa Kara ise engelliliğin
kanı Lokman Ayva yaptı.
çok izafi bir şey olduğunu
Kampanyanın “Hayat yübelirterek
konuşmasına
rüyüşünü birlikte yapabiliyor
başladı. “Mesela; kuşlara
muyuz?” sorusundan haregöre biz bir engelliyiz” diyen
ketle doğduğunu kaydeden
Kara, “Bir arada yaşama
Ayva, “Bu sorunun cevabıEngellilerle birlikte
yaşama kültürünü
artırmak” konulu Türkiye Beyazay Derneği’nin
koordinatörlüğündeki “Birlikte Yürüyoruz” kampanyası, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Şahin’in de
katıldığı bir törenle başladı.
kültürünün oluşturulmasında empati yapabiliyorsak,
engellilerle birlikte yaşıyoruz
demektir” dedi. Son 10 yılda
engellilerle birlikte yaşama
konusunda iyi bir farkındalık oluşturulduğunu belirten
Kara, “Tüm paydaşlar, üreticiden tüketiciye, amirinden
memuruna tüm idareciler,
kaza ve kadere inanan insanlar olarak her zaman bir
engelli adayı olduğumuz şuuruyla hareket edersek, bu
proje Fati ile birlikte başarıya ulaşacak” dedi.
HERKES BİRLİKTE
MUTLU OLACAK
Son konuşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin yaptı. Ortamın çok
güzel olduğunu belirterek
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
sözlerine başlayan Şahin,
“Burada devlet var, millet
var, özel sektör var, sivil
toplum var, üniversitemiz
var. Kısacası güçlü bir ekip
var. Başarıya ulaşmak için
hiçbir engel yok” dedi.
PROTOKOL İMZALANDI
Konuşmaların ardından “Birlikte Yürüyoruz” projesinin
protokolü, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma
Şahin, Esenler Belediye
Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa Kara tarafından
imzalandı.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-6-
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
-7-
<< Üsküdar’da Yerinde Dönüşüme İlk Kepçe
Üsküdar Belediye
Başkanı Mustafa
Kara’nın depreme
hazırlık için önerdiği yerinde dönüşüm modelinin ilk
uygulaması Acıbadem Mahallesi’nde
başladı.
Ü
sküdarlıların başka
bir ilçede yaşamak
istemediğini, semtlerini bırakmamak şartıyla
ancak dönüşüme sıcak
baktıklarını belirten Başkan
Kara, “Bizimde yaklaşımımız gönül rızasıyla, davul
zurnayla, şenlikle insanımızın bu sürece katılması,
yoksa zorla, dayatmayla bu
iş yürümez” dedi.
Riskli bina yıkım töreninde
bir konuşma
yapan Erdoğan Bayraktar, “Kentsel
dönüşüm
seferberliğimizi şimdi de
Üsküdar’da
sürdürüyoruz.
Lisans
verilen ku-
ruluşlar tarafından yapılan
başvurular üzerine 17 ilde
risk tespiti gerçekleştirilen
binalardan 327 tanesinin
riskli bina olduğunu belirledik. Bu binaların 277 tanesi
İstanbul’dadır. Seferberliğimizde riskli olduğu tespit
edilen, mühendislik hizmeti
almamış ve ekonomik ömrünü tamamlamış binaların
yerine; çevreye uyumlu,
enerjiyi savurmayan, estetik özellikler taşıyan sağlam
binalar yapacağız” şeklinde
konuştu.
Bakan Bayraktar’ın ardından söz alan TBMM Çevre
Komisyonu Başkanı ve AK
Parti İstanbul Milletvekili
Erol Kaya, kentsel dönüşümü bekleyen 6,5 milyon
bina olduğunu belirterek
bina sahiplerinin kendi istekleri ve başvuruları doğ-
rultusunda gerçekleştirilen
yıkım işleminin önemine
değindi. Kaya “ Bize göre
asıl dönüşüm, bina sakinlerinin kendi gönül rızalarıyla
gerçekleştiği için asıl şimdi
başlamıştır” dedi.
Konuşmaların
ardından
1970 yılında yapılan ve 13
daireden oluşan binanın
yıkım törenine geçildi. Acıbadem Caddesi üzerinde
bulunan bina alınan yoğun
güvenlik önlemleri sonrası
kepçe yardımıyla yaklaşık olarak 1 saatte yıkıldı.
Yıkımı yapılan Kalelioğlu
apartmanı 10 aylık bir süreç içerisinde yeniden yapılarak hak sahiplerine teslim
edilecek.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-8-
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
-9-
<< Üsküdarlılara Vergi Müjdesi
Üsküdar Belediyesi aldığı karar
ile ilçedeki vergi
mükelleflerinin
yaklaşık 22 milyon TL tutarındaki vergi borcunu
affetti.
2
6 Mayıs 1981 tarih ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri
Kanunu’nun 86’ncı maddesine istinaden alt yapı çalışmaları nedeniyle ilçe sakinlerinden alınması kanunen
öngörülen Yol Katılım Vergisi,
Belediye Başkanı Mustafa
Kara’nın önergesi sonrası
Belediye Meclisi’nin aldığı
karar ile affedildi.
2008 ile 2012 yılları arasında tahakkuk eden toplam 21
milyon 953 bin TL tutarındaki
Yol Katılım Vergisi’nin affedilmesine ilişkin olarak
bir açıklama
yapan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa
Kara, “Göreve geldiğimiz
günden itibaren arazi ve kaynak geliştirme çalışmalarına
büyük önem verdik. 30 yıldır
devrederek gelen İBB ve diğer kamu kurum borçlarını
geliştirdiğimiz işbirliği sayesinde takas ve mahsuplarla
sıfırladık. Oluşturduğumuz
kaynaklarla 150 milyonu
aşan bir yatırım yaptık, şu
an devam eden projelerimizin
toplam maliyeti ise 120 milyon
civarındadır. Buna rağmen
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
verimli bir işletme yöntemiyle
Üsküdarlılara ek külfet getirmeden çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Dolayısıyla,
vatandaşlarımızı sıkıntıya
sokacağını düşündüğümüz
yaklaşık 22 milyon TL’lik Yol
Katılım Vergisi’ni bütçe performansımızdaki bu başarıyı
da göz önünde bulundurarak almamayı uygun bulduk”
dedi.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-10-
ÜSKÜDAR GENÇLİK
SOSYAL BELEDİYECİLİK
MART 2013
MART 2013
-11-
<< Gözümüzün Gördüğü Yer Parlayacak
Şehir estetiğine
önem veren Üsküdar Belediyesi cephe
yenileme çalışmaları
ile cadde ve sokaklarımızı güzelleştiriyor.
B
u kapsamda Kısıklı Meydanında
yapılan çalışmanın ardından Selmani
Pak Caddesinde de tarihi
dükkanların cepheleri yenilenerek şehir estetiğine
uygun bir silüete kavuşturuluyor.
<< Veysel Karani Cami Avlusuna Kavuştu
Üsküdar Belediyesi
cami ve okullara
destek olmaya devam ediyor.
S
on olarak Yavuztürk
Mahallesi’ndeki Veysel Karani Cami’sinin
avlusunu yenileyen belediye,
Üsküdar’a ferah mekanlar oluşturmak için çalışıyor.
Yavuztürk Mahallesi Veysel
Karani Camii’nin avlusunun bulunmaması nedeniyle cemaatin
yaşadığı sıkıntı nihayet aşıldı.
Camiinin yanında bulunan yolun deplase edilmesi suretiyle
hem cenazelerde hem de cemaatin sohbet zamanlarında
kullanabileceği geniş bir alan
elde edildi. Üsküdar Belediye
Başkanı Mustafa Kara: Yavuztürk nüfus olarak en büyük
mahallelerimizden biri. Mevcut
imkanlar çerçevesinde komşularımızın rahat ve huzuru için
her türlü çabayı gösteriyoruz.
İnşaallah cemaatimiz bu çalışmayla rahat bir nefes alacak,
dedi.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
<< Ceyhun Yılmaz Üsküdarlı Gençlerle
Üsküdar Gençlik Merkezi
Üsküdar’daki
tüm 11’inci sınıflara özel hazırladığı organizasyon ile gençlerin
kalbini fethediyor.
Ü
sküdar’daki 27 liseden bütün 11. Sınıf
öğrencilerini misafir eden merkez
Ceyhun Yılmaz’ın stand up
gösterisi ise gençleri kahkahaya boğuyor.
Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa Kara’nın da gençlerle buluştuğu programda
gençlere 1 yıl geçerli olmak
üzere çift kişilik sinema bileti hediye ediliyor. Üsküdar
Gençlik Merkezi tarafından
her okul için ayrıca hazırlanan komik videoların izlendiği program öğrencilere üniversiteye hazırlıkta
motivasyon amacı taşıyor.
“11’den 12’ye Yolum Üniversiteye” sloganıyla yola
çıkılan organizasyondan tüm gençler ve
öğretmenler memnun
ayrılıyor.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-12-
MART 2013
<< Medya Okulu Başlıyor!
Üsküdar Gençlik Merkezi
Dinamik Tarih
Konuşmaları’nın
ardından yepyeni bir eğitim
seminerleri dizisi
düzenliyor.
M
ÜSKÜDAR GENÇLİK
ÜSKÜDAR GENÇLİK
erkez medya ve
iletişim alanında
eğitimler almak
isteyen, konuyla
ilgilenen herkesi Medya
Okulu’na bekliyor.
18 Şubat’ta kayıtları alın-
maya başlanan program
sertifikalı ve ücretli olacak.
Kayıtlar 9 Mart tarihine kadar devam edecek. Üsküdar Gençlik Merkezi’nde
düzenlenecek olan programlar saat 16.00’da baş-
layacak ve medya dünyasının duayen isimlerini
ağırlayacak. Programda
4 ay boyunca 9 seminer
düzenlenecek.
Seminer konuları ve konuklar şöyle;
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
Eğitim seminerlerine katılmak için
www.uskudargenclikmerkezi.com adresindeki formu doldurmak gerekiyor.
MART 2013
-13-
<< Üniversiteliler Zirvesi Üsküdar’da
Üsküdar Gençlik Merkezi ve
Türkiye Öğrenci
Konseyi işbirliği
ile üniversiteliler
zirvesi gerçekleştirildi.
T
ürkiye’deki tüm üniversite kulüplerinin
ve başkanlarının
katıldığı zirvede öğrenciler
toplantılar serisine YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın
katılımıyla başladı. Ardından
yapılan toplantılarda kulüplerin
sınıflandırılması, akreditasyonu, alanlarına göre koordine
edilmesi konuşuldu. konseyin
toplantı gündemleri arasında
öğrenci faaliyetlerinde kalite
anlayışını oturtmak da vardı.
Türkiye Öğrenci Konseyi
Başkanı Nihat Buğra Ağaoğlu
yapılan toplantıda bütün öğrencilerin eğitim-öğretim ve
araştırma etkinliklerinin yanı
sıra, demokratik ve özgür bir
ortamda örgütlenmeleri, her
üniversitenin çağdaş bir yükseköğretim kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmaları,
gereksinimlerini üniversitelerin
birimlerine duyurmaları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeleri amacıyla
çalıştıklarını söyleyerek, “bizleri misafir ettiği için Üsküdar
Gençlik Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum, toplantılarımızı
verimli bir şekilde gerçekleştirmemiz için her türlü imkanı
sağladılar” dedi.
Üsküdar Belediye Başkan
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
Yardımcısı Hasan Ekmen
ise “bundan önce olduğu
gibi bundan sonra da gençlerimizin destekçisi olacağız.
Hayallerini gerçekleştirmeleri
için imkanlarımızı seferber
edeceğiz. Sivil örgütlenmeler
bu ülkenin önünü açacaktır.
Gençlerimizi böyle faaliyetler
içinde görmek bizlere onur
veriyor” dedi.
-14-
FEN İŞLERİ
FEN İŞLERİ
MART 2013
Altunizade Kuşbakışı Cd.
MART 2013
Altunizade Veysipaşa Sk.
Altunizade Oymacı Kuşbakışı kesişimi
-15-
Çamlıca Spor Salonu
<<Taşımız Toprağımız Üsküdar İçin Yenileniyor
Altunizade Oymacı Sk.
R
Altunizade Sırma Perde Sk.
Bulgurlu Dere Sk.
Cumhuriyet Mah. Tufan Sk.
ahat bir kış geçiren Üsküdar baharında keyfini sürecek. Üsküdar Belediyesi yaptığı yol, kaldırım, bordür
gibi çalışmalarla hem hayatı kolaylaştırıyor, hem de göz zevkini bozmuyor.
Tretuar, Asfalt, Kaldırım Çalışmaları
Yapılan Çalışmalar
İCADİYE BAĞLARBAŞI CAD. PRESTİJ YOL ÇALIŞMASI
ALTUNİZADE OYMACI SK. PRESTİJ YOL ÇALIŞMASI
ALTUNİZADE KUŞBAKIŞI CAD. PRESTİJ YOL ÇALIŞMASI
CUMHURİYET SULTAN FATİH SK PRESTİJ YOL ÇALIŞMASI
BARBAROS VEYSİPAŞA SK RESTİJ YOL ÇALIŞMASI
BARBAROS SIRMA PERDE SK PRESTİJ YOL ÇALIŞMASI
İCADİYE İMAM GALİP SK DUVAR+AYDINLATMA+ARAÇ PARKI
M.AKİF ERSOY M.AKİF ERSOY CAD PRESTİJ YOL YAPIMI
YAVUZTÜRK TARİH CAD PRESTİJ YOL YAPIMI
YAVUZTÜRK SÜTÇÜYOLU SK PRESTİJ YOL YAPIMI
KISIKLI ALEMDAĞ YAN YOL PRESTİJ YOL YAPIMI
KİRAZLITEPE KULEDİBİ CAD PARKE KAPLAMA
BULGURLU DERE SK BORDÜR TRETUAR
CUMHURİYET DERVİŞOĞLU SK BORDÜR TRETUAR
ALTUNİZADE AKSOY SK BORDÜR TRETUAR
CUMHURİYET TUFAN SK PRESTİJ YOL ÇALIŞMASI
CUMHURİYET YANYOL SK PRESTİJ YOL ÇALIŞMASI
Cumhuriyet Mah. Menteşe Sokak
Devam Eden Çalışmalar
İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cd.
İCADİYE MÜNECCİMBAŞI SK BORDÜR-TRETUAR
İCADİYE HACI BAKKAL SK BORDÜR – TRETUAR
BARBAROS MÜTEVELLİ ÇEŞME SK YAĞMURSUYU IZGARA
CUMHURİYET MENTEŞE SK PRESTİJ YOL ÇALIŞMASI
CUMHURİYET KORUPARK SK BORDÜR-TRETUAR
CUMHURİYET KOR SK BORDÜR TRETUAR
CUMHURİYET SANCAK SK BORDÜR TRETUAR
BULGURLU İZZETTİNBEY SK PRESTİJ YOL YAPIMI
İcadiye Mah. Kor Sk.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
Cumhuriyet Yanyol Sk.
Valide Tayfun Spor Kulübü
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
Kısıklı Alemdağ Yanyol
-16-
TEMİZLİK&GERİ DÖNÜŞÜM
MART 2013
TEMİZLİK&GERİ DÖNÜŞÜM
MART 2013
-17-
<< 17 Semt Pazarımız da Tertemiz
İlçemizdeki 17 semt pazarımız pazar temizleme ekiplerimiz tarafından akşam pazar bitiş saatinden itibaren
temizleniyor, yıkanıyor, dezenfekte ediliyor ve ertesi güne tertemiz bırakılıyor.
Temiz Türkiyem Atılım Eğitim
<< Projesine
Üsküdar Belediyesi Temiz Türkiyem
Atılım Eğitim Projesi kapsamındaki
sürdürülebilir çevre
bilinci çalışmalarına
devam ediyor.
Ç
alışmaların belli bir
plan ve program
dâhilinde yürütebilmesi için kurumlar arası dayanışmanın
hedefe ulaşmada daha
da etkili olacağı düşünülerek, Üsküdar Kaymakamı Mustafa GÜLER, Üs-
Selimiye’de Pazar Sonrası adım adım Süpürme İşleri, Yıkama İşleri, Dezenfekte İşleri.
Tam Destek
küdar Belediye Başkanı
Mustafa KARA, Üsküdar
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlyas TEKİN ve Üsküdar
Müftüsü Mustafa Vefa
ÖZDEMİR arasında protokoller imzalandı.
Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölüm Öğrencileri de Temiz Türkiye’m
Projesine Katılıyor
pılan toplantı sonucunda
; projeyi birlikte yürüterek hem genç beyinlerin
parlak fikirlerinden yararlanma hem de gençlere
Üsküdar Belediyesi İTÜ, uygulama alanı yaratma
YTÜ ve Marmara Üniver- adına çok anlamlı bir çasitesi Çevre Mühendisliği lışmaya başladı.
Bölüm Öğrencileri ile ya-
<< Temiz Denizlerimiz İçin Atık Yağlarınızı Sakın Dökmeyin!
Üsküdar
genelinde miktarını son iki ayda 5
başlattığımız atık yağ katına çıkardı.
toplama kampanyamız
Türkan Sabancı Görözellikle ev hanımlarımız tarafından büyük ilgi me Engelliler Okulu
görüyor. Okul eğitimleri Yine Birinci
ile bilinçlenen öğrenci- Çevre Bilincine Saler evlerde ailelerini bu hip Öğrenciler 320
kampanyaya dahil ede- kg Atık Yağ Topladırek toplanan atık yağ lar!
Çağrıbey Anadolu Lisesi’nde Ambalaj Atık Baca Sisteminin Uygulama Adımları
Ambalaj Atıkta Baca Sistemi
Ambalaj atıklarını kaynağında daha kolay ayrıştırılarak toplanmasını
sağlayabilmek amacıyla Üsküdar Belediyesi
ambalaj atıklarını toplayan Çağrıbey Anadolu
Lisesi’nde ambalaj atık
bacası yaparak sistemin
ilk denemesi gerçekleştirildi. Denemeden alınacak olumlu sonuçlara
göre okullarda, işyerlerinde, konutlarda da uygulama devam edecek.
Yer Altı Çöp Konteynerı Çalışmaları
Evsel atıkların daha modern bir sistem ile toplanabilmesi için yer altı çöp konteyner sistemi ön etüt (İSKİ,
Ayedaş, İgdaş, Telekom,
v.s.gibi kurumlarla) ve yer
tespiti çalışmaları tamamlandı. Başlangıç olarak 30
önemli noktada, Vinçli Çöp
Toplama araçlarla evsel
atıklar yer altından toplanmaya başlanacak.
35.
Sayı
MART / 2013
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ
İR
ÜCRETSİZD
Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi
Belediye Başkanı
Mustafa KARA
5lt. biriktir,1lt. kazan atık yağ toplama kampanyası kapsamında Türkan Sabancı Görme
Engelliler Okulu’nun biriktirdiği 320 kg. atık yağ Belediye Başkan Yardımcısı Hasan EKMEN,
okul müdürleri, öğrencileri ve Ezici-Deha firma yetkililerinin katıldığı plaket töreni ile teslim alınarak 50 Kg. temiz ayçiçek yağı okula teslim edildi. Ayrıca çevre bilincinin geliştiği
okul öğrencilerine 30 adet mp3 çalar hediye edildi.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
Fotoğraflar
İsa TERLİ - Kenan KOCA
Hasan EKMEN
İsmihan ŞİMŞEK
Birol KAVDIR
İletişim: 0(216) 531 30 00 Grafik-Tasarım: Hatice ÇEVİK
Genel Koordinatör
Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş. Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41
Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Tel: (212) 454 30 00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır.
www.uskudar.bel.tr
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-18-
PARK VE BAHÇELER
MART 2013
PARK VE BAHÇELER
MART 2013
-19-
Ağaçlandırma Çalışmaları
<<Yine Yeşillenecek Üsküdar Dalları
Hazır çim serimi çalışmaları
Ü
Baharın
gelmesiyle
birlikte park ve bahçe
alanları daha da renklenmeye başlayacak. Üsküdar
Belediyesi ağaçların budanması ve yeni ağaçlandırmalar
için kolları sıvadı. Yeşillendirme çalışmalarına çim serimini
de ekleyen belediye baharı erken getirdi.
Düzenleme çalışmaları
Alemdağ Caddesi Namazgah havuz
Asırlık ağaçlara bakım çalışmaları
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
BİLGİ EVLERİ
BİLGİ EVLERİ
Üsküdar
Çocuk
Üniversitesi
<<
<< Survivor Hasan’lı Final
-20-
MART 2013
Eğitim Kadrosunu Tanıttı
Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Medeniyet
Üniversitesi’nin
ortak projesi
Üsküdar Çocuk
Üniversitesi eğitim
kadrosunu gerçekleştirdiği kokteyl ile
öğrenci ve velilerine tanıttı.
B
ağlarbaşı
Kongre
ve
Kültür
Merkezi’nde
düzenlenen kokteyle, Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa Kara, İstanbul
Medeniyet
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hamit
Okur, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Koçibar, İstanbul Medeniyet Üniversites’inden
Öğretim Üyeleri, muhtelif
okullardan okul müdürleri
ve rehberlik öğretmenleri
ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını
Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın yaptığı programda Çocuk Üniversitesine ait bir sunum
izlenerek
üniversitenin
eğitimcileri ve verilecek
olan eğitimler davetlilere
tanıtıldı.
Kokteyl programında hazır bulunan kayıt masalarında Çocuk Üniversitesine kesin kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin kayıtları tamamlandı. Kayıt masalarında ayrıca
öğrenci ve velilere sanat
ve spor dallarında eğitimleri verilecek olan tezhip,
ebru, kaligrafi sanatlarıyla
eskrim, okçuluk ve masa
tenisi sporları hakkında
ayrıntılı bilgiler verildi.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
MART 2013
-21-
Meslek Tanıtım Seminerlerinde
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve
Çocuk Akademilerinin tatil programı çerçevesinde
gerçekleştirilen
Meslek Tanıtım
Seminerleri, özel
bir televizyon kanalında yayınlanan
yarışma programında tanınan Hasan Yalnızoğlu’nun
konuk olduğu bir
finalle sona erdi.
Y
arıyıl tatili boyunca
Bilgi Evleri ve Çocuk
Akademilerinin üyelerine birbirinden
farklı mesleklerde bilgi
vermek amacıyla gerçekleştirdiği seminerlere üyelerin ilgisi yoğun oldu. İki
hafta boyunca Üsküdar
Gençlik
Merkezi’ndeki
düzenlenen seminerlerde
üyeler, Tayfun Özbey’den
Turizm ve Rehberlik, Önder Özkara’dan Genetik Mühendisliği, Hasan
Yalnızoğlu’ndan Beden
Eğitimi ve Sporculuk gibi
ezber bozan mesleklerin
bilgisini alırken Cerrah
İhsan Karaman, Kardiyolog Zekeriya Nurkalem
ve Gazeteci Yaşar Kaba
gibi alanında uzman isimlerden de aşina oldukları
mesleklerin inceliklerini
öğrendiler.
Her seminer sonunda ko-
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
nuklarla hatıra fotoğrafı
çekilmeyi de ihmal etmeyen üyeler ayrıca katılan
tüm konuklara Üsküdar
Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanan
birbirinden değerli kitaplardan hediye ettiler.
-22-
KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
MART 2013
KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
MART 2013
-23-
Erbakan Hocaya Sonsuz Dualarla
Üsküdar Belediyesi
Milli Görüş Lideri
Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’ı vefatının
2. Yıldönümünde
unutmadı.
sküdar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer
Saraç’ın açılış konuşması yaptığı panelde
misafirleri fuaye alanında Prof.
Dr. Necmettin Erbakan’ın tüm
yaşamını yansıtan bir fotoğraf
sergisi karşıladı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlanan programın moderatörlüğünü yazar Sibel Eraslan
yaptı. Erbakan’ın çalışma arkadaşlarından İsmail Kahraman, Sadık Albayrak, Hasan
Aksay’ın panelist olduğu etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.
Düzenlenen bir panel ile anılan Erbakan, hem kişisel hem
siyasi yönleriyle ele alındı.
Erbakan’ın ezberleri bozan
bir lider olduğuna vurgu yapılan panelde Başbakan
Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ve damadı Berat Albayrak da vardı.
Ü
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-24-
ÜSKÜDAR
MART 2013
SAHNESİ
Mart Ayında Üsküdar’da sahnelenecek oyunlar;
EDİ’NİN ANNESİ NEREDE?
(Ç.O.) (7+)
FARELİ KÖYÜN KAVALCISI
(Ç.O.) (7+)
Yazan: Pınar Yaygel –
Raşel Meseri
Yöneten: Emre Narcı
23 MART ÇARŞAMBA /12.00
24 MART PERŞEMBE /12.00
30 MART CUMA /12.00
31 MART CUMARTESİ / 12.00
Yazan: Adrian C. Mitchell
Çeviren: Gülsün Siren Kınal
Yöneten: Cem Karakaya
09 MART CUMARTESİ / 12.00
10 MART PAZAR / 12.00
16 MART CUMARTESİ / 12.00
17 MART PAZAR / 12.00
Rezervasyon Biletli:
0216 553 03 97
ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE
CELAL SAHNESİ
Rezervasyon Biletli:
0216 492 90 84
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER
SAHNESİ
MERAKLISI İÇİN ÖYLE
BİR HİKÂYE
KEDİ İLE PALYAÇO
(Ç.O.) (3+)
Yazan: Sait Faik ABASIYANIK
Uyarlayan: Savaş DİNÇEL
Yöneten: Ergün IŞILDAR
27 MART ÇARŞAMBA /20.00
28 MART PERŞEMBE / 20.00
29 MART CUMA /20.00
30 MART CUMARTESİ /
15.30-20.00
31 MART PAZAR /15.30
Rezervasyon Biletli:
0216 553 03 97
ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE
CELAL SAHNESİ
Yazan-Yöneten: Erhan Özçelik
23 MART CUMARTESİ / 12.00
24 MART PAZAR / 12.00
30 MART CUMARTESİ / 12.00
31 MART PAZAR / 12.00
Rezervasyon Biletli:
0216 492 90 84
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER
SAHNESİ
MESUT İNSANLAR
FOTOĞRAFHANESİ
PERŞEMBENİN HANIMLARI
Yazan : Loleh BELLON
Yöneten : Engin GÜRMEN
20 MART ÇARŞAMBA /20.00
21 MART PERŞEMBE /20.00
22 MART CUMA /20.00
23 MART CUMARTESİ /15.3020.00
24 MART PAZAR /15.30
Yazan : Ziya Osman SABA
Oyunlaştıran : Hilmi Zafer ŞAHİN
Yöneten : Can DOĞAN
06 MART ÇARŞAMBA /20.00
07 MART PERŞEMBE / 20.00
08 MART CUMA /20.00
09 MART CUMARTESİ /
15.30-20.00
10 MART PAZAR /15.30
Rezervasyon Biletli:
0216 492 90 84
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER
SAHNESİ
Rezervasyon Biletli:
0216 492 90 84
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER
SAHNESİ
MART 2013
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MART AYI PROGRAMI
Nisvan / Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar
Dünya Kadınlar
Günü Özel Sergisi
Sergi
Konser
08-15 Mart Arası
31 Mart Pazar
Açılış: 16.00 - Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Saat: 20.00 Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
Üsküdar Belediyesi Kültür Etkinlikleri
Dünya Penceresinden
Ahenk
Balkantürk / Ortak Coğrafyaya Bakış
(Güfteden Besteye Mehmed Sadi Bey)
İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu
Konuk:Ayten (KRASNİÇİ) ARDEL
Moderatör: Mehmet Cemal ÖZTÜRK
Şef: ihsan ÖZER
Solistler: Hüseyin SERT, Suat ULUTAŞ
Sunum : Enes ERGÜR
Söyleşi
21 Mart Perşembe
Saat: 19.30 - Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
Konser
Hattat Hacı Nazif
Bey’in Vefatının
100. Yılı Anısına
13 Mart Çarşamba
Saat: 19.30 Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Etkinlikleri
Şarkılarda Kadın
Yöneten : Uğur DERMAN
Konser
İBB TSM Topluluğu
Şef: Atila OVALI
Solistler: Burak ŞAHİN Sunum: Gürsal AYDIN
05 Mart Salı
Saat: 19.00 Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
Konser
Gülbaharın Baharları
11 Mart Pazartesi
ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM
KURT (Ç.O.)(+6)
Yazan - Yöneten : Okan KARACA
07 MART PERŞEMBE / 12.0008 MART CUMA / 12.00
14 MART PERŞEMBE / 12.00
15 MART CUMA / 12.00
21 MART PERŞEMBE / 12.00
22 MART CUMA / 12.00
28 MART PERŞEMBE / 12.00
29 MART CUMA / 12.00
Rezervasyon Biletli:
0216 492 90 84
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER
SAHNESİ
Kadınlar Sahnede
TÜRKİYE KAYASI
Yazan : Fehime SEVEN
Yöneten : Şükrü TÜREN
27 MART ÇARŞAMBA / 20.00
28 MART PERŞEMBE /20.00
29 MART CUMA /20.00
30 MART CUMARTESİ /15.3020.00
31 MART PAZAR /15.30
Yazan - Yöneten: Yiğit SERTDEMİR
06 MART ÇARŞAMBA /20.00
07 MART PERŞEMBE / 20.00
08 MART CUMA /20.00
09 MART CUMARTESİ / 15.3020.00
10 MART PAZAR /15.30
Rezervasyon Biletli:
0216 553 03 97
ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE
CELAL SAHNESİ
Rezervasyon Biletli:
0216 492 90 84
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER
SAHNESİ
OCAK
Yazan: Turgut ÖZAKMAN
Yöneten:
Yıldırım Fikret URAĞ
13 MART ÇARŞAMBA /20.00
14 MART PERŞEMBE / 20.00
15 MART CUMA /20.00
16 MART CUMARTESİ /
15.30-20.00
17 MART PAZAR /15.30
Rezervasyon Biletli:
0216 553 03 97
ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE
CELAL SAHNESİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI
Genel Sanat Yönetmenliği - 0212 455 39 00 Basın Halkla İlişkiler - 0212 455 39 34 - 0212455 39 35 / Faks: 0212 449 51 41
https://www.facebook.com/istanbulsehirtiyatrosu / https://twitter.com/sehir_tiyatrosu / e-mail:[email protected] / web: www. ibst.gov.tr
Ocak ayı biletleri 17 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 11:00’den itibaren tüm gişelerimizden ve www.ibst.gov.tr adresinden satışa sunulacaktır.
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
Tiyatro
Anadolu Nefesi
08 Mart Cuma
Saat: 14.00 - Yer: Çengelköy Ahmet Yüksel Özemre K.M.
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
İBB THM Topluluğu
Hayme Ana
Şef: Zeki ADSIZ
Bağlamalar: Fatih YENER, Nurettin İLHAN, Kemal KAPLAN
Mey-Zurna: Dursun KEMENT
Kemane: Ozan BİRCAN
Kaval: Ufuk ŞİMŞEK
Ritm Sazlar: Ünsal YILDIZ, Yaşar ERDOĞAN
Ses Sanatçıları: Elif AVCI - Ünal ZORER - Siyahal Hüseyin Mustafa ARI, Neslinay ÇINAR, Mirozan GOKÇE
“Dünya kadınlar günü’nde, dünya kadınlarına en güzel hediye”
Yazan-Yöneten: Fırat YUMUN
ÜGM Tiyatro Kulübü
Konser
Tiyatro
16 Mart Cumartesi
08 Mart Cuma
Saat: 19:30 Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
VİŞNE BAHÇESİ
Yazan: Anton ÇEHOV
Çeviren: Belgi PAKSOY
Yöneten: Engin ALKAN
20 MART ÇARŞAMBA /20.00
21 MART PERŞEMBE / 20.00
22 MART CUMA /20.00
23 MART CUMARTESİ / 15.30-20.00
24 MART PAZAR /15.30
Rezervasyon Biletli:
0216 553 03 97
ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE CELAL
SAHNESİ
BÜYÜNÜN GÖZLERİ
Yazan: Mehmet Murat İLDAN
Yöneten: Hülya KARAKAŞ
13 MART ÇARŞAMBA / 20.00
14 MART PERŞEMBE /20.00
15 MART CUMA /20.00
16 MART CUMARTESİ /15.30-20.00
17 MART PAZAR /15.30
Rezervasyon Biletli:
0216 492 90 84
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER
SAHNESİ
İlahiler Şarkılar Türküler
TGV Katibim Türk
Müzik Topluluğu
Saat: 19.30 Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
SURNAME 2010
-25-
Maziden Nağmeler
Saat: 18.00 - Yer: Üsküdar Gençlik Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
Özlenen Çanakkale Ruhu
Senfonilerle Barış Manço Şarkıları
Avrasya Oda Orkestrası
Konser
20 Mart Çarşamba
Saat: 19.30 Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
Yazan: Cengiz DEMİR
Yöneten: Mehmet Sabri ARAFATOĞLU
İstanbul Dünya Sahnesi
Tiyatro
09 Mart Cumartesi
Saat: 19.30 - Yer: Yavuztürk Niyazi Sayın Kültür Merkezi
Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-26-
MART 2013
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
MART 2013
w w w . u s k u d a r . b e l . t r
-27-

Benzer belgeler