ÜSKÜDAR BELEDİYESİ - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yorumlar

Transkript

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI
ÜNVANI/ GÖREVİ
SORUMLULUK ALANI
ORGANİZASYONDAKİ YERİ
VEKİLİ
Doküman No
Yayın Tarihi
Rev. No/Tarih
GT -…
…
…
1
Sayfa No
: Bilgisayar İşletmeni
(Özlem DÖŞLÜ)
: Tesisler ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)
: Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel
Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı ve Şube Müdürüne
karşı sorumludur.
: Memur (Mustafa AKYÜREK)
GÖREV VE YETKİLERİ:
 Üniversitemiz öğrenci ve personelimize yemek hizmet alımını sağlamak.
 Yemek hizmeti ihalesi için ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale sürecini
yürütmek ve ihaleyi sonuçlandırmak.
 Yüklenici firmanın bilgilerini ilgili resmi kuruma bildirmek. Maliye Bakanlığınca
belirlenen asgari yemek bedellerinin, öğrenci ve personelimiz için maliyet
hesabına göre kademeli bir şekilde ayarlamasını yapmak.
 Her ay tahakkuk edecek hak edişin ödenmesi için raporun hazırlanması, gerekli
evrakların düzenlenmesi, kontrolü ve ödeme emri belgesinin düzenlenmesi.
 Öğrencilerin sağlık işleri ve tedavileri ile beden ve ruh sağlığı ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin tedavi hizmetlerinin
görülmesini sağlamak.

Görev alanı ile ilgili evrakların dosyalama, arşivleme ve raporlama işlerini yapmak.


İmzaya sunulan evrakların takibini yapmak.
Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirme, görüş
ve önerilerde bulunmak.
KRİTERLER:
 KPSS’ den başarılı olmak.
 Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince genel şartları taşımak.
Hazırlayan
: Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
Onay
:
Üst Yönetici :
Birim Yöneticisi :
Özcan BÜYÜKGENÇ
Daire Başkanı
Rektörlük Makamı
Prof. Dr. Burhanettin UYSAL
Rektör
KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI
Doküman No
Yayın Tarihi
Rev. No/Tarih
GT -…
…
…
2
Sayfa No
KRİTERLER:
 KPSS’ den başarılı olmak.
 Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince genel şartları taşımak.
Hazırlayan
: Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
Onay
:
Üst Yönetici :
Birim Yöneticisi :
Özcan BÜYÜKGENÇ
Daire Başkanı
Rektörlük Makamı
Prof. Dr. Burhanettin UYSAL
Rektör

Benzer belgeler