Pretty Websites - İÜ AUZEF Endüstri Mühendisliği

Yorumlar

Transkript

Pretty Websites - İÜ AUZEF Endüstri Mühendisliği
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
KARAR ANALİZİ
18.5.2016
Ders Kodu
ENDM3050
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
5
3
0
0
3
5
Türkçe
Seç.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
%70
Dersi Veren(ler)
Prof. Dr. İBRAHİM ÇİL,
Dersin Amacı
En genel hali ile karar verme; Karar vericinin mevcut seçenekler arasından bir seçim, sıralama ya da
sınıflandırma yaparak bir sorunu çözme sürecidir. Bu ders temelde kararların nasıl verildiği ve hangi
yöntemlerin kullanıldığı konularını kapsar. Karar vermeyle ilgili matematiksel, istatistiksel ve psikolojik
yaklaşımların incelenmesi ve öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Karar verme, rasyonel ve sınırlı rasyonellik, karar vermenin sanatsal ve bilimsel yönleri, belirsizlik altında
karar verme, risk altında karar verme, fayda kuramı, oyun kuramı, sosyal seçim kuramı.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Analitik düşünerek problemleri yapılandırıp analiz edebilir. 2) Problemleri yapılandırıp sınıflandırabilir
3) Karar tekniklerini kullanarak işletme sorunlarını çözebilir. 4) İşletme sorunlarını fayda ve oyun teorisi
bakış açısıyla analiz ve çözümler üretir. 5) Karmaşık sistemleri karar verme tekniklerini uygulayacak
şekilde modelleyebilir.
Öğretim Yöntemleri
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu kullanılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı yüksek düzeydedir.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Sayfa 1/4 18.05.2016 13:43:19
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
3
42
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
11
1
11
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
20
1
20
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
10
1
10
Kredi İş Yükü
125
Kredi İş Yükü / 25
5
AKTS
5
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Giriş, Karar Vermeyle ilgili kavramlar- Karar verme modelleri, Rasyonel karar verme, sınırlı rasyonellik, sezgisel karar verme, kararın
kalitesi
2
Karar bilimi ve karar vermeyle ilgili yapılan araştırmalar
3
Karar vermenin psikolojik yönü
4
Karar vermeyi etkileyen faktörler ve davranış eğilimleri
5
Karar Analizi ve Problem Yapılandırma
6
Analitik Hiyerarşi Prosesi
7
Çok ölçütlü karar verme yöntemleri- smart, electe
8
Çok ölçütlü karar verme yöntemleri- topsis,
Sayfa 2/4 18.05.2016 13:43:19
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
9
Karar Modellerinin Sınıflandırılması-Belirsizlik Altında Karar Verme
10
Karar Modellerinin Sınıflandırılması-Risk Altında Karar Verme
11
Karar Modellerinin Sınıflandırılması-Risk Altında Karar Verme
12
Fayda Teorisi
13
Sosyal seçim teorisi
14
Oyun teorisi
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Endüstri Mühendisliği disiplini içerisinde yer alan konularda yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4
2
Üretim veya hizmet sektörüne ait sistemleri kurabilme, yönetebilme ve geliştirebilme bilgisine sahip olma.
5
3
Bir modeli kurma/tasarlamanın yanısıra var olan mevcut sistemi sürekli iyileştirebilmek adına uygun metodoloji ve
tekniklerden yararlanabilme bilgisi.
4
4
Güncel teknolojik gelişmeleri kendi çalışmalarına uygulayabilme becerisi kazanma.
5
5
Karşılaşılan problemleri Endüstri Mühendisliği yaklaşımlarına uygun olarak ele alabilme ve uygun çözümleri üretebilme
becerisi kazanma.
4
6
Problemlerin çözümünde, mevcut sistemlerin ve modellerin iyileştirilmesinde aktif rol alma, gerektiğinde liderlik
yapabilme ve strateji geliştirebilme becerisi kazanma.
5
7
Matematik ve temel bilimlerdeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek
5
8
Mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek.
4
9
Bilimsel deneyleri tasarlayabilmek ve yapabilmek, sonrasında elde edilen verileri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
5
10
Bir sistemi, bileşeni veya süreci gerekliliklere uygun şekilde tasarlayabilmek.
5
11
Endüstri mühendisliği problemlerini tesbit edebilmek ve formüle edebilmek.
4
12
İçerisinde insan, malzeme, bilgi, ekipman ve enerji olan entegre sistemleri tasarlayabilmek, geliştirebilmek, hayata
geçirebilmek ve daha iyiye götürebilmek.
5
13
Endüstri mühendisliği problemlerine yapıcı ve anlamlı çözüm ve tasarım alternatifleri oluşturabilmek.
4
14
Matematiksel modeller, istatistiksel yöntemler ve teknikler gibi endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli bilimsel
yöntem ve araçları etkin bir şekilde kullanabilmek.
5
Sayfa 3/4 18.05.2016 13:43:19
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
15
Etik davranışa ve profesyonel sorumluluğa uygun hareket etmek.
5
16
Profesyonel hayatta insiyatif alabilmek ve projeleri etkin bir şekilde yönetebilmek.
5
17
Hayat boyu öğrenmenin önemini kavramak ve bunu gerçekleştirebilmek.
4
18
Küreselleşme, çevresel konular ve toplumdaki çakışan çıkarlar gibi güncel konuların bilincinde olmak.
5
19
Diğer takım arkadaşları ile işbirliği içinde çalışabilmek ve takım çalışmasını ön plana çıkarabilmek.
5
20
Etkin bir şekilde iletişim kurabilmek.
4
21
Endüstri mühendisliğinin rolünü ve etkisini daha geniş sosyal ve küresel bir çerçeveden görebilmek.
5
22
Eleştirel bakış ve sistem düşüncesini problemlerin çözümünde ve sistemlerin tasarımında uygulayabilmek.
5
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 18.05.2016 13:43:19

Benzer belgeler

Pretty Websites - İÜ AUZEF Çocuk Gelişimi

Pretty Websites - İÜ AUZEF Çocuk Gelişimi ders notu, power point sunumları,video

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF Medya ve İletişim

Pretty Websites - İÜ AUZEF Medya ve İletişim Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırm...

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF Çocuk Gelişimi

Pretty Websites - İÜ AUZEF Çocuk Gelişimi Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Detaylı

Pretty Websites

Pretty Websites Sayfa 1/4 15.01.2016 19:42:43

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm

Pretty Websites - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırm...

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF İşletme Lisans

Pretty Websites - İÜ AUZEF İşletme Lisans Profesyonel hayatta insiyatif alabilmek ve projeleri etkin bir şekilde yönetebilmek.

Detaylı