1. Port haznesi yüksekliği ciltte dekübit yapmayacak low profil

Yorumlar

Transkript

1. Port haznesi yüksekliği ciltte dekübit yapmayacak low profil
T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İSLETME MÜDÜRLÜGÜ
VENÖZ PORT TEKNIK ŞARTNAME FORMU
İSTEMİ
YAPAN 1 GÖGÜS-CFRRAHİSi ANABİLİM DALI
BİRİM
MALZEMENİN
ADT1 VENÔZ PORT Ki\ T ATER 300 ADET
VE MİKTARI
FİZİKSEL
1. Port haznesi yüksekliği
ÖZELLiKLERİ
ciltte dekübit
yapmayacak
low profil
olmalıdır.
2. Port venöz yolla kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
3. Port haznesi
ve katateri
kemoterapi, dışında
kan transfüzyon
işlemindcde kullanılabilmeli ve kolay tıkanmamalıdır.
4. Port
l9-23G
non-coring
port
iğnesi
ile
en
az
2000
kez
kullanılabilmelidir.
5. Port haznesi iç çapı kan örneklemesine uygun olmalıdır.
6. Port kateteri dış çapı 7-9 Fr olmalı, iç çapı en az 1,2 mm. dış çapı en
fazla 2,4mm olmalıdır.
7. Port katcteri en az 60 cm uzunlukta olmalıdır.
8. Port
kateteri
radyoopak
olmalı,üzerinde
metrik
işaretleme
bulunmalıdır.
9. Port haznesi ve kateteri en az 300 psi basınça dayanıklı olmalıdır.
1O. Port haznesi MRI uyumlu olmalıdır.
11. Port ve kateter ayrı ayrı paketlenmiş olmalı ve bir kilit mekanizması
içermelidir.
12. Önceden numune verilecek numuneler
denendikten
sonra karar
verilecektir.
KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ
Port haznesi %100 titaniyum veya yüksek basınca dayanıklı Polisülfonc
materyalden ve port kateteri silikon ve/veya poliüretan malzemeden
olmalıdır.
Hastane ameliyathanesinde tıbbi malzeme olarak depolanacak
DEPOLAMA
ŞARTLARI
KULLANIM
VE ÖZELLİGİ
YERİ
-Onkoloji hastalarında ayaktan kemoterapinin devamını sağlamak amaçlı,
santral ven yoluyla kullanılan kalıcı venöz port katater.
-Daha önce klinik memnuniyetle kullanılmış olması ve bilimsel yayında
referans gösterilmesi ve/veya farklı hastane grupları tarafından kullanıldığı
ve memnun kalındığına dair referansların bölüme ibra edilmesi tercih sebebi
olacaktır.
1•.
. . 0.. ~ültesi 'hiA.D.
·.
rık . Aı T
)ip.Tes.No.:·ı cı->o42
ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI
1
Son kullanım tarihi alımdan itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ
Port seti steril ve tek kullanımlık ambalajında olmalıdır.
TIBBiÔZELÜKLERn
Onkoloji hastalarında ayaktan kemoterapinin devamını sağlamak amaçlı,
santral ven yoluyla kullanmaya uygun olmalıdır.
Malzeme ameliyathane eczanesine teslim edilmelidir.
Ellili paketler halinde peyderpey teslim edilmesi
TESLİMAT ŞEKLİ
ZORUNLU
ÖZELLİKLER
1
Paket içinde
a. 2 adet kilit mekanizması
b. 1 adet 19-23 G non-coring port iğne
c.
1 adet 18/19 G ekojenik balonlu introducer iğne
d. 1 kolay kırılabilen introducer
e.
1 adet 0.035" kılavuz tel
f.
1 adet ven ayırıcı iğne
g. 1 adet tunel açıcı tel
h.
İstem
yapan
1-2 adet şırınga.
bölüm
tarafından
numune
görülecek,
kullanılarak
değerlendirilecektir.
Doç.Dr. Yekta Altemur
KARAMUST AFAOGLU
Dip.Tes.No:8282 l-57603
Araş.Görv.Dr.Cenk BALTA
o: 154842
Araş.Görv.Dr. Adem KARA TAŞ
Dip.Tes.No: 148934
T~llye
T.Ü. Tı
A J -~-tan"I
u(//Jr~
~-•o
':t°Ad7m-KARATA$
0~
l•
tııo 143934

Benzer belgeler

1. Port haznesi yüksekliği ciltte dekübit yapmayacak low profil

1. Port haznesi yüksekliği ciltte dekübit yapmayacak low profil 1. Port haznesi yüksekliği ciltte dekübit yapmayacak low profil olmalıdır. 2. Port venöz yolla kullanım için tasarlanmış olmalıdır. 3. Port haznesi ve katateri kemoterapi dışında kan transfüzyon iş...

Detaylı