Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
Veri Yapıları (MCS 301) Ders Detayları
Ders Adı Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Veri
Yapıları
Güz
MCS
301
2
2
0
3
Ön Koşul Ders(ler)i MCS 215 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma,
Öğretme Teknikleri Takım/Grup Çalışması
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
6
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere bazı popüler veri yapılarını,
algoritmaları olduğu kadar algoritma analizindeki
bazı temel teknikleri tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Statik ve Dinamik Hafıza Paylaşımı, Yineleme,
Algoritmalar, Yığıtlar, Kuyruklar, Bağlantılı Listeler,
Dairesel Bağlantılı Listeler, Ağaçlar, İkili Ağaçlar,
Hash Tabloları, Arama ve Sıralama Algoritmaları.
• temel veri yapılarını anlar ve uygulayabilir.
• veri yapılarını ve algoritmaları analiz eder.
• problem çözümü için uygun veri yapılarını seçer.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Şablonlar: Genel Fonksiyonlar
s. 97-103
2
Şablonlar: Genel Sınıflar
s. 103-112
3
C++ da Göstergeçler
s. 15-26
4
Yapılar
s.26-30
5
Yineleme
s. 265-275
6
Yineleme (devam)
s. 275-284
7
Yığıtlar ve Kuyruklar
s. 537-548
8
Yığıtlar ve Kuyruklar (devam)
s. 548-559
9
Bağlantılı Listeler
s. 565-582
10
Bağlantılı Listeler (devam)
s. 565-582
11
Ağaçlar ve İkili Ağaçlar
s. 605-622
12
Ağaçlar ve İkili Ağaçlar (devam)
s. 622-633
13
Hash Tabloları
s. 725-735
14
Hash Tabloları (devam)
15
Genel Tekrar
16
Genel Sınav
s. 735-747
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Mark Allen Weiss, “Data Structures and Problem Solving
Using C++, 2nd Edition”, Addison Wesley, 2003. ISBN #
0321205006
Diğer
Kaynaklar:
1. Yedidyah Langsam, Moshe J. Augenstein, and Aaron M.
Tenenbaum, “Data Structures Using C and C++”,
Prentice-Hall, 1996. ISBN # 0-13-036997-7
2. Absolute C++, W. Savitch, Addison-Wesley
3. Problem Solving with C++: The Object of Programming,
W. Savitch, Addison-Wesley
4. C++ Primer, Stanley B. Lippman, Addison-Wesley.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
5
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
50
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
8
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
X
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik
temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel
sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için
yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri
uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar
ve aktarır.
X
X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak,
matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel
problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan
matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme
ve çözme becerisine sahip olur.
X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç
çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek
düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini
etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama,
analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri
kullanabilme becerisine sahip olur.
X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı
alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip
olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi
ve becerilerini yeniler.
X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya
takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin
biçimde çalışma becerisine sahip olur.
X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri
izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde
İngilizce bilir.
X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle
destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve
sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin
toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların
duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal
boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve
sorumluluk bilincine sahip olur.
X
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
2
32
Laboratuar
16
2
32
14
3
42
5
6
30
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
12
24
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
18
18
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
178

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası 1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma...

Detaylı