2015 yılı faaliyet raporu

Yorumlar

Transkript

2015 yılı faaliyet raporu
2015 YILI
FAALİYET
RAPORU
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Sayın Üyelerimiz,
Birliğimizin 14 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Seçimli Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz,
çalışmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate
alarak, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi
yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalışmalar yapmıştır.
Bu dört yıllık dönemin 2015 yılını kapsayan ikinci yılına ait
faaliyetlerimizi aşağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza
gelmiş bulunuyoruz.
Sayın Üyelerimiz,
2015 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutat toplantılarını
kesintisiz biçimde yapmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını
ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetleri şu şekilde
özetleyebiliriz:
1. KATILIM SAĞLANAN TOPLANTILAR
Sektörün yaşadığı çeşitli sorunların gündeme getirilerek çözüme
kavuşturulması amacıyla Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimiz
tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Konu
: Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Toplantısı
Tarih
: Aylık
Yer
: TİM / İSTANBUL
Açıklama
: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali ÖZİNÖNÜ
tarafından düzenli olarak katılım sağlanmıştır.

Konu
: UNICERA Fuar Komitesi Toplantısı
Tarih
: Aylık
Yer
: İSTANBUL
Açıklama
: Ar-Ge 2 Şubesi Uzman Yardımcısı Duygu GÜNERİ KAYA
tarafından düzenli katılım sağlanmıştır.

Konu
: Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Tarih
: 4 Ocak 2015
Yer
: WOW Otel / İSTANBUL
Açıklama
:
Ekonomi
Bakanı
Sayın
Nihat
ZEYBEKCİ’nin
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı
Bahadır KAYAN ve Genel Sekreter Özkan AYDIN katılım sağlamışlardır.

Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Açıklama
:
başkanlığında
Çimento Sektör Toplantısı
Ocak – Mart – Nisan – Haziran – Ekim 2015
TİM/İSTANBUL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali ÖZİNÖNÜ
ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen
1
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
toplantılarda, çimento sektörü ihracatı detaylı istatistikleri ve çimento
sektörü durum değerlendirmeleri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Konu

Konu

Konu
: EXPO Milano 2015 Toplantısı
Tarih
: 25 Şubat 2015
Yer
: TİM / İSTANBUL
Açıklama
: Genel Sekreterliğimizi temsilen Ar-Ge 2 Şube Müdürü
Sevgin UTLULIĞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem ÇENESİZ tarafından
katılım sağlanmıştır.

Konu
: II. Seramik Tasarım Yarışması 1. Seçici Kurul Toplantısı
Tarih
: 17 Mart 2015
Yer
: Swissotel / İSTANBUL
Açıklama
: Genel Sekreterliğimizi temsilen Ar-Ge 2 Uzman
Yardımcısı Duygu GÜNERİ KAYA ve jüri üyeleri tarafından katılım
sağlanmıştır.

Konu


: 2. Uluslararası Çimento Endüstrisi ve Sektör İlişkileri
Konferansı
Tarih
: 22 Ocak 2015
Yer
: The Green Park Pendik Hotel & Convention Center /
İSTANBUL
Açıklama
: Konferansa sektör temsilcileri ile Birliğimizi temsilen
Uzman Yrd. Rukiye YARBAY katılmıştır.
: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları
Birliği Basın Toplantısı
Tarih
: 11 Şubat 2015
Yer
: The Marmara Otel / İSTANBUL
Açıklama
: 2014 yılı performansı ve 2015 yılı hedef ve faaliyetleri
hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen basın toplantısına Yönetim
Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN, Başkan Yardımcıları Ali ÖZİNÖNÜ,
Haluk SARIALTIN ve Yönetim Kurulu üyesi Kerim ERBEN katılım
sağlamışlardır. Ayrıca, ilgili basın toplantısında Ar-Ge 2 Şube Müdürü
Sevgin UTLULIĞ, Uzman Yardımcıları Rukiye YARBAY ve Gizem AKSU
görevli olarak yer almışlardır.
: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları
Birliği 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tarih
: 30 Nisan 2015
Yer
: OAİB / ANKARA
Açıklama
: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları
Birliği 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Sekreterliğimizin
Ankara’daki binasında gerçekleşmiştir. Kurul gündemi, Yönetim Kurulu
Başkanı Bahadır KAYAN’ın 2014 yılı değerlendirmesi ile son bulmuştur.
Konu
Tarih
Yer
: Sektör Sorunları Toplantısı
: 11 Mayıs 2015
: İSTANBUL
2
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Açıklama
: Sektör sorunlarının paylaşıldığı ve Başbakan Sayın
Ahmet DAVUTOĞLU’nun teşrifleriyle gerçekleşen toplantıya Yönetim
Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN, Başkan Yardımcıları Ali ÖZİNÖNÜ ve
Haluk SARIALTIN, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem ÇENESİZ ve Kerim
ERBEN katılmışlardır.

Konu
: Tasarım ve Ar-Ge Proje Pazarları Bilgilendirme Toplantısı
Tarih
: 6 Mayıs 2015
Yer
: TİM / İSTANBUL
Açıklama
: Toplantıya Ar-Ge 2 Şubesi Uzman Yardımcıları Gizem
AKSU ve Duygu GÜNERİ KAYA katılım sağlamışlardır.

Konu
: CTDA Heyet Toplantısı
Tarih
: 12 Mayıs 2015
Yer
: Kaleseramik Binası / İSTANBUL
Açıklama
: Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN, Yönetim
Kurulu Üyesi Ahmet YAMANER ile Genel Sekreterliğimizi temsilen Ar-Ge
2 Şube Müdürü Sevgin UTLULIĞ, Uzman Yardımcısı Rukiye YARBAY ve
Tanıtım Şubesi Müdürü Tansel KÜNBİ katılmışlardır.

Konu
: TURKISHCERAMICS Mimarlık Ödülü Jüri Toplantısı
Tarih
: 26 Mayıs 2015
Yer
: Royal Academy of Arts / Londra / İNGİLTERE
Açıklama
: Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN tarafından
katılım sağlanmıştır.

Konu
: Türkiye İhracatçılar Meclisi 2014 Yılı Olağan Genel
Kurulu
Tarih
: 21 Haziran 2015
Yer
: TİM / İSTANBUL
Açıklama
: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
teşrifleriyle gerçekleşen Genel Kurul’a Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır
KAYAN ve üye firmalar katılım sağlamışlardır.

Konu

Konu
: MİGEM Tarafından Verilmiş Olan Maden Ruhsatları ile
Olası Çakışmaların Engellenmesi Eylemi
Tarih
: 22 Temmuz 2015
Yer
: Maden İşleri Genel Müdürlüğü / ANKARA
Açıklama
: YOİKK “Enerji Projelerinde Yatırım Öncesi Süreçte Maden
İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Maden Ruhsatları ile Olası
Çakışmaların Engellenmesi” eylemi ile ilgili olarak düzenlenen toplantıya
Birliğimizi temsilen Kaleseramik’ten Tarık KAPU katılmıştır.
Tarih
Yer
: Sektör Tanıtım Grupları Koordinasyon Kurulu VII.
Toplantısı
: 27 Temmuz 2015
: TİM / İSTANBUL
3
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Açıklama
: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim ŞENEL’in
başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet T.
YAMANER tarafından katılmıştır.

Konu

Konu
: Türkiye İnovasyon Stratejisi 2023 Final Toplantısı
Tarih
: 8 Ekim 2015
Yer
: TİM / İSTANBUL
Açıklama
: Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN ve Genel
Sekreterlik personeli tarafından katılım sağlanmıştır.

Konu
: Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeleri Toplantısı
Tarih
: 22 Ekim 2015
Yer
: TİM / İSTANBUL
Açıklama
: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk SARIALTIN ve
Yönetim Kurulu Üyesi Kerim ERBEN tarafından katılım sağlanmıştır.

Konu
: Uluslararası Çimento Konferansı
Tarih
: 7-10 Aralık 2015
Yer
: Orlando / ABD
Açıklama
: 7-10 Aralık 2015 tarihleri arasında ABD Orlando'da
gerçekleşen International Cement Conference etkinliğine Genel
Sekreterliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali
ÖZİNÖNÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Kerim ERBEN, Denetim Kurulu Üyesi
Metin ATİK ile Uzman Yardımcısı Rukiye YARBAY katılım sağlamıştır. 3
gün süren konferans kapsamında, başta ABD inşaat ve çimento piyasası
olmak üzere, sektördeki teknolojik gelişmeler çeşitli ülkelerden
katılımcıların yer aldığı konferansta gündeme getirilmiştir.

Konu
: Yapı Malzemeleri Komitesi Toplantısı
Tarih
: 9 Aralık 2015
Yer
: TİM / İSTANBUL
Açıklama
: Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN ve Genel
Sekreter Özkan AYDIN tarafından katılım sağlanmıştır.

Konu
: Seramik Sektörü Tanıtım Faaliyetlerinin
Yaygınlaştırılması
Tarih
: 14 Ağustos 2015
Yer
: Frankfurt / ALMANYA
Açıklama
: Seramik Tanıtım Grubu’nun Almanya’daki tanıtım
faaliyetlerinin yoğunlaştırılması amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı
Bahadır KAYAN, Genel Sekreter Özkan AYDIN, Markam Danışmanlık
temsilcisi Güven BORÇA ve üye firma temsilcilerimiz dört farklı PR
firması ile toplantılar yapmışlardır.
Tarih
Yer
: Seramik Sektörü Tanıtım Faaliyetlerinin
Yaygınlaştırılması
: 17 Aralık 2015
: Düsseldorf / ALMANYA
4
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Açıklama
: Seramik sektörünün Almanya’da etkin bir şekilde
tanıtılması, iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir PR
firması ile yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Erdem ÇENESİZ, üye
firma temsilcileri, Markam Danışmanlık temsilcisi Güven BORÇA, Ar-Ge
2 Şubesi Müdürü Sevgin UTLULIĞ ve Uzman Yardımcısı Gizem AKSU
katılmışlardır.

Konu
Tarih
Yer
Açıklama
: İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Toplantısı
: 18 Aralık 2015
: TİM / İSTANBUL
: Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN katılmıştır.
2. SERAMİK TANITIM GRUBU (STG) FAALİYETLERİ

2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk
Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde; Seramik sektörü için hazırlanan ve
Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan Turquality Projesi’nin ikinci yılı
olan 2015 yılı kapsamında, Birliğimiz, “Seramik Sektörü Londra
Projesi” çerçevesinde %80 oranında ve en fazla 525.000$ olacak şekilde
desteklenecektir. Bu kapsamda gerçekleşen faaliyetler;

İngiltere, Royal Academy Of Arts Mimarlık Programı 2015
Sponsorluğu
Turkishceramics Temmuz ayında dünyanın en önemli sanat
kurumlarından İngiltere’deki Royal Academy of Arts Mimarlık
Programı’nın 2015 senesi etkinliklerine sponsor olmuştur.
Summer Exhibition
Turkishceramics Royal Academy of Arts Mimarlık Programı sponsorluğu
kapsamında yaz sergisinin ve sergi sırasında gerçekleşmiş olan Mimarlık
Büyük Ödülü’nün de sponsorluğunu üstlenmiştir. Yaz sergisi
kapsamında 1 Temmuz 2015 günü Varnishing Day ismi verilen günde
serginin katılımcıları için Yaz Sergisi Geleneksel önizleme partisi
düzenlenmiştir ve Seramik Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Bahadır Kayan da bu güne katılım sağlayarak Mimarlık Büyük Ödülü’nü
takdim etmiştir.
Annual Dinner
2 Temmuz 2015 günü gerçekleştirilmiş olan akşam yemeğine, Seramik
Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kayan’ın da aralarında
bulunduğu, Royal Academy 2015 sponsorlarının üst düzey yöneticileri
katılım sağlamıştır.
Unexpected Hill, 3 Temmuz – 31 Eylül
Dört farklı mimarlık firmasının hazırlamış oldukları projeler arasından,
Turkishceramics ve Royal Academy of Arts tarafından yapılan jüri
elemesi sonrasında SO? Mimarlık ve Fikriyat’ın tasarladığı, tamamı
seramikten yapılmış kentsel müdahale niteliğindeki Beklenmedik Tepe



5
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu




(Unexpected Hill) projesinin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.
Enstalasyon, 3 Temmuz’da halka açılmış ve Eylül ayının sonuna kadar
ziyaretçilere açık olarak Royal Academy of Arts binalarından Burlington
Gardens cephesinin girişinde yer almıştır. Enstelasyon ile bağlantılı
birçok etkinlikler düzenlenmiş ve enstalasyonun adından hem İngiliz
hem de Türk basınında sıkça bahsedilmiştir.
Annual Architecture Lecture And Annual Architecture Dinner
Turkishceramics her yıl düzenlenmekte olan ve ilgiyle takip edilen, 2015
senesinde de 20 kıdemli mimarın da katılım sağlamış olduğu, Annual
Architecture Lecture’a sponsor olmuştur. 13 Temmuz’da gerçekleştirilmiş
olan dersin arkasından katılımcılar akşam yemeğinde bir araya gelmiştir.
Aı Weiwei Private View And Breakfast – 16 Eylül 2015
İngiltere’deki Royal Academy of Arts 2015 senesi sponsorluğu
kapsamında, Turkishceramics, 16 Eylül’de, Hawkins/Brown,CZWG ve
Haworth Tompkins gibi İngiltere’nin önde gelen mimarlık firmalarının da
katılım sağladığı bir networking kahvaltısına ev sahipliği yapmıştır, bu
kahvaltıya Turkishceramics üye firmaları da davet edilmiştir.
Kahvaltının ardından katılımcılar ünlü sanatçı Ai Weiwei’in sergisinin
özel gösterimine de katılım sağlamışlardır.
Autumn Program
Turkishceramics, 2015 senesi Mimarlık Programı sponsoru olarak
sonbahar programı kapsamında gerçekleştirilmiş olan tüm etkinlik ve
derslere de sponsor olmuştur.
o Royal Academy sponsorluğu kapsamında Turkishceramics
brandingleri; mimari bazlı basın bültenleri, mimarlara yönelik web
siteleri, RA mimarlık alanı sergileri ekranları, verilen mimarlık
dersleri sırasında mimarlık etkinliklerinin açılış slidelarında ve yaz
sergisi ödülleri üzerinde yer almıştır.
o
Mimarlık programı posteri 700 adet mimara gönderilmiştir.
o
Mailing listesinde güncel olarak mimarlık e-gazetesi iletilen 10.567
kişi bulunmaktadır. E-gazetelerin gazete başına okunma oranı
%36,4, tıklanma oranı ise %10,5’tir.
o
2015 yılı süresince Turkishceramics adına 17 bildiri yayınlanmıştır,
içeriğinde bu bildiriler bulunan 149 bin mail gönderimi yapılmış, bu
maillerin 54 bini açılmış ve bildiriler 5.6 bin tıklanma almıştır.
o
Etkinliklere katılım oranı kapasitenin %97’sidir.
o
2015 boyunca toplamda 18 etkinlik düzenlenmiştir ve 2.200 kişi
katılım sağlamıştır.
Blueprint Awards, 22 Ekim 2015, Londra
Village Underground, Shoreditch’de 22 Ekim tarihinde düzenlenmiş olan
Blueprint Awards 2015 etkinliğinin bu yıl ikinci kez ana sponsoru olan
Turkishceramics, aynı zamanda mimarlık ve eleştirel düşünce
kategorilerinde verilecek olan ödüllere de ismini vermiştir. Etkinlikte
Seramik Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu’ndan Ahmet Yamaner sponsor
olunan ödülleri takdim etmiştir. Etkinliğe önemli mimarlık ofislerinden
6
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Grimshaw Architects, HASSEL, Jestico & Whiles, ROTOR, Zaha Hadid
Architects ve Jason Bruges Studio katılım sağlamıştır.


SİNAN PROJESİ, Ağustos 2015 – Mayıs 2016
2014 yılında The Architects’ Journal (AJ) ile beraber yapılan KIOSK
projesini takiben, yine aynı dergi ile 2015 yılı sonu için Mimar Sinan
projesinin yapılmasına karar verilmiştir.
‘Mimar Sinan: The first starchitect’ projesi; Mimar Sinan’ın eserlerinin,
hayatının ve uluslararası mimarlık dünyasını etkileyen işlerinin yer aldığı
ve incelendiği 100 sayfalık bir kitap ve bu kitabın içeriğinden ortaya
çıkarılacak, Londra’da sunulacak bir sergiden oluşmaktadır.
Proje kapsamında İngiltere’nin önde gelen mimarları, mimarlık
eleştirmenleri ve akademisyenlerinden oluşan bir grup Türkiye’ye davet
edilerek burada Mimar Sinan’ın eserlerini Türk tarihçiler, mimarlar ve
Seramik Tanıtım Grubu temsilcileri ile gezecekler.
Bu geziyi takiben Architects Journal tarafından gezide bir araya getirilen
araştırma bilgileri, katılan mimarların çizimleri ve eleştirmenlerin
görüşleri toplanarak konu hakkında detaylı bir kitap hazırlanacaktır.
Geziden çıkan ek içerikler ve görseller ile birlikte kitap, Londra
merkezinde organize edilecek bir sergi ile 14 Mayıs – 10 Haziran 2016
tarihleri arasında ziyaretçiler ile buluşacaktır.
SİNAN PROJESİ - 18-22 Kasım, İstanbul İngiliz Mimarlar Gezisi
Architects’ Journal ile birlikte İngiltere aktivitelerimiz kapsamında
yapılan Sinan: The First Starchitect Kitap ve Sergi Projesi’nin ilk adımı
olarak İngiltere’den Türkiye’ye gelen mimarlar ile İstanbul ve Edirne’de
Mimar Sinan Eserleri gezilerek bilgi aktarımı yapılmıştır. Geziye kitabın
yapımında rol oynayacak önemli İngiliz mimarlar ve aynı zamanda proje
kapsamında dijital ortamda düzenlenen yarışmada birinci olan bir mimar
katılım sağlamıştır.

7 Mayıs 2015 tarihinde, İstanbul Esma Sultan Yalısı’nda, seramik
sektörü üst düzey yöneticilerinin, mimarların ve diğer sektör
paydaşlarının katılım sağladığı II. Seramik Tasarım Yarışması ödül
gecesi gerçekleştirilmiştir.

Konu
: KBIS Fuarı
Tarih
: 20-22 Ocak 2015
Yer
: Las Vegas / ABD
Açıklama
: Las Vegas/ABD’de yapılan KBIS Fuarına Seramik
Tanıtım Grubu Üyesi Erdem ÇENESİZ, Muhasebe, İnsan Kaynakları ve
İdari İşler Müdürü Mehmet YÜCEL, Ar-Ge 2 Şubesi Uzman Yardımcısı
Gizem AKSU tarafından South Hall S2093’de yer alan info-stand ile
katılım gerçekleştirilmiştir.

Konu
Tarih
: Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı
Editörler Heyeti ve VIP Lounge
: 24-28 Şubat 2015
7
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Yer
: TÜYAP / İSTANBUL
Açıklama
: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen UNICERA
27. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na Seramik Tanıtım Grubu
adına katılım sağlanmıştır. Fuara, Seramik Tanıtım Grubu tarafından
ilan verilen dergi editörleri ile İngiltere’ de bulunan 7 dergi editörü de
katılmışlardır.

Konu
: Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Tarih
: 10-12 Şubat 2015
Yer
: Aşkabat / TÜRKMENİSTAN
Açıklama
: Birliğimizce 40 m2 info-stand ile katılım sağlanan
Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na Genel Sekreter Özkan AYDIN
katılmıştır.

Konu
: MIPIM Fuarı
Tarih
: 9-11 Mart 2015
Yer
: Cannes / FRANSA
Açıklama
: Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN ve Ar-Ge 2
Şube Müdürü Sevgin UTLULIĞ tarafından MIPIM fuarına ziyaret
gerçekleştirilmiş olup bir sonraki fuar için yapılabilecek tanıtım
faaliyetleri için görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Konu
: ISH Fuarı
Tarih
: 10-14 Mart 2015
Yer
: Frankfurt / ALMANYA
Açıklama
: Frankfurt’ta gerçekleşen ISH fuarına Seramik Tanıtım
Grubu olarak 50 m2 info-stand ile katılım sağlanmıştır. Seramik Tanıtım
Grubu’nu temsilen fuara Uzman Yardımcısı Gizem AKSU, İhracata
Yönelik Devlet Yardımları Şubesi’nden Hülya Nergis ELLİALTIOĞLU ve
Genel Sekreter Özkan AYDIN katılmışlardır.

Konu
: Coverings Fuarı
Tarih
: 14-17 Nisan 2015
Yer
: Orlando / ABD
Açıklama
: Kaplama malzemeleri sektöründe dünyanın en önemli
ihtisas fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Coverings 2015
Fuarı’na, Seramik Tanıtım Grubu (STG) faaliyetleri çerçevesinde 74 m²’lik
bir info-stand ile katılım gerçekleştirilmiştir.
Coverings Fuarı’na bu yıl, Seramik Tanıtım Grubu üyesi firmalardan
Yüksel Seramik, Bien Seramik, Ege Seramik, Akgün Seramik-Duratiles,
NG Kütahya, Uşak Seramik, Kale ve Vitra son ürün ve tasarımlarıyla
katılım gerçekleştirmişlerdir. Seramik Tanıtım Grubu’nu temsilen fuara
Ar-Ge 2 Şube Müdürü Sevgin UTLULIĞ ve Uzman Yardımcısı Duygu
GÜNERİ KAYA katılmışlardır. Diğer taraftan, fuar esnasında 2016 yılında
gerçekleşecek Coverings fuarı için Türk Pavyonu gerçekleştirme yönünde
gerekli görüşmeler yapışmıştır.

Konu
: Salone del Mobile Fuarı
8
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Tarih
: 13-19 Nisan 2015
Yer
: Milano / İTALYA
Açıklama
: Salone Del Mobile Fuarı ile paralel olarak gerçekleşen
Materials Village etkinliğine Seramik Tanıtım Grubu tarafından 28 m2’lik
bir alanla katılım sağlanmıştır. Etkinlik çerçevesinde Mimar Paolo
Cesaretti tarafından Türk seramikleri kullanılarak tasarlanan
Kaleidescope projesi alanda en dikkat çekici tasarım olmuştur. Bir hafta
boyunca süren etkinliğin öğrenci, tasarımcı ve profesyoneller olmak
üzere geniş bir yelpazedeki ziyaretçiler tarafından katılım sağlanmıştır.
Fuara, Ar-Ge 2 Şubesi Uzman Yardımcısı Rukiye YARBAY ve Markam
Danışmanlık temsilcisi Ece MERGAN katılmışlardır.

Heyet Adı
: Unicera Alım Heyeti Programı
Tarih
: 5 – 8 Mayıs 2015
Yer
: İstanbul
Sektör
: Seramik ve Banyo
Açıklama
: Söz konusu Alım Heyeti programına Kırgızistan, İsrail,
Hırvatistan ve Fransa’dan 6 firmanın 11 adet temsilcisi katılmışlardır.
İkili iş görüşmelerinin bitmesini takiben, yabancı misafirlerin, Fuar
Alanı’nda düzenlenen “Unicera 27. Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak
Fuarı”na katılan firmaların standlarını ziyaret etmeleri ve sergiledikleri
ürünler hakkında bilgi almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri
sağlanmıştır.

Heyet Adı
: CTDA Alım Heyeti
Tarih
: 02 – 06 Haziran 2015
Yer
: İstanbul
Sektör
: Seramik Kaplama Malzemeleri
Açıklama
: İstanbul Conrad Otel’de Seramik Karo Dağıtıcıları
Derneği (CTDA) üyeleri ile Türk firmaların görüşmeleri sağlanmıştır.

Konu
: Cersaie Fuarı
Tarih
: 28 Eylül -2 Ekim 2015
Yer
: Bologna / İTALYA
Açıklama
: Seramik sektörünün en büyük fuarı olarak nitelendirilen
Cersaie Fuarı’na, Seramik Tanıtım Grubu üyesi olan, seramik, karo ve
vitrifiye alanlarından 20 firma katılım sağlamıştır. Fuar esnasında
sektörün etkin tanıtımı amaçlı havalimanı billboard reklamları,
animasyonlu ekran reklamları ve 200 adet taksiye TURKISHCERAMICS
ilanı verilmiştir. Nitelikli yabancı basın, sektör ile ilgili dergi editörleri,
İtalyan ve Fransız Seramik Dernekleri ve sektör firmalarının katılımı ile
Torre Prediparte Kulesi’nde, Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN
tarafından “Değişen dünyada Türk seramik sektörünün yeri ve
yönü” konulu bir sunum yapılmış ve akşam yemeği verilmiştir.

Konu
Tarih
: CTDA (Seramik Karo Distribütörleri Derneği) Fuarı
: 24-27 Ekim 2015
9
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Yer
: Savannah / ABD
Açıklama
: CTDA (Seramik Karo Distribütörleri Derneği) yıllık
toplantısı ve fuarına Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır KAYAN ve Ar-Ge 2
Şube Müdürü Sevgin UTLULIĞ ile Uzman Yardımcısı Gizem AKSU
tarafından katılım sağlanmıştır.

Konu
: Seramik Sektör Çalıştayı
Tarih
: 27-28 Kasım 2015
Yer
: İSTANBUL
Açıklama
: 27-28 Kasım 2015 tarihleri arasında Mövenpick Otel’de
seramik üye firma temsilcilerin yanı sıra, T.C. Ekonomi Bakanlığı,
Türkiye Seramik Federasyonu, Türkiye Müteahhitler Birliği, Seramik
Araştırma Merkezinin de katılım sağladığı Seramik Sektörü Çalıştayı
başarıyla gerçekleşti.
Programın ilk günü açılış konuşmasını Seramik Tanıtım Grubu (STG)
Başkanı Sayın Bahadır KAYAN’ın yaptığı Çalıştay’da, Dünya Ekonomisi
ve pazarlardaki gelişmeler sunumu Ekonomi Danışmanı Sn. Can Fuat
Gürlesel tarafından yapılmıştır. Ardından Türkiye Müteahhitler Birliği
Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Atamer tarafından bilgilendirici sunum
ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Sayın Mehmet Bozkurt tarafından STA sunumları
gerçekleşmiştir. Seramik sektörünün makro pazardaki durumu ve
belirlenen hedef ülkeler hakkında sunum E&Y firması tarafından
yapılmıştır. Programın ilk günü makro Pazar ve hedef ülkelerimiz, ikinci
günü ise belirlenen hedef ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerine
yönelinmiştir.
Firma temsilcilerinin interaktif bir şekilde katılımda bulunduğu
Çalıştay’da, Seramik Tanıtım Grubu’nun önümüzdeki dönemde
gerçekleştireceği tanıtım faaliyetlerinin planlanmasına yönelik olarak
Çalıştay’a katılan firma temsilcileri tarafından grup çalışmaları
sonucunda görüşleri alınmıştır.
3. GENEL NİTELİKLİ TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONLARI
Türkiye’nin ticari ve ekonomik işbirliği imkânlarının artırılması ve
ihracatçı firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla,
Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonu ve TİM’in organizasyonunda
gerçekleştirilen aşağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım
sağlanmıştır:

Heyet Adı
: Milano Ticaret Heyeti
Tarih
: 15-16 Haziran 2015
Yer
: Milano / İTALYA
Organizatör : Türkiye İhracatçılar Meclisi
Açıklama
: Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ başkanlığında,
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 15-16
10
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Haziran 2015 tarihlerinde İtalya’nın Milano şehrine yönelik olarak
düzenlenen Ticaret Heyeti programı kapsamında, bahsi geçen heyete
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem ÇENESİZ tarafından katılım sağlanmıştır.

Heyet Adı
: Tebriz Ticaret Heyeti
Tarih
: 05-08 Ekim 2015
Yer
: Tebriz / İRAN
Organizatör : Türkiye İhracatçılar Meclisi
Açıklama
: Türk Hava Yolları ile Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında
yapılan protokol çerçevesinde 5-8 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleşen
Tebriz Ticaret Heyeti’ne, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri
İhracatçı Birliği’ni temsilen katılım sağlanmıştır.

Heyet Adı
: Japonya Ticaret Heyeti
Tarih
: 7-9 Ekim 2015
Yer
: JAPONYA
Organizatör : Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Açıklama
: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımlarıyla, 7-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Japonya’ya gerçekleşen
resmi ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından
düzenlenen organizasyona Birliğimiz Yönetim Kurulu üyesi Erdem
ÇENESİZ tarafından katılım sağlanmıştır.
4. GENEL NİTELİKLİ MİLLİ KATILIM FUARLARI
Genel Sekreterliğimizce organize edilen Milli katılım fuarları şunlardır;

Fuar Adı
: LAAD – Defence and Security International Exhibition
2015 (SSI)
Tarih
: 14 – 17 Nisan 2015
Yer
: Rio de Janeiro – BREZİLYA
Sektör
: Savunma ve Güvenlik
Açıklama
: Söz konusu fuarın Milli Katılım Organizasyonu ilk kez
Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, fuara savunma
sektörünü temsilen, 11 Türk firması 675 m² stand alanı ile katılmıştır.

Fuar Adı
: THAIFEX – World of Food Asia 2015 (Hububat)
Tarih
: 20 – 24 Mayıs 2015
Yer
: Bangkok – TAYLAND
Sektör
: Gıda
Açıklama
: Fuarın Milli Katılım Organizasyonu ikinci kez Genel
Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu fuara gıda
sektörünü temsilen, 18 Türk firması 384 m² stand alanı ile katılmıştır.

Fuar Adı
Tarih
Yer
: 5.ÇİN-AVRASYA EXPO (Genel)
: 05 – 08 Ağustos 2015
: Urumçi - ÇHC
11
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Sektör
: Genel
Açıklama
: Fuarın Milli Katılım Organizasyonu beşinci kez Genel
Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu fuara 9
Türk firması 180 m² stand alanı ile katılmıştır.

Fuar Adı
: MSPO – International Defence Industry Exhibition (SSI)
Tarih
: 01 – 04 Eylül 2015
Yer
: Kielce – POLONYA
Sektör
: Savunma
Açıklama
: Fuarın Milli Katılım Organizasyonu ilk kez Genel
Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu fuara
savunma sektörünü temsilen, 11 Türk firması 651 m² stand alanı ile
katılmıştır.

Fuar Adı
: DSEI – Defence Systems and Equipment International
Exhibition and Conference (SSI)
Tarih
: 15 – 18 Eylül 2015
Yer
: Londra - İNGİLTERE
Sektör
: Savunma
Açıklama
: Fuarın Milli Katılım Organizasyonu ilk kez Genel
Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu fuara
savunma sektörünü temsilen, 16 Türk firması 833 m² stand alanı ile
katılmıştır.

Fuar Adı
: FEBRAVA 2015 (İSİB)
Tarih
: 22 – 25 Eylül 2015
Yer
: Sao Paulo – BREZİLYA
Sektör
: İklimlendirme
Açıklama
: FEBRAVA 2015 Fuarı’nın Milli Katılım Organizasyonu
ikinci kez Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz
konusu fuara iklimlendirme sektörünü temsilen, 6 Türk firması 96 m²
stand alanı ile katılım yapmıştır.

Fuar Adı
: AUSA 2015 Annual Meeting and Exposition 2015 (SSI)
Tarih
: 12 -15 Ekim 2015
Yer
: Washington – ABD
Sektör
: Savunma ve Havacılık
Açıklama
: Fuarın Milli Katılım Organizasyonu ilk kez Genel
Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu fuara
savunma ve havacılık sektörünü temsilen, 11 Türk firması 675 m² stand
alanı ile katılmıştır.

Fuar Adı
:
Tarih
:
Yer
:
Sektör
:
Açıklama
:
Sekreterliğimiz
Defence and Security Thailand 2015 (SSI)
02 – 05 Kasım 2015
Bangkok – TAYLAND
Savunma
Fuarın Milli Katılım Organizasyonu ilk kez Genel
tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu fuara
12
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
savunma sektörünü temsilen, 14 Türk firması 892 m² stand alanı ile
katılmıştır.

Fuar Adı
: INTERCLIMA 2015 (İSİB)
Tarih
: 02 - 06 Kasım 2015
Yer
: Paris – FRANSA
Sektör
: İklimlendirme
Açıklama
: Söz konusu fuarın Milli Katılım Organizasyonu üçüncü
kez Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, fuara
iklimlendirme sektörünü temsilen, 9 Türk firması 229 m² stand alanı ile
katılım sağlamıştır.

Fuar Adı
: MANUFACTURING and MACHINE TOOL INDONESIA
2015 (MAİB)
Tarih
: 02 – 05 Aralık 2015
Yer
: Cakarta – ENDONEZYA
Sektör
: Metal İşleme Malzemeleri, Takım Tezgahları
Açıklama
: Fuarın Milli Katılım Organizasyonu ikinci kez Genel
Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu fuara
makine sektörünü temsilen, 14 Türk firması 651 m² stand alanı ile
katılmıştır.
5. ALIM HEYETLERI
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz
organizasyonunda
aşağıda
belirtilen
Alım
Heyeti
Programları
düzenlenmiş ve ülkemize gelen yabancı konukların Türk firmalarla ikili iş
görüşmeleri yapmaları sağlanmıştır:

Heyet Adı
: WIN 1. Faz Alım Heyeti Programı (MAİB)
Tarih
: 10 – 13 Şubat 2015
Sektör
: Makine
Yer
: İstanbul
Açıklama
: Söz konusu Alım Heyeti programına Tunus ve Rusya’dan
5 firmanın 6 adet temsilcisi katılmışlardır. İkili iş görüşmelerinin
bitmesini takiben, yabancı misafirlerin, TÜYAP Fuar Alanı’nda
düzenlenen “Win World of Industry-1. Faz Fuarı’na katılan firmaların
standlarını ziyaret etmeleri ve sergiledikleri ürünler hakkında bilgi
almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri sağlanmıştır.

Heyet Adı
:
Tarih
:
Yer
:
Sektör
:
Açıklama
:
Bulgaristan ve
3T Metal Alım Heyeti Programı (MAİB)
03 -06 Mart 2015
İzmir
Makine ve Aksamları
Söz konusu Alım Heyeti programına Yunanistan,
Kosova’dan 5 firmanın 8 adet temsilcisi katılmışlardır.
13
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
İkili iş görüşmelerinin bitmesini takiben, yabancı misafirlerin, İzmir
Kültür Park Fuar Alanı’nda düzenlenen “3T 2015-13. Uluslararası Metal
İşleme, Kalıp, Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuarı’na katılan
firmaların standlarını ziyaret etmeleri ve sergiledikleri ürünler hakkında
bilgi almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri sağlanmıştır.

Heyet Adı
: ANKAFF Alım Heyeti Programı (AĞAÇ)
Tarih
: 06 -09 Nisan 2015
Yer
: Ankara
Sektör
: Ağaç
Açıklama
: Söz konusu Alım Heyeti programına Umman’dan 9
firmanın 9 adet temsilcisi katılmışlardır. İkili iş görüşmelerinin bitmesini
takiben, yabancı misafirlerin, “ANKAFF 2015-3. Ankara Mobilya Fuarı’na
katılan firmaların standlarını ziyaret etmeleri ve sergiledikleri ürünler
hakkında bilgi almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri
sağlanmıştır.

Heyet Adı
: Yapı Alım Heyeti Programı (Demir)
Tarih
: 19 – 22 Nisan 2015
Sektör
: Yapı Malzemeleri
Açıklama
: Söz konusu Alım Heyeti programına Rusya, Suudi
Arabistan, Romanya, Azerbaycan, Ürdün, Cezayir, Yunanistan,
Bulgaristan, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Tunus ve Afganistan’dan
44 firmanın 48 adet temsilcisi katılmışlardır. İkili iş görüşmelerinin
bitmesini takiben, yabancı misafirlerin, TÜYAP Fuar Alanı’nda
düzenlenen “38. Yapı Fuarı – TURKEYBUILD İstanbul 2015”e katılan
firmaların standlarını ziyaret etmeleri ve sergiledikleri ürünler hakkında
bilgi almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri sağlanmıştır.

Heyet Adı
: Sodex Alım Heyeti Programı (İSİB)
Tarih
: 5 – 8 Mayıs 2015
Yer
: Ankara
Sektör
: İklimlendirme Sektörü
Açıklama
: Söz konusu Alım Heyeti programına Tunus, İsrail, İran ve
Umman’dan 16 firmanın 17 adet temsilcisi katılmışlardır. İkili iş
görüşmelerinin bitmesini takiben, yabancı misafirlerin, “Sodex Ankara
Fuarı’na katılan firmaların standlarını ziyaret etmeleri ve sergiledikleri
ürünler hakkında bilgi almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri
sağlanmıştır.

Heyet Adı
: Plast Eurasia Alım Heyeti Programı (MAİB)
Tarih
: 01 -04 Aralık 2015
Yer
: İstanbul
Sektör
: Plastik İşleme Makineleri
Açıklama
: Söz konusu Alım Heyeti programına Tunus, Mısır,
Azerbaycan ve Ürdün’den 16 firmanın 17 adet temsilcisi katılmışlardır.
14
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
İkili iş görüşmelerinin bitmesini takiben, yabancı misafirlerin, Tüyap
Fuar Alanı’nda düzenlenen “Plast Eurasia Fuarı”na katılan firmaların
standlarını ziyaret etmeleri ve sergiledikleri ürünler hakkında bilgi
almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüşmeleri sağlanmıştır.
6. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılması
işlemlerinin gerçekleştirilmesine (ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğünce, mamul madde ihracatı sonrası hububat satışlarına yönelik
olarak hak edişlerin hesaplanması işlemlerinin yapılmasına- HUBUBAT)
2015 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda, 2015 yılında
sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SONUÇLANAN SONUÇLANAN
(2014 Yılı)
(2015 Yılı)
DEĞİŞİM
(%)
Taahhüt Hesabının
Kapatılması
594
678
14,14
TMO (Hububat)
150
248
65,33
Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerinde, DİR ile ilgili
konularda bilgilendirme sunumları yapılmıştır.
7. DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEŞVİKİ
Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri
kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiş ve




2004/6 ve 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğler”
2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”,
2014/8 Sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”,
2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”leri kapsamında eksiği
olmayan dosyalar sonuçlandırılarak, hakediş miktarları ilgili kurumlara
ve ihracatçı firmalara bildirilmiştir.
2014 YILINDA
2015 YILINDA
SONUÇLANDIRILAN SONUÇLANDIRILAN
DOSYA SAYISI
DOSYA SAYISI
15
DEĞİŞİM
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
MİLLİ
657
341
-48%
BİREYSEL
909
991
9%
ÇEVRE
161
114
-29%
OFİS
277
297
7%
2004
1743
-13%
(Firma+ Organizatör)
TOPLAM
Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve Ekonomi
Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek,
bekletilmeden ilgili kurum, kuruluş ve talep sahibi firmalara kısa sürede
cevapları intikal ettirilmiştir. Ayrıca bu konuda, firmalara talepleri halinde,
öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma
merkezlerinde uzmanlarımız aracılığıyla gerekli bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiştir.
8. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI
İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN
DESTEKLENMESİ
2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi Hakkındaki
Tebliğ”e ilişkin olarak aşağıdaki tabloda yer alan Birliklerimiz üyesi 24 firma,
28 markası ile söz konusu Tebliğ hükümlerinden faydalanmaktadır. 2015
yılı içerisinde bu kapsamda 1165 adet dosya müracaatı olmuş ve yine 2015
yılı içerisinde daha önceki yıllardan devam eden dosyalarla beraber toplam
1099 dosyanın işlemi sonuçlandırılmış ve 27.949.143 TL destek hesaplaması
yapılmıştır.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FİRMA
MARKA
Çanakcılar Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Dalgakıran Makine San. ve Tic. A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Elektromed Elektronik San. ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Erkunt Traktör Sanayi A.Ş.
Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.
Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.
Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. İm. San. ve Tic.
A.Ş.
Hisarlar Makine Sanayi ve Ticaret. A.Ş.
İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Creavit
Dalgakıran
Durukan
Vitra
Elektromed
Armatrac
Ermaksan
Gentaş
16
Hidromek
Hisarlar
Solo / Selpak
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
12
İşbir Sünger Sanayi A.Ş.
13
Kalekim Kimyevi Maddeler San. Ve tic. A.Ş.
14
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San.
A.Ş.
15
16
17
19
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mitaş Enerji Ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş
Nurus Nurettin Usta Pr. Dek. Mob. ve Paz. İth.İhr.
A.Ş.
Orta Doğu Rulman Sanayi ve Tic. A.Ş.
20
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
21
22
23
24
Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim Şirketi
Tepe Betopan Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş.
Termikel Madeni Eşya San. A.Ş.
Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
18
2014 YILI
Önceki Yıllardan Devreden
Dosya
Gelen Dosya
Sonuçlandırılan Dosya
Destek Tutarı (TL)
594
904
1199
25.495.643,95
İşbir Yatak
Kalekim /
Kale(Color)
Çanakkale
Seramik /
Kalebodur
Kastamonu
Serel
Mitaş
Nurus
Ors
Paşabahçe /
Nude
Sarsılmaz
Tepe Betopan
Termikel
Bürotime
2015 YILI
DEĞİŞİM (%)
301
1165
1099
27.949.143
28,8 %
-8,34 %
9,62 %

6 Ocak 2015 tarihinde Genel Sekreterliğimiz binasında, Turquality Tebliğ
kaspamındaki üye firmalarımız ile mevzuat değişikliklerinin ele alındığı ve
Turquality sistemi ile destek sürecinin işleyişine ilişkin görüş ve
önerilerin belirtildiği bir toplantı düzenlenmiştir.

8-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Gaziantep’te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği personeline Turquality ile ilgili bir eğitim
programı düzenlenmiştir.

2 Eylül 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda Turquality Eğitim ve
Sertifikasyon Programı için eğitim materyallerinin ve sınav sorularının
değerlendirildiği hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır.

9-11 Ekim 2015 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda gerçekleştirilen, Turquality Eğitim
ve Sertfika Programına katılım sağlanmış ve Turquality destek konuları
ile ilgili bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Turquality Tebliğ kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüş ve
yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler, ilgili
17
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Tebliğ kapsamında ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde
değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiştir. Genel Sekreterliğimiz
merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerine gidilerek uzmanlarımız
aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiştir.
9. EĞİTİM FAALİYETLERİ
Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya
pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla; 2015
yılında 54 adet Dış Ticaret, Kişisel Gelişim ve Hizmetiçi Eğitimi
düzenlenmiştir. Bu eğitilere yaklaşık 1.000 kişi katılım sağlamıştır.
Söz konusu eğitimler Ankara’nın yanısıra, Suluova (Amasya), Çankırı,
Çorum, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Konya’da
düzenlenmiştir. (Ayrıca, İklimlendirme İhracatçıları Birliği Üyelerine yönelik
olarak İstanbul’da eğitimler verilmiştir. İSİB)
EĞİTİMİ
DÜZENLEYEN
EĞİTİMİN ADI
TARİH VE YER
Ekonomi
Bakanlığı
Uzun Dönem Dış Ticaret Eğitimi;
“Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan
Engeller” (15.Hafta)
08 Ocak 2015/
OAİB Hizmet Binası
OAİB
Uzun Dönem Dış Ticaret Eğitimi;
“İhrcatta KDV İadesi” (16.Hafta)
15 Ocak 2015/
OAİB
Uzun Dönem Dış Ticaret Eğitimi;
“E Ticaret ve E Ticarete Verilen
Destekler” (16.Hafta)
22 Ocak 2015/
OAİB
Uzun Dönem Dış Ticaret Eğitimi;
“ İhracata Yönelik Devlet Yardımları”
29 Ocak 2015/
OAİB
İhracatta Hedef Pazarların ve
Potansiyel Müşterilerin tespiti
05 Mart 2015 /
OAİB-KalDer
OAİB
OAİB
OAİB-KalDer İşbirliği Çerçevesinde
Düzenlenen Kişisel Gelişim Eğitimleri
Çerçevesinde; Zor Kişilerle Başa
Çıkma
OAİB Dış Ticaret ve Kişisel Gelişim
Eğitimleri Çerçevesinde;
Motivasyon ve Farkındalık
OAİB Dış Ticaret ve Kişisel Gelişim
Eğitimleri Çerçevesinde;
Farklılıkları Yönetme Sanatı ve
18
OAİB Hizmet BinasıAnkara
OAİB Hizmet BinasıAnkara
OAİB Hizmet BinasıAnkara
OAİB Hizmet BinasıAnkara
10 Mart 2015/ OAİB
Hizmet Binası-Ankara
12 Mart 2015/ OAİB
Hizmet Binası-Ankara
19 Mart 2015/ OAİB
Hizmet Binası-Ankara
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Koçluk
OAİB-KalDer
OAİB
OAİB
OAİB-KalDer İşbirliği Çerçevesinde
Düzenlenen Kişisel Gelişim Eğitimleri 24 Mart 2015/ OAİB
Hizmet Binası-Ankara
Çerçevesinde;
Problem Çözme Teknikleri
OAİB Dış Ticaret ve Kişisel Gelişim
Eğitimleri Çerçevesinde;
Ürün ve Marka Yönetimi
OAİB Dış Ticaret ve Kişisel Gelişim
Eğitimleri Çerçevesinde,
Ufuk 2020 AB Hibe Programı ve
KOBİ’leri İlgilendiren Bölümleri
26 Mart 2015/ OAİB
Hizmet Binası-Ankara
27 Mart 2015/ OAİB
Hizmet Binası-Ankara
02 Nisan 2015/
OAİB
Dış Ticarette Acentelik ve Diğer İş
İmkanları
OAİB
İş Yaşamında Yaratıcılık
OAİB
Kurumsal Kültür ve Kurum Kültürü
Oluşturma Eğitimi
OAİB
Poke Yoke (Hata Önleme)
OAİB
6S ile Kayıp Giderme
OAİB
Pazarlama Stratejileri ve Müşteri
İlişkileri Yönetimi
OAİB
Dış Ticaret Eğitimi
İşe Yeni giren personele yönelik
OAİB
Protokol ve Kurumsal Davranış
Becerilerini Geliştirme
İşe Yeni giren personele yönelik
06 Temmuz 2015 /
OAİB
Etkili Sunum Teknikleri
İşe Yeni giren personele yönelik
07 Temmuz 2015/
OAİB
Kişiler Arası İletişim
İşe Yeni giren personele yönelik
10 Temmuz 2015/
19
OAİB Hizmet BinasıAnkara
16 Nisan 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
07 Mayıs 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
26 Mayıs 2015 /
OAİB Hizmet BinasıAnkara
02 Haziran 2015 /
OAİB Hizmet BinasıAnkara
04 Haziran 2015 /
OAİB Hizmet Binası
01-03 Temmuz
2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
OAİB Hizmet BinasıAnkara
OAİB Hizmet BinasıAnkara
OAİB Hizmet BinasıAnkara
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
OAİB
Sunum Teknikleri Eğitimi
(Kurum içi personele yönelik)
Sunumda Dönüm Noktası
OAİB
Dış Ticarete Giriş
OAİB
İhracat Pazarlaması ve Uluslararası
Pazarlama
OAİB
OAİB işbirliği ile düzenlenen
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret
Bilgilendirme Semineri
OAİB
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme
Şekilleri
OAİB
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
OAİB
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
OAİB
Gümrük Rejimleri ve Gümrük
Beyannamesinin Doldurulması
OAİB
Akreditif
OAİB
Lojistik ve Nakliye
OAİB Hizmet BinasıAnkara
17 Eylül 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
1 Ekim 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
5-9 Ekim 2015/
Ankara, Çankırı,
Çorum, Yozgat,
Sivas
15 Ekim 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
15 Ekim 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
22 Ekim 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
05 Kasım 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
12 Kasım 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
19 Kasım 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
OSTİM
Dış Ticarette Kullanılan Ödeme
Şekillleri
OAİB
Dış Ticarette Sigorta ve Navlun
OSTİM
14-15 Eylül 2015/
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve
INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri
Ekonomi
Bakanlığı/OAİB
OAİB işbirliği ile düzenlenen
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret
Bilgilendirme Semineri
OAİB
E Ticaret ve E Ticarete Verilen
Destekler
20
20 Kasım 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
26 Kasım 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
27 Kasım 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
30 Kasım -4 Aralık
2015
Kırıkkale, Kırşehir,
Nevşehir, Aksaray,
Konya
3 Aralık 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
OAİB
İhracata Yönelik Devlet Yardımları,
DIR ve İhracat Mevzuatı ve
Prosedürleri semineri
OAİB
Eximbank Kredileri
OAİB
E FATURA ve E DEFTER
OAİB
Dış Ticarette Temsilcilik, Acentelik ve 17 Aralık 2015/
OAİB Hizmet BinasıDiğer İş İmkanları
Ankara
OAİB
Malezya STA Semineri
OAİB
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve 24 Aralık 2015/
OAİB Hizmet BinasıTurqualıty
Ankara
İSİB
Pazarlama Teknikleri ve Kurumsal
Markalaşma Eğitimi
İSİB
Kurumsal Kültür ve Kurum Kültürü
Oluşturma Eğitimi
İSİB
İSİB-Müşteri Hizmetleri Yönetimi
İSİB
İSİB Kişisel Eğitim Seminerleri,
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
İSİB
İSİB Kişisel Gelişim Eğitimleri
Mülakat Teknikleri
İSİB
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 2
İSİB
İnovasyonla Büyüme
İSİB
İnovasyonla Büyüme Teknikleri
İSİB
Farklı Disiplinlerde Stres Yönetimi
İSİB
Motivasyon ve Farkındalık
21
10 Aralık 2015
SULUOVA AMASYA
10 Aralık 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
16 Aralık 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
23 Aralık 2015/
OAİB Hizmet BinasıAnkara
08 Ocak 2015
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
15 Ocak 2015/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
09 Nisan 2015
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
30 Nisan 2015/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
14 Mayıs 2015/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
22 Mayıs 2015/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
28 Mayıs 2015
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
11 Haziran 2015
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
11 Haziran 2015/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
25 Haziran 2015/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
İSİB
İSİB
Ticari İstihbarat Kanalları ve E
Ticaret ve E Ticarete Verilen
Destekler
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme
Şekilleri ve Dış Ticarette Kullanılan
Belgeler
25 Kasım 2015
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri
8 Aralık 2015/
İSTANBUL-AFS
İstanbul Tesisleri

OAİB Personeli için kaynaşma amaçlı Bolu’da “OUTDOOR Eğitimi”
düzenlenmiştir.

Genel Sekreterliğimizce düzenlenen Uzun Dönem Dış Ticaret Eğitim
Programı “17.09.2015 - 14.01.2016” tarihleri arasında yapılmış olup;
eğitim sonunda hak kazanan katılımcılara sertifikaları verilecektir.

Bunun yanında, firmalarımız ve çalışanlarının çalışma hayatında ihtiyaç
duyacağı ticari, teknik konular ile iletişim ve yönetim becerileri
konularında eğitim programları ve bağımsız ve kişisel gelişim eğitimleri
düzenlenmiştir.
10. İHRACAT UYGULAMALARI VE E-BİRLİK İŞLEMLERİ
Birliğimizce, İhracat Yönetmeliği çerçevesinde;

Gümrük beyanamelerinin onaylanması,

Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla
satışına ilşkin taleplerin değerlendirilmesi,

Gümrük mevzuatı kapsamında “Performans ve Güvenilirlilik Formu”
düzenlenmesi,

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Tarımsal Ürünlerde İhracat
İadesi Yardımlarına İlişkin 2010/06, 2010/13, 2012/02, 2013/04,
2014/06
ve
2015/01
sayılı
Kararları
gereği
başvuruların
sonuçlandırılması (Hububat ve Süs Bitkileri)
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2015 yılında sonuçlandırılan
müracaatların dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SONUÇLANAN SONUÇLANAN DEĞİŞİ
(2014 YILI)
(2015 YILI)
M(%)
Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi
üzerinden onaylanan GB sayısı
295.124
22
300.950
1,97
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi
12.803.315.47 11.163.586.42
üzerinden onaylanan İhracat
9
5
Tutarı(USD)
İhracat Yönetmeliğine göre Alıcı
18
22
Değişikliği
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
Tarımsal ürünlerde İhracat İadesi
İşlemleri(Gb sayısı) (hububat ve Süs
Bitkileri)
-12,81
22,22
184
255
38,59
17.711
16.801
-5,14

Konsinye ihracatların kesin satışından sonraki işlemler, e-Birlik
kapsamında sisteme vekâletname girişleri, e-Birlik üzerinden ihracatı
gerçekleştiren firmalara ilişkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi
aidat makbuzlarının ilgili Gümrük Müşavirlikliklerine teslimi ile iptal
edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi işlemleri yürütülmektedir.

İhracat 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
kapsamında kayıt altına alınan buğday ve mahlût, arpa, mısır ve
karabuğday ürünlerinin ihracatında yurt içi arzının yeterli olduğuna
ilişkin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün olurunu almak
kaydıyla, söz konusu ürünlere ilişkin kayda bağlı ihracat işlemlerine
sadece Genel Sekreterliğimizce onay verilmektedir. (Hububat)

Gerçekleştirilen ihracat karşılığında, C şekeri talebine ilişkin olarak
Şeker Kurulunun “İmalatçı-İhracatçıların Şekerli Mamul İhracatı
Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama
Esaslarına Dair” Kararına ilişkin müracaatları Şubemizce incelenmekte
ve tahsisat belgesine esas ihracat listesi hakediş bilgi formu Şubemizce
Türkiye Şeker Kurumuna iletilmektedir. (Hububat)

2014/60 sayılı Çiğ Sütün Değerlendirilmesi Yönelik Destekleme
Uygulama Esasları Tebliği kapsamında, gerçekleştirilen ihracatlara konu
mamuller bünyesinde kullanılan süt tozu miktarı çerçevesinde destekten
yararlanmak üzere sonuçlandırılmaktadır.

20 Aralık 2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
değişiklikler ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri A.TR,
Basitleştirilmiş A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi
(Form- A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin basım, satış, düzenleme,
onay ve dağıtımında yetkilendirilmiş olup, söz konusu belgelerin satış,
düzenleme ve onay işlemleri Şubemizce yapılmaktadır.

Genel Sekreterliğimiz tarafından Türkiye’ye uygulanmakta olan ve
Türkiye’nin uyguladığı Ticaret Politikası Önlemlerine ilişkin yeni bir
dijital hizmet üretilmiştir. Söz konusu uygulama ile dünya haritası
üzerinde işaretlenen ülkelere sadece tıklayarak o ülkeye uygulanan ya da
o ülkenin Türkiye’ye uyguladığı anti damping, telafi edici vergi, korunma
23
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
önlemleri, damping ve sübvansiyon soruşturmaları ile ilgili ürün, vergi
oranı, yürürlük tarihi gibi detaylı bilgilere ulaşabilmektedir
(www.ticaretonlemleri.com; www.oaib.org.tr).
11. BİLGİ SİSTEMLERİ

Her ay sonunda, Yönetim Kurulu toplantılarında sunulmak üzere, Genel
Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan 8 Birlik iştigal alanı bazında; Genel
Sekreterliğimiz ve Türkiye geneli olmak üzere İstatistiki veri çalışmaları
yapılmaktadır.

Genel Sekreterliğimiz şube müdürlükleri ve üyemiz olan ihracatçı
firmalardan istenen istatistiki veriler hazırlanarak ilgili kişilere
iletilmiştir.

Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki tüm web projelerinin içerik yönetim
ve güncellemeleri gerçekleştirilmiştir.
12. BİLGİ MERKEZİ
Bilgi Merkezi aracılığıyla ihracatçılarımızın her türlü dış ticaret, gümrük,
pazar bulma (ithalatçı ve distribütör iletişim bilgileri), belgeler, ihracat,
ithalat prosedürleri ve mevzuatları, devlet yardımları dış ticarette
karşılaşılan problemlerin çözümü, sektör, ülke bilgileri, üretici firma bilgileri
v.b. konularında talepleri karşılanmakta ve dış ticaretle ilgili tüm sorular
cevaplandırılmaktadır.
2015 yılında dış ticaretle ilgili her konuda Bilgi Merkezimize gelen 5.370
soru cevaplandırılmış, ihracatçılarımızın sorunlarına çözüm bulunmuştur.
24
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
1. ALIM HEYETLERİ
2016 yılında Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, belirtilen fuarlarla eş
zamanlı olarak gerçekleştirilmesi planlanan Alım Heyetleri aşağıdadır:

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
19-22 Ocak 2016 (MTG)
İstanbul
Tarım Makineleri
Avrasya Tarım 2016 Fuarı

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
09-12 Şubat 2016 (MTG)
İstanbul
Makine ve Aksamları
Win Metal 2016 Fuarı

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
15-18 Mart 2016 (MTG)
İstanbul
Makine ve Aksamları (Otomasyon)
Win Otomasyon

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
06 -10 Nisan 2016 (AĞAÇ)
Ankara
Mobilya
Ankaff 2016 Fuarı

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
26-29 Nisan 2016 (MAİB)
Konya
Makine ve Aksamları
Konmak Fuarı

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
02-05 Mayıs 2016 (İSİB)
İstanbul
İklimlendirme Sanayi
Sodex İstanbul 2016

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
02-05 Mayıs 2016 (İSİB)
İstanbul
İklimlendirme Sanayi
Pool Expo 2016
25
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
10-14 Mayıs 2016 (Demir)
İstanbul
Yapı Malzemeleri
Yapı İstanbul 2016

Tarih
Yer
Sektör
Fuar
:
:
:
:
01 -05 Haziran 2016 (MTG)
Ankara
İş ve İnşaat Makineleri
Ankomak
2. FUARLAR
2016 yılında Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, Milli
Organizasyonu gerçekleştirilmesi planlanan fuarlar şunlardır:

Tarih
Birlik
Fuar
Ülke
:
:
:
:
25 – 27 Şubat 2016
ISIB
ACREX 2016
Mumbai / HİNDİSTAN

Tarih
Birlik
Fuar
Ülke
:
:
:
:
03 – 05 Mart 2016
ISIB
PAKISTAN HVACR EXPO 2016
Karaçi / PAKİSTAN

Tarih
Birlik
Fuar
Ülke
:
:
:
:
05 -07 Nisan 2016
SSI
AIRCRAFT 2016
Hamburg / ALMANYA

Tarih
Birlik
Fuar
Ülke
:
:
:
:
25 -29 Mayıs 2016
Gıda
THAIFEX 2016
Bangkok / TAYLAND

Tarih
Birlik
Fuar
Ülke
:
:
:
:
01-06 Eylül 2016
Genel
5.th CHINA-EURASIA EXPO 2016
Urumçi / ÇHC

Tarih
Birlik
Fuar
Ülke
:
:
:
:
11 – 13 Ekim 2016
ISIB
CHILLVENTA 2016
Nürnberg / ALMANYA
26
Katılım
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu

Tarih
Birlik
Fuar
Ülke
:
:
:
:
02 – 05 Kasım 2016
SSI
INDO DEFENCE 2016
Cakarta / ENDONEZYA

Tarih
Birlik
Fuar
Ülke
:
:
:
:
30 Kasım-3 Aralık 2016
MAİB
Machinetool Indonesia Expo 2016
Jakarta / Endonezya
3. ANKARA İNOVASYON HAFTASI
2014 yılından itibaren inovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları
desteklemek amacı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda ve
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri organizasyonunda “Türkiye
İnovasyon Haftası” çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, 04– 05
Mayıs 2016 tarihlerinde Congresium’da çeşitli panel ve konferanslarla
Ankara’da ikinci kez “Türkiye İnovasyon Haftası Ankara Etkinliği”
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


Tarih
Yer
: 4-5 Mayıs 2016
: Congresium
4. DİĞER ORGANİZASYON, FAALİYETLER VE ÇALIŞMALAR

Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı Web Sitelerinde
yayınlanmakta olan Dış Talepler Bülteni uygulaması giriş sayfasında
karşılaşılan sorunlarla ilgili, ihracatçı firmalardan gelen e-posta mesajları
cevaplandırılacaktır.

Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve
güncellemeleri gerçekleştirilecektir.

İhracat Uygulamaları Şube Müdürlüğünce,
-
Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı
çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi çalışmalarının yanı
sıra gerek Birlik merkez veya irtibat bürolarından, gerekse de eBirlik üzerinden beyanname onay işlemlerinin en kısa sürede
sonuçlandırılması, günümüz teknolojisine uygun programların
geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
-
Para Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde belirli tarımsal
ürün ihraç eden firmalar için gerekli mahsup işlemleri yapılması
çalışmalarına devam edilecektir.
27
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
-

TIR karneleri, ATA, A.TR, EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe
şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin
uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin
düzenlenmesi, satışı ve onaylanmasına ilişkin yetki Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine
verilmiş olup, söz konusu işlem yürütülecektir.
İhracat Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğünce;
-
Yurt dışı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön başvuruların
2015 takvim yılı teşvik verilecek fuarlar listesine göre
değerlendirilerek kayıtlara alınmasına,
-
Devlet yardımları kapsamında, yurt dışı milli veya bireysel düzeyde
gerçekleştirilen fuar katılımlarına ilişkin müracaatların, 2009/5
sayılı
“Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” kapsamında incelenmesi ve
müracaatlara konu hakedişlerin
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’na bildirilmesine,
-
2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
desteklenmesi hakkında Tebliğ” kapsamında, müracaatların
incelenmesi ve müracaatlara konu hakedişlerin Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilmesine,
-
97/5 sayılı “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ”
ve 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin
Karar” kapsamında, müracaatların incelenmesi ve müracaatlara
konu hakedişlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na
bildirilmesine,
-
2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında,
müracaatların incelenmesi ve müracaatlara konu hakedişlerin
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirilmesine,
devam edilecektir.

Turquality Şube Müdürlüğümüzce;
-
2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk
Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi
Hakkındaki Tebliğ” çerçevesinde, ilgili Tebliğ kapsamındaki
firmaların başvuru dosyalarının otomasyon sistemi ve manuel
ortamda incelenmesine ve söz konusu dosyaların işlemlerinin
sonuçlandırılmasına,
-
Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar
ve
programa
katılmak
isteyen
ihracatçı
firmaların
bilgilendirilmesine,
28
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
2015 Faaliyet Raporu
-
Turquality Tebliği kapsamında firmalarımızın gerek mevzuat,
gerekse işleyiş açısından karşılaştıkları sorunların çözümüne
ilişkin firma ziyaretleri yapılmasına,
devam edilecektir.

Birliğimiz üyelerine yönelik eğitim çalışmalarına devam edilecektir.
29

Benzer belgeler