RUMA-Marker

Transkript

RUMA-Marker
RUMA
Marker-System
İdrar vermede görsel kontrolün alternatifi
RUMA-Marker-System
Sayfa 1
RUMA
Marker-System
İçindekiler
Neden uyuşturucu analitiği?
Neden idrar incelemesi?
Örnek sahteciliği
Örnek sahteciliğinin yöntemleri
Örnek sahteciliğinin saptanması
„Whizzinator“: Örneklerin değiştirilmesine ilişkin ticari paket
Gözlem altında idrar örneği verilmesinin uygulamada doğurduğu sorunlar
Oral yolla marker maddeleri verilmesi sayesinde örneğin teşhis edilmesi
Sahtecilik denemelerinde şu ana kadar elde edilen deneyimler
HPLC üzerinden 3 farklı marker kombinasyonu
Marker maddeleri kullanımı için protokol
Şu ana kadar elde edilen marker sonuçları
Marker analizi ile ilgili deneyimler
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 2
RUMA
Marker-System
Neden uyuşturucu analitiği?
Sübstitüsyon kapsamındaki hastalar için rutin kontrol muayeneleri
öngörülmüştür.
Bu hastaların başkaca uyuşturucu alıp almadıklarının kontrol edilmesi
gerekir. Bu gibi etkenler Methadon ile yapılan sübstitüsyon tedavisinin
başarısını etkileyebilir.
İlave uyuşturucu kullanımı, örneğin hayati tehlike doğuran solunum
depresyonuna neden olabilir.
Sayfa 3
RUMA
Marker-System
Neden idrar incelemesi?
İdrar alımı, örneğin kan alımına oranla daha kolaydır.
Birçok ilaç ve uyuşturucular ve bunların metabolitleri idrarda kandakine oranla
daha büyük bir konsantrasyona ulaşabilir ve daha uzun süre tespit edilebilirler.
Kan
Tükürük
i s t i n a l a r : Be n z o , T H C
İdrar
Saçlar
Etki
Saat
Gün
Hafta
Ay
Log (Saat)
Saptama zamanı
Sayfa 4
RUMA
Marker-System
Örnek sahteciliği
Pozitif çıkmasından korkulan bir sonucun negatif çıkacak biçimde manipüle
edilmesidir.
Örnek sahteciliğinin nedenleri
Hasta bir takım menfaatler temin etmek ister, örneğin „Take home (ev izni)“.
Hasta yeniden uyuşturucuya başladığını saklamak ister.
Hastanın ilave uyuşturucu kullandığı ortaya çıktığı zaman doktor-hasta
ilişkisinin zedeleneceğinden korkar.
Sayfa 5
RUMA
Marker-System
Örnek sahteciliğinin yöntemleri
Örnek malzemesinin etkilenmesi
Harici (in vitro):
Sirke, sabun, asit, beyazlatıcı, nitritler,
glutaraldehit, kromat
Dahili (in vivo):
Çay, pudra, bitkisel kapsüller, diüretikler,
Vitamin-B-kompleksleri, kreatin
Seyreltme:
Su içme
Örneklerin değiştirilmmesi
“Temiz” idrar örneği verilmesi, idrar torbasına,
prezervatif veya sahtecilik kitine yabancı birisinin
idrarının uygulanması
Sayfa 6
RUMA
Marker-System
Örnek manipülasyonunun saptanması
Su eklenmesi veya aşırı çay içme
yöntemi ile seyreltme
İdrar kreatin değerinin
ölçülmesi
Asit ve benzerlerinin eklenmesi
ile harici manipülasyon
İdrarın pH-değerinin ölçülmesi,
Sample Check ve şüphe halinde
başkaca ölçümler
Örneğin değiştirilmesi
İdrarın görsel kontrol
altında alınması
Sayfa 7
RUMA
Marker-System
„Whizzinator“:
Örneğin değiştirilmesi için ticari paket
İçindekiler:
Isı ayar torbası
1 örnek „clean/temiz“ idrar
Uyuşturucu test çubuğu
Doldurmaya yarayan enjektör
Suni penis (farklı versiyonları bulunur)
Külota benzer bir kemer ve vücut
tarafından ısıtılmış idrar torbası
Gizlilik sağlayan zarf ve gönderi
El kitabı
Sayfa 8
RUMA
Marker-System
Gözetim altında idrar kontrolünün doğurduğu uygulama sorunları
Her gün yapılan ve bitmek bilmeyen tartışmalar karşılıklı güveni zedeler
(“şimdi yapamayacağım”, “yarın olmaz mı?”, “başka işlerim var”).
Hastaların çoğu zaman, idrar yapana kadar muayenehanede
beklemeleri gerekir.
Kontrol için hasta ile aynı cinsiyetten birisinin bulunması gerekir.
Bazı hastalar başkasının gözetimi altında idrar yapmaktan kaçınırlar
>> organizasyon açısından gecikmeler/fazla iş, planlama ile ilgili
güvensizlikler.
Sayfa 9
RUMA
Marker-System
Oral yolla marker verilmesi yöntemi ile örneğin teşhis edilmesi
Prensipler
Marker nitelikli maddeler aşağıdaki kriterlere göre seçilmiştir:
Hasta için zararlı olmaması
Vücut sıvılarında kolayca saptanabilmesi
Bağırsaktan kolayca emilebilmesi
Kolayca böbrekten atılabilmesi
Sayfa 10
RUMA
Marker-System
Sahtecilik denemelerinde şu ana kadar elde edilen deneyimler
1.) Tuvaleti daha önceden kullanan
kişinin idrarı alınmıştır.
Farklı marker kombinasyonlarının
sayısı arttırıldı.
2.) Marker maddeleri „clean/temiz“ bir
idrarın bulunduğu kaba tükürülmüştür.
Marker maddeleri idrar üzerinden
vücuttan atılmayan maddelerle
birlikte verilir. >> şeker.
3.) İdrar örneğine kimyasallar katılmıştır.
Sahte örnekler kontrol ölçümleri
ile saptanır.
4.) İdrar seyreltilmiş veya methadon içeren
başkasına ait idrarla karıştırılmıştır.
Kreatinin tayini: Seyreltme sonunda marker
konsantrasyonu uyuşturucu değeri negatife
dönmeden önce her zaman için Cut-off
değerinin altına iner.
Sayfa 11
RUMA
Marker-System
3 farklı marker kombinasyonu; Polietilenglikol, kromotografik
olarak HPLC üzerinden saptanır
Marker A
45,0
Marker B
70,0
mV
Marker C
120
mV
60,0
mV
100
50,0
30,0
80
40,0
20,0
60
30,0
40
10,0
20,0
20
10,0
0,0
min
-10,0
8,5
60,0
12,5
15,0
17,5
21,0
min
-5,0
8,5
110
mV
12,0
14,0
16,0
18,0
8,5
90
mV
min
-10
21,0
12,0
14,0
16,0
18,0
21,0
Katışıksız madde
mV
50,0
80
37,5
60
60
25,0
40
12,5
40
0,0
20
20
min
-20,0
8,5
12,5
15,0
17,5
21,0
min
-10
8,5
12,0
14,0
16,0
18,0
21,0
min
-10
8,5
12,0
14,0
16,0
18,0
21,0
İdrardan
Sayfa 12
RUMA
Marker-System
Marker maddeleri kullanımı için protokol
1. Markerler oral olarak ilk idrar örneğinin verilmesinden 30 dakika önce
Coca Cola, şekerli çay veya kahve içerisinde çözülmüş olarak alınır.
2. Kreatinin, şeker, Sample Check (örnek kontrolü), bağımlılık yapan
maddeler ve marker maddeleri saptanır.
3. Veriler diğer analiz sonuçlarına paralel olarak işlenir.
Sayfa 13
RUMA
Marker-System
Şu ana kadar elde edilen marker sonuçları
En son hali 01.05.05
Toplam olarak yaklaşık 2.000 hastadan alınan yaklaşık 40.000
idrar incelendi.
Hastaların % 0,5ʼinde gecikmeli bir idrara çıkış görülmüştür.
Bu hastaların idrar verebilmek için 45 dakika beklemeleri gerekmiştir.
Diğer tüm hastalar için 30 dakika bekleme süresi yeterlidir.
Markerler methadon dispanserleri, tutukevleri, doktor muayenehaneleri
ve psikiyatri kliniklerinde kullanılmıştır.
Sayfa 14
RUMA
Marker-System
Marker analitiği ile ilgili deneyimler
Markerler hastaların büyük bir çoğunluğu tarafından tolere edilmiş, hatta
hoş karşılanmıştır.
Bekleme süresi (en az yarım saat) bir dinlenme süresi olarak algılanmakta
ve sohbet ile değerlendirilmektedir.
Şu ana kadar hiçbir yan etki tarif edilmemiştir.
Görsel kontrol altında idrara çıkışın doğurduğu tartışmalara gerek kalmamaktadır.
Hastaların idrara çıkıncaya kadar muayenehanede beklemelerine gerek
kalmamaktadır.
Personelin vaktini alan görsel kontrole gerek kalmamaktadır.
Örneğin kime ait olduğu kolayca saptanabilmektedir.
Marker destekli analitiğin diğer faydaları: İstisna kodu üzerinden hesaplama,
bütçeye yük getirmez, tıp ürünleri ve gıda yasası kapsamında değildir.
Sayfa 15
RUMA
Marker-System
RUMA Marker-System
RUMA GmbH
An der Wachsfabrik 25
D-50996 Köln
Telefon: + 49 (0) 22 36 / 3911-73
Faks:
+ 49 (0) 22 36 / 3911-342
www.marker-test.de
[email protected]
Sayfa 16