Olgu Sunumu 4

Transkript

Olgu Sunumu 4
Yeşim Talu
Prof. Dr. Oktay Ergene
İ i At
İzmir
Atatürk
tü k Eğiti
Eğitim A
Araştırma
t
H
Hastanesi
t
i
Kardiyoloji Kliniği
• 20 yaş kkadın,
d b
bekar
k
• Şikayet: Acil servise burun kanaması,
bulantı, kusma, nefes darlığı ve çarpıntı
şikayetleri ile başvuru
3-4 yıldır baş ağrısı yakınması var
• RF: sigara, Aile Öyküsü (+)
• Fizik Muayene:
– TA: 170/105 mmHg Nb: 100/dk ritmik
– Bilateral akciğer orta zonlara uzanan raller
– KVS:
S Ga
Gallop
op
Ön tanınız
Ö
t
nedir?
di ?
Tedavi Nasıl olmalı ?
•
•
•
•
•
•
•
Kalp yetersizliği
Hipertansiyon
Hipertansif kriz
A t Disseksiyonu
Aort
Di
k i
Gebelik
Hipertiroidi
Panik atak
Tedavide ne yaptık ?
Tedavi:
IV diüretik ve nitrat tedavisi
Acil servis çıkış TA: 125/75 mmHg
R i il 5 mg + HTZ 12
Ramipril
12,5
5 mg 1
1x1
1
Poliklinik Kontrol
Tekli ve kombinasyon
t d il i i karşılaştırması
tedavilerinin
k
l t
2007 ESH/ESC kılavuzu
Tetkik olarak ne istersiniz?
HT Rutin Tetkikler
2007 ESH/ESC kılavuzu
HT Önerilen Testler
2007 ESH/ESC kılavuzu
• Rutin tetkikler normal sınırlarda
• Ekokardiyografi: Normal
Ek tetkik olarak ne istersiniz?
Renovasküler Doppler USG
Sol renal arterde %80 darlıkla uyumlu
akım hızlarında artış
Sağ renal arter akım hızları normal
Renal anjiyografi uygulandı.
uygulandı
Sol renal arter %90 darlıkla uyumlu görüntü
Sol Renal Arter PTA
İşlem sonrası ramipril 5 mg 1x1 ile TA regüle
İkincil HT Nedenleri
•Renal HT
•Renal Parenkimal Hastalık
•Renovasküler HT
•Endokrinolojik Nedenler
•Akromegali
•Hipo/Hiper- tiroidi
•Hiperparatiroidi
•Primer Hiperaldesteronizm
•Cushing
Cushing Sendromu
•Feokrositoma
•Karsinoid
•İlaçlar
2007 ESH/ESC kılavuzu
• Yeşim Talu beş yıl sonra evlendi.
• Evlilikten iki yıl sonra polikliniğe yüksek
tansiyon değerleri ile başvurdu.
• Ramipril 5 mg 1x1 tedavisi altında iken
TA: 155/100 mmHg olarak saptandı.
• Bu aşamada sorgulamamız gereken yeni
şeyy var mı? Yeni bir tetkik isteyelim
y
mi?
bir ş
Oral kontraseptif kullanımı
G b lik Testi
Gebelik
T ti
Renal Arter Doppler
HT ikincil nedeni: İlaçlar
• Burun damlaları
• Kokain
• Amfetaminler
• Oral kontraseptifler
• Steroidler
• Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar
• Eritropoietin
• Siklosporin
Sikl
i
• Takrolimus
2007 ESH/ESC kılavuzu
Oral kontraseptif ve sigara kullanımı
venöz tromboemboli
kardiyovasküler hastalıklar
Göreceli Risk Cetveli
2007 ESH/ESC Avrupa Klinik Uygulamada
Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzu
• Sigara
g
ve oral kontraseptif
p kullanımını
bırakması önerildi.
• Tuz kısıtlamasını da içeren
ç
diyet
y ve yaşam
y ş
tarzı değişikliği önerildi.
• Amlodipin 5 mg 1x1
Beş
şy
yıl önce antihipertansif
p
tedavi olarak
ramipril başlanması sizce doğru muydu?
Aspirin önermeli miyiz?
2007 ESH/ESC Avrupa Klinik Uygulamada
Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzu
Aspirin
p
önermeli miyiz?
y
‘The U.S. Preventive Services Task Force’
2009 Güncellemesi
• 45-79 yaş erkek
• 55-79 yaş kadın
Aspirin
• Daha genç hastalarda primer korunma
amaçlı aspirin kullanımı önerilmemektedir.
- Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L, et al. Aspirin in the primary and
secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from
randomised trials. Lancet. 2009;373:1849–60.
- Wolff T, Miller T, Ko S. Aspirin for the primary prevention of cardiovascular events: an update of the
evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2009;150:405–10.
• Zeynep Talu 2 yıl sonra gebe kalır
• Gebelik 25.hf ölçülen TA: 155/95 mmHg
idrarda protein: 350 mg/24 saat
Preeklampsi
p
• Yatak istirahati
• IV magnezyum sülfat
• TA kontrolü (labetalol,
(
hidralazin, nifedipin)
f
)
• Gebelik 34 haftadan küçükse
ç
steroid
2007 ESH/ESC kılavuzu
Gebede Hipertansiyon
p
y
Gebelikte antihipertansif tedavide
öncelikli yaklaşım nasıl olmalıdır?
2007 ESH/ESC kılavuzu
Gebelikte antihipertansif tedavide
öncelikli yaklaşım nasıl olmalıdır?
2007 ESH/ESC kılavuzu

Benzer belgeler