i.t.ü. ders katalog formu

Yorumlar

Transkript

i.t.ü. ders katalog formu
İ.T.Ü.
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
TOPLU UYGULAMA 7 ( Türk Halk Müziği )
CHORUS 7 ( Turkish Folk Music )
Kodu
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Code)
(Semester)
7
(Local Credits)
2
(ECTS Credits)
3.5
CAB 763
Bölüm / Program
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
0
4
0
Çalgı Bölümü / Tüm Halk Müziği Programları
(Department/Program)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)
Dersin mesleki
bileşene katkısı, %
Seçmeli
(Elective)
(Course Description)
(Course Language)
Türkçe
(Turkish)
YOK
NONE
Temel Bilim
(Basic Sciences)
Temel Meslek
(
)
Meslek Tasarım
(Professional Formation)
İnsan ve Toplum Bilim
(General Education)
100 %
(Course Category
by Content, %)
Dersin İçeriği
Dersin Dili
Türk halk müziği çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası. Türk halk
müziği korosu ve çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası. Makamsal
Türk müziği ve Batı müziği formunda bestelemiş eserlerin THM çalgıları
topluluğu tarafından icrası.
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM
instruments. The performance of the polyphonic pieces which are arranged for
THM choir and instruments. The performance of modal Turkish music pieces
and the pieces that are written in western music form by THM instrument
ensemble.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
1.
2.
3.
4.
Öğrencilere toplu çalışma uyumu ve disiplinini öğretmek
Birlikte çalma, paylaşma ve üretme kültürünü aşılamak
Türk halk müziği tarzı ve karakteri yönünde repertuar kazandırmak
Profesyonel orkestralarda, korolarda ve müzik gruplarında görev
yapabilme yetisi kazandırmak
1. To teach the discipline and balance of ensemble.
2. To teach ensemble performance, sharing and creation culture.
3. To teach the repertoire with the style and the character of Turkish folk
music.
4. To get the students to have an ability of playing in the professional
orchestras, choirs and music groups.
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler ;
Dersin Öğrenme
Çıktıları
I.
II.
(Course Learning
Outcomes)
III.
IV.
Türk halk müziği korosu ve çalgıları için düzenlenmiş çok sesli
eserleri icra edebilme
Türk halk müziği çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerini icra
edebilme
Makamsal Türk müziği bestelemiş eserlerin THM çalgılarını
kullanarak icra edebilme
Batı müziği formunda bestelemiş eserlerin THM çalgılarını
kullanarak icra edebilme
Students who pass the course will be able to;
I.
II.
III.
IV.
To perform to the polyphonic pieces which are arranged for THM
instruments.
To perform to the polyphonic pieces which are arranged for THM choir
and instruments.
The performance of modal Turkish music pieces by THM instrument
ensemble.
The performance of the pieces that are written in western music form by
THM instrument ensemble.
Ders Kitabı
(Textbook)
Diğer Kaynaklar
(Other References)
TRT Müzik Dairesi Yayınları; THM Repertuarı Nota Serisi
TRT Müzik Dairesi Yayınları; TSM Repertuarı Nota Serisi
ATAMAN Sadi Yaver; 100 Türk Halk Oyunu, Yapı Kredi Bankası
Yayınları, İsanbul, 1975
ÇEVİK Suna; Koro Eğitimi Yönetimi ve Teknikleri, Yurtrenkleri Yayınevi,
Ankara, 1999
GORDON, Jacob; Orchestral Tecnigue, Oxford University Pres, 1969.
İSMAİLOV, M. Salih; Azerbaycan Halk Muskisinin Nezeriyesine dair
Metodik Özerkler, Elm Neşriyat, Bakü 1991.
İTÜ TMDK; Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
KAYMAK, Mansur; Türk Halk Müziği ve Oyunları, Ankara 1982.
Kültür Bakanlığı Yayınları; 1989, Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi, Ankara,
Sağ Arif/Erzincan Erdal; 2009, Bağlama Metodu, Cilt 1 -2, İstanbul, Pan
Yayıncılık,
Ödevler ve Projeler
YOK
(Homework & Projects
NONE
Laboratuar Uygulamaları
YOK
(Laboratory Work)
NONE
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
YOK
NONE
Diğer Uygulamalar
YOK
(Other Activities)
NONE
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
(Assessment Criteria)
Adedi
(Quantity)
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
1
100 %
DERS PLÂNI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Türk halk müziği korosu ve çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası 1
Türk halk müziği korosu ve çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası 2
Türk halk müziği korosu ve çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası 3
Türk halk müziği korosu ve çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası 4
Türk halk müziği çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası 1
Türk halk müziği çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası 2
Türk halk müziği çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası 3
Türk halk müziği çalgıları için düzenlenmiş çok sesli eserlerin icrası 4
Makamsal Türk müziği bestelemiş eserlerin THM çalgıları topluluğu tarafından
icrası 1- Peşrevler
Makamsal Türk müziği bestelemiş eserlerin THM çalgıları topluluğu tarafından
icrası 2- Köçekçeler
Makamsal Türk müziği bestelemiş eserlerin THM çalgıları topluluğu tarafından
icrası 3- Sirtolar
Makamsal Türk müziği bestelemiş eserlerin THM çalgıları topluluğu tarafından
icrası 4- Longalar
Batı müziği formunda bestelemiş eserlerin THM çalgıları topluluğu tarafından
icrası 1- Konçertolar
Batı müziği formunda bestelemiş eserlerin THM çalgıları topluluğu tarafından
icrası 2 – Rapsodiler
COURSE PLAN
Dersin
Çıktıları
I
I
I
I
II
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM choir
and instruments 1
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM choir
and instruments 2
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM choir
and instruments 3
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM
instruments 4
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM
instruments 1
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM
instruments 2
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM
instruments 3
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM
instruments 4
The performance of the Modal Turkish music pieces by THM instruments
ensemble 1-Peşrevler
The performance of the Modal Turkish music pieces by THM instruments
ensemble 2- Köçekçeler
MIDTERM EXAM
The performance of the Modal Turkish music pieces by THM instruments
ensemble 3- Sirtolar
The performance of the Modal Turkish music pieces by THM instruments
ensemble 4- Longalar
The performance of the pieces which are written in western music form by
THM instruments ensembles-The Concertos
The performance of the polyphonic pieces which are arranged for THM
instruments-The Rhapsodies
Course
Outcomes
I
I
I
I
II
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
Dersin Çalgı Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
A
B
C
D
E
Çalgısını ileri düzeyde icra etme
Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme
Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma
Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama
Çalgısı hakkında teorik çalışma ve araştırmalar yapma
Katkı
Seviyesi
1 2 3
x
x
x
x
x
Relationship between the Course and Instrument Program
Program Outcomes
A
B
C
To play advanced level to the instrument
To solve the problems of intonation and transpositions
To have ability of interpration and technical capability
Level of
Contribution
1
2
3
x
x
x
D
E
To learn and apply different interpretation techniques
To make theorical studies and research about the instrument
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
05.07.2010
x
x
İmza (Signature)

Benzer belgeler

KIRIKA – Kaba Saz

KIRIKA – Kaba Saz 2000 yılında kurulan Kırıka, 2001 yılında İstanbul ve Saraybosna’da verdiği konserler haricinde tamamen repertuar çalışmalarına yoğunlaştı. Çeşitli kadro değişikliklerine rağmen Ağustos 2004' te da...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı