Tanıtım Sunumu - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yorumlar

Transkript

Tanıtım Sunumu - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKULUMUZ…

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı (7. Mükerrer)
Resmi Gazetede yayımlanan, 11.12.2009 tarihli
ve 2009/15661 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur.
Yüksekokulumuzda Konaklama İşletmeciliği
Bölümü ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği
Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz
Konaklama
İşletmeciliği
Bölümü 2013-2014 Akademik yılında eğitimöğretime başlamıştır. Yiyecek İçecek İşletmeciliği
Bölümünün
eğitim-öğretime
açılması
için
çalışmalar devam etmektedir.
AMACIMIZ…
Bir Eğitim Kurumu Olarak..







Yöreselden evrensele; deniz, doğa, tarih ve kültür yolculuğumuzda
yüksekokulumuz öğrencileri;
Kültürel çeşitliliğe,
Sürdürülebilir turizme,
Barışçıl ve çağdaş ilişkilere,
Hoşgörü ve empatiye,
Turistlerin maksimum memnuniyetine,
Çağdaş yurttaşlığa hizmet verebilecek kapasite ve bilgelikle mezun olarak,
bulunduğu her ortamı aydınlatan ve geliştiren sorumlu birer elçi olduklarında
yüksek okulumuz amaçlarını gerçekleştirmiş olacaktır.
AMACIMIZ…
Bir Araştırma Kurumu Olarak..
Turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmek üzere;
 Turizm sektörünün gereksinimleri doğrultusunda pratik değeri olan bilimsel
araştırmalar yürütmek,
 Temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna sahip, en az bir yabancı dil bilen,
ikinci yabancı dili de iyi derecede bilen, turizm sektöründe kullanılan bilgisayar
yazılımlarına hakim, yurt içi ve/veya yurt dışı stajı yapmış, temel turizm meslek
derslerinde teorik ve uygulamalı eğitim almış, Sektörün yapısını ve işleyişini iyi
bilen, Alanında uzman, Geleceği öngörebilen ve yönetebilen, Sektöre ve işletmelere
yeni açılımlar kazandırabilen, Sosyal yönü güçlü ve özgüvene sahip, Etik değerlere
bağlı, Sektöre ve işletmelere yeni açılımlar kazandırabilen, Yurt ve yönetici
sevgisiyle dolu yönetici adayları yetiştirmektir.
 Bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak,
 Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 Projeler üretmek,
 Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektir.
VİZYONUMUZ…

Turizm ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği bireyler,
yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile ulusal ve
uluslararası tanınırlığa sahip, geleceğe bakışı ve değişim
yeteneği ile liderlik eden, bölgenin ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişimine yön veren, sahip olduğu deneyim ve
uzmanlık ile sözü geçen ve yüksek katma değerde bilgi
üreten, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan
kaynağını yetiştirmektir.
MİSYONUMUZ…

Türkiye’nin en kuzey ucunda bulunan ve turizmde
önemli bir yeri olan Karadeniz’in incisi Sinop’ta bulunan
Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu olarak bilimsel ilkeler ışığında uluslararası
rekabette ülkemiz turizm sektörünün sahip olduğu
konumu iyileştirecek, insani değeri yüksek, eleştirel
yaklaşıma sahip öğrenciler yetiştirerek, sektörde
ülkemizin rekabet gücünü artırıcı, ulusal düzeydeki bilgi
ve refahı geliştirici bilimsel araştırma faaliyetlerinde
bulunmak ve topluma hizmet etmektir.
Genel Bilgiler…
Akademik ve idari personel
Birimler
Konaklama
İşletmeciliği
Yiyecekİçecek
İşletmeciliği
Toplam
Öğretim Üyesi
3
1
4
Öğretim Elemanı
3
2
5
İdari Personel
5
0
5
Teknik Personel
1
0
1
Yard. Personel
3
0
3
15
3
18
TOPLAM
GENEL BİLGİLER…
TESİSLER
Uygulama Oteli
Akliman Mevkiinde Sinop İl Özel İdaresi tarafından 10000 m2 arsa
üzerinde 5443 m2 kapalı alanı olan ve 58 Normal oda ve 5 Süit
odaya sahiptir. Özel İdare tarafından Otel olarak kullanılmak üzere
yapılmış ancak işletmeye açılamamış ve Üniversitemize
devredilmiştir. 1999-2009 yılları arasında öğrenci yurdu olarak
kullanılan binanın; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Uygulama Oteli olarak kullanılması amacıyla Ağustos 2011
tarihinde
tadilatına
başlanmıştır.
Tadilat
çalışmalarının
tamamlanması ile birlikte 17 Nisan 2013 Tarihinde Turizm Haftası
etkinlikleri çerçevesinde törenle hizmete açılmıştır.
KARİYER OLANAKLARI



Mezun olan öğrenciler özel sektörde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri
(3-4-5 yıldızlı oteller, 4-5 yıldızlı tatil köyleri vb.), yiyecek içecek işletmeleri
ve turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer kurum-kuruluş-işletmelerde orta
ve üst düzey yönetici olarak iş bulabilme imkanına sahiptirler.
Ayrıca Yüksekokul öğrencileri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
puanına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve
kuruşlarının ilgili birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler.
Yüksekokul mezunları lisans üstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin
akademik kadrolarında da kariyer imkanı bulabilmektedirler.
Yeni
Eğitim-Öğretim Yılında Bir
Arada Olmak Dileğiyle…….