F-768 Kullanma Klavuzu

Transkript

F-768 Kullanma Klavuzu
Pülverizatör Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
F-768
(25,6 cm3)
Lütfen bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz ve cihazı
Kullanmadan önce anladığınızdan emin olunuz.
KAWASHIMA
MITSUBISHI MOTORLU
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER_____________________________________________ 2
GİRİŞ____________________________________________________ 3
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ___________________________________ 3
PÜLVERİZATÖRÜN PARÇALARI____________________________ 4
MONTAJ__________________________________________________ 5
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI________________________________ 6
MAKİNENİN KULLANIMI – MOTORUN DURDURULMASI______ 7
MOTORUN BAKIMI VE MUHAFAZASI________________________ 8
POMPA BAKIMI____________________________________________ 9
TEKNİK ÖZELLİKLER______________________________________ 10
GARANTİ BELGESİ________________________________________ 11
GARANTİ ŞARTLARI_______________________________________ 12
GİRİŞ
Pülverizatörü doğru kullanmak ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımın nasıl yapıldığını
öğreten kullanım kılavuzunun tamamını okumadan cihazı çalıştırmayınız.
DİKKAT: Doğru kullanıldığında pülverizatör, kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış
kullanıldığında ya da gerekli önlemler alınmadığında tehlikeli olabilir. Sorunsuz ve emniyetli kullanım
için güvenlik önlemlerini uygulayın.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1. Pülverizatör sadece doğru kullanım kurallarını bilen sağlıklı kişiler kullanmalıdır.
2. Pülverizatörü yorgunken kullanmayın.
3. Eldiven, gözlük ve kulaklık gibi koruyucu aksesuarlar kullanın. Uzun pantolon giyin. Kısa
pantolon giymeyin. Kaymayan ayakkabılar giyin. Açık sandaletler giymeyin ve çıplak ayakla
çalışmayın.
4. Çalışma alanınızda insanların bulunmasına izin vermeyin.
5. Ayağınızı yere sıkı basın ve emniyetli bir pozisyonda spreyleme yapın.
6. Pülverizatörü kapalı ve sıvı deposu boş iken taşıyın.
7. Motor çalışırken bakım yapmayın.
8. Yakıt deposunu doldururken motoru durdurun. Etrafta ateş veya ısı kaynağı bulunmamalıdır.
Benzin koyarken sigara içmeyin. Motor çalışırken yakıt deposunun kapağını açmayın. Depoyu
doldururken benzin taşarsa motoru benzinin aktığı yerden en az üç metre ötede çalıştırınız.
9. Motoru çalıştırmadan önce sıvı vanası kapalı olmalıdır.
10. Her gün motorunuzun hem kullanım hem de güvenlik açısından kontrolünü yapın.
11. Bakım ve kullanım kılavuzunda yazılanlara uyun.
12. Hiçbir zaman bozuk, üzerinde bazı değişiklikler yapılmış, doğru tamir edilmemiş ya da tamir
edilen parçaları doğru takılmamış pülverizatörleri kullanmayın. Güvenliğinizi sağlayan parçaların
hiçbirini çıkarmayın, kırmayın ya da kullanılamaz hale getirmeyin.
13. Rutin bakımın haricinde kendi başınıza pülverizatörünüze bakım yapmaya kalkmayın. Bakım
yaptırmak için yetkili servislerinize başvurun.
14. Cihazınızı temizlemek için benzin kullanmayın.
15. Pülverizatörü kuru bir zeminde ve deposu boş olarak tutun. Yere koymayın.
16. İşe başlamadan önce onaylı bir respiratör (ilaç maskesi) ve kullanılan sıvının zararlarına uygun
koruyucu bir tulum giyin.
17. Parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanmayın. Sera içinde kullanımı
sırasında ortamın havalandırılmasını temin edin.
18. Kullanmasını iyice öğrenmeden pülverizatörü çalıştırmayın.
19. Pülverizatörün tutacak kısmına bir pompa veya üretici tarafından sağlanmamış olan başka bir
parça takmayın, püskürtücü meme uçlarını tıkamayın ve tıkanıklıkları sürekli temizleyin.
20. Pülverizatörü artık kullanılamaz hale gelmişse doğal çevreye zarara vermeden en yakın satış
bayiine teslim ederek atın.
21. Pülverizatörünüzü doğru kullanmasını bilen ve daha önce kullanmış kişilere ödünç verin.
Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okumalarını tavsiye edin.
22. Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her kullanmadan önce okuyun.
23. Makinenin borusunu ve ilaç dağıtıcı uçları insanlara ve hayvanlara doğru yöneltmeyin.
24. Cihazınızı ilaç deposu susuz iken çalıştırmayın. Çalıştırmadan önce depoda sıvı (ilaç, su vb)
bulunduğundan emin olun.
25. Pülverizatörünüzü elektrikli aletlerin yanında çalıştırmayın.
26. Bakım, temizlik ya da tamir yaparken daima bujiyi çıkarın.
27. Makine, depodan dışarı sıvı çıkışlarını önlemek için daima dikey olarak durmalıdır.
28. Yanıcı, parlayıcı ya da tahriş edici maddeler püskürtmeyin.
29. Pompayı bir başka motora ya da güç kaynağına monte etmeyin.
30. Motor iki zamanlıdır. Yakıt deposuna mutlaka yağ-benzin karışımı koyulmalıdır.Yağsız, sade
benzin motora kısa zamanda zarar verir.
PÜLVERİZATÖRÜN PARÇALARI
1- Jet spreyleme ucu
2- Uzatma borusu
3- Sıvı boşaltma kapağı
4- Kontrol vanası
5- Spreyleme ucu bağlantısı - Fırdöndü
6- Sıvı hortumu
7- Yakıt deposu
8- Yakıt depo kapağı
9- Hava filtresi
Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.
Kask, gözlük ve kulaklık kullanınız.
MONTAJ
1
Sıvı borusu montajı:
Makine şekil 1’deki gibi ambalajlanmış olarak
teslim edilir. Makineyi kullanabilmek için birkaç
basit işlem yapmak yeterlidir:
Yüksek basınç hortumunu (şekil 2-A) kelebek
somunu çevirerek pompanın üzerindeki çıkışa
(şekil 2-B) bağlayınız.
Fırdöndü’yü (şekil 3-C) tutma koluna (şekil 3D) tutturunuz.
Sıvı borusunu (şekil 4-E) vana üzerine (şekil 4F) sıkıştırıp tutturunuz.
Tercihe göre:
Kullanıcının bazı gereksinimleri için ayrıca muhtelif
borular kullanılabilir (şekil 5):
- İki çıkışlı boru (şekil 5-G)
- Üç çıkışlı boru (şekil 5-H)
- Dört çıkışlı boru (şekil 5-I)
Boruların performansı:
Tek çıkışlı sıvı dağıtıcısı maksimum 220cm dik
yüksekliğe sıvı püskürtür (şekil 6). Sıvı dağıtıcısının
uç kısmı ayarlanarak 100cm çapındaki bir bölgeye
sıvı püskürtebilir.
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
Benzin yağ karışımı:
%4’lük yağ-benzin karışımı kullanınız. (Yağ: iki
zamanlı motor yağı)
Yakıt ikmali:
7
İki zamanlı motorlar belirli yüksek güce sahiptir. Bu
yüzden 90 oktandan düşük olmayan, tanınmış bir
markadan; Süper veya kurşunsuz benzin kullanmanızı
öneririz. Karışımı yalnızca iki zamanlı motorlar için
kullanılan yağ ile hazırlayınız. Yakıt ikmali
yapmadan önce motoru durdurunuz, makineyi düz ve
sağlam bir zemine koyunuz ve yakıt depo kapağını
açınız. Yakıt bidonunu iyice çalkaladıktan sonra
benzini doldurunuz.
8
Dikkat: Yakıt ikmalini daima motor kapalı iken ve
ateşten uzak bir yerde yapınız. Yakıt deposunda veya
bidonda uzun süre yakıt bırakmayınız. (şekil 7)
9
Motorun çalıştırılması:
Gaz kolunun minimumda olduğundan emin olunuz.
Karbüratörün altındaki baloncuğu birkaç kez
pompalayarak
karbüratöre
benzin
gelmesini
sağlayınız (şekil 8-A). Jikle kolunu aşağı doğru iterek
motoru jikle konumuna getiriniz. Makineyi sağlam bir
zemine koyunuz. Çalıştırmaya başlatmak için cihazı
sıkıca tutarak çalıştırma kolunu birkaç kez kuvvetlice
çekiniz (şekil 10). Makine birkaç saniye çalıştıktan
sonra gaz kolunu harekete geçiriniz. Jikle kolu
kendiliğinden normal pozisyona gelecektir.
Dikkat: Motor ısındıktan sonra tekrar jikle ile
çalıştırmayınız.
10
MAKİNENİN KULLANIMI
VE MOTORUN DURDURULMASI
Kullanım:
- Sıvı deposunu doldururken, yabancı
cisimlerin girmesini engellemek için süzgeci
(şekil 11) kullanınız.
- Kapağı, sızdırma olmayacak şekilde sıkıca
kapatınız (şekil 12-B).
- Motoru çalıştırdıktan sonra basınç
regülatörü ile sıvı basıncını ayarlayınız (şekil
13-B). Cihaz kullanıcının sırtında iken de
basınç regülatörü ayarlanabilir.
- Sıvının dışarı çıkışını ayarlamak için
vanayı kullanınız (şekil 14).
Dikkat: Pülverizatör çalışınca pompanın
içinde kalmış olan havayı dışarı çıkartmak
için vanayı açınız ve sıvı akımının normal
olduğundan emin olunuz. Normal değilse
pompayı tıkayan havayı çıkarmak için basınç
regülatörünü açıp kapayınız. Sıvı deposu
boşken pompayı herhangi bir nedenle
çalıştırmayınız.
Dikkat: Motoru durdurmadan önce iş
bittiğinde sıvı musluğunu yeniden kapatınız.
Motorun durdurulması:
Gaz kolunu minimuma getiriniz. Stop
düğmesine basarak motoru durdurunuz.
Dikkat: Pompanın içini temizlemek için
kimyevi sıvılar kullandıktan sonra depoya
temiz su koyarak makineyi tekrar çalıştırınız.
MOTORUN BAKIMI VE MUHAFAZASI
Motorun Bakımı:
15
Dikkat: Pülverizatörün bakımını yaparken koruyucu
eldiven kullanınız, motor sıcakken bakım yapmayınız.
Hava filtresi: Her 8-10 saatte bir filtrenin kapağını ve
filtreyi çıkarınız; filtreyi iyice silkelemek suretiyle
temizleyiniz (şekil 15).
Yakıt filtresi: Yakıt filtresini düzenli aralıklarla kontrol
ediniz. Aşırı kirlenme durumunda değiştiriniz (şekil 16C).
16
Motor: Silindir peteklerini (şekil 17) fırçayla veya
basınçlı havayla düzenli olarak temizleyiniz.
Silindirdeki kir birikimi motorun çalışması için zararlı
olabilecek aşırı ısınmalara yol açabilir.
Buji: Düzenli olarak bujiyi temizleyiniz ve elektrotların
aralarını kontrol ediniz (şekil 18)
Motorun muhafazası:
- Pülverizatörünüzü uzun süre kullanmayacaksanız
temiz su ile birkaç dakika çalıştırarak temizleyiniz,
iyice kurulayınız.
- Yakıt deposunu boşaltarak kapağını kapatınız.
- Bujiyi çıkarınız, silindire az miktarda yağ
koyunuz(şekil 19). Starter ipini birkaç kez çekip
krank milini döndürerek yağın dağılmasını
sağlayınız. Bujiyi tekrar yerine takınız.
- Pülverizatörünüzü kuru ve serin bir yerde tercihen
yerden yukarıda muhafaza ediniz.
- Pompa yağ doldurma kapağından (şekil 20-D) yağ
sızmasını engellemek için makineyi yatırmayınız.
17
Dikkat: Bakım işleri, yetkili bakım servislerince
yapılmalıdır. Pülverizatörün etkin çalışmasını sağlamak
için tüm yedek parçalarının orijinaliyle değiştirilmesi
gerektiğini unutmayınız.
19
POMPA BAKIMI
Yağ: Yağ seviyesini kontrol etmek için arkadaki
koruyucuyu, vidalarını sökerek çıkarınız (şekil 21-A).
Yağı ilk seferinde 30 saatlik bir çalışmadan sonra;
daha sonra ise her 100 saatte bir değiştiriniz.
1. Pompanın altında bulunan vidayı (şekil 22-C)
sökerek yağı boşaltınız.
2. Pompanın üstündeki vidayı açarak cam
göstergenin (şekil 21) orta seviyesine kadar
SAE40 ya da 20/50 motor yağı ile doldurunuz.
Vidayı kapatınız.
Gresörlükler: Her iki gresörlüğün gres yağı ile dolu
olduğundan emin olunuz (şekil 23-E).
Dikkat: Her 2 saatlik çalışma sonrasında yağlayıcıları,
boşluğunu alarak tekrar sıkıştırınız.
Supap: Supap tıkanmışsa (şekil 24-F), vidalarını
açarak ve supap kapağını çıkararak temizleyiniz.
Supap kapağındaki kalıntıları temizleyiniz. Kırılmış
ise supap yayını (şekil 24-L) değiştiriniz.
Basınç halen düşükse:
1- Basınç regülatörü (şekil 24-M) veya ana supap
(şekil 24-N) eskimiş ise değiştiriniz.
2- Ana supaptaki olası kalıntıları temizleyiniz.
3- Yağ contaları (şekil 24-P) eskimişse değiştiriniz.
Ağızlıklar: Kırılmış veya basıncı
ağızlıkları değiştiriniz. (şekil 25)
azalmış
ise
Yüksek basınç hortumu: Çatlamış veya aşınmış ise
yüksek basınç hortumunu (şekil 26-K) değiştirin.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Silindir Hacmi
Motor modeli
Motor tipi
Güç
Maksimum Devir/Dakika
Yakıt Deposunun Hacmi
Elektronik Ateşleme
Amortisör
Diyaframlı Karbüratör
Tek yaylı balata
Maksimum Dikey Sıvı Püskürtme
Asitli Tarımsal Kimyevi Solüsyonlar
cc
Kullanılmaması Gereken Kimyevi Solüsyonlar
Sıvı Püskürtme Debisi
Ağırlık
Ebatlar
Sıvı Deposu Hacmi
Basınç
25.6
2 zamanlı Mitsubishi
TB-26
kW
1.03
dakika-1
10000
cm3
1200
Var
Var
Var
Var
metre
2.2
pH
4–9
Sülfürik asit, Nitrik asit,
Klorik asit, Alkalinler
litre/dakika 7.2
Kg
8.9
mm
390 x 330 x 630
litre
25
Kg/cm2
35
DİKKAT !!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN
KULLANIMI SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
DİKKAT: Bu kılavuz daima makinenin yanında bulundurulmalıdır.
Model
25.6cm3
Basınç Seviyesi
LpA
EN ISO 11201
93dB(A)
Güç Seviyesi
LwA
EN ISO 3744
101dB(A)
Titreşim Seviyesi
EN 28662-1
m/s2
<2,5
İthalatçı Firma:
Beybolat Zirai Makine San ve Tic Ltd Şti
Istiklal Cad. No:110 Mersin
Tel: +90 324 2326596
Faks: +90 324 2332819
www.beybolat.com.tr
Üretici Firma:
Yung Chi Y.C. Industrial Co.,
Yuan Lin Town, Changhua Hsien Taiwan
Tel: +886 4 8724620
www.yungchi.com.tw
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE KULLANIM
ÖMRÜ 10 YILDIR.
Servis İstasyonu ve Yedek parça temin adresi:
Beybolat Zirai Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstiklal Cad. No:110 Mersin
Servis Yetkisi: Serkan Beybolat
Tel: 0324 2326596
Faks: 0324 2332819
KAWASHIMA PÜLVERİZATÖR GARANTİ BELGESİ
T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Belge Numarası
:
Belge İzin Tarihi
:
İTHALATÇI FİRMANIN
Ünvanı
Adresi
Telefon
FAKS
: BEYBOLAT ZİRAİ MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
: İstiklal Cad. No:110 MERSİN
: 0324 – 2311601 – 2326596
: 0324 – 2332819
MALIN
Cinsi
Modeli
Teslim Tarihi ve Yeri
Azami Tamir Süresi
:PÜLVERİZATÖR
:F-768
:
: 30 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMANIN
Unvanı
Adresi
Tel / Faks
Fatura Tarih ve No
TARİH – İMZA – KAŞE
:
:
:
:
:
Alıcının Adı Soyadı
Tel
Adresi
:
:
:
Markası
Seri no
: KAWASHIMA
:
Garanti Süresi : 2 YIL
GARANTİ ŞARTLARI
1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren
başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya
ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından
dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-
Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı
arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde
farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların
maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla
satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel
indirimi talep edebilir.
6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Benzer belgeler

FH-25 Kullanma Klavuzu

FH-25 Kullanma Klavuzu hiçbirini çıkarmayın, kırmayın ya da kullanılamaz hale getirmeyin. 13. Rutin bakımın haricinde kendi başınıza pülverizatörünüze bakım yapmaya kalkmayın. Bakım yaptırmak için yetkili servislerinize ...

Detaylı