amerikan anguslar

Transkript

amerikan anguslar
AMERĠKAN ANGUS YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ
Boğa Seçimi – Karkas için
Amaç:
Üstün genetik özelliklere, üstün karkas özelliklerine
sahip bir ırk yaratmak

Karkas Boğası
• Sadece et için yetiştirilen inekler ile kullanılır
• Ette ideal yağ dağılımı
• Vücut ağırlığının kontrollü bir şekilde artışı
• Yüksek karkas randımanı hedeflenir.
Seçilen Boğalar
Genetik gelişme, hayvan yetiştirirken
doğru boğayı seçmekle başlar.
Doğum vücut ağırlığı
Doğum kolaylığı
Yıllık vücut ağırlığı
Yavru için verilen süt miktarı
Buzağı ağırlığı
Önemli Nokta:

Et yetiştiriciliğindeki
kilit nokta et
hayvanının ot ile
beslenmesidir.

Et hayvanları
meralarda dolaşıp,
beslenmelidir
Yüksek genetik karakteristiğe sahip
hayvan alma nedenleri
Yüksek kalitedeki karkas özelliği nesilden
nesile aktarılır.
Amerikada yüksek karakterde et hayvanı
yetiĢtiriciliği 45 yılı aĢkın bir süredir devam
etmektedir.
USA istatistiklerine göre :
CİNS
Sütten kesilen
buzağının
gelişimi
kg/gün
Kesim
vücut
Ağırlığı
kg
Karkas
Ağırlığı
kg
Amerikada
Tercih edilme oranı %
Karkas randımanın
jenerasyon başına artışı
%
(210 gün)
Hereford
1.57
620
378.2
79.1
3.35
Angus
1.54
625
384.5
93.6
3.32
Red Angus
1.55
619
381.4
96.0
3.76
Et sığırı yetiştiriciliğinin avantajları




Yetiştirici çiftlik sahibinin geliri artar
Tüketicilere yüksek kaliteli et tedarik edilmiş
olur
Et konusunda markalaşmak ve yeni
pazarlarda tercih edilme şansı artar.
Elinizde bulunan doğal kaynakların verimli bir
şekilde kullanılması, değerlendirilmesi.
BEEF
AKŞAM YEMEĞİNDE
BÜFTEK VAR!
In Cooperation With: