Sample CV

Transkript

Sample CV
Mehmet Akif ORAKCI
İLETIŞIM
E-posta:
İçerenköy, Ataşehir
İstanbul
[email protected]
Web Adresi:
http://cvmkr.com/6h98
Telefon:
(543) 564 66 44
NITELIKLER
Programlama Dilleri
Uzmanlık Alanları:
.NET, C#, ASP.NET, MVC, Windows Forms App, OOP & Design Patterns
MS SQL Server, Entity Framework
Web Services, Remoting, WCF
AngularJs, BreezeJs, Bootstrap 3, HTML5, jQuery, CSS3
Devexpress
Bilinen Uygulamalar: WPF, XAML, JS, ASP, VB 6.0, Delphi, PHP
Source Control uygulamaları: SVN, TFS, Git
Yazılımlar
Visual Studio 2013, Expression Blend 4, IIS 8, FTP
Veritabanı: SQL Server 2012, MySQL, Firebird, Oracle 10g, Paradox
Üçüncü Parti Yazılımlar: DevExpress, Highcharts, Redgate
Issue Tracking, Project Management uyulamaları: Ms Project, Axasoft OnTime, Jira, Trello
Sistem analizi, dokümantasyon: Ms Visio, Ms Word, Ms PowerPoint, SnagIt, Camtasia
Web ve Grafik Tasarımı
Adobe Master Collection CS4 (Photoshop, Dreamviewer, Flash, diğer)
Microsoft Expression Studio
Platform, Sistem, Ağ
Windows, Firewall, TCP/IP, LAN, VPN, Windows Server, IIS
İlgi Alanları ve Hedefler
Güncel .NET Teknolojileri, Ms AX, Ms Dynamics CRM, Koding, ComponentArt, Telerik
ÇALIŞMA
DENEYIMI
Mehmet Akif ORAKCI
1
ASİS A.Ş. / Ataşehir/İst
Şubat 2012 — Halen
Proje Yöneticisi, Yazlım Uzmanı
PROJELER:
1Asis.FOX SIR (Statistical Inventory Reconciliation)
İstasyonlardaki yer altı akaryakıt tanklarındaki ürün stok bilgisi ile olası tank sızıntı ve kaçak akaryakıt tespit ve istasyon
alarm verilerinin takibinin yapıldığı masaüstü uygulamasıdır.
.NET C# Windows Forms, Ms Sql Server 2012, DevExpress, Entity Framework 6
2Asis.DataCollector
İstasyonlarındaki akaryakıt tank ve pompa otomasyonların ürettiği veriler, alarmlar, vs. ile Asis personeli tarafından tank ve
pompa üzerinde tanımlanan parametre, alarm vb bilgileri Asis merkez sunucularına depolayan web servis uygulamasıdır.
.NET Web Service, C#, IIS 8, Ms SQL Server 2012
3Asis Merkezi Alarm Sistemi
İstasyon Tank ve Pompa otomasyonlarının ürettiği 80 farklı alarmın anlık olarak merkezden yönetimin yapılmasını
sağlayan web uygulamasıdır.
ASP.NET C#, Ms Sql Server 2012, DevExpress, jQuery
4Asis.OATS (Otomatik Arıza ve Performans Takip Sistemi)
OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve diğer 17 akaryakıt dağıtıcı firma merkezi ofis personellerinin toplam yaklaşık 7000 akaryakıt ve
lpg istasyonu ile tanker otomasyon sistemlerindeki tanım, durum, arıza, alarm ve performans takibini yaptıkları web
uygulamasıdır. OATS ayrıca Asis merkez ve saha teknik personelinin kullanımında olup dağıtıcı firma personelleri ile Asis
personelinin interaktif iletişimine de olanak sağlamaktadır.
ASP.NET C#, Ms Sql Server 2012, DevExpress 12.1, jQuery, AngularJS, Bootstrap 3
5Asis.ASOL (Saha Servis Takip)
Asis teknik ekibinin saha servislerini takip ettiği web uygulamasıdır.
ASP.NET C#, MsSQL Server, jQuery, DevExpress
6Asis.OSM (Online Saha Servis Monitör)
Saha servis süreçlerinin Harita üzerinden takibin yapıldığı ASP.NET ve Flash uygulamasıdır.
ASP.NET C#, MsSql Server, Flash, jQuery
7Asis.OST (Online Servis Takip)
Akaryakıt istasyon yöneticilerinin istasyon arızalarını bildirdiği ve takibini yaptığı web uygulamasıdır.
ASP.NET VB, Ms Sql Server
TURPAK A.Ş. / Çağlayan/İst
2009 — Ocak 2012
Yazılım Uzmanı, Sistem Analist
Merkez uygulamaları tasarım, dokümantasyon ve yazılım geliştirmelerinde aktif görev aldı. Tasarım aşamasında
UML, ER, Use-Case diagramlarından faydalanarak projeleri dokümante etti ve yazılım ekibi için geliştirme öncesi
taslak ekranlar oluşturdu.
Yazılım ekibine iş parçalarının dağıtılması, zaman planlaması ve yönetime raporlanasını yaptı.
Müşteri taleplerini değerlendirerek uyumluluk analizlerini yaptı, dokümante ederek geliştirmelerin onayını aldı.
Çalışan sistemler üzerinde yaşanan problem ve gerçek hayat uyuşmazlıkları konularında analizler yaparak
uyumluluk sağlama ve sorun düzeltme için çözümler üretti ve uyguladı.
Yazılım ekibinin parçası olarak aşağıdaki projeleri başlattı, belirtilen teknolojilerle kodladı ve sonuçlandırdı
Mehmet Akif ORAKCI
2
TURPAK A.Ş. / Çağlayan/İst
2008 — 2009
Saha Operasyonları Takım Lideri (AR-GE)
Saha otomasyonu donanım ve yazılımlarının geliştirmelerine ilişkin ilave ve değişikliklerinin beta testleri ve kalite
kontrol süreçlerini ekibi ile birlikte yönetti.
Geliştirilen saha ve merkez projelerinin tamamlanmış özelliklerinin saha yayılımından önce onay sürecinin
gerçekleştirilmesi aşamasında müşteri kabul testlerini (UAT) uyguladı ve onaya takiben bölge bayileri de dahil
olmak üzere şirket personeline yazılım değişikliklerinin dokümanını oluşturup eğitimini verdi.
Yazılım ve donanımların sistem ve kullanıcı kılavuzlarını oluşturdu. Satış ve SEÇ birimleri için sunum materyalleri
oluşturdu. Ar-Ge departmanında SEÇ prosedürlerini takip etti.
Saha test ve kalite kontrol süreçlerinde kullanılacak materyaller geliştirdi. Laboratuvar ortamının daha verimli
kullanılması amacıyla, yeniden laboratuvar dizaynı ve her bir otomasyon yazılımı için tüm noktalarının test
edilebileceği kontrol listeleri ile VB 6 ve Access veri tabanı kullanarak saha operasyonlarının takip edilebileceği
işlem takip uygulamasını geliştirdi.
TURPAK A.Ş. / Çağlayan/İst
2006 — 2008
Saha Mühendisi (AR-GE)
Saha otomasyonu donanım ve yazılımlarının geliştirmelerine ilişkin değişikliklerin beta testlerini gerçekleştirdi.
Geliştirilmiş projelerin saha yayılımı başlangıcında eğitim ve dokümantasyonunu üstlendi.
TURPAK A.Ş. / Çağlayan/İst
Temmuz 2004 — 2006
Servis Teknisyeni (SSH)
Benzin istasyonu otomasyon sistemleri için sağlanan servis ve bakım hizmetlerine sahada destek verdi.
İstanbul Anadolu yakası bölgesi sorumluluğunu üstlendi.
Şirket ARGE birimine saha otomasyon sistemleri ile ilgili sorun tespit ve geliştirme analizi konularında destek verdi.
Saha otomasyon sistemi öğeleri ile ilgili gelişimlerin kurulum ve eğitimine katkı sağladı.
EĞITIM
OOP & Design Patterns (30 saat)
Kasım 2013 — Aralık 2013
BT Akademi
MCPD - Microsoft Certified Professional Developer
Netron Bilişim Akademisi
– Visual Studio 2008, C# 3.0, ADO.NET, ASP.NET 2.0
– OOP, ASP.NET, Ajax, XML, XML Web Services, Remoting, UML, WCF, WPF, LINQ
– SQL Server 2005, T-SQL
Proje Yönetimi Sertifika Programı
2006 — 2006
İstanbul Kurumsal Gelişim
İngilizce Eğitimi (6 Ay, Intermediate)
2007 — 2007
Boğaziçi Dil Bilim Merkezi
Elektrik Eğitimi
1998 — 2002
Marmara Üniversitesi, TEF, 4 Yıl
Mehmet Akif ORAKCI
3
İLGI ALANLARI
Müzik (Bağlama, Amator),
Kitap,
Çocuk Gelişimi,
İnternet, Araştırma,
Puzzle
REFERANSLAR
1.
Sn Kenan Engin
Çalıştığı Şirket: Mepsan A.Ş.
Görevi: Satış Müdürü
Telefon: <güvenlik deneniyle yayınlanmıyor>
2.
Sn Demet Çakır
Çalıştığı Şirket: Digiturk
Görevi: Proje Yöneticisi
Telefon: <güvenlik deneniyle yayınlanmıyor>
Mehmet Akif ORAKCI
4