Maya Hoca eşeği suyun kenarındaki gölgeye çekmiş, kendisi de

Yorumlar

Transkript

Maya Hoca eşeği suyun kenarındaki gölgeye çekmiş, kendisi de
Maya
Yönetici tarafından yazıldı
Pazar, 26 Nisan 2009 16:37 - Son Güncelleme Pazar, 26 Nisan 2009 17:07
Maya
Hoca eşeği suyun kenarındaki gölgeye çekmiş, kendisi de kenara oturmuş, sigarasını sarmış
kafayı buluyor.
Etrafta kimsecikler yok... D
erken bir gürültü...
Bir bakmış ki, çoban koyunları göle sulamaya getiriyor...
-"Bre aman.. Çoban sigarayı görürse felaket... Doğru zaptiyeye gider, bu herif!.." Etrafa bakmış,
eşeğin yanına asılı bir bakraç yoğurt... Atmış sigarayı suya... Almış eline bakracı... Kaşık kaşık
atmaya başlamış yoğurdu göle... Çoban yanaşmış hocaya;
- Hayrola hocam, göl kenarında tek başına ne yapıyorsun bu saatte böyle bakalım?
— Görmüyor musun? Göle maya çalıyorum!..
- Atma hocam!.. Göle maya tutar mı?..
- Ya tutarsa!..
- Haaa!..
demiş çoban.. Almış sürüsünü gitmiş.. Hocayı da almış bir düşünce;
-Bu geveze şimdi bunu önüne gelene anlatır!..
Niçin
Cimri ve de boşboğazın biri hocaya:
1/7
Maya
Yönetici tarafından yazıldı
Pazar, 26 Nisan 2009 16:37 - Son Güncelleme Pazar, 26 Nisan 2009 17:07
-“Ya Nasrettin Hoca... Demek parayı çok seviyorsun. Acaba neden?”
Hoca cevabını yapıştırmış;
-“Senin gibilere muhtaç olmamak için!..”
Kaftan
Nasrettin Hoca bir dükkâna girer, kendisine uygun kaftan bakmaktadır. Pahalılardan birini
gözüne kestirir... Giyer, fiyatını sorar.
Satıcı "10 akçe hocam" der. Nasrettin Hoca
-"Pahalıymış... Daha ucuzu yok mu bunların?" der ve giydiği kaftanı çıkarır. Satıcı Nasrettin
Hoca’ya 5 akçelik bir kaftan çıkarır, Nasrettin Hoca kaftanı giyer ve dükkândan çıkar.
Satıcı arkasından bağırır: "
-Hocam aldığın kaftanın parasını vermeyi unuttun?"
Nasrettin Hoca:
-"Pahalısını bıraktım, onun yerine ucuzunu aldım ya!" der.
2/7
Maya
Yönetici tarafından yazıldı
Pazar, 26 Nisan 2009 16:37 - Son Güncelleme Pazar, 26 Nisan 2009 17:07
Satıcı:
-"Hocam pahalı olanın parasını vermemiştin ki!" deyince
Hoca;
-"Be hey adam!.. Almadığım şeyin parasını niye vereyim?" der ve uzaklaşır.
Paylaşım
Bir gün dört çocuk ellerinde iki kestane ile Nasrettin Hoca’ya gelirler, ondan adil bir paylaştırma
yapmasını isterler,
Hoca sorar:
-"Tanrının paylaşımını mı tercih edersiniz, kulunkini mi?"
Çocuklar;
-“Tabii ki tanrınınki!..” diye cevap verirler.
Bunun üzerine Nasrettin Hoca bir çocuğa iki tokat, diğerine bir tokat atar, kestaneleri birine verir,
öbürüne de hiçbir şey vermez...
3/7
Maya
Yönetici tarafından yazıldı
Pazar, 26 Nisan 2009 16:37 - Son Güncelleme Pazar, 26 Nisan 2009 17:07
Şaşıran çocuklar
-"Bu ne biçim bir dağıtım?" diye sorarlar.
Hoca da der ki:
-"Bu tanrının paylaşımı. Bazen bazılarına çok, bazılarına hiç, bazılarına da az verir... Eğer
kulunkini isteseydiniz bunu hepinize eşit bölerdim!.."
Saz
Hoca Nasrettin bir gün eline bir saz almış, tıngırdatıp duruyormuş. Hanımı sormuş;
- Ne yapıyorsun hoca?
— Saz çalıyorum ya!
— Yahu o çalanlar elini aşağı yukarı götürüp getiriyorlar da! Sen orayı tutmuş, hiç
bırakmıyorsun!
— Onlar benim tuttuğum yeri arıyorlar.
Dam
Hoca bir gün dama çıkmış işiyormuş. Tam o sırada aşağıda biri görünmüş, Hoca işemeyi
kesmiş. Adam seslenmiş: “Hocam n’oldu? Niye yarıda kestin?” Hoca; “Yok yaa!..” demiş, "...
devam edeyimde de tutuna tutuna dama çık öyle mi?"
İnecekmiş
Nasrettin Hoca bir gün eşeğine binmiş. Alımlı, çalımlı dolaşıyormuş. Tam bir köylüsünün
yanından geçiyormuş ki, dengesini kaybedip düşmüş. Bunu gören adam başlamış gülmeye.
Çalımı bozulan Hoca fena öfkelenmiş.
4/7
Maya
Yönetici tarafından yazıldı
Pazar, 26 Nisan 2009 16:37 - Son Güncelleme Pazar, 26 Nisan 2009 17:07
-“Ne gülersin be adam!..” diye bağırmış, “... düşmesem de inecektim zaten!..”
Neresinden
Bir gün Nasrettin Hoca kahvede vaaz veriyormuş. Dinleyenlerden biri;
- Hocam tabut omuzdayken tabutun önünden mi, arkasından mı, sağından mı, solundan mı
gidilir?
- Tabutun içinde gitme de, neresinden gidersen git!..
Kör döğüşü
Nasreddin Hoca, gençliğinde dilenen bazı insanlar görür. Epey bir zaman adamları inceler.
Dilenciler kör oldukları için çevredeki insanlar onlara pek çok yardım verirler. Fakat dilenciler bir
türlü doymak bilmezler. Hoca, dilencilerin yanlarına yaklaşır. Cebinden para kesesini çıkartıp
şakırdatır.
Sonra dilencilere:
-“Alın bu paraları da aranızda bölüşün” diyerek yanlarından uzaklaşır. Adamları tekrar
gözlemeye başlar.
Kör dilenciler, para kesesinin içlerinden birine verildiğini sanarak parayı kapmak için birbirlerine
girerler:
-“Kese sende!”,
-“Bende yok sende! Çabuk benim payımı verin, yoksa ben size yapacağımı bilirim!” gibi sözlerle
açgözlü dilenciler, birbirlerine vurmaya, küfretmeye başlarlar ama keseyi de bir türlü ele
geçiremezler.
Hoca bunları gözlerken:
5/7
Maya
Yönetici tarafından yazıldı
Pazar, 26 Nisan 2009 16:37 - Son Güncelleme Pazar, 26 Nisan 2009 17:07
-“Hey gidi açgözlü iki dünya körleri hey!” diye söylenirken
biri:
-“Ne oluyor Hoca?” diye soru sorar.
Hoca:
-“Ne olacak, kör döğüşü nedir bilmiyorsan öğren” der.
Yemesi kolay olsun
Timur'un defterdarı hesapta bir yanlışlık yapar. Bunun üzerine Timur o defterdara kağıtları
yedirir ve işten kovar.
Yerine Nasrettin Hoca'yı alır. Hoca hesapları yufka üzerinde yapmaya başlar.
Timur bunu görür ve sebebini sorar.
Hoca aynen şu cevabı verir:
- “Yemesi kolay olsun diye.”
Tazı
Ava meraklı çok cimri bir subaşı Nasreddin Hoca'ya:
6/7
Maya
Yönetici tarafından yazıldı
Pazar, 26 Nisan 2009 16:37 - Son Güncelleme Pazar, 26 Nisan 2009 17:07
-“Hoca Efendi, bana tavşan kulaklı, geyik bacaklı karınca belli, şöyle sicim gibi zayıf bir tazı
buluver!” der.
Bir süre sonra Hoca, bir sokak köpeğinin boynuna ip takıp subaşıya götürür.
Subaşı:
-“Aman Hoca Efendi, ben senden incecik bir tazı istemiştim.
Sen ise bana koca bir sokak köpeği getirmişsin!” deyince,
Hoca lafı gediğine koyar:
-“Merak etmeyin efendim. Sizin yanınızda bu köpek bir aya varmaz, tazıya döner!..”
7/7