İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

Transkript

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Pop Davul Seti II
Pop Drum Set II
Kodu
(Code)
Yarıyılı
(Semester)
CAB 714
2
Bölüm / Program
(Department/Progra
m)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin Önkoşulları
(Course
Prerequisites)
Dersin mesleki
bileşene katkısı, %
(Course Category
by Content, %)
Kredisi
(Local
Credits)
2
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
AKTS Kredisi
Ders
Uygulama
Laboratuar
(ECTS Credits) (Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
3
0
4
0
Çalgı Bölümü
Instrument
Zorunlu
Compulsory
CAB 713
Temel Müzik
Bilim
(Basic Music
Sciences)
Dersin Dili
(Course Language)
Temel Meslek
(Main Profession)
Türkçe
Turkish / English
Meslek Tasarım
(Profession Design)
İnsan ve Toplum
Bilim
(General
Education)
100
Temel kurallar ve orkestra trampeti için ikinci bölüm. Bateri setine başlangıç
Dersin İçeriği
(Course Description)
2nd level for rudimental and orchestral snare drum. Introduction to drum-set.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Enstrümandaki tonlama ve iyi ses üretimini öğretmek.
Enstrümandaki performans yeteneğini ve müzikaliteyi öğretmek.
Gelişimin devamı için düzgün teknik kullanımını teşvik etmek.
Öğrencilere batı repertuarını ve trampetin performans stillerini ve bateri setinde
uygulamalı ritmik bağımsızlık gelişimini anlatmak. (Trampet, büyük davul, zil)
To teach the production of good sound on the instrument.
To teach musicality and performance ability on the instrument.
To instigate the use of proper technique for continuing development.
To expose the student to western repertoire, snare drum performance styles, and the
development of rhythmic independence applied to the drum set (snare drum, bass drum,
hi-hat).
I.
Doğru Baget Tekniği (Uygun Tutuş)
II. Temel Kurallar
III. Enstrümandaki nüans ve ses (ifade) kontrolü
IV. Notasyon ve deşifre geliştirme
V. Temel trampet tekniği ve klasik (orkestral) trampet tekniği
VI. Ayak ve el bağımsızlığı ve bunun bateri setinde koordinasyou
VII.
Orkestra Seçme Sınavı Hazırlığı (Solo etütler)
I. Correct stick technique (Matched Grip)
II. Rudiment fluency
III. Dynamics and tone control (expression) on the instruments
IV. Music notation and sight reading development
V. Rudimental snare drum technique and classical (orchestral) snare drum technique
VI. Foot and hand independence and co-ordination for drum-set.
VII. Orchestra audition preparation (solo etudes)
Ders Kitabı
(Textbook)
Reed, Ted. Syncopation for the Modern Drummer. Alfred Music Publishing.
Wilcoxon, Charley. The All-American Drummer (150 Rudimental snare Drum Solos).
Ludwig Publishing LG.10300203
Cirone, Anthony J. Portraits in Rhythm.
Cagwin, Jarrod. Snare Drum Method.
Cagwin, Jarrod. Independence Exercises
Chaffe, Gary. Sticking Patterns.
Caffee, Gary. Rhythm and Meter Patterns.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Jarrod Cagwin: Rhythmic Comprehension Exercises
PAS Standard International Drum Rudiments
(Assessment Criteria)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
YOK
NONE
YOK
NONE
Faaliyetler
(Activities)
Adedi
(Quantity)
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
(Effects on Grading, %)
1
30
1
70
COURSE PLAN
Topics
Weeks
1
2
Paradiddle and Double Stroke Development. Cagwin, Snare Drum Method exercises.
Phrasing exercies using multiple strokes and pulse awareness. Cagwin, Snare Drum
Method Exercises, Caffee, Sticking Patterns, pg. 3 – 5.
Course
Outcomes
I, IV
I, IV
I, II, IV
5
6
Phrasing applied to short etudes. Chaffee, Sticking Patterns Study #16 (pg. 7). Chaffee,
Rhythm and Meter Patterns, pg. 16-17, Study #1. Cirone, Etude #5.
Stickings applied to modulatory phrasing incorporating bass drum and hi-hat.. Reed,
Syncopation, Lesson 6, Lesson 7, Lesson 11.
Rudiments: Drags and Ratamacue development. Wilcoxen, Solo #26, #49, #59.
Solo Etude for Rudimental Snare Drum: Drum Corps on Parade, John S. Pratt.
7
Solo Etude for Rudimental Snare Drum: Drum Corps on Parade, John S. Pratt.
III, IV
8
Independence exercises for drum set. Reed, Syncopation, Lesson 12, Syncopation Sets 1
& 2.
Orchestral snare drum contiunation: Cirone, Etude #5.
Single Ostinato exercises: Cagwin, Independence Exercises, Reed, Syncopation Sets 1
& 2, Exercises 1 & 2.
Syncopation Etude incorporating bass drum and hi-hat: Reed, exercise 9.
Rudimental Applications incorporating bass drum and hi-hat. Wicoxen solo of choice.
Final Exam Prep. Pratt, Drum Corps on Parade, Cirone, Etude #5
Final Exam Prep. Pratt, Drum Corps on Parade, Cirone, Etude #5
I – IV, VI
3
4
9
10
11
12
13
14
I, II, IV, VI
I, II, IV
I, II, IV
I, II, IV
I, II, IV, VI
I, II, IV, VI
I - VII
I - VII
I - VII
DERS PLANI
Hafta
1
2
Dersin
Çıktıları
I, IV
I, IV
5
6
Konular
Hızlı vuruş ve ikili vuruş geliştirme. Cagwin, Snare Drum Method exercises.
Vuruş çeşitleri ve vuruş farkındalığı üzerine cümleleme egzersizleri: Cagwin, Snare
Drum Method Exercises, Caffee, Sticking Patterns, pg. 3 – 5.
Cümle çalışmasının olduğu kısa etütler: Chaffee, Sticking Patterns Study #16 (pg. 7).
Chaffee, Rhythm and Meter Patterns, pg. 16-17, Study #1. Cirone, Etude #5.
Büyük davulun ve zilin bir arada olduğu düzenli vuruş ve cümle çalışmaları. Reed,
Syncopation, Lesson 6, Lesson 7, Lesson 11.
Temel kurallar: Sürükleme geliştirme. Wilcoxen, Solo #26, #49, #59.
Temel trampet için solo etüt: Drum Corps on Parade, John S. Pratt.
7
Temel trampet için solo etüt: Drum Corps on Parade, John S. Pratt.
III, IV
8
Bateri için bağımsızlık egzersizi: Reed, Syncopation, Lesson 12, Syncopation Sets 1
& 2.
Orkestral trampet devamı: Cirone, Etude #5.
Tek ostinato egzersizi: Cagwin, Independence Exercises, Reed, Syncopation Sets 1
& 2, Exercises 1 & 2.
I – IV, VI
3
4
9
10
I, II, IV
I, II, IV, VI
I, II, IV
I, II, IV
I, II, IV
I, II, IV, VI
11
12
13
14
Büyük davul ve zilin bir arada kullanıldığı senkop egzersizi: Reed, exercise 9.
Büyük davul ve zilin bir arada kullanıldığı çalışmalar: Wicoxen solo of choice.
Final sınav hazılığı: Pratt, Drum Corps on Parade, Cirone, Etude #5
Final sınav hazırlığı: Pratt, Drum Corps on Parade, Cirone, Etude #5
I, II, IV, VI
I - VII
I - VII
I - VII
Dersin Çalgı Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
A
B
C
D
E
Çalgısını ileri düzeyde icra etme
Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme
Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma
Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama
Çalgısı hakkında teorik çalışma ve araştırmalar yapma
Katkı
Seviyesi
1 2 3
x
x
x
x
x
Relationship between the Course and Instrument Program
Program Outcomes
A
B
C
D
E
To play advanced level to the instrument
To solve the problems of intonation and transpositions
To have ability of interpration and technical capability
To learn and apply different interpretation techniques
To make theorical studies and research about the instrument
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
05.06.2010
Level of
Contribution
1
2
3
x
x
x
x
x
İmza (Signature)

Benzer belgeler

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM IV. Music notation and sight reading improvement V. Precise tuning of the instruments VI. Orchestra audition preparation (solo etude)

Detaylı

2K Plastic Primer

2K Plastic Primer Ürün tanımı Yumuşak poliüretan parçalar dışında otomotiv endüstrisinde kullanan plastik parçaların boyanması için geliştirilmiş iki bileşenli plastik yüzey astarı Uygun yüzeyler Yumuşak poliüretan ...

Detaylı

31st Intercontinental Istanbul Eurasia Marathon 2009 Marathon

31st Intercontinental Istanbul Eurasia Marathon 2009 Marathon Leona Lo Zornitsa Vakova Zwart-Peters Wendie Morena Borsari Nergiz Dikme Z. Neslihan Bilecik Sonja Placerrani De Goeij Anna Helen Brett Sarah Lahoda

Detaylı

Sikaflex 11 FC+_20100907 TR Rev02

Sikaflex 11 FC+_20100907 TR Rev02 Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine ...

Detaylı

YYÜ Rock Topluluğu-Ücretsiz Enstruman Kursları

YYÜ Rock Topluluğu-Ücretsiz Enstruman Kursları YYÜ ROCK TOPLULUĞU | Bateri Kursu Müfredatı

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı