Saphir vario

Yorumlar

Transkript

Saphir vario
Saphir vario
TR
Kullanma talimatı
Montaj talimatı
Aracın içinde bulundurunuz!
Sayfa 2
Sayfa 11
3a
3a
3a
1
3b
2a
2b
4
Resim 1
TR
Montaj örneği
1
2a
2b
3a
3b
4
2
Klima sistemi
Saphir vario
Besleme havası girişi
Besleme havası çıkışı
Soğuk hava çıkışları
Dolaşım havası emmesi
Esnek oda havası emme
sistemi (opsiyonel)
Klima sistemi Saphir vario
İçindekiler
Kullanılan semboller
Kullanılan semboller .............................................................. 3
Güvenlik uyarıları ............................................................... 4
Klima sistemlerinin kullanılmasına ilişkin uyarılar ....... 4
Cihaz montajı ve tamiri sadece uzman kişi tarafından
yapılmalıdır.
Kullanma talimatı
Sembol olası tehlikelere karşı uyarır.
Uzaktan kumanda ................................................................. 5
İşletime alınması .................................................................... 6
Açılması ................................................................................. 6
Sıcaklık .................................................................................. 6
Mod ....................................................................................... 6
Fan ......................................................................................... 6
Uyku fonksiyonu .................................................................... 6
Kapatılması ............................................................................ 6
Saat ....................................................................................... 6
Timer OFF .............................................................................. 6
Reset ...................................................................................... 6
Resend ................................................................................... 6
Setup ..................................................................................... 6
ER alıcı ve manuel Açma / Kapatma ..................................... 7
Fonksiyon göstergesi ............................................................. 7
Kırmızı LED yanıyorsa ............................................................ 7
Bakım ................................................................................... 7
Arıza arama ........................................................................... 7
Uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesi ......................... 8
Atıkların bertaraf edilmesi ................................................ 8
Aksesuar .............................................................................. 8
Alternatif akım redresörü TG 1000 sinus'un klima
sistemi Saphir vario ile işletim türleri ............................. 8
İşletim durumu 1 ................................................................... 8
İşletim durumu 2 ................................................................... 9
İşletim durumu 3 ................................................................... 9
Teknik veriler ...................................................................... 9
Montaj için ölçüler ............................................................... 10
Uygunluk beyannamesi ................................................... 10
Truma Üretici Garanti Belgesi ....................................... 11
Bilgiler ve ipuçları içeren uyarı.
Montaj talimatı
Kullanım amacı ....................................................................
Talimatlar .............................................................................
Yer seçimi ..........................................................................
Klima sistemi montajı ......................................................
Soğuk hava dağıtımı ve dolaşım havası
geri gönderimi ...................................................................
Soğuk hava dağıtımı ............................................................
Dolaşım havası geri gönderimi ............................................
Enfraruj alıcı montajı ........................................................
230 V elektrik bağlantısı ve
ER alıcısının bağlantısı .....................................................
Fonksiyon kontrolü /
Uzaktan kumanda tutucusu ................................................
11
11
11
12
13
13
13
13
14
14
3
Güvenlik uyarıları
Klima sistemlerinin kullanılmasına ilişkin
uyarılar
Tamirler sadece uzman kişi tarafından yapılmalıdır!
Olası nakliye hasarlarını önlemek için cihaz, ancak Truma servis merkezi ile görüşüldükten sonra gönderilmelidir.
– Klima sistemi Saphir vario asgari akım alışı için tasarlanmıştır. Yine de işletime almadan önce kamp alanının yeterli
koruma sigortasına sahip olup olmadığını kontrol ediniz
(asg. 1,7 A).
Gövde açılmadan önce gerilim kesilmelidir.
– Mümkünse aracınızı gölgeye bırakınız.
Cihaz sigortası 230 V, T 5 A H tipi (sabit, IEC 127) cihaz içerisindeki elektronik kontrol ünitesi üzerinde yer alır ve sadece
aynı yapı tarzındaki bir sigorta ile değiştirilmelidir.
– Jaluziler ve / veya çatı kapağı vasıtasıyla gerçekleştirilen karartma, ısı girişini azaltır.
Cihaz sigortaları ve bağlantı hatları sadece uzman kişi tarafından değiştirilmelidir.
– Tavanınızı düzenli olarak temizleyiniz (kirli tavanlar daha
çabuk ısınır).
Aşağıdakiler garanti hakkını ve sorumluluk talep etme hakkını
ortadan kaldırmaktadır:
– Cihazı işletime almadan önce emilen sıcak havanın araçtan
atılması için aracınızı iyice havalandırınız.
– Cihaz üzerinde yapılan değişiklikler (aksesuarlar dahil),
– Truma orijinal parçaları dışında yedek parça ve aksesuar
kullanılması,
– Montaj ve kullanma talimatına uyulmaması.
– Muhafazalar veya benzeri şeyler takarken besleme havası çıkışı için yeterince boşluk bırakmaya dikkat ediniz. Sıcak atık
hava deliği giriş tarafında olmamalıdır.
Ayrıca cihazın işletim izni ve dolayısıyla bazı ülkelerde aracın
işletim izni geçersiz olur.
Soğutma devri içerisinde soğutucu gaz R 407C ve R 134a
vardır ve sadece fabrikada açılmalıdır.
Soğuk hava çıkışı ve dolaşım havası emmesi kesinlikle kapanmamalıdır. Cihazınızın kusursuz bir biçimde çalışmasını sağlamak için lütfen bunları dikkate alınız.
Araç tabanındaki delikler, kir veya karda oluşan çamur nedeniyle kapanmamalıdır. Bunlar tekerleklerin püskürtme bölgesinde yer almamalıdır, gerekirse püskürtme koruması takınız.
Araç tabanında taban altı koruması varsa, oluşan püskürtme buharının cihazın içine ulaşmaması ve dolayısıyla fonksiyon bozukluklarına yol açmaması için aracın altındaki tüm delikler kapatılmalıdır. İşlemler tamamlandıktan sonra muhafaza
kapaklarını çıkartınız.
Kompresör hasarlarını önlemek için seyir esnasında cihaz
devredeyken (örn. jeneratör veya gerilim konvertörü ile) eğimi
%8'den fazla yokuşlara veya inişlere girilmemelidir.
Eğik vaziyette soğutma işletimini kısa tutun, çünkü aksi takdirde oluşan yoğunlaşma suyunun akışı sağlanamaz ve araç
içerisine sızabilir.
Cihazın kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve olası hasarları önlemek amacıyla gerilim beslemesi için sadece sinüs
akış şemasına uygun (örn. gerilim konvertörü, jeneratör) ve
tepe gerilimi olmayan kaynaklar kullanılmalıdır.
Araç tabanını temizlemek üzere örn. yüksek basınçlı temizlik
aleti ile püskürtme yapılırken, cihazın taban deliklerine su girmemesi sağlanmalıdır.
4
– Sağlıklı bir oda iklimi sağlamak için iç ve dış hava sıcaklığı
arasında çok fazla fark olmamasına dikkat ediniz. İşletim
esnasında sirküle edilen hava temizlenir ve kurutulur. Bunaltıcı-nemli havanın kurutulmasıyla düşük sıcaklık farklarında
dahi rahat bir oda iklimi yaratılmış olur.
– Soğutma işletimi sırasında tüm kapıları ve pencereleri kapalı
tutunuz.
Sadece bir oda 600 W ile soğutulacaksa (örn. yatak odası) ihtiyaç duyulmayan iki dışarı verme elemanı kapatılmalı, aksi takdirde soğutma gücü aracın tümü için kullanılır.
Kullanma talimatı
İşletime almadan önce kullanma talimatını ve “Güvenlik
uyarıları”nı mutlaka okuyunuz! Araç sahibi, cihazın kurallara uygun olarak kullanılmasından sorumludur.
Uzaktan kumanda
Ekranda görüntülenen semboller, yapılan ayara göre
görünür.
Setup
Resend /
Veri aktarımı
Uyku fonksiyonu
Soğutma
Fan kademesi
Sıcaklık
Dolaşım
havası
Saat
Zamanlayıcı
kapatma zamanı
Mode
İşletim türü seçim tuşu
– Soğutma (3 kademe)
– Dolaşım havası
Açma/Kapatma tuşu
Fan kademesi
- düşük
- yüksek
Sıcaklık seçim tuşları
16 – 31 °C
1 °C'lik adımlar
Timer ON
– kullanımda değil
Saat seçim tuşu
Saat ayarı
Saat ve zamanlayıcı
ayarı
Uyku fonksiyonu
(sadece en düşük soğutma
kademesinde)
Çok sessiz fan işletimi
Resend
Yeniden veri aktarımı
Timer OFF
24 saate kadar kapatma zamanı
önceden ayarlanabilir
Reset
Uzaktan kumanda ayarlarını
fabrika ayarlarına geri alır.
Setup tuşu
Uzaktan kumandanın
ve ER alıcısının tanıtılması
Resim 2
5
İşletime alınması
Uyku fonksiyonu
Cihazı çalıştırmadan önce kamp alanındaki elektrik beslemesinin koruma sigortasının (230 V / 600 W / 1,7 A, 1500 W /
3,0 A, 2000 W / 4,4 A) yeterli olduğundan emin olunuz.
“Uyku fonksiyonu” devredeyken (sadece en düşük soğutma
kademesinde) fanlar düşük devirle ve o nedenle oldukça sessiz çalışmaktadır.
Karavanın (asgari enine kesit 3 x 2,5 mm²) akım besleme kablosunun aşırı ısınmasını önlemek için kablo makarası tamamen açılmalıdır.
Kapatılması
Münferit komutların yerine getirilmesi için uzaktan kumanda
daima enfraruj alıcıya doğru tutulmalıdır.
İlk çalıştırmadan önce uzaktan kumanda, ER alıcısına
tanıtılmalıdır.
– Pilleri takınız (kutuplara dikkat ediniz)
– Setup sembolü yanıp söner
(sembol yanıp sönmüyorsa, reset uygulayınız)
– Uzaktan kumandayı ER alıcısına doğru tutunuz
– Setup tuşuna basınız ve basılı tutunuz
– ER alıcısındaki kırmızı LED yanıp sönünce Setup tuşunu
bırakınız.
Kapatmak için uzaktan kumandadaki “Açma / Kapatma”
tuşuna basınız. Uzaktan kumanda ve cihaz kapatılır.
Klima sistemi yeniden açıldığında yeşil LED yanıp söner.
Dolaşım havası fanı çalışmaya başlar, kompresör en geç
3 dakika sonra kapanır.
Saat
“Saat seçim tuşu”na basınız (saat yanıp söner) ve “Saat
ayarı” tuşlarıyla güncel saati ayarlayınız.
Saat her zaman ekranda görüntülenir.
Uzaktan kumanda ER alıcısına tanıtılmıştır, Setup sembolü
söner ve klima sistemi dolaşım havası işletiminde çalışmaya
başlar, düşük fan kademesi, zamanlayıcı yok.
Pil değişiminden, yaz saati / kış saati geçişinden veya uzaktan
kumandanın ve ER alıcısının yeniden tanıtılmasından sonra
saatin yeniden ayarlanması gerekir.
Açılması
Timer OFF
Klima sistemini uzaktan kumandanın “Açma / Kapatma”
tuşu ile açınız. Son yapılan ayarlar devralınır.
Entegre zamanlayıcı sayesinde klima sistemi için o anki saatten en az 15 dakika sonrasına ve azami 24 saate kadar önceden bir kapatma zamanı ayarlanabilir.
Açıldıktan sonra dolaşım havası fanı çalışmaya başlar.
Kompresör, en geç 3 dakika sonra kapanır, yeşil LED
(soğutma) yanıp söner.
Programlamak için cihazı uzaktan kumanda ile açınız.
İstediğiniz işletim türünü ve oda sıcaklığını ayarlayınız.
Sıcaklık
Gerektiğinde “Sıcaklık seçim tuşları” üzerinden “+” ve “–”
ile oda sıcaklığını ayarlayınız.
Mod
“MODE” tuşuna bir veya birden fazla kez basarak istediğiniz
işletim türünü seçiniz.
– Soğutma
COOL LOW (600 W)
COOL (1500 W)
COOL HIGH (2000 W)
– Dolaşım havası
Ardından TIMER OFF seçeneğini seçiniz. “Saat ayarı” tuşları ile istediğiniz kapatma zamanını ayarlayınız (15 dakika –
24 saat) ve TIMER OFF ile onaylayınız.
Timer OFF tuşuna tekrar basıldığında zamanlayıcı fonksiyonu
devre dışı kalır.
Programlamanın etkin olması için klima sistemi açık
kalmalı. Uzaktan kumanda – uzaktan kumandanın alın tarafındaki enfraruj vericisinin üzeri kapatılarak – kapatılabilir. Bu
şekilde klima sisteminin yanlışlıkla kapatılması veya kapanma
zamanı için programlanan zamanın değişmesi önlenir.
Reset
Soğutma işletiminde uzaktan kumanda ile ayarlanan oda
sıcaklığına ulaşıldığında kompresör kapanır, ER alıcısındaki yeşil LED söner. Dolaşım havası fanı, vantilatör olarak çalışmaya
devam eder. Ayarlanan oda sıcaklığı aşıldığında cihaz otomatik olarak soğutma işletimine geçer.
Buraya basıldığında (örn. tükenmez kalem ile) uzaktan kumandanın ayarları fabrika ayarlarına geri alınır. Setup sembolü yanıp söner. Uzaktan kumanda ayarları “Dolaşım havası”, düşük
fan kademesi, zamanlayıcı yok olarak belirlenir.
Dolaşım havası işletiminde içerideki hava sirküle edilir ve
filtre ile temizlenir. ER alıcısında LED yanmaz.
Resend
Son ayarlar yeniden gönderilir.
Fan
“Fan kademesi” tuşuna bir veya birden fazla kez basarak istediğiniz fan kademesini seçiniz.
Fan kademesi:
– düşük
– yüksek
6
Setup
Uzaktan kumandanın kullanılacak olan klima sistemine tanıtılması. Ayarlar “Dolaşım havası”, düşük fan kademesi, zamanlayıcı yok olarak belirlenir.
ER alıcı ve manuel Açma / Kapatma
Alıcıda, cihazı uzaktan kumanda olmadan da kapatıp açmaya
yarayan ilave bir basma yeri (m) (örn. tükenmez kalem ile)
bulunmaktadır.
Filtreleri değiştirmek için polen filtresini (n) yan kenarlardaki
çıkıntılardan öne doğru çekin ve yukarıdan çıkarıp alın. Partikül
filtresini (p) öne doğru çıkarıp alın.
Cihaz, bu basma yeri üzerinden devreye alınmışsa otomatik
olarak fabrika ayarlarına (COOL, Yüksek fan kademesi, SIC.
21 °C) geri dönülür.
Saphir vario
LED 3
LED 1
m
LED 2
Resim 3
Resim 5
Fonksiyon göstergesi
LED 1 yeşil (600 W)
LED 2 yeşil (1500 W)
LED 1 ve LED 2 (2000 W)
LED 3 kırmızı – yanıp sönme – (veriler aktarılıyor)
LED 3 kırmızı – yanma– (arıza)
Kırmızı LED yanıyorsa
Montaj konumuna dikkat edin! Üzerindeki oklar cihaz
içine doğru bakmalıdır ve dolaşım havasının akış yönünü gösterirler. Cihazı asla filtre olmadan çalıştırmayınız.
Filtre olmazsa buharlaştırıcı kirlenebilir ve dolayısıyla cihazın
performansı düşebilir!
Araç tabanı altında yoğunlaşma suyu çıkış yeri bulunmaktadır
Yoğunlaşma suyunun serbestçe dışarı akabilmesi için çıkış
yerinde kir, ağaç yaprakları veya benzeri tıkayıcı şeyler olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Buna dikkat edilmezse yoğunlaşma suyu aracın içine sızabilir!
Cihazda arıza var. Cihazı kapatınız, biraz bekleyiniz ve tekrar
açınız. Kırmızı LED yanmaya devam ediyorsa Truma servisi ile
görüşünüz.
Arıza arama
Bakım
230 V'lik karavan besleme hattı doğru bağlanmış mı ve sigortalar ve koruma şalterleri sorunsuz mu?
Cihazın ön tarafında, odadaki havayı temizlemek için bir polen
filtresi (n) ve bir partikül filtresi (p) bulunmaktadır.
Hata
Neden / Önlem
Cihaz soğutmuyor
– Çözme işlemi devam ediyordur /
Çözme işlemi tamamlanana kadar bekleyiniz.
– Uzaktan kumanda ile ayarlanan
sıcaklığa ulaşılmıştır / Uzaktan
kumanda ile sıcaklığı, oda sıcaklığından daha düşük ayarlayınız.
Cihaz yeterince soğutmuyor veya hiç
soğutmuyor
– Filtre kirlenmiştir / Filtreyi
değiştiriniz.
– Dış hava kanalları kirlenmiştir,
tıkanmıştır / Hava kanallarını
açınız.
p
n
Soğuk hava borularında – Yüksek nem / Pencereleri ve
nem
kapıları kapatınız ve yüksek fan
kademesini ayarlayınız.
Resim 4
Polen filtresi (n) düzenli aralıklarla, en az yılda 2 x, temizlenmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir (Ürün no. 40090-64600).
Partikül filtresini (p) her yıl sezon başında değiştirmenizi tavsiye ederiz (Ürün no. 40090-58100).
Uzaktan kumanda
çalışmıyor
– Uzaktan kumandanın pillerini
kontrol ediniz / Gerekirse pilleri
değiştiriniz.
Cihaz, uzaktan kumanda komutlarına tepki
vermiyor
– Uzaktan kumanda ve ER alıcı
arasında engel olup olmadığını
kontrol ediniz / Gerekirse engelleri kaldırınız.
– Uzaktan kumanda ER alıcısına
tanıtıldı mı / Uzaktan kumandayı
ER alıcısına tanıtınız.
Bu çalışmalar arızayı gidermeye yardımcı olmuyorsa lütfen
Truma servisine başvurunuz.
7
Uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesi
Sadece akmayan mikro piller, Tip LR 3, AM4, AAA, MN 2400
(1,5 V) kullanınız.
Saphir vario'yu 12 V akü şebekesinden gelen 230 V ~ ile çalıştırmak için alternatif akım redresörü TG 1000 sinus (Ürün no.
40090-81000).
Uzaktan kumandanın arka tarafında pil yeri bulunmaktadır.
Yeni pilleri takarken artı / eksi işaretlerine dikkat ediniz!
Boş, kullanılmış piller akabilir
ve uzaktan kumandaya hasar
verebilir!
Uzaktan kumanda, uzun bir süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartınız.
Resim 10
Alternatif akım redresörü TG 1000 sinus'un
klima sistemi Saphir vario ile işletim türleri
Resim 6
Piller çıkarıldığında uzaktan kumanda ve klima sistemi
arasında yapılan tanıtma işlemi muhafaza edilir.
Akan piller nedeniyle meydana gelen hasarlar için garanti hakkı iddia edilemez.
Atıkların bertaraf edilmesi
Arızalı bir uzaktan kumandayı bertaraf etmeden önce mutlaka
pillerini çıkarınız ve doğru şekilde bertaraf ediniz.
Cihaz, kullanıldığı ülkede geçerli olan idari düzenlemeler
uyarınca bertaraf edilmelidir. Ulusal yönetmelikler ve yasalar
(Almanya'da örn. Hurda Araç Yönetmeliği) dikkate alınmalıdır.
Aksesuar
Soğuk hava borusuna monte edilebilir susturucu, yaşam alanındaki sesi daha da azaltmak için (Ürün no. 40040-60100).
Alternatif akım redresörü TG 1000 sinus'un (Ürün no.
40090-81000) elektrik bağlantısını yapmak için elektrik seti
(Ürün no. 40090-23100) ve klima seti (Ürün no. 40090-25900)
gereklidir. Bağlantı şeması ve bağlantı tanımı ilgili set içerisinde mevcuttur.
Alternatif akım redresörü, klima sistemi açıldıktan sonra
klima elektronik sistemi tarafından kumanda edilir. Klima
sistemi kısa aralıklarla alternatif akım redresörünün ve bağlı
olan elektrik beslemesinin (elektrik jeneratörü D+, marş aküsü / ilave akü ve ulusal şebeke) durumunu kontrol eder.
Klima sistemi Saphir vario alternatif akım redresörü
TG 1000 sinus ile çalıştırıldığında olası işletim durumları:
İşletim durumu 1
12 V'lik ilave akü üzerinden
(Araç motoru kapalı, elektrik jeneratörü D+ 0 V'dir).
Klima sistemi Saphir vario'yu uzaktan kumanda üzerinden
açınız.
– Açma sırasında ilave akünün gerilimi 12V'nin üzerindeyse
klima sistemi Saphir vario çalıştırılır.
Resim 7
Yaşam alanı dışında sesi azaltmak için dışarı üfleme kanalı.
Araç altına monte edilir (Ürün no. 40040-32500).
Seçilen moddan bağımsız olarak soğutma gücü, daha
yüksek bir soğutma modu görüntüleniyor olsa bile
bu işletim türünde en düşük kademe (COOL LOW) ile
sınırlandırılmıştır!
Fan kademesi isteğe göre seçilebilir.
– düşük
– yüksek
– İlave akünün gerilimi 12 V'nin altındaysa ER alıcısındaki
kırmızı LED yanar. Klima sistemi çalışmaz. Bu işlem, klima
sistemi kapatılarak geri alınır.
Resim 8
Esnek oda havası emme sistemi, klima sisteminin iç mekandan ayrı bir bölüme monte edilebilmesine olanak sağlar (örn.
ara taban veya arka eşya koyma yeri) ve kirli hava emilmesini
önler (Ürün no. 40090-59100).
Resim 9
Alternatif akım redresörlü klima sistemi, ancak ilave akü
şarj olduktan sonra (12 V'nin üzerinde) uzaktan kumanda
üzerinden yeniden açılabilir (otomatik yeniden çalışma
gerçekleşmez).
– İlave akünün gerilimi klima sistemi çalışırken 10,8 V'nin
altına düşerse, alternatif akım redresörlü klima sistemi,
aküyü daha fazla deşarj etmemek için tamamen kapanır. Bu
nedenle ER alıcısında arıza göstergesi olarak hiçbir kırmızı
LED yanmaz.
Alternatif akım redresörlü klima sistemi, ancak ilave akü
şarj olduktan sonra (12 V'nin üzerinde) uzaktan kumanda
üzerinden yeniden açılabilir (otomatik yeniden çalışma
gerçekleşmez).
Alternatif akım redresörlü klima sistemi, ulusal şebeke giriş
gerilimi bağlantısı (a) bağlandığında kapanır. ER alıcısındaki
kırmızı LED yanar. Klima sisteminin uzaktan kumanda üzerinden kapatılıp yeniden açılması gerekir.
Motor çalıştırıldığında Saphir vario daha önce ayarlanmış olan
soğutma moduna (COOL LOW veya COOL) geçer.
8
İşletim durumu 2
İşletim durumu 3
12 V'lik elektrik jeneratörü üzerinden
(Araç motoru çalışıyor, elektrik jeneratörü D+ = 12 V sağlıyor)
230 V ~ olan ulusal şebeke üzerinden
230 V ~ ulusal şebekesi geçme bağlantısı (a) tarafından alternatif akım redresöründeki bir röle üzerinden geçme bağlantısına (c) aktarılır. Alternatif akım redresörü kapalı kalır. Klima
sistemi tüm soğutma kademelerinde çalıştırılabilir.
İlave akü ve marş aküsü ayırma rölesi üzerinden paralel bağlıdır. Röle, elektrik jeneratörü D+ (veya yedek D+) ile kumanda
edilir.
Klima sistemi Saphir vario'yu uzaktan kumanda üzerinden
açınız.
– Açma sırasında ilave akünün gerilimi 12 V'nin üzerindeyse
klima sistemi Saphir vario çalıştırılır.
a
Seçilen ve görüntülenen moddan bağımsız olarak soğutma gücü, daha yüksek bir soğutma modu görüntüleniyor olsa bile bu işletim türünde en düşük ve orta
kademe (COOL LOW veya COOL) ile sınırlandırılmıştır!
Fan kademesi isteğe göre seçilebilir.
– düşük
– yüksek
İpucu
Aküleri korumak ya da elektrik jeneratörünün şarj akımını
kullanmak için elektrik tüketicilerini mümkünse kapatınız
(örn. buzdolabını gazlı işletime alınız).
– Motor kapatıldığında otomatik olarak işletim durumu 1'e
geçilir. Araç, klima sistemi orta kademede (COOL) çalışırken
durdurulduğunda otomatik olarak en düşük kademe olan
COOL LOW'a geçilir. Araç yeniden çalıştırıldıktan sonra,
uzaktan kumandada hala ayarlı olması halinde otomatik olarak yeniden COOL kademesine geçilir. Geçiş işlemi D+ sinyali ile kumanda edilir.
– Açma sırasında ilave akünün gerilimi 12 V'nin altındaysa
ER alıcısındaki kırmızı LED yanar. Klima sistemi çalışmaz. Bu
işlem, klima sistemi kapatılarak geri alınır.
Alternatif akım redresörlü klima sistemi, ancak ilave akü
şarj olduktan sonra (12 V'nin üzerinde) uzaktan kumanda
üzerinden yeniden açılabilir (otomatik yeniden çalışma
gerçekleşmez).
– İşletim sırasında marş aküsünün gerilimi 11,7 V'nin
veya ilave akünün gerilimi 10,8 V'nin altına düşerse,
alternatif akım redresörlü klima sistemi, aküyü daha fazla
deşarj etmemek için tamamen kapanır. Bu nedenle ER alıcısında arıza göstergesi olarak hiçbir kırmızı LED yanmaz.
Alternatif akım redresörlü klima sistemi, ancak ilave akü /
marş aküsü şarj olduktan sonra (12 V'nin üzerinde) uzaktan
kumanda üzerinden yeniden açılabilir (otomatik yeniden çalışma gerçekleşmez).
Alternatif akım redresörü ve klima sistemi, ulusal şebeke giriş
gerilimi bağlantısı (a) bağlandığında kapanır. ER alıcısındaki
kırmızı LED yanar. Klima sisteminin uzaktan kumanda üzerinden kapatılıp yeniden açılması gerekir.
c
Resim 11
Alternatif akım redresörlü klima sistemi aşağıdaki durumlarda
kapanır:
– Ulusal şebeke kesildiğinde.
– Ulusal şebeke giriş gerilimi bağlantısı (a) çekildiğinde.
ER alıcısındaki kırmızı LED yanar. Klima sisteminin uzaktan kumanda üzerinden kapatılıp yeniden açılması gerekir.
230 V ~ ulusal şebeke kesildiğinde alternatif akım redresörü,
akünün istem dışı deşarj olmasını önlemek için otomatik olarak açılmaz.
Teknik veriler
EN 14511 veya Truma kuruluşu denetim koşulları gereği tespit
edilmiştir
Adlandırma
Saphir vario, konforlu klima cihazı
Kullanım alanı
Mobil ve sabit küçük mekanlar
Ebatlar (U x G x Y)
800 x 550 x 200 mm
Ağırlık
28 kg
Gerilim beslemesi
230 V – 240 V ~, 50 Hz
Azami soğutma gücü
2,0 kW
Başlatma akımı
20 A (150 ms)
Akım alışı
1,7 A – 4,4 A
Koruma türü
IP X5
Volumetrik hava akışı (soğuk hava)
maks. 370 m³/h
Soğutucu gaz
R 134a / R 407C
0,16 kg / 0,36 kg
Kyoto Protokolü altında listelenmiş florlu sera gazları içerir.
Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmıştır.
Küresel ısınma potansiyeli (GWP)
1430 / 1774
Karbondioksit eşdeğeri
638,1 + 228,8 = 866,9 kg
İşletim esnasında maksimum araç eğimi
5° / %8
9
Uygunluk beyannamesi
Kullanım sınırları
+16 °C ile +40 °C arası
1. Üreticiye ait bilgiler
– Bir oda havası sensörü, +16 °C altındaki dış hava sıcaklıklarında kompresörün çalıştırılmasını engeller.
– Bir donma sensörü, buharlaştırıcıda don oluşumunu önler.
– Bir sıcaklık şalteri, yüksek akımı ve kompresörde yüksek sıcaklık olmasını önler.
Ad:
Adres:
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Str. 12, D-85640 Putzbrunn
2. Cihaz tanımı
Tip / Model:
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
Klima sistemi Saphir vario
Fonksiyon şeması
Dışarıdan
besleme
havası girişi
3. Aşağıda belirtilen AT yönetmeliklerinin taleplerini
karşılamaktadır
Kompresör
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Soğuk
hava
çıkışları
Dışarıya-aşağıya
besleme
havası çıkışı
Tip ruhsat numarası E24 10R-040991
ve CE işaretine sahiptir.
Filtre
Fan
Fan
Buharlaştırıcı
Sıvılaştırıcı
İçeriden
dolaşım
havası
emmesi
Kısma elemanı
Yüksek basınç tarafı
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/AT
Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT
Motorlu Taşıtlarda Parazit Giderme UN ECE R10
Basınç cihazları 97/23/AT yönetmeliği
Hurda Araç Yönetmeliği 2000/53/AT
4. Uygunluk belgesi esasları
EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002;
EN61000-3-2:2000+A2:2005;
EN61000-3-3:1995+ A1:2001; EN55014-2:1997+A1:2001;
EN61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001;
EN61000-4-4:1995+A1:2001+A2:2001;
EN61000-4-5:1995+A1:2001; EN61000-4-6: 1996+A1:2001;
EN61000-4-11:1994+A1:2001; EN378:2003; EN814:1997;
EN60335-1; EN60335-2-40;
EN60204-1: 2004/108/AT, 2006/104/AT, 2005/83/AT, 2006/28/
AT, 2000/53/AT
Alçak basınç tarafı
Resim 12
Montaj için ölçüler
mm cinsinden ölçüler.
800
365
150
5. Denetim yeri
186
HW
65
40090-87400
•
00
•
04/2006
HW
Resim 13
10
383
6. İmzalayana ilişkin bilgiler
550
147
15
90
Saphir vario
8
45°
50
LA
R 50
112
Ø
16
0
HW
86
112
KO
Ø
LE
HW
145
145
National Standards Authority of Ireland (NSAI)
İmza: ppa Axel Schulz
Ürün Merkezi Sorumlusu
Putzbrunn, 21.10.2013
Truma Üretici Garanti Belgesi
Montaj talimatı
1. Garanti durumu
Üretici, malzeme veya üretim hatasından kaynaklanan cihaz
kusurları için garanti vermektedir. Bunun yanı sıra satıcıya karşı yasal garanti hakkı devam etmektedir.
Cihaz montajı ve tamiri sadece
uzman kişi tarafından yapılmalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce montaj
talimatını dikkatlice okuyunuz ve talimatlara harfiyen uyunuz!
Aşağıdaki durumlarda garanti hakkı talep edilemez
Garanti, satıcı ve nihai tüketici arasında imzalanan satış sözleşmesi ile başlayarak 24 ay içinde ortaya çıkan ve 1. maddede
belirtilen kusurlar için geçerlidir. Üretici bu tür kusurları, kendi
tercihine göre ya düzeltecek ya da yeni bir cihaz göndererek
giderecektir. Üretici garanti hizmetini yerine getirdikten sonra
eski parçanın garanti süresi devam eder. Yani onarılan veya
değiştirilen parça için garanti süresi baştan başlamaz. Bunların
haricinde herhangi bir iddiada bulunulamaz ve satın alan veya
üçüncü kişiler tarafından tazminat talebinde bulunulamaz.
Ürün Sorumluluk Yasası (Produkthaftungsgesetz) düzenlemelerine halel gelmez.
Garanti kapsamına giren kusurların giderilmesi için Truma fabrika müşteri hizmetlerinden yararlanılması sonucu ortaya çıkan
masraflar (özellikle nakliye, yol, çalışma ve malzeme masrafları) müşteri hizmetinin Almanya ülke sınırları dahilinde verilmesi
halinde üretici tarafından karşılanacaktır. Diğer ülkelerdeki
müşteri hizmeti çalışmaları garanti kapsamına girmez.
Bu cihaz, gezi araçlarına ve karavanlara takılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı uygulamalar sadece Truma ile görüşülerek
yapılabilir.
Talimatlar
Cihaz üzerinde yapılan her türlü değişiklik ya da Truma orijinal
parçası olmayan yedek parçaların ve işlev açısından önemli
aksesuar parçalarının kullanılması ve montaj ve kullanma talimatına uyulmaması, garanti hakkını ve sorumluluk talep etme
hakkını ortadan kaldırmaktadır.
Yer seçimi
Klima sistemi, düz ve pürüzsüz olması gereken tabana monte edilir. Taban engebeli olduğunda (örn. yivli taban) lütfen
Truma servis merkezi ile görüşünüz (servis kitapçığına veya
www.truma.com adresine bakınız).
Cihazı, servis çalışmaları için kolay ulaşılabilecek, kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte ediniz.
Dar montaj yerlerinde 3 adet bağlantı kablosunun uzunluğu, sistem, kabloları bağlı iken çekilip kapağı açılabilecek
şekilde seçilmelidir.
0
Cihazın ağır koşullarda sökülmesi ve takılması (örn. mobilya
veya kaporta parçalarının sökülmesi) nedeniyle ortaya çıkan ek
masraflar garanti kapsamında kabul edilmez.
55
0
80
0
2. Garanti kapsamı
Kullanım amacı
55
– aşınan parçalar ve doğal eskime nedeniyle,
– cihaz içerisinde Truma orijinal parça haricinde parça
kullanılmışsa,
– gaz içerisindeki yabancı maddeler (örn. yağlar, sulandırıcı)
nedeniyle gaz basıncı ayar tertibatlarında meydana gelen
hasarlar için,
– Truma montaj ve kullanma talimatlarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen hasarlar için,
– uygun olmayan kullanım sonucu meydana gelen hasarlar
için,
– uygun olmayan nakliye ambalajı nedeniyle meydana gelen
hasarlar için.
3. Garanti Hakkını Kullanma
Üretici adresi:
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Almanya
Üreticinin, garanti durumunun söz konusu olup olmadığını belirleyebilmesi için nihai tüketici, riski kendisine ait olmak üzere
cihazı üreticiye / servis ortağına götürmeli veya göndermelidir.
Eşanjör ile ilgili hasarlarda kullanılan gaz basıncı regülatörü de
beraberinde gönderilmelidir.
Klima sistemlerinde:
Olası nakliye hasarlarını önlemek için cihazın gönderilmesi, ancak Almanya Truma servis merkezi veya ilgili yetkili servis ortağı ile görüşüldükten sonra mümkündür. Aksi takdirde ortaya
çıkan nakliye hasarlarından gönderici sorumlu olacaktır.
Fabrikaya yapılan gönderilerde lütfen kargo ile gönderiniz.
Garanti durumu varsa, nakliye masraflarını / gönderim ve geri
gönderim masraflarını fabrika karşılamaktadır. Garanti durumu
söz konusu değilse üretici, müşteriyi haberdar eder ve üretici
tarafından karşılanmayacak olan tamir masraflarını bildirir; bu
durumda gönderi bedeli de müşteri tarafından karşılanacaktır.
30
0
20
0
20
Arıza durumunda lütfen Truma servis merkezine veya yetkili
servis ortağımıza (Truma servis kitapçığına veya www.truma.
com adresine bakınız) başvurunuz. Şikayetlerinizi ayrıntılı bir
şekilde tarif ediniz ve cihazın seri numarasını ve satın alma
tarihini belirtiniz.
0
200
Resim 14
Aracın eşit olarak soğutulmasını sağlamak için klima sistemi ara tabana veya benzeri bir şeyin içerisine, ortaya
gelecek ve soğuk hava, eşit olarak dağılacak şekilde monte
edilmelidir.
Klima sistemi, düz ve pürüzsüz olması gereken tabana monte
edilir. Gerektiğinde, örn. yivli tabanlarda hava girişine (LE),
hava çıkışına (LA) ve nipele (3) ilave contalar takılmalıdır.
Soğutulacak oda havası cihaz tarafından, saklama bölmesi
duvarındaki ilave bir hava ızgarası (1 – Aksesuar Ürün no.
40040-29200) üzerinden veya toplam yüzeyi min. 300 cm²
olan başka boşluklar üzerinden emilir.
11
Sirküle edilen hava, cihaz çalışırken temizlenir ve kurutulur. O nedenle dışarıda yer alan saklama bölmelerine
(örn. çift tabanlı) montaj yapılacaksa uygun önlemler alınarak
soğutulacak havanın araç içinden emilmesi sağlanmalıdır.
Dışarıdan hava emilmesi, klima sisteminin etkisini oldukça
azaltabilir.
Cihazı, mümkün olduğunca araç şasisi, hava girişi (LE) ve hava çıkışı (LA) arasında kalacak şekilde yerleştiriniz.
Montaj şablonunu, montaj için öngörülen saklama bölmesine
yerleştiriniz ve taban delikleri için yer durumunu kontrol ediniz.
İşletim esnasında ses iletimini önlemek için klima sistemi ve
yanındaki her duvar arasında en az 25 mm mesafe olmalıdır.
Araç tabanındaki deliklere kolayca ulaşılabilmelidir ve
şasi parçaları veya benzeri şeyler tarafından kapatılmamalıdır! Bunlar tekerleklerin püskürtme bölgesinde yer almamalıdır, gerekirse püskürtme koruması takınız.
Yan tutma köşebentlerindeki (2) çıkıntılar, gerektiğinde
ara tabandan sökülmesini kolaylaştırmak için dışarı doğru
bakmalıdır!
Besleme havası girişi için “LE” taban deliğini, besleme havası
çıkışı için “LA” taban deliğini ve yoğunlaşma suyu çıkış yeri
için “KO” taban deliğini işaretleyiniz.
Şablonu alınız ve işaretlediğiniz taban deliklerini deliniz.
Delmeden önce daima arkasındaki veya üstü kapalı döşenmiş kablolara, gaz borularına, şasi parçalarına veya
benzeri şeylere dikkat ediniz!
Ardından araç tabanında açılan deliklerin kesim yüzeylerine
taban altı koruması uygulayınız.
4 tutma köşebendini (2) 3'er adet vida ile vidalayınız.
Yoğunlaşma suyu çıkış yerinin (KO) nipelini (3) üstten
yerleştiriniz.
Klima sistemi montajı
Hava üfleme kanallarının yandan mı önden mi verileceğini belirleyiniz. Hava çıkışlarını buna uygun olarak klima sisteminde
konumlandırınız.
Klima sistemini saklama bölmesine yerleştiriniz (4 tutma köşebendi arasına).
Cihaz montajı sırasında, yoğunlaşma suyu çıkış yerine ait nipelin (3) cihaz tabanındaki delik içerisinde
olmasına mutlaka dikkat ediniz. Aksi takdirde iç mekana su sızabilir! Kusursuz hava sirkülasyonu sağlamak
için cihaz tabanındaki ve zemindeki delikler tam olarak
üst üste denk gelmelidir. Buna dikkat edilmezse cihazın
kusursuz çalışması garanti edilemez!
6
5
7
Resim 15
Montaj şablonunu saklama bölmesine koyunuz ve sabitleyiniz.
Ön, arka ve yanlardaki 4 adet tutma köşebendi (2) için sabitleme delikleri çiziniz.
8
2
2
3
KO
2
2
LE
LA
1
4
Resim 17
2
3
Germe bantlarını yandaki 2 tutma köşebendine (2) takınız ve
germe bantlarını klima sistemi üzerinde mümkün olduğunca
sabit olacak şekilde döşeyiniz ve cırt bantla sabitleyiniz.
2
2
KO
2
LE
LA
Yoğunlaşma suyu çıkış yerine ait nipelin (3) sızdırmaması için
alttan çepeçevre kaporta sızdırmazlık maddesi sürün.
LE ve LA için öngörülmüş iki taban ızgarasını (4) uygun vidalar
ve mandallar (teslimat kapsamına dahil değildir) kullanarak
alttan araç tabanına sabitleyiniz.
1
4
Resim 16
12
Klima sistemi, ani hareketlerde (örn. ani fren) istem dışı
kaymasını önlemek için her tarafından birlikte verilen
köşebentlerle sabitlenmelidir.
Soğuk hava dağıtımı ve dolaşım havası
geri gönderimi
Soğuk hava dağıtımı
Cihazın üç adet soğuk hava dışarı verme elemanına (5, 6 + 7) en
az bir çıkış yeri olan birer soğuk hava borusu KR 65 Ø 65 mm (8)
takılmalıdır.
Soğuk hava borularını (8) cihazdaki soğuk hava dışarı verme
elemanlarının içine itiniz ve hava çıkış memelerine doğru döşeyiniz. Truma, aksesuar olarak sesleri azaltmak için soğuk hava
sistemine monte edilebilecek bir susturucu sunmaktadır (Ürün
no. 40040-60100).
Soğuk havayı araç içine dağıtmak için dışarı verme elemanı
olarak özellikle ANH bağlantı parçalı (Ürün no. 40290-02)
dikdörtgen havalandırma elemanı RL (Ürün no. 40280-01)
uygundur.
Soğuk hava dağıtımı, her araç tipine uygun olarak montaj kutusu prensibine göre tasarlanmaktadır. Bunun için
çok çeşitli bir aksesuar ürün yelpazesi mevcuttur.
En iyi soğutma performansına ulaşabilmek için tavsiyelerimiz:
– Soğuk hava borularını, hava çıkış memelerine mümkün
olduğunca kısa ve düz olacak şekilde döşeyiniz.
– Soğuk hava dağıtımı için toplamda maksimum 15 m soğuk
hava borusu kullanınız.
– En uzun soğuk hava borusunu (maks. 8 m) en yüksek hava
çıkış hacmine sahip olan işaretli soğuk hava dışarı verme
elemanına (q) bağlayınız.
Dolaşım havası geri gönderimi
Dolaşım havası cihaz tarafından, ya örn. saklama bölmesi
duvarında yer alabilecek ilave bir dikdörtgen hava ızgarası
(1 – Ürün no. 40040-29200) veya 3 yuvarlak hava ızgarası
(Ürün no. 40040-20400) ya da toplam yüzeyi asgari 300 cm2
olan birden fazla küçük delik üzerinden geri emilir.
Önemli uyarı
Kusursuz hava değişimi için araç içinden montaj yerine giden
havalandırma tertibatı, cihaza çok yakın bir yere yerleştirilmelidir. Dolaşım havası geri gönderiminin, depolanan eşyalar
nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için gerekirse muhafaza
kapakları takılmalıdır.
Çok yakına kurmak mümkün değilse Truma, aksesuar olarak esnek oda havası emme sistemi (Ürün no.
40090-59100) sunmaktadır.
Enfraruj alıcı montajı
Alıcı (9) tercihen uzaktan kumanda kolayca ve arada engel
olmaksızın alıcıya doğru tutulabilecek şekilde giysi dolabına monte edilir (bağlantı kablosunun uzunluğu 3 m).
Gerekirse 3 m'lik uzatma kablosu temin edilebilir (Ürün no.
40090-89100).
Alıcı, sıva altına gömülemiyorsa Truma, istek üzerine aksesuar olarak sıva üstü çerçeve (10 – Ürün no.
40000-52600) temin edebilir.
55 mm çapında delik deliniz. Kabloyu arkaya doğru geçiriniz
ve alıcıyı 4 adet vida (11- teslimat kapsamına dahil değildir) ile
sabitleyiniz. Ardından muhafaza çerçevesini (12) takınız, kabloyu klima sistemine doğru döşeyiniz ve cihaza takınız.
m
Ø
55
m
9
11
10
13
13
q
Resim 18
– Yoğunlaşma suyunu önlemek için soğuk hava borularını,
dışarıdan hava gelen yerlerin yakınına (veya buzdolabı arkasına) döşemeyiniz.
12
Resim 19
Truma, muhafaza çerçevesini (12) görsel olarak tamamlamak için 8 farklı renkte yan parçalar (13) sunmaktadır.
Lütfen satıcınıza danışınız.
13
230 V elektrik bağlantısı ve
ER alıcısının bağlantısı
Fonksiyon kontrolü /
Uzaktan kumanda tutucusu
Elektrik bağlantısı sadece uzman bir kişi (Almanya'da
VDE 0100, bölüm 721 veya IEC 60364-7-721 uyarınca)
tarafından yapılmalıdır. Burada yer alan uyarılar, uzman olmayan bir kişiden elektrik bağlantısını yapmasını istemek için değildir, aksine tarafınızdan görevlendirilen uzman kişiye ek bilgi
vermek içindir!
Uzaktan kumandayı tutucusundan çıkarmadan klima sisteminin çalışmasını sağlamak için uzaktan kumanda tutucusunu
mümkün olduğunca alıcıya (9) yakın bir yere konumlandırınız.
Son olarak cihazın tüm fonksiyonları kullanma talimatı uyarınca kontrol edilmelidir.
Kullanma talimatı araç sahibine teslim edilmelidir.
14
14
Resim 20
2 vidayı (14) sökünüz ve elektronik devre kapağını yukarı doğru açınız.
17 16
15
Resim 21
Elektrik şebekesi soketini (15) soket burcuna takınız. Soket
yerleştiğinde otomatik olarak bir tutucu tırnak tarafından çekmeye karşı emniyete alınır. Soketi çekmek için tutucu tırnağın
bir tornavida ile kaldırılması gerekir.
ER alıcısının soketini soket burcuna (16) takınız.
Bağlantı (17), klima sistemi Saphir vario alternatif akım
redresörü Truma TG 1000 sinus aracılığıyla çalıştırılıyorsa
gereklidir (Com bağlantısı / iletişim a veya b).
Elektronik devre kapağını geri takınız ve vidaları (14) yeniden
sıkınız.
Kablolar, cihaz kablolar bağlıyken ara tabandan çekilebilecek
kadar gevşek olmalıdır. Tüm kablolar kelepçelerle emniyete
alınmalıdır!
Bakım ve tamir çalışmaları için, cihazı şebekeden ayırmak için
araçta bir ayırma düzeneği bulunmalıdır ve en az 3,5 mm mesafede tutulmalıdır.
14
TR
Arıza durumunda lütfen Truma servis merkezine veya
yetkili servis ortağımıza (Truma servis kitapçığına veya
www.truma.com adresine bakınız) başvurunuz.
Talebinizin hızlı bir şekilde işleme alınabilmesi için cihaz
tipi ve seri numara (tip etiketine bakınız) bilgilerini hazır
bulundurunuz.
Tel: +90 (0)212 485 33 43
Fax: +90 (0)212 485 33 50
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland
40090-43400 · 08 · 03/2015 · · ©
Termosa Makine
San.Tic. A.S.
1.Blok No:21 Başakşehir
34760 Istanbul
Service
Telefon
Telefax
+49 (0)89 4617-2020
+49 (0)89 4617-2159
[email protected]
www.truma.com

Benzer belgeler

Saphir comfort IR

Saphir comfort IR LED 1 yeşil – yanıp sönme – (kompresörün çalışmaya başlaması soğutma işletimi)

Detaylı