Treponema Pallidum Antikor Hızlı Test

Yorumlar

Transkript

Treponema Pallidum Antikor Hızlı Test
Treponema Pallidum Antikor Hızlı Test
Katalog No. RT02231
TÜRKÇE
KULLANIM AMACI
TP Tek aşamalı Hızlı Test Sifilis tanısı için serum veya plazmada Treponema Pallidum (Tp)
karşı antikorların (IgG ve IgM) hızlı immun ölçüm yöntemi ile varlığını tespit için
kullanılmaktadır.
TANITIM
Sifilis Treponema Pallidum (Tp) adı verilen bakterinin yol açtığı bir enfeksiyonun adıdır.
Sifilis erken tanı ve tedavi yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde oranlara yayılır ve ömür
boyu katlanılan bir hastalık haline gelir. Sifilis tanısında antijene karşı birçok özgün ve özgün
olmayan serolojik antikor tespit yöntemi geliştirilmiştir. Enfeksiyondan kısa bir süre sonra
oluşan özgü anti-treponemal IgM erken tanı için en uygunudur. Bu antikorlar enfeksiyondan
4-7 gün sonra oluşur ve iki hafta boyunca varlıları tespit edilebilir. Buna karşılık IgG
antikorları 4 hafta sonra oluşmaya başlar. Bu nedenle Sifilis tanısında her iki antikor grubu
(IgM ve IgG) birlikte tespit edebiliyor olmalıdır.
PRENSİP
TP Tek Aşamalı Hızlı Testi sandviç çift Antikor immun ölümün Lateral Kromatografik
yöntemle çalışmaktadır. Bu test uygulamasında strip test bölgesine rekombinant Sifilis
antijeni sabitlendirilmiştir. Kasetteki uygulama alanına serum tatbik edildiğinde sifilis antijeni
ile kaplanmış bölgeye temas sağlanır.
Bu karışım strip boyunca sürüklenir ve sifilis antijeni ile reaksiyona girer. Numunede Tp
antikorları varsa, “T” test bölgesinde pozitif sonucu gösteren renkli bir çizgi oluşur.
Çift antijen yöntemi ile numunede hen IgM hem de IgG antikorları tespit edilebilir.
Numunede Tp antikorları yoksa test bölgesinde çizgi oluşmaz ve test sonucu negatif olarak
değerlendirilir. Test uygulamasının doğru olup olmadığını ve yeterli numune uygulamasının
gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edebilmek için her zaman “C” kontrol bölgesinde renkli
bir çizgi oluşmaktadır.
İÇERİK
TP Tek Aşamalı Hızlı Test strip Sifilis antijen kaplı partikül ve membrandan oluşmaktadır.
İÇİNDEKİLER
1. Bir adet kaset test.
2. Bir adet damlalık.
3. Bir adet nem alıcı torba.
Her kutu:
1. 20 adet test kaseti.
2. Bir adet kullanım talimatnamesi.
GEREKLİ DİĞER MALZEMELER
1. Saat veya kronometre.
2. Numune toplama kabı.
SAKLAMA VE STABİLİTE
Tüm reaktifler kullanıma hazırdır. Kasetler 2-30℃ saklanmalıdır. Buzdolabında saklanıyorsa
test uygulamasından önce kasetler oda sıcaklığına getirilmelidir. Kasetler son kullanım
tarihine kadar stabildir. Kasetleri dondurmayınız veya 30°C üzerinde saklamayın.
DİKKAT VE UYARILAR
1. Sadece profesyonel vücut dışı kullanım için üretilmiştir.
2. Uyarı: reaktifler sodiyum azid içermekte, bu madde kurşun ve bakırla reaksiyona girip
zehirli metal azid oluşturabilir. Bu nedenle temastan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın.
3. Ambalajı bozulmuş ve yırtılmış ürünleri kullanmayın.
4. Test sadece tek kullanım içindir. Hiçbir zaman tekrar kullanmayın.
NUMUNE TOPLAMA
TP Tek Aşamalı Hızlı Test serum ve/veya plazma ile çalışır.
1. Hemolizi önlemek için bir an önce kanda serum veya plazmayı ayrıştırın. Sadece berrak
ve hemoliz olmayan numune kullanılmalıdır.
2. Test numune alınır alınmaz uygulanmalıdır. Numuneleri uzun süre oda sıcaklığında
bekletmeyin. Numuneler 2-8°C’de 3 güne kadar saklanabilir. Daha uzun saklama için -20°C
tercih edilmelidir.
3. Teste başlamadan önce numuneler oda sıcaklığına getirin. Dondurulmuş numuneler iyice
çözüldükten sonra karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Numuneleri bir defadan fazla
dondurup çözmeyin.
4. Numuneler taşınacaksa yerel kanunlara uygun olarak kapatılıp taşınmalıdır.
TEST UYGULAMASI
Test uygulamasından önce tüm komponentleri oda sıcaklığına getirin (15-30°C) .
1. Poşeti yırtın ve kaseti bir an önce kullanın. Sağlıklı sonuç almak için en geç bir saatte
kaseti kullanmanız öneriliyor.
2. Kaseti temiz ve düz bir yüzeye koyun. Dikey durumda özel numune alanına hava
kabarcıkları oluşturmadan 3 damla (yaklaşık 75 µl) serum veya plazma damlatın.
3. Renkli çizginin oluşumunu bekleyin. Sonucu 15 dakika içinde değerlendirin. Kesinlikte 15
dakikadan sonra sonuç geçersizdir.
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Pozitif: İki çizgi oluşur. Bunlardan biri “C” kontrol
bölgesinde diğeri ise “T” test bölgesinde oluşur.
Negatif: Sadece bir çizgi oluşur. Bu çizgi “C” kontrol
bölgesinde olur ve “T” bölgesinde çizgi oluşmaz.
Geçersiz: “C” kontrol çizgisi oluşmaz.
KALİTE KONTROL
Test kontrolü kasetin üzerindeki “C” kontrol bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölgede oluşan
çizgi testin internal kontrolüdür. Bu kontrol testin doğru uygulandığı ve yeterli miktarda
numune emdirildiğini göstermektedir.
Kontrol materyali kitin içeriğinde bulunmamaktadır. Ancak pozitif ve negatif kontrollerin
uygulanması ve bu şekilde performans değerlendirilmesi önerilmektedir.
SINIRLAMALAR
Effective date:2010-04-01
1. TP Tek Aşamalı Hızlı Test sadece vücut dışı kullanım içindir. Test serum veya plazmada
Tp antikorlarının tespiti içindir. Bu test Tp antikor miktar tayini için değil sadece Tp
antikorlarının varlığı veya yokluğunu tespit eder.
2. TP Tek Aşamalı Hızlı Test sadece Tp antikolarının varlığını belirler enfeksiyon tanısı için
tek başına yeterli olmayabilir.
3. Tüm tanı testlerinde olduğu gibi klinik uyum ve hekim tanısı gerekmektedir.
4. Test soınucu negatif olmasına karşın klinik belirtiler mevcutsa diğer test yöntemleri
önerilmektedir. Negatif sonuç hiçbir zaman muhtemel enfeksiyon şüphesini tek başına
gideremez.
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Klinik Hassasiyet, özgüllük ve Doğruluk
TP Tek Aşamalı Hızlı Test serokonversiyon paneli ve geçerli TPHA Sifilis testleri ile yapılan
karşılaştırmalı çalışmalarda tam uyumlu sonuçlar alınmıştır. Bu çalışmalar sonucunda testin
hassasiyeti %99,9 ve özgürlüğü %99,7’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
REFERRENSLAR
1. Center for Disease Control. Recommendations for diagnosing and treating Syphilis in
HIV-infected patients. MMWR Morb. Mortal Wkly Rep. (1988); 37: 601.
2. Fraser CM. Complete genome sequence of Treponema Pallidum, the Syphilis spirochete.
Science (1998); 281 July: 375-381.
Son Kullanım
Tarihi
SİMGELER
Yetkili
Temsilci
Tek
Kullanımlık
Lot Numarası
Katalog No
Kit Test Sayısı
Kullanım Kılavuzu
Vücut Dışı Tanı
içindir
2-30°C arasında
Saklayın
Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,LTD
Add:Ji'er road, Jiankang industrial area (medicine ,
Anji economic development zone, Zhejiang, China 313300
Tel:+86-572-5226111
E-mail:[email protected]
Fax: +86-572-5226222
Web site: www.orientgene.com
)
,
EC REP
Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting
Add: Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom

Benzer belgeler

FOB(Gaitadagizlikan)

FOB(Gaitadagizlikan) Her kutunun içeriği: 1. 15 adet test kaseti. 2. Bir adet talimatname. GEREKLİ DİĞER MALZMELER Saat veya kronometre. SAKLAMA VE STABİLİTE Tüm malzemeler kullanım hazırdır. Açılmamış kasetleri 2-30°C...

Detaylı

Cerrahi Kullanıma Yönelik Emilebilir Hemostat

Cerrahi Kullanıma Yönelik Emilebilir Hemostat alanlarının kontamine olmaması için dikkat gösterilmelidir. 

Detaylı

Chapter 15

Chapter 15 return): parasal varlıklar ya hiç ya da çok az faiz öderler, böylece tahvil, kredi, mevduat gibi parasal olmayan varlıkların faiz oranı parasal varlık tutmanın fırsat maliyetidir.  Daha yüksek bir...

Detaylı