http://vedattaskin.trakya.edu.tr/ Lisans

Yorumlar

Transkript

http://vedattaskin.trakya.edu.tr/ Lisans
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
http://vedattaskin.trakya.edu.tr/
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lisans
--------------------------------------------------------------------------------------------
1- MKE 123 (3+1)Bilgisayar ve Programlama :
Bilgisayar nedir? Yapısı ve tarihçesi. Sabitler, değişkenler ve aritmetik ifadeler. Bir
programın hazırlanmasındaki aşamalar. Algorimalar, akış diyagramları. Fortran ile
programlamaya giriş. Temel Fortran terimleri. Örnekler.
(COMPUTERS AND PROGRAMMING )
What is the computer? Structure and history. Constant, variable and arithmetic
statements. Steps in programming. Algorithms, flow diagrams. Introduction to Fortran
programming. Basic Fortran commands. Examples.
YER DEĞİŞTİRME :
İki değişkenin taşıdığı bilgilerin birbirine aktarılması işlemidir. Bunun
için üçüncü değişkene (Takas) ihtiyacımız vardır.
A ve B değişkenlerinin taşıdıkları bilgilerin değiştirilmesi işlemi
aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.
A değişkeninin taşıdığı bilgi TAKAS değişkenine aktarılıyor. (TAKAS=A)
B değişkeninin taşıdığı bilgi A değişkenine aktarılıyor. (A=B)
TAKAS değişkeninin taşıdığı bilgi B değişkenine aktarılıyor. (B=TAKAS)
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
(duzeltme notu ): yukarıdaki örnekte if deyiminin 2. kosulundaki .LT.
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
ler .LE. ye çevrilecek, tamsayilar real olacak
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne
Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN
Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü - Edirne

Benzer belgeler